Délmagyarország, 1977. január (67. évfolyam, 1-25. szám)

1977-01-21 / 17. szám

Péntek, 1977. januar 21. ADÁSVÉTEL Macskákat vükről u L ü. Sebészeti Kllllíká. X Íjadé felújított GÁZ—89 HAJ Upuau <aoaiely»ép­ííoeal 1S78-Í» ervéoyoe i'iQBZsil vlncÁvftl. BT. '.etMat: MlMlyteltá. --'Hcybartremyl u. 43. as. Mtateo Idflbra. M mag. ryytoéQ arerink tleU 60 MTZ ttjával. Prímé áOnpotban. — AntúnM b518" M> itera á Saltáhákha. X Jepen motoro* peraétS •ín etsdé. Teletel n. 17. 18 ára, után­129 kj-re teher rerto elad*. Barnít Anitái n. 9. ADMIRA 16 elwteric t amfetvevo tertonekob­kal el'tedó. seeBod, Tar­ian 319. A. I. 1. líüöfc eladók. Zoltán u. 18. na. riadó pb-gaareasó, vüv .vr.ytüekú'.y, ÚJ ttpuau. Droywtrl u. 18. Háromhónepee teher malacok, hasak aayafco­re etedé. Paprika n. .13 Olcsón eladó: szép áey­uemübartóö heverd, ío­teláay, kétszemélyee, háttámláé aaml<tuak kis­(loztáUal, kétajtós szek­rény. Juhász Gyula o. 36., fait. bal Peteóvó­roel Iwnttlúauteál v.Ude tüUlyantett nót tiumnr vwnrónep F6L ••amwdAs u. 4/B. ri tordani mély gyemaet­ioctí etedé. lantol, le­tte tert. 37., H. 3. yzaaáláa miatt glirgteon eladók I Tlacmkét tar­. mélyes oretál Ezéteekkrf. (rdlénlanaa rendszerű Dó. . ott*tála néfc-yaaemé'.yea -ttomlévoi. Gyervnek­treok nwtáaeokSsa, jA­rétoa. gyermetefürddkad. PBRMT7 ülónamltára. elajteályhik ceövttkel. I lordókteal, háromajtós taefcrény. könyvezjek­réuy, vlötn. csillárok magyaros elöezobataL Kouyhaszefcrtey aesbal­: lai, tűzhely. pebrofór, hordozható coerepkAliy­(», Sz7 méteres lencslp­wrrfQkgóny karnissal és más apró bútorok, hol­mik. ú teregeti, Pttrdó iPozncmyl) u. 4. CM órá­•ól.) > J, színse Eteferon anov­•tt televízió eladd. Meg­oktatható pénteki adég atet*.: ."kairmteí Sándor. Mérel u. UL, U. atnolet kskete teli psraaabuiulAt vennék. Címet „Perzsa 6605" jeligére & Sajtó­PM/AM tumer, 2*26/48 vatina natereó atóaltóvel Igényesnek eMó. Bokor u. 17., ITT. 1, krlaaen vizsgAnteéett 8 lóó-bs Skoda Igényesnek eladó, ssogrel, Teleki u. 16. Tta db tkhéz választott malac eladd. Petdflte­lep. Gyémánt u. 1. Eladó eaekrény, rekamié, kanapé, fotelok, forgat­ható tv-aUvaoy. Erd.i Gogol ej. 31., teet. 1. r.irterhely j lángú nyo­mázcsóldDaritóve! es egy olajkályha eladó. Mar­tonoal u. (. Alsóváros. Váriként térnél, 3 óra lltan. A bsagedi Eesvt- és aeprúgyár (ürdktiuJtaclé­toot kiraU cűjtáterail, meadgoadsaágl termelök. nek uljuKwáöhog. Elssál­hthaitó: imanikaniapokon, reggel 6 ckától délután 1b orajg, a Csoray Ml. hály u. 35, szám eJnttt telepéről. X Bélyeggyí jtemény '""eladó lí»o—lOTO-lg 900 db blnkteal Arany János u. 6. ca. VQrOa. X Pirsa mUbór aiágamltd­ru SOOO-er* . és egy por­Szívó etedó. Tarján 509., B m. 9. MB 1000-es Skoda eladó, ímd.: 15 óva után. Kór­tó'tes u. aa. tF-ea 1600-as Potekl FIAT mússakd yizsgézta. tutt, 30 000 kan-ral, ha­laiéért miatt etedé. Br­drklddnt: Kisteleki n. 10/A. ALBÉRLET Diáklányoknak tarjául albérlet kiadd. „Olnaó — 5544" Jeligére a Sajtá­Kemfartofl búteseaott szoba dlákHny résziére kiadd délután 3 Aritól. Koltózás miatt különböző bútorok eladók. Kise Ered u. §., R. 4. Albérleti szobáit bútoroz­va vagy üresen keresek. Nem dohányzó magá­nyos féri! vagyok. Aján­latokat. „Pontos tize tó 5531" jeligére a Sajtó­házba kérek. Külön bnjáraitú gázfúté­sfl szoba, füzdfiazOba­,,Igényes, rmon 5481" JoBeÓre házba. „ duhányzó a öadtá­Hat egyetemié tanaik, vagy lóisteolásnak 3 »o­bás. fttrddnzohás lakás kiadd, „piebruár 5441" Jeligére a Sajtóházba. 4 f MI cuctbá, konyha (másfél szobás) albérle­tet kores ítatai értelmi­ségi házaspár 1 gyer­mekkel. „Iskola közel­ben 33 434" j«ll«ére á Htrctotdbe. LAKÁS Belváraal földszintes 1 szobás lóbérietl lakáso­mat nagyobbra oaerel­nem. „SUrgós 5529" Jel­igére a Sajtóházba. X Kétazobáa lokáa eladó. Ktaknoóosxizinjia, Barát­éig u. A, I. 5. Eladó kétszobás, össz­komfortos öröklakás OTP-stva Mással. Kie­Mlak, Árpad U. 5.. III 14. Érdeklődni: 17 óra után. Kétáaobáa OTP övökla­kás eladó, üisaoged, Kö. zép tasor 7/F. II. 8. ­Belvárosi táressliázbam niaslél szobás lakás el­add. Háló u. 11/B, fszt. 1. sz. Kovács. Vedren utea eJejéu föíd. szinti 2 szobás, iiswi­komfortos, garazsos, ta­nácsi Lakást qsevelek lia­aoulé régire. „Caaik bel­városiért 5036" jeligére a Saj'tóházba. Tolbuhin sgl. elejen 3 yzobas, homlortos és Vecdres utoad 3 szobás, ösazkjomíortoe földszinti •öikásokat 3—4 szobás magán-házra eéerólnénk. „Újszegedé előnyben — 5537" jeligére a öaító­házba. Egy szoba, konyha, für­dősBObas, sázfútéeeE, ba­nácal lakásomat eicserél­néan 3 vagy 2 éa Ml szo­bás tanácsi lakásra. Te­rez u. 4. Rajman Sán­dor. Utcai 2 szoba, konyha, fUvdóoeoba ée melüékhe­lylségea. kertes osaladi házaim eioserélriém egy­vagy mástel .uobás, össa­toemfortos tanácsi vagy szövttbezatl Jakiám. — . .BeJvároal eiónyban — 5528" jeligére S Sajtó­házba. Vennék Szegedien más­fél vagy kétszobás la­kást, központi vagy gáz­fűtésééi. „Készpénz — 5514" Jeligére a Sajtó­házba. Kétszobás bajrján! la­kosom magánházra cse­rélem. Petőftiteleplíre. Zöldfa u. 2., Vin. 28. Átadás előtt álló 2 + 3 tanácsi ertelhasltésö tar­jani lakost cserélnék 2 szobáénál nagyobb bel­várewl lakásért,. Mindén megoldás ércjnkel. Érdik­lödrnj: 16—16 óra között 13.740 (ou úl telwícn­áUlcuporeVlas teán M-387) ING ATLAN Beköltözhető caáládd hu Tápén a sportpálya mel­Jett átadó. Érd. lehet egész nap: Tápé, Ostrom U. 70. X Hétvégi kertet oserélete tanyáért. „Jó út, vil­lany 5531" Jeligére a Sajtóházba. 306 négyszögöl beeplthé­tó telek eladó Szőregen. Érdeklődni: Tarján, 811. ep em. 6. Bodo. 1060-ig szanáJásra ke­rülő LLs lakrészt ven­nék. 50 000 kip 4- havi részlet. „Pontos flzetó 5534" jeligére • Sdj­tóhazba. Domaüzéken 328 négy­szögöl házhely eladó 36 ezerért. Érd.: Dorazsma, Tolbuhin u. 23. Ungt. Rókuson, Puskás utca végen 1310 öl szántő él­adó. Érd.: Bárányi, Al­földi u. M. Dereken, Meiroe u. 14. szanu beépíthető teleik és kék-fehér uiajy ha­bakócsl eiadó. Záltva sor 2, Haromazobág új családi ház készpénzért eöadó, 1 + 3-es lakáét be­számttok. Boktó, Pázsit u. 5. Domaszéken, főút men­tén 2 szobás csa'ádi há­zam elcserélném m lakásért, vagy kp-fl­zeftéa. Hohblkilt't meg­n lőhető. Saolő-gylim öl­esre, viBany van. Br­d'-.klődni: szombat, va­Bárnap. Ságváiritetep, Udvovdi J. B, lí. Eladó tanya jól beren­dezett, kertészkedésre, fóliázásra alkalmáé. Fú­rott kút. Ipari vUlany vau. Baláttya, Külső Gajgonya-táinyá 537. Újszegeden építésre al­kalmas 200 négyezögól üres telek eJodő. Füri u. 86/B. Érdeklődni: Fürj u. 67. m. alatt. X Házhely eladó OyáU, Zátony u 18. Eid.: Sze­ged, Hajnóczy u. 33., fent. 1. Magánházra cserélnek 3 belvárosi 3 szobás OTP­litoúat. AJ arj'atokat „Ta­vasz 5486" jeligére ké­rek á Sajtóházba. Külön bejáratú fél ház eladó. Dorozsma, Pozso­nyi u. 47. Érdeklődni le­het: Rúzsa, Tanya 016. HÁZASSAG 88 evev, 183 om magas, gyermektelen őzvegyagc­szony m-glsmertKtiis 65 —88 éven karig, termé­szetet kedvélő özvegy­emberrel. bazssság cél­jából. lakással és szép nyugdíjjal r-.(ucle'Jk--zezn „Igényes, bázisa 5537" jeligére a Sajtóházba. Józan élettí, 78 évee nyugdíjas özvegy, becou­Jet-:, ferft vágyok, meg­IsmeVkednék házásség céljából hozzám Illó nyugdijáé nővel, akivel a hátralevő életemet szé­pen, csendesen, kettes­ben leélnénk. ., Szeretet­ben egymásért 5604" — | jeagére n Sajtóházba. >3 évre, 184 cm diplomás lany keresi le­hetőleg dipComes, rendes férfi Ismoretaeget há­zai&wg céljából 37 eve­sig. Leveliket: „Boldog­ság 33 409" jeligére á Hirdetőbe. E G V E B Zafruódával főzött azap pánt, dobozolt Tomii cserelak hulladék zsírért u 33 X Gyakorlóit munkaOgyef állást kérne. „Felsőfo­kon végzett 5398" jeligé­re a Sajtóházba. z Angol nyelvvizsgára elő­készítse, uyrlvoktátas. TeJtfon: 1B-1»4. Lábadozó beteg mellé napi nyolc óraira ápoCót keresek. „Sürgősen — 33 430" jeligére a Hlr­dntSbe. X Fóliás tortászethTO tár­sat ker-sek. „Gyopáros­fürdő 23 437" JeHgere á Hirdhtóbe. Középkorú pár Idós sze­nná'yt gemdteüm, vagy életjáradekot fizetne. — „Becsületei 33 423" jel­igére á Hirdetőbe. Kisgyermek gondozását Vnwiomon váösitom. — „Újszeged 33 414" Jaligé­re á HtrdcóAbe. Táncolni megtámifbai korhatár nélkül. Köny. up-bten Jjtímérkedh-t, Jobban szórakochát. Haj­nóczy u. 31. Szaboné. Gyermrkgoniiozast váW la'ok bentlakással, „Gyermekszerető 23 408" Jeligére a Rlrdatóbe. Özönyegjayitáot, sze­, gést, rojtonást váíto­I tó. Beresenyl n. «. Visszaeső bfinözőkat ítéltek el Bltei tsdvén JP éves, Szeg ad, dett egy ééöeen Ittas széped! Csaba utca 55. szám alatti lakost férfival Még akkor ejjel motop­eddlg büntették már lopásért, kerékpárral Sándorfalvára menr­zsaroliáséa-t, garázdaságért, ittas tak. Az úton és a községben i» álllapoitbiain elkövetett közlekedési elestek a Jármüvei. A motor tu­vétsegekért. Legtit&isó büniteté-,. lajdooiosia a földön elaludt, a sét tavaly márciusban töltötte azalatt Bíró mágiához vette le­te. Most tarnétiel'ten a vádlottak padjára loarült lőfegyverrel vialo viützaelesert, elhárításra képte­len állapot JdhaszmáJáaával el­követett lopásért, magáin- ée köBotetrattal valló vissaaéléséirt. Az eljárás során a vádjottról megállaipítottáik, hogy Idült alko­holista. Tavaly augusztusban szobafestést vállalt agy desz-M ^^ többüMör közvasuélves lakosnál, aktaek a haza fészere- RCÍX'C^L­véltároájat, benne Igazolványok­kal es elivitte a motorkarókpárt í.i, amelyet alloolholtól közepesein befolyásolt állapotban vezetett. Éjszakai szórakozóhelyen Is­merkedett m'eg Bíró István He­gyi Katalin 22 éves. Szeged, Sal­jai Imre utca 59. szám alatti la­kossá,!, büntetett előéletűvel. El­ítélték már lopásért, zsebtolvaj ben talált egy géppisztolyt, alkatrészeire szedeti i amtr lyet aikaitrészelre szedeti és á lakására vitt. Az eUárás sorári a fegyvert lefoglalták nála. Egy éjszaka Bíró meglsmerke­Kistermelökg figyelem! \ A Csongrád megyei Adatforgalmi és Húsipari Vállalat tájékoztatója Mindazok a kistermelők, akik korábban 1977. első negyedévére időszaki felárral szerződést kötöttek süldőikre. 120 forintot kapnak darabonként készpénzben, ha süldőiket átszerzödik hízott sertésre 1977. január 1-tol a 100—125 kg súlyú bús- és hús jellegű hízott sertésért, az érvényes időszaki és több éves felárral együtt kilogrammonként legkevesebb 27 forintot fizetünk! Sertéshizlalásra a szerződést minél előbb kössék meg! 1977. január 1-től készpénzért eladunk kiváló minőségű, hizlalásra alkalmas süldőt 31 Itt/kg-os áron kistermelőknek, mezőgazdasági nagyüzemeknek. ÁFÉSZ-eknek. H hizlalás! alapanyagot vásárolja meg vállalatunktól! Sürgősen jelentse be igényét helyi szervezőinknél, felvásárlóinknál, kirendeltségeinken. s AZOK IS VÁSÁROLHATNAK, AKIK SAJAT RÉSZÜKRE KÍVÁNJÁK A SÜLDŐKET MEGHIZLALNI. Vásárlóink igényeit kielégítjük útvétell helyeinken, nagyobb piacokon, vásárokon. Bővebb felvilá­gosítással szolgálnak helyi szervezőink, felvásárlóink, kirendeltségeink. CSONGRÁD MEGYEI ALLATFORG ALMI ÉS HÚSIPARI VÁLLALAT muwlcailcerülósért. Bíró a Tate néktáir utoad haláw.csárdábaji szó­rakozott Hegy! Katalinnal, akit aUoailmuui íwUamttwi meglopott. Elvtttie táskáját a benrae levő ira­tokkal és 135 forint értékű Ingó­sággal. Az eljárás során a lopott táotoát ja lefoglalták Bírónál, vi­szont a átértett Hegyi Katalin él­ten is eljárás mrtult. Kiderült róla, hogy legutolsó szabadság­vesztéséből szabadulva mindösz­sze egy napot dolgozott. Pálinkát lopott a tarján! 1. számú önikt­eoiOligaie boltban, Serm idelgtenes, sem állandiö munkát nem vállalt. Bejelentett lakásán nem tartóz­kodott, szőrakozohélyoken ía­merkedott férfiakkal, akikkel fi­zettetett vacsorát, italt és az éj­szakát általában alkatom férfi ismcarőseinél töltötte. A szegedi járásbíróság Bíré Istvánt jogarftsen 3 év fegyházra ítélte ós kötelezte kényszereivo­nó kezeOésre is. A bíróság azt is kimondotta, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bo­csátható. A szeged! járnáobíróoAg Hegyi Katalint közveszélyes nvunkalke­rülés. lopás és vlsszaosókénit el­követett üzletszerű kejelges bűn­tettében mondotta kl bűnösnek ós halmazati büntetésül — nem jogerősen - egy óv B hónap fegyházra Ítélte. 1377. JANUAR 21., PÉNTEK - NÉVNAP: ÁGNES A Nap kel 7 óra 23 perckor, és nyugszik 16 éra 23 perckor, A Hold kel 8 ára U0 perckor, és nyugszik 19 ora 04 perckor. VIZA LLAS A Tisza vízállása Szegednél csütörtökön +241 em (áradó). NYOLCVANÉVES Giadíts Gyula (sz.: 1897), a sze­gedi munkásmozgalom veterán­ja, a fölszabadulás előtti illegális kommunista munka szegedi liar­oosia. SZEGED1 NEMZETI SZÍNHÁZ Ma este 7 órakor: Szerelmi bájital. - Bartók-bétiet. MOZIK Szabadság: Egy lány Chicagó­ban (színes amerikai. 14 éven fe­miieknek! délután fal 4, három­negyed 6 es ü órakor) Fáklya: délután fel 3 órakor: Vége a vakaolőnmk (színes m. b. lengyel). Háromnegyed 5 ós 7 órakor: Fehér csuklya (, ines m. b. szovjet kaíanulfllm. Kőtele­ző bérlvtszelvariy beváltható) vörös Csillag: Egy lány Chi­cagóban (színes amerikai, 14 éven íel'ü kéknek» Délelőtt 10 órakor.) Délután negyed 4, fél 6 és háromnegyed * arakor: Kard (mriígyar filmvígjáték. Kötelező bérletszelvény beváltható!) ÜGYELETES OYOGVSZERTAR Klauzál tér 3. B7 (13'57-es) este I érától reggel 7 óráig. Csak sür­gős esetben. BALESETI ÉS SEBÉSZETI ÜGYELET Ma a bajesetet szenvedett eze­rnél veket Sr.egáden a Kórház (Tottmhim sgt. «7.) vesei fel. se­bészeti ügyeletet is a Kórház tart, ALLATORVOSI ÜGYELET Január 22-tg. este ( órától reggel 8 óráig elsősegély és ne­héz ellés esetére ügyeletes: I. és ni kerület. QváUrét fdskundorozsma területén: dr lanéezkl László állatorvos La­kása: Szeged. Galamb u. 10. Te­'efon: 13-342 H kerület. Algyő Tápé terülő­:é- dr Komáromi János ét­atorvos Lakása- Szeged-Tarján­telep, 13 tezt 3. Telefon: sincs. KUbekháza Szőreg. Tiszasziget Ojszenttván területén: dr Ksl­•nár Sándor állatorvos Lakása: firiszeged Mgroatől u 12/A Te­lefon: 13-998 Az állatorvos kiszállításáról • hívó fél köteles gondoskodni. 19.00: Rajzfilm 19.05: Kulturális szemle 20.00: Szorakoztato zvnel adá; 23.55: San Frapclsoo utoai 21.45: Előterben BELGRÁD 2. 18.45: Odüsszea 2200 19.15: Költészeti adás 20.00: Napirenden a kultura 21.15: Nézzek a zenét El 1 nüííi T.» 8.03 10.08 12.09 13.05 14.55 18.43 16.50 17.30 18.15 18.20 19.10 19.20 19.30: 20.00 20.25 21.35 22.35 20.90: 20.30: 80.40: 21.00: 21.35: 17.101 17.45: BUDAFEST í. Tévétorna (ism.) Iskolatévé: Matematika Magyar irodalom Fnaríela nyelv Matematika (ism.) Magyar irodalom (tem.) Hírek Előkészítő a felsőfokú felvételi vizsgákra A nyelv világa öt perc meteorológia Látókör Esti mese Tévétoma Tévéhíradó Delta Festetlen arcok — Natafia Ginzburg Írásaiból Művészeti magazin Tévéhíradó 3. BUDAPEST 2. Zene, zene, zene... Aquarlum - rajzfilm Tévéhíradó 2. Az idő tatvaja — cseh­NSZK tóvéűim Az eltűnit hoikundl - X BELGRÁD 1. Magyar nyelvű tévénapJó Gyermekaknek KOSSUTH 11.37: Szabó Fereno-Komját Aladár: Lenin meghalt ­kantáta 8.35: ism ereiterjesztő előada. 8.45: Hovanaoülna - részi. 9.34: Bújj, bújj. Itt megyek 10,05: iskolarádió 10.35: Puskin-versek 10.40: Klasszikus korusnuígtílk 11.00: Zenekari muzsika 12.33; Tánczenei koktél 13.30: Népdalcsokor 14 oo: Két Vivaldi-oomcerto 14.25: Nyltnikék 15.10: Hrlvmki politika! tlal fesztivál - 4. 16.06: Nem Csáki szeknaia 17.07: Beszélni nehéz 17.19: Bemutatjuk új fek'étaletnkert 18.04: Liszt: Magyar fan tavi., 19. lö: Világszínház 30 35: Muzeális íelvéWtetokbo. ai.oo: A Punénál 21.20: Brahms: d-moll szonáta 3144: Láttuk, hallottuk 22 20: Tíz perc külpolitika* 22.30: Sz travmszklj: Fúvósszknfóqtiálk 52.40: Eszmecsere 23.10: Manón - részt. 040: Aradskky László éneke PETŐFI 8.06: Verbunkosok, néptisJuk 9.10: A Válaszolunk haUga tóinknak különkiadása 9.33: Cseh fúvőemuasfka. 10.00: A zene hullámhosszai' 11.30: Továbbtanuló és tovább nem tasvuló gimnazistái, 12.00: Zenes játékokból 12.33: Kossinl-áriák 18.50: Vlagyimir Ljtes Lgnite. ­.résztetek MajaikovaekU költeményébői 13.33: Vedd át a diait! 14.00: Kettőtől ötig... 17.00: Az Ifjúsági Rádió ómSja ía.oo: Tánczíene 18.33: Planoíorte 18.56: Lakaitoe György népi zenekara játszik 18.46: Magnósok, figyelem! 20.33: Énről jut eszembe .., 28.00: Félóra Heteié SmWh-tee. 22.30: Hírek 22.33: A Lümburmajor lánya ­3X46: szimfonikus könnyűzenr X MŰSOR l-k06: Fellda Weathers és Giamni Poggi éneke! 14.44: A HUversumi Rádió szimfonikus zwneücanánsIK CsajkovsrBlaj­hangveraenye 16.08: A La Sajle vonósnégyes hangversenye 17.43: Versek világa 18.05: Zened panoráma 10.28: Dzsesszt elvét elekből 18.46: Iskolarádió 19.00: Mozart: Figaro hararetága Közben: 20.20: A zsebszámológép bevonul. az lakoláha 20.40: Kürtszó az éjsnaíkábam Kb. 31.53: Halovány téűi rajz ­versek A posta tájékoztatója Szeged, Algyő, Kiskundorozsma, Deszk, Kistelek, Mórahalom és Röszke részére épített új telefonközpontok üzemi próbáit 1977. január 21-én 16 órától megkezdjük. Ettől az időponttól a telefonszámok megváltoznak. Kérjük, ne tárcsázzon emlékezetből, az új számot az 1972-es kiadású telefonkönyvben levő szám alapján a Számváltozási jegyzékben szíveskedjék megkeresni. Számváltozási jegyzék és telefonkönyv a postahivataloki megvásárolható. TELEFONALJON RÖVIDEN; IDŐT, PÉNZT TAKARÍT MEG!

Next

/
Oldalképek
Tartalom