Délmagyarország, 1981. március (71. évfolyam, 51-76. szám)

1981-03-08 / 57. szám

Vasárnap, 1981. március 8. MOZIK Fáklya: ma háromnegyed I, negyed 6 és fél «, hétfőn fél B orakor: A svéd, akinek nyoma veszett (színes magyar-svéd­NSZK); hétfőn háromnegyed 3 és negyed 6 Orakor: Tigiíscsa­páson (színes szovjet). Matiné ma délelőtt fél 11 órakor: A dzsungel könyve (színes, m. b. amerikai rajzfilm). Vörös Csillag: ma délelőtt: FllmmUzeum, hétfőn délelőtt 10 órakor: A svéd, akinek nyoma veszett (színes magyar-svéd­NSZK), ma és hétfón délután negyed 4, fél 6 és háromnegyed • órakor: Kilopták Jupiter fene­két (színes, m. b. franca, III. helyárral). November I. Újszeged: ma S és 7, hétfőn 1 árakor: Félénk vagyok, de hódítani BKorok (szí­nes, m. b. francia. Dl. helyár­ral). Matiné ma délelőtt 10 óra­kor: A koppány aga testamen­tuma (színes magyar). usabadsag: hétfőn fél 4, há­romnegyed 6 és • órakor: Fa­yard hiró, akit serlffnek hívtak cszlnes, m. b. francia bőnUgyi, 14 éven felülieknek, IL helyár­ral). Dugonics Mozi (Kossuth Lajos sgt. 53.): A biztosan ölő sárkány Lady (japán karate-krlml, 16 éven felülieknek, III. helyárral. 5 és 7 órakor). Matiné ma dél­előtt 10 órakor: Hugó, a vízilő (színes magyar-amerikai rajz­nlm). Postás Mozi: A kétéltű ember (szovjet, 5 órakor). BÁBSZÍNHÁZ Ma délelőtt 10 órakor: János éltéz — Jubileumi előadás. ÜGYELETES GYÓGY SZERT AB Dugonics tér t. sz. (13/53-as), este 0 órától reggel 1 óráig. Csak sürgős esetben. BALESETI es SKBESZETI ÜGYELET Ms a balesetet szenvedett sze­mélyeket szegeden a II. sz. Se­bészeti Klinika (Pécsi u. 4.) ve­szi fel, sebészeti Ugyeletet sz I. sz. Sebészeti Klinika tart. Hét­főn a balesetet szenvedett sze­mélyeket szegetlen a Kórház (Tolbuhin sgt. 57.) veszi fel, se­bészeti ügyeletet ls a Kórház tart. GYERMEKORVOSI ÜGYELET Ma 8 órától 14 óráig a Lenin krt. 20. szám alatti körzeti gyer­mekorvosi rendelőben, 14 órától 24 óráig a Gyermekklinika ambu­lanciáján, 0 óra és reggel B ó» kőzött a Gyermekklinikán (Ko­rányi fasor 14.) és a Városi Gyermekkórházban (Újszeged, Odesszai krt. 31.) történik a sür­gős esetek orvos! ellátása. Hét­tő 13 órától II óráig a Lenin krt. 24. szám alatti körzeti gyermek­orvosi rendelőben, 14 órától 24 óráig a Gyermekklinika ambu­lanciáján, 0 óTa és reggel 4 óra között a Gyermekklinikán és a Városi Gyermekkórházban. ÉJSZAKAI ORVOSI ÜGYELET Este u órától reggel I óráig, kossá* Mezére Síeged, Hunyadi János sgt. L sa. slatt. Telefon! 14-200. FOGORVOSI ÜGYELE* Mindennap esté 22 órától reg­gel 6 óráig. Munkaszüneti napo­ifOB este szeged, Telefon: 14-420. B. O. 8. LELKISEGÉLY­SZOLGÁLAT Mindennap este 7-tól reggel 1 Ocáig Telefon: ll-ooo ÁLLATORVOSI ÜGYELET Március 14-ig, szombat 14 órá­tól hétfő reggel 4 óráig, hétköz­nap este 4 órától reggel 4 óráig, elsősegély és nehéz ellés esetére ügyeletes: L és III. kertllet, Gyálarét, Klskundorozsma terülétén: dr. Slkovanyecz János állatorvos, f-akáss: Újszeged, Közép fasor 2. Telefon: 14-417. n.' kerület, Algyő, Tápé terü­letén: dr. Bíró János állatorvos. Lakása: Szeged, Hóbtárt basa u. 37 A. Telefon: 15-642. Szöreg, Tiszasziget, Ujszentlván, Deszk, Kübekháza területén: dr. Mender Ferenc állatorvos. La­kása: Szeged, petőfitelep, Irinyi u. 22. Telefon: 51-748. Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köteles gondoskodni. v őrsig. oauiiB—iuucu 21 reggel 8-«ó) M óráig éa c 22 órától reggel S óráig. :ged. Zöld Sándor CL 1-3. BUDAPEST 1, 4.05: Tévétorna 4.10: Mindenki Iskolája (lem.) 9.15: óvodások fllmmüsota 9.35: Tau bácsi 10. 10.15: Hirek 10.20: Kolumbusz a Hável folyón - m. b. NDK Játékfilm 1140; Bátyám és a klarinét ­zenés vígjáték (ism.) 14.25: Prímás-pódium 14.45: Korda Sándor-sorozat: Hembrandt — ra. b. angol játékfilm 14.10: Műsorainkat ajánljuk! 16.35: Műkorcsolya Világbajnokság 17.54: Nőnapi műsor 18.40: Tévétorna 18.45: Esti mese 19.00: A Hét 20.00: Hírek, totóeredmények 10.05: Derrick. Az Ismeretién tényező 21.05: Kapcsoltam 11.45: Telesport 22.45: Hírek BUDAPEST 3. Adásszünet BELGRÁD 1. 2.00: Faluműsor, utána: Gyermekeknek 11.30: Népi muzsika 12.00: A tudás - vagyon 14.00: stúdió 071 14.30: A vörös kalóz - amerikai film gyermekeknek 10.15: Vasárnap délután 20.00: Svet.ozar Markovlc — tévéjáték-sorozat 21.14: Kamerával a világon át 22.05: Sportszemle BELGRÁD 2. 16.55: Kézilabda, nők: Osijek­Hadnlcki 18.00: Műkorcsolya VB aii.oo: Miért szeretem a dzaesszt 21.00: Huszonnégy óra 21.55: Négy lépés a felhőkben ­olasz film OJVIDEK 6.00! TévémagaZln románul 9.00: Faluműsor 9.30: Gyermekműsor 9.50: llirek 14.40: Tevémagazhi szlovákul és ruszin nyelven 11.41: Down Fraiser — ausztrál Játékfilm 14.14! Rajzfilm 19.30: Tévéhíradó magyarul 20.00: Svetozar Markovié — dok.-já(éksorozát 1. 21.14: Kamerával a világ körül 21.45: Tévéhíradó szerb-horvátul 22.05: Tévésport magyarul BUKAREST 8.15: Monté cnristo grófja 8.35: Az egészséges eletfnód 9.00: A falu életéből 10.35: zenesző 12.05: Vasárnapi album 16.45: Román operákból 17.40: Gyermekeknek 15.00: Tévéhíradó 16.20: Nőnapi köszöntő 19.45: Júlia - amerikai Játékfim 21J5: Tévéhíradó HBTFO BUDAPEST L 14.14: Olajtavon úaző ország. A Kuvaiti Televízió filmje 16.34: Békevár jubileuma — kanadai dok.-film 17.15: Paletta. A Horizont szerkesztőség műsora 17.45: Telesport 14.35: Tévétorna 19.40: Esti mese 19.55: Hírek 20.00: Röpülj pávai 199L MÁRCIUS 8., VASÁRNAP - NÉVNAP: ZOLTÁN A Nap kel 4 óra 12 perckor! és nyugszik 17 óra 39 perckor. A Hold kel 7 óra 33 perckor, és nyugszik 20 óra 11 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél szombaton plusz 335 cm (áradó). SZÁZTIZENÖT ÉVE született PJotr Lebegyev (1540-1913) kiváló orosz fizikus, egye­temi tanár. Legjelentősebb munkája a Maxwell állal elméletileg kszámltott fénynyomás kísérleti úton történő kimutatása volt. Róla nevezték el a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának fi­zikai intézetét. 1991. MÁRCIUS >.. hRTTO - NÉVNAP: FRANCISKA A Nap kei 8 óra 14 perckor, és nyugszik 17 óra 41 perckor. A Hold kel I óra 03 perckor, és nyugszik 11 óra 36 perckor. ÖTSZAZHAÜMINC ÉVE született Amerlgo vespucoi (1451-1518), neves olasz felfedező. ZENES SZÍNHÁZ Ma délelőtt fél 11 órakor: Turandot - Hófehérke-bérlet. 41.30: Monitor. Dél panasza - 1. 23.15: Röpül) Pávai Ered mény hlrdetéa 22.35: Hírek BUDAPEST L Adásszünet BELGRÁD L 17.19: Magyar nyelvű tévénapló 17.49: A mese Ideje 14.15: Ismerte-ismeretlen Jugoszlávia 18.45: Fiatalok f iataloknak 16.13: Rajzfilm 20.00: Családi album - tévédráma 21.10: Kulturális adás 22.10: Dokumentumfilm BELGRÁD 2. 16.48: Műkorcsolyázó VB 18.50: Sportműsor 20.00: Tudományos műsor 20.50: Huszonnégy őrs 21.15: Nád és sár - filmsorozat 22.10: Szórakoztató zena ÜJVIDÉK 16.28: aportkrónika 16.40: Tévéhíradó szerb-horvátul, magyarul és a belgrádi stúdióból 17.48: Meseidő 18.15: A zöld terv Iskolája 16.43: Népszerű tudományos film 19.13: Rajzfilm 19.30: Tévéhíradó 3. magyarul 20.09: Világunk 31.00: Tévéhíradó 1 szerb­horvátul 21,20: Jó napot, Jugoszláviai 21.80: A hetedik művészet BUKAREST 15,40: Msnyar nyelvű adás 11.50: Gyermekeknek 18.00: Tévéhíradó 19.30: Gazdasági figyelő 18.55: Az egészséges életmód 19.30: Elment egy lovas — filmsorozat 20.15: Világhíredé 20.40: Népzene KEDDEN DÉLELŐTT BUDAPEST I. 9.00: Tévétorna 9.04: Iskolatévé 11.40: Óvodások filmihűaora * rádió* 6.001 1.22! 4.101 8.26: 4.041 9.24: 10.04: 10.43: 11.14: 19J0: 13.00: 13.10: KOSSUTH Előttünk a vasárnapi „Vadat és halat, s ml Jé falat..." Ot kontinens hét napja Orfeusz az alvilágban — részi. Az MRT gyermekkórusa énekel Verses összeállítás szivhtba - Krystina Bronzcwska rádiójátéka Népdalok Vasárnapi koktól Közben: Edes anyanyelvünk Rázós úton. Bajor Nagy Ernő Írása A nápolyi dal száz esztendeje 13.47: Rádiólexikon 14.07: A zeneirodalom remek­műveiből 14.40: Pillantás a nagyvilágba 15.13: A hegedű virtuózai 15.54: Csendes Don. — 15. 17.19: Reformok utón — reformok előtt 17.44: Öpera­müvészlemezek 14.50: Diákkönyvtár hangszalagon 19.37: világjáró zenekarok 20.il: Töltsön egy órát kedvenceivel zi.44: vavrinecz Béla feld.1 Magyar képeskönyv 22.20: Lemezmúzeum 23.14: Dózsa György. — Részi. 9.14: Somló Tomáa táncdalaiból PETŐFI 0.00: Népszerű muzsika 7.09: A református egyház félórája 7.30: Johannes Ernst Köhler orgonál 8.09: Mit hallunk? I,30: Miska bácsi levelesládája 8.90: A Rádió Kabarészinházának márciusi bemutatója 10.33: Színházi Magazin 12.90: Jó ebédhez szói a nóta 12.59: A hotridkországi királyfi. Móra Ferenc meséje 14.05: sedtánszky János műsora 14.33: Táskarádió 15.30: Én, te, ö... Családi magazin 14.99: Híres előadók alDUma :6,4c: Slágerek mindenkinek 17.25: A vasárnap sportja. Totó 17.56: Mit üzen a Rádió? 18.33: Nótakedvelőknek 19.20: pop-műhely 20.95: Ének az esőbeh. — Részi. 20.38: Társalgó 22.38: Népdalok 23.19: Leonard Bernátéin senés játékaiból 2. MŰSOR Y.flP: A pécsi körzeti nemzetiségi műsora 8.11: Korusltzky Zoltán műveiból 8.37: Maria Chlara opera­' áriákat énekel 9.16: ÜJ lemezeinkből 10.10: Üj Zenei Újság II.06 Kodály: Hét zongora­darab 11.28: Bach-művek 13.05: A kamarazene kedvelőinek 13.59: Kis magyar néprajz 14.04: Magyar művészek opera­íelvételeiből t4.n: A Nemzetközi Rádló­egyetem műsorából 19.071 Újdonságainkból 10,00: Zenekari muzsika 17.14: A magyar széppróza századai. 194. 17.29: Sztárok sztereóban 19.16: Hanglemez-gyűjtőknek 19.93: Legszebb stüdió­feivételéifikbői 19.39: Rádiószínház 20.21: Verdi: Otelló, 2192: Aprily Lajos verse) 39.01: zenei Panoráma HÉTFŐ KOSSUTH 8.25: Mit üzen a Rádió? 9.00: Petőfi Sándor versei 9.16: A hót zenemüve. HHndel < Hat orgona­verseny 9.40: Óvodások műsora 10.05: Nyitnikék 10.89: Hangversenymester: FranZlOsef Mayer 11.20: Bioritmus. Életmód, egészség, környezet 11.40: Az élet komédiásai. - 19. 12.35! Válaszolunk hallgatóinknak 12.60: Zenei érdekességek az elmúlt hét műsorából 14.11: Részletek Josef Suk és Zúza na Ruzlckova Baoh szonátaestjéből 13.31: Portré slágerekből. Máté Péter 14.19! A nagyapó. Petelel István elbeszélése 14.54: Edes anyanyelvünk 15.10: Énekszóval, muzsikával 15.20: Visszapillantó. Látogatóban Walter Soottnál 16.05: Kóruspódium 16.39: VllágablSk. Mit ránk hagytak a századok 17.10: Bartók-művek legszebb hangfelvételeiből A kékszakállú heroeg vára 19.94: Kovács Apollónia nótákat énekel 19.11: Bajtókonferencl* Borsod megyében 20.14: Reflex-klub 21.30: Vonalvég. A téma: beszédstílus, magatartós Utcán munkahelyen, 32.14: sporthírek 23.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Halló, Itt vagyokl A telefonnál: Szilágyi János 23.30: A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara játszik 4.14: Frenreisz Károly lé no* dalaiból 9.04: 1.39: 8.33: 9.10: 10.00: 12.90: 12.33: 12.99: 13.25: 14.90: PETŐFI Fúvósesztrfid Figyelmébe ajánlom ... Verbunkosok, nóták Slágermúzeura Zenedélelőtt Népdalesokor Kis magyar néprajz. Balladaénekeaek, mese­mondók. vásárosok Tánczenei koktél Honthy hagyatéka Kettőtől ötig... 17.49! Ketyeg-e még a MOlógial pokolgép? — 2. 17.30: ötödik sebeeség 18.33: Zeneközelben 19.35: Magyar táncdalok 20.09: Duga Ilona népdal-lkai énekel 30.32: Társalgó 33.20: G01 baba. Részi. 23.19: Nóták ). MŰSOR 9.09: Iskolarádió 9.30: Gioconda. — Részi, 10.30: Ridlőlexikon 11.05: Farkas Ferenc népdal­ként saiból 11,21: Ecnekari muzsika 13.11: Modern írók portréi Eyvind Johnson 13.31: Századunk kamara­zenéjéből 16.00: Weber operaáriák 15.35: Láttuk, hallottuk 16.06: Munkaerkölcs. Etika és filozófia közép­iskolásoknak 16.30: Harminc pere beat 17.60: Kórusainknak ajánljuk 17.20: zeneművészeti Szak­középiskolások L Országos Rézfúvós kamarazene versenye 17.49: Válogatás e következő hetek műsoraiból 19.04: Zsebrádiószínház 11.39: A hét zeneműve. Hándel: Hat orgona­verseny 19.64: Emlékirat és Valóság. Pályám emlékezet* 19.39: Btrgit Nllsson Verdi­áriákat énekel 30.09! A Berlini Filharmonikus zenekar hangversenye 21.M: Schubert: A szép molnár lány — dalciklus KEDDEN DÉLELŐTT KOSSUTH 6.27: Ketyeg-e még a bioéóg u pokolgép? — X 8.47: Tánczene 9.44: Gordonkamuzsika 10. M: MR 16-14 10.35: Lendvay Kamllló frtvöb műveiből 17.09: Liszt-átiratok 11.39: Az élet i iiutiRgsal — 30. ia.35: Törvénykönyv PETOPI 8.05: Nóták gitáron 1.20: Tíz pere külpMttka (lsrrt.) 8.31: Társalgó 10.39: Balázs Árpád körűi­dalaiból 10.45: Néhány szó zene kózber to.so: Délelőtti torna 11.90: Röpülj páva 14.33: Ifjúsági könyvespolc Szeged a hazai lapokban mi/io BÁTYAI Jenő: MTESZ-munká Csongrádban. Fórum. 1950. 8-9. füzet. TANCZOS-SZABO LáSzIó-Sl­MON Imre-DOVÉNYI Zoltán: Az Alföld közúthálózatának földraj­zi vizsgálata. Földrajzi Közlemé­nyek, 1981. L sz. (Térképvázla­tokkal.) NAGYISTÖK Ferenc: A felszín alatti vízforgalom néhány kér­dése a Dél-Alföldön. Hidrológiai Közlöny, január. [Térképvázla­tokkal.] B&LADt noná- tvanovics György 1904-1990. Magyar Tudo­mány, Január. (Nekrológ a sze­gedi professzorról. Fényképpel.] HÁZNAGY András: Csongrád megye. Gyógyszerészet, február. [A Magyar Gyógyszerészeti Tár­saság Csongrád megyei Szerve­zetének előadóüléseiről.] LENGYEL András: „A legfon­tosabbnak magát a könyvtárost vélem ..." Könyvtáros, február. [Beszégetés Illa Mihály szegedi egyetemi docenssel, megbízott tanszékvezetővel. Fényképpel.] KISS Tamás: Klub és közvé­lemény. Népművelés, február. [Tapasztalatok Bofdányban.) Konferencia Szegedeftj táslechnika, február. (Programo­zóit rendszerek konferencia J>, 1441. dec. 9—4-én.] Számitógép az orvostudomány ban. számítástechnika, február. (Beszámoló az . 1S80.. dec. K-i-én Szegeden rendezett tudományos kollokviumról.] FARKAS £v»s Évente ötven törton-'em óra a múzeumban. — Kapcsolat lí oe.aii.-.ta brigád­dal. Közalkalmazott, febr. 3. [A szegedi Móra Ferenc Múzeum ról i MARKOVIT3 Györgyi: Iro­dalmi perek. - A vádlott Verse. - Lefoglalt kötetek. - szeged Széchenyi (tér!) u. I. Magyar­ország. márc. 1. [Radnóti Miklós Szegeden. Fényképpel.] TGTH Béla: Megyei nagybőgős. Népszabadság, méro. L [Irodalmi riport Kiszin Miklós szegedi ze­nészről. Rajzzal.] Bartók éa Balázs Béla ÜJ Tü­kör, márc. L [Péter László: Bartók Szegedet, c. könyvéről. Fényképpel.] BATVAl Jenő: A szegediek meg a paprika. Élet és Tudo­mány, márc. 4. [Fényképekkel.] Dorottya Csokonai „Dorottya" című komikus epo­szának két sorát Idézzük a függőleges 12., vízszintes 1. és függőleges 19. sorban. VÍZSZINTES: 1. (Beküldendő.) 12. PLÉ. 13. Stázsája. 14. Dió, dinnye ehető része. 15. Termékeny sárga föld. 16. Kártyafigu­ra. 18. Fekhelyet készít állatoknak. 20. Partner. 21 Virág. 23. Műveltető ige kép­zője. 24 Közelébe. 25. Kiváló. 27. Idegen férfinév. 28. NÜ. 30. Névelős folyónk. 32. Becézett Borbála. 33. Tégladarab! 34. Hát­raarc! 36. Az USA egyik állama. 37. Leve­gő görögből vett szóval. 38. Fésű betűi ke­verve. 40. Hordó átfúrt dugója. 41. Vissza: láb része. 42. Kárt okoz. 43. Iktatva röv. 44. Állókép 45. Alul. 49. Kezdetleges haj­tás^ névelővel. 51. Mely személyek? 52. (Beküldendő.) Farsang idején itt-ott meg­szólal még ez a régi hangszer (névelővel.) 54. Csarda fele. 55. Régi római pénz. 5fl. Becézett szülő. 58. Pihent 60. Tokaji Ku­pa. 81. Mátka. 62. Idegen Tamás. 64. Tekin­tetes röv. 67. Lakásán. 89. Esetleg. 71. Nincs tovább. 73. Garai Gábor. FÜGGŐLEGES: 2. Vágószerszám. 3. Tartozéka. 4. Építőanyag. 5. Menyasszony. 6. Molett 7. A pálca. 8. Végtag. 9. Terü­letmérték. 10. Sokáig tartható (étel). 11. Színpadi táncosnő. 12. (Beküldendő.) 17. A 16. sor fordítottja. 19. (Beküldendő.) 20. Színültig. 22. Verdi operája. 24. Keserűvíz­márka. 26. Pest megyei község. 27. Sors.,., rejtvény nihil allud. (Jó szerencse, semmi mfte). 29. Herélt koa. 31. Becézett. Nikolett 32. Szét­szed. 33. Üdítő Ital. 35. (Beküldendő.) Név­elős farsangi sütemény. 37. (Beküldendő.) Farsangi maszk. 39. ÉsezeL felfog. 41. Ital argőnyelven. 46. Fagylalt, jég németül. 47. Becézett Ilona. 48. Mint a 29. sor. 50. Nagy edény. 52. Egyik szülő. 53. Énekszólam. 96. Nagy tó a Szovjetunióbari. 57. üzlet. 59. Púpos állat. 61. Nála lejjebb. 82. Neves szovjet sakkozó. 63, Nem ő. 65. Szín. 66. A melléknév felsőfokának képzője. 68. ÁV. 69. Fordított számnév. 70. Tiltószó. 72. Azo­nos betűk, MEGFEJTÉSEK — NYERTESEK A két héttel ezelőtt megjelent rejtvény helyes megfejtése: AZ ALLATOK FAR­SANGJA — AZ OPERABÁL — FARSAN­GI LAKODALOM — ÁLARCOSBÁL A megfejtők közül sorsolással 50 forint értékű könyvjutalmat nyertek, és szemé­lyesen vehetik át a szegedi Móra Ferenc Könyvesboltban (Kárász utca): Daru Zol­tánná, Algyő, Bartók Béla u. 36., Körmendi György né. Sándorfalva. Tolbuhin u. 42.. Gajdács Gábor, Szeged, Csanádi u. 17. A megfejtéseket postai levelezőlapon kérjük beküldeni. Beküldési határidő a megjelenéstől számított hat nap. Címünk: 6740 Szeged, Tanácsköztársaság útja 10. r l I 1 • s i r 7 1 9 • 40 — m 7T" 45 £ 45 4 n 41 41 u TT~ 13 uT" 3 15 Ti rr 3 11 29 3 30 54 Ür~ 3 W 35 E 35 37 31 39 l«0 ­kl R V3 3 3 hS VY vi 3 50 Gy 5^ 51 53 3 5V i SS 3 S6~ 3 51 59 60 3 6Á 52 53 54 55 3 66 57 l (t 3 SS~ 10 3 T4 72 L • u 73 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom