Délmagyarország, 1978. október (68. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-29 / 256. szám

I Vasárnap, 1078. október 29. 9 KISSMNHAZ Ma délután 3 órakor: Döglött aknák — Katona-bérlat. Ma este 7 órakor; Döglött aknák - Tömörkény-bírlet. Hétfőn este 7 órakor: Döglött aknák — Ady-bér'.et. MOZIK Fáklya: Ma tél 4, háromne­gyed 6 órakor: Kialudt tüzek fénye (színei. magyarul beszélő szovjet), 8 órakor: Halálodra magad maradsz (színes, magya­rul beszélő NSZK, 11 éven felü­lleknek), hétfőn fél 4, három­negyed 8 órakor: A bósstüáüók újabb kalandjat (színes, magya­rul beszélő szovjet), 8 órakor: Halálodra magad maradsz (szí­nes. magyarul beszélő NSZK, 14 éven felü'ieknek). Matiné ma dJlilött fél 11 érakor: Egri csil­lagok. I—n. rász (színes, ma­gyar, dupla hely árral). Vörös Csillag < Ma fél 6 és >/<8 órakor: Olyan, mint otthon (szí­nes magyar, 14 éven felüliek­nek), délután negyed 4 órakor: Szarvaeska-rnanócska (szines, magyarul beszélő szovjet.) Éj­szakai előadás; 22 órakor: A homok asszonya (Janán, csak 16 éven felülieknek). Hétfőn negyed 4 órakor: Szarvacska­manócska: fél 6, háromnegyed 8 órakor: Olyan, mint otthon. Éjszakai előadás: 23 órakor: A homok asszonya. November 7. újszeged: mati­né ma délelőtt: Csutak ás a szürke 16 (magvar mesesorozati, ma 5 és 7, hétfőn 7 órakor: Vi­gyázat, vadnyugati (Színes, olaso-frane'a. 50 százalékkal fel­emelt helyárral). Duroolos Mozi (Kossuth Lajos Í g't. 83.): matiné déle'őtt 19 óra­:or: A vtlláincsináld (színes lengyel Ifjúsági), S órakor: Pil­langó I—n. (színes amerüal kalandfilm, felemelt dupla hely­ár. 19 éven felül). Postás mozi: 8 órakor: Közös bún (színes, magyar). BABÜIHNIIAZ Ms délc'ött fél 10 órakor Told-bérletben. 11 órakor Tün­de-bérie:ben: Lúdas Matyi. ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér 3. ez. (i3'»7-ee> este 8 órától reggel 1 óráig. Csák sür­gőt esetbe­BALRlwn ES SEBÉSZETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket Szegeden a II. ez. Se­bészeti Klinika (Pécai u. 4.) ve­szt fel. sebészeti ügyeletet sz L i-rinvl sebészeti Klinika tárt. ­Hétfőn a balesetet szenvedett személveket a Kórház (Tolbuhln sgt. 37.) veszi fel. sebészeti ügyeletet ls a Ktabta tart ÁLLATORVOSI ÜGYELET November 4-lf. szombat 13 őritől, hétfő reggel 8 őrli*, hét­köznap este 8 őritől reggel 6 órále elsősegély és nehéz ellés esetére ügyeletes: I es III kerület Gválarét Kt» kundorozsms területén; dr Ja­hóezki László állatorvos. Lakása: Szeged. Galamb u. 10. Telefon: 10-tH fi kerület Algyő Táné terű Jetén dr Bíró János állatorvos Lakása Szeged Hóblárt basa u 37)A. Telefon: nincs. 1978. OKTÓBER 23., VASÁRNAP — NÉVNAP; NÁRCISZ A Nap kel í óra 23 perckor, és nyugszik 16 óra 33 porckor. A Hold kel 3 óra t{ perekor, és nyugszik 18 óra 37 perekor. VIZA LLAS A Tisza vízállása Szegednél szombaton plusz 183 cm (apadó). 1058. OXTŐBER 30., HÉTFŐ — NÉVNAP: ALFONZ A Nap kel 6 óra 21 perckor, és nyug .zili 18 óra 31 perckor. A Hold kel 4 óra 31 perckor, és nyugszik 18 óra 03 porckor. 13.30: 18.00: 20.03: aO.Oű: 31.00: 21.23: 23.00 8.80: 12.00 13.00 13.30 13.00 13.18 20.00 21.10 22.00 14.50 17.50 13.40 20.50 21.59: 31.40 7.00 7.13 8.30 9.03 10 48 12 C0 18.20 18.80 17.40 18 53 18.50. 20.20 21.80: 17.10 17.46 18.18 10.43 19 18 20.00 2105 22.05 18.45 59.03 50.53 21.00 21.10: 8.03: 8.10: 8.15 9.55: 9.35: 9 55 11.25 11.35 12.48 12 80 13 75 16 10: 16 45: 17.15: 17.55: 18.40: BUDAPEST l. Tévétoma (Ism.) Mindenki Iskolája (Ism.) Cyprlán apó mesál Játsszunk együtt! öveges professzor (ism.) A ml sulink Hírek Bors (tsm.) — 9. Műsort smertetés Pedagósuk fóruma Teles-ort Pedagógusok fóruma Műsorainkat ajánljuk! A magvarok elődeiről és a honfoglalásról - 3. Lehet egv kérdéssel több? Esti mese 20.10 21.00 21.20 9.39 9.45 Tévétorna A hét Hírek Derrick. A salzburgi bőrönd Mindenki újakra kéazül Telesport Hírek BELGRÁD 1. Faluműsor, utána: gyermekeknek Földművelőknek A nézők és a tévé A kék sirály - ifjúsági film Vasárnap délután Rajzfilm Sisakos kandúr — drámasorozat Karaván S tonstemle BELGRÁD 3. Tornász V3 Nemzetek négytusája. Jugoszlávia­Csehszlovákia női kézilabda-mérkőzés Tornász VB Barátom, a ló - dok.» műsor Huszonnégy óra Az oroszlán jegyében ­franola film BUKAREST Torna Pioníroknak A dzsungel könyve — gyermekfllmnorozat A falu életéből ökölvívás Vasárnapi album Dokumentumfilm Tengeri útvonal — filmsorozat M78 gyermekei Tévéhíradó Művészi antológia Az amszterdami hadművelet - játékfilm Tévéhíradó, sporthírek HETFÍ) BUDAPEST Adásszünet BELGRÁD t. Magyar nyelvű tévénapló : Gvermekműaór : Művelődés : A szerelem mindenütt körülöttünk : Rajzfilm : Az ana vagy a magány ­tévédráma : Mozaik : Fénves s'rok - dok.-fllm BELGRÁD 2, : Válogatáa : Indirekt ; Ri-ortműsor Huszonnégy óra Híború a kanudók ellen - brazil játékfilm BUKAREST : Magyar nyelvű adás : Tanítás-nevelés : Overmekeltnek : Tévéh<rádó • Panoráma : Hatalom, dicsőség nélkül - filmsorozat : ismeretterjesztő műsor : Nemzetköz! szemle : Tévéhíradó KtT'V BELELŐTT BUDAPEST 1. : Tévé'orna (ism.) : Iskolatévé * rádió* KOSSUTH 7.23: Faluról mindenkinek 8.10: öt kontinens hét napja 8.33: Hallgatóink ügyeimébe 1 8.36: F.atal magyar táncdal­énekosak és együttesek felvételeiből 9.00: Kulturális magazin 10.03: Az ezertltkú kastély ­mcsejiték 10.47: A Magyar Rádió és Televízió gyermek­kórusa barokk müveket énekel 11.10: Opera-müvészlcmezek 11.22: A Zeneirodalom remek­műveiből Közben: Eáes anyanyelvünk 13.02: Daloló, muzsikáló tájak 13.42: Groznl-1 levél 13.88: Görögország­Magyarország EB­selejtező labdarúgó­mérkőzésének közvetítése 18.89: Illyés Gyula emlékezései él egyéb művei — 3. 17.10: Azt beszéltk... 17. tO: Franck: d-moll szimfónia 18.18: Hol volt, hol nem volt... 18.80: A bunda - Gerhr.rdt Hauptmann színműve 20.32: Offenbach-est 21.38: Nagy mesterek - világ­hírű előadóművészek 92 10: S torthirek - Toló 23.10: Kovanscslna - Részi.? 0.10: Könnyűzene - hangszer­szőlők PETŐFI 7.03: A református egyház fél­órája 7.50: Liszt-orgonamüvek 8.33: Iáit hallunk? 8.53: Miska bácsi levelesládája 8.00: Szívesen hallgattuk! 10 33: örökzöld dallamok H.31: Régi fiimslágerek 18.53: Jó ebédhez szél a nóta 12.80: A négy süveg Pnncsó Pancsev mesejátéka 14.00: Filmekről, színházról, emberekről 14 31: Táskarádió 10 50: Jelenidőben 15.00: A Lipcsei Rádió fúvói­zénekara Játszik 18.35: Párizsi kiállítás az eurónál konstruktivizmusról 16.80: A vasárnap sportja 17.20: ötórai tea 18.20: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő 18.33: Dunamenti Országolt ötö­dik Né-Zehel Fesztiválja ŰJ vidéken • 20 oi: Dzsesszfelvételekből 20 33: Sokféle 21.33: Az Állami Népi Együttes felvételeiből 92.50: Kellemes pihenést! 23.10: A szórakoztató zene 3. MŰSOR 7.00: A nécsl stúdió szerb­horvát nyelvű műsora 7.30: A nécsl s'üdló német nyelvű műsora 8.08: A nürnbergi mester­dalnokok — Részi. 8.85: Pach-művek 10.2®: ÚJ Zenei Újság !a.08: A székesegyház Justinas Marcink viclus költeménye 12.42: Zenekari operarészletek 13.08: Slágerlista 13.40: Haydn: A megjutalmazott hűség I,5 08: Garat Gábor versel 18.32: A Bácst Szimfonikus Zenekar hangversenye 17.27: Né-dalkórvsok, han-szerszólők 17.52: Régi hangszerek világa 18 12: Schumann-hangverseny 18.42: A magyar széppróza századai 33. 19.38: A Győri Filmharmonikus Zenekar hangversenye 20.25: Az igaz bölcs - versek 21.25: Dzsesszfelvételetnkből 22.00: Francia operákból 22.40: Verdi: Négy áhítatos r ének ' HÉTFŐ KOSSUTH 8.28: Klára Kagylnszkaja és Alíredo Kraus opera­áriákat énekel 8.00: írott képek (ism.) 9.1C: A hét zenemüve 9.40: Énekeljünk! 10.00: Nyünlkék 10.30: Zenekari muzsika ' 11.40: Egy boldog ember - 7. 12.35: .Válaszolunk hallgatóinknak 13.50: Zenei érdekességek az elmúlt hét műsorából 14.25: A magyarországi németek Irodalmából 14.40: Decsényl János dalaiból 14.31: Eáes anyanyelvünk 13. M: Holnap közvetítjük 13.23: Képelt és Jelképek 18.00: A Brüsszeli Pro Muslca Antlqua együttes 16.13: A Rádió le-nezalbuma 17.42: Van új a Nap alatt 17.57: Faragé Laura népdalokat énekel 18.16: Hol volt, hol nem volt... 13.15: A Rádiószínház • bemutatója 20.10: Híres előadók albuma 22.?): Kamerezene O.lO: Szörényi Levente tánc­dalaiból PETŐFI 8.05: Nótacsokor 9.07: A víg özvegy - Részi. 9.50: Majd kétezerben 10 00: zenedélelőtt 12.00: Lakatos Slndor népi zenekara Játszik 12.33: K's magver néprajz 12.33: Tánczenei koktél 13.25: A Budaoesti Koncert­fúvószenekar Játszik 14.00: Kettői ötig - a Rádió kívánságműsora lT.oo: És h.a azt mondom... híd? 17.30: ötödik sebesség 10.33: Zeneközeiben 13.35: Az Állami Népi Együttes felvételeiből 20.íj: Senki többet? Harmadszor' 2? 09: Egv óra dzses:/ 23.15: Sulllvan operettjelből 3. MŰSOR 8.08: ÚJ Beethoven­lemezeinkből 9.00: Iskolarádió 9.30: Barolck zene 10.36: Dzsesszfelvételekből 11 03: ÚJ onernlemeee! nkből 11.82: Orosz s-erzők kamara­zenéjéből 13.07: Rádiós-'nház 14.08: világhírű előadó­művészek Mozart felvC-eleíből 18 00: Arcok, művek, korok 16.S9: Huszonöt n-rc beat 16.55: Oneralte'tősök 17.29: Andor Éva énekel 18 09: Zsebrádiószính áz 18 30: A hét zenemüve 10 08: Isko'arfdló 19.30: Mindenki iskolája 10 55: Brch-vannv-rseny 20 9": Láttuk, hallottuk (ism.) 21 NI: Schubert: c-moll s-onáta 22.28: 7'tllnr Lajos operaárlákat énekel 22.50: Magyar zeneszerzők KEDDEN DÉLELŐTT K03SUTH 8.27: És ha azt mondom •.. híd? (ism.) 8 57: Boccaccio - Részi. 9.44: Az unatkozó király­kisasszony 10.06: MR—10—14 Sztravinszkij: Msvra 11.10: Haydn: D-dúr szimfónia 11.40: A boldog ember - 8. 12.35: Törv*nvkönyv PETŐFI 8 08: Polkák 8.99; TÍZ nerc külpolitika 8 33: Társalcó 10 37: Zeneiélelőtt 12.25: Lá-ószög - Ifjúsági Jegyzet Szeged a hazai lapokban 1978/44. NARANCSIK Judit: Nem in­dulhattak. Ifjúsági Figyelő, ok­tóber. [Nem Indultak a zsomból úttörőollmnlát nyert tollaslabdá­zók az Idei versenyen. Interjú dr. Kiss István orvosedzövel. Fényképpel.) BALLA Imre-TATAR András: Az Irányított ferdefúrások mű­szaki fejlesztése. Kőolaj és Föld­gáz, október. [Szegedi tapaszta­latok. Rajzokkal.) DARÁS István—BORISSZA Jó­zsef-XOMORNOKl László Pó­ter: A Szeged körzetében ter­melt olajok csökkentett költsé­gű távvezetéki nzállltása. Kőolaj és Földgáz, október. V. Alföldi Vltorlázóreoülö-baj­nokslg. — Szeged. 1978. Július 15—50. Repülés, október. [Ered­mények.) XXXV. Nemzetközi Vitorlázóre­pülő Verseny. - Szeged, 1978. Július 13-30. Repülés, október. [Eredmények. Fényképekkel.) A szatymazi állomás. Vasút, október. [Fényképpel.) Szegeden. — Rendelőintézet a vasutasoknak. Esti Hírlap, okt. 17. [ÚJ rendelőintézet épül.T őszibarack Szstymazról. Ker­tészet és Szőlészet, okt. - 19. [Fényké-mel.J A fajtabemutatók tapasztala­tai Mártonvásáron és szegeden. Népszava, okt. 19. [ÚJ kukorica­fajták.] Előre gyártott óvodák. Nép­szava, okt. 19. [Házgyári ele­mekből épít óvodát Újszegeden a DÉLEP.) A Jövő évtől Szegeden ls troli Jár. Esti Hírlap, okt. 20. Népszava, okt. 21. (Építik a trolibuszgarázst és a vezetékh.47őzatot.l Számítóközpont a szegedi olaj­mezői. Magyar Hírlap, Népsza­va. okt. 29. TŐTH Béla: őszi lehalászás. NJpezzbadsíg. okt. 20. [Fénvltéo a Szeiedt Állami Oázdasághól.l TAMÁS Ervin Gogol — har­sányan. — A Háztüznéző a Sze­»»dl Klsszlnház'-nn. Népszabad­ság, okt. 20. [Kritika) RUFFY Péter: „Magyar Ameri­ka". — A Vasváry-hagyaték tör­ténete. Magyar Hírek, okt. 21. (Vasváry Ödön gyűjteményét a szegedi Somogyi-könyvtár őr­zi. Fénykénekkel.] GELLÉRT József: Együttmű­ködési szerződés négy általános Iskolával. - ŰJ utakon a Szegedi VSE birkózó szakosztálya. Ma­gyar Vasutas, okt. 21. [SZALONTAY Mihály: (yl: Folyói ratszemle. - Tiszatáj. Népszava, okt. 21. [Ismertetés az októbert számról.) [VARKONYI Balázsi: Tranzit­állomás — madaraknak. Népsza­va. okt. 24. TA s-egedi Fehér-tő.l BÁTYAI Jenő: Lex Szeged. Magyarország, okt. 22. tA város szemle árvíz utáni rekonstrukciójáról. Fényké-nell BENKO Tibor: Színház - a tizedik sorbúi. SzabaJ rőld, okt. 22. [A szegedi színház heiyzete­rÖNíKOLÉNYl István: Bohém­élet. — Szegedi Nemzeti Szín­ház. Új Tükör, okt. 22. (A Puccini-bemutatóról. Fénykép­peisk0lát neveztek el Révai Jó­zsefről. ÚJ Tükör, okt. 22. [Sze­geden. a tarjánl 1. ez. általános iskolát. Fényképpel.) HALASZ Miklós: Építészet és fallkárnlt. Pesti Itfüsor, okt. 25. -nov. l. [Korzim Erika kiállítá­sa Szegeden. Fényképpel.] KIKLI Tivadar: Egy község — szolgálatban. Magyar Hírlap, okt. 25. [Kübekháza 10 éve ha­tárőr község.] Közgazdasági napok Csongrád­ban. Magyar Nemzet, okt. 28. CSÁSZÁR NAGY László: A statisztikák Jót mutatnak. Vizsgálat tanulságokkal. Magyar Nemzet, okt. 25. (A közérdekű bejelentésekről szóló törvény érvényesülését vizsgálta s Csongrád megyei Népi Ellenőr­zési Bizottság.] Tatabányán: A-válo«atott­Vojvodlna. - Szegeden: Magyar­ország-Románia utánpótlás EB­mérkőzés. Népsport, okt. » [Nemzetközi labdarúgó-mérkő­zés 1 KOVÁCS Attila: küzdel­mes életünk Alma..." - Hnr­mlrcévcs az Üllés és Vidéke AFÉtZ. Szövetkezet, okt. 23. [Fényképekkel.] Magvar-szovjet együttműködés a Tisza-kutatásban. Magyar Nemző), Népszabadság, Népsza­va, okt. 26. [Az Ungvári Álla­mi Egyetem, a Nyíregyházi Ta­núrké-vző Főiskola és a Tisza­kutató Bizottság együttműködé­se.) SZAEft ülés: Utánnótlís EB­s-lcjtező. - Magvrrország-Rr mánla 1-0 (1-0). Népsport, okt. 26. [Nemzetközi labdarúgó-mér­kőzés Szegeden.] [TAMAS Ervin]: A néni ellen­őrök vi-s—'uák. _ \ kő'érdt­kű bejelentések sorsa Csong­rád megyében. Népssabadsáp, okt. 26. [EÖRY Eva) -y -a: A tudo­mány arcképcsarnokából. — 36­tér litván aka-émlkui. Petőd Néio. okt. 26. TA szegedi szü­letésű irodalomtörténészről. Fényképpel.) Korallcserje, szeesu-nl fenyő. Ná-szava, okt. 27. [ősz a aze­gedt egyetemi botantkuakert­ben.l időjárás A jövő hét a múltban Az 1900-1977 között napon­ta végzett szegedi meteoro­lógiai megfigyelések feljegy­zése és rendszerezése 1ó al­kalmat ad erra. hogy össze­hasonlítsuk a ielenler napi Időjárást a? egykorival a megállaoitsuk. mennviben tekinthető rendkívülinek, szélsőségesnek vagv éooet) az évszaknak megfelelőnek, átlagosnak: OKTÓBER 30 31 NOVEMBER 2 < 3 Középhömérséklet 9,7 9,6 8,1 9,2 8,9 8,9 8,9 °C Atl. maximum 14,0 13,8 13,1 13,2 12,6 12,6 12.9 °C Atl. minimum 5,4 5,4 5,1 5,2 5,1 5.2 4.8 °C Legmagasabb 24.6 24,4 21.2 22.8 20,1 20.0 24.0 oe hőmérséklet 1926 1926 1928 1928 1928 1968 1962 Legalacsonyabb -10.0 -9.5 -9,5 -8,5 -7,8 -5,8 -4,6 »C hőmérséklet 1920 1930 1920 1920 1973 1973 1907 Ősszel is szép VÍZSZINTES: 1. (Beküldendő.) Fekete,' gömbtermétű, élénkpiros levelű C3erje. 12. Jól úszó állat. 13. Takarmánynövény 14. Sztariolpaplr. 16. Cin. 17. Német névelő. 18. Igekötő. 20. Világoszöld, szúrós szagú gáz. 21. Számnév. 22. Régi. fedett lármű 23. Időha ározó névutó. 24. Értelmes. 26. Ten­geri ra'ttó. 28. Fordított Indulatszó. 29. Gyom. 31. Oldal 32. Fél tucat. 34. YN. 35. Névelős ételízesítő. 37. Ételkütönlegesség. 38. Rádió-, tv-műsorokból is ismert új»ig­író. kritikus (Béla). 39. Vagonokat rendez. 40. Gyümöl ess-állító. 42. Madár. 43. ÉB. 44. Becézett női név. 45. Végtag. 47. Római őrt százhatos. 48. Gépkocsi röv. 59. Követ. 51. Nem csak ti. 52. Japán pénz. 54. Repeszt. 55. Nyom. 56. Beáztatta a ruhaanyagot. 58. VadászSrhely. 59. Fölösleges holmi. 60. AAA. 61. Vissza: vastag zsineg. 63. Test. rész. 64. A máj választja ki. 65. (Dekillden. dő.) ősszel pirosra színeződő levelű cser­je. Piros bogyóját a cukorgyártásban is fel­használják. FÜGGŐLEGES: X. Létezik. 2. Igekötő. 3. Rádiusz. 4. Táolál. 5. Szeges Ital. 6. GK. 7. Vissza: kettl kártevő. 8. Fordított növény. 9. Katíroznt'an szimnéz 10. Vágó :zerszám. 11. Mikortól? 12. (Bekü'dendő) Két cserle. Az egyiknek fényes, fekete termése egész té­len ét díszít, a másik terebélyes, bogyója fehér. 15. (Beküldendő) Illatos vírágfürt­jel aranysárgák, bogyói feketék. 17. Erdé­lyi város. 18. Harapásnyl étel 19. Betegség jele. 21. Ideszállít. 22. Hüvelyes. 25. Hím sertés. 27. Té'i csaoadék hullott rá. 39. Hi­hetet'en eset. 32. Előbbre jut. 33. Tudomá­nyos Ismeretterjesztő Társulat. 35. Kövesz­tő. 36. Költemény. 37. Nagy szarvú juh. 38. Becézett Aladár. 41. Kábítószer (indiai kenderből). 43. Lánynév. 45. Nem olyan­nagy. 46. Kaszáló. 47. Római ötszáznegy­venkilences. 49. Nem elég. 59. Vissza: házi­kó. 51. Magyar Optikai Művek. 53. Észak­atlanti Szerződés Szervezete, rövidítve. 55. Sportfogadás. 57. Fordított kötőszó. 59. Végtag 69. Az egyik szülő. 62. Közép-eu­rópai Kupa. 63. Határszélek. 64. EY. MEGFEJTÉSEK — NYERTESEK A két héttel ezelőtt megjelent rejtvény helyes megfejté e: ELJÖ MÉG AZ IDÖ, MIDŐN EGYETLEN NAGYHATALOM LESZ A FÖLDÖN: A MUNKA. A megfejtők közül sorsolással nyertek és személyesen vehetnek át vásárlási utal­ványt a szegedi Móra Ferenc Könyvesbolt­ban (Kárá3z utca), ahol azonnal vásárol­hatnak ls érte: Thékes Lászlóné, Szeged, Tarján 313.. Oláh Károlyné, Szeged, Erdő utca 12.. Varga Margit Szeged-Tarján, Pi­roska tér 1/B, Simon Tiborné, Szöged, Francia utca 27., Sebők Marianna, Szeged, Cső utca 8/A. A megfejtéseket postai levelezőlapon kérjük beküldeni. Beküldési határidő a megje'enéstől számított hat nap. Címünk: Szeged, Tanácsköztársaság ütja 10., 6740. • ; • ÍJ 4 5 6 7 T 10 11 r * 12 w 13 ® TT 75 w IS 77 w 19 I 20 ® 21 • 22 ­23 ir 25 • 26 27~ JT © 30 * 1T mmmm. ir w 1 34 • 35 36 M m w 4 • 36 • w n 40 © 41 w 42 n 43 © 44 • 45 46~ • 47 43 49 • 50 • 57 52 53 ® 54 ® w n '56 57 © 56 © 59 e 60 61 •3Hmm w © 1 63 64 mrn—mmmm s 65 ssoaa . lli • m

Next

/
Oldalképek
Tartalom