Délmagyarország, 1978. november (68. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-04 / 261. szám

6 Szombat, 1978. november 11; Holnap a Hunyadi téren Kézilabda Sz. Dózsa— Bajnokságot nyert a DELEP SC Balassagyarmati SE Kitüntetések Pénteken délelőtt a Nép­stadion Press-helyiségében került sor arra az ünnepség­re, amelyet a Nagy Októberi Szocialista Forradalom év­fordulója alkalmából rendez­tek meg, s ahol a testneve­lésben és sportban hosszú ideje kivp'ó munkát végzők elismerő kitüntetésére került sor. A testnevelés és sport ki­tűnő „munkásainak", a nagyszerű társadalmi akti­vistáknak Buda István ál­lamtitkár, az OTSH elnöke adta át a kitüntetéseket, mi­ntán tevékenységüket érté­kelte, illetve azért köszönetet mondott. így Csongrád megyéből Fó­tos József, a METRIPOND Mérleggyár vezérigazgatója a Magyar Népköztársaság Sportérdemérem ezüst foko­zatát, dr. Monostort Tibor, a Csongrád megyei atlétikai szövetség elnökségének tagja és Soós István, a Szegedi Vízügy SE evezőseinek veze­tő edzője, a Magyar Népköz­társaság Sportérdemérem bronz (okozatát kapta. Fogadás a városi párt­bizottságon Tegnap délelőtt a városi pártbizottságon Deák Béla, az MSZMP Szeged városi bizottságának titkára fogad­ta Balazs Mihályt, a SZE­OL AK országos súlyemelő­bajnokát és edzőjét, ördögh Istvánt. A fogadáson részt vett Kovács János, a SZE­OL AK ügyvezető elnöke és Tápai László, a súlyemelő­szakosztály vezetője. Sakkolimpía Tovább­jutottak csapataink Buenos Airesben a 23. sakkolimpia küzdelmei so­rán a női mezőny csoport­jaiban már ott tartanak, hogy a hírügynökségek a csoport­jukból továbbjutókat jelen­tették. Ezek között van Magyarország együttese is. A férfiaknál Dánia ellen ül­tek asztalhoz a magyarok, és három befejezett találko­zó után 2:1 aranyban vezet­nek, egy mérkőzés függő. Alig másfél hete dr. Ré­mé nyik László, a Szegedi Dó­zsa NB Il-es labdarúgó-csa­patának vezető edzője azon kesergett, kulcsjátékosai kö­zül többen is mélyen tudá­suk alatti teljesítményt nyúj­tanak, nincsenek megfelelő formában. Azt is elmondta, reméli, a hullámvölgyet fel­lendülés követi, mert ellen­kező esetben igen könnypn megeshet, a csapat akkorát zuhanhat, hogy a sereghajtók között találhatja magát. A vasárnapi, Balassagyarmati SE elleni, könnyűnek egyál­talán nem mondható mérkő­zés előtt afelől érdeklődtünk, mivel magyarázható a meg­torpanás, sikerült-e rendezni a sorokat? — A korábbiakhoz képest a 22-es Volán ellen és a szerdai BKV Elörével vívott mérkőzésen javuló formában játszott a csapat — válaszol­ta a vezető edző. — Közel egy hónapja, hogy az Építők SC ellen nyertünk, időszerű lenne ismét győztesen vo­nulni az öltözőbe. További javulást és győzelmet várok a vasárnapi találkozónkon, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy lebecsülöm ellen­felünket. — Korábban már emiitet­te, elégedetlen egyes játéko­sok formájával. Kikre gon­dolt? — Ladányi és Veres kíván­kozik a sor élére. A közép­pályás betegsége, illetve sé­rülése miatt több edzésről hiányzott, ez meglátszik tel­jesítmenyén, lelassult, bátor­talanná vált. Veres olyan magán jellegű proolémákkal küszködik, ameiyes. gátolják aoban, hogy azt nyújtsa, ami­re képes, jelenleg mint tel­jes értékű játéKosra, sajnos, nem számíthatok. Kernelem, hamarosan megoldódnak gondjai és újból a régi lesz. Bácsik és Kanász az elmúlt hetek hullámzó, de inkább mondanám, gyenge játéka után ismét kezdenek formába lendülni, de ők is messze vannak még attól, amire ké­pesek. — Kijelölte-e a kezdő csa­patot? — Az összeállításról még nem döntöttem, tizenötös ke­ret készül, mégpedig: Tóth, Pozsár, Ződi, Bíró, Emödi dr., Nagy, Pócsik, Ladányi, Pi­picz, Csomor, Németh, Ma­gyar, Veres, Kun és Kanász. Az biztos, hogy a tehetséges Kun, aki idővel erősségévé válhat együttesünknek, to­vábbra is élvezi bizalmamat, helyet kap a kezdő tizenegy­ben. A SZEXÜL AK ellen is pontot rabló ellenfelünket igyekeztünk feltérképezni. Küzdőmodorát véve figye­lembe, nehéz mérkőzés vár ránk, csak teljesen egészsé­ges játékosokat kívánok sze­repeltetni, ezért is nem je­löltem ki a csapatot. A mérkőzés délután 1 óra­kor kezdődik. Fényképen, balról Jobbra, állnak: Boros Gy. László edzó, Véber Miklós szakosztály, vezető, Zsódi Imre, Papp István, Tóth István, Sós Tibor, Kiss Sándor, Répási Zol­tán, Mé.záros Jolán intéző, Nagy Árpád, Majoros Róbert, Pádár Antal. Guggolnak: Hevesi László, Prekop József, Várkonyi Béla, Balázs Árpád, Badó László, Mészáros András, Badó Zoltán. A képen nem szerepelnek, de a bajnokságban játszottak: Szabó Sándor, Mucsi András. TARÖCZY NYERT, CONNORS KIKAPOTT Kölnben a Cologne Kupa nem­zetközi teniszviadalon Taróczy Balázs háromjátszmás küzde­lemben nyert a csehszlovák l.endle ellen: Taróczy—Lendl 6:4, 1:6, 6:4. A Tokióban folyó nem­zetközi teniszverseny férfi egye­sének második fordulójában az amerikai Connors vereséget szenvedett honfitársától. Tea­chertöl. Teacher—Connors 4:6, 6:4, 6:6. ELŐRELÉPÉS ATLÉTIKÁBAN A vasárnapi csepeli maratoni futóba.) noksággal véget ért a felnőtt férfi és egyben az össze­vont bajnoki pontverseny is. A férfi felnőtt bajnoki pontverseny végeredménye (az egyesület neve után zárójelben a múlt évi he­lyezése) : 1. Bp. Honvéd (1) 355.5 ponttal, 2. Újpesti Dózsa (2) 283, 3. Csepel (4) 211, ... 9. SZEOI. AK (18) 114. Az össze­vont bajnoki pontverseny vég­eredmenye (az egyesület neve után zárójelben a múlt évi he­lyezése) : L Bp. Honvéd (1) 1068, 2. DVTK (4) 832, 3. Cse­pel (3) 779.6, . . . 11. SZEOL AK (13) 376, ... 20. SZVSE (23) 231 ponttal. UJABB GYŐZELEM A SZUPER LIGÁBAN A magyar asztalitenisz-váloga­tott a Szuper Liga harmadik fordulójában pénteken este az Ukrán szsZK-ban levő Herszon városának Krlsztall sportcsar­nokában Játszotta le újabb Szu­per Liga-mérkőzését, amelyen 6:1 arányú biztos győzelmet aratott a Szovjetunió ellen. HONVÉD-GYŐZELEM A BEK-BEN A férfi kosárlabda BEK első fordulójában Bécsben a Bp. Honvéd 84-78 (39-38) arányú győzelmet aratott az osztrák BK Klosemeuburg ellen. A piros­fehéreknél Gyurasits (25), Recs­ka (20) és Kamarás (14) voltak a legeredményesebb dobók. JUANTORENA FOLYTATJA... Alberto Juantorena, a kubai, de egyben a nemzetközi atléti­kai élet egyik legjelentősebb alakja határozott: folytatja a versenyzést, de nem változtat, marad a 400 és 800 méternél. A megyei férfi kézilabda­bajnokság vasárnap leját­szott utolsó fordulójában nagy gólkülönbségű győzel­met aratott a bajnokesélyes DÉLÉP SC a HVSE ellen. Győzelme ellenére azonban a két bajnoki pontot nem kapta meg. Ugyanis oz elő­ző bajnoki fordulóban Vár­konyi Bélát — a DÉLEP SC játékosát — a játékvezetők végleg kiállították. A ver­senykiírás értelmében a ki­állított játékos a következő fordulóban nem játszhat. Erről a rendelkezésről fe­ledkeztek meg a DÉLEP SC vezetői, és a vasárnapi for­dulóban jogosulatlanul sze­repeltették a kiállított játé­kost. A Kézilabda Szövet­ség Szervezési Bizottsága a mérkőzés két bajnoki pont­ját — 0-0 gólaránnyal — a HVSE csapata javára írta. Szerencséje volt a DÉLÉP csapatának, hogy a bajnok­ságban már három ponttal vezetett, így az utolsó for­duló előtt ez a két pont nem hiányzott a végelszámolás­nál. Ellenkező esetben egy év munkája veszett volna kárba „feledékenység" (fe­lelőtlenség) miatt. A vasárnap lejátszott mérkő­zések eredményei: Makó—Tanár­képző 25-20 (13-13), Jv.: Vörös. Legjobb góldobók: Busa (7), Kander (5), Erdei (4), Fodor (3), Gulácst (3), 111. Nagy T. (5). Greff (5), Kiss (3), Csankovszkl (3). DÉLÉP—HVSE 28-16 (14-5). Jv.: Klazsik, Vincze. 0-0 gól­aránnyal két pont a HVSE csa­patáé. Vízügy-Tiszasziget 47-27 (22-16). Jv.: Ácsai. Kiss. Leg­jobb góldobók: Széli (12). Feke­te (11), Makó (10), Hollós (6), 111. Patai (11), Varga (9). Me­zőgép-Volán (OIK) 28-30 (16-12). Jv.: Szűcs, Tárnok. Legjobb gól­dobók: Farkas (8), Balogh (5), Link (5), 111. Czombos (5), Vizs­nylczal (5). Ardal (4). Ifjúsá­giak: DEIJ5P—HVSE 27-11 (14-6), Volán „Rózsa"—Mezőgép 20-14 (11-9), Vízügy-Volán „Déri" 26-11 (12-6). Makó-Szentesi Ki­nizsi 21-21 (9-8). A Magyar Kézilabda Szövet­ségben csütörtökön este elké­szítették az NB H-be Jutásért kiirt osztályozók sorsolását. A megyei bajnokságot nyert Sze­gedi Textilmüvek női és a DELEP SC férfi csapatainak nem kedvezett a szerencse. A Textiles leányok a Pécsi Mező­gép, Pápai Vasas és a Sasadi Tsz SK csapatával kerültek egy csoportba. A DÉLÉP SC hely­zete látszik nehezebbnek. El­lenfele lesz a 180-szoros válo­gatott Marost István Irányításá­val játszó Solymár csapata, a két volt válogatott kerettaggal felálló Veszprémi Építők csapa­ta, valamint a Pécsi István Ak­na. A Textilművek November 14—16-én a DELÉP SC november 16—17-én játssza osztályozó mér­kőzéseit a Tatai edzőtáborban. CZ. L November 7. Kupa A szegedi járás sporthiva­tala ebben az évben is meg­rendezi November 7. Kupa elnevezésű tömegsport-vetél­kedőjét kézilabda és kispá­lyás labdarúgás sportágak­ban. November 5-én hét női kézilabdacsapat küzd a pon­tokért a József Attila Tudo­mányegyetem Ady téri sport­telepén, november 6-án, hét­főn 9 órától pedig 16 kis­pályás lagdarúgó-együttes veszi birtokba az Ady téri sporttelepet. A nagy töme­geket megmozgató esemé­nyen a szegedi járás közsé­gei KISZ-szervezeteinek, il­letve sportköreinek csapatai mérik össze felkészültségü­ket. Rúzsa Községi Tanács V. B. adóügyi munkákban jártas dol­gozót keres azonnali belépéssel. Jelentkezni személycsen, vagy levélben lehet a tanács elnöké­nél, Rúzsa, Alkotmány tér 2. 6786. Fizetés, az érvényben levő jog­szabályok szerint. x Két általános adminisztrátort középiskolai végzettséggel felve­szünk. Erkölcsi bizonyítvány szükséges. Kőbányai Sörgyár ki­rendeltsége, Szeged, Hétvezér u. 26 B. X A Szegedi Fonalfeldolgozó Vál­lalat felvesz gyakorlott bér­számfejtőt éjjeliőrt, raktári se­gédmunkást, valamint villanysze­relőt. Jelentkezni leket: Tavasz u. 2. x Hegesztő szakmunkásokat ke­resünk felvételre. Jelentkezni Munkaalkalmak lehet: Dél-magyarországi MÉH Nyersanyag-hasznosító Vállalat, szegedi telepén, Szeged, Dorozs­mai út 40. x A Szegedi Ruhagyár felvesz villanyszerelőket, elektrotechni­kust, bérelszámolót, gyors- és gépírókat. Jelentkezni a válla­lat munkaerő-gazdálkodásán, x Gyakorlattal rendelkező gép­írót, adminisztrátori munkakör­be felveszünk „Üj intézmény, Újszeged 2092/12" jeligére a Saj­tóházba. x A Tápéi Háziipari Szövetkezet felvételre keres egy leíró köny­velót. Közgazdasági érettségi szükséges. Jelentkezni a sze­mélyzeti vezetőnél lehet, Tápé, Regész tér 6. A Szegedi Orvostudományi Egyetem klinikái takarítónőket, az élelmezési osztály pedig konyhalányokat keres felvétel­re- Jelentkezni a munkaügyi osztályon lehet, Lenin krt. 107. A megyei Élelmiszerellcnörzö és Vegyvizsgáló Intézet takarí­tónőt keres kisegítői munkakör­be. Jelentkezni a délelőtti órák­ban 8-tól 12 óráig az intézet sze­mélyzeti vezetőjénél. Bartók Bé­la tér 9. A Csongrád megyei Városellá­tó Közős Vállalat meghatározott időre (kb. 1 év) beruházás le­bonyolítót keres (másodállásban ts). Jelentkezni lehet: Brüsszeli krt. S/B., főkönyvelőnél. Konyhai kisegítőt keresünk felvételre. Egészségügyi Szakis­kola, Szeged, Tolbubin sgt. 1. Portást alkalmazunk délutáni műszakra. Csak férfiak Jelent­kezzenek. „Nem termelő válla­lat 2001" jeligére a Sajtóházba. Az IKARUS Szeged Gyára fel­vesz tmk-lakatos és villanysze­relő munkakörbe dolgozókat. Jelentkezni IKARUS Szegedi Gyára, Szeged, Fonógyári út 9. A Taurus Gumigyár Szeged számítóközpontja operátorokat vesz fel. Jelentkezni lehet: Sze­ged, Budapesti út 1. SZIK-cso­portnál. Sportműsor VASÁRNAP Kosárlabda NB L Férfiak. SZEOL AK~ Vtdeoton. újszegéül Sportcsar­nok, 11. Szabó, Holocsl. Előtte NB-s ifjúsági mérkőzés. Nók. SZEOL AK-BSE, újszegéül Sportcsarnok, 17, Bacsfay. Faldt. Diána NB-s Ifjúsági mérkőzés. Röplabda NB II. Nők. Közép. Szegedi Spartacus—Kalocsai SE, Rókusi Tornacsarnok. 17. Teke NB in. Férfiak. SZEOL AK­KTE, SZEOL AK-pálya, 9.30. Labdarúgás NB II. Középcsoport. Szegedi Dózsa—Balassagyarmati SE, Hu­nyadi tér, 13. Vasas Ikarus— SZEOL AK, Budapest, Mátyás­föld, 13. Megyei L osztály. SZVSE-H. Porcelán, Vasutas-stadion, 1B, Bács m. jv. Kinizsi Húsos—Ma­kói SVSE, Cserepes sor, 13, Bo­dor. Előtte ifjúsági mérkőzés. DElEP SC—Sándorfalva, Szőré­ét út, 18, PáL A Honvéd kupaellenfele az Ajax Pénteken délben, Zürich­ben elkészítették az UEFA Kupa november 22-én és de­cember 6-án sorra kerülő, Idei harmadik fordulójának sorsolását, amelyen a legjobb nyolc közé jutás a tét. A legjobb 16 közé 10 or­szág csapatai verekedtek be magukat. Az egyetlen állva maradt magyar klub, a Bp. Honvéd nehéz ellenfelet ka­pott, a BEK 1971., 1972. és 1973. évi győztesével, a hol­land Ajax együttesével kell megküzdenie. Az első talál­kozón. november 22-én a Bp. Honvéd a pályaválasztó, a visszavágóra kerül majd ser Amszterdamban. KHAfl^-K Sa'át szükségletünkre, vállalati költségen SZEMÉLY- és TEHER (B+C) kategóriájú, AUTÓBUSZVEZETŐ (D) kategóriájú tanfolyamot szervezünk Szegeden és Szentesen A tanfolyam idejére fizetést biztosítunk Jelentkezés helye: VOLÁN 10. sz. Vállalat Szeged. Bem u. 10., Szentes, Főnökség. Ifjúsági klub kialakításához 200—250 m- alapterületű helyiséget keresünk Minden megoldást figyelembe veszünk. Leveleket: VOLÁN 10. sz. Vállalat Beruházási és Üzemfenntartási osztálya Szeged, Bakay Nándor u. 48. címre kérjük. Telefon: 11-811/101 mellék, Ügyintéző: Stachó Elemér. VÁLLALATOK ÉS ÉPÍTKEZŐK FIGYELEM! A SZEGED I. TÉGLAGYÁR téglatörmelíket kínáE eladásra 70 Ft/m'-es áron ELSZÁLLÍTANI LEHET MINDENNAP 7—15 óráig. SZEGED, BAJAI ÜT 2—4. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom