Délmagyarország, 1981. május (71. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-24 / 120. szám

12 Vasárnap, 1981. május 24: LAKÁS ADÁSVÉTEL Nvtrkég nevű, háromke­rekű, teherszállító mo­torkerékpár eladó. Érd. Szeged, Kassák u. J/8. (Béketelep.) x IH írsz. Zsiguli, 1981-ig érvényes műszaki vizs­gával eladó. Szeged, Gáz u. 16/A 11/8. x Siegtl pb gázkályha! vennék. Használt, Jó ál­lapotban levók érdekel­nek. —Válaszleveleket „Kalória 14 241" Jeligé­re a Sajtóházba: x IN t 100 Skoda bontás ra eladó. Tápé, PaJIás u. 14. X Győztes szülőktől új­fundlandi szuka kölykök kaphatók. Hódmezővásár­hely, Makói országút 5. |ó állapotban levő, 750­ea Zastava, 1982 szep­temberig érvényes mű­irakival eladó, érdeklőd­ni lehel: Dorozsma. Ba rátság u. 7. II. em. 7. 17 órától. 15 000 km-t futoll l.ada 1500-as eladó. Telefon: 17-919, Szeged, Puskás n. 29. Eladó új,ötszemélyes, műanyag motorcsónak és 5 db 155-ös, szovjet Dia gonál autógumi. Csörlő a. 6/A. Darvas. Tel.: 51*189. Motorkull utánfutó el­adó. Szeged. Osztrovszky n. 25. IV. 27. ZD forgalmi rendszámú Trabant eladó. Érdeklőd­ni Farkas lózaef. Móra­halom. Pelófl ót 3. Két heverő és két fotel, jó állapotban eladó. Ér deklődnl: Tarján 408 ép. V. em. 17. ökröa. ALBÉRLET Három egyeiemitlt lány főbérlő nélküli lakást ke­res szeptember l-től. — Cím: Horváfh ludlt. Sze­ged. Dózsa Gy. u. 14. Két diáklánynak bútoro­zom szoba Tarján köz­pontjában kiadó. Esti telefon: 15-009. Tisza-parton 2 szobás, I. emeleti, szövetkezeti la­kás sürgősen eladó. Ara: 10 ezer Ft/m'. Érdek­lődni lehet: 15-544 es te­lefonszámon- X Alkony utcában épülő. 9 lakásos társasház ep.lesé­hez jelentkezőket várunk. 75 000 Ft-os lakásonkénti telekár mellett. ,.1982­ben beköltözünk 16 043' jeligére a Sajlóházba. X Bécsi körút környékén másfél vagy kélszobás lakást vennék készpén­zért (földszint vagy első emelet). „Szeptemberi bcköltözéi 16 260" Jel­igére a Sajtóházba. x Elcserélném belvárosi, nagyméretű. 3 szobás, összkomfortos lakásomat belvárosi másfél szobá­iért. „Ráfizetéssel — 183 374" jeligére a Hir­detőbe. x Felsővárosi, első emeleti, 77 négyzetméteres, taná­csi értékesftésű lakásomat belvárosi két és fél, bá­rom szobái. OTP-s, vagy szövetkezeti lakásra cse­rélem. Válaszokat „jú­liusi költözés 15 977" Jeligére a Sajtóházba kérem. 300 000 Ft kp. + OTP­átvállalással 2 szobás la­kást vennék. „Szegeden 183 333" jeligére a Hir­detőbe. Elcserélném egyszobás. komfortos, pécs-belvárosi öröklakásomat szegedi, szövetkezeti lakásérl. — „Mecsek" jeligére a pé­csi, Hunyadi úti Hirde­tőbe^ ­Föbérlell. 5 helyiségből álló, félkomfortos lakás eladó. „Sürgős 16 232" jeligére a Sajtóházba. INGATLAN Két család részére ls al­kalmas, 3 szobát, gáz­fűtéses, családi házrész, garázzsal, melléképüle­tekkel, lűrgőaen eladó. Szeged. Veres áca utca 17/8. Érd.: este 7 órától, vasárnap egész nap. X Alsóvároson 7 lakásos. 3 szinlee. garázaos sorház­ba társakat keresünk. — „Igényesnek 183 184" jel­igérc a Hirdetőbe. X Garázs eladó a Lenin körúton. „Hetvenezer — 16 130" Jeligén a Sajtó­Róknson 2 családnak Is megfeteló. garázsos. gáz­fűtéses, fürdőszobás, 2x2 szobás, kertes magánház­rész lakásonként ls el­adó. Érd.: délutánonként, Lehel u. 15. X Kistelek, Bem u. 23. sz., 3 szobás, családi ház el­adó. Tanya eladó. Kistelek, Tanya 111. Állattartásra, kertéazkcdésre kiválóan alkalmas. Villany van. Műúttól 1 km-re. Érdek­lődni: Kistelek. Kordás lános u. 9. sz. alatt. Párizsi körút mellen köz­ponti fűtéses házrész el­adó. „350 ezer 16220" jeligére a Sajtóházba. Röazkén félkész magán­ház beköltözhető mellék­épülettel. sürgősen eladó. ..Készpénz 16 236" jel­igére a Sajtóházba. Sándorfalván 220 n-úl zárt kert eladó Plzetési könnyítés ls lehetséges. Érd.: Algyő, Fazekas u. 6. Házhely eladó Klskundo­rozsmán, a szétmalomnái. Érd.: Tas u. 39. Telefon: 61-325. HÁZASSÁG 33—43 éves, szeretetre, emberségre. műveltségre igényes férfi ismeretségéi keresi biztos egzisztenciá­jú. független nő, hasonló adottságok esetén házas­ságkötési szándékkal. — „Társulás 16 602" jeligé­re a Sajtóházba. 52 éves. elvált férfi, 10 éves fiával, megismer­kedne korban hozzá il­lő, elvált, szerény hölgy­gye!, házasság céljából, aki keresi a boldogságot és a megbecsülést, nekem hü feleségem. fiamnak pedig- jó nevelő anyukája tudna lenni. Egy gyermek nem akadály, lakás van. „Boldogság 16 167" jel­igére a Sajtóházba. 44 és 49 éves értelmiségi munkakörben dolgozó, elvált asszonyok keresik családcentrikus, nem minden áron diplomás férfiak ismeretségét, há­zasság céljából, leiige: „Szeged 16-151" jeligére a Sajtóházba, 35 éves. 170 cm magas, elvált asszony keresi kor­ban hozrá Illő férfi is­meretségét háasság céljá­ból. „Napsugár 16 149" jeligére a Saitóházba. 37 éves, 168 cm magas, barna hajú, mezőgazda­ságban dolgozó. elvált férli szeretne megismer­kedni házasság céljából, hozzá illő. elvált asz szonnval, aki otthonába jön. Egy gyermek nem akadály. „Rossz egyedül 16 244" Jeligére a Sajtó­házba. Harminchét évea, 177 cm magas mérnök, egy kis­fiúval, jó anyagiakkal, hasonló adottságú társat keres házasság céljából. ..Derűs évek 14 228" jeligére a Sajtóházba. Kizárólag házasság cétlá­ból keres egy 180 cm ma­gas, vagyontalan, modern külsejű, nagyon Intelli­gens férfit, 36—42 éves korig, csinos, igényes, 32 évea leiny. „Nyári es­küvő 14 229" jeligére e Saitóházba. 33 évea. 163 cm magas, barna, elvélt asszony, 35 —40 éves, barna, termé­szetet kedvelő, gépkocsi­val rendelkező férfi isme­retségét keresi házasság céljából. i,Talán nem késő 14 254" jeligére a Sajtóházba. 32 éves, 160 cm magas, zenét, utazást, sportot kedvelő, diploirtás nő megismerkedne házasság céljából, 28 évestől 38 éves korig, férfival. Csak fényképes levelekre vála­szolok. „Nyár 16 265" jeligére a Sajtóházba. 26 éves, 168 cm magas, technikusi beosztásban dolgozó fiatalember va­gyok. Megismerkednék szép arcú. házias lány­nyal, kölcsönős szimpá tia és bizalom esetén há­zasság céljából. Üresen álló. Önálló lakásom van Elsősorban fényképes le­velekre válaszolok. . „Kö­zös célok 14 276" jeligé­re a Sajtóházba. Keresek 54—60 év kö­zötti, diplomás, jó meg­jelenésű, független, egészséges férjet, rende­zett családi és anyagival. Fekete, csinos, jól szi­tuált. teljesen egyedülál­ló, nagyon igényes nő va­gyok, osztályon felüli, szép, budapesti otthon­nal, balatoni nyaralóval, rendezett anyagi körülmé­nyekkel. „Gyönyörű az ősz ls 16 275" jeligére a Sajtóházba. 63 éves, 170 cm magas, barna hajú, jó megjele­nésű, nem dohányzó, ren­dezett anyagiakkal, intel­ligens. független, nyugdí­jas, özvegy ember meg­ismerkedne hasonló adottságú. qsrinos, jó megjelenésű. intelligens, független özvegyasszony­nyal. 60 éves korig, aki szeretetre vágyik. Köl­csönös szimpátia esetén házasság céljából. ..Köl­csönös szeretet 14 273" jeligére a Sajtóházba. 35 éves, 176 cm magas, szőke, 12 év és 2 gyer­mek után, elvált, keres­kedelmi ügyintéző keres feleséget. Lakás már nincs, 2 gyermek nem akadály. ..Becsület — 183 375" jeligére a Hir­detőbe. Két értelmiségi barátnó. 30—32 évesek. 158—168 cm magasak, intelligens, modern életvitelű társat keresnek házasság céljá­ból. „Nyár '81 183 372" jeligére a Hirdetőbe. 38 éves, romantikus be­állítottságú, széles érdek­lődési körű, sportot, jó­gát, természetet kedvelő, csinos. értelmiségi nő vagyok. Belső tulajdon­ságokra fokozottan igé­nyes, kiegyensúlyozott, mély lelki kapcsolatra Vágyom, önzéstől és ha­zugságtól mentes, intelli­gens férfi bemutatkozó levelét várom, házasság céljából. „Ideál 183 366" jeligére a Hirdetőbe. Magas, disztingvált meg­jelenésű, sétakedvelő, 54 —56 éves. ügyviteli dol­gozó férfi ismeretségét keresi házasság céljából, szeretetre vágyó, kedves asszony. Kézzel írott, fényképes leveleket: „La­kás szükséges 183 360" jeligére a Hirdetőbe. Középkorú özvegyasszony megismerkedne házasság céliából becsületes, józan életű férfival. 48—58 évesig, „őszinte 183 405'f jeligére a Hirdetőbe. 29 éves, elvált, gyermek­szerető fiatalember, ez­úton keresi lány vagy el­vált asszony ismeretségét, házasság céljából. „Fény­képes levelek előnyben 183 404" Jeligére a Hir­detőbe. 55 éves, intelligens férfi keresi karcsú hölgy is­meretségét, 45 évtől, há­zasság céljából. „Május 183 400" jeligére a Hir­detőbe. Nyugdíjas özvegyasszony keres élettársat, 60 éves korig, házasság céljából, józan életű, nem do­hányzó szakmunkás, in­telligens férfi személyé­ben. 3 szobás lakásom van. Motor vagy kocsi jó ha van. „Együtt az üdülőbe 183 312" jeligére a Hirdetőbe. Keresem házasság céljá­ból annak a 36-^3 év körüli férfinak az isme­retségét, aki társa tud­na lenni egy 36 éves, 160 cm magas, egy gyer­mekét egyedül névelő, el­vált asszonynak. „Ottho­nomba váriak 183 353" jeligére a Hirdetőbe. Házasság céljából kere­sem 60—68 év közötti, komoly férfi ismeretségét. ..Szerencse 183 391" jel­igére a Hirdetőbe. 30 éves. 172 cm magas, vékony, barna hajú, nőt­len, minden káros szen­vedélytől mentes dolgozó vagyok. Házam, vagyo­nom nincs, csak egy kis reményem. Keresek há­zasság céljából, hozzám illő lányt vagy elvált assonyt. Egy gyermek nem akadály., „Ha akarsz. így is megtalál­hatsz 183 357" jeligére • Hirdetőbe. Csinosnak mondott, gesz­tenyés-szőke, elvált szak­munkásnő, káros szenve­délytől mentes férfit ke­res, sz.lmpátia esetén há­zasság céljából, 39—50 éves korig. Gyermekeiket egyedül nevelők is írhat­nak. „Együtt könnyebb 183 384'J jeligére a Hir­detőbe. EGYÉB Munkaalkalmak Közületek, vállalatok ró­szere Budapestről folya­matos és esetenkénti vlsszfuvart hidunk bizto­sítani. Érd.: 20-196-os te lefonszámon. x Megkímélt, rövM bécsi zongora eladó. Érd.: Makó. Ráday utca C/2, I. em. 6. 17 ón után Óriás krizantém, sokféle újdonság. VálMzbélycgért árjegyzéket leöld: TSkés kertészet, Salgótarján. A ftéfítfl Fémipari Szövetkeze* felvételre keres hegeutő és rlzvezeiáb­mereü szakmunkásokat. Beéged, Kátoy B. Ml A CSONGRÁD MEGYET TANÁCS . ÖPUSZTASZERI SZOCIÁLIS OTTHONA/ « 150 ágvas pavilonnal bővült. Az intézet az üzemeltetéshez munkavállalókat alkalmaz az alábbi munkaJo&rölktoet gazdaságvezető, könyvelő raktáros, szakképzett ápoló, segédápoló, hentes, konyhalány, mosónő, takarítónő', parkgondozó, olajkazánfűtő, épületkarbantarló. Jelentkezni lehet: hétfőtói péntekig, naponta 8—15 óráig a szociális otthon Igazgatóiénál. Opusztaszer. Brtesftjfl* t. Uéyfeieíntwt, hogy a tanácsi és kommunális osztályunk Ideiglenesen 1981. május SS-tm Szeged, Kelemen a. 5—T. sz. alatti épületében (a Tot6-Lőtté Körzeti Iroda volt helyiségében) üzemel. Telefonszám: 74-9SZ. Országos Takarékpénztár Csongrád megyei Igazgatósága. A 600. SZ. MÖRA FERENC . . • 1 1 IPARI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET mellett működő „ . . SZAKMUNKÁSOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2 éves esti és levelező tagozatára felvételt hirdet Beiratkozás május 21-én és 28-án 14—17 óráig. A beíráshoz szükséges: <>. 1. jelentkezési lap 2. általános iskolai braomvftvánr 3. szakmunkásbizotnyítvány 4. személyi igazolvány. Jelentkezési lap beszerezhető az intézetben. Toibuhin sgt. 84.. igazgatósáig. Lépjen be szövetkezetbe! GYULÁN, a gyógyvizek városában üdülőszövetkezet alakult. Az üdülőik a Várfürdőtől 400 méterre ép ütnek. Az állampolgárok a szövetkezetnél évi 28 napos üdülési iogot vásárolhatnak. A Jog eladható, örökölhető! Jelentkezésére részletes tájékoztatót küldünk. Levélcím: Gyula. Budapest körút 45. (5700) Kellemes pihenés! Biztos gyógyulás! X Fodrász­üzletemet megnyitottam Rókus városrész 228. ép. Kiss Lászlóné nöi fodrász A Szeged! városgazdálkodási Vállalat közgazdaságtudományi egvetemi vagy számviteli főiskolai végzettségű fiatal elemző közgazdászt alkalmaz. Pályázatokat 1981. május 96-ig a személyzeti osztályra. Pacsirta u. 1. Írásban, fizetési igény megjelölésével kérjük. Rendkívüli ingvásár! Hosszú ujjú ingek 40°/o, rövid ujjú ingek 20°/o árengedménnyel, az ÉLIKER 10. sz. ABC-áruházban (Tarián. Budapesti fcrt.) 17. sz. ABC-aruhazban (Újszeged Odessza - lakótelep) 44. sz. ABC-áruházában (Hunyadi J. sgt.) 76. sz. ABC-aruhazban (Tarján. Csillag tér) A II. Kisteleki Sajtüzem három műszakos munkarendben villany­szerelő és géplakatosokat, kazán­és hutögépke/eiö betanított mun­kásokat és nöi segédmunkásokat vész fel. Jelentkezni lehet: a Kis­teleki Sajtüzemben. x Intézmény alkalmi munkaválla­lókat keres kerti munkára. Dél­előtt, délután egyarant van mun­kalehetőség. Érdeklődni: a 12-231­cs telefonszámon lehet. x A KSZV Cjszegedl Szövőgyára felvételt hirdet elektroműszerész, villanyszerelő, csőszerelő, bádo­gos, lakatos, lánghegesztő, eszter­gályos és szobafestő-mázolo szak­munkások részére. Jelentkezni lehet: Éjszegedi Szövőgyár mun­kaügyi osztalyának munkaerő­gazdálkodási csoportjánál, Sze­ged, Alsó Kikötő sor 11. x A József Attila Tudományegye­tem az alább felsorolt munkakö­röknek a betöltésére alkalmazot­takat vesz fel: ellátási osztály. Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34. szám, segédmunkásokat és takarítókat. Pénzügyi osztály. Szeged. Dugo­nics ter 13 szam: érettségizett ASCOTA gépkönyveiét, képesített könyvelőt és helyettesítésre gép­írót, meghatározott időre, szerző­déssel. Jelentkezni: az osztályok vezetőinél lehet. x Szakkepzett ápolónőket, vil­lanyszerelő és vfzvezéték-szerelő szakmunkást vesz fel a Csongrád megyei Tanács Tüdőkórház-Gon­dozóintézet (Deszk. Alkotmány u. 36. 6172.). Jelentkezni: az intézet munkaügyi osztályán lehet. x A Csongrád megyei Tanács V. B. Szeged járási Hivatala takarí­tói munkakörbe kisegítőt szerző­déssel alkalmaz. Jelentkezni le­het: személyesen a hivatal gond­nokságán, Szeged. Széchenyi tér 9. I. em. 102. szoba. A József Attila Tudományegye­tem Szerves Kémiai Tanszéke két laboránst keres. Az egyik labo­ránsi munkakör betöltésére labo­ránst szakképesítéssel és gyakor­lattal rendelkező férfi munkaerőt, a másik laboránst munkakör be­töltésére vegyész szakmunkás­vizsgával, illetve laboránsi tan­folyami vizsgával rendelkező női munkaerőt. Jelentkezni: Szeged, Dóm tér 8. sz. alatt. x A Hódmezővásárhelyi Közúti Épitő Vállalat Szegedi Főépítés­vezetősége felvételre keres építő­ipari nehézgép-kezelői jogosít­vánnyal rendelkező, gyakorlott hengergépkezelőt. Érdeklődni: a KÉV telephelyén, Szeged, Do­rozsmai út 54. sz. alatt, Szilágyi Sándor területi fögépésznél. x A Szegedi Szalámigyár és Hús­kombinát felvételre keres műsza­ki normást, forgalmi könyvelőt, számla-elökészító ellenőrt, vala­mint gyors- és gépírókat. Jelent­kezni lebet: a személyzeti osz­tályon, Szeged, Alsóvárosi feke­teféldek 64. x A Szegedi Konzervgyár felvé­telre keres esztergályos, lakatos, autóvillamossági szerelő és asz­talos szakmunkásokat. Jelentkez­ni lehet: Szeged, Pulz u. 46. sz. alatt. x A SZOTE Gyermekklinika ré­szére takarítónőket felveszünk. Érdeklődni: a fönóvérnél. A Szegedi orvostudományi Egyetem Gazdasági Igazgatósága gépírni tudó adminisztrátort ke­res felvételre. Jelentkezni: Lenin krt. 167., gondnoki csoport. x A Szegedi orvostudományi F.gyetem házi műhelye liftszerelö és üveges szakmunkást vesz fel. Jelentkezni: Szikra u. 2. Házi műhely vezetőjénél. x A Szegedi Magas- és Mélyépítő­ipari Vállalat gyakorlattal ren­delkező anyagkönyvelőt keres felvételre. Jelentkezni lehet: Sze­ged, Kenyérgyári út 5. sz. alatt, a munkaügyön. x A Csongrád megyei Gabonafor­galmi és Malomipari Vállalat makói körzeti üzeme felvételre keres szakképzett villanyszerelőt, kiemelt órabérrel. x A Szeggd és Környéke Vízgaz­dálkodási Társulat azonnali belé­péssel felvesz mélyépítésben jár­tas munkavezetőt, raktári kisegí­tő adminisztrátort, mezőgazdasági gépszerelöt, csatornaört, föld­munkagép-kezelőt. Jelentkezni; Szeged és Környéke Vízgazdálko­dási Társulat, Szeged, Cserzy M. U. 30 A. A Csongrád megyei Sütőipari Vállalat felvesz gyakorlattal ren­delkező középfokú végzettségű munka- és üzemszervezőt. Jelent­kezni lehet: Szeged. Török u. 8. sz. alatt, a személyzeti osztá­lyon. x A KONKORDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezeti Közős Vállalat felvételt hirdet villany­szerelók részére. Jelentkezni: Szeged-Tarján, Lugas a. I'A. ügyvezetőnél X A Csongrád megyei AGROKER Vállalat felvételre keres gyakor­lattal rendelkező gép- és gyors­írókat, valamint gépelni tudn pénzügyi ügyintézőt Jelentkezni lehet: a munkaügyi csoportnál. Szeged, Dorozsmai út 33. szám alatt. x A Szegedi Közlekedési Vállalat vágányépítö gyakorlattal rendel­kező pályafenntartási munkáto­kat, brigádokat alkalmaz. Je­lentkezni lehet: Szeged, Külső Pulz u. 2. sz. alatt, a műszaki osztályvezetőnél vagy a pálya­fenntartási művezetőnél. x A Szegedi Közlekedési VaUalat udvari takarítókat, délutáni mű­szakba vagyonőrt alkalmaz. Je­lentkezni lehet: Szeged, KUlsn Pulz u. 2. szára alatt, a rendé­szet vezetőjénél. x A Szegedi Közlekedési Vállalat villanymotor-tekercselőt, vízveze­ték-szerelőt, felsővezeték-szerelői munkakörbe villanyszerelőket,"" lakatos szakmunkásokat, segéd­munkásokat. villamosjármü-javí­tói munkakörbe villanyszerelőket alkalmaz. Jelentkezni leheti Sze­ged, Külső Pulz u. í. sz. alatt, a műszaki osztályvezetőnél, Illetve a főművezetőnél. x A Gyár- és Gépszerelő Vállalat felvételre keres olajipari terh­nológiai és készUlékszerelési munkákra csőszerelöket, lakato­sokat. esztergályosokát. Felvesz továbbá férfi raktári dolgozókat és segédmunkásokat. A vállalat beiskoláz: szerkezeti lakatos és hegesztő ipari tanulókat. Jelent­kezni lehet: a Gyár- és Gépsze­relő Vállalat szegedi kirendeltsé­gén. Elérhető: a 16-os autóbusz­szal. Telefon: 67-232. x A Csőszerelóiparl Vállalat fel­vesz betanított- és segédmunká­sokat, akiknek 1 év munkában töltött idő után csőszerelő, laka­tos, hegesztő, intenzív szakmun­kásképző tanfolyamot szervez. Jelentkezni: Csöszerelőlparl Vál­lalat, szegedi kirendeltség, Sze­ged, Jókai a. t. x Középiskolai végzettséggé! ren­delkező anyagbeszerzőt felve­szünk. A munkakör betöltéséhez B kategóriájú hivatásos gépjár­mü-vezetői vizsga szükséges. — Paprikafeldolgozó vállalat. Sze­ged, Szövetkezeti út I. / X A Szeged m. városi Tanács Kórház-Rendelőintézet 26* ágyas, új épületének osztályaira alkal­maz szakképzett ápolónőket, gya­korlattal rendelkező segédápoló­nőket. valamint takarítónőket. — Jelenkezni lehet: Kossuth L. Ogt 42., munkaügyi osztály. x Az Ikarus Szegedi gyára fel­vesz: vlz-. gáz- és központifűtés­szerelőt és nehézgép-kezelőt MTZ tolólapos gépre. Jelentkezni: Ika­rus Szegedi Gyára. Szeged, ro­nógyári út 9. Munkaügyi osz­tály. X A Munkaterápiás Alkoholelvo­nó Intézet. Szeged-Nagyfa, fel­vételre- keres szakképzett ápoló­kat, irányító munkakörbe 2 sza­kácsot. autószerelőt, tmk-laka­tost. Szegedről a dolgozókat az intézet díjmentesen szállítja autó­busszal a munkahelyre Érdek­lődni személyesen. Tel.: 61-241. x A Taurus Gumigyár operátoro­kat és adatrögzítőket keres két műszakos beosztásba Jelentkez­ni lehet: a számítóközpontban. Szeged, Budapesti út 4. X A dóri Virágzó Tsz felvesz: au­tóvillamossági szerelőt, autósze­relőt, gépkoesirakodót. Jelentkez­ni: a munkahelyi vezetőnél. Dór, gépműhely. a 1981. június 6. Magyarország —Anglia VB-selejtező a Népstadionban! Ar: .130 Ft. Utazás: autóbusszal, a részvételi díjban mérkőzésjegyet és ebédet 1s biztosítunk. Jelentkezni; VOLÁN Utazási Iroda. Szeged, Bajcsy-Zs. u. 28. Telefon: 11-792. 12-676. Értesítjük tiszte]* gázfogyasztóinkat, hogy az 1/1977. (IV. 6.) N1M sz. rendelet VII. feiezet 10. paragrafus 1 bekezdése alapián megkezdjük az 1981. évi vezetékes gázüzemű berendezések ellenőrzését Kérjük kedves gázfogyasztóinkat, hogy támogassák ellenőrző munkánkat és a kiértesítőn feltüntetett időpontban biztosítsák a lakásba való bejutást. Amennyiben a kiértesítőn feltüntetett időpont nem megfelelő úgv az értesítőn szereplő hivatkozási számra bejelentését tegve meg a 14-722 telefonszámon vagy személyesen, a DÉGAZ Szeged. Pulz u. 44. sz. telepünkön. DÉGAZ szegedi üzemegysége X

Next

/
Oldalképek
Tartalom