Délmagyarország, 1977. november (67. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-26 / 278. szám

Szombat, 1977. november 26. 3 ADÁSVÉTEL ToUfettásárlás. Brlisz­srell körút 39. Telelőn. --Í-13S. Hívjon, érte me­iryar.k. x furkosi táshos ezüstfenyő, lucfenyő, szegályburug, arflUöid kapható. ÜJaie­6 ed. Fürj u. 133/B. X UscnspcfeályhAt bontásra, bontott Csempét veesefc. Oroebása. Mikes tt 9. X Krizán lén anyetőrefc el* adók. Fred Shocsmltli, Mefd, Drabte, Margarct­ta-szerú fehérek ée llia ezlnű, Luyama és La Cagatúllá fajták. Sze­ged, Tavasa ' tt. 18/A. Torma Oyu'.a X Nagr.bb nx+jnyiacgü ka­rácsonyfa eladd. Érd.: Újszeged, Hársfa n. 3. (F.rciélyl térnél), 16 órá­tól. x blmoa Combi személy­kocsi. 6 személyes, meg­kímélt és egy robband, r-agy teljesítményű szi­vattyú eladó. Szeged, Ai­ko-mány n. 38. Baktól 1.-sksrtek. ^x Lziirt- es íuc- töves íe­nyő eladd. ÜJseeged, Ud­varhelyi u. 17. (Bérkert utca végén, halra.) X nízttt oertís eladó, 180— 19a kg Pisstor u 89. i Nagykcrekű Wartburg rendszámmal vagy anél­kül eladó — bontásra ts. Érd.: Haüáaa u. 23/C. I'gétsz nap. Hár.msxintee épület kivi­1 e.ezéséhre egyszerű te­h rfelvond, valamint gáz­tűzhely palackkal eladd. Lsndve! u. 11/C. T—t—k—18-es kié trak­tor tartozékaival eladd. Forráskút, Jókai n. I. Zídori. í örzskönyveaett német ÍThása kutyakdlykdk el­adók. Szeged. Alföldi u. 23 175 cm magas, fehér menyasssonyl ruha eladd. Fréeklddci a késd dél­utáni úrikban Deák Fe­rono utca 30. Magas­f .léezlnt. Jobbra. In renoszámü Skoda S 100 eladd Érdeklődni: Bordány. ' Betelek 11. Ooddék. tiedé 1 darab táztüiheiy palackkal, 3 darab olaj­kályha hordóval éa kan­nákkal. Égy darab 13 literei villanybojler csap­teleppel. Érdeklődni te­het Hathésák, Pintérek­nél .X:--.--. !>­ft árvanylapoe konvektor e add. Bébiért besa n. 27/A. Oláh. Fiadé antik ebédlögsral­túra, intarzia berakással, e erandriaí poüsz&nder­fával bélelve. Makó, Le­nin tér 18., L 3. Benke­l-.kés. Hatméteres vascsövek, fd­1 atartd vázak eladók. Hódi Andrásné, Mdrahá­lom. Petőfi utca 38. Jé illanót bem tevd, 4 sz mélyee rekamié, heve­' xii. fotelok. ' kombinált szekrény, szőnyegek, do­hányáé- és konyhai asz­tál, nagyméretű stelázsl és zslrosbódón eladó. — Érd.: egész nap, Tarján 407 . I. em. 1. Sportéirt botolott példá­nyait vásárolnék. „Sport­élet 15 763" Jeligére a Sajtóházba. Különböze villanymoto­rok, satu, egyéb szerszá­mok. üj férfltéltkabit el­adó. Érd.: du. 3—5 órá­1g. Északi krt. 35. Keveset futott Wartburg 353-as motor, í V-oe autórádió, egyéb alkat­részek, háromajtós szek­rény, ször.yeg eladó. Má­ra u. 36. US. 53-et! férfi lrfzatmda eisád. eoatcgyt u. 30., I. em. Négy sűndozvié. Az I. Odeissa Lakássto­vetkezet eladásra kínál 3 db Marabu 8. típusú, új állapotban tevd kazán­tsgolemet. Érdekldlol: a 11-154-ee telefonost ag esti orakban. Gyermokbutor eladó. Tu­ráni. Tarjám 618/A, ÜL 9. Éste 8 óra után. Festmények, csillárok, szőnyeg, metszett poha­rak es egyebek eladók. Somogyi u. 30., földszint 1. Jobbra. Lada 1500-as (1 éves) személygépkocsi eladó. Érdtklőinl: 19-810 tele­fonon. tf. drapp hasított bőr, hosszú férf'.kabát, 50-en, eladd. Megtekinthető: délután 17—19 óráig, va­sárnap egész nap, Hagy, Borors J. u. 17. Különleges szépségű és méretű, kéirzsresen szár­nyalt levelű fllodendrom eladó. Este 8 óra irtán. Tarján 511/B. III. 71. Eladó 1500-as Polski, 3 éves műszakival. Seaéy­znazl utoa 38. Antdezer­vlz. Ny r. leseiről ver.es FIAT­höl bál ajtót és külön­böző alkatrészeket ven­nék. „Ajtő 15 841" Jel­igére a Sellóházba. Btzer. négyhónapos, kan eladd Beeker. Attila u. 8 . aüg'or. llárim mázsa sütőtök el­add. Csaba tt. 40. ALBÉRLET Csssk mf-rt-s, kU'ón be­járatú szoba. fUrdóseoba­1-aszná tattal kiadd két lánynak. Nádas zttca 11/B. Fiatal házaspár, egy gyermekkel űrss, szoba, konyhás albérletet ke­res. „December 1-től — 15 735" Jeliedre a Saj­tóházba Lakást, szoba, konyha, á lés kamra, bútorozva vagy bútor nélkül állat­gondozásért (sertés, ba­romfi) Szegedtől 10 km­re, község belterületén, autóbuszai cg illónál adok, december i-től. Érdeklőd­ni: ördög. Április é. út­la 47. Délután. Kétssebis, bútorozott la­kás, központi fűtéssel, kiadd. Érdeklődni: 16— 18 óra között. Zákány tt. 8 Antal. Kü.un bejáratú, bútoro­zott szebz, konyha há­ansplrnek kiadd. Petdfl­te'ep. Sirály u. 33. Egyétebáz lakást bérel­nénk a Belvárosban, de­cember 1-től. „Orvos­tanhallgató nők 15 693" Jeligére a fajtóhá-ba. Különálló épületben szo­ba, konyha kiadó. Bak­tó, A'kotmé-y u. 9. gsoba-kenyha a.bérletbe kiadó. Bébi nem akadály. Rattyastelep, Fancsoval u. 19. Gázfűtéses, kú'ón bejá­ratú szoba, kUlón zuha­nyozóval. 3 fiú vagy lány részére kiadd. Nádea u. 11/B. LAKA Belvárosban 3 szobás, garázsoa társasházrész eladó. Kp. + 53 000,— forint OTP. Teleki u. 17.. I. emetet. <18—19 óra körött.) x Odesszai, 1 + 2-eo. szövet­kezeti lakás azonnal be­költözhető, valamint 300 négyszögöl hobbikért, villan nyal és vikendház­zal eladó. Focskal Zoltán, Vedres n. 16/A. X Belvárasi, kétszobás, összkomfortos, 60 m2-es lakás. OTP-átvállalással eladó. ..Azonnal beköltöz­tető 1& 388" Jeligére z Sajtóházba. X CJesegedee kébssobés, be­költözhető társasházrész eladd. Érd.: Szeg sd-Fel­tőviroa 120/A, I. 3 (18 őrátdé.) 12U 000 kp.-bö! lakásmeg­oldást keresek. „Kom­forttal 15 699" jeligére a Sajtóházba. As nnati bekultözéüel 2 szobás, OTP-örö kiáltás kedvezménnyel eladó. Ér­deklődni: mindennap 17 órától. Szeged, Hunyadi sgt. 76., C épütet, B lh., in. 10. 1+3-es, szövetkezeti la­kás eladó, esetleg fizetési könnyítéssel. Odessza, Vedres u. 16/A. Focskal­ék. Debreceni. ÚJ, két és fél szobás, belvárosi, ezőíet­kszetl lakásért szegedi la­kásmegoldást keresünk. „Házgyári 175 15i" jel­Igére <t debreceni Hir­detőbe. IJelriresI társaehárban in. emeleti. 3 szobás, étkezőé, loggiás, 73 m2 alapterületű lakás eladó, OTP-átvállaláseal. „Ga­rázs van 135'1*6" lel­téére a Hirdetőbe. Elcserélném » kétszobás, öaszkomfortoe. tanéért lakásom belvárost, két és fél vagy háromszo­bísre. Érd.: 15-443 tele­fonon. Elcserélném szegedi, szo­ba-konyhás, utcai, eme­leté lakásom budapesti, szeba-konyhás, esetleg szoba-garzon ts érdekel. „Belvárosi, napfényes — 135 177" Jeligére a Hir­detőbe. Kélsz-bás, összkomfortos, szövetkezett lakás azor.­nc.ll beköltdzéaoel eladó Setófl S. sgt, 55—61., C, n/8. INGATLAN Házhely olcsón e'oöö. Érdeklődni: Tápé, Nagy­rét u. 32. X Családi házzal beépíthe­tő telek, építési anyag­gal vagy anélkül, eladó. FetCfiteiep, Bakonyi út sarkán. Érdekiöráú. Észa­ki krt. lí. X Újszeged, Kendergyári út 9. számú kert fele, 335 négyszögöl, eladó. Érdek­lődni: Tarján 308. ép., 1L 6. X Szöreg, Makal út 49. sz. ház r. főtéren, 800 n-öl telekkel, azonnal beköl­tözhetően éa új mefeg­ágyt ablakok eladók űj­szged, Derkovits fasor 87. X Négyszáz négyszögöl zsomböi Ingatlan, vitlary­nyal, vízzel ellátva, 6 he­lyiségből álló épülettel eladó, műhelynek, lakás­nak ls alkalmas. Bármi­lyen cserelehetőség is érdekel. „SUrgős 15 673" jeligéi* a Sajtóházba. X Tanra melléképülettel és 1833 négyszögöl földdel eladó. Kakásat István, Balistya, ösreezék 255 147. számú vegyeebolt mellett. X Uáz eladé, nagy korttei. villannyal. Asotthalom. Hl. kzr 353 X Egyszobás, új családi ház. bekcritAt. 3116 ml­es gyümőlcsösteiken. mel­léképületekkel Dóc, Ady Endre u. 7. szám alatt, azonnali beköltözéssel el­adó. Kecskeméti János. 6771 Szcged-Szőreg, Ma­gyar u. 179. X Hadé Bseged, Kisfaludy u. 34. laké nélküli ház 230 négyszögöl tétekkel, tár«ash„éépiiésre ls al­kalmaz, közművesített (víz. gáti. Érdeklődd: Szegőd, Kisfaludy u. 28 szína alatt. November- 36 —27-én egéaz nap. Társasbázrése eladó, i másfél szobás. 55 ar"-":- ' földiizlnten. „Noveotoc­15 677" Jeligére a Bajtú­házba. Möraahlmon gaedálko­dázra és kertészkedésre alkalmas, tanyai ház, a bajul út nietvcU és egy német Juliászkutya .el­add. tr ektödüli: Dom ­szék 862. Tanra eladó. Asott/iahrm, IX. kerület 1458. Érdek­lődni: Asotthalom. VI. kerület 683. Varga Jó­zsef. Eladó ház Doma-zék 956. számú 800 n-ót te­lekkel, gaziálkodicra al­kalmas. a dorozsmai Eziksúc-füríö meHefe Ér­deklődni: Márki Antal. Domaszék 985. Eladó 2 lakásos, kertes magárihés. 1 szobás össz­komfertot beszámítok. — Lehet tá-.őcsf ts. Cladics József utoa 30. bzoreg, Lzcro u. 73. szá­mú ház eladó, 911 négy­szögöl telekkel. Pelúfitelep, Gábor Aron u. S7/A, rúrrtószobés ház s-irgöson eladó. Szegedi, 3 szobás, géz­í ütés ez lakást sándorfzl­VI. kisebb magánházra czcrélr.ék. „Belvárosi — 504 743" Jeligére a Hir­detőbe. Eleserélném másfél szo­bás, magasföldsnlntl, ál. tanácsi lakájomat 1+1, 3 + 1 vagy báromszobás­ra. „Különbözet — 504 739" Jeligére a Hir­detőbe. Elcserélném kiskunhala­si. kétszobás, tanáoet la­kásomat szegedi kétszo­básra. dzv. Szlkora La­josné. Kiskunhalas, Kos­suth u. 16. Azcnnall átadással eladé kétszobás, OTP-lakás. Közén fisor 7/A, II 7. Magánház Szeged. Tisza Lajcri utca 79., Alsóvá­ros, 3 szoba, konyha, sok mellékhelyiség, gazdálko­dásra ls alkalmas, vagy társasházdpitésre Is meg­felel, azonnali lakását­adással eladó. Érdeklőd­ni: üjszeged. Tárogató u. 8. sz. X Köstke. Dózsa u. 64. sz. hál, 5 fóliaházzal. 66. rsámú ház, nagy kerttel, azonnali beköltözésre! c'.e'ló. * I N'égy.z.báe, ősszkomfer­' toe, kertes magánház el­adó. „Igényes 15 758" jeligére a Sajtóházba, z Buszmegállónál 333 négy­szögöl föld eladó, kert kiadó, és czonkivül ta­nya, kettő caa'.ád részére ls alkalmas, 1 kh terü­lettel ól 3 kh őszibarac­kos. Szegni, Alkotmány u. 3*. Baktól kiskert k. z Eleserélném másfél szo­bás. Jdezef Attila sugár­úti. szövetkézéit- Iák lto­mat magánhátért Vágy házréezért. „Körtőltéren belül Ö01713" Jeligére a szegedi Hirdetőbe. Egyen bál, komfortos, ta­nácsi lakásomat szegedi­re oseréiném. Tollós Mi­hály, £033 Győr, Ká­poszta kőz 8. Eleserélném 05 m2-es, 3 és fél szobás lakásomat mázfél szobásra, „nun­gáriáhos közel 15 833" Jeligére a Sajtóházba. nás eladó Domazzéktvx busrnaegálló mellett. Vil­lany van. Földterület 1203 n-öl. Érd.: Móraha­:om, Honvéd u. g. Egész ...... .8 Magánház eladd. Ssabad­kzl u. 44. x Sándertalvin 437 rr-öl, beépitbető. üres telek el­add. Érd.: mlndenrvsp. özabd Miklós, ópuszta­srer. Major 97. z ÜJ -sereden. Torockót u. 19. szám alatt, emeletet házzal beépíthető. 657 m2 •lek eladó. Felvilágosí­tás a helyszínem, lehető­leg délután. Ház eladó. Hawyastelep. örvény tt. 10. írd.: 5 óra utón. Kcrüa u. 20. sz. alatti haz, beköltözhetően el­adó. Építésre Js alkalmas. Érdeklődni: márnáé 13 —12 éráig. Sz be, konyhás, spájzos házrész eladó. Úttörő tér­hez közel. Hajnal utca 31. • Szegeé-Mlhálytelekeo egy ház teljes áiadásaal el­add. Cím: Vörös Hadee- . reg n. 11. Érdeklődni: < Mihálytelek, Mikee Ke­lemen u. 35. Prtu.itelepi buaaeáCa­udrurtó! öt percre 177 n-üles, beépíthető telek eladó. Érdeklődni: 19 óva után, vasárnap egész fcáp a 17-723-az telefon­számon. Hétvégi, Traktor utca! kert e'ádó. „Sürgős — 125 135" Jeligére a Hir­detőbe. Tanya böo n-öl gyútnu.­ecő-kerttel eladó. Dowa­£»Jk 978. Zöldfái iskola mellett. Berta. Villany, víz tevecetve. Fétkíae hétvégi ház te­i-kkel eTa«íó. Oépkoer • beszámítok. Tarján 40"., T. 3. Fele * órától. Kővágóban 800 n-öl hét­végl pihenő építésére al­kalmas kert éledő. Ér­deklődni: Sándoifalva, Fnóreiz tt. 4. Slcfck. Széplak-feV.O v.c.zpontjában, vizközeli. C2 négyszögöl 60 m2 alap­területtel CJ, összkomfor­tos üdülő2-Ír eladó, eset­leg szegedi kertes, köz­műves lakáslngatlauve cserélhető. „Ssszkizmü 16 75S" Jeligére a Sajtó­házba^ Farézakert mellett, 270 négyszögöl kiskert egész vagy féle részben el­adó. „Viz, villany 15 753" Jeligére a Sajtóházba. Fél házréaz eladó. Ptr.cz­ré, Kecskeméti a. 11/A. Jé állapotú tanya eladó. Rúzsa 608. Érdeklődni: Tanács István Móraha­lom. Szóld u 13. BaUt-nfureden egyszobás. társaarynralórész eladd. „Fűthető 15 739" Jeligé­re a Sajtóházba. Fél ház, 225 négyszögöl telekkel, úrzeen, sürgő­sen, olcsón eladd. Haty­tyss telep, Pancaoval u. 31. Iláeal vennék Sagvárl­tetrpca vagy Bakidban, lakható mrllébépútettcl. „Igényes 15 710" Jellgö­re a Sajtóházba. Kétszáz négyszögöl hob­bikért villannyal, vlkend­h ázzál eladd. Pocikat Zoltán, Vedrei n. 16/A Eaktó, Kiskert o. 14.. i szobás ház eladd. Ér­flfVódnl: 15—19 óráig. Két családnak alkahnos Ház sürgősön eladd. — Irányár: 170 000. Dorozs­r.i, Zirt u. 13. Defrjezés elölt álló. pzd­lústér-boépltéssa húz zúr­gősen elodd. Érdeklődni lehet: egész nap. Haty­tyaetelep, Veizecl u. 49. alatt. ÜJ-zrgeden. Fúr) tt. 39 sz. ház 183 n-öl telek­kel. építésre alkalmas, sladd. Érd.: Déryné ll. 98. Délután. Szóregen háromszotiás magánház, nagy krrttel, eladd. Magyar u. 144. retöfl telepi főtérnél, nem lég épült. 9 szobát ház, melléképú'ettel el­add. Benczúr Gyula u. 35. Egynezyed házréaz aladó, tavaari beköltözéssel. — Móra n. 6. Érdeklődni 16 óra tMán, eeombat, vasárnap evé-s nap. (Iádé Domaszék 337. sz ház. Érd.: Domaszék. Rákóczi u. 38. Klskundorossm s. Kamilla út I. szám alatt 136 négyszögöl, éplté.vrc alkalmas tálak. Érdek­lődni: naponta du. 3—5 óráig. Kamilla út 9. Szegeden, Klakunfátegy­hf.zán vagy körtük fek­vő vidéken, kertes, csa­ládi házat, készpénz ér OTP-átvállalással vagy készpénz és . megegycsé­szerlcti részletfizetéssel vásárolnék. Részletes le­írást as ingatlanról, és szolid árajánlatot levél­ben kérem megküldeni. Hegedűs István, Miskolc, Tar.ácsbás tér 5. 8s5rcg, Makorcnká n. 6 számú épltée alatt levő magánház. 311 négyszög­öl telekkel, valamint gaz­dasági épületekkel, azon­nali beköltözéssel, eladó, vagy elcserélendő 3 szo­bás, összkomfortos, ta­nácsi lakásért, megegyc­Vennék Szeged területén 2 szobás magánházat, meüeképülettel. kert nél­kül vagy csak kiesi kert­tel. „Kíszpónz 15 683" jeligéié a Sajtóházba. Tanyai hl z. 1 hold főid­del és viiiznnjat eladó. Csiiát Naolílor, Zákány­szék, Vorosllov u. 34. \ Gjémúot / a Csap utca sark ín 270 négy­szögöl trlek eladó. Hob­blkeitnet. vjkenrire'ek­nrle. Érd.: Lendval u. 31/A. é Fél resetleg • l-si • Hol Mtam Szeged-Bei­vé rosbási eladom. ,.Be­köitöahelő 15 825" Jel­tré-e a Sajtóháeba. Has eladó. Dcezk, Kce­stttlt köz 3. sz. szabat­kézből, tekásétadássat. 380 négyertgöl tetekkel, 2 szoba, e'őezcba, kony­ha, egyéb mellék- és gaz­daságl épületekkel, busz­megálló 6 percre, viz, vitlany bent. Érd.: mln­tíonnep a helyszínen, Du­dás János. Fsatyuaz, I. kerület 3. Négyszáz négyszögöl gyü­mölcsös eladó. Érd.: Pásztor u 40 Dcma-zéken 3000 négy­esögöl szőlő, gyümöl­csös eladő. Érd.: Mátyás tér 23. :we négyszögül ősziba­rackos eladó. Érdeklőd­ni: Hétvezér u. 83. Sanü.ríanan. gouuozott hobbtkertet vwvnék kész­pénzért. „Olcsó 15 831" Jeligére a Sajtóházba. Sánüurfalváa. volt gép­állomásnál, üres porta eladő. Érdeklődni: Sze­ged, Tavasz tt. 18/A. Rabiné. EGYEn Irha, velúr, hasított, vsőrmebunda- éz bőrká­bitUsztltást és -Javítást vállalok. Bányay szűcs. Szeged, Mikszáth Kál­mán tt. 3. Telefon: 17-389. X láncolni tanuljon külön­órán, Jön a báli -szezon. Dlzcó, beat, rock and roll tanítása — Diá­koknak, házaapó rok­nak kedvezmény. Tánc­tanárnő: Kertész Éva Kölcsey tt. lö. X i'vc-, gunú- és seőnyes­rasezziást, specláúls mű­KZh-fcz burkola* t*»t fcéwl­te:. Cimíelvétal: 14-184 tálsfonou. X Balatonfüreden, a Velen­eel-tónél (Agizuon) á Harkányban épülő lár­rasUdUiabtn lakréslet előjegyezhető* a ouue­pesti 49. st. Ogyved* munkáközösségnél, XII Alkotás u 11. 369-338 361-1CB Kérjen tájékor tatát.l 9 Tr-bantesck, figyelem! Pötfútézt készítek meleg ÍM kocsijában! Frl Uc Miklós. Kiskörös, Sfsna:'. kát út 33. X Rádió sereló műhelye­met Gogol u. 15. alá he­lyeztem it. Juhász rá­diöszere'.ő X Figyelem: DJ iakástu.ej­donoeok lakása ajtajához, valamint gépkocsljáhov kulcsmávolést vállalok. Török Lászlö műszerész.. 6734 Szeged. Szent Gellért u. 3. Rókusi templom mellett. X Garázs kiadó. ÜJezaged, Bérkert u. 36. alatt. Ér­deklődni: Dorogi. 91-688 telefonon. x Vaui!, közúti áru- és személyfuvarozásban, pénztári munkákban Jár­tas nyugdíjas vasúti dol­gosé elfoglaltságot vál­lal. „Azour.al 125161" Jeligére a Hirdetőbe. Kisgyermek gondozását 6 hónapos kortól teljes ellátással belvárost laká­somon vállalom. „Dscem­ber 1.-től 80 993" Jeligére a Hirdetőbe. Énekből felkészítek óvó­nőjelöltekéi. „Énektanár­nő 125 158" Jeligére e Hirdetőbe. Gépész üzemmérnök éves gyakorlattal éli válioztotna szegedi <u kehelyre. A! árvám „llokolöa'ú 135 185" !j. • igére a HiriiC Obe. okli velez meroga/.réö gépészmérnök és gépja ­tú szakmérnök, 5 >•: Ipari ás 3 éves mezői daságl üzemi gyskojl. ­tal (Jelenleg lömern beosztásban) állovt v toztatna. „Dtember | 1 ­tői 15 740" Jeílgérg szegedi SaJ'.áhárba. Délután' nkeot mincer tvemü munkát, válla'oi ..Gépkocsivezetés előn; ­ben 125 334" Jeligére Hlrde'őbe. Ktrtá'é eá faklvágó cr bert keresek. Bulla Ti­bor. Odessaa-Iakétele 42-a épület. Kaié; senyra. Már mo rendelje meg borgdlt, ki tölt holmiját Marii hörgőiénél. Arvlz u. 2/1 toe n-4l kertet bért adok az algyői úton. Tar­ján 6 Fércre. Érdrítaődr Retek u. 37. B. VII. 2 ouáiiuaa üoigozo süi Ipari szakmunkást f< ­veszek, üzogvdhez kör „Január I. — 16 74'. • Jr'lcdre a Fajtóházba. Gépipart fr/akkőzéplsi lát 6 éve végzett, és b vatános Jogooltvánnj 1 rendelkező férfi állá krrcs. „Anyagbeszerző 15 771" Jeligére a Bajt . iiizba. Garázs kiadd. Sr/s 18. Felső csengő, ket' I órától. Gjcsen tevő 2—3 év k ­aöttl kisgyermek gorv rását vállalja, otthon ­bon. Lakás. „Tarjé", víztoronynál 16 839" Jr • igére a Sajtóházba. Nev-mker 39-én a Belvá­rosban elvesztettem kék­köves tál pár fO'.beve!' mat. Keresem a becsül t-s megtalálót. Jutáim zom. Fimon Árpáén , Kátay u. 19. (Szeged.) Szenxáciös lelet Andronikcsz régészprofesz­szor a Thesszalonikitől 64 kilométerre nyugatra levő Verginában — vagyis a fel­tételezések szerint Aeges ókori makedón főváros köze­lében — a múlt napokban feltárt sírról szólva kijelen­tette: cáfolhatatlanul az 1. e. 336-ban meggyilkolt II. Fü­löp, makedón királynak, Nagy Sándor apjának földi maradványalt tartalmazza. Az évtizedek óta a make­dón uralkodók sírjai után kutató 59 esztendős görög régész a felfedezés jelentő­ségét az ókori Trója feltárá­sához hasonlította. Andronikosz professzo­szerint a régészek — a rab­lókhoz hasonlóan — az egy: tetőnyíláson át hatottak b2 a sírkamrába, mert attól tar tottak, hogy a lepecséte, i márványkapu beomlik, h. tovább erőltetik kinyitását A kilenc méter hosszú és hat méter széles, öt méter magas helyiségben bronz- és ezüstedényektől körülvett szarkofágban 11 kilogramm súlyú arany ládikót találtak. Ebben, az időszámítás előtti 340—330-as évekből szár­mazó, gondosan megmosott és beillatosított csontoka', valamint királyi ékszereket találtak. Elcserélem vHlamoohcz búséhoz egy perere levő, tarjául, két ée fél szo­bán. lodzsás. hetedik emeleti, szövetkezeti la­kásom, másfél, esetleg kétszobás Lakásra. Lehet ré-3l bérű. komfortos ts. „SúriBs 15 770" Jeligére n Sajtóházba. éalgútarján főterén levő, kétszobás, összkomfortos, tar-áosl lakásom elcserél­ném szegedi, másfél szo­bás, összkomfortos taná­csira. Válaszleveleket a Sajtóházba „Sürgős — 15 624" Jeligére. Tarjául, eteö vagy má­sodik emeleti, kétszobás, összkomfortos lakást vm­zék 150 000.— Ft kész­pénz + OTP-átvállalás­sal. „Tavasz 15 828" Jel­igére a Sajtóházba. FELHÍVJUK A SERTESHIZLALASSAfc FOGLALKOZÖ KISTERMELŐ PARTNEREINK FIGYELMET, hogy vállalataink rendelkezésükre állnak AZ 1978. ÉVI, VALAMINT A IhBB hvES VAGO'iKRTES­ERTÉKESITÉSI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE Javasoljuk, hogv a részletes feltéte« I lekről tájékozódjanak felvásárlóink­nál. helyi megbizottalnknáL KIEMELTEN FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK A TOBB EVES SZERZÖOE8 NYÚJTOTTA KEDVEZŐ LEHETŐS EGEKET. Kérjük azokat a termelőket, akik már az idén éltek a több éves szerződés! lehetősé ivel, és Így már kaptak 6.50 Ft-os felárat, a második évben elér­hető 1 Ft-os felár- érdekében DECEMBER I5-IG közöljék 1973-ra vonatkozó szándé­kokat és azt felvásárlóinkkal, meg­bízottatokká] közösen rögzítsék. Javasoljuk, hogy az 1978. év! és a több éve; szerződéseket folyamatosan és mielőbb kössék meg. mert ez szol­gálja közös érdekeinket: — az értékesítés! biztonságot, - zökkenőmentes átvételt ÁLLAT­FORGALMI ÉS HÚSIPARI TRÖSZT Termelőszövetkezetek, szakcsoportok, egyéni termelók FIGYELEM ! A forráskút! Haladás Termelőszövetkezet megkezdte az 1978. évi szerződések kötését cserepes, tűzdelt tápkockás palántanevelésre Szerződés köthető a termelőszövetkezet forráskúti kertészeti telepén. Telefon: Forráskút 4. Postai cím: Haladás Termelőszövetkezet 6793 Forráskút, Felszabadulás u. 71. Munkaalkalmak A KEVIÉP Szegedi Építésvezetősége keres Móraváros környékén olyan helyiségeket, amely 10 fő részére szállásnak, illetve külön tv-szobának alkalmasak Érdeklődni a Fonógyári út U- alatt lehet, Ikarusszal szemben. Felvételre KeresünR éztk-vizs­gaval rendelkező dolgozót bér­clnzámolú és sztk-ügylntézői munkakörbe. Mcdikómia Vegyi-, Gumi- és Műanyagipari Szövet­kezet, Szeged, Cserepes sor 38. x A Szegedi Postahivatal felvesz pénzkezelőket, távbeszélő-kezelő­ket, valamint motoros és kerék­páros távlratké/.hcsltőket. Jelent­kezni lehet: Megyei Postahiva­tal, Szeged 1., Széchenyi tér I., L em. (4. x Társadalmi szerv * órás gép­író-adminisztrátort keres dél­utánra. „Sürgős 15 862" jeligére a Sajtóházba. x Férfi raktároshelyettest felvesz az Alföldi Bútorgyár, Szeged, Cserzy Mihály u. 11. x A Szeged megyei Városi Ta­nács V. B. III. kerületi hivatala műszaki ügyintézőt (épitész) ke­res felvételre. Jelentkezni: sze­mélycsen, Tolbuhin sgt. 43., tit­kárság. x A Délalföldi Pincegazdaság sze­gedi munkahelyre villanyszerelő, esztergályos, hegesztő, lakatos és vízvezeték-szerelő szakmunkáso­kat vesz fel állandó munkára. Jelentkezni lehet: Szeged, Tábor u. 3. szám, munkaügyi osztály, x Normást, több éves gyakorlat­tal, keres felvételre a Délalföldi Pincegazdaság, Jelentkezni: Sze­ged, Tábor u. 3, szám, munka­ügyi osztály. x A szeged-tápéi Tiszatáj Ter­melőszövetkezet húsipari szak­munkásokat keres felvételre. Je­lentkezni lehet a termelőszövet­kezet elnökénél vagy fökónyve­löjénél. x A Tömörkény István Gimnázi­um érettségizett, gépírni tudó adminisztrátort alkalmaz. Jelent­kezni: az iskolában, Tömörkény u. 1. x Számviteli osztályvezetői mun­kakör betöltésére pályázatot hir­det „D" kategóriájú vállalat. Pá­lyázhatnak: felső- vagy közép­fokú végzettséggel és mérlegké­pes könyvelői vizsgával rendel­kezők. Több éves gyakorlat szük­séges. Jelentkezni: „Színvonalas munka 504 762" jeligére a Hir­dotőbe. x Az Alföldi Vendéglátó Válla­lat 5-ös számú üzletcsoportja üz­letvezető-helyettest felvesz. Je­lentkezni az üzletcsoport - vezető­nél, Szeged, Lenin krt, 103, x Egészségügyi Intézmény pl lyázatot hirdet 1 elektromérnök vagy gépészmérnöki állási (egyetemi végzettséggel) és I elektrotechnikus! állásra (techn kuml végzettséggel). A pályáz tot: „Egészségügyi Intézmény 125 213" jeligére a Hirdetőbe. A Csongrád megyei Közegét:: ségügyl Járványügyi Állomás .1 férfi munkaerőt alkalmaz betar­tott munkást munkakörbe. Je­lentkezni a személyzeti föelőad nál december 3-lg. Szeged, Tol­buhin sgt. 57. szám alatt. Az üliés es Vidéke AFÉS üzemmérnöki vagy épltészmérni ki diplomával rendelkező dolgc zőt vesz fel, építésvezetői mun kaltörbe. Fizetés: megegyezi szerint. Jelentkezni leheti AFESZ központi irodájában, üs lés, Felszabadulás u. 95. % A Csongrád megyei Állat! nyésztési Felügyelőség pályázó­hirdet sznrvasmarha-tenyésztí technológus! munkakör betöltésé re. Pályázati feltétel: agi-artut2 mányi egyetemi vagy főlskol: végzettség, 5 éves nagyüzer, gyakorlat. Jelentkezni: személy sen a Csongrád megyei Állati nyésztési Felügyelőségen, Szegei! Széchenyi tér 9., III. emelet. a A KEVIÉP Szegedi Epílésvez' tősége felvesz éjjeliőröket 16.' léshan. Fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezni: KFVIEI2 é tésvezetösége, Fonógyári út, Ik: russzal szemben, hétfőtől pén2:­klg 8-16 óra között. Belső ellenör-fökönyvelö-ti­lycttest felvesz a Szegedi Szűr ipari Szövetkezet. Jelentkezni le­het: Szeged, Tolbuhlu sgt. 9Í munkaügyi vezetőnél. Női munkavállalókat lyukká tya-, 111. lyukszalagos adatrögzl tői munkakörbe felveszünk. MA'. Számítástechnikai Üzem Terület: üzemegysége. Szeged, Marx ti­lt. sz. Az Orvostudományi Egyeten Gyógyszertani Intézete klsérle­állat-gondozót vesz fel. Érdek­lődni: Dóm tér 12. Ipari nagyvállalat keres a Sze­gedi Orvostudományi Egyetemre, kihelyezett fejlesztő laboratr riumának vezetésére nagy — le­hetőleg fejlesztési — gyakorlattá: rendelkező villamos- vagy mű­szerész-mérnököt, esetleg techni­kust. Jelentkezni Írásban „Pályá­zat jelige" Szegedi Orvostudomá­ny! Egyetem. Pf„ 471 címeo.

Next

/
Oldalképek
Tartalom