Délmagyarország, 1971. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-22 / 18. szám

PCrVTEK, 1071. JANUÁR 22. 7 Elkötött autóbusz Január 21-én 0 óra 25 perckor a szegedi buszpá­lyaudvaron Pandek Ferenc, Szeged, Bakonyi utca 7. szám alatti lakos ittas álla­potban beült az alapjárat­ban járatott GA 88-81 for­galmi rendszámú Ikarusba. Tizenöt-húsz percig ült min­denki által < észrevétlen a volánnál, majd elindította a byszt és kihajtott a Nagy­körútra. A Moszkvai körút —Tolbuhin sugárút keresz­teződéséhez érve kis ívben balra, a Dugonics tér felé akart kanyarodni, de a busz megcsúszott, Pandek elvesz­tette uralmát a kocsi felett és a fűszerüzletnek hajtott. A becsült kár 140 ezer forint, Pandek kisebb kar­colással megúszta a kalan­ma már ítéletet is monda­nak a jogosítvánnyal nem rendelkező autószerelő fe­lett. Jubilálnak a „csodaesők" Sajtóban-rádióban, emlék­könyvekben Igazán sokféle évfordulóról • emlékeznek meg, de a szokványos jubi­lánsok között aligha talá­lunk esőzéseket. Ha most mi megsem valami régvolt csa­táról, évszázada született nagyságról, vagy kétszáz év­vel ezelőtt elhunyt költőről emlékezünk, ennek oka az, hogy ez évben valahogy tö­megesen összejöttek a „cso­daesők" idejének évfordulói. A természettudományi tár­sulat 1845-ös évkönyve szá­mol be a 130 évvel ezelőtt, 1841-ben hullott Sopron me­gyei kőesőről, amely Iván község határóban zúdult aló. Az eset szemtanúi jegyzőkönyvbe mondták, hogy nagy vihar és záporeső közepette tömérdek kő zu­hogott egy 3 négyzetmér­ADASVÉTEI uul.r, Trabant Combi 15 009 km-rel eladó. Hunyadi J. akt. 39.. pl. rua épület. C, III. 2., 17 óra utan. x ril-gazpalackot voszek. ,.sürgős" 16 116 lei­igéreiaSajtóh4zba:__ Heréi, maimét keresek megvételre, Baeged, Kor­mányos u. 30. x Eladó 4 db 6 hónapos süldő. ösabadsajtó u. 8. se. * A,y toll- és nyersbör­lelvásárlás. Földműves u 11, Teleion: 16-376, íugy Brüsszelt krt. 39. Telelőn: 12-566, Hívás­ra érte megyek. x ÜUt-ás kiutalás átsdé. „Zaporozsec" 15 998. jeligére a Sajtóházba, x 3 db hiaott sertés el­adó, Makkosháal u. 16. Eladó: hármasszekrény, kombinált saekrény, négy­s. -mélyes rekamlék, há. 1, zobabütor, Xony ha­si .iliréliy, asztalok, e ,yak. ágynemutartó, I atüzhely. Hunyadi tér 5 sz. x Állítható rajzasztal mér­sekelt áron eladó. Bíg­K-íogepet vásárolunk. I.enin krt. 83. x Siép konyhabútor es tiizhely oiesóln eladó. Vasasssentpátar u. 3/b. emelet. x Pégi szerb vagy ószláv rvelvü könyvet veszek, bikolásev Velimln, Sem­melweis u 1 x Eladok 2 kétajtós szék. rény, 3 hevéro. tükör, asztal és székek. Meg­tekinthetők délután 5— 1 szombat délután és vasárnap egész nap új­szegeden, Egressy Béni u 49, ix « km-es Polski FIAT 1300-as eladó. Érdeklőd­ni szombaton és vasár­i ap, Déryné U. 19. 1 .adó 3 db baromfi kel­tetógép 900-as és 1 db TL—s Pannónia motor, kerékpár. Saél Imre. Balástya, QaJgonya 79. 130Ó rui Simca eladd. Szeged, Holló u. 5/b. x Eígyeleml Csak nálunk kapható a BK-J tipu su univerzális kerti traktor, a háztáji kis­kertek es gyümölcsösök müvelésének közkedvelt eszköze. Műszaki leírás es szaktanácsadás a boltban. MÉK 22. sz. Zöldség-Qyümólcs Csar. nok. Özeged, Horváth Mihály u. 8, (Fáklya Mozi mellett.) Eaclt kézi számológép eladó. Adamtk, Petőfi s. sgt, 51 „ II. emelet 1. sz. Macskákat magas áron vasáról az Állatélettani Tanszék. Táncsics Ml­hály u. 3. (Ady téri egyetem.) x Másik vlcy 412-er kiuta­lás, színválasztás előtt átaidó, vagy 1971-es, Wartburg kiutalásra cse­rélhető. „Szeged" — 16150 jeligére a Sej tó­házba. Kétesemé j«s, háttámái rekamié, két lótel, kom­binált szekrény, saoba­asztaj. négy szék. fotel­ágy. kisméretű konyha­szekrény, egy lótel, 400 forintért sezlon eladó. Lengyel u. 32. Szent István térnél. / Tekete perzsabundá, táll. kosztüm kózep alakra, eloszo befal olcsón el­adó. Klapka tér 19„ emelet. Eladó a db 10 ooo-es üergely-féle keltetőgép és 3000 db 14-es virág­cserép. Megtekinthető mindennap, újszeged, Kertész u. 75. Eladó 8 db fehér vá­laszlást malac, mely­ből 5 kan, 3 nőstény Szabó Ferenc, Vasút u. 8., volt Oncsatelsp. Hízok eladok, különbö­ző súlyban. Qyálarét, Toldi u. 40. HJ, Herka Mihály. Trabant 500-as. egy hó­napja vizsgázott, Jutá­nyosán eladó. Újvidéki U. 39. , . Eladó hálószobabútor, zenegép (magnó, lemez­Játszó, rádió), Exakta Warex 1000-es lényké­pezőgép, táskevarrógép. használt téli-, tavaszi kabát, ószeresekkel nem tárgvaJok. Érd.: minden, nap délután 16—18 órá­ig. Arany J. u, 6, Vö. rös. x Hízott sertéaek 140 ás 180 kg-osak eladók. Klskundorozsma, Jász u. 30. Akkutöltő eladó. Petőfi Sándor sugárúti vám­ház. Heverő, 175 cm hossz]), kifogástalan állapotban eladó. „Kisipari 230 428" jeligére a Hirdetőbe. 6 személyes Chevrolet személygépkocsinkat el­adnánk, Trabantot be­számltunk. TEBveiöv, Lenin krt. 83. Sikkotögep 8/70-es ri­adó. Bárka u. 4/b. Kcmbinált szekrény el­adó. Odessza, 25. ép. II. em. 7. Centrifuga és Qamma nagyító eladó. Török, Oskola u. 06/A, C, lépcső. I. 2. Nagyméretű gyermekágy, egy állóka és kétsze­mélyes sezlon riadó. Ba­rát u. 3. Hchner harmonika 120­as modern, aranyoaott, Tenor szakszofon Berg— Larsen fúvókával és „B . klarinét — Bőhm rendszerű eladó. Bercsé­nyi u. e/a, II. 9. 14 órától naoonta. Klevhsz vennék teleob­jektlvet. nagylátószögü objektívet és univerzális keresőt. Ajánlatot 13-364 telefonra kérem. Eladó egy 140 kg-os sertés. Oólya u. 17. 9 hónapos süldők el­adók Tápé, Beregi sor 1. Terhes Mihály. X Rövidesen átvehető Wartburg Ltmousine személygépkocsi kiutalá. sómat átadnám. Ajánla­tokat: „Szinválaaztáa — 280 396" Jeligére a Hir­detőbe. x 0 km-es 803 cnú FIAT Sport Coupémat elcse­rélném újabb típusú Opel Rekordéra vagy eladom. „Megegyezés­sel" 16 115, Jeligére a Sajtóházba. Autó-Motor folyóirat 1959 évtől 1970-ig el­adó. Debreceni U, 36/a. Használt szőnyegei ve­szek körülbelül 390x300 cm. Arany János u. 6. Méhészet. 1871. évi Wartburg de Luxe gépkocsi utalvány eladó. „Árajánlatot ké­rek" 16 155. jeligére a Sajtóházba, M—103-as gáztűzhely palackkal, Mckalor elaj­kalyha hordóval eladó. Megtekinthető szomba­ton, vasárnap Ságvárl­telep. Kovács-udvar 10. Ivúnkovitsnál. 27 éves fiatalember há­zasság céljából meg­ismerkedne 22—34 éve­sig 'leánnyal. Fényképes lovelskre válaszolok. — „Tavasz, 230 385" jel­Igére a Hirdetőbe. Értelmiségi férfi, 37 éves, 176 cm magas, megismerkedne komoly nővel házasság céljá­ból. Szeged, Pf, 282. szám. Házasság céljából meg­ismerkednék 70 éven felüli nyugdíjas özvegy férfival. akinek hó­nából hiányzik egy megértő élettárs, sze­rény igényű idős öz­vegyasszony. „Békes­ség 230 399" jeligére a Hirdetőbe. R G V P B földnyi területre, szinte vé­kával lehetett szedni. Rei­chenbach báró, a neves ké­mikus személyesen utazott Bécsből a helyszínre és megállapította, hogy a kőeső kozmikus eredetű. Magyar szakemberek megcáfolták a bárót, kiderítve, hogy a le­hullott kövek azonosak az Iván körül található úgyne­vezett, babérccel. A vihar felragadta a köveket, s ere­je lankadtával ismét alá­csapta. A repülő kövekből mintát őriznek a bécsi Naturhlstorisches Museum­ban. (Ugyanennek a múze­umnak a III. termében még egy soproni kuriozitást is nagy becsben tartanak. Pe­dig ez sem kozmikus-égl eredetű, hanem a Sopron határában legelésző tehenek­től származik. A réten el­szórt „lepények" egyikébe ugyanis belecsapott a vil­lám, s a lepényt megkövesí­tette, salakszerű masszává változtatta...) A 250 évvel ezelőtt meg­jelent Breslauer Sammlun­gen közli Köleséri Sámuel­nek, az európai hírű nagy­szebeni tudósnak értesítését, amely szerint Kolozsvárt óriási vihar kőzáport hulla­tott, még tyúktojás nagysá­gúakat is. Egy babszemnyi égből érkezett kavicsot el is küldött a tudományos szemle szerkesztőjének mu­tatóba. Jobban jártak a ko­lozsváriaknál 1771-ben Cott­bus lakói, mert pontosan 50 évvel az erdélyi kőeső után halzápor vonult át a környé­ken és az ízletes „csapadék" 10—15 centiméter vastagon borította a földet a Ráth­Végh István által idézett adat szerint Kisteleki körkép A- decemberben megnyi­tott és átadott áfész ÁBC­áruház igen népszerűvé vált a kisteleki lakosság körében. Az elmúlt egy hónap alatt nagyon sokan keresték fel az áruházat, melynek for­galma másfél millió forint volt. * Fodrász és kozmetikai szolgáltatást vezetett be a sándorfalvi járási általános ktsz Kisteleken. A község főutcáján megnyitott üzlet máris ismertté vált és mél­tán népszerű a kisteleki dolgozók, főképpen a nők körében. * Népszerűek a kisteleki „Asszonyklub" előadásai. A népfrontbizottság mellett működő „Asszonyklub" a kisteleki kollégium pince­klubjában hetenként egy al­kalommal időszerű nevelési, kulturális, politikai és házi­asszonyokat érintő előadás­sorozatot szervezett, film­vetítéssel egybekötve. Az előadás sorozatot 30—40 résztvevővel, igen élénk ér­deklődés mellett tartják meg. * A kisteleki könyvtárban az utóbbi időben nagyon né­pes és színvonalas rendez­vényekre került soi'. író-ol­vasó találkozót szerveztek Földes Mihály író részvéte­lével, legutóbb pedig Pető­fi Sándor: A helység kala­pácsa című humoros eposzá­nak irodalmi színpadi • fel­dolgozása. került műsorra. Közreműködtek a kisteleki klubszínpad tagjai. * „Elkopott" az út a kistele­ki főutcán. A község dolgo­zói a 'múlt évben örömmel tapasztalták, hogy a község központját átszelő E 5-ös főútvonalat — mely egyben a község főutcája — kor­szerűsítik. Ügy látszik, ko­rai volt az öröm, mert a té­li fagyok rendkívül megvi­selték az utat, egyes helye­ken valósággal „elkopott" az út, veszélyeket rejtve az autósok számára. Felmerül a kérdés — annak ellenére, hogy még nincs befejezve az út korszerűsítése — ki a felelős azért, hogy a múlt évben befektetett munka valósággal semmivé vált. Január 14-én, A nagyköz­ségi cím kötelez című cikk­ben megírtuk, hogy a sze­gedi járás területén egyedül Kisteleken kell könyvtári olvasódíjat fizetni. Az ész­revétel jogos volt ugyan, de egy héttel megkésett, mert közvetlenül a megjelenés előtt, január 6-án a l^özségi 5 tanács vb határozatot ho­zott a díj eltörléséről. Bár minden jogos észrevétellel így elkésnénk! Bálán Miklós Ml ? EEH MIKOR ? 1971, JANUÁR 22., PÉNTEK — NÉVNAP: VINCE, ARTÚR ENYHE IDO Várható időjárás péntek estig: jobbara felhős, párás, eny­he idő. többrelé esővel. Mérsékeli, irtunkéul élénk (jelkeleti, déli, pénteken helyenként megerősödő délnyugati"síéi. További olvadás. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 3—8 fok között. A Nap kel 7 óra 23 perekor, éa nyugszik 16 óra 29 perckor. A Hold kel 3 óra 26 perckor, és nyugszik II úra 29 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél csütörtökön +182 qm. (Apadó.) tóink figyelmébe. 17.00 HJrek. időjárás. 17.05 Külpolitikai fi­gyelő. 17.20 Haydn-müvek, 17,51 Mikroíórum. Erdekeink ina és holnap. 18.03 Népzenei Maga­zin. 18.40 bemutatjuk új Bar­tók-felvételünket. 18.58 Hallga­tóink figyelmébe! 19.00 Esti krónika. 19.25 Sporthíradó. 19.35 -22.00 Kaleidoszkóp. 22.00 Hírek, időiárás. 22.20 Budapesti beszél­getés Elisabeth Schwarzkopffal és Waiter Leggével. 22.55 Anto­nio Gramsci. 23.15 Könnyűzene éjfélig. 24,00 Hirek. Időjárás. Gyászközlemények Eladó rubinvörös Moszk­vics 408-as személygép­kocsi. kifogástalan ál­lapotban. Műhely u. 8. Egr tiszta új vlllanv­varrógép és egy hűtő­szekrény eladó. „Olcsó" 18 069. Jeligére a Saj­tóházba. Héra cserépkályha . égő eladó. Vámvizsgázva. Dr. Süveges, Kazinczy u. 2„ I. emelet. Mcdern, tiszta új könyv, szritrény, egy Adlar fér­íivarrógép, egy Favorit tv, mosógép és egy ÚJ állapotban levő MZ­inatorkerókpár riadt). Kovács. Kossuth Lajos sgt. 3.. I. 1. Érdeklőd­ni szombaton, vasárnap delelőn. Kombinált szekrény, re­kamié, székek, fotelok, asztal olcsón eladók. Partizán u. 5„ II. em. Roxerkőlykök kitűnő minőaltésü szülőktől el­adók. Április 4. útju 38. Beke. Frakk kifogástalan, ma­gas alakra eladó. Treer, Bocskai u, 9. Eladó 2 éves fehér ser­tés (apaállat) süldők és kerU traktor. Szőreit, Zental út 34. Kamara­töltáe. Középtenneire csikóbőr lemberdzsek, 80 basszu­sos tangóharmonika. 10 hónapos farkaskutya el­adó. Árva u. 18., em. 3. 17 órától. Pataki. Vennék 11—22 kg-os propán-bután gázpalac­kot., kiutalást átveszek. Ajánlatokat: Szeged, Pf 282. sz Fehér cseh tűzhely ri­adó. Szabadsajté u. 34. Érd,: egesz nap. 170 kg-cs hízó eladó. Gyöngytyúk n. 28. 0 km-es fehér Trabant Lim, riadó. „Árajánlat" 1611. Jeligére a Sajtó­házba. 6 hónapos fehér süldők eladók. Debrecent u. 18/b sz. Gyermekgondozási egy­éves kortól lakásomon vállalok. Tarjáutelep, 110., A. lépes, IV. cm. 16. SZ. X íioi-ea \egyesharznátatú Nysa gépkocsi bérbe ado vállalatnak vagy magá­nosnak. „Műszaki vizs­gázott 230 425" jeligére a Hirdetőbe. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett anyós, nagyma­ma és testvér, VARHELYI EE­RENCNE Pap Rozália, életének 82. évében elhunyt. Temetése január 23-én 14 érakor lesz az Alsóvárosi temető kápolnájából. Gyászoló Várhelyi család, Ma­ros u. 35, T. 2538 Tudatjuk, hogy szeretett férj, nagyapa, dédnagyapa és testvér, VIRÁG ISTVÁN, életének 70, évében rövid szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni bú­csúztatása január 23-án II óra­kor lesz a Belvárosi temető hamvvederfárolójából. A gyá­szoló család, Feltámadás u. 21. * T. 2547 Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak. Ismerősöknek, szomrzédoltnak, kik szeretett halottunk, SANTA JANQS te­metésén megjelentek, részvétük­kel és virágaikkal mély fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló testvérei, Titeli u. 6. T. 2546 Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, Ismerősöknek, munkatársaknak, barátoknak, kik szeretett halottunk, RABÚ­CZI FERENC temetésén megje­lentek, részvétükkel és virágaik­kal mély fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló család, Hajós u, 21, T. 2536 Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, ismerősöknek, kik szeretett halottunk, ifj. SEBESTYÉN JÁNOS temetésén megjelentek, részvétükkel es virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Deszk. T. 2534 • Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, ismerősöknek, kik szeretett halottunk, FÖL­DEST BAI.INT hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek, rész­vétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. Sán­dor u. 15. T. 2528 Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa és nagyapa, VIRÁG ISTVÁN, éle­tének 75. évében hosszú szen­vedés után elhunyt. Temetése január 23-án 11,30 órakor lesz az Algyői temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család, Algvő. Béke u. 38. T. 2550 Nagy helyiség raktárnak, műhelynek, garázsnak kiadó. Póriast krt. 19/a. Orosz.—magyar tanítását felelősséggel vállalom. „Gyakorlott" 16 078. jeligére a Sajtóházba. Alsátagosatosok tanitáaát felelősséggel vállalom. 6—10 Ft. Szeged, pos­tafiók 327. ' Eladó gyrrmekágy mat­i raccal. Szeged, Mlk­| szath K. u. 10., I. 5. I Farkas, délután 5-től. Gépelést és g^rrsírás korrepetálását válla­lom. „Precíz" 14 958. Jeligére a Sajtóházba. Magán személygépkocsi vezetését vállalok, alka­lomszerűen le. Töltés u. 56. sz. Kedden 17 óra tájban elveszett, megyeház kör­nyékén fekete-sárga nőstény tacslkittyám. Plkl névre hallgat. Be­csületes megtalálója ma­gas Jutalomban részesül. Teleki u. I. sz,, ház­felügyelőnek Egy német boxer hím kutya keresi a gazdá­ját. Érd.: Petőfi telep, Vezér u, 2, Sk. Egy db pótkerék elve­szelt, kérem a becsüle­tes magtaálót. az Áram­szolgáltató Vállalat ér­tesíteni, Szeged, Kos­suth L. sgt. 68 Zsfrttódával főzött szap­pant. Illatos mosóport cserélek hulladékzslrért. Rákóczi u. 33. x Kisiparosok, barkácsolók, FIGYELEM! A DEFAG Dugonics téri barkácsüzletébe poliészterlakkal felületkezelt pozdorjalap érkezett Ezek a pozdorjalapok alkalmasak a legkülönbözőbb felhasználói igények kielégítésére SZÁZ ÉVE halt meg Wilhelm WeitUng (1008—1871), a híres német utó­pista-kommunista író, a Marx eiőtti német szocializmus jelen­tős képviselője. NYOLCVAN ÉVE liaJt meg Ybl Miklós (1814— 1891) műépítész, a neoreneszánsz legnagyobb magyar mestere, a királyi palota, az Operaház és sok más hazai épület tervezője. SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ Este 7 órakor: Tannháu­ser. Bartók-bérlet. | 1 MOZIK Szabadság: Szerelem. (Ma­gyar, fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor.) Vörö« Csillag: A ho­mok asszonya (japán, csak 16 év«n felülleknek, negyed 6 és fél 8 órakor.) Fáklya: Mand­ragóra. (M. b. olasz-francia, csak 16 éven felülieknek, há­romnegyed 6 és 8 órakor.) Mihályteleki Móricz Zsigmond Művelődési Ház: Csak egy tele­fon. (8 órakor.) ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér 3. sz. (lS/57-es). este 10 órától reggel 7-lg. Csak sürgős esetben. BALESETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket Szegeden a Közkórház ÍToíbuhin sgt. 57.) veszi fel. ÁLLATORVOSI ÜGYELET Szeged város területére Január 23-ig este 6 órától reg­gel 8 óráig (vasárnap nappal ls) elsősegély és nehézellés esetére ügyeletes dr. Krajcsovics László állatorvos. Lakása: Szeged. Fel­szabadulás Tsz kertészete. Algyői Ut. Telefon: 15-235. Az állatorvos kiszállításáról a hívó köteles gondoskodni. \ZfjRAD\ÖZ' Kossuth 4.30 Hirek, tdüjárág 4.33 Haj­naltól reggelig, zonés műsor. 5.oo Hirek. Időjárás. 5.30 Reggeli Krónika I. 5.44 Falurádió. 9.00 Hírek. Időjárás 6.30 Hírek. Idő­lárás. 6.45 Hallgatóink figyelmé­be. 7.00 Reggeli krónika II. 7.15 Körzeti Időjárás 7.30 Ü1 köny­vek. 0.00 Hirek. Időjárás 8.03 Műsorismertetés. B.20 Zenekari muzsika. Közben: 0.00—9.20 A kék dosszié. 10.00 Hírek, időjá­rás, 10.05 Nyltnikék. 10.40 Edes anyanyelvünk. 10.45 Fúvóseszt­rátj. 10.59 Lottó. 11.00 Hol tör­tént? Földratzi fejtörő, 11.10 Giooonda. 12.00 Déjl krónika. Lottó. 12.20 Ki nyer ma? 12.30 Tánczenei koktél. 13.15 if». Ma­gyart Imre népi zenekara lát­szik, a budapesti rí. Rákóczi Fe­renc Gimnázium leánykara éne­kel. 13.45 Fagypont alatt. 14.00 Tudod-e? 14.25 Iskolarádió. 15.00 Hírek, időjárás. 15.10 A XX. század zenéiéből. 18.32 A rllák­hereeg. 15.44 Ipoly menti népze­ne. 16 00 A viiáKsez.daság hí­rei. 16.05 Falust délután. Ha­lak és emberek. 16.38 Halina. Petőfi 6.20 Torna. 6.30—8.05 Azonos a Kossuth-műsorral. 8.05 Verbun­kosok, népdalok. 8.30 Időszerű nemzetközi kérdések. 9.00—10.00 Ezeregy délelőtt. 10.00 A zene hullámhosszán. Közben: 10.59 Lottó. 11.00—11.05 Hírek. 11.4a Telekes Béla emlékezete. 12.00 Zenekari muzsika. 13.00 Hirek. időjárás. 13.03 Helen Traubel és Wolfgang Windgassen Wagner operáiból énekel. 13.45 Időjárás­és vízállásjelentés. 14.00—18.00 Mindenki kedvére — kettőtől hatig . . 18.00 Hírek, időjárás 18.10 Hanglemezgyüjtők húszper­ce. 18.30 Műveltségünk tegnap ma és holnap. 19.00 A Barclay zenakar játszik, 19.12 ÜJ köny­vek. 19.15 Jó estét, gyerekek! 19.20 Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. Ránki Dezső zongoraestje. Köz­ben: Kb. 20.00—20,20 Esti kró­nika II. Kb. 20.50 Az Ifjúsági Rádiószínpad bemutatója. Egye­dül a kastélyban. Kb. 21.42 Lát­tuk. hallottuk... Kb. 22.02 Da­lok Fénves Szabolcs operettlel­ből. 22.25 Vendégmunkások 22.40 A hanglemezbolt könnyűzenei úldonsáaai. 23.00 Hírek, időlá­rás. 83.15 Manón. 24.00—0.10 Hí­.rek, időjárás. ~~»-» Budapest 8.05 Iskola-tv. Matematika. (Alt. isk. 8. oszt.) 8.25 Angol nyelv. (Középisk. I—II oszt.) 9.05 Földrajz. (Alt. isk. (1. oszt.) 9.55 Magyar Irodalom. (Alt. isk. 5. oszt.) 11,55 Német nyelv. (Középisk. I. oszt.) 13.10 Mate­matika. (Ism.) 14.05 Földrajz. (Ism.) 14.55 Magyar Irodalom. (Ism.) 17.28 Hirek. 17.35 Óvodá­sok műsora. 18.15 Tv-mlntabolt. 18.40 A szocialista demokráciá­ról. A tv politikai tanfolyamá­nak adása. 19.15 Esti mese. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Hős. vagy áruló? Szovjet film. 21.20 Felelj, ha tudsz! Művészeti vetélkedő­22,30 Tv-híradó — 2. kiadás. Belgrád 16.40 Tévékrónika magyarul. 16,55 Albán nyelvű tévészemle. 17,30 Hírek. 17.33 Gyertek gye­rekek. nőiünk! 18.15 Esemé­nyek. 18.50 Reklám. 30.00 Hír­adó. 20.30 Reklám. 20.35 Teljes erőbevetéssel — Quizműsor. 21.43 Bosszúállók, Sorozatfilm. Bukarest 9.00 Mezőgazdasági adás. 16.00 A legkisebbeknek 19.13 Turgo­nyev regényének szovjet iilnv változata. 21.00 Tudományos kör­kép. Munkaalkalmak F6»nl tudó nöt hajószakácsnak végzettségű, valamint glmnázl­felveszünk. Jelentkezés Szeged, uml érettségivel rendelkező fér­Dózsa Gy. u, 3. sz, alatt. fiakai segedmtlvézetöl és hen­Epítoipari Vállalat felvételre gerszcrelöi munkakörbe, Azon­keres fépirn) jól tudó adminiszt­rátort. Jelentkezés „Belváros" DK. 86 jeligére a kiadóba. kívül kazánkezelöi vizsgával rendelkező munkavállalókat, ssl­vattyUUezelőket, lakatosokat, A Szegedi Konzervgyár felvé- szövőnőket,- női betanított mun­telre keres lakatosokat és vll- kasokat és férfi segédmunká­lanyszereloket. Jelentkezni le- sokat. Minden második héten het. a gyár felvételi irodájában, szabad szombat. Jelonlkczós a reggel fél 8 órátá' délután 15 Künderfoná ós SzövAlpari V. óráig. Szeged, Uokuxi ff. 8. Központi Gvára rounUaerö-saz­Szópségápolás, végleges szörtelenítés rövidhul­lámmal. Kölcsey u. 13. Telefon: 15-020. x Külkereskedelmi ügyfelünk részére 2—3 HELYISÉGBŐL ÁLLÓ Príma fekete rövid zon­gora bérbe kiadó. Sefe­linné To'buhin sgt. 19. Vállalatok. köatiletek részér? faesztrrgalyos bérmunkát Vállalok. Sze­ged, Déryné u. 32, sz. BarU András fafaragó* irodahelyiséget keressek IDEGENFORGALMI HIVATAL, Klauzál tér 7, Azonnali belépéssel felveszünk rlálkodásl csoportjánál (K'eged, textil és gépipari technikumi Alsókikö'ő sor 6.) xl)K. 91 A Kisteleki Gépjavító Állomás felvételt hirdet 2 fő gyáriáseln­készftő technológus! és t fő gép­írni tudó adminisztrátori mun­kakör betöR-sére. Cfm: Kislelek Gépjavító Állomás. Kts'elek. Tanya: 344. , xDK. 84. A VOLÁN 18 sz. Vállalat ka­lauzokat keres frlvé'elre. Kez­dőket betanítunk. Jelentkezni a vállalat munkaügyi önálló osz­tályán, Bakay Nándor u. 48. sz, alatt lehet. xS. 230 380 KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL xS 230 377 » f !

Next

/
Oldalképek
Tartalom