Délmagyarország, 1968. szeptember (58. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-10 / 212. szám

A Szegedi Nemzeti Színhéz 1968—69. évadra vonat­kozó bérleti felhívása sok széppel kecsegteti a közönsé­get S hogy a több oldalról megnyilvánuló érdeklődésnek legalább részben eleget tegyünk, itt közöljük a színház nyitó darabjainak szereposztását. A Hindemith-opera nyitóelőadását követő napon, e hó 21-én a közönség már tapsolhat Lehár öröksikerű nagyoperettjének, a Víg öz­vegynek, melyben a színház néhány új tagja is bemutat­kozik. A címszerepet Iván Margit és Mártha Edit énekli felváltva, míg Daniló bonviván szerepét ugyancsak fel­váltva játsszák Csizmadia László és Bordás Dezső. Va­lenciennet Horváth Gyöngyi, Rosillont pedig Juhász Jó­zsef énekli. Nyegus hálás szerepét Lakky József kapta. A darabot Angyal Mária rendezi. Ezt követő bemutató szeptember 28-án Gáspár Mar­git új zenés vígjátéka: Az állam én vagyok, melyet Ko­mor István rendez és a főbb szerepekben Máthé Etát, Jászai Lászlót, Molnár Piroskát, Szendrey Ilonát, Kátay Endrét, Lakky Józsefet, Kovács Gyulát és Mentes Józse­fet láthatjuk. Október 5-én kerül színre Offenbach népszerű ope­rája, a Hoffmann meséi. A három női főszerepet Vígh Irén, Karikó Teréz, illetve Harmath Éva és Berdál Valé­ria, a címszerepet Vargha Róbert és Réti Csaba felváltva, míg a többi szerepeket Halni! László, Juhász József, Bor­dás Dezső, Szabadíts Judit és Gregor József éneklik. Az operát Versényi Ida rendezi, A volt Kamara Színház, illetve most már Szegedi Játékszín első előadása október 11-én a Bánk bán fel­újításával kezdődik. A tragédia újszerű rendezését Bo­zóky István végzi, míg a főbb szerepeket Szabó Kálmán (Bánk bán), Bartha Mária (Gertrudis), Demjén Gyöngy­vér (Melinda), Kiss István (Ottó), Horesnyi László (Pe­túr), Bozóky István (Biberach), Kiss Gábor (II. Endre) és Kovács János (Tiborc) alakítják. Az idénykedvezményre kitűzött művek és szerep­osztások sokat ígéröek és bizonyos vonatkozásban meg­lepőek is. Előlegképpen mindezekhez mind a közön­ségnek, mind a színháznak és a szereplőknek a sikerből őszintén kívánunk többet, mint — morzsákat Jenő István Munkásokat, alkalmazottakat keresnek LABDARÚGÁS Szentes nyerte a rangadót A Csongrád Megyei GFV Sze­gcdi Körzeti Üzeme felvesz ke­verő üzemi munkásakat, éjjeli­őrt. rakodót, nyugdíjasokat fer­tolenitő munkakörbe. Jelentke­zés: szeged. Vértanúk tere 6. xDK. 847. Csongrád megyei Mezögazda­sagi Ellátó Vállalat felvételre keres nvugdijas félműszakos ta­karítónőt, portásokat, raktári es udvari munkásokat. Jelent­kezni lehet a vállalat munka­ügyén, Szeged, Dorozsmai u. 33. xDK. 844. Felveszünk: Budapesti és vidé­ki munkahelyekre, lakatos, he­gesztő. esőszerelő, villanyszerelő, ács-állványozó, segédmunkás dolgozókat. Jelentkezés Szeged, Gumigyár kirendeltségünkön szeptember l!-én Herécli István kirendeltségvezctönél. Megállapo­dás a helyszínen. Külszolgálat esetén lakást biztosítunk. EM GEF- TS FELVONÓ VÁLLALAT, Budapest VT.. Szondi u. 100. sz. Állami hivatal KONYHA VEZE­TŐT valamint férfi HIVATALSE­GÉDET keres. „Megbízható" 834 jeligére a Sajtóházba. XDK. 831 Felveszünk 40 írás munkaidő­re zománcozóban férfi és női dolgozókat. Jelentkezni lehet Szegedi Tömegcikk Készítő Ktsz, Zákány u. 44. sz. alatt. xS. 58 997 Paprika- és paradicsomszedés­hez magas kereseti lehetőséggel dolgozókat azonnal felveszünk. Jelentkezni lehet a Kossuth Ter­melőszövetkezet kertészetében. Deszken. Naponta többször au­tóbuszjárat. xS. 56 854 ARUKIHORDÖKAT gépkocsira, valamint ARURAKODOKAT üze­men belüli munkára felveszünk. Szegedi Tejüzem, Párizsi krt. 16. xDK. 10 436 A Csongrád megyei Tejipari Vallalat két fiú ipari tanulót szerződtet villanyszerelő szak­mára 1968—1969-cs oktatási év­re. Jelentkezni lehet 609. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet. Szeged, Tolbuhin sgt. 84 szent­20-ig. % Vereséggel kezdődött Kiskunfélegyházi Vasas TK —SZEAC 64:43 (30:11) Kiskunfélegyháza, 200 né­ző. NB Il-es női csapatunk a következő összeállításban játszott: Vígh, Izing, Remé­nyi, Kanyó, Bánáti. Csere: Pesti, Krajkó, Istók. Jók: Mészáros, Botlikné, illetve Reményi. A szegedi csapat góljait Reményi (20), Vígh (9). Izing (6), Kanyó (4), Bánáti (2) és Krajkó (2) dobták. BEAC—Szegedi Postás 59:51 (29:23) Szeged, 100 néző. Vezette: Pajor, Petelei. A Szegedi Postás NB Il-es együttesé­nek összeállítása: dr. Fara­gó, Pásztás, Kecskeméti, Szé­kelyhídi, Hézső. Csere: dr. Varga, Török, Nagy, Tor­nyos. A szegedi csapatnak nem sikerültek az első félidő ele­jén a távoli dobások, s így a vendégek ragadták ma­gukhoz a vezetést. A félidő végére azonban szépíteni tu­dott a Postás. A szünet után a szegediek kiegyenlítettek (29:29), sőt, rövid időre még a vezetést is megszerezték. A BEAC azonban ismét „be­fogta" őket, s mivel jobban bírta idegekkel, a győzelmet is kiharcolta. A szegedi együttes leg­jobbjai Pásztás, dr. Varga, dr. Faragó voltak, a leg­több kosarat pedig Pásztás (11), Török (11), Kecske­méti (11) és dr. Faragó (10) dobták. Borús Magdolna HONVÉDELMI VERSENY A Csongrád megyei labda­rúgó-bajnokságban vasárnap rangadót játszottak, ame­lyen a Szentesi Vízmű győ­zött. Ezzel a táblázaton az élmezőny szorosabb lett. Szentesi Vízmű—Alsóvá­rosi MAV 3:1 (1:1). Szentes, 400 néző. Vezette: Puskás. Vízmű: Tarr — Danicska, Balla, Virágh — Bige I. (Orgovány), Maroskerti — Lengyel, Babovka, Molnár, Sikora, Bige II. MÁV: Ka­tona I. — Bakacsi, Domon­kos, Suhajda — Katona II., Batki — Gárdián. Horváth, Dudás, Tombácz, Fodor (Gé­mes). Szentesi támadásokkal kez­dődött a mérkőzés, és a 9. percben Babovka 16 méter­ről, jól eltalált lövéssel meg­szerezte a vezetést. 1:0. Utá­na a vendégek kezdemé­nyeztek, de gólt csak a 34. percben értek el: Dudás elő­revágott labdájával Gárdián 10 méterről egyenlített. 1:1. Fordulás után a 3. perc­ben tömörült az alsóvárosi védelem, és Molnár 8 mé­terről a kimozduló kapus fö­lött a hálóba lőtt. 2:1. Ismét fölénybe került az Alsóvá­ros, de helyzeteiket. nem tudták kihasználni, Batki lö­vése a kapufát találta el. A 34. percben Molnár kapura tört és a kifutó Katona I. mellett a kapuba talált. 3:1. A rangadó végig sportsze­rű és változatos küzdelmet hozott A helyzetek kihasz­nálása terén a hazaiak ügye­sebbeknek és szemcsésebb­nek bizonyultak. Puskás já­tékvezető nagyobb hibát nem követett el. Seller István Dorozsma—Mindszent 3:1 (2:0). Dorozsma, 400 néző. Vezette: Lenkei. A hazaiak nagy iramban kezdtek és a 17. percben Szalai góljával megszerezték a vezetést, majd nem sokkal a szünet előtt Ungi növelte az előnyt. Fordulós után is jobbnak bi­zonyult a Dorozsma, A 15. percben Lázár már a har­madik gólt szerezte, amire a Mindszent csak az utolsó percben tudott válaszolni, Rideg II. szépített az ered­ményen. Az Aradi — Lajkó, Soós, Kormos — Nagy, Ber­náth — Szalai, Ungi, Lo­sóncz I„ Lázár, Szabó (Pé­ter) összeállítású dorozsmai csapat jó játékkal megérde­melten nyert. Gyuris János Móravárosi Kinizsi—Sze­gedi Építők 2:0 (1:0). Ady téri pálya. Vezette: K. Var­ga. A 3. percben Kállai szög­letrúgását Tamási befejelte. 1:0. Áz Építők valamivel többet támadott, de csatár­sorának semmi sem sikerült. Szünet után egységesebb volt a Kinizsi és az élelme­zési csapat a 27. percben Hajós II. révén a második gólt is megszerezte. Makói Spartacus—Kistelek 2:0 (1:0). Makó. Vezette: Tóth L. Az első félidőben mindkét kapu gyakran for­gott veszélyben, de csak egy gól esett: Tóth-Kósa lőtte. A második félidő elején a ha­zaiak sorozatos támadásokat indítottak, és ezek során a 7. percben Tóth-Kása szép egyéni játék után megint gólt szerzett. 2:0. Szegedi Kender—Szegedi Postás 3:1 (3:1). SZAK-pá­lya. Vezette: Szabó J. A ha­zaiaknak az első tíz perc­ben nagyszerűen kijött a lé­pés, mert Soós két góljával és Galambos góljával már 3:0-ra vezettek. A postások szépítő gólját Rádi szerezte. Az első félidőben előbb Bu­csek a Kenderből, majd Kö­böl a Postásból a kiállítás sorsára került. Nagymágocs—Hódmezővá­sárhelyi Vasas 3:1 (0:1). Nagymágocs. Vezette: Kor­mányos. Csongrádi Petöíi—Makói TVSE 2:0 (1:0). Csongrád. Vezette: Alföldi. Megyei Alsóváros Szentesi V. Csongrád Mindszent Sz. Kender H. Vasas Makói Sp. Sz. Postás Dorozsma Kistelek Sz. Kinizsi Sz. Építők Nagymágocs MTVSE bajnokság 17 12 2 3 17 II 3 3 17 10 2 5 17 9 17 8 17 9 17 8 17 17 17 17 17 17 17 3 5 4 5 1 7 2 7 5 3 7 5 5 7 6 3 8 6 2 9 5 3 9 3 3 11 1 412 37:20 28 38:16 25 28:18 22 30:23 21 26:13 29 36:36 19 21:15 18 30:33 15 27:30 15 31:44 15 28:43 14 25:34 13 28:40 9 17:35 8 Nehéz mérkőzés előtt Szerdai Ferencváros—Leeds United VVK döntőre készülő magyar labdarúgók hétfő délelőtt az Üllői úti pályán másfél órás edzést tartottak. Ezen részt vett Juhász és Rákosi is, akik a Bp. Honvéd elleni találkozón megsérül­tek. Nem könnyű a helyzetünk, hiszen két gól különbséggel kell nyernünk ahhoz, ho® a kupa ®őztesei le®ünk — mondta Lakat edző. — En­nek megfelelő taktikát al­kalmazunk, s természetesen a támadás lesz a fő cél. Is­merve azonban a leedsiek veszélyes csatárait ü®elnünk kell arra. neho® gólt kap­junk. Nehéz mérkőzés elótt állunk. Az edző viszont örömmel könyvelte el. ho® valószí­nűleg a legrősebb összeállí­tásban játszhatnak szerdán, tehát Juhász és Rákosi is pályára lép. A ferencvárosiak hétfő délután a Duna-kanyarban kiránduláson voltai^ Négy mérkőzés gól nélkül Vállalatok, magánosok figyelmébe P V C - C S ö 6 méteres 63 m'm, 50 m/m, 20 m'm 2 méteres 63 m/m, 110 m/m KAPHATÓ. Kiskundorozsmm Fmsz Vasboltjában. Első a kábelgyár 50 forintért EGY EV GARANCIA Minden olyan VIDEOTON rádió- és televízió­tulajdonos, aki készülékét 1968, január 1. és június 30. között vásárolta, EGY ÉVI GARAN­CIAT VÁLTHAT. A VIDEOTON RÁDIÖ- ÉS TELEVÍZIÓGYÁR u®anis július 1-töl 2 ÉVRE EMELTE fel készü­lékei GARANCIÁLIS IDEJÉT, Az új gazdasági mechanizmus rugalmasabb üzletpolitikájának megfelelően a ®ár gondolt azokra is, akik rá­diójukat és televíziójukat az év első felében vet­ték. A garanciavásár a Budapesti öszi Vásár meg­nyitásával egyidóben. SZEPTEMBER 6-TÓL kez­dődik az illetékes GELKA- ES VIDEOTON­SZERVIZEKBEN. A garanciaje® bemutatásá­val befizethető az ötven forint a Budapesti Oszi Vásár VIDEOTON-pavilonjában is. A VIDEOTON GARANCIAVASÁR 1968. DECEMBER 15-IG TART, JELENTKEZZEN ÖN IS ÉS ÖTVEN FORINTÉRT VÁLTSA MEG AZ EGYÉVES PLUSZ-GARANCIÁT! HL. 106 A labdarúgó NB III-ban ezen a héten is kevés gól esett, né® helyen 0:0 volt az eredmény. A táblázat el­ső helyén álló . békéscsabai Szalvai SE idegenben ®ő­zött, öt gólt lőtt a Kiskun­halasnak. Mezokovácsházi Petőfi— Szarvasi Spartacus 1:0 (0:0). Mezökovácsháza. Kun Bcla SE—Szentesi KMTE 1:1 (1:1). Kiskunfél­egyháza. Mező berény i Spartacus— Orosházi Kinizsi 0:0. Mező­berény. Békéscsabai VTS—Mezöhe­gyesi MEDOSZ 0:0. Csaba. Szalvai SE—Kiskunhalasi MEDOSZ 5:2 (2:1). Halas. Mezöhegyesi Kinizsi—Sar­kadi Kinizsi 0:0. Mezőhe­®es. Szombaton — mint srt már megírtuk — a H. ME­DOSZ a SZAK ellen 3:0-ra nyert, a Szegedi Spartacus— Kossuth SE találkozón pe­dig 0:0 volt az eredmény. A bajnokság Szalvai SE H. MEDOSZ Mezókoácsh. Kossuth SE Bcs. VTSK Mezőberény Kun B. SE Sz. Spart. Mh. MEDOSZ 19 Sarkad Kk.-halaa SZAK Mh. Kinizsi Szarvas Orosháza Szentes állása: U 4 4 37 ttí 88 8 8 3 28:15 24 10 4 5 21.15 24 8 7 5 25:13 23 8 1 5 26:18 22 8 5 6 23 :20 U 8 5 6 26:26 21 6 8 5 26:24 20 5 f 6 19:26 11 5 7 7 22:20 17 5 6 8 18:21 1« 5 6 8 20:25 U 5 5 9 22:32 15 3 5 9 14:21 15 5 410 18:24 14 3 6 10 17:32 12 S=0=R=0=K=B=A=N Szegeden rendezték meg az összetett honvédelmi verse­nyek Csongrád megyei döntő­jét. A férfiak versenyében (III. korcsoport) a Szegedi Kábelgyár csapata ®őzött, Al®ő második lett. A II. korcsoportban a kábel®ári­ak harmadik helyezést értek el. A motorkerékpárosok ver­senyében az 50 köbcentimé­teres kategóriában Tóth Pé­ter (szegedi járás) a második helyen végzett. Képünkön a Kábel®ár győztes csapata a dobogó leg­TEKE felső fokán, balról jobbra Halász Mátyás, Kun Sándor, Temesvári Gyula. A verseny első helyezettjei részt vesznek szeptember 22­én az ÖHV-döntőn. A három legjobb minden kategóriában jutalmat és oklevelet kapott. A jutalmakat, okleveleket Jánoska Gergely alezredes, MHSZ Csongrád me®ei tit­kára és Mari Kálmán, a KISZ me®ei bizottságának honvédelmi és sportfelelőse adta át. RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ pm ÍTI NB ll-ben 64 éves játékos A Szegedi VSE NB l-es férfi tekecsapata Idehaza mérkőzött és győzelemmel gyarapította pontjai számát. A vasutasok most már csaknem bizonyos, hogy elkerülik a kiesést, jövőre is a legmagasabb osztályban játszanak. SZVSE—Pécsi Szikra 6:2, 2543:2496. Vezette: Martonosi. Legjobb dobó: Slajchó 446, Pel­rás 437, Martusz 436, Laczi 411. illetve: Gul>ás 430, Nagy 427. A szegediek legfiatalabb játékosa. Laczi János hosszabb beteges­kedés után ismét szerepelt és pontot szerzett csapatának NB ri-es férficsapatok ered­ményei: SZAK—Bp. Pénzverde 6:2, 2520:2370. Szeged. Vezette: Si­mon és Tóth Légjobb dobó: Török 472. Fodor 434. Tóth 416, Ábrahám 405. illetve: Farkas 428, Babos 427. Különös érdekes­ség, hogy a budapestieknél 64 éves játékos is helyett kapott a csapatban. Babos Imre jói do­bott és végeredményben pontott szerzett. Teljesítménye igen di­cséretre méltó. Sz Postás—Kecskeméti Petőfi 7:1, 2699:2504. Szeged. Vezette: Király. Legjobb dobó: Herczeg 176. Sötét 469. Borbély 449, 11­lete: Gyebrovszky 447. A szegedi NB l-es női együt­tes is idehaza mérkőzött. SZAK—Győri Richards 6:2, 2435:2225. Vezette: Simon és Csá­nyi A. Legjobb dobó: Jenéi 476, dr. Szamosszeginé 435, Hódi 399, sajtosné 383, illetve: Bejczi 404, Vajdáné 388. A szegediek közül Jenel Erzsébet teljesít­ménye kiemelkedő. SZEAC—Bajai MTE barátságos labdarúgó-mérkőzés lesz holnap, szerdán Szegeden a Tisza-parti stadionban, délután 4 órai kez­dettek A bajai csapat az NB III-ban szerepel. * Holnap, szerdán délután 4 órai kezdettel NB I B-s kézi­labda mérkőzés lesz az újsze­gedi kisstadionban. A Sze­gedi Előre játszik a Debre­ceni Dózsa csapatával. * A Szegedi Kender asztalite­nisz-szakosztálya játékostoborzót tart fiúk és lányok részére a héten, a csütörtöki és a pénteki edzésn a Dugonics utcai iskolá­ban, este 6 és 7 óra között. Tiz éves kortól lehet Jelentkez­ni. • Budapesten nagy érdeklő­dés mellett rendezték meg az 500 kem-es motorcsónak ver­senyhajók világbajnokságát. A bajnoki címet a svéd John Rohm szerezte meg. A ma­gyar Lukács Lóránt tizen­e®edik lett. A világbajnoki futamok mellett kiegészítő számokat bonyolítottak le. Ezek során a Szegedi Sparta­cus versenyzői közül Besze László a 175 kem-es sportha­jók küzdelmében a legjobb­nak bizonyult, biztosan ®ő­zött, a 350-esek között dr. Kovács Béla második, a 700­asok között Kertes János harmadik lett. Az MLSZ L számú Intéző ég fegyelmi bizottsága kedden dél­után tárgyalja a Győr óvását, amelyet a Győr—MTK mérkőzés után nyújtott be — játékvezetői műhiba címén. A bizottság ülé­sére meghívták a két csapat képviselőit. Kedd délutánig az országos JT elkészíti szakvéle­ményét az óvással kapcsolat­ban, s ez képezi majd a tárgya­lás alapját. A szegedi járási szpartaki. ád tekeversenyén Tiszasziget csapata (Laczi, Bódi J„ Kato­na, Báló, Bódi I.) győzött, 2. Pusztaszer, 3. Mórahalom. E®énileg, 40 dobásból: 1. Báló 155, 2. Bódi I. 148, 3. Uhrin (Szőreg) 148. Most bonyolították le az or­szágos maratoni futóbajnoksa­got. s ezen a szegedi versenyek négyszeres győztese, az ózdi Tóth Gyula diadalmaskodott 2:22.99-es idővel. Nagykörösön országos úttörő birkózó-versenyt rendeztek, ame­lyen szegediek is indultak. Az 1954—55 évben születettek verse­nyében Csillag (SZVSE) és Hor­váth (ITSK) győzött súlycso­portjában, Makovies (ITSK) második. Molnár T. (ITSK) harmadik lett. Az 1956—57. évben születettek közül Bologh (I^SK) győzött. Ball (rTSK) és Kaku­szi (SZVSE) második helyezést ért el. Közel százan indultak. KEDD, 1968. SZEPTEMBER 10. DEL-MAGYARORSZÁG 425

Next

/
Oldalképek
Tartalom