Délmagyarország, 1978. szeptember (68. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-12 / 215. szám

8 Kedd, 1978. szeptember 5.' Labdarúgó NB II, középcsoport Ökölvívás Döntetlen itthon és idegenben t r Újházi Árpád vidékbajnok Felvételi, toborzó... A SZEOL AK sporliskolú­SZ. DÓZSA— adott nagy lövését Dómján ívelés után Garaba lyukat PÉNZÜGYŐR SE 0-0 bravúrral tenyerelte szög- rúgott, így Jernei egyedül Szeged. Hunyadi tér, 3000 letre. Az 55. percben az alap- törhetett kapura, de közelről néző. Vezette: Győri. vonal közeléből Veres mes- a kivetődő Hegedüst találta Sz. Dózsa: Makai — Ződi, terien visszajátszott a nagy el. A másik oldalon a 16-oson Bíró, Emődi dr.. Nagy I. — lendülettel érkező Kanász- belül Nahóczki szabálytalan. Pócsik, Németh, Csomor nak, de a szélső a kaputól kodott Szottal szemben, (Mohácsi a 86. percben) — öt méterre olyan* balszeren- amiért Tompa játékvezető Veres, Pipicz, Kanász. Edző: esésen nyúlt a labdához, büntetőt ítélt. A 11-est Ga­clr. Reményik László. hogy az lábáról a kapu mel- raba a bal alsó sarokba he­1-mak 11hdarúGó-craknsztálva Pénzügyőr SE: Dómján — lé jutott Csomor labdája lyezte, 1-0. fcMtteli3; S^azck® Herédi' Murdr- Szili. Osekő vágódott a léc fölé. majd Gól után nagy mezőnyfö­rml™!- S iUeto lSM- ~ Eipel- NaSy A- Gálvölgyi, Ződi előtt nyílt meg a kapu lénybe került a SZEOL AK, ^ születésű' fiataloknak Kontha — Farkas, Vida. felé vezető út, de ő a 16-oson de játékosai jobbnál-jobb tóik k^vet éreznek a^porta Edző: Tóthegyi Tibor. belül, ahelyett, hogy tovább helyzetekben is hibáztak. A ághoz. A felvételi vizsgát Az 5. percben a jobb ol- Vltte volna a labdát Kanász- 31. percben szegedi szöglet­szeptember 13-án szerdán dalon Eipel vezetett tárna- hoz továbbított, akinek lő- rúgás után Repka fejesét a é! szeptember 14-én csütör- dást, pontosan ívelt a másik ^ése az egyik védőről szög- gólvonalról vágta a mezőny­tökön délután 3 órakor ren- oldalon őrizetlenül hagyott letre pattant. be az egyik védő. A 38. perc­dezik a klub Tisza-parti sta- Kontha elé, akinek közeli Oriasi nyomás hárult a ben Kádár hatalmas lövését dionjában A jelentkezők lövése a jó ütemben keresz- vendegek védelmére, és mé- csak másodszorra tudta vé­sport felszerelést vigyenék tező Pécsikről vágódott szög- Sis a ??.zsa1cka- deBi.,H««edds- . « iriaeukkal letre. Kanász labdáját védte P°u S61*- A szegedi 16-os Szünet utan szegedi táma­6 ' * vetődve Dómján, majd két elott Gálvölgyit senki sem dásokkal folytatódott a já­eredménytelen Dózsa-szöglet zavarta, a középpályás la- ték. A 46. percben Hágel­A SZEOL AK cselgáncs- következett. A 17. percben Posan belőtt labdáját többen ipáim szalasztott el egyenlí­szakosztálya szeptember 13- egy előrevágódott labda Bíró is elvétették, Bíró lábáról tési alkalmat, két perc múl. án és 15-én 3-tól fél 5 óráig fejéről Vida elé vágódott, Na§y A- elé perdült, aki 8 va pedig Deák hibázott óriá­toborzót tart a sportághoz akinek lövése elkerülte a ka- méterről, estében a felső si helyzetben. A nagy SZE­kedvet érző 10—14 éves korú ^ A máslk oldalon 32 kapufát találta el! A hátra- OL AK fölény közben a 76. fiúknak. Az érdeklődők Fe- elörelopakodó Bíró célozta lévő időszak sem maradt iz- percben Deák növelhette tví^avo! / OSltálv kete Péter edzőnél Jelent- meg a kaput, a labda Szili- pírnak nélkül, Eipel, Uletve volna a hazaiak előnyét, de 3' 7 kezzenek. ről visszapattant, Nagy lőhe- Pipicz szerezhetett volna a Nagyról kipattanó labdát tett, labdája a felső léc fö- RÓlt- de egyikük sem tudta 5 méterről kapu fölé vágta, lött' hagyta el a játékteret kihasználni a kínálkozó le- Elkeseredetten támadott a A 25. percben Veres a SZEOL AK, próbálkozást mellette futó Ződit hozta Élvezetes, jó iramú, szín- az utolsó percben siker ko­játékba. A hátvéd az alap- vonalas mérkőzést vívott a ronázta. A jobb oldalról He­vonalig futott, onnan nagy- két ^pat. A kezdeti percek vesi végezhetett el pontru­szerűen adott középre, a lab- bizonytalankodása után szin- gfft a labdát Garaba Petro da átszállt a védők felett, te végig a Dózsa irányította elé fejelte, aki egyből a felső Dómján a kapujában ragadt, a játékot. A mérkőzés 90 sarokba lőtt l-l Ír «' i-/ \ m 71 ta ..„ihpiv/uiha- percebol legalább 75-öt a Ezen a találkozón a SZEOL Vasárnap délelőtt a döntő küz­delmeivel befejeződött Szegeden, a DÉLÉP Szőregi úti sportcsar­nokában az 1978. évi felnőtt egyé­ni ökölvívó vidékbajnokság. Ez­úttal tlz súlycsoportban hajlot­tak a mérkőzések, amelyekben már szinte az egész magyar él­gárda érdekelve volt. A tizen­egyedikben, pehelysúlyban nem volt döntő. Dankó szombaton megsérült, nem állt ki. Így a szegedi dózsás Üjházi Árpád lett a bajnok. Papirsúlyban Rózsa egyhangú pontozással lett első. Légsúly­ban Vajda csak keserves küz­delemben nyert. Kalló kissé szét­szórtan öklözött harmatsúiyban, bár ellenfelére kétszer is rászá­moltak, nem a sziporkázó virtu­ózt láttuk. Könnyűsúlyban az esélyes Takács Gábor jó ütem­ben kezdett, ám a második me­nettől elfogadta Magyar (PVSK) küzdőmodorát. A dulakodással tarkított összecsapásból a borso­di ökölvívó került ki győztesen. Klsváltósúlyban nagy érdeklő­dés előzte meg a Bara—Juhász döntőt. Azonnal óriási iram, he­ves ütésváltás alakult kl. A má­sodik menettől Juhász vissza­esett, s nem volt kétséges kié a bajnoki cím. A folytatás hajszá­lon múló győzelmekben bővelke­dett. Váltósúlyban Borbély, nagyváltósúlyban Némedl nyert egyhangú pontozással. Kuzma középsúlyban Intésekkel tarkított összecsapáson aratott győzelmet Hidegli felett. Félnehézsúlyban Bohus ellenfelét. Flóriánt már a második menetben leléptették, sorozatos szabálytalanságért. Méltó befejezése volt a döntőnek a nehézsúlyú viadal. Somodl egymenetes küzdelmet vívott el­lenfelével. mivel Parraghira az első találó jobbegyenest követő­en rászámoltak, s feladta a szá­mára kilátástalan küzdelmet. Eredmények. Papírsúly. 1. Ró­zsa András (Tatabányai Bá­nyász). Légsúly. 1. Vajda Sándor (Zalka SE). Harmatsúly. 1. Kalló László (Tatabányai Bányász), 2. IVachticr (SZIM Vasas), 3. Pir­bus (H. Steinmetz SE) és Üj­házi I. (Szegedi Dózsa). Pehely­súly. 1. Üjházi Árpád (Szegedi Dózsa), 2. Dankó (SZIM Vasas), 3. Zöld (Zalka SE) és Stezák (IL Kun Béla SE). Könnyűsúly. L Takács Gábor (Borsodi Bá­nyász). Kisváltósúly. 1. Bara András (Borsodi Bányász). Vál­tósúly. 1. Borbély István (H. Kun Béla SE). Nagyváltósúly. 1. Némedl Imre (Soproni SE). Kö­zépsúly. 1. Kuzma Csaba (Tata­bányai Bányász). Félnehézsúly. 1. Bohus Pál (Békési MTE). Ne­hézsúly. 1. Somodi Ferenc (Ta­tabányai Bányász). Az egyesületi pontversenyben: 1. Tatabányai Bányász 24 pont, 2. H. Kun Béla SE 18, 3. Borsodi Bányász 14. Cz. Z. Igy kellett volna tippelni! 1. Vác-SZEOL 2. Bp. Spartacus—Budafok 3. Dunakeszi—Volán SC 4. Ganz-M A VAG—KKESE 5. Bábolna-Olajbányász 6. Fűzfő-Komló 7. Rákóczi SE—Oroszlány 3. KOM EP-Ajka 9. MAV DAC-Kaposvár 10. Soproni SF.—Dorog 11. BTASK-DMTE 12. Szarvas-MVSC 13. SZMTE—Eger +1 Emelkedő színvonal, sok gól 1-1 X l-l X l-l X l-l X 2-0 1 0-0 X l-l X 3-1 1 3-1 1 3-0 1 l-l X 4-1 1 3-2 1 6-0 X oda lett a helyzet. Ezután k°r méR védőik is az ellen- dicséretes küzdőszellemről (W„p tálalt Veres .aki. fél kapuját ostromolták — tett tanúbizonyságot. Tovább­auiictiib d. Ildii :>*_uvrwcii. jvc:- - * - , ,, , , ,7. , sőbb Ződi beadása után Pi- vezetten, ügyesen védekez- százalékkal küzdenek, nem n^r, oiAtek. ellen támadásokra is fu- tudják megfelelően támogat­ni a csatársort. Gondot okoz Gy. E. VACI HÍRADÁS— megfelelő formában. Jó: He­gedűs, Bednarik, Deák, illet­ve Repka, V. Tóth, Hagel­mann. A középcsoport további eredményei: BVSC—Építők 14. BVSC-Epltők SC c A sportfogadási és Lottó Igaz- lyezett fejesét védte Dom- tette erejükből mi tobb, , u gatósáK közlése >.zerint a 36. heti ján Az ellentámadás végén helyzetük is volt. Jo: Emődi az is, hogy a végrehajtó sze­totónyeremények az illeték levő- v(\ • bb , ó „. e., dr., Csomor, Veres, Pipicz, "tóét betöltő Szeghalmi és aarab. ^A^JpsZ ^tve Dómján. Szili. Csekő, ^vált^ul^nincs nyereményük egyenként 273 099 todéssel hántotta. Pipicz tort 1Na&y A. forint. Ezek közül i3+i találatos ifi<iretcsen kapura de hosz­szelvény 2 db. a nyeremény es „„"VT „ „ „i - „ a jutalom együtt 681819 forint, szan tette maga ele a labdát, 12 találatos szelvény 174 larao, igy Szili szerelni tudta. Aik l-l u-U) nyereményük egyenként 4216 fo- , Vác, 4000 néző. Vezette rini. 11 találatos szelvény 23H Szünet után Bíró vitte fel Tompa ^afborimyTTo''XifUatofysTcivé- a labdát, a vendégek 16-osa Vác:' Hegedűs - Szűnyogh, 0-0 Ganz-MAVAG-Kossuth nyek száma 17 893 darab, nyerő- előtt Csömörhöz továbbítót- Varga, Garaba, Misnyovszky ^"E l-l (U-l). Bp. Sparta­menvük egyenként 81 forint. . — Bodor, Sólyom, Bednarik cus—Budafoki MTE l-l (0-1), <MTi) ta, akinek 14 méterről le- _ Acs (Kese^ ^ 8i p^. Dunakeszi Vasutas—Volán ben), Szot. Deák. Edző: Je- l-l (l-l). Bem J. SE—Vasas szenszky István. Ikarus 2-1 (1-0), KSC—Du­SZEOL AK: Nagy — He- naújvárosi Építők 1-0 (1-0), vesi, Repka, Nahóczki. V. Balassagyarmati SE—22. sz. A monzai Olasz Nagydíj, hosszú alkudozás után, Tóth — Kozma II., Kádár, Volán 0-0. amely a Forma—l-es autók csökkentett távon Indítót- Hágelmann, Hegedűs F. (He- A bajnokság állása idei 14. világbajnoki futa- ták újra a mezőnyt A 40 gedüs I. az 56. percben) — , VoUn sc s 4 í í 10- i s ma volt, rosszul kezdődött körös, 232 kilométeres via- Szeghalmi (Petró a 63. perc­vasárnap. A 150 ezer néző dal Lauda sikerét hozta. 1. ben), Jernei. Edző: dr. Du­eiőtt rajtoló futam elsőmé- Niki Lauda (osztrák) Brab- nai János, terei után a svéd Ronnie ham-Alfa 1:47.4 (207,526 Már az első percekben Peterson Lotus kocsija ki- km/óra átlag), 2. Watson nagy iram alakult ki. Az gyulladt, s ezt követően még (ír) Brabham-Alfa 1:48.1, 3. ideges hangulatban kezdődő nyolc autó egymásba ro- Reutemann (argentin) Fer- mérkőzés első helyzete a ha- jJ ykc hant Petersont az angol rari 20, 47 mp hátrány. A zaiak előtt adódott a 7. perc. H. B.-gyarm. Hunt mentette kl az égő VB állása: 1. Andretti ben. Misnyovszky, Deák volt £ SZEOL kocsiból, majd helikopterrel (amerikai) 64 p., 2. Peter- a labda útja, a szélsőtől Szot J, Dut?aüJv. szállították kórházba. Hétfőn Son (svéd) 51. 3. Lauda 44, kapta- ak? P ^T"6. , kapu ls*BKV Elflre délelőtt Peterson helehalt „ „ ' folé bombázott. A 14. perc- 16. Bem SE (sérüléseibe 4. Reutemann 35, 5. De- ^n a mérkőzés legna^Tobb A versenybíróság felfül- PaiUer (francia) 32, 6. Wat- helyzete maradt kihasználatt 19' 22. sz. Volán Heghalt Ronnie Peterson 2. BVSC 3. KSC 4. Budafok 5. KKI SE 6. Pénzügyőr 7. Epítőli SC 8. Bp. Spartarus 9. G.-MAVAG 6 3 3 - 9- 5 9 5 4-1 S- 2 8 6 2 4 - 11- 6 8 6 3 2 1 19- 3 8 3 2 2 1 9- 6 6 6 2 2 2 8- 6 6 6 2 2 2 9- 8 6 6 2 2 2 6-3 6 5 2 2 1 6- 5 6 6 2 2 2 9-10 6 6 2 2 2 6- 9 S 5 13 1 4-4 5 5 12 2 3-4 4 5 1 2 2 2- 3 4 6 1 2 3 5- 8 4 6 1 2 3 3- 6 4 6 1-5 2-11 2 6-14 1-11 1 gesztette a futamot és csak son 25 pont. lanul Jemei révén. Középre- Szabadnapos: BKV Előre. Salakmotor Fölényes győzelem BORG—CONNORS­DÖNTÖ Az Egyesült Államok te­niszbajnokságán a férfi egyes elődöntőben Borg 6:3, 6:2, 7:6 arányban legyőzte az amerikai Gerulaitist. A svéd teniszező az amerikai Connors ellen vívja a dön­tőt VARADI GYŐZELME SZOLNOKON Szolnokon rendezték meg a kajak-kenuzók A és B tí­pusú keretfeltöltő versenyét, • melyen a SZEOL AK ver­senyzői közül Váradi első helyen végzett az ifjúságiak C—I. 500 méteres verse­nyén. Eredmények: Férfi­ak. Felnőttek: C—I. 500 m: 1. Sarusi (Csongrád). Ifjú­eagiak. Aranyjelvényesek. Lányok: K—II. 500 m: 3. Villám—Bárkányi (SZE­OL AK) 2:01, 6. C—I. 500 m: 1. Váradi (SZEOL AK) 2:07,0. C—II. 500 m: 3. Zombori—Váradi 1:57,2. C—I. 1000 m: ... 2. Saru­si 4:21,1. C—I. 1000 m: ... 2. Váradi 4:28,7. ZAKAR ORSZÁGOS BAJNOK A Szentendrei-sziget kö­rül rendezték meg a meg­bízhatósági motorcsónak­verseny országos döntőjét, melyen a 350 kem-es ka­tegóriában a szegedi Zakar szerezte meg a győzelmet Pék (ESMTK) és Lukács (lapkiadó) előtt 850 kcm. felett: 1. Kertes (ESMTK), 2. Simányi (lapkiadó). Vasárnap a Volán SC Na­pos úti pályáján rendezték meg az országos 1. osztályú csapatbajnokság 11. forduló­ját. A táblázaton harmadik he­lyen álló Szegedi Volán, Béké­si Volán vegyes a Nyíregyházi Volán, Dózsa. Szolnoki Volán vegyes együttesét fogadta, mintegy ezer néző előtt, ki­tűnően előkészített pályán. Eredmény: Szegedi Volán, Békési Volán vegyes—Nyír­egyházi Volán, Dózsa, Szol­noki Volán vegyes 51:27. A vendéglátók közül Fogas 11 ponttal járult hozzá együtte­se sikeréhez. Rajta kívül Da­rázs és Vetró motorozott jól, 9—9 pontot gyűjtöttek. A Nyíregyházi Volán. Dózsa. Szolnoki vegyes csapatból a legeredményesebb. Reszegi volt 8 ponttal. A csapatok összeállítása, zárójelben az elért pontok száma. Szegedi Volán, Békési Volán: Fogas (11), Darázs (9). Vetró (9), Farkas G. (8), Farkas F. (6), Egri (6), Krajcsu (2), illetve Reszegi (8), Dankó (7), Mon­di (4), Miicó (4), Urbán (2). Bihari (1), Hlavati (1). A kitűnően megrendezett eseményen kevés izgalmas futamot láthattak a nézők a nagy tudásbeli különbség miatt. A II. osztályú egyéni bajnokság XI. fordulóját a csapatbajnoki futamok között rendezték meg. Eredmények: 1. Bartha (Szolnoki Volán) 9, 2. Rusz (Békési V<*Ián) 8, 3. Földvári (Szolnoki Volán) 7 ponttal. A MENYEI I. osztályú labdarú­go-bajnoksag harmadik forduló­jában a listavezető DÉLÉP SC folytatta nagyszerű szereplését, ezúttal ls haza) környezetben arattak nagy gólkülönbségü győ­zelmet a kék-fehérek. A forduló másik fölényes sikert hozó ta­lálkozóján az SZVSE szerezte meg a bajnoki pontokat. Ügy tűnik, a vasutasok 180 perces „akklimatlzáció" után kezdenek magukra találni. Eredmények: SZVSE—KSZV SE 6-0 (0-0). SZVSE-pálya, 500 néző. Ve­zette: Kiss J. SZVSE: Gili­cze — Hajdú, Tihanyi B., He­gedűs, Szrenka — Nagy Z., Gerecz — Drágity (Tóth J.), Takó, Molnár (Róth), Sebők. KSZV SE: Pécsek — Jam­niczki, Kürti, Sándor, Kun — Mészáros, Nyári, Rupper — Butyka (Tóth Gy.), Kazi, Peták (Petri). Az első játék­részben egyenrangú ellenfe­lek küzdelme folyt a pályán. Szünet után a tapasztaltabb hazaiak lerohanták ellenfelü­ket. Az 54. percben már 3-0 volt az eredmény. A hátra­levő időben is az SZVSE dik­tálta az iramot, s még há­rom góllal terhelte ellenfele hálóját. Góllövő: Nagy Z. (2), Gerecz (2), Takó, Sán­dor (öngól). Jó: Hajdú, Nagy Z., Tóth J., Gerecz, Uletve Jamniczki, Mészáros. DÉLÉP SC—Kistelek 4-0 (0-0). DÉLÉP-pálya, 300 né­ző. Vezette: Zsigó. DÉLÉP: Terhes II. — Havasi, Terhes I., Krecskai, Czompó — Tí­már dr., Zadori (Driszner), Holler — Miklós, Rácz (Vi­tális), Wenner. Végig nyo­masztó fölényben játszott a hazai együttes. Az első já­tékrészben a lelkesen és szer­vezetten küzdő vendégek a szerencsével sem álltak ha­dilábon; Holler és Miklós lö­vését a kapufa hárította. For­dulás után az 58. percben az előretörő Czompót buktatták a kisteleki védők a 16-oson belül. 11-es! A megítélt bün­tetőt Timár dr. értékesítette. A 63. percben egy formás Miklós—Zádori akció végén a középpályás volt eredmé­nyes. 2-0. öt perccel később Timár dr. beadását Miklós fejjel továbbította a kistele­ki kapuba. 3-0. A 80. perc­ben Miklós egyéni akció vé­gén állította be a végered­ményt 4-0. A DÉLÉP-ből Terhes I., Czompó, Miklós és Wenner nyújtott átlagon fe­lüli teljesítményt. H. Porcelán—HÓDIKÖT 0-0. Hódmezővásárhely, 700 néző. Vezette: Asztalos (jól). Szü­net után a többet támadó HÖDIKÖT kis híján megsze­rezte a győzelmet. Csongrádi ÉSSE—Sándor­falva 2-1 (2-0). Sándorfalva, 400 néző. Vezette: Péli. A hazaiak 0-0-as állásnál bün­tetőt'hibáztak. A rutinos ven­dégek, kihasználva a sándor­falviak zavarodottságát, az első féiidő befejezéséig két­gólos előnyre tettek szert Szünet után a lelkesen küz­dő hazaiak fölénybe kerül­tek, helyzetük is szép szám­mal akadt, de közülük csak egyet tudtak értékesíteni Kiss Z. révén. A játékvezető Kiss Z.-t és Fásit (Csongrád) a 83. percben kiáUította. Szentesi Vízmű—Mindszent 2-0 (0-0). Szentes, 300 néző. Vezette: Jankus. Az új össze­tételű Vízmű javuló játékkal nyert Góllövő: Koncz (2). Székkutas—Szentesi Kini­zsi 3-2 (l-l). Székkutas, 309 néző. Vezette: Zsemberi (jóik A hazaiak a 70. percben sza» rezték a győztes gólt. Kiskundorozsma—Makói SVSE 3-1 (1-0). Makó, 300 néző. Vezette: Sípos. A 20. percben Kószó juttatta veze­téshez a dorozsmaiakat. 1-0. Kevéssel ezután a hazaiak büntetőt hibáztak. A 63. perc­ben Gábor egyéni akcióból szerezte a második gólt. Tíz perccel később Takács sza-' badrúgásból növelte az előnyt. 3-0. A vendéglátók a 86. percben szépítettek. 3-1. A meglepő sikert a követke­ző összetételű csapat harcol­ta ki: Papp — Farkas Á., Ottlik, Miklós — Ábrahám (Bálint), Nagy, Farkas Z. — Kószó, Gábor, Tutrai (Klötzl), Takács. Kinizsi Húsos—Apátfalva 3-3 (2-1). Cserepes sor, 200 néző. Vezette: Jung. Kinizsi Húsos: Prislinger — Róna, Bodai (Miklós Z.), Vértes, Schvarc — Herold, Sándor F., Varga — Sebők, Bokor, Gránitz. Már a 20. percben 2-0-ra vezettek a hazaiak. A jól játszó vendégek a 48. percben egyenlítettek. A 75. percben ismét a Húsos szer­zett vezetést, amit a vendé­gek a 80. percben egyenlített tek ki. A Kinizsi Húsos gól­jait Bokor (2) és Gránitz sze­rezték, soraiban Herold, Varga és Bokor nyújtott át­lagon felüli teljesítményt. T. L A bajnokság állása.: 1. DÉLÉP SC 3 3 - ­11-1 8 2. HODIKÖT 3 2 1­6-1 5 3. Duroisma 3 2 1­5-2 5 4. SZVSE 3 2-1 3-5 4 5. Apátfalva 3 12­7-6 4 6. Szentesi K. 3 111 7-6 3 7. H. Porcelán 3 111 6-5 3 8. Székkutas 3 111 4-1 3 9. Kinizsi-Húsos 3 111 5-7 3 10. Mindszent 3 1-2 6-7 3 11. Szentesi V. 3 1-2 3-4 2 12. Csongrád 3 1-2 2-3 2 13. Kistelek 3 1-2 2-6 2 14. KSZV SE 3 1-2 1-3 3 15. Sándorfalva 3-12 1-6 1 16. MakO 3-12 3-9 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom