Délmagyarország, 1967. szeptember (57. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-24 / 226. szám

Itt ez ősz Szombaton, szeptember 23-án délután. 8 perccel fél 5 után megérkezett a csilla­gászati ősz. Ez a nap csil­lagászatilag március 21­nek, a tavasz kezdetének párja, „pandanja". A Nap e két napon egyforma maga­san jár és delel, körülbelül egyforma ideig érik sugarai a földet, de a két nap hő­mérséklete közt mégis nagy a különbség. Hiszen 75 éves átlagértékben a középhő­mérséklet március 21-én. • plusz 6,7, szeptember 23­an pedig plusz 15,3 Celsius­fok, a különbség csaknem kilenc fok. Oka egyszerű a tavaszi nap-éj egyenlőség idején a szárazföldek, a tengerek, a sziklák még a fagyot, vagy annak maradványait áraszt­ják, szeptember végén vi­szont a nyáron elraktározott meleget, illetve annak egy részét sugározzák ki má­sukból Ötven év statisztikája Moszkvában, „A szovjet országa ötvenéves" cím­mel statisztikai évkönyvet adtak ki, amely adatokat is­mertet a szovjet társadalom struktúrájának változásá­ról. A Szovjetunió lakossá­ga ma 235 500 000 fő. Az ország lakosságából 83 mil­lió a munkás és alkalma­zott, s mintegy húszmillió a termelőszövetkezeti tagok száma. Mivel az ipari ter­melés 1913 óta a 71-szeresé­re növekedett, a parasztság nagy része természetszerűleg a városokba települt. A for­radalom előtt a lakosság négyötöde írástudatlan volt Ma minden száz lakos kö­zül 36 közép- és főiskolai végzettséggel rendelkezik. CH3M£H3=ffi Áldozatkész szűretelök Grúziái magyar kulturális napok A magyar kultúra grúziai ünnepnapjain résztvevő MSZBT-küldöttség pénteken Kahétiába, a grúz „Tokajba" látogatott. A híres borvidéken felkereste a Telavi ősi váro­sát és Cinandálit Szombatra a magyar vendégek „szabadnapot" kaptak. Vasárnap Tbilisziben a Rusztaveli Színházban részt vesznek a grúziai magyar kulturális napok záróünnepségén. Hétfőn reggel a küldöttség Tbilisziből Moszkvába indul. 1967. SZEPTEMBER 24., VASÁRNAP NÉVNAP: GELLERT — Nívódíjjal tüntette ki a televizió Bozóky Istvánt, a Szegedi Nemzeti Színház fő­rendezőjét Illés Endre—Vass István Trisztán című, tele­— A félmilliomodik láto­gató. Szombaton is hatalmas tömegek járták „A szovjet tudomány és technika 50 éve" kiállítás pavilonjait, KEVÉS FELHŐ, HŰVÖS IDO Várható időjárás ma estig: Időnként kisebb felhősödés, valószínűleg eső nclküL Mérsékelt szél. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet 16—21 fok­között. (MTI) A Nap jccl es nyugszik A Hold kél és nyugszik 5 óra ,12 17 óra 39 19 óra 51 11 óra 30 perckor, perckor, perckor, perckor. vízióban is közvetített verses sőt kora délután megérkezett drámájának rendezéséért, a kiállítás félmilliomodik valamint Szabó Kálmán vendége. Dóra Sándor bu­színművészt a címszerep ma- dapesti lakos, a gyógyszer­gasszínvonalú megformálású- kutató intézet vegyészmér­ért. nöke. A szerencsés látogatót a kiállítás bejáratánál F. J. — Zágrábi üzletkötések. Tyitov, a Szovjetunió ma­Számos jelentós üzletkötéssel gyar0rszági nagykövete és tértek haza a héten bezárult Sz. j. Kozlov a kiállítás fő­Zágrábi Nemzetközi Vásár­ról a Hungarotex Külkeres­kedelmi Vallalat képviselői. A vállalattól Zágrábban 2 millió dollár értékű textil­ipari terméket rendeltek a jugoszláv cégek. igazgatója üdvözölte. Egyút­tal átnyújtottak neki egy szovjetunióbeli utazásra jo­gosító utalványt, valamint egy szputnyik-modellt és moszkvai fényképalbumot. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél szombaton —57 centiméter (Apa­dó). 1967. SZEPTEMBER 25., HÉTFŐ NÉVNAP: EUFROZINA A Nap kél 5 óra 34 perckor, es nyugszik 17 óra 37 perckor. A Hold kél 20 óra 25 perckor, és nyugszik 12 óra 37 perckor. HETVEN EVE született lap Károly (1897—1945) író. a modem magyar novella sajátos hangú, kiváló művelője. HETVEN ÉVES Slnka István (sz. 1897) költő és író. a népi írók jellegzetes kép­viselője. SZEGEDI NEMZETT SZÍNHÁZ Ma vasárnap este 7 órakor: Czlllei és a Hunyadiak. Egressy­bérlet. Vége kb 10 órakor. Kedd este 7 órakor: Szegény kis betörő. Bérletszünet, Szerda este 7 órakor: Szegény kis nyomozó. Bérletszünet. Csütörtök este 7 órakor: Czillei és a Hunyadiak. Odry-bérlet. Péntek este 7 órakor: Czillel és a Hunyadiak. Biahané—Cso­konai-bérlet. Szombat este 7 órakor: Marira grófnő. Bemutató előadás. Kar tona József bemutató bérlet. Vasárnap délután fél 3 órakor: Czlllei es a Hunyadiak. Labor­falvy-bérlet. Vasárnap este 7 órakor: Ma­nca grófnő. Bérletszünet. KULTURPARK Ma vasárnap nyitva 10 órától 21 óráig. Hétfőn: szünnap. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR nyitvatartási rendje szeptember 25-től: Könyvolvasóterem: hétfőn 14 órától 21 óráig, keddtől szom­batig 10 órától 21 óráig. Vasár­nap: 9 órától 13 óráig. Kölcsön­zés: hétfőn 14 órától 18 óráig, keddtől péntekig 12 óratói 18 orálg, szombaton 10 óratói 13 óráig. MOZIK Szabadság: Egy szerelem há­rom éjszakája. Színes, széles­vásznú magyar fllmmustcal. Előadások kezdése mindennap fél 4. háromnegyed 6 és 8 óra­kor. Hétfőn: Egy szerelem hír­a"döhányzás egéraségkárósító ból évek óta töravendége a M 0laS70k a nők. Vidám szerelmi kalandok. Mészáros András rajza — Nincs eleg hely az új bornak, meg kell inni a régitf Családi kirándulás M O G Y O R Ó H t I B A N LEMONDÁS HELYETT — Nyakas legény. Mindenkin kifogott,, . — Nono, e tétel nem egész valódi, hisz tudni kell — a kemény anyagot még keményebbel lehet megcsiszolni 1 BELÁTÁS Atgondolta: — Ha nem tanult, úgysincs mondanivalója! mire megszűnt a vizsgadrukk minthogyha „elvágták" volna SZEGEDI SZÍNFOLTOK Van már disznótoros csárdánk, halászcsárda, birkacsárda . .. — Kacsacsárda kellene még. s egy huligán csirkecsárda hol duhaj baromfiaink kacsáznának esacMcsázval A PoUsh Weetdy karikatúrája Tv-antenna — Világkongresszus a do­hányzásról. A napokban ért véget New Yorkban a do­hánysás és egészség össze­függéseit tárgyaló világkong­resszus, amelyen 36 ország 350 meghívott szakértője — orvosok, kémikusok, pszic­hológusok — foglalták össze Mit fizet a lottói A 38. játékhéten öttalála­tos szelvény nem érkezett Négy találatot 17 fogadó ért eL nyereményük egyen­ként 203 510 forint három találata 3214 fogadónak volt, nyereményük egyenként 538 forint A kéttalálatos szel­vények 557. nye- sok eredményeit" a dohány- amelyen keskeny _ munkacsoport tanácskozásai- ..romantikus lelkuletu az­nak bevezető referátumát besztgyáros önkéntes fűtó­KCS2 JENŐ Különös hobby Különös történettel szol­gált a bécsi Volksblatt: egy angol milliomos kedvenc időtöltése a mozdonyfűtés. Mr. Mayman Birmingham­hatásaira vonatkozó kutatá- festői tiroli reményük egyenként forint A nyereményösszegek a nyereményilleték levonása után értendők. Zillertalnak, vágányú dr. Kárpáti György kandi­dátus, igazgatófőorvos tar­totta. — NeMzetkőzt pályázatot írtak ki a bécsi ENSZ-kóz­portt megtervezésére. A köz- — volt tegnap, szem­pont ahol a két eddig Bécs- haton délután a Cserzy Mi­ként vesz részt a turistavo­nat üzemeltetésében, mert — mint mondja — ez az üzleti életben megtépázott idegei számára a legjobb Magyarul beszélő olasz film, széles változatban Csak 16 éven felülieknek. Előadások kezdése: 3. negyed 6 ós fél 8 órakor. Hét­főn: Gyilkosság a tengerparton. Két férfi közül ki a gyilkos! Izgalmas nyomozás története NDK filmen. Előadások kezdése: negyed 6 és fél 8 óraker. Fáklya: A bosszúállók. Vak­merő kalandok ... Veszélyes hajszák . . . Színes, szélesvásznú szovjet film. Előadások kezdé­se: 4. 6 és 8 órakor. Matiné: Csendes otthon. Magyar film. A Wochenpresse karikatúrája ben működő ENSZ-intéz- hály utca 11. szám alatt, az nyugtató. Amikor különösen meny. valamint lakóépüle- Alföldi Bútorgyárban. A po- xadászat %yii!ai. Színes francia tek, üzletek és egy mecset lieszter öntőgép gyulladt kl. — A kép meg mindig zavaros! kapnak OS7trák A tüzet az üzem önkéntes főváros peremen, a Duna .. , . .. . , . északi partján épül fel. Költ- Szoltól lokalizálták. A kar ségeit egymilliárd schillingre mintegy 15 ezer forint. Az becsülik. ügyben vizsgálat folyik. Munkásokat, alkalmazottakat keresnek ideges, mindjárt potom öt­ezer schillingért egész vo­natszerelvényt bérel, hogy vendégei előtt mozdonyveze­tőként is bemutatkozhasson. dokumentumfilm. Előadások kezdése: 6 és 8 órakor. November 7. Művelődési Ott­hon Újszeged. Odessza könit: ma vasnrnap 5 és 7 órakor, hét- , főn 7 órakor: Utazás a hitvesi ban megkezdtük Agy körül. Színes, zenés, széles­vásznú NDK filmvígjáték. Nyugdíjas Szakmaközi Műve­lődési Otthon, Szeged, Kossuth — Tizenhat állig felfegv- La,°* SRt* H*: Ludas Matyi. Szf­, , B nes magyar film, korhatár nél­verzetl kalóz a szombatra kui. 5 és 7 órakor.. — önkiszolgalo kígyn. Uüineben néhány olasz pa­raszt nemrég agyonlőtt egy kétméteres kígyót, amely áttért az „önkiszolgálásra". | Betelepedett egy tehénistál­a szívstimulétorok !°ba,és az egyik ^hén tógyé­bői kiszívta a tejet. A Szeged ra. J. Városi Tanács gáztüzelésű kazánhoz vizsgával tendclkező lakatos vagy víz­vezetékszerelő munkában Is Jár­Gyakorlott villanyszerelőket és azok mellé segédmunkásokat belső szerelési munkákra azon­nali belépéssel felveszünk. kazánkezelőket keres. Jc- Elektromos Ktsz. Szeged. Kállay •enlkczés 10—13 óráig a tanács személyzeti ee továbbképzési osztályán, Széchenyi tér 10. i. Ödön u. 6. sz, XK. 537 A Szegedi Felsőfokú Élelmi­em. 105. DÉGAZ udvari segédmunkáso­kat, szerelők mellé segédmunká­sokat. földásó segédmunkásokat azonnali belépéssel felvesz. Je­lentkezés: Pulcz u. 41. sz. alatt. A Dérf Miksa Gépipari Tech­nikum 1 vizsgázott kazánfűtőt. és 2 kályha fűtőt I segedfűtót szeripart Technikum Szeged Marx tér 7., azonnali belépessel takarítónőt alkalmaz Jelentkezni a Gazdasági Hivatalban. x. 546 Gyakorlattal rendelkező SZTK ügyintézőt keresünk üzemi kifi­zető helyhez, azonnali belépés­sel. Jelentkezés írásban. Posta­tiók: 5. xS. 99 342 Műszaki rajzolókat keresünk a virradó éjjel kifosztott egy falut a Fülöp szigetek déli részén, A modern kalózok motorcsónakról szálltak part­ra. Géppisztoly-sorozatokat eresztettek a levegőbe, majd végigjárták a falu házait, s minden fellelhető értéktár­gyat és pénzt összeszedtek so­esz fel. Jelentkezés az iskola teljesítménybérezéssel. Jelentke­gondnokf irodájában Úttörő tér zés Írásban: Szeged, Postafiók 2. (volt Kálvária -er.) a XR. 99187 Keresünk tanfolyammal . delkezó KAZANKEZELOT tüzelésű kazán kezelésére. gedrounkast SZÉNHORliO mun- személyesen Szegedi Kakórben három műszakos mun- Szövetkezet, Mérey u. Kaierü'etre. FESTO-MAZOLO szakmunkást állandó délelőttre. Hálózatszerelői segédmunká­sokat vidéki munkaterületre. Dél-magyarországi Áramszolgál­tató Vállalat Szegedi Üzletigaz­gatósága. Szeged, Kossuth Lajos sgt. 68. Személyzeti nr.ziály. x Kirakatrendező-grafikust keres azonnali belépéssel az ullesi J'MSz. Jelentkezés: személyesen v»gy trasban. x ren- Talajvizsgálatokhoz, fúrósegé­gáz- det keresünk vidéki munkahely­Jelentkezés (ráshan. vagy Tervező 8. sz. xS. 39 226 Érettségizett fiatal nőt szerző­déses laboráns! munkakörbe ke­resünk. Jelentkezés Egyetem, Földtani Tanszék, Táncsics u. 2. k. 25 783 Beteg dolgoző helyettesítésére, meghatározott idörc. perfekt gépírót keresünk. Érdeklődni 112-65 telefonszámon. A Szőregi Palackozó férfi se­gédmunkásokat állandó munkára alkalmaz. Munkabér tejesftmény­bér alarján. Jelentkezés: Palac­kozó üzem Szőreg, Gyár u. 10. xK. 545 Szeded] munkahelyre szüreti A Minőségi Cipőgyár Szegedi Gyáregysége fűtő és kőműves segédmunkás munkakörbe fel­vesz férfi munkaerőket. Jelent­kezés: Római krt. 21. Munka­ügyön. Takarítónőt felveszünk nsnl -.„„ 5 őral munkaidőre. Jelentkezés férfi "seg^munkásokat"alkalmaz hétköznap 10—18 óráig. Telefon: a plnceg zdaság. Jelentkezés, 1=1-73. Tábor u. 3. sz. xK. 545 Pótbeiskolázást hirdetünk Ipa­ri tanuló felvételre a tiszasze­derkényi munkahelyünkön az alábbi szakmákba: kőműves, ács, betonelemgyártó. Kollégi­umi ellátást biztosítunk. Jelent­kezni lehet f.VM Tiszaszeder­keny 31. sz. állami Építőipart Vállalatnak Levélcím: Postafiók 16. 11K 518 Technikusi heosztésha alkal­mazunk érettségizett, katonavi­selt dolgozót. Jelentkezés 13—18 óráig. Telefon: 124-73. Állandó eevmüszakos munká­ra férfi segédmunkásokat és kő­műveseket felveszünk. Jelentke­zés a kzegedl Macfetóolco-'ó és Vegyészeti Vállain* Felső Tisza­part 32% sz. telepén. xS. 39 423 ÉVM VILLANYSZERELŐ­IPARI VÁLLALAT felvesz villany­szerelőket én segéd­munkásokat budapesti, pestkörnyéki és vidéki munkahelyekre. Berezés megemelt teljesít­ménybér. kereset korlá­tozás nélkül, ehhez 15% idény pótlék. Egyéb járandóságok: saját lakóhelyen kívüli fog­lalkoztatás esetén — a jogosultságtól függően — különélési pótlék, termé­szetbeni száhás. vagy szállé.ad íj térítés, étkezési hozzájárulás, munkaru­ha. négyhétiMikénti ha­zautazási költségtérítés Jelentkezés: személyes-m, Budapest. VII, Sip u. 2.1. (Főporta.) xBp. 2645 Postás Mozi: Sellő a pecsét­gyűrűn. I—n. rész. Magyar film. Fél 6 órakor. Mórler Zsigmond Művelődési Ház, Mihálytelek: Asszonvok. Mai történet, szerelemről, hűség­ről. csalódásról. Magyarul be­szélő szovjet film- Korhatár nélkül. 6 órakor. A DÉL-MAGYARORSZÁG FÉNYÚJSÁGJA este 19.31) órától 22 óráltí híreket sugároz a Klauzál téren. INSPEKCIOS ALLAIORVOS! SZOLGALAT Szeged város területére Szept. 23—30-ig este 6 órá­tól reggel 6 óráig) vasárnap és ünnepnap nappal is elsősegély es nehézellés esetére ügyeletes dr. Rosti Ince állami állatorvos. Lakása: Szeged, Gogol u. 6. Te­lefon: 13-648. Az állatorvos kiszállításáról • hívó fél köteles gondoskodni. — Atomreaktor az emberi testben. Gondos kísérletek után az Egyesült Allamok­az atom­energiával működő szívsti­inulátorok sorozatgyártását. Eddig miniatűr elemmel működ­tek, amelynek élettartama mindössze 2—3 év volt. Az alomstimulátor körülbelül — A Textilipari Műszaki és Tu­dományos Egyesület szegedi csoportjának szeptember 36-ra HH meghirdetett előadását későbbi tíz evig egyfolytában mu- id6pontban- oktobcr ^ ködhet. ják meg. Szeged a hazai lapokban 1967 38 KOROM Pál. A termelő piacok szerepe az eUatásban. Megyei és városi statisztikai értesítő, au­gusztus-szeptember. [Szegedi adatokkal.] Nyári Egyetem Szegeden. Szakmunkasnevelés. augusztus­szeptember. ARVAI József—GALAMBOSI István: A geotermikus energia Közlemények x Az I. ker. Tanács V. B. Eü. Csoportja értesiti a Madách ut­cai körzeti orvosi rendelőhöz tartozó lakosságot, hogy a fen­ti rendelőben 1967. szeptember 15-től SO-ig festés és nagytaka­rítás miatt a rendelés szünetel. Ezen idő alatt a rendelőben te­lefonügyeletet tartunk, a Párizsi krt. 46% sz. alatti rendelőben pedig orvosi ügyeletet. egész nap. Kérjük a lakosságot, hogy a fenti ügyeletet csak Indokolt és sürgős esetben vegyék Igény­be. S. 99 391 x A Munkásőrség Parancsnok­sága felhívja a lakosság figyel­mét. hogy az újszegedi lőtéren folyó ho 25-én és 26-an reggel 5 órától délután 17 óráig éles­lövészetet tart. Ezalatt az idő alatt a lőtér környékén tartóz­kodni és dolgozni szigorúén ti­los és életveszélyes. Parancsnok­ság. Gyászközlemények MARIKÁM. BÉRES ANDRAS­NÉ hámvalnak elbúcsúztatása alkalmával fogadják köszönete­met az összes megjelentek, mi­vel bánatomat enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló férje. Köszönetet mondok mindazon rokonoknak, ismerősöknek, akik szeretett drága feleségem, CSONKA SZILVESZTERNÉ te­metésén megjelentek, részvétük­kel és virágaikkal mély fájdal­enyhíteni igyekeztek, gyászoló férje. Kaszás mamát Mélyen u. 3. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk és nagymamánk. özv. DÖNCZI ANDRASNE, életének 65. evé­ben hosszú szenvedés után el­hunyt. Temetése folyó hó 25-én 10 órakor lesz a református te­mető ravatalozójából. A gyászoló család. Petőfitelep V. u. 214. T. 4445. felhasználása során szerzett ta­pasztalatok Szegeden. Hidrológiai Közlönv. szeptember. [Fényké. pekkel.) Hazai kórkép. Ifjú Kommunis­ta, szeptember. (A szegedi KISZ­eletrol ls.] FABlAN Zoltán: Négy új könyv. Ifjú Kommunista, szep­tember. [Mocsár Gábor „Ná­lunk vidéken" eimű kötetéről is.] [OABOR István] (g. i.) Tiz nap vidéken. Fenákel Judit kötete. Magyar Nemzet, szeptember 17. [Könyvkritika.l Tanévnyitó a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Népszabadság, szeptember 17. PIKAREVICS. Joszlf: A Tisza rúnes messze Odesszától. Szov­jet Htr&do, szeptember 17. [Sze. ged és Odessza kapcsolatáról. Fényképekkel.[ LÖKÖS Zoltán; Szegedt odesz­szatak. Szovjet Hiradó, szeptem­ber 17. [Fényképekkel az Odetx­sza-lakotelepról.) FABLAN Gyula: Tuzsértól Sza­gedlg -e- a Tiszán. Tükör, szep­tember 19. [Fényképekkel.] VINCZE Oszkár: Szeged, et olajváros. Műszaki Élet. szep­tember 21. [Az iparosodás miatt Jelentkező vízigényről.! [TÓTH Páll Aranv és piros csikók. Rangsorolják a szegedi paprikát. Népszabadság, szept. 23. Szegedi maffia 11. — Átázott milliók Erdőesokonyán. A her­ceg és a bársonyszék. Esküdt­ügy. Magyarország, szeptember 24. [Fényképpel.! Vasárnap, 1967. szeptember 24, DÉL-MAGYARORSZÁG 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom