Délmagyarország, 1978. január (68. évfolyam, 1-26. szám)

1978-01-21 / 18. szám

ö Szombat, 1978. január 2f. Ml? HOL? MIKOR? Teremkézilabda A Kőrösy női és a Rózsa férfi­csapata nyerte a Délmagyarország Kupát Labdarúgás A Felszaba­dulási Kupa sorsolása Február 12.: Apátfalva— Csanádpalota, Szentesi Víz­mű—Mindszent, DÉLÉP—Do­rozsma, Algyő—Székkutas, Mórahalom—balástya, Hmv.­hely Porcelán—HÖDI KÖT, Sándorfalva—Kistelek, MSVSE—KSZV SE, Fábián­sebestyén—Derekegyház, SZEOL A K—Tápé, Alsóvá­ros—Ferencszállás, Csongrád —Szentesi Kinizsi, Szegedi Spartacus—Kinizsi Húsos, Pitvaros—Kiszombor, Szeg­vár—Nagymágocs, Kossuth SE—Bordány. Ifjúsági: Sze­gedi Dózsa—Bordány. Február 19.: Csanádpalota —Pitvaros, Székkutas—H. Porcelán, Mindszent—Nagy­mágocs, Sándorfalva—Móra­halom, Szentesi Kinizsi­Tápé. Apátfalva—Kiszombor, Szentesi Kinizsi—Fábiánse­bestyén, Szegvár—Szentesi Vízmű, DÉLÉP—Bordány, Szegedi Spartacus—SZEOL AX. KSZV SE—Alsóváros, HÓDIKÖT—Algyő, Csong­rád—Derekegyház, Kistelek —Balástya, Dorozsma—Kos­suth SE, Ferencszállás—Ma­kó. ifjúsági mérkőzés: Kis­kundorozsma—Szegedi Dó­zsa. Február 26.: Kiszombor— Csanádpalota, H. Porcelán— Algyő, Szentesi Vízmű— Nagymágocs, Kistelek—Mó­ranalom, Bordány—Kiskun­dorozsma. Pitvaros—Apátfal­v a. Csongrád—Fábiánsebes­tyén Mindszent—Szegvár, Szegedi Spartacus—Tápé, DÉLÉP—Kossuth SE, KSZV SE—Ferencszállás, HÓDI­KÖT—Székkutas, Szentesi Kinizsi—Derekegyház, Ba­lastya—Sándorfalva, Kinizsi Húsos—SZEOL AK. MSVSE —Alsóváros, ifjúsági mérkő­zés: Húsos—Szegedi Dózsa. Nők: Radnóti G.—Sz. Kereske­delmi Vend. V.: Tárnok­Varga 26:7 (12:4). Ld.: Vin­cze (6), Simon (5), Farkas t4). ilL Csomor (2), Péter (2). Kőrösy—Sz. Ker. Vend. V.: Vincze—Érdi 15:5 (5:3). Ld.: Mészáros (6), Börcsök (2). iÚ, Csomor (2). Radnóti G.—Serdülő Vál. V.: Dobóczky—Gyöngyösi 10:13 (5:7). Ld.: Vincze (6), Simon (2), 111. Kerekes (5), Kulka (3). Serdülő Vál.—Sz. Ker. Vend. V.: Tárnok—Varga 15:8 (11:3). Ld.: Kerekes (3), Oűik (3). Domokos (3), Kul­ka (3). ill. Madarasi (4). Serdülő Vál.—Hmv. Ker. Vend. V.: Dobóczky—Érdi 17.11 (11:6). Ld.: Kerekes (3;. Farkas (4), ill. Zsadányi (6). Görbe (2). Kőrösy—Hmv. Ker. Vend. V.: Dobóczky—Érdi 21:11 (10:8). Ld.: Mészáros (5), Börcsök (4). ill. Görbe (8), Zsadányi (2). Férfiak: Vasútforgalmi—600. DSK I. V.: Kiss—Tritcz 23:19 (10:10). Ld.: Szarka (9), Nagy (3). Hári (4), ill. Tóth (7), Farle (5). Gépipar—Makói DSK. V.: Vincze—Gyöngyösi 33:10 (16:4). Ld.: Vörös (10), Ver­né th (7), ill. Kovács (4), Bú­za (4). 600 DSK II.—Rózsa F. II. V : Tritcz—Kiss 16:24 (8:11). Ld.. Tóth G. (10), Tóth M. (7). ill. Géczi (7), Martok (7). Rózsa F. II.—Makói DSK. V.: Tárnok—Varga 17:13 ,9:7). Ld.: Tóth M. (9). Haj­dú (3), ill. Bakó (4), Kovács (2). Vass (2). Rózsa F. I.—Tiszanarti G. V.. Tritcz—Kiss 33:9 (15:2). Ló.: Czombos (10). Aradi (6), Csányi (4), ill. Oláh (6). VÉGEREDMÉNY Nők 1. Kőrösy 8 7 1 - 155- 83 15 2. Radnóti 8 6 1 1 156- 71 13 3. Ez. Ker. Vend. 8 1 - 4 89-117 8 4. H. Ker. Vend. 8 2- 6 78-121 4 5. Élelmiszer 8 - - 8 51-128 ­Női eóllövőlista: 1. Mészáros Edit (Kőrösy) 32 2. Görbe Éva (H. Ker. Vend.) 30 3. Simon Mariann (Radnóti G.) 21 4. Börcsök Jolin (Kőrösy) 24 5. Jani M'efa (Kőrösy) 21 6. Csomar Magdolna (Sz. Ker. Vend.) 19 Férfi 1. RÓZS-. F. I. 7 7 - - 212-103 14 2. Vasútforg. 7 6 - 1 181-133 12 3. Gépipari 7 5 - 2 170-143 10 4. C90. DSK I. 7 4 - 3 152-'25 I 5. ROzsa F. IL 7 3 - 4 143-162 6 6. Tisza-parti 7 2 - 5 180-159 4 7. 0.90. DSK II. 7 1 - 6 137-185 2 8. Makói DSK 7 - - 7 128-331 ­Férfi góllövőlista: 1. Oláh Ferenc (Tisza-parti G.) 57 2. Géczi Istv.'n (600. DSK II ) 51 3. Czombos Sándor (Rózsa F. I.) 48 4. Szarka György (Vasútforg.) 46 3. Tóth Sándor (:oo. DSK I.) 41 6. Aradi Tamás (Rózsa F. I.) 38 7. Farín Sándor (700. DSK I.) 33 8. Kovács László (Rózsa F. I.) 32 Újságírók a pályán Téli Kupa teremfoci a Sportcsarnokban 1978. JANUÁR 21., SZOMBAT - NÉVNAP: ÁGNES A Nap kel 7 óra 23 perckor, és nyugszik 16 óra 28 perckor. A Hold kel 14 óra 09 perckor, és nyugszik 4 óra 52 perckor. VtZA LLAS A Tisza vízállása Szegednél pénteken plusz 96 cm (áradó). SZAZÖTVENÖT ÉVE született Madách Imre (1823-1864), a kiváló magyar költő és drá­maíró. 1357—53-ban fogamzott meg benne Az ember tragédiája terve, amely a Jelen és a Jövő nagy kérdése're a történelemben keresi a választ. Müvét 1859 februárjától 1650 márciusáig irte, • 1861 végén Jelent meg felfedezője. Arany János gondozásában. Az újszegedi Sportcsarnok­ban ma, szombaton 10 és 13, valamint 17.30 és 19.30 óra között teremlabdarúgó-torna lesz a Magyar Újságírók Or­szágos Szövetsége sajtó sportköre és a Fiatal Újság­írók Klubja szervezésében. A mérkőzéssorozatot két részletben bonyolítják le. Először hat helyen, Zala­egerszegen, Szegeden, Mis­kolcon, Kecskeméten, Győ­rött és Budapesten, négy­négy csapat részvételével te­rületi döntőkön játszanak a szerkesztőségek csapatai. A selejtezők győztesei Buda­pesten döntőt játszanak, melynek első helyezettje el­nyeri az első alkalommal ki­írt Téli Kupát. A csoportok a következők: A csoport Zalaegerszcyn: Hírlapkiadó—Népsport szer­kesztőségének közös csapata, Veszprémi Napló, Zalai Hír­lap és a Televízió sportosz­tálya. Kosárlabda B csoport Szegeden a Sportcsa rnokban: Magyar Hírlap—Magyar Nemzet kö­zös csapata. Határőr szer­kesztősége. Fiatal Újságírók Klubja, Délmagyarország. C csoport Miskolcon: Észak­Magyarország, Déli Hírlap, írók-Újságírók közös csapa­ta, Hajdú-Bihari Napló. D csoport Kecskeméten: Lobogó szerkesztősége. Bé­kés megyei Népújság, Petőfi Népe, Szabad Föld. E csoport Győrött: Kis­alföld. Vas Népe, Fejér me­gyei Hírlap. Komárom me­gyei Dolgozók Lapja. F csoport Budapesten: Új­ságíró iskola csapata. Duna­újvárosi Hírlap, Szolnoki Néplap, Belügyi Sajtóosztály csapata. Ma délután 17.30-kor a Sportcsarnokban a Délma­gyarország és a Csongrád megyei Hirlap női labda­rúgó-válogatottja a budapesti újságírónők válogatottjával mérkőzik. Ifjúsági Baráfság Yerseny Szegeden Az Edzett ifjúságért tömegsport­mozgatom A társadalom támogatását élvezi Egy nagyszerű kezdemé­nyezés — az 1977. május 7­én beindult Edzett ifjúságért tömegsport mozgalom — ed­digi tapasztalatairól, a to­vábbi feladatokról esett szó azon a kibővített országos koordinációs értekezleten, amelyet az OTSH tanácster­mében az irányitó, valamint az azokkal együttműködő szervek képviselőinek rész­vételével pénteken délelőtt rendeztek meg. Kozmanovics Endre, az OTSH főosztályvezetője az érintett szerveknek korábban megküldött, s általuk tanul­mányozott írásos anyaghoz adott szóbeli kiegésztést. Az MSZI-.nP PB már 1975. de­cember 16-i határozatában felhív ca a figyelmet arra, hogy az ifjúság egészsége, fi­zikai képessége, edzettségi áilapota és annak folyama­tos fejlesztése alapvető tár­sadalmi érdek. Egy évvel később a Miniszterianács ha­tározatba foglalta, hogy a KISZ által meghirdetett „Edzett ifjúságért" elnevezé­sű akciót 1977-től kezdve fo­kozatosan a fiatalok vala­mennyi korosztályát átfogó mozgalommá kell fejleszteni. A határozatokat felmérések tanulságai sürgették, olyan tények, hogy az egyetemre felvett fiatalok mintegy 50 százaléka gyenge testi fel­építésű, a sorköteles fiatalok 28 százaléka katonai szolgá­latra alkalmaltan, s a hiper­tóniás esetek a 10—14 éves korú fiatalok körében sajná­latos módon 21—38 százalé­kos gyakorisággal tapasztal­hatók, nyilvánvaló, hogy eb­ben a mozgásszegény élet­mód is szerepet játszott. Az eddigi tapasztalatok — hangsúlyozta Kozmanovics Endre — egyértelműen ked­vezőek, még akkor is, ha he­lyenként nem rríegfelelő a felkészültség, s a sokat em­legetett szemléleti változást sem sikerült elérni. Tény, hogy a mozgalom elterjedé­se, rendszerré válása hosz­szabb folyamat, amely a szervezők részéről áldozat­kész munKát kíván — még­hozzá minden szinten. Ez évben az Országos Sportna­pok is az Edzett ifjúság mozgalom jegyében kerülnek megrendezésre. Az Edzett ifjúságért tö­megsport mozgalom tovább­fe'lesztését, annak lehetősé­gét költségvetés határolja be. Az országos irányitó szerveknek, de éppen úgy a területi és helyi szerveknek az adott lehetőség határain belül a legmesszemenő taka­rékosság figyelmbevételével lehet csak a mozgalommal kapcsolatban felmerülő ki­adásokat tervezni. A szegedi nyári ünnepi he­tek amúgy is gazdag prog­ramja rangos, nemzetközi sportműsorral bővül. A Ma­gyar Kosárlabda Szövetség, a Csongrád megyei tanács vb Testnevelési és Sporthivata­la, kosárlabda szakszövetsé­ge és a szegedi Testnevelési és Sportfelügyelőség 1978. augusztus 1—11. között Sze­geden bonyolítja le az idei női kosárlabda Ifjúsági Ba­rátság Verseny küzdelemso­rozatát. Az országos szervező bi­zottság tavaly októberben tartotta alakuló ülését, a SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ Este 7 órakor: Szabad szél — bérletszünet. KISSZINHAZ Délután 3 órakor: Sosem lehet tudni - III. Diákbérlet. Este 7 órakor: Sosem lehet tudni — Egressy-bérlet. MOZIK Szabadság: Dübörgő csend (színes magyar, léi 4, háromne­gyed 6 és 8 órakor). Vörös Csillag: délelőtt 10 óra­kor: Dübörgő csend (színes ma­gyar), P'llangó I—II. rész (csak 18 éven felülieknek, színes ameri­kai, 50 százalékkal íelemelt. dup­la helyárral, fél 4 és fél 7 óra­kor). Fáklya: Fekete gyémántok I­II. rész (színes magyar, fél 3 és fél 6 óraikor, dupla helyárral). Du-onics mozi (Kossuth Lajos sgt. 53.): Cirkusz (amerikai, 5 és 7 órakor). Fastás mozi: Üdülök (francia, 5 órakor). ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér S. sz. (t3/57-es) este 4 órától reggel 7 óráig. Csak »ür­gós esetben. BALESETI ÉS SEBÉSZETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket Szegeden a II. sz. Se­bészeti Klinika (Pécsi u. 4.) ve­szi fel. sebészeti ügyetetet az L sz Sebészeti Klinika tart. ÁLLATORVOSI ÜGYELET Január 28-ig, szombat 13 órá­tól hétfő reggel 5 óráig, hétköz­nan este 6 órától reggel 6 örálg. elsősegély és nehéz ellés esetére ügyeletes: I és III. kerület. Gyálarét. Ktskundorozsma területén: dr Palotás Gyula állatorvos. Laká­sa: Szeged, Partizán u. 7. Tele­fon: 10-563. II kerület. Algyő. Táoé terüle­tén- dr Komáromi Tános állat­orvos Lakása • Szeged-Tarján 5103 fszt 3 Telefon: 16-552. Szőree Ülszentlván riszaszl­get. Kühekháza területén- dr Kis Albert állatorvos Lakása: Olszeged Közép fasor 21 Tel* *on • nincs Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köteles gondoskodni. 19.55: Akció az olvasókért 20.00: Mozart: Idomeneo 21.05: Huszonnégy óra 21.15: Ifjúkorom Spanyolországa - dok.-film 22.00: Sportszomhat 22.15: Les:kiás (férfiak) BUKAREST 11.05: Részi, az Emberi színjátékból (ism.) 12.05: Szórakoztató zene 13.00: Lón; ok — asszonyok 13.30: Rajzfilmek 14.09: Kulturális-művészeti hírek 14.55: Frarc^aország-Anglia rugbymérkőzés 16.33: Fiatalok klubja 17.23: A hét politikai esem én yM 17.40: Stan és Fan 18.30: Tévéhíradó 19.10: Tévéenciklopédia 19.45: Dallas - amerikai Játék"lm 21.20: Sport, tévéhíradó 21.30: Szatira és humor 8.30 8.55 10.05 11.00 12.20 12.30 12.45: 13.30: 14.00; 14.30: 15.05 15.40: 16.00 17.30: 18.45: 19.39 20.24 20.56 22.20 23.15 0.10: KOSSUTH Lányok, asszonyok Belépés nemcsak tornacipőben! Zenekari muzsika Korunk hősei Zenei anyanyelvünk Magyarán szólva .,. Melódlakoktél Közben: Mindenki főiskolája A Magyar Radló népi zenekara játszik Hogyan bővülhet a húsválaszték? OJ Zenei Üjság Mlllöcker: A koldusdiák ­a II. felvonás fináléja 168 óra Clifford Curzon zongorázü örökzöld dallamok Ha akarom, mese Zala Tóth Erzsébet és Reményi Sándor nótákat énekel OJ lemezeinkből Rádiószínház A beat kedvelőinek Melódlakoktél második megbeszélésre teg­nap, pénteken délelőtt került sor Szegeden, a megyei sporthivatalban, amelyen többek között részt vett Vincze György, az MKSZ fő­titkára is. Bár a végleges nevezési határidő május 31., az már biztos, hogy Bulgá­ria, Csehszlovákia, Kuba, | I e.igyelország, Románia, a Szovjetunió valamint Aía­gyarország A és B női ifjú­sági válogatottja részt vesz a tornán. Játéknapok augusztus 3— 6., illetve 8—10. Sportműsor Atlétika Megyei szövetségi beszámoló, Járási hivatal (Széchenyi tér ».), 1. emelet 106-os szoba), 3 Kézilabda Terem Kupa-mérkőzések a DELEP SC Szőregi úti Sport­csarnokában : 1 Tápé—Tervezők (női, városi), 14.30. Húsipar-Al­győ (női, városi). 15.15. Csongrád megyei Tanács—Tejipar (női. alapfok), 16. TAURUS-Volán KISZ (női. alapfok), 16.45. Sz. Tanárképző-DÉLÉP I. (férfi, I. oszt.), 17.30. Sz. Textilművek­Sz. Tanárképző (női, I. oszt.), 18.25. Volán KISZ—OTP (férfi, alapfok B), 19.15. Kosárlabda NB 1. Nők: SZEOL AK-TFSE, újszegedi sportcsarnok. 14, Faidt, G.dófalvy. Utána NB-s női If­júsági mérkőzés. Labdarúgás Az Országos Újságíró Kupa kispályás selejtező mérkőzései a Délmagyarország. a Fiatal Üj­ságlrók Klubja B, a Határőr, a Magyar H'rlan és a Magyar Nem­zzt csapatának részvételével, új­szegedi Sportcsarnok. 10, Illetve 17.30. VASÁRNAP Atlétika Megye) ifjúsági és serdülő A terembajnokság. Kereskedelmi és Vendéglátóipart Szakközépiskola (József A. sgt. 125 ). 9. Kézilabda Terem Kupa-mérkőzések • DÉLÉP SC Szőregi úti Sportcsar­nokában: Magas- és Mélyépítő V.—Csongrád megyei Vendéglátó (férfi, alapfok), 8. Konzerv SK II.-H. Porcelán II. (női, II. oszt.), 8.45. H. Porcelán I.-KSZV SE (női, I. oszt.). 9.30. SZOTE-H. Spartacus (női, II. oszt.), 10.15. Csongrádi Mezőgazdasági Szak­középiskola—Sz. Húsipar (férfi, alapfok C), 11. Konzerv SK­Csongrád (női, I. oszt.), 11.45. Vízügyi SE-Makój Spartacus (férfi, I. oszt.), 12.30 HMSE tfi— NKFV (férfi, alapfok B), 13.25. HMSE—MEZŐGÉP (férfi. I. oszt.). 14.10. Tiszasziget—Sz. Kábel (férfi, alapfok C), 15.05. Vízügyi SE ifi — AFIT (férfi, alaplck A), 15.'0. Ikarus—Alvő (férfi, alanfok A), 16.35. SZOTE-MEZOGEP II. (fér­fi. II. oszt.), 17.20. DÉLEP II.­Élelmiszeri pari Főiskola (férfi. II. oszt.). 18.15. Kosárlabda NB I. Férfiak: SZEOL AK-B­Honvéd, újszegedi Snor'csnrnok. 11. Pajor, Szabados. Utána NB-s ifjúsági mérkőzés. HÉTFŐ Labdarúgás Radnóti-hétfők. Kispályás mér­kőzések a gimnázium udvarán. Kiskundorozsmai Liget SC-Ext­ra, 16.30. Kiss J. SZAK-Honvéd tér. 17.30. Molnár. Kozmosz­NKFV. 18.30, Kormányos. FC ACCY—Harlem, 19.30. Kormá­nyos. Alföldi Vendéglátó—Szt. György tér, 20.30, Seres. I Ifflf/J BUDAPEST L 9.00: Tévétorna (ism.) 9.05: Mindenki közlekedik (ism.) 9.20: Arséne Lupin — Az áruló film (ism.) 10.10: A tengeri madarak királya - rövidfilm (ism.) 10.40: Zenés ajándékkosár 14.15: Az clsÖ 365 nap a gyermek életében — 3. 14.35: Hfrok 14.40: Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya (14 éven felülieknek I) 15.55: Nemzetközi női és öregfiúk teremlabdarúgó­torna 17.44: Történelmi Jelenidőben ­látogatóban Baranyában 18.25: Gáti József műsora - 2. 19.00: Egymillió fontos hangjegy 19.05: Cicavízió 19.20: Tévétorna 19 30: Tévét Iradó 20 00: Gusztáv az ABC-ben 20.05: Operett dióhéjban ­Jacobl: Leányvásár 20.35: Második otthonunk: az SZTK 21.40: Julié Andrews műsora 22.30: Tévéhíradó 3. 22.40: Hószalcadás — magyar film BUDAPEST 2. 20.00: Szerelem és vérpad — amerikai film 21.40: Tévéhíradó 2. 22.00: Szomszédom a feleségem — angol tévéfilmsarozat Vin/1. BELGRÁD L 16.00: Várok, amíg ölsz ­csehszlovák film 17.45: Az utolsó padtvu — magyar tévéj áték gyerekeknek 18 45: Humor 20.00: Az első fecske - szovjet film 22.13: Szórakoztató zene 22.55: Hét tévénap BELGRÁD 2. 16 35: Hét tévénap 17.05: Népi muzsika 17.50: Életrajzok: Mozart 18.45: Külföldi dokumentum­műsor 12.33: 13.00: 14.00: 14.45: 14.59: 15.25: 15.33: 16.10: 16 33: 17.30: PETŐFI 8.05: A Budapesti Koncert­fúvószenekar Darvas Ferenc fúvósmüveiből Játszik 8.20: Tíz perc külpolitika (Ism.) 8.33: Bodza Klára, Marczis Demeter és Urbán Katalin énekel 9.28: Válaszolunk hallgatóinknaB ,9.43: Szabó Ferenc—Komját Aladár: Lenin megnalt — kantáta 9.35: Hetllapszemle 10.00: Hogy tetszik lenni? 11.00: Dixielandfelvételekből 11.33: Részletek Kander: Kabaré és Boch: Hegedűs a háztetőn című zenés Játékából A Juilliard vonósnégyes Mozart-fel vétel elböl Közben: ötvenévesen az iskolapadban Fiataloknak I A Magyar Rádió novellapályázata Cigánydalok, csárdások Orvosi tanácsok Napraforgó Éneklő Ifjúság ötórai tea Ballada a városról, mely helytáll Európáért -«i dok.-műsor 19.30: Népszerű dallamok 20.38: A Magyar Rádió Karinthy Színpada 21.31: Az Állami Népi Együtten felvételeiből 22.33: Slágermúzeum 23.15: Alkésztisz - részletek Gluck operájából L MŰSOR I 8.08: Zenekari muzsika 10.05: Slágerlista 10.40: Artúr Rublnsteln Chopin­noktürnőket zongorázik 10.58: Borisz Godunov — Muszorgszkij operájának közvetítése a Szegedi Nemzeti Színházból 14.03: Zenekari muzsika 15.05: Magyar Irodalmi Arcképcsarnok 15.25: Prokofjev-clklus — *. 16.38: Hanglemezújdonság 17.06: Rózsavölgyi Márk: Első magvar társastánc 17.15: El Con-dor pasa . . — Edward S'sc'.ura elbeszélésének rádióváltozata 18.03: ÜJ magyar zene a Rádióban a közönség ét a kr'flkusok 1977. évi dijáért 19.27: Legszebb B-.ch­lemezetnkból 20.52: A dzsessz történetéből 21.40: AnatoliJ Szolovjanyenko Donizetti és Verdi operáiból énekel 22.10: Mturice André új lemezeiből

Next

/
Oldalképek
Tartalom