Délmagyarország, 1968. szeptember (58. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-12 / 214. szám

a miniért Mégcsak két-három éve, hogy tért hódított a mini­szoknya s máris veszély fe­nyegeti ezt a divatot, össze­fogott ellene az orvostudo­mány, a büntetőjogászat és a pszichológia. Különösen Amerikában és Franciaor­szágban kelnek ki erélyesen ellene. Amerikai és francia orvo­sok azt bizonygatják, hogy a nőknél a mini divat óta hihe­tetlenül megnőtt bizonyos megbetegedések — főleg a tüdőgyulladás és hólyag­gyulladás — száma; ezenkí­vül vérkeringési zavarok lép­nek fel a divat következmé­nyeként és — végül, de nem utolsósorban — a leghatáso­sabb ütőkártya: megvastago­dott a lábszár. A mini szok­nyás nők bokája két-háronl év alatt mintegy 2—5 centi­méterrel vastagodott meg. Az amerikai és a francia orvo­sokon kívül egy precíz német orvos is jelentkezett vélemé­nyével, aki szigorúan ki is mondta a szentenciát: „a szervezet zsiradék halmozás­sal védekezik a megfázás el­len". A büntetőjogászok szerint „a rövid szoknya provokatív volta a viszonylag normális embereket is erőszakra és bűntettre csábítja". A pszichológusok szerint a miniszoknyás nők könnyű fajsúlyúaknak látszanak és könnyen azzá is lesznek, mert úgy vélik, hogy testi bájaik fitogtatásával mindent elérhetnek. Ezenkívül: „a túl rövid szoknyás lányok bujának látszanak és öntu­datlanul azzá is lehetnek". A nyugat-németországi Tü­bingenben közvéleménykuta­tást rendeztek. A megkérde­zett lányok és fiatal asszo­nyok zöme kijelentette, hogy a férfiak figyelmét akarja magára vonni és ezért hord miniszoknyát. A lányok nagy része azt állította, hogy férj­hez menés után nem hódol többé az aligszoknya divat­nak. A legfrissebb eredmények Művészeti anatómia Barcsay Jenő tudományos alaposságú szakkönyve ez­előtt tizenöt esztendővel lá­tott napvilágot a Művelt Nép Kiadónál, s azóta a negyedik kiadást éri meg. Nem is cso­da. Az anatómiai atlasz ide­haza és határainkon kívül egyaránt nélkülözhetetlen ké­zikönyve hasznos segítője lett a művészeti oktatásnak, a képzőművészeti alkotó mun­kának. Mivel azonban sok képtáblája mind önálló mű­vészi értékű, a szép rajzok kedvelői is élvezettel forgat­hatják. A könyv egyébként leginkább a kifejlett, egész­séges emberi testtel foglalko­zik. A szerző igyekezett, hogy a test egészének összefüggései még a részletek tárgyalása­kor se sikkadjanak el. Nem használ tehát fényképeket, mert ezek nem az értelem látását közvetítik, hanem a gép szenvtelen „látásmódját" rögzítik. A több mint 300 oldalas, 4650 példányban megjelent szép kivitelű munka az Egye­temi Nyomda terméke. A kö­tése és tipográfiája Richter Ilona ízlését dicséri. Magyar, angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelven most a Corvina Kiadó adta ki. Elúszott — lopott örökség az örökös Európa legjobbjai A Párizsban megjelenő labdarúgó hetilap, a Francé Fottball az elmúlt 1967/68-as bajnoki év végén összegyűj­tötte az európai országok szaklapjainak véleményét, hogy kit tartanak hazájukban a legjobb játékosnak. A tava­szi-őszi beosztásban játszó országoknál az idei tavaszi legjobbakat értékelték. A névsor a következő: Anglia: G. Best jobbszélső, Manchester United. Ausztria: Erich Sof csatár, WSC. Bul­gária: P. Jekov csatár, FC Beroe. Csehszlovákia: J. Adamec. csatár, Spartak Trnava. Franciaország: B. Bosquier hátvéd, St. Etienne. Jugoszlávia: D. Djajics szél­ső, Crvena Zvezda. Magyar­ország: Varga Zoltán csatár, FTC. NSZK: F. Beckenbauer fedezet, Bayern München. Olaszország: G. Fachetti hát­véd, Internazionale. Portugá­lia: F. Eusebio csatár, Ben­fica. Spanyolország: J. Mar­tinez Sanchez fedezet, Real Madrid. Szovjetunió: G. Husszajnov csatár, Spartak Moszkva. Törökország: Y. Sen csatár, Fenerbahcse. HOGYAN TIPPELJÜNK? NB I Bp. Honvéd—Ü. Dózsa J 2 Diósgyőr—Szeged 1 x Dunaújváros—Győr x 1 Pécs—Szombathely 1 x NB I B Bp. Spartacus—Eger X Budafok—BVSC 1 Szolnok—G.-MAVAG 1 x Pécs—Nagybátony 1 2 Nyíregyháza—Oroszlány 1 NB H Gyula—Szolnok 1 Goldberger—Békéscsaba x Jászberény—SZVSE t x NVTE—N. Bányász 2 X 13+1 Kiskunfélegyháza— KISTEXT t 2 Pótmérkőzések Tűzoltók—SKSE I ' Volán—BEAC 1 FERENCVÁROS— LEEDS UNITED 0:0 Régen látott érdeklődés előzte meg a szerda esti Fe­rencváros—Leeds United VVK-döntő visszavágót, amelyre az angol csapat egygólos előnnyel érkezett meg a magyar fővárosba. A két csapat a nyugatnémet Schulenburg játékvezetésével az alábbi összeállításban kezdte a 90 percet. Ferenc­város: Géczi — Nóvák, Pán­csics, Szűcs, Havasi — Ju­hász, Rákosi — Szőke, Var­ga, Albert, Katona. Leeds United: Sprake — Reaney, Cooper, Bremner, J. Charl­ton, Hunter, O. Grady, Lo­rimer, Jones, Madeley, Hib­bitt. Már első percekben kiala­kult a játék képe: a leedsiek bevonultak kapujuk elé, és a Ferencváros támadott. A Leeds United támadó ékét Jones jelentette, társai őt igyekeztek megjátszani. Fel­tűnt, hogy Varga kapott ál­landó őrzőt Hunter szemé­lyében, míg Albertet J. Charlton és az állandóan visszahúzódó Madeley tar­totta szemmel. Habár a Fe­rencváros rohamozott, a 33. percben meghűlt a vér a né­zőkben; Lorimer jobboldali szabadrúgása után Jones fe­jese a kapufa tetejéről per­dült az alapvonal mögé. A félidő hajrájában sem volt igazi gólhelyzete a Ferenc­városnak. A második félidő óriási fe­rencvárosi helyzettel kezdő­dött. Rákosi beadása elcsú­szott Albert előtt, Szőke jó­kor érkezett, de erős lövését Sprake spárgázva bal láb­bal rúga ki a bal alsó sa­rokból. Most már szinte ál­landóan angol térfélen folyt a játék és a közönség min­den pillanatban azt várta, hogy meglesz az egyenlítés. Sajnos, a ferencvárosi csa­tárok túl lassan, körülmé­nyesen törtek ellenfelük ka­pujára. Az utolsó 15 perc hihetetlen izgalomban telt el. A Ferencváros szó sze­rint beszorította ellenfelét a kapu elé. J. Charltonék két­ségbeesetten, de jól véde­keztek. A 80. percben Al­bert került jó helyzetbe, de elcselezte a kínálkozó alkal­mat. A 83. percben Varga mellé lőtt. Aztán Albertet ugratták ki, megkísérelte át­emelni a labdát J. Charlto­non és megint a középhát­véd volt az ügyesebb. A kö­zönség lelkesen buzdította a zöld-fehér csapatot, de hiá­ba, az annyira áhítozott egy gólt a 90. perc végéig sem sikerült berúgnia. A két mérkőzés összesítéseként a Leeds United lett az 1967— 68. évi VVK győztese. Miután Sir Stanley Rous átadta Bremnernek a ku­pát, az angol játékosok szin­te örömmámorban úszva si­ettek öltözőjükbe. Ezzel szemben a budapesti zöld­fehérek lehorgasztott fejjel bandukoltak le a pályáról. Szegeden szerdán NB I B osztályú férfi kézilabda-mér­kőzés volt a Kisstadionban: Szegedi Előre— Debreceni Dózsa 14:12 (9:7) 400 néző. Vezette: Csics­mány. Az Előre csapata: Bo­róczky, Giricz, Ábrahám, Borbély, Kővári, Isaszegi, Csalla, Hollós, Füredi. Lendületes támadásokkal kezdtek a szegediek és en­nek eredményeként gyors egymásutánban estek a gó­lok. Isaszegi, Füredi, Ábra­hám és Hollós révén a 7. percben mér 4:0 volt a mér­kőzés állása. Utána szoros lett a küzdelem, az Előré­nek már nem ment olyan jól a góldobás, mint a játék elején. Ábrahám második hétméteres büntetődobását is értékesítette, majd egyenlí­tett a vendégcsapat Közben Kővári sérülés miatt kiállt és a pálya szélén ápolták. Szünet előtt magára talált az Előre, és megint nagy fö­lényben volt. Csalla két szép gólt dobott, majd a félidő utolsó percében a debrece­niek közül Benyáts hétmé­teresből szépített. 9:7 az Előre javára. Fordulás után felváltva estek a gólok. A 9. percben — Hollós kétperces kiállítá­sa közben — a szegediek csonka csapattal is gólt dob­tak Ábrahám révén, s ak­kor 12:9-re alakult az ered­mény. A vendégek is gyak­ran veszélyeztettek, ekkor az Előre védelme és Boróczky kapus nagy munkát végzett. A debreceniek több lövése a kapufán csattant A hazai csapat gyors lefutásokkal veszélyeztetett, s bár az utol­só percben Isaszegi hetest hagyott ki, az Előre szép küzdelemben, végig vezetve megérdemelten nyert A győzelem azért is ér­tékes, mert a szegediek tar­talékosan álltak ki: Fülöp és Ohát sérülés miatt nem ját­szott, Kővári pedig a mér­kőzés közben vált harckép­telenné. Legjobb dobó: Isaszegi 5, Ábrahám 4, Füredi és Csal­la 2, illetve: Benyáts 6. A játékvezető nem követett el nagyobb hibát A Szegedi Előre a bajnok­jelölt legyőzésével értékes két pontot szerzett és meg­erősítette helyét a táblázat közepén. A Tisza-parti stadionban barátságos labdarúgó-mérkő­zésre került sor tegnap Sze­geden: SZEAC— Bajai MTE 3:0 (2:0) Az NB l-esek csapatössze­állítása: Korányi (Nagy) — Pataki (Merényi), Hajós, Dobó — Dezsőfi, Dávid — Csömör (Magyar), Nemes, Vass, Vörös, Berkes. Gól­szerző: Nemes, Vörös, Vass. Pusztai és Kozma az olim­piai válogatott edzésén vett részt, azért hiányzott a csa­patbóL Kézilabdások változatos programja Dorozsma ötödik Sokszor előfordult már, hogy egy nagyobb összegű nyeremény, vagy örökség szerencsétlenné tett embe­reket. A „temérdek" pénz megszédítette őket, elvesz­tették térérzéküket, s amikor elfogyott a vagyon, már nem, vagy csak nagyon nehezen tudták visszanyerni egyen­súlyukat. Így járt Vass Er­zsébet 21 éves Kiskundorozs­ma Lehel u. 10. szám alatti lakos is. A múlt év őszén váratlanul 20 ezer forintot örökölt és ennek birtokában úgy gondolta, hogy nem kell tovább dolgoznia. Kilépett munkahelyéről, s ettől kezd­ve csak a szórakozásnak élt, amiben ilyenkor könnyű „jó" barátokat szerezni. A min­dennapos dínom-dánom per­sze nem tarthatott sokáig. Húszezer forint szép summa, de azért nem lehet belőle sokáig nagylábon élni. A fiatal lány, akinek ed­dig nem volt dolga a tör­vénnyel, ettől kezdve lépten­nyomon beleütközött. Az el­úszott örökség morzsái is el­fogytak, de még mindig nem vállalt munkát, csavargott a pénzszagra összegyűlt, de most már riadozó barátokkal és közben lopott, sikkasztott. Igaz, kis tételeket, ám a tör­vény ebben nem tesz különb­séget, legfeljebb a büntetés mértékének megállapítása, ban. Így ítélt a megyei bí­róság is: Vass Erzsébetet közveszélyes munkakerülés, többrendbeli kisebb lopás és sikkasztás miatt héthónapi szabadságvesztéssel sújtották, amit szigorított büntetésvég­rehajási munkahelyen kell letöltenie. Z. J. A Csongrád megyei kézi­labda-bajnokság legutóbbi fordulójában a dorozsmaiak Szegeden a Textilművekkel szemben mind a két pontot megszerezték, és ezzel a táb­Eöldieper termelők! A nagy­hoznmú. modern fajtájú Macheraus Souvenier ós Senga Gigana szamóca pa­lántűk f. nó 12—13-án (csü­törtökön cs pénteken) dél­előtt átvehetők — készpénz­fizetés mellett — az újsze­ged! hattvastelepi és szaty­mazl MÉK zöldség-gyü­mölcs felvásárlóteleprn. Szegedi MÉK Kirendeltség 50 forintért EGY IV GARANCIA Minden olyan VIDEOTON rádió- és televízió­tulajdonos, aki készülékét 1968. január 1. és június 30. között vásárolta, EGY ÉVI GARAN­CIÁT VÁLTHAT. A VIDEOTON RÁDIÖ- ÉS TELEVÍZIÓGYÁR ugyanis július 1-től 2 ÉVRE EMELTE fel készü­lékei GARANCIÁLIS IDEJÉT. Az új gazdasági mechanizmus rugalmasabb üzletpolitikájának megfelelően a gyár gondolt azokra is, akik rá­diójukat és televíziójukat az év első felében vet­ték. A garanciavásár a Budapesti Öszi Vásár meg­nyitásával egyidőben, SZEPTEMBER 6-TÓL kez­dődik az illetékes GELKA- ÉS VIDEOTON­SZERVIZEKBEN. A garanciajegy bemutatásá­val befizethető az ötven forint a Budapesti öszi Vásár VIDEOTON-pavilonjában is. A VIDEOTON GARANCIAVÁSÁR 1968. DECEMBER 15-IG TART. JELENTKEZZEN ON IS ÉS ÖTVEN FORINTÉRT VÁLTSA MEG AZ EGYÉVES PLUSZ-GARANCIÁT! HL. 106 DION RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ lázat ötödik helyére kerül­tek. A férfiaknál a táblázat élén álló Szegedi EMERGÉ most nem játszott, mert a Tanárképző elleni mérkőzé­süket közös megegyezéssel későbbre halasztották. Az EMERGÉ riválisa, a Szente­si KMTE biztosan győzött Megszerezte a pontokat a két női bajnokjelölt, a Tex­tilművek és a Szentesi MÁV csapata is. Érdekesebb eredmények. Nők: Textilművek—Hódme­zővásárhelyi Textiles 9:3. Szentesi MÁV—H. Vasas 9:6. Szegedi Ifjú Gárda—Szegedi Konzervgyár 8:4. Szegedi Közgazdasági T.—Móraváro­si Kinizsi 7:4. Férfiak: Csongrád—Szen­tesi KMTE 17:25. Textilmű­vek—Dorozsma 19:28. A do­rozsmai csapatban Árendás, Péter, Ács, Varga, Simon, Jakus, Csaba és Kovács L. játszott Szegedi Spartacus— Kistelek 29:20. Csanádpalota —Sándorfalva 18:28. Eredményes hónapokra te­kinthet vissza az MTS Sze­gedi városi Tanácsának Ké­zilabda Szakszövetsége. Szedő István, a szakszövetség el­nöke adott tájékoztatót a végzett munkáról. Lássunk néhány adatot a sok közüL Az idei nyáron már nem­zetközi rangúvá lett a Sza­badtéri Kupa kézilabdator­na. Jó hangulat, sportszerű küzdelem jellemezte a ta­lálkozókat, s a csapatok a jövő évi viszontlátás remé­nyében búcsúztak a kissta­diontól. Keszthelyivel az élen nemzetközi szintű játékveze­tői gárda bíráskodott Nem lesz hiba az utánpót­lás-nevelés körül sem. Kez­dődik rövidesen az általá­nos iskolai kézilabda-baj­nokság. A szakszövetség a jövőben fokozottabb figye­lemmel kíséri majd a kis játékosok fejlődését, s az ál­talános iskola elvégzése után sorsuk alakulását. Jó érzés­sel kell elkönyvelni, hogy a serdülő válogatott is meg­állta a helyét. A sikerben nagy része volt Szatmáry Emil és Werner István eréd­ményes munkájának. S=0=R=0=K=B=A=N Ma, csütörtökön két MNK kézilabda-mérkőzés lesz Sze­geden. Nők: Móravárosi Ki­nizsi—SZTK, Ady tér, fél 5. Ifjú Gárda—SZEAC, Szőregi út, 4 óra. * A labdarúgó NB III dél­keleti csoportjában legutóbb is kevés gól esett. A tizenki­lencedik forduló nyolc mér­kőzésén csak tizenkétszer ke­rült a kapuba a labda, és ez másfeles gólátlagot jelent. A járási labdarúgó-bajnok­ságért: Bordány—Zákányszék 4:0. Forráskút—Balástya 1:0. Mórahalom—Rúzsa 13:0. Kü­bekháza—Üllés 3:3. Tápé— Űjszentiván 5:0. A táblázat első helyén álló tápéi csapat­ból Kazi két gólt, Vincze S., Ács J. és Miklós A. egy-egy gólt lőtt. A program az elkövetkező időben is dús lesz. Játékve­zető-képző tanfolyam kezdő­dik Salánki István és Varga József szervezésével. Már napvilágot látott a Novem­ber 7 kézilabdatorna ver­senykiírása. De együtt a Te­remkézilabda Kupa prog­ramja is. Az idei program­ban néhány ügyes módosí­tásra kerül sor. Már novem­berben, a kosárlabda-csapa­tok bajnoksága után köz­vetlenül megkezdődnek a kupaküzdelmek, s hosszabb ideig is tartanak. Így nem kerül majd sor késő éjsza­kai mérkőzésekre. KUlön versenykiírás készült az alapfokúak részére. Két for­duló lesz náluk, téli és ta­vaszi. Csak az vehet részt a terem bajnokságban, aki mind a két fordulót vállalja. Az elnökségi ülés ismét hosszan foglalkozott a sze­gedi középiskolás kézilabda­sport helyzetével- Kérésként hangzott el: a szegedi kö­zépiskolák kézilabda-bajnok­ságát ne a megyei, hanem a városi szakszövetség ren­dezze. Ehhez ugyanis min­den szükséges adottsággal rendelkezik. Az MTS Csong­rád megyei Tanácsa Kézi­labda Szakszövetsége részé­ről Ludányi Márton és Czikkely László is egyetér­tettek e gondolattal. A meg­oldás azonban nem a két szakszövetség elnökségén múlik, hanem felsőbb sport­szerveken. De épp a sok vita miatt itt az ideje, hogy a szegedi középiskolás kézi­labdasport fejlődése érdeké­ben ezt a kérdést magasabb szinten is érdemben tárgyal­ják. B. J. OEL-MAGY ARORSZAO - A Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád megye) és Szeged varos) bizottsága és a tanács napi­lapja. - Főszerkesztő: F. Nagy István. Szerkesztőség és kiadó­hivatal: Szeged. Magyar Tanácsköztársaság útja 10. Telefon: 13-535, 13-003. — Felelős kiadó: Kovács László — A lapot nyomla: a Szegedi Nyomda Szeged. Balcsy-Zslllnszky u. 28. (Index 29 031); — Előfizetési dlj egy hónapra 18 forint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom