Délmagyarország, 1966. december (56. évfolyam, 283-308. szám)

1966-12-06 / 287. szám

Terembajnokság - megfepetések nélkül 16 az utánpótlás A szegedi teremkézilabda- Szegedi Honvéd—Ssegedl Szegedi EMERGÉ—Hód- A_®éTjc küzdelmek után be- eiózve Béketelepet és Itö­bejnokság első fordulójának Spartacus 17:14 (8^. Ve- mezövásárhelyi Helyiipar fejeződött a Szegedi Általa- kust. A ,3 -csoport, azaz az cisó osztályú mérkőzésein aette: Czikkeiy. 16:7 (8:2). Vezette: Czikkely. nosJ ískola Sporttanaesa utanpoílas versenyei a fiuk nem akadt meglepetés. Az rr^o^i TC-Dorozsma EMERGÉ: Bata - Rajnai. «"dezasetfn, megtaitott tá- romén* a /ókUM iskola ifjúságiaknál nem vártered- nML v^H^ZZ Posa> Peták, Lajos, Lábdi. alános iskolai es uttöro- nyerte, a leányoknál pedig ményt ért el a Szegedi 600 U».8». vezette. Hete- -» olimpiai bajnoksag. Beketelep bizonyult a leg­st ITSK fiúcsapata, amely T . . Hódmezővásárhelyi Span- Az iskolák közötti kor- jobbnak, az Erdészeti Technikum el- J* L OHrta'rú tacu®-Mórahalora 17:7 (7ri). határ nélküli küzdelemben Az e©énl vereenyek ta len győzött 20:16 arányban. Vezette: Hetenyi. Az NB 64 fiú, 32 leány indult az színvonalasak voltak. A fi­Erdekes volt a Rókusi Al- Mérahalotn—Hódmeeővá- Spartacus minden te- egyéni versenyben, 32 fiú- úk egyéni versenyét Bauer talónos Iskola csapatainak »*rtaclyi Heliipar 10:9 (4:6). kmtettoen jobb volt és 9 leánypáros mérte össze Gábor (Gagarin) nyerte. 2. „al szereplése. Először a rókusi Vezette: Pető. A ©őztes csa- Szegedi EAC—Szegedi Vö- tudasat- Rácz (Gagarin), 3. Daru (Ró­Cmn B wry" ,ónyok léptek a pá'yára és pat tfgjai: Babarca - Haj- rSs Meteor 15:6 (7:3). Vezet- Az eteő csapatok közül a k^>- A leányok e©éni baj­Ifjú Gárda tartalékosa- du- Takács Tóth M„ Bende, te. Ákosi; A Meteor tarta- fiúk bajnokságát a Gagarin noksagaban első Sere Uona úk ja a pata ellen biztosan nyertek. Vwga, Vigh. A me©ei baj- lékkapustól ám ki. iskola nyerte a Madách ut- (Gagarin), Z Berca (Gaga­nJ^JZZ UUna a fidk kitcttck ma- nok?gba most feljutott mo- Textilművek cai és a béketelepi iskolák rin), 3- Madarász (Rókus). A olábcm ntegtartott mérkő- ^ „ Fonalfeldolgozót r^a,mi együttes az utolsó BWH Tr^ti mávek-MÓ- ^ k ver éb61 fíuparos ©oztesei Bauer­ara" 2fl:24-re ©őzték le A te- Pillanatban dobott góllal ravárost Kinizsi 19:5 (9:4). ugyancsak a Gagarin iskola Rácz (Gagarin), Z Szabó­!ÍÜÍL Győzelem 14:6 arányban A Szegedi Spartacus NB ta? aÍ^SS^Í fÜ rembajnokság legfiatalabbjai nyerb Kl*1 ifj*" tehát sikeresen vették az el­ső akadályt F!©elcmre mőttó az is, Vezette: Dobóczky. hetne írni: Csikéz SC— VEGYTERV... A Sparta­cusban ugyanis három Csi­kós nővér játszik, rajtuk kí- h°ST a mórahalmi lányok sü! még Kamocsay Mária e,sd e,sö osztályú merkfeé­volt a csapat tagja. A döntő sükon Syostek, fontosságú mérkőzésen a sze- Férfi L osztályú eredmé­gediek közül a Csikós Er- nyek. Vereséget szenvedett, mégis bizakodik az Inter kertit ki ©őztesen, meg- Gyuris (Béketelep), S. Bor­bola—Miskur (Mora). A le­ánypárosban első Bérezi— Sere (Gagarin), 2. Németh— Patyi (Rókus), 3. Szoboszlaá —Liptai (Rókus). Ax úttörő-olimpia ner­•enyszámaiban az 1952. év szeptember hó l-e után szü­__. . . . . . „ Európa aportközvéleménye sámap kikapott: az 1966/67. kijelentette, ho© a vereség 'etettek indulhattak Ennek Hódmezővásárhelyi Hon- na© érdeklődéssel tekint a évi bajnokságban a Bologna ellenére ta elégedett Isaoa! eUenére -04 fld" * véd—Szegcdi EMERGÉ 23:17 csütörtökön Budapesten sor- ©őzte le először. A hazki- !rT™ , 7 versenyző vett részt a küz­oer lsikos marta Lsiros (19;«)- Vezette: Szilvási. Hon- ra kerülő Vasas-Internazio- ak a második félidő vége- ^val. Hetek óta nehez mer- delemben. Az úttöró-olim­M rin ti Kn™™; Mária ved: Torok ~ Dukát- Sza,ai> naie kupamérkőzés elé. Mint felé már 3:0-ra vezettek, kozéseken vesznek reszt, es pia fiú egyéni bajnoka S ismeretes, a két kiváló csa- amikor a hajrában az Inter az e©gólos vereség nem te- Bauer (Gagarin) lett, Rúcz Annus. EMERGÉ: Majoros pat november 16-án Milánó- Conso és Mazzola góljaival tónttietó tragikusnak Meg- 05 DartL riött tóny?k — Hidegkúti, Tácsi, Szabó, ban játszotta első mérkő- javított az eredményen. jegyezzük- az Internazionale ^0rsenyéb.en Vikor Aniko Marosán, Tóth, Padár. 3:3-ig rését, és akkor az olaszok A rendkívül izgalmas ta- T®!^ ,7 (Dugonics) szerezte meg a (ej-fej mellett haladt a két 2:l-re nyertek. 1 álkoró utá?_ íneTvet öt "érkezéséből szerzett 17 bajnokságot, Vikor Bea (Dü­he A táblázat olyan szoros * ZL** A ^ ^StéSí ^vábbra ta első a gcmies) é. Sere (Gagarin) ir^sr^urt- ^az - - •«terr« ^ «. ^^ta^^­tikosai sok hetméteres bún- — - - panasza ho© az utóbbi na- W**- nagyszámú nevezése noirh»n «ok mérkőMS-t iát- meglepetés. Érdemes lenne pókban sok merKOzest jat- u-,w?ir«t fwfomi . zsébet—Kamocsay és a Csi­kós Márta—Csikós Mária pár egy-egy, Csikós Erzsé­bet, Csikós Márta, Csikós három-három e©-éni ©őzei met aratott. A Szegedi Spartacus ki­esés elleni küzdelme ezzel még mindig nem fejeződött T^t "utána' bajnokság utolsó fordulója ban- y^sór0ap sorra kerülő {ctóT értékesítettek! Miskolci MTE elleni mér-^^m közösen, Miskolcon legalább Szegedi EMERGÉ—Szege­döntetlent kell elérnie, hogy di ®AC Í6:J_7 USifl). Vezette: bennmaradjon. a komjadi kupáért A SZBAC vi/.llabda-mauatj a KornJÍCt Kuna-mérltflzüseken Hajdú. A me©ei bajnokság újonca ezen a találkozón szép játékkal nyert. Szegedre került a Belovai Kupa , , a versenyzőket összefogni, s szőtt, a Vasasnak az, ho© munkájukat a szegedi aszta­már régen befejeződött a liteniszsport fejlődése érde­bejnokság. kében szervezettebbé tenni. Szegedi Építők—Makói Hódmezőváeárhefljwi va- András). 2. Szegedi Postás H. =S—O—R—O—K—B—A—N­bS a iSnSrS ITSK 32:28 05.^4) V"ette! rendeztek meg a már (ré. tör: Gáli Agne®, Borbély zé. a Kcgedieie a tizenhatos Varga Építők- Vass — Fa- bagyomanyos Belovai Peter- Mária, férfi tör: Bárdóczky Az NB II-be jutásért to- Kupájának eelejtezőa befeje­dönta második feicben küzde- ra„b Fodor Firitvánszki vívó-versenyt, amelyet a há- András, Rácz Zoltán, kord: lyó osztályozó mérkőzéseik ződtek. A tizenhatos döntő mo^'r^?ánnvbnnBDmérEk«nek: Tóth Gyula, Nagy. Meglepe- mfgb.alt "éfai András, Sch© Nán- keretében vasárnap Buda. mezőnye most már együtt a kát Dontot azonban a szeac tés ho© az NB Il-es Épí- tavalo vívómester emlekere dor), 3. Hód mezővasárheiyi pesten a Szegedi Dózsa okol- van, és a párosítás szerint kavtfl. mert « budanwni caatMt- makóiak )ó tel atöpítottafc. Most is ifjúsági MEDOSZ, 4. Orosházi Spar- vívó csapatának a Debreceni február végéig a következő bar, Jogosu latina titékos azere- • vegyescsapatok küzdöttek. A tacus, 5. Szentesi MAV, «. MGM volt az ellenfele. A mérkőzéseiket kell lejátszani: területi jellegű viadalon a Szegedi Postás III. szegedi csapat az eddig is Dinitracht—Ferencváros, Ju­Szegedi Postás gárdája fölé- A verseny utón » Csöng- kitűnően szereplő debreceni ventus—Dundee ünited. Le­nyesem nyert, s tweű e© év- rád megyei vívószüvetség kü- együttestől 12:8 arányban ve- eds United—Valencia, Bűm­re birtokába vette a Belovai lön díjazta a logeredmémye- reséglet szenvedett.. Ezzel a W—NapoM. Letpzág— Benfi­Kfpat . ^ , „ sebb részvevőket. Eszerint, győzelemmel Debrecen pont- _ WJI Végeredményben: 1. See- Női tőr: 1. Gáti, 2. Borbély, vesrteséc nélkül tutöbt be az * Bologna—Weat Brom­aeds Postás I. (női tőr: Po- kard: 1. Csonka, Z Pakai iro^te. 3 wich Albion, Dinamó Zágráb A bajnokság kovácsai Kővári András a SZEAC egyetlen olyan játékasa. aki minden mérkőzésen szerepelt őneki valóban oroszlán­része volt a bajnokság ki vívásában. — Aa tifolsó őt e©ik NB l-es csa­pol sem tu­dott megkapasz­Imdrri, és ez e©­Erőnléttol még ben arra js utal. bírtuk, de Idegek- ho© mégis erős mérkőzés mit a legnehezebb. lányi Margit, Kurunczi Ida. (mind Szegedi Postás), férfi Török Klára, férfi tőn Ab- tőr: 1. Tóth Zoltán. H. ME­namw ülés. Motika Dezső. DOSZ), Z Abramor (Szegedi kard: Csonka Miklós, Pákai Postás). Helyt álltak a Dézsa lövészei NB n-be. * Pütastt, A labdarágó Vásárvárosok Gantotsa kfimmituek la A májusban megkezdődött ifik a ne©edik helyen vé­sportlövő NB I küzdelmei geztek. StandardpisErtioiy-lő­Nagyon kő- n*wt fejeződték be. A kü- vénben a Szegecfi Dézsa ötö­kéi már nehezen, mezőny volt Szerencse, ho© NB I B-ben. az előttünk járó htóíteSwAna^wI stönjükT szurioo- lönböző fegyvernemek cso- difc. 5üÍSkTSSTlS" ldk * per^t*" -az Sk. A Csonetód „^ ^ ték ahaJráTeróí- és a gra- Dózsa raapatói vettek részt. nokságb(irl a iWTlövészw va© töe- tölációkat. Igyek- A 5^diek mrndegyik osz- kiJtöbben értek el új vaKy ,ae szünk az NB I-ben talyban_ helyt allfcak, „^^ ^ka^t Valkó Ká­is jól játszani. Wvul_ uj csucseredmenyeket a ^ lövése6 fc^pusfca fekvő- versenyben 565-ről léttel geldoéL Az őszi szezon egyben a jó idegek bajnok­sága is volt. Véleményem löttek­szerint az Éger A Wsöbú sportpuska-verne- 575-re, Karikó József a 129 a Salgótarján, á nFoken 15 részvevő közül az lövéses összetett kispruska­— Örülünk. Dunaújváros és a ^ Dózsa tizedik helyezést versenyen 1065-ről 1088-ra ho© osztályozó most felkerült ^ 01 • Ugyanitt az ifjúsá- Javította a megyei csúcsot, a nélkül bejutót. Szombathely és ÖaJcnal a szegediek tizen- 60 lövéses sportpdsztoly­tunk az NB I-be. Korríló nem Jobb harmadikok lettek. A lasobű versenyen Krecáksa János - fin is a sze- Solrkal jobb volt csapat a SZEAC- ^rtpw^y-versenyeken a 495 kone©seggel uj me©el felnőttek a nyolcadik, az ifjúsági alaipcsucsat lőtt. gedi nevelésű já- a közvetítési; hall- nál. Van keresni­tékosok közé tar- gatni, mint ideges- valónk az NB I­tOBOOT. Középfe- kedve valamelyik ben. De e©-két dezetet játszottam budapesti pályán erősítés azért ter­— szükséginegol- játszani. Elgon- mészetesen elkel­dásbol. dolkoztató, ho© ne... Továbbíulott a Szombathely Bp. Honvéd—S& Haladás továbbjutottak « kupában. 3?8 (2:2). Szombathelyen Következő ellenfelük a Győri mintegy tízezer néző előtt ETO lesz, és ennek a talál­Játszották a labdarúgó MNK hozónak a ©őztese találkozik egyik mérkőzését, amelyen majd a döntőben a Ferenc­az NB I-be most feljutott károssal. ^V™ szombathelyiek újabb sikert ilfK nem . . , . _ T; , , MNK-ban « Szombathely ertek el: a Bp. Honvéd csa. ^ j^g r B-snek számít, patával döntetienül játszat- azért volt elegendő részére a lesznek. Most vá- , T~ tak, s ee azt jelenti, ho© döntetlen eredmény is. rom ügyvédi ki- , nevezesemet ^ idegesen ját_ • I. J-i™ szóltunk. Ez vott patban bétől ött ^ oka a döatet­s-zercpem illeti, lan^knek. Kon­nem mondhatom, djcióva] netn voU ho© na©on sze- hR ^ a Dr. Boros László a szezon kezdetén játszott a patban és a sorsdöntő utolsó mérkőzéseken. A véghajrá­lian mutatott jő játékával kellemes meglepetést szerzett a szurkolóknak és a szakvezetöknelt is. vette az időmet ho© Remélem, ho© az erős. acst elkövetlsező évek gondoltuk, már nyugodtabbak _ A ^ RÁDIÓMŰSOR Igy kellett volna tippelni! 1. Bologna—Intern 2. Brescia—Venezía 3. Cagllart—Lazii rencscs voltam (ét e2ekre a Lanc.osai-spai az fejói. Izom- játékokra szakadásomnak nyamta a haromhónapos ki- ^ , ^ idegeB_ Roma-juventns eses lett a követ- cötowci- Iran. Torino-Atalanta -j, 5. I^rro—Koggla «. Mantova—Napoli ÖBlye- í. ívnian—Florentin/ kezménye. Ezért ' 19 Rclma-St. Eticnne I. ^KOdassa rajult. u. Bordeaux—Lens Ilyenkor veszi- 12. Touloosr-stadr Paris csak nyolcszor a tette el a védc- lyon-Rcp sodan csapatban Az lem a fejét s hull_ Angcrs-Sochaux utolsó nehez mer- ^ egylnás abán kezeseken azon- a g<j]ok. Nehéz év ham már szóhoz a vott ez nemcsak jutottam, s Srü- — Kellemetlen a csapat sorsában, lök. ho© vissza- voít Hajós kivá­liamem saját éle- kerültünk. lám U©anis a lemben is. Ren- — Nem várt végső hajrában qcteg munkám erősségű mérkő- nemcsak az o tá­volt Most tettem zések voltuk az dására lett volna lo a jogtanácsosi Idén az NB I B- na© szükség, ha­vizsgát s a felké- ben. Tudtuk, ho© nem nyugodtsagá­szülés igénybe na© a hajtás, de ra is... 3:2 1 ts és 13 plusz egv találatot 3:2 1 esy pályázó sem ért el. !:• 1 A 12 találatos szelvinvek szá­l-.é 1 ma 14 darab. Nyeremény s»el­3St 1 vényenként a nyereményilleték «:2 2 levonása után 45 381 forint. 0:2 £ 11 találatot 365 fogadó ért el. 1:9 1 Ezek nyereménye szelvényenként 6:1 1 a nveremenvllleték levonása 1:2 2 után 953 forint. 1:1 x 10 találatot 2653 szelvényen ér­»:0 x tek el. Szelvényenként! nvere­0:3 2 ménv. a nverernényilleték levo­1:1 x nása után 144 forint Bátaé a gyakorlatban. 4..R Hirek. 4.32 Halnaltéi tar- nyek - atínt UaM gélig... 5.08 Hírek. »J0 Reg»eH »99 Otvaaás. (AK. 1*. 0. oejí > krónika. 5.54 Falurádió. 4.00 Hí- A klsmalae ta a tarkastat 9.53 rek. 6.34 Hírek. 7.00 Beggeúl kré- rtzlka. (AK. lsk. VX osztá nika n. 7.15 Körzeti Időjárás, okozta térfoeatváKoBtaok. X. 7.30 Ü1 könyvek. 8.09 Hirek. 8.06 rész. TS.SS Sgámtan-mértan. gs­Műsorismertetés. 8.» Pierreáte méflés.1 14.34 Otvaaás. rtata.1 Alarle és Leooold Sdmonenu 15.25 rizlka. (Ism.1 rtM Télapu énekel. 4.54 LelkiaHtat ta agy- táskája. Gyermekműsor. CT.40 kémia. Beszélgetés dr. Szendei Pályaválasztási tanácsadó. 1R10 Adám adlunktussaL 4.04 Harsan Hfrek. 18.15 Sokszemközt Akta­a kürtszól A Gyermekrádló mű- ális ipari rinortműsor. 18.44 tóti sora. 4.40 Magvar fúvószene. mese. 18.55 Demeter Imre szti ­18.88 Hirek. 10.10 ODerettrénzle- házi jegyzete. 15.48 Vl.wyeus ­lek Kemény Egon-Erdődy opc- kit: Opttmlsba tragédia. Ha­rettjelbőL 11.00 Iskola-rádlő. rrmfelvonáson színmű. KBzvetJ­11.38 A budapesti vonósnégyes tta a debreceni Caofconal Sdn­látszik. 11.37 Hallgatóink figyel- házbőL fl4 éven felülieknek l mébel 12.00 Hírek. 12.15 Magvar Az L szünetben: Kb. 1V48 Tv­nóták 12.40 A budapesti szinhá- híradó. A IL szünetben: kb. 28.50 zak műsora. 12.51 Százmérfőldes könyvek. Kb. 21.38 ZasM versenyfutás. Elbesszéiés. 13.05 evelő. A tv zenrt űtsákla. Kb. Szimfonikus hangversenv. 13.50 22.10 Tv-híradó. n. kiadás. Cslrn Bumm. A Magyar Rádió jugoszláv telcvfzté Gyermekcirkusza. 14.40 A deb- ~ recenl rí. nemzetközi kórusfosz- ,Rrttvín"^­tivál felvételeiből. 15.08 Hírek. for. ISA Kedden eme 18.88 A iSM Finnország nemzeti ünne- ' »•* m« ÍS" oén. A műsor keretében el- Inwív LőJTrí^i" har.gzlk: a szó hatalma 15.45 A 1.™^4^'­soproni Tend-család muzsikál. "19 Kulturális szemle, a.98 HS­15.54 Nézze meg. pénzt ad ér- «-k­te! 18.04 Rádlótskola. A termé- Komán televízió szet törvényei 18.57 Hallgatóink 17.08 Röplabda: Steaua—Ctna­fl gyeimébe! 17.00 Hírek. 17.15 mo. 18.80 Iskolásoknak. 18.33 Könnyűzene. t7.3S Bach-művek. Reklámműsor. 19.00 Tv-hlrad'. 18.05 Mtmkásszemmel. 18.20 19.23 Lírai műsor. 19.35 A román Könnyűzenei híradó. 19.00 Esti filmművészet történetéből. 20.00 krónika 20.00 Sallaoiu-hangver- Színházt közvetítés — Vlctor Ion seny. 28.45 Hirjk. 20.50 Zenés Popa: Virág az ablakban. 22.39 est öt tételben. 22.00 Hfrek. 22.20 Hírek. Sporthírek. 22.25 Zenekart mu­zstka. 32.28—0.25 Operettrészle­tek. Közben: 4.08—0.18 Hírek. M odern gépek agat) bér! Segédmunkás, esztergályos, marós 7—1© Ft alapárabér. Vasipari Ktsz Vadász u. 2 b. Idői árási clentta. Petőfi KáőM 4.38—7.58 Azonos a Kossuth Rádió műsorával Közben: 8.28­0.30 Torra. 10.00 Goetz: A mak­rancos hölgy. Né©felvoná-:o8 opera. 1130 Angliai élménypim­ból. 11.10 Az év legjobb tánc­zenei felvételei. Lom. 12.20 Ba­lettzene. 13.01 Házunk tála. a Falurádió műsora. 13.18 Részle­lek Jones operettjeiből. 1-3 47 Vízállásjelentés. 14.no Kettőtől hatig... A Petőfi Rádió zen ér. délutánja. 18 00 Hírek. 18.10 Glulletta simlonato opcraárlá­Itat énekel. 18.30 Kozmosz. Tal­lózás külföldi nepszerű tudomá­nyos folyóiratokban. 18 96 Dt­bussv-zongoraciklusok. 19.55 Jo cjszukát. gyerekek! 2fl.no Estí krónika. 20.30 Thözeusz klruly. Drámai Játi'k a görög monda hőséről. 21 55 Népdalok, népi táncok. 22.32 Népművelők fi­gyelmébe. 22 42 A dzsessz kedve 1 ölnek Pego Aladár együttese látszik. 23.00-23.15 Hírek. Idő­iáráslelentés. televízióműsor Magyar televízió 8.05 Iskola-tv. Számian-mér­tan. (Alt. isk. V. oszt.) Mérések DtL-MASrASORSZAm A 88a(cyas Szocialista Mnakás­aár» Csongrád megvet és Szeged városi bizottsága és a -anáes topja. Megjelenik h^tffl kivételével mindennap Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: dr Lökös Zoltán. Szerkesztőség: '•zeged Magyar Tanáesköztárss. ság útla 10 • Telefon' 35-35 38-88 Éjszakai telefon: 39-08 Kladla a Csongrád Meevel Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó- ke®ács László Kiadóhivatal: Szeged. Maevar Ta a ,-skőztársa­ság útla 10 Telefon: 35-00 81-18 'Beküldött kéziratokat nem őr. -únk mee és nem adunk vissza4 A lapot nyomta s Szegedi Nvomda Szeeed. Balrsv Zsilinszky u 38 sz INDEX 29 053 oustahlvatalok EX iflzetés! dfj »gy hónapra t3 vi Előfizethető Terjesztik a Csongrád mceyel bármelv boslahlvatalná] és ké®. besitőnél 6 OU MAGISHVMÍAG Kcdd' ^ decembc* *• /

Next

/
Oldalképek
Tartalom