Délmagyarország, 1968. január (58. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-12 / 9. szám

Égy négyszemélyes rekamié eladó. Új­szeged, Gyapjas Pál u. 49. ADASVETEI 140 kg-os hússertés eladó. Kállay íasor 70. Kétszemélyes politú­ros, ágyneműtartós rekamié Igényesnek megtelel, eladó. Borosa Józseí u. 15. Opel Kupitánhez ss­kr.rlt új első szél­védő üveg eladő. Príma sebváltőt ve­ezek. Szeged. Szent István tér 15. Tele­lőn : 14-659. Balogh. Ötéves közeleUős te­hén eladó. Algyő, Béke u. 40. szám. x Egy lehér 150 kg kíirüU hízott sertés eladó. Debreceni u. 10. sz. Eladó fiatal 120 kg husjellegű hízó ol­csón, kétéves kan­cncslkó. Fűrész u. 3. Tttalfa száraz, ke­mény, hasábos, há­rom űrméter sürgő­éi 11 eladó. Érdek­lődni szombaton drl tői, Merey u. 7. Franki. KAzelrllős fiatal te­hén eladó. Érdek­lődni a felsővárosi btkaistállónél. 130 kg-os hízott ser­tés eladó. Alföldi u. 54. Szalai­6 db négyhónapos | malac. 100—120 kg­os hússertés eladó. Szatymazl u. 51. Erd.: délután «-től és vasárnap. Eladó egy hízott sertés és egy nehéz hasastehén. Tisza Lajos u. 77. 200 kg körtlll serté­sek eladók. Szom­baton. vasárnap megtekinthetők./Csa­ba u. 48. Tavasz tv Jé álla­potban eladó. Ju­hász Gyula u. 19., L 4. I colos 5/4" 6/4" és S colos horganyzott esóvat minden mennyiségben ve­szek. Szabadság tér 0. Farkas. Hízott sertések el­adók. Mátyás tér 12. sz. Kati konyhabútor és fehér zománcos SAS kályha eladó. Somogyi u. 10, Ba­gényl. Modern hálrtezobabű­tor Igényesnek el­adó. Érdeklődni le­het egész nap. Ju­hász Gyula u. 18. Nagyné. x 150—ICO kg-os hízott eertés eladó. Közép u. 12. Alsóváros, x 001-es Trabant el­adó. Gyöngytyúk u. 8. sz. x soi-es Trabant eü­adó, garanciás 8000 km. Erd.: Csurgó János, Szeged. Ff. 2ta. sz. Sándorfalvt országút mellett. 6 ki -nél. Jo állapotban levő 40 -es Moszkvics személykocsi eladó. Koncz János, Asott­halom, X. ker. 1660. szám. Egy ló szerszámmal, gumikerekű kocsi eladó. Hernyós u. 16. Világos dlófuméms tv .szekrény. asztal elu Jó. Párizsi krt. 8.. asztalos. 120 kg-os sertés el­adó. Boszorkányszi­get u. 47. Költözködés miatt elndó keveset hasz­nált Nova viUany­ntl ó-rczaó, kony­hu kredenc, kis he­vn ő, több apróság. Li i/.t u. 10. C i Bástya garnitú­rából bárszekrén.v, ar. tal, négy szék el; Jő. Vaskapu u. 18 110 kg-os hízók el­adók és 60 mázsa trágyát szalmaért cserélek. Szeged, R. kóczl u. 52. A tett alul sürgősen ol-ulók: új ágyak, k« i ijtós szekrények, lí lyesnek ls meg­felel. Lumumba u. 13.. volt Apáca u. Egy sonkamalac, 90 kg-os és egy hasas­koca, e hó végén fial. eladó. Sándor u. 11. Megvételre keresek munkagépnek alkal­mas nagyobb sze­mély- vagy kisebb tehergépkocsi alját. ..Motor" 2a47. jel­igére a Sajtóházba. 180 kg körüli hfzó eladó. Alsóváros. Csonka n. s/a. x Fekete Duna oldal­kocsi eladó. Érdek­lődni délelőtt a mú­zeum portáján. x Bérsl páncéltőkés zongora eladó, vagv bérelhető. Érdek­lődni: U-355 telefon 4-es mellék, For­Bách. x Fehér hízott sertések eladók. Kántor ti. 4. sz. x Régi plpatartót-plpa­tórtumot veszek. Ajánlatokat „Gyűj­tő" 2196. Jeligére a Sajtóházba. x Reneszánsz dtópolt­tűros ebédlő eladó. Győriné, Szeged. Április 4. u. 25. sz. Erd.: I órától. x 6 db sonka süldő, négykerekű kéziko­csi , kétkerekű gu­mikerekű kocsi el­adó. Barakonyt, Kecskeméti utca 18. x 200 kg-os disznó és egy Fáklya kályha eladő. Temető u. 2/b. Gyermekkocsi fe­hér, mély. kifogás­talan állapotban olesőn eladó. Csong­rádi sgt 22., emelet 5. ajtó. Korcsolya, fehér ci­pőre szerelt. 38-as női eladó. Népkert sor 8. Kisipari fél ajtóé dió­furnéros kombinált szekrény olcsón el­adó Avar u. í. Hízott sertés eladó. József Attila sgt 81. sz. Kifogástalan fehér zománcos tűzhely, Igényesnek. nagy samottos kályha ol­csón. nagy asztal, székek, fehér ro­letták, üvegek, kályhacsóvek és nyúlketrec eladó. Borosa József u. 24. 240 kg-os hüsdlsz­nók eladók. Osz u. 27. Stlngl páncéltőkés zongora eladó. 3-7­lg. mindennap. Mó­ra u. 14. 130 kg körüli hűs­sertés eladó. Fecske utca 8. JA állapotban levő Kalor kályha eladó. Dr. Horváth. Bar­tók tér 9.. I. Béke garnitúra, va­lamint négyszemé­lyes rekamié. 2 db fotellal. 4 db pár­názott székkel, új állapotban eladók. Érdeklődni 17. után. Papp, Kátay köz 4/a. Vennék 50 mázsa szalmás lótrágyát. Móra u. 12. Farkas József. Két fehér 120—140 kg-os hízott serté­sek eladók. Sándor u. 62. 1968. JANlkUt 19.. PÉNTEK NÉVNAP: ERNŐ HIDEG mfl Várható Időjárás ma es­tig: felhős idő, többfelé ha­vazás. Időnként élénk, he­lyenként átmenetileg meg­erősödő, északnyugatira for­duló szél. Hideg Idő. Várha­tó legmagasabb nappali hő­mérséklet mínusz 5—mínusz 10 fok között (MTI) Hatósági bizonyítványok Szegedi amatőrfilmes nemzetközi sikere Dupla modem bor­dó rekamié eladó. Honvéd tér 5—6.. C. épület, n. emelet 83. 150 kg körüli hízó eladó. Brüsszeli krt 21/b. 5 db hathónapos fehér süldő. 1 da­rab hatéves kanca­ló és trágya eladó. Szatymazl u. 40. Eladó alig használt fehér zománcos nik­kelezett fűrészpo­ros kályha. Gázpa­lackot veszek. Fa­ragó u. II. Fehér sertés 170 kg­os eladó. Róna u. T. Egy hároméves sod­rott kancacsikó el­adó. Szivárvány u. 41. Eladó jó állapotban levő fekete Danu­vlg. „Motor" 2300 jeligére a Sajtóház­ba. Egy fehér húsjeUe­gü hízó 200 kg/bs eladó. Tisza Lajos u. 100. szám. 25 kereszt rozaszal­ma eladó. Érdek­lődni: Tolbuhin sgt. 51. UJ. hordozható cse­répkályha és gyer­mekfürdőlcád zo­máncon, eladó, Hattyas sor 45., dél­után. Trágya 80 mázsa el­adó. Szabadsajtó ut­ca 67. Hízott sertés eladó. Pánztor u. 46. Rekamlék. fotelok, székek. fotelágy, asztalok eladók. Lengyel utca 32. sz. 100—160 kg-lg fehér hízott sertés eladó. Pásztor u. II. Konyhabútor. egy tv és gyermekáev eladó. József Attila sgt. 5. sz. Juhász. Nagyképernyős, két­normás, garanciás televízió, magvar, jugoszláv. román adást veszi. Elcse­rélném Hohner tan­góharmonlkáért 06­os vagv 120-ee ki­fogástalan, nem túl rédért. Konsszné, Petőfitelep, XIV. u. 1045. 2«o kg körüli hízott sertések. kévés he­re eladó. Szatymazl u. 36. Bútorok vétele és eladása nagy válasz­tékban. Teleka utca­6. 24 voltos akkumulá­toros házi világítási felszerelés. motor­töltó-berendezés, mosógép is vele. el­adó pluaz motoros háztáll kocsi. Zsom­bó. Lápastó u. 5. Erd.: délután. x A Nap kél 7 óra 30 perckor, és nyugszik 16 óra 15 perckor. A Hold kél 13 óra 01 perckor, és nyugszik 5 óra 00 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél csütörtökön plusz 148 cm. (Apa­dó.) KILENCVEN ÉVE. született Molnár Ferenc (1878— 1952), a világszerte ismert ma­gyar író. (Részletesen lapunk más helyén írunk.) SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ Eete 7 órakor: Torreádor ke­ringő. Blaháné-, Csokonal-bér­let Vége kb. 10 órakor. KAMARASZÍNHÁZ Este 7 órakor: Két férfi az ágy alatt Bérletszünet. MOZIK Szabadság: Lássátok feleim. Magyar film, szeles változatban. Előadások kezdése: íél 4. há­romnegyed 6 és 8 órakor. Vörös Csillag: Játék a gyil­kossággal. Színes francia film­szatíra széles változatban. Csak 16 éven felülieknek. Előadások kezdése: negyed 6 és fél 8 óra­kor. Fáklya: A tökéletes bűntény. Magyarul beszélő szélesvásznú francia bűnügyi film. Csak 16 éven felülieknek. Előadások kezdése; íél 6 és háromnegyed 8 órakor. Móricz Zsigmond Művelődési Ház. Mihálytelek: Alibi a vízen. Magyarul beszélő csehszlovák bűnügyi film. Korhatár nélkül. 6 órakor. IN3PEKCIÖS ÁLLATORVOSI SZOLGALAT Szeged város területére Január 6-tól 13-lg este 6 órá­tól reggel 6 óráig (vasárnap nappal ls) elsősegély és nehéz­ellés esetére ügyeletes dr. Pa­Lakása: Szeged. Partizán u. 7. szám. Telefon: 12-694. Az állatorvos kiszállításáról a hívó köteles gondoskodni. A művelődésügyi igazgatás területén a jövőben ható­sági bizonyítvány bemutatását csak a következő esetek­ben szabad megkívánni: a felsőoktatási intézményekben Dr. Németh András, a a tandíj és szociális támogatás megállapításával kapcso- Csongrád megyei Amatorfilm latban annak igazolására, hogy a hallgató egyik szülője Klub elnöke Ülés vagy erte (eltartója) nem áll munkaviszonyban. Az igazolás nem kezlet cimu rövidfilmjével külön bizonyítvány formájában, hanem a jövedelemiga- olaszországi Rapallóban zolás céljára rendszeresített űrlap megfelelő rovatában január 3—7-e között meg­történik. Egyéb esetekben a művelődésügyi szervek ha- tartolt hagyományos nem­tósági bizonyítvány bemutatását nem kívánhatják. aetközi amatórfilm-fesztivá­Ha a gyámügyi eljárásban a jövőben az ügyfél va- Ion Rapallo város különdíját gyoni állapotának igazolása szükséges, erre a célra a nyerte el. A fes2itiválon 70 munkáltató által kiállított kereseti igazolást és a tanács kisfilmet vetítettek, s ezek pénzügyi osztálya által kiállított adó- és értékbizonyít- között a szegedi amatőrfil­mes műve a 6. helyre ke­rült — Építőmtmfcís címmel áj ványt kell felhasználni. — Meghalt Gellért András. — Hogyan tanul legered­ményesebben a 10—14 éves korú, nehezen tanuló gyer­mek címmel ma, pénteken Szomorú hír érkezett tegnap üzemi újság jeleint meg Sze­szerkesztőségünkbe: életének geden. Az ÉVM Csongrád 67. évében meghalt Gelléri megyei Építőipari Vállalat András újságíró, a Füles ci- dolgozóinak lapja havonta mű lap főszerkesztője. A egyszer jelenik meg és négy délután fél 6 órai kezdettel makói születésű Gelléri Sze- oldalas terjedelemben szá­geden kezdte az újságírói mol be a vállalat életéről, pályát már egész fiatalon terveiről, valamint fórumot színházi lapot szerkesztett, biztosít a dolgozóknak. Gelléri András temetése a Farkasréti temetőben lesz. a November 7 Művelődési Otthonban Drien Károly fő­iskolai docens tart előadást. Az előadást a Kamaszok és a Nem vagytok már gyer­T 5„i,b!r"ék * >ottó „meg- mekek című filmek vetítése •osztott" főnyereményét. A követi. — Magyar felszólalás Szó- lottó decemberi utolsó. 52. ' fliban. A Dimitrov! Kom- játékhetén két telitalálatos — VUIamosnak hajtott, munista Ifjúsági Szövetség szelvény is volt — az egyi- Nem adott elsőbbséget Sze­kongresszusának csütörtök ket Budapesten, a másikat Seden, a Dugonics téren a délutáni ülésén hangzott el Csongrád megyében töltötték villamosnak Sülyi Béla, a Ribánszkl Róbertnak, a KISZ ki -, s így a több mint 1.3 paprikafeldolgozó vállalat Központi Bizottsága titkárá- milliós főnyeremény kétfelé ^kocsiját vezetve Az osz­nak, a magyar küldöttség oszlott. Mindkét részt csü- szeütkózés következtében a vezetőjének felszólalása. A törtökön fizették ki. A Sport- yiba™osban 70 ezAer szónok végezetül átnyújtotta fogadási és Lottó Igazgató- forint kár keletkezett Az a KISZ Központi Bizottságé- ®ág központi pénztárában ügyben a vizsgálat folyik, nak díszzászlaját vette kézhez a 908 523 forii- _ Pénzhamisítók. Az tot egy nyolctagú lottózó Ohio-éllambeli Welshville — Üj székházban a«MTSZ. csoport A kollektíva veze- városában a rendőrség Dénz Üj székházba költözött: az tője Hegedűs Ernő, a szent- hamisító múhelvt leplezett MTSZ Csongrád megyei endrei ktsz dolgozója. A má- [«. A nyomozók a bankje­íotás Gyula sűámí állatorvos, szervezete, A szegedi Své- sík telitalálatos szelvény tu- gyek sokszorosítására szol­lajdonosa, a magát megne- gáló berendezést találtak A vezni nem akaró lottózó, vizsgálat annak nyomán in­Szentes környéki kétgyer- dúlt meg hogy New York­mekes lakos — az OTP ban négymillió dollár össze szentesi városi fiókjában gű hamis bankjegyet fedez­vette fe! a főnyereményből tak fel egy titkos rejtekbe, rájutó összeget iyen. chtnyi tér 3. szám alól a Kossuth Lajos sugárút 8. számú ház földszintjére. Közlemények x A gyermeknevelés orvosi problémái címmel dr. Veczkó Józseí egyetemi adjunktus tart előadást í. hó 12-én este fél 7 órakor a Juhász Gyula Műve­lődési Otthonban. Az előadást filmvetítés követi. Belépés dl)tá­lán. x Van-e élet a Főidőn kívül? Négyszemélyes re­kamié. kettő fotel, négy szék garnitú­rában. vagy dara­bonként eladő. Ár­víz utca 24. x Mahagóni furnéros. polyeszteres hálóezo­babútor ágybetéttel. Igényesnek ts eladó. Érdeklődni: naponta eete 7-4g. vasárnap délután 2-1 g. Hétve­zér utca 40. x tokén du. 6 órakor • Művelődési Otthonban. Az elő­adást filmvetítés követi. x Szabóné Kovács Manyi tánc­pedagógus Oroszlán u. 1. Ma­gánórák 10—20 óráig. Nem mindenen x Figyelem! A Vasutas Mű- rle™ mnawm.l. velődét! otthon f. hó 13-án este Pl naűtovadászat 20 órától reggel 4 óráig tartó színhelye volt címmel Márkl-Záy Lajos, az nagyszabású „Bált" rendez, mrúno VrtesSsr r>n Uránia Csillagvizsgáló vezetője melyre minden fiatalt szeret.",- i", . j .Jl~' tart előadást január I2-én, pén- tel meghív. Kitűnő zene. büfé! "a artéri erdősége és környéke. Az Munkásokat, alkalmazottakat keresnek egyik éjszakán megszökött istálló­Közgazdasági technikumi érett- kólát végzett, 15. életévét betöl- ból a tolnai Arany­* égi vei és néhány évts gyakor- tött leánytanulókat vesz fel. Je- T ' " - " - • lentkezni lehet a gyár személy- tt3'037 lsz zetl, oktatási osztályán (Szeged, hizlalásba fogott Tolbuhin sgt 87. szám.) 7 órá­tól II óráig. Levélben érdek­lődőknek válaszolunk. xS. 132119 József Attila Tudomány-gye­Különös bajtóvadászat Eladó egy db 100 kg körüli hússertés. Hattyasteleo, Ver­seczl u. 32. Lokomobf! gőzka­zán. 6 négyzetméter tüzfetület ű. kisebb javítással eladő. Fel­szabadulás Asztalos Ktsz. Szeged, Bár­ka u. 1. nA7Ass*n Házasság céljából megismerkednék 50— 55-lg dolgozó férfi­vel. Házzai és né­mi készpénzzel ren­delkezem. Csak fényképes levelekre válaszolok. ..Boldog jövő" 132 204 jel­igére a Hirdetőbe. 31 éves kereskedő megismerkedne há­zasság céljából, sze­rény. hozzáillő hölggyel. „Kékne­íelejtcs" 2227. jel­igére a Sajtóházba. 33 éves férfi meg­ismerkedne házasság céljából szerény, kedves. Intelligens, megértéere vágyó hölggyel. Leveleket „Kölcsönös meg­becsülés" 2211. jel­Igére a Sajtóházba. Nyugdíjas 63 éves nő megismerkedne házasság céljából, becsületes férfivel, lehet gazdálkodó is. „Rossz egyedül" 2285. jeligére a Saj­tóházba. lattal rendelkező munkaerőt ke­res statisztikust munkakörbe a Cs. m. Allatforgalmi Villalat. Szeged, Horgosi út 3L XS. 132 206 Csongrád megyei Víz- és Csa­tornamű Vállalat Szegedi Telepe nflvwdékbikája. Napokon át ke­resték, egyszer a nyomába is akad­tak. megközelíteni azonban nem tud­ták. A „kalandos természetű" bika bevetette magát a rengetegbe, s ott ügyesen rejtőzött A megvadult bi­kát kénytelened; voltak lelőni. A tsz vezetői és az erdészek két napig cserkésztek rá, amíg sikerült pus­kavégre kapni. A három és fél má­zsás állat húsát kimérték. Gyászközlemények szegedi járásban levő községet- tem azonnali belépéssel felvesz ben vízdíjbeszedő nőt Jel ntkezés személyesen Orálg. Szeged, Méiey u. 12. keres, anyaggazdálkodási előadói mun­15—is kakörbe érettségizett lérfi mun­kaerőt. Jelentkezni lehet az Méty fájdalommal tudattuk, hogy szeretett édesanya, nagy­mama ós dódmama, özv. SZABÓ vatalozójából. A gyászoló család. Ilona u. 6. T. 50. Köszönetet mondunk mind ­Gépésztechnikust azonnali be­lépésre felveszünk. Önéletrajms Írásbeli Jelentkezést „Szegedi Vál'alat 132 146" Jeligére a Hir­detőbe. x A Szegedi Felsőfokú Élelmi xS. 132 221 Egyetem Személyzeti Osztályán M1HAIYNB életének 81. évében azon rokonoknak, Ismerősöknek, traglkus_körülmények között ol- kartársaknak, jó szomszédok­(Dugonics tér 13. II. e. 29.). Technikusi munkikörbc mű szaki rajzolói gyakorlattal ren­delkező érettségizett férfi mun­kaerőt keres a Józseí Atilla Tudományegyetem. Jelentkezés: szeripari Technikum (Szeged, délelőtt a Természet-földrajzi Marx tér 7.) azonnali felvétellel ~ takarítónőt keres helyettesítésre. A Szegedi Textilművek 1968. február l-l kezdettel fonő-szövő Ipari tanulónak 8. általános ls- színház gazdasági hivatalában. Tanszéken. Táncsics M. u. 2­A Szegedi Nemzeti Színház ka­zánfűtőt vesz fel. Nyugdíjasok is jelentkezhe'nek felvételre a EGYÉB Egyéves gyermek mellé 8 órás háztart tási alkalmazottat keresünk. „Orvos házaspár" 132 215 Jel­igére a Hirdetőbe. Ifjúsági klub heti négyszeri elfoglalt­sággal nyugdíjast keres gondnoknak. „Ifjúság" 2237. jel­igére a Sajtóházba. Zslrszódával főzött szappant, vagy Jó minőuégű mosóport cserélek. Rákóczi u. 33. x Arcbőrét ápoltassa, szaktanácsot Ingyen ad: Mágoriné. koz­metikusmester. Szent István tér S. Bejárónőt keresek napi pár órás elfog­laltsággal. Jelent­kezés 3—5 óra kö­zött. Dr. Berkes, Lenin krt. 83. Fogsorát 2 órán be­lül megjavítom, Operman-féle la­boratórium, Sze­ged, Lerün krt. 75. szám. írógépem bérbeadó. Eladók blederma­yer fotelok, kanapé, cselló, gitár, mag­nó. harmónium, kü­lönböző bútorok. Trabant. Zákány u. 13. Épületasztalost. le­het nyugdíjas ls, felveszek. Attila u. 8. sz. Id. Kiss. I. 8-án Szeged—Klá­rafalva között el­hagytam ZrL—157 gk. pótkerekét. Ké­rem a megtalálóját értesítsen. Dorozs­mai u. 75. sz. Kő­olajtelepen. Elveszett aktatáskám késekkel, hasltóval, megtalálót Jutalma­zom. U1 szeged. Ró­zsa Ferenc sgt. 41. Nyugdíjas gyermek­gondozónő 6 hónap­tól 5 évesig gyer­mekgondozást vál­lal, vidéken ls. Le­veleket: „Azonnal" 132 235 Jeligére a Hirdetőbe. Német, angol nyelv­tanítási/ fordítás. Gutenberg u. 26. Ta­nárnő. 4-től. Megnyúlt. kötött kardigánját, pulóve­rét megjavítja, át­alakítja Müller Er­zsi. Lenin krt. 55. Gomb- és csattá t­hüzást mosható al­katrésszel rövid Időn belül készít Müller Erzsi. Lenin krt. 55. x Pengetős és vonós hangszereket. har­monikát, szakszo­íont vásárol (meg­bízóinak) Steiner. Somogyi utca 19. hunyt. Temetése folyó bő 12-én 12 urakor lesz a belvárosi teme­tő ravatalozójából. A gyászoló család, Alkonj u. 16. T. 58. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj és testvér, VARGA JÁNOS életének 66. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése folyó hő 13-án U órakor less az alsóvá­rosi temető kápolnájából. Gyá­szoló felesége, ílo /kci u. 24. r. 60. Mély fájdalommal tudattuk hogy a felejthetetlen drága Jó férjem, szerető édesapa, TURf LAJOS éleiének 49. évében hosz­szú szenvedés után elhunyt. Te­metése folyó hó 12-én 15 órakor lesz az ú (szegedi te:netö rava­talozójából. A gyászoló család, Műhely u. 37. T. 54. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagy­mama és dédmama, özv. GÖRÖG JOZSEFNÉ életének 8L évében rövid szenvedés után elhunyt. Teme'ése folyó hó 13-án 10 óra­kor lesz a belvárosi temető ra­nak, akik szeretett halottunk. SPROK GYÖRGY temetésén megjelentek. részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, ismerősöknek, kik szeretett halottunk, özv. JANI ISTVANNÉ temetésén megjelentek. részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló család, Attila u. 6. T. 52 Irodahelyiségnek 2—4 szobás (épületet, házat) bérlene sürgősen budapesti nagyvállalat (vállalattól, közülettől ls.) Ajánlatot „18" jeligére a Sajtóházba. Fonott és sima ballon üveg és virágcserép árusítását áthelyeztük A MÉREY UTCAI TABLAÜVEG SZAKÁRUDANKBA, ahol nagy áruválasztékkal várjuk kedves vásárlóinkat CS. M. V. IPARCIKK KISKER. VÁLL. xS. 132187 rádió- televízió Régi márka! ÚJ NÉV! Megbízható, kiváló készülék! HL. 10. A DtL-MAGYARQRSZAt Péntek, 1968. Január 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom