Délmagyarország, 1979. november (69. évfolyam, 256-280. szám)

1979-11-18 / 270. szám

Vasárnap, 1979. november 18. 9 nOffr*- ma és hátfőn M­romnegyed 3 órakor: Severino (színes, m. b., NDK-román ka­landíllm). negyed 6 órakor: A márványom ber I-H. rész (szí­nes, m. b. lengyel, dupla hdyér­ral). Matiné ma dőlelőtt tél 11 órakor: Üzenet a meteoritban (azínes. m. b. csehszlovák ICjú­bágl). vörös Csülag: ma délelőtt M órakor: Filmmúzeum (zárt kO­rű), héttőn délelőtt 10 órakort Severino (színes, m. b. NDK— román kalandfilm). Ma és hét­főn negyed 4 órakor: Fekete fü­lű fehér Bim. I—II. rész (színes, m. b. szovjet, dupla helyárral). Szabadság i hétfőn fél 4. há­romnegyed $ és 8 órakor: Todo Modo (színes, m. b. olasz, csak 1« éven felülieknek!. November 1. Üjszegedi ma 5 és 7, hétfőn 7 órakor: Fogat fogért (színes, m. b. francia bűn­ügyi, II, helyárral). Matiné ma délelőtt lé órakor: Bogáncs (magyar). Postás mozi: Kalandok lrke­flrka országban (S órakor). Dugonics mozi (Kossuth Lajos sKt. H.): A maláji tigris (olasz­francia kalandfilm, 5 és 7 óra­kor). Matiné ma délelőtt 10 úrkor: Az aranyember (színes magyar). BÁBSZÍNHÁZ Ma délelőtt fél 10 órakor Aladdin-bérletben, 11 órakor Hó­fehérke-bérletben: Caolavári Caa­lavér. ' ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér S. sz. (13/37-es) este I órától reggel 7 óráig. Csak sür­gős esetben BALESETI ÉS SEBÉSZETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket Szegeden a II. az. Se­bészett Klinika (Pécsi u. 4.) vé­szi fel. sebészeti ügyeletet az I. sz. Sebészeti Klinika tart. Hét­főn a balesetet szenvedett sze­mélyeket a Kórház (Tolbühln sgt. 87.) veszi fel, sebészeti ügye­letet ls -a Kórház tart. GYERMEKORVOSI ÜGYELET Ma 1 órától 14 óráig a Lenin krt. *j. szám alatti körzeti gyer­mekorvosi rendelőben, 14 órától 24 óráig a Gyermekklinika am­bulanciáján, 0 óra és reggel 8 óra között a Gyermekklinikán (Korányi fasor 18.) és a Városi Gyermekkórházban (Üjszeged, Odessza! krt. 37.) történik a sür­gős esetek orvosi ellátása. Hét­főn 13 órától 18 óráig a Lenin krt. 30. szám alatti körzeti gyer­mekorvod rendelőben, 18 órától 24 óráig a Gyermekklinika ambu­lanciáján, • óra és reggel 8 óra között a Gyermekklinikán és a Városi Gyermekkórházban. ÉJSZAKAI ORVOSI ÜGYELET Este 18 órától reggel 7 óráig, munkaszüneti napokon reggel 7 órától este 18 óráig a felnőtt la­kosság részére Szeged, Hunyadi .7 Inos sgt. L ez. alatt. Telefon: 10-100. ÁLLATORVOSI ÜGYELET November 34-ig. szombat 13 órától hétfő réggel 8 óráig, hát­köznap eh te 8- órától réggel 8 ópálg. elsősegély és nehéz ellée esetére ügyeletee: I. és m. kerület. Gyálarét, Kle­kundorozsma területén: dr. Duba István állatorvos. Lakása: Üjsze­ged. Odesszai krt. 8. Telefon: 17-638. n. kerület. Algyő, Tápé terüle­tén: dr. Bíré János állatorvos. Lakása: Szeged. Hóblárt basa u. 37/A. Telefon nlne». Kübekháza, Szőreg. Tlszagzlget. üjszentiván területén: dr. Kal­már Sándor állatorvos. Lakása: Üjszeged. Marostői u. 12/A. Te­lefon: 18-200. Az állatorvos kiszánítáaáről a hivő fél köteles gondoskodni. 1979. NOVEMBER 18., VASÁRNAP — NÉVNAP: JENö A Nap kel 6 óra 52 perckor, és nyugszik 16 óra 08 perekor. A Hold kel 8 ára M perckor, és nyugszik 15 óra 32 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza Tizállása Szegednél szombaton plusz 165 cm (áradó). SZA2 ÉVE született Rónai Mihály (1879—1915) költő, (ró. a Tanácsköztár­saság Idején a főiskolai oktatás átszervezésének egyik kezdemé­nyezője, a szocialista tudományos oktatás úttörője. 1879. NOVEMBER 19., HÉTFŐ — NÉVNAP: ERZSÉBET A Nap kel I óra 54 perckor, és nyugszik 16 óra 05 perckor. A Hold kel 8 óra P7 perckor, és nyugszik 16 óra 24 perckor. HETVEN ÉVE, 1909-ben e napon mutatta be a szegedi színház Juhász Gyula daljátékát, az Atalamát. A Nagyváradon, Debrecenben, Nyíregy­házán, később Sopronban is sikert aratóit, látványos operettet Szegeden ls kedvezően fogadia mind a közönség, mind a kritika. ZENÉS SZÍNHÁZ (Szabadság mozi) Ma délután 8 Örskor: Lili bárónő — Bérletszünet Ma este 7 órakor: Lili bárónő — Bérletszünet. 17.00: Slágerek mindenkinek 17.55: Mit üzen a Rádió? 18.33: Nótflkedvelöknek 19.20: Halló. Berlin! Halló. Buda­pest! 20.20: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő 3. MŰSOR 8.07: Britten: Az Izzó tüzes ke­mence. — Bibliai parabola 9.14: Üj lemezeinkből 10.10: Üj Zenei Üjság 11.06: Históriás énekek és hang­szeres zene a XVL századból 11.28: Hangfelvételek felsőfokon 13.03: Sztárok sztereóban 19.95: Kis magyar néprajz 14.00: Cósd fan tutte - részi W.59: A Nenmzetközi Rádió­egyetem műsorából 15.20: Így láttam Kodályt 17.04: Világszínház. A Cenci-há­18.20: Rásonyl Lel la hegedűestje Közben: 10.03: A magyar széppróza századai 88. 19.58: Üj lemezeinkből 21.34: Hanglemezgyűjtő lenek 22.35: Operafinálék 0.08: 10.15: 10.25: 18.40: IB.00: 14.25: 13.20: 1S.55: 17.16: 17.40: 18.00: 18.40: 18.30: 19.00: 20.00: 20.05: 31.30: 21.30: 22.00: •tévé* BUDAPEST L 3.05: Tévétorna (lsm.) 8.10: Mindenki Iskolája ftem.) 9.13: Óvodások fllmmüsora 9.35: Játsszunk együtt! (ism.) Tüskevár - 3. (Sara.) Kézilabdasuli Hírek A csendes-óceán kalózai - m. b. román-francia— NSZK-ölm Déli muzsika Snuki - tévéjáték gyerekeknek Pedagógusok fóruma Rózsa Sándor 3. (ism.) Pillanatképek - a Horizont szerkesztőség műsora Műsorainkat ajánljuk! villanófény Esti mese Tévétorna A Hét Hirek Két elhatározás ­magyar film sporthírek Kapcsoltam ... Ravel-balettek — francia film Hírek BELGRÁD L Falumüsor, utáni: Gyermekeknek Népi muzsika A tudás vagyon Kritikus pont Zsuzsanna ós a varózs­gyflrű - csehszlovák film gyerekeknek vasárnap délután Rajzfilm Nem, hanem — jugoszláv film S partszemle BELGRÁD Z. Ausztrália, a bevándorlók országa - dok.-film Jugoszláv vízilabda­mérkőzés Négy asszony - külföldi dok.-műsor Huszonnégy óra Kés a vízben - lengyel Játékfilm Rajzfilm BUKAREST Dlok Turpln - Z. A falu életéből Zenés műsor Vasárnapi album Balettfilm Népdalok Románia iparáról Gyermekeknek Teles port Tévéhíradó Hazai barangolások Irodalmi, művészeti műsor 20.30: Tévéhíradó HETFÖ BUDAPEST Adásszünet BELGRÁD L 17.10: Magyar nyelvű té véna pl 6 17.45: Gyermekműsor 18.00: Hősök iskolája 18.45: Szervusztok, fiatalok 19.1S: Rajzfilm 20.00: Két novella 31.10: Kiválasztott pillanat 21.15: A film élete BELGRÁD Z. 17.30: Dokumentumfilm 18.45: Rajzfilm 20.00: A ktualitások 20.30: Huszonnégy ára 20.40: Bútorvásár - riport 20.90: Házi mozi: Emltaj ­szenegáli fűim BUKAREST 18.19: Magyar nyelvű adás 17.50: Gyermekeknek 18.00: Tévéhíradó 10.00: A pártkongresszusról jelentjük 10.40: Zenés-táncos műsor 20.30: Tévéhíradó KEDDEN DÉLELŐTT 10.80: Tévétorna (ism.) 10.05: Iskolatévé * rádió* 8.00: >1.00: 11.30: 13.30: 14.00: 15.30: 19.18: 20.00: 17.00: 17.48: 20.00: 30.05: 2L30: 22.15: 8.35: 9.00: 10.43: 12.05: 16.30: 13.30: 16.00: 16.30: 16.50: 18.00: 10.40: 19.30: 8.10 8.20 9.20 10.08 10.99 17.14 12.10 13.10 13.31 14.21 14.40 19.14: 18.01: 17.10 17.10: 10.50: 18.40: 10.33: 22.30: 23.00: 0.10 7.00: 7.30: 8.03: 8.30: 9.00: 8.40: 11.48 1243: 14.06 14.33: 1.3.80 18.00 18.40: KOSSUTH öt kontinens hét napja Színes népt muzsika Magyar Múzsa — Évgyűrűk Só vagy arany? — Bozena Nemcová meséje Két Csajkovszkij-kórus Vasárnapi koktél Édes anyanyelvünk Üj Melódia lemezeinkből Rddtólexlkon Radics Márk népi zene­kara játszik Pillantás a nagyvilágba Opera-mű vészlemezek Effi Bitest - Theodor Fontamé regénye A bennszülött meg az új bumeráng - Gállk Mihály Jegyzete Richárd Strauss vezényel és zongorázik Diákkönyvtár hangszalagon Budai Hona népdalokat énekel * jt ! A Rádió Dalszínháza. ­A oorneviUci harangok Mongóliai pillanatképek Magyar szerzők kamara­zenéjéből Toronyzene PETŐFI Az unitárius egyház félórája Sebestyén János Liszt­műveket orgonál Mit hallunk? Miska bácsi levelesládája Orfeusz az alvilágban., — Részletek Amíg az ember eljut odáig - hogy feltalálja a haj­növesztőt Jó ebédhez szól a nóta Bíborvörös vitorlák ­A'eVcszamdr Orin regénye Újdonságainkból. — Magyar táncdalok TÁSKARÁDIÓ Nőkről - nőknék Híres zenekarok albuma A vasárnap sportja. Totó i HÉTFŐ KOSSUTH 8.25: Mit üzen a Rádió? 9.00: Déry Tibor versel 9.10: A hét zeneműve 9.40: Levente Péter műsora óvodásoknak 10.05: Nyitnikék 10.33: Lakmé. Részletek DeBbes operájából 1L80: „Posztóban voltam az es­té .. Bogdán István irtsa 1L40: A sziget. - 4. 12.33: Válaszolunk hallgatóinknak 13 90: Zenei érdekességek se el­múlt hét műsorából 14.39: Az eszményi nő. Jurlj Bondarev elbeszélése (ism.) 14.54: Édes anyanyelvünk 13.03: Az Észt Állami férfikar énekel 10.20: Visszapillantó 16.05: Észt műsor. Könnyűzene TalHnból 87.10: Csillagok érája. A Magyar Rádió és az Észt Rádió kétnyelvű irodalmi estje 10.06: Két részlet Miliöcker „A szegény Jcmathán" el­mű operettjéből ».1S: Tallinni találkozó 21.03: Népdalest 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: A Magyar Rádió Karinthy Színpada 23.27: Wagner: Siegfried. — Az opera fináléja a 18: Csuka Mónika táncdalaiból PETŐFI Kozák Gábor József népi zenekara Játszik Kapcsoljuk Tallinnt Slágermúzeum Oeorg Otsz énekel Délelőtt Tallinn ban Fátyol József klarinétozik Kis magyar néprajz Tánczenei koktél Konstruktivizmus kiállítás. Párlzs-Moszka. Riport Kettőtől ötig... Nem az én asztalom ötödik sebesség Zeneközeiben Popműhaly Társalgó Könnyűzene és tánczene TMlttmból 23.13: Népdalok, néptáncok KEDDEN DÉLELŐTT KOSSUTH Nem az én asztalom Népdalcsokor Zenés képeskönyv MR 10-14 A zeneirodalom remek­műveiből A sziget - s. Törvénykönyv PETŐFI Polkák fúvószenekarra Tíz perc külpolitika (ism.) Társalgó Zenedélelőtt Melódiákoktól 9.06: 8.33: 8.10: 3.30: 10.00: 12.00: 12.33 12.38 13.25: 14.00 17.00 17.30 19.33 19.45 20.33 22.30 8.27 8.37 3.44 10.09 10.35 11.39 12.35: 8.05 8.20 8.33 10.33 12.33 Megbízható márka A Lihacsov Autógyárról A moszkvai Lihacsov Au­tógyár termékeivel találkoz­hatunk Bulgáriában és Len­gyelországban, Magyarorszá­gon és az NDK-ban, Kubá­ban és Mongóliában is. Az üzemet a húszas évek­ben alapították, és így az egyik legrégibb szovjet autó­gyárnak számít. Azóta „megférfiasodott", s ma már mintegy 250 ezer teherautót állít elő évente. Üj gyárépü­letek épültek, s a műhely­csarnokokat korszerű gépek­kel szerelték fel. Az utóbbi években minden részletre kiterjedő, alapvető rekonst­rukciókat hajtottak végre az egész üzemben. A gyárben jelenleg sok teljesen gépesített részleg és több száz automatizált gép­sor és futószalag működik. Az autógyártás a testvéri szocialista országok közötti együttműködés egyik Jelen­tős ágazatát képezi. A? ötve­rtes évek elején például a Szovjetunió műszaki közre­működésévé) indult meg a lengyel Warszawa típusú személy- és Lublin típusú tehergépkocsik gyártása. A Lengyel Népköztársaság je­lenleg különböző, a szeméiy­és tehérgépkocsik összesze­reléséhez • alkatrészeket kap a Szovjetunióból, a szovjet autógyártók viszont lengyel gyártmányú részegységeket építenek be a szovjet autók­ba. Eredményes az együttmű­ködés a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság kö­zött is. Ezer és ezer magyar Ikarus autóbusz fut a szov­jet városok utcáin, amelyek­hez a Szovjetunióban, a 11© kinói autóbuszgyárban ké­szítették az elülső hidakat CAPN) Szeged a hazai lapokban 1979/46. OLTVAI Ferenc: Emlékezés a százados szegedi árvízre. Honis­meret, 4. szám. [Fényképpel.] LELE József: A tápai népi együttes Jubileuma. Honiameret, 4. százn. [Fényképpel.] FOGÚÉIN Ferenc: Növényi vi­roid-betegség előfordulása Dél­Magyarországon. Növényvéde­lem, augusztus. [Tolna és Csong­rád megyéből gyűjtött növény­minták vizsgálata a Szegedi Biológiai Központban.] HUBNER Má tyás—TAKA CS Máté: Szeged a nagyárviz cen­tenáriumán. Városépítés, 5. szám. [Fényképekkel, térképekkel.] GYŐRI Imre: Szeged a Jövő kapujában. Városépítés, S. szám. [Fényképekkel.] SOOS István: Üj „Evezős Ku­pa" vándordíj. Magyar Vízgaz­dálkodás, október. [A szegedi nagyárvíz centenáriumára. Fény­képekkel.] GARAY Emőke: Vásár, avagy nemzetközi sokadalom Szegeden. Munka, október. [A néptáncfesz­tiválról. Fényképekkel.) KATONA Imre: Néprajzi úti­kalauz. - 11. A Duna-Tisza köze és a Dél-Tiszavidék hiedelmei, népszokásai, költészete. Forrás, november. , [TÓTH Béla] Bela Tot: Setva u Deski. Narodne Novlne, nov. 8. [Fénykép.) Delegacija Segedina u Subo­tlci. Narodne Novlne, nov. 8. [A városi tanács küldöttsége.) Átadták Szegednek a Hild­emlékérmet. Békés megyei Nép­újság, nov. 8. Harmincéves a szlovák nyel­vű általános Iskolai tanárképzés. Magyar Nemzet, nov. 9. [Ünnep­ség a szegedi tanárképző főis­kolán.] Szegedé az érem. Petőfi Népe, Szolnok megyei Néplap, nov. 8. Békés megyei Népújság, nov. 11. (A Hild János-emlékérem. Fény­képpel.] Szegeden. - Tudományos ülés­szak a szikés vizekről. Békés megyei Népújság, nov. 10. [Nov. 15-én. a Technika Házában.] JUHASZ ErzsébetJ Városépí­tők Szegeden. - Gazdaságosab­ban, esztétikusabban. Magyar Hírlap, nov. 10. [A 4. országos városépítési tanácskozásról.) Hild-kaput avattak Szegeden. Népszava, nov. 10. [A Palánk 7. az. átjáróházon.] RAICS István: Vántus István szerzői estje. Népszava, nov. 10. [Budapesten, a Fészek klub­ban.] KOZMA Judit: A magyar olaj. Népszabadság, nov. 11. [A sze­gedi olajmedencéről is. Tér­képpel.] Ünnepelnek a vizek mesterei. Népszava, nov. 11. [Megemléke­zés a szegedi Tisza-parti gimná­zium és vízügyi szakközépisko­lában a vizmesterképzés megin­dulásának 180 éves évforduló­ján.] Szegeden. — Dzeasszrapok. Esti Hirlap, nov. 13. Von Szolnok bis Szeged. Bn­dapester Rttndsrhau, nov. 12. [Szegedről is. lényképekkel.) KOMOR Vilma- Szeged dicsé­rete. - A Hild-díjas város. Ma­gyar Nemzet, bot. 13. [MELTAI N/.nfiorJ H. N.s Ta­nulságos. érdekes kiadvány Mó­ráról. Petött Népe, nov. 13. [Is­mertetés a szegedi Somogyi­könyvtárt Jlűhely Móra-emlék­számárói.) Szegedi Orvostudományi Egye­tem. — Dis7doktorokat avattak. Magyar Hírlap, Magyar Nemzet. Népszabadság, Népszava, nov. 15. Havonta két hét Szegeden. Népsport, nov. 13. [Milán Janlca jugosziav kajakvilágbajnok Sze­geden is edz.) V'zösztítás kefereaktorral. Népszava, nov. 16. [A szegedi tu­dományegyetemen kidolgozott környezetvédelmi berendezés.I ÖKRÖC- László: Éjszakai uta­zás. - Szegedi Ktsszínház. ÜJ Tükör, nov. 18. [Gelman színmü­vének előadásáról). Nemzetközi gyermekév November 18—25. között (függőleges 12.) a gyermekek . nemzetközi éve alkalmából. A világméretű (vízszintes 1.) rendezvény­sorozatot (függőleges 14.) indította el az Eszperantó NdmZet.közi Sakkszövetség ma­gyar felnöke. A szövetség 33 tagországában és más államokban a nagymesterek, mes­terek. mesterjelöltek, első osztályú ver­senyzők társadalmi felajánlásban vállalják közreműködésüket. VÍZSZINTES: 1. (Beküldendő). 12. Ital. 13. Bőkezű. 15. Fekhely. 16. Vissza: divat. 18. Szándékozó. 19. Vissza: jelezz. 20. Vízi jármű. 22. Az egyik égtáj- mássalhangzói. 23. Nádasban élő madár. 24. Átázott föld, névelővel. 26. Gémeskút pereme. 27. Gép­kocsi, röv. 29. Beszédhibás, névelővel. 32. TG. 33. Nyakravaló. 35. A kopírozó. 36. Tehénemlő. 37. Fehér virágú fa. 39. A víz­gőz. 40. Üres fecsegés. 41. Város Cseh­szlovákia térületén. 43. Művészet, idegen szóval. 44. Hírnök, futár. 45. Későn. 47. Csavar. 48. Azonos betűk. 50. Kezet ráz. 53. Vasvárt Pál. 54. Takarmánynövény. 56. Egyenletes. 57. ... föld. az alumíniumgyár­tás alapanyaga. 58. Római ötvenkettes. 59. Görögkeleti szentkép. 61. Az ennivaló, ar­gonyelven. 63. A Szovjetunió egyik köz­társasága. 64. Sziget a Földközi-tengerben. 66. Igekötő. 67. Sértő. FÜGGŐLEGES: 2. Verdi-opera. 3. Szik­víz. 4. Biztató szócska. 5. Arra a helyre. 6, Szellemi sport. 7. Rövid nyári nadrág. 8. A beszéd legkisebb értelmes része. 9. Az előző Sűr vége. 10. Magyar, hegység. 11. Lángolni. 12. (Beküldendő.) 14. (Bekülden­dő.) 17. Becézett Mihály. 19. Aludttejből válik ki. 21. Vesztesége. 23. Halászeszköz. 25. Margarinmárka (—'). 26. Félsziget a Szovjetunióban. 28. Vízi növény. 30. Nagy tengeri hal. 31. Mint a 7. számú sor. 32. Libát etet. 34. Szemlélj. 36. Lóverseny. 38. Község, határátkelőhely. 40. Kettősök. 42. A kosár. 44. Félsziget a Szovjetunióban. 46. Szólóének. 47. Szervusz, argóban. 49. Sivatagi ragadozó. 51. Sárgaföld. 52. Át­látogat. 53. Szállította. 95. Áruda. 58. Alul. 60. Bontás része. 62. Világos angol sör. 63. Betegség jele. 65. A 4. számú sor fordított­ja. 67. Igekötő. MEGFEJTÉSEK — NYERTESEK A két héttel ezelőtt megjelent rejtvény helyes megfejtése: A ÍENIN HALHATAT­LAN LOBOGÓJA — CSATTOG. REPES A NÉVA KÉK VIZÉN. A megfejtők közül sorsolással nyertek és személyesen vehetnek át vásárlási utalványt a szegedi Móra Ferenc Könyvesboltban (Kárász ut<»), ahol azonnal vásárolhatnak ls érte: dr. Szomora József. Szeged. Brüsz­szeli körűt 28., Balázs Józsefné. Szeged. Áprili* 4. útja 42.. Domacsek Józsefné. Szeged, Lengyel-udvar 8., Arany Lajos­né, Szeged, Űrhajós utca 11/A, Holló Lász­lóné. Szeged, Tarján, Pentelei sor 1. A megfejtéseket postai levelezőlapon kér­jük beküldeni. Beküldés hlatáridő a meg­jelenéstől számított hat nap. Címünk: Sze­ged, Tanácsköztársaság útja 10. 6740. / 2 3 4 5 £ 7 8 3 10 11 -1 12 • 13 Í4 • 15 16 17 • 18 • 19 20 21 • 21 • 23 § ii 25 • 26 • 27 28 • 23 30 31 32 33 34 • 3 5 • 36 GY 37 38 • 39 • 40 4/ • 43 • 44 w 45 • • 47 # 43 43 • 50 51 52 • 53 5<é 55 • 56 • 57 • 58 59 60 • 61 62 ® 63 64 1 65 Ü 66 67 I 1 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom