Délmagyarország, 1959. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-10 / 8. szám

Szombat, 1959. január 10. 4 düASVEltL 200 kg príma zsir­Bertés eladó. Pász­tor utca 36. 3386 Egy fél háló eladó. Lenin krt. 7. Gaja­slné, udvarban. 5462 Kisméretű paíisun­der politúros ebéd­lőkre (lene. márvány­lappal, tükörrel el­adó. Kossuth L. sug. 55 Dobay. 5461 350 Kg príma angol hízó, kazal szalma eladó Boross .70­ZSOt U. 17. 5460 Bonn cserep 1000 db. eladó Tápé, Dó­zsu György u. 24. 5435 Kegltójta konylta­szekrény, nagy tek­nő ht-sznált tűzhe­lyek eladók. Mun­kácsi U. 2. 5453 ISO Kg hízott ser­tés eladó. Földmü­ves utca 37. 5457 ..' un no kg hízott disznó eladó. Kor­máriyos u. 8b. 5452 Rózsa Sándor régi füzetes és Tolnai zöldkólésü könyvet vennék. Levelek Dobó u. 29. fdsz. 3. 5451 konyhaberendezés használt, kisméretű, nagy zománcos kály ha, zománcos spar­herdt, sczlon eladó. Csongrádi sgt. 10a. emelet. 5449 Hízott sertések, gyermekágy el­adó Szabadsajtó u 41. sz. 5448 * db zslrsertés el­adó. Tisza L. u. 99. 5447 Kettő 140 kg zsír­sertés eladó. Sár­kány u. 15. 3446 Eladó német porszí_ vó, Plexi szélvédő motorra. Csecsemő gondozását lakáso­mon vállalom nap­palra. József Attila sgt. 45 udvar. 5442 Cserépkályha eladó. Zsombóky. Zrínyi u. 8. SZ. 3439 Hizó eladó. Béke­telep. Tarnóczl u. 7. sz. 5«7 Nehéz hizó eladó, csongrádi sgt. JL 1000 n-öl szántóföld, a Sándorfalvl mű­út baloldalán (3-as kilométerkőnél) el­adó Hattyas sor 35. 150 kg-os hízott ser­tés eladó. Farkas utca 19/a. 5434 Nagyon szép köny­nyű sportmotor ol­dalkocsi, Igényesnek la megfelel, nagyon olcsón eladó. Teréz tltca 28. 5430 Riadó 150 kg kö_ rüli hízó és Oncsa­ielepen 650 n-öl föld. Szeged. Ba­rát utea 14. 5428 170 kg mangalica zslrsertés eladó. — Heménv utca 35. ÍZ állapotban lévő városi gázhoz való rezsó eladó Köl­csey utca 10. lldsz. l/a. 5426 ::so kg sertés és egy hálószobabú­tor eladó. Földmű­ves utca 42/«. 5427 120 kg hússertés el­adó. Széosl u. 18. Szalma-polyva el­adó. Rókusi ff. 248. Nádas u. vé­: lénél. 5435 Fekete ribizli, cse­mege és borszőlők, gyökeresek és dió­fák a legfőbb fa1­takban kaphatók. Szeged. Teleki u. 1. szám. 5a.'U 300 kg körüli hf_ zott disznó, esetleg fele is eladó. Ti­sza balos utea 33. 140 kg sertés el­adó Kaszás utca 3. szám. 5420 Ssllbunda közép­alakra eladó. Len­gyel utca 23. em. L 5432 170 kilós mangalica hizó eladó. Cserzy Mihály utca 19. 5419 180 kg hízott ser­tések eladók. Kato­na József u. 79. sz. Választási malacok, egy kisfias tehén. 5 db süldő eladó. — Ones"-telep 21. sz. 180 kg körüli prí­ma zsirsertés eladó. Felsővárosi ff. 246. Sándor u. végéncM. Bálint. 5404 Eladó diófurnéros nagy asztal, zene­szekrény, hatcsöves ráaló, víltanygra­mofon beépítésre, — tiszta gyapjú, sötét­szinti iC-ruruha. — gyermekkerékpar. Slnger varrógép­motor, ruhaszek­reny. fotelágy. fest_ mények, cipók, ra­diátor. Megtekinthe­tő vasárnap, Hor­váth Mihály u. 9.. MI. 22. 5411 zslrsertés fiatal, 170 körüli, eladó. Fel­támadás utca 28. Rókus. 5409 Híz< tt sertés el­adó. Tisza Lajos u. 89. szám. 5403 Egy ho kg-os hí­zott sertés eladó. Pálfl u. 5 . 5402 szürae férfi téli­kabát opozongallér­ral, panofix bélés­sel eladó. Cim ki­adóban. 5401 Eladó 6+2 rádió, fürdöberendezés. női bordó bőrka­bát. Érd. 4 órától Kormányos u. 6/b. 1. ajtó. 5398 120—130 kg hízott sertések eladók. — Dobó utca 40. Olasz faj kakasok és egy kéthónapos far_ k askuty a eladó. — Megtekinthető du. 4—6-lg. Újszeged, Székely sor 12. 5392 Gázrezsó, ajtó tok­kal eladó. Szilágyi utca 8/b. ökrösnél. 5391 Egy 150 kilós hí­zott sertés eladó. Kaesa utca 6. 5389 Szép kivitelű mo­dern konyhabútor, egy komblnáltszek­rény, ebédlőasztal székkel, fiókos gyermekágy és egy hálószobabútor el adó. Marx tér 18. udvarban. 5385 Kombináttszekrény eladó. Megtekinthe­tő szombaton és vasárnap. Bártfal u. 5. szám. 5382 Egy hízott disznó zsn szalonnál ának f°tét átveszem. — Ajánlatokat Lechner tér 2/b. szám alá kérem. 5381 125 em3 csépel el­adó. Bocskai utca 6. II. 12. ajtó. 5405 130 kg malachízó és egy parasztko­csi olcsón eladó. — Tündér utca 27. Uj állapotban lévő Ikarus mély gyer­mekkocsi eladó. — Alföldi utca 22. Kisipari új épít­kezésből kimaradt ajtók, ablak el_ adó. Tápé. Brassó utca 41. Süllyeszthető Sln­ger varrógép el­adó. Batthyány u. 26 Legfelső csengő. Vadonatúj rádió. — lemezjátszó. eladó. Nagyméretű cserép­kályhát veszek. — Cím Takaréktár u. Il'rdetóhe. Egv új vajszínű ci­pöszekrény megbí­zásból eladó. Szent István tér 15. asz­taiosnál. Alig használt gáz­rezsó eladó. Kos­suth Lajos sgt. 19. III. 2 perzsaszőnyegek, — Kzamovér, ruhane­műéit egyéb ház_ tartási cikkek el­adók. Gutenberg u. 29 fldsz. 6. Könyvszekrény. író­asztal. diófa furné­rozott. vállalatok ré­szére ls alkalmas, kombináltszekreny, ebédlőasztal eladó. Érd. Szeged, Liszt utca 15,'a. alsó csen­gő, vasárnap a dél­előtti érákban, hét­köznap 5 óra után. Eladó 100 kg-os hússertés. 8 hóna­nos Rákóczi u 22. Jó állapotban lévő tűzhely, zománcos kályha, eladók. — Megtekinthető va­sárnaptól ösz utca 18.. emeleten. Uj női műbőrkabát. bordó és egy far­kaskutya eladó. — Újszeged, Töltés u. Eladók dunnák, bá­ránybéléses férfika­bátok. Klauzál tér 3. II. em. 1. Kon­sanszky. Fehér, mély gyer_ mekkocst olcsón el­adó. Madách utca 3 fldsz. balra. Gyermekágy eladó, Petőfi Sándor sgt. 14. Dr. Vecsernyés. Nagyon szép kom­kináltszoba, étkész­let, kávéskészlet, kályha, rádió Igé­nyesnek eladó. — Esetleg darabonként is. Hattyú utca 43/a. no Kg hízott ser­tés eladó. Veresács utea 33. 160 kg hízott sertés eladó. Répás utca 12. .iirív gyermekkocsi olcsón eladó. Tö­tök utca 7. II. 7. Klement. Kilenc db héthóna­pos süldő eladó. — Osz utca 27. .'00 Kg hízott ser­tés eladó. Gyöngy­tyúk utca 20. * príma 300 kg disz­nó fele eladó. — Csongrádi sgt. 56. Kádáréknál. Príma yorkshlri hí­zott sertések el­adók. Tápé. Dózsa utca 7. Bőrkabátját javít­tassa, alakíttassa vízhatlan lestéssel. Csordás bőrruhaké­szltő mesternél, — Szent Miklós u. 7.. Felsőváros, Bélyeggyiijtcményt, tömegbélyeget, régi levelezést veszek. Falus bélyegkeres­kedés, Kelemen u. 4. szám. X5212 200 kg sertés el­adó. Veresács utca 3 5230 Fél háló eladó. — Harmat utca 6. 10/50-es síkkötőgép üzemképes, eredeti „Fopp" gyártmá­nyú eladó. Gogol utca 14., fldsz. 1. 1 db hűssertés el­adó. Batthyány utca 33. szám. Kilenc hónapos berkshir-süldő el­adó. Hétvezér utca 9?. szám. príma hízott sertés 200 kg. eladó. Vi­lágos utea 9. 5340 130-tól 160 kg-ig hí­zott sertések ked­vezményes fizetési feltétellel eladó. — Katona utca 74. 5339 Hízott sertés el­adó. Tisza Lajos u. jl 5338 Hízott sertések el_ adók. Dobó utca 54. szám 5337 8 hónapos ártánsül­dő eladó. Alsóváro­si ff. 63. mellett. Aradiné, Cserepes sor vége. 5335 Jókarban lévő egy­személyes használt rekamié olcsón el­adó. Kecskeméti u. 15/b., udvari épü­let. 5318 Kiev fényképező­gép Igényesnek el­adó. Erd. délelőtt fogorvosnál, Tábor utca 5. sz. alatt. 5323 Gyermekágy mat­raccal, csöves. el­adó Mátyás tér' 13 /a. 5324 11 db hat-héthó­napos süldő eladó. Petőfitelep VII. u. 325. 5330 200 kg sertés el­adó. Sziliért sgt. 19. 5331 Egy 170 kg hízott sertés eladó. Hold utca 4. Alsóváros. Kettő 180 kg hízott sertés eladó. Föld_ műves utca 32. 5372 Kisipari fehér mély­kocsi eladó, Sán­dor utca 2. szám. Kovács. 5370 350 szögül telek el­adó, házhelynek ls alkalmas, villany és víz van, újszőregl állomástól 100 mé­terre. Hat db juh, 50 kg lucerna-mag eladó. Erd. Ujsző­reg, Zenta utca 60. szám. 5369 Hasábos gyertyán tűzifa eladó. Dam­leniih utca 28. 5467 160 és 180 kg hí­zott sertés eladó. Fészkei utca 32. — Alsóváros. 5306 Villanyfúró motoros gumi. overál, kár­pltozatlan új poli­túros rekamié el­adó. Sziliért sor 19. 5364 Slnger női varró­gép, alig használt, eladó. Hona utca 6/b. em 5362 Afrbákitdeté&tU Egy 150 kg és ket_ tő 200 kg hízó el­adó. Bihari u. 38. 5360 Széna, szár. trágya eladó. Kecskéste­lep, Adal u. 3. sz. 5356 Hízott sertések, 160 —200 kg. eladók. — Kántor u. 4. 5355 Í5Ö kiló körüli man­galica sertes és 3 ol zabszalma eladó. Hattyú "utca 56. — Felsőváros. 3354 2 úb 140—150 kg hí­zott eertés eladó. — Gólya utca 17. 5353 Egy 190 kg és egy fél hízott sertés el­adó. Közép utca 10. 5351 villanymotor, 220 V szalagfűrész át­eresztő, gyalupad, asztalosszerszámok eladók. Galamb u. 7. 5349 Egy hízott sertés, 183 kg. eladó. Gép utca 12. 5348 Hízott sertés eladó. Tisza Lajos u. 22. 5314 Kifogástalan álla­potban. lévő 250-es NSU motorkerék­pár olcsón eladó. Éld. Újszeged, — Műhely utca 3. sz. (volt Járványkór­ház mögött). X5211 Eladó 2 db ke ményfából készült szekrény, 1 db kis­méretű modern konyhakredenc és 1 db kb. 3 m hosszú eternit te­tejű bolti pult. — Vidra utca 5. fel­sö csengő. 5227 4+2 Telefunken­rádló eladó. Gyík utea 25. 52.13 Terta-rádió, új üst­ház üsttel eladó. — Cserepes sor 15(3., Erősék. Sötétpej herélt kis ló e'dó. Újsze­ged, Bérkert u. 48. Szabadság Tsz. 180—230 kg man­galica zsirsertések eladók. Sárkány u. Modern konyha. — szoba és különféle bútorok készen kaphatók. Tápéi sor 44. Gyevl-temetőnél. Exa kisfilmes fény­képezőgép, Tessár 28 optikával, köz­gyűrűvel, egyéb tartozékokkal el­adó. Cím Takarék­tár u. Hirdetőben. Drótháló kapható minden méretben. Dérmunkát válla­lok. Sajka u. 8. Fel sőváros. 5246 Egy db 220 kg hí­zott sertés eladó. Halász utca 8. 5262 Külföldi fekete krombl kabátszövet eladó. Oláh szabó­nál. Fáklya Mozi­val szemben. 5213 3 lóerős villanymo­tor, 120x90 vasab­lak üvegezve, régi­falta konyhaszek­rény, virágállvá­nyok. kottatartó el­adó. Megtekinthe­tő bármikor. Ta­vasz utca 9. csen­getni. 5261 Fladó kettő taka­réktűzhely. vennék ötszáz csempét. — Borbás utca 14. 5257 Befedeztetett fejős­tehén sürgősen el­adó. Újszeged, Töl­tés utca 57. Perié­siné. 5255 Eladó príma Sln­ger varrógép, fia­tal 120 kg hús- és zsírsertések. Petőfl­lelep 9. u. 480. 5256 2 éves fekete kan­cacsikó eladó. Tá­pé, Felszabadulás utca 23. 5243 Használt szalagfű­rész. üzemképes, olcsón eladó. Os­kola utea 20. 5236 Eladó kétágú 4 méter létra, üstház, keményfa asztal, fa mosdó, Irattartó. Ttákánv utca 15 a. Príma 180 kg hí­zott sertések el­adók. Dobó utca 62 b. 150 kg, 200 felüli hízott sertés eladó. Szeged, Oncsatelep 13. Itt kg io hónapos zsírdisznó eladó. — Liszt utca 16. Príma zsirdiszjtó eladó. Róna utca 7. 1947. évi Ford ge­nerálozva. új gu­mikkal eladó. Va­sárnap délig. Deb­receni utca 27/b. Fűrészporos kályha, disznópörkölőgép eladó. Petöfitelep, XIV. utca 862. Eladó 10 db négy­hónapos malac, 1 politúros kombinált könyvszekrény. — Retek utca 13. 160 kg körüli zsír­sertések eladók. — Mátyás tér 12. 5308 Zsírdisznó és hús­disznó eladó. Tá­pél utca S. 5305 Háromajtós szek­rény eladó. Április 4 útja 36. szám. 5301 Modern új konyha­bútor eladó. Mérey utca V. szekció. II. emelet L 5298 Eladó T. 325 rádió és suprafon lemez­játszó. Tündér u. 15 5296 Két db 200 körüli zslrsertés és trá­gya eladó. Földmű­ves utca 40. szám. 5289 Egy fiatal 16 el­adó. Kacsa utca 5. szám. 5288 Ilörcsögbunda, — majdnem új, ol­csón eladó. Köl­csey utca 11. II­5. szám. 5280 Közelellős hasaste­hén eladó. Szllléri sgt. 22. 5303 Zsírsertés eladó. — Sándor utca 10. — Érd emeleten. Magnetofon 2 se­bességes, zeneszek­rénybe beépíthető, fotel, nem modern, 300-ért eladó. Szé­chenyi tér 16.1. em. 2. 5283 Eladó középalakra sima bőrmikádó, jó állapotban. Róna n tea 37'a. 5284 3 db 200 kg hizó eladó. Veresáes u. 4.9. Trágya eladó. Alsó­nvomás sor 4. 5314 Eladók hússertések és pitvaros! h-sas­korák. Megtekint­hetők vasárnap Cse­repes sor B'a. 5281 L A K A S Elcserélném kétszo­ba, előszoba. — konyhás főbérleti la­kásom hasonlóra, hol az. egyik szo­ba különbejáratú, esetleg két külön­álló egyszobásra. — , Különbözetet té rí tek" jeligére ki­adőba . 5408 Emeleti szoba. — konyhás, spelzos, jószágtartásos laká­somat elcserélném szoba, konyhás ma­gánházért. „Ház" Jeligére kiadóba. 5418 Elcserélném pesti szoba, konyha, inel­lékhelylséges laká­somat Szeged két­szoba komfortosért. Érd. Tömörkény u. 3. Pintér. X5410 Belvárosi üzlethe­lyiségem elcserél­ném lakásért. „Tá­gas" Jeligére a ki­adóba. 5438 Szegedi 2 szoba, — összkomfortos la­kást cserélek bu­dapestiért. Clm ki­ndóban. 5464 Albérleti szobát ke_ res fiatói értelmi­ségi házaspár. — Ajánlatokat „H. 122" Jeligére ki­adóba. 5403 4 szoba, hallos, — összkomfortos la­kást adunk cserébe 2 db 2 szoba, össz­komfortosért. Ma­dách utca 8. utcai lM-ás. 5387 Különbejáratú búto­rozott szobát keres tisztviselőnő. ..Bel­városban" jeligére Hirdetőbe. Belvárosi udvari, egyszoba, konyha, speizos, kisméretű, főbérleti lakásomat elcserélném na­gyobbéri vagy kör­úton belüli házfel­ügyelöségért. Érd. csak vasárnap a dél_ előtti órákban Sze­ged. Arany János u. 14. szám. Szoua, konyhás. — speizos lakást vagy üres szobát kere­sek költségtérítés­sel. „Sürgős" Jel­igére Takaréktár u. Hirdetőbe. x Különbejáratú búto­rozott szoba értel­miségi férfi részére kiadó. Azonnal el­foglalható. Vadász utca 4. Gyermektelen há­zaspál keres sze­rény bútorozott. — vagy üres kis szo­bát „Becsületes" jeligére Takaréktár u. Hirdetőbe. Belvárosban egy_ szoba, konyhás la­kas. gáz., víz, kam­ra. pince, hasonló­ért elcserélhető a Belvárosban. Guten­berg utca 32. 5316 Budapesti 2 szoba, konyhás lakásom el­cserélem szegedi belvárosi lakásért. Érd. Szeged, Mé­rey utca 8. ház­felügyelőnél. 5342 Elcserélném szente­si egy szobás laká­som szegedi hason­lóért. Cím a ki­adóban. 5345 INGATLAN Eladó 2 kat. hold szép fekvésű jó szán­tóföld Szeged hatá­rában. műúthoz kö­zel a Kopasz-dűlő­ben. Érd. Algyői ál­lomásnál, Németh kovács. 5466 Kétszobás magán­ház, beköltözhető, eladó. Érd. Oltvá­nyi u. 4. Alsó csen­Ső. Esti órákban. Ház földdel, beköl­tözéssel eladó. Ró­kusi ff. 100. Béke­teleonél. Domonkos. Eladó 714 n-öl szán­tó Siha-közben. — Szeged. Hajnal u. 40. szám. 5395 Föld több helyen el­adó. Sárkány utca 3. szám. 5394 Nagy feketén 254 hold szántó kiadó, esetleg eladó. Ma­dách utca 5. 5393 Hold utca 4. számú ház háromnegyed ré­sze eladó lakását­adással. Erd. Pász­tor utca 60 . 5390 974 n-öl föld Bak­tói kiskerteknél, — betonút mellett el_ adó. Lenin krt. 48. I. 14. X5386 Gazdálkodónak al­kalmas ház eladó. Sándorfalva, Dózsa Oyürev u. 23. Vilmaszálláson el­adó. vagy kiadó 2 hold föld és egy suba. Szeged, Nyll­ntca 11. Kétszobás új, adó­mentes magánház l&kásátódással el­adó. Érd. ünnep­nap. Dobó u. 55/a. Háromszobás ma­gánház lakásátadás­sal eladó. Veresács utca 17/je Magánház e'-őó — kétszoba, konyha, előszoba, mellékhe­lyiségek, víz, vil­lany. sok gyümölcs­fa. nagy kerttel. — -• zonnal elfoglalható. Hattyú u. 43 a. Belvárosban lévő 250 n-öl házhely él­edő. Érd. Tápéi u. 56 (vasárnap). pusztamérgesen 3 kat. hold szőlő sürgősen eladó. — Érd Gyöngytyúk u. 14/b. Újszegeden, Bérkert utcában 400 n-öl házhely eladó. Érd. I un utca 86. Beköltözhető két­szobás magánház el_ adó. Csendes utca 10/b. 1/4 házrészt veszek készpénzért, lehető. leg „Komfortos" ielieére a kiadóba. Tarjanban 134 n-öl gyümölcsös eladó. Érd. Munkácsy u. 2. szám. 5454 Ház eladó. Érd. Boross József u. 27. fodrásznál. 5445 Magánház lakáscse­rével Korda soron eladó Móra u. 31/a. Éranclahegyen 2400 n-öl konyhakerté­szetnek alkalmas. — Makkosházi úton, artézi kúttal 800 n­öl föld eladó. Érd. Londoni krt 12. sz. 5441 Szöregen magánház eladó nagy kerttel, azonnali lakását­adással, gazdálkodó­nak, kertészetre al­kalmas. Vajda u. 37 3424 Beköltözhető ma­gánház eladó. Pe­lőfitelep. pápai u. 18.. volt IX. utca. Megtekinthető mtn­dennan 11—3. X5415 Eladó kétszobás, kertes magánház la., kásátadással. Hattyú utca 42/d. szám5'412 Eladó 1 hold beke­rített szőlő Mún­lialom község mel­lett. Erd. Lechner tér 4. sz. cipészmű­hely. 5413 Öröklakás eladó, — nagyméretű, egy­szobás. komfortos, I. emeleti, déli fek­vésű. Megtekinthető szombat, vasárnap 10—4-ig. Lenin krt. 61. T g. 5407 746 n-öl szőlő eladó vilmaszállási állo­másnál. Erd. Sze­ged, Szappanos u. 5 /h. sarok. 5406 Baktói gyümölcsös vízvezetékkel ellát­va haszonbérbe ki­adó, ugyanott hasz­nált kabát és dunna eladó, vasárnap déli 1 tg. hétköznap este 7~után. Dugonics tér 11. T/3. 5400 Rókuson háztelkek, egy hold föld Fran­cis-hegyen. íróasztal eladó. Szatymaz u. 45. 5399 Tladó Kossuth La­jos sgt. 5. számú ház .felerészben is, lakásátadással. 5396 MOST kössön sertéshizlalási szerződé st, amíg lehet márcíusfó!­-szeptemberig történő leadásra szerzodni az ÁLLAT FORGALMIVAL. Minden munkanapon 7—22 óráig villanyjavítási szolgálatot tartunk és szívesen állunk a lakosság és közületek rendelkezésére. Villamos­ipari KTSZ, Kállay ödön (Híd) u. 6. Telefon 40-07. Rüszkén, kövesút mellett 930 n-öl szántóföld eladó. — Érd. Szécsi Má­tyásnak Kalástyán megélhe­tést biztosító 2 holdas tanyásblrtok termo jonathános­sai. szőlővel eladó. AUcmáslól 10 perc­ro. Bnlristya 55. Eladó Kecskeméti u. 15/b. (Felsőváros) alatti ház sürgősen. Háromszobás, össz­komfortos kertes, alápincézett. szép félház lakáscseré­vel eladó. Megkere­sést „Déli" jeligére kiadóba. 5322 Egv fehér Luna­tuzhely és egy fér­llkerékpár eladó. — Bodzafa utca 4. sz. Eladó kétszobás új magánház, beköl­tözhető Pozsonyi I. utca 16/b. Gyufa­gyára á E 5334 Készpénzért vagy életjáradékért fél házat, vagy ház_ részt vennék. „Két szoba" Jeligére a kiadóba. 5376 Eladó 3 kat. hold homokföld kövesút mellett neszűrhegyi dűlőben. Szabadság tér l. 5368 Beköltözhető ma­gánház eladó. Pe­tófitclep IX. u. 517. Eladó Szatymazon 2 kat. hold príma homok, szőlőnek, gyümölcsösnek ki­válóan alkalmas. — Kövesúthoz, állo­máshoz közel. Cím a kiadóban. 5361 Egy negyed házrész eladó. Tlzenötezer­ért. Petres u. 30. Érd. Pásztor u. 33. Eladó ház lakását­adással .Petöfitelep. IX. u. 557. 5347 Pécsi szoba, kony­hás lakásom mel­lékhelyiségekkel elcserélném hason­ló szegediért. — ..1959. évben" jel­igére a kiadóba. X5282 Ház 4x1 szoba. — konyhás, fele be­költözhető. eladó. Árvíz utca 4. 5137 Ház magasföldszin­tes. beköltözhető la­kással eladó, vagy szegedi házzal el­cserélhető. Makó. Kölcsey u. 2/b. sz. 5067 Remek pénzbefek­tetési Szeged bel­területi emeletes soroKhaznak teteré­sze jó állapotban, lakottan, hozammal, tulajdonostól. Bu­dapest, Dohány u. 78. Trachmanné. — Készletfizetésre 55 ezerért. Ház lakáscserevei eladó. Üstökös u. 5. I. em. 1. x Kumaniaban, Vul­kánban lévő csalá­di házamat elcse­rélném magyaror­szágiért. Bővebbet: Viktor Hugó u. 5. I. em. Grász. du. 4—6. »• macákon, Táncsics utca 50. számú szép családi ház, főtér­hez közel, padolt szobákkal, gazdasá­gi épületekkel igé­nyesnek megfelel, 450 n-öl telekkel azonnali átadással eladó, szegedi ha­sonlóval cserélnék. Holló utca 5. ház 670 n-öl területtel fele-fele részben el­adó. Érd. Gyöngy­tyúk utca 13. Haj­nalék. Családi ház sürgő­sen eladó, piac és villamosmegálló kö­zelében. Erd. Pa­csirta u. 22. szám, udvarban. Vargáné­nál. 5253 Újszegeden kétszo­bás ház 745 n-öl gyümölcsössel, be­költözéssel eladó. — Torockól u. 3. Belso-Baktóhan egy hold föld és 100 kéve nád el­adó. Petöfitelep. 23. 967. szám. \5274 izobá Eladó négyszobás ház kétszoba, össz­komfortos. elfog­lalható, másik ké­sőbben, 625 n-öl te­lekkel, vízvezeték végig. Csanádi utca 24. 5272 Eladó ház kétszoba. összkomfortos. át adó. ugyanott egy telek is eladó. — (Volt Főfasor), Ró­zsa Ferenc sgt. 36. 5240 2 szobás lakását­adással ház eladó, vagy elcserélhető kisebbért. Zoltán u. 11. Huttora. x Veresács utca 38. számú ház meg­osztható, felerésze eladó. Érd. ugyan­ott. 5302 1 hold föld a Ki­rályicai dűlőben el­adó. Újszeged. — Érd. Fec3ke u. 8 3299 Eladó szép ház, 400 n-öl gyümölcsössel, tele eperrel. Újsze­ged. sepsi utca 13. Mihálytelek alatt 1091 n-öl föld el­adó. Tanács Illés. Mihálytelek. Nagy­bercsényi utca 21. Magánház beköltöz­hető lakással 440 n-öl telekkel, istál­lóval. mellékhelyi­ségekkel eladó. — Szél utca 35/b. Intelligens, 50—60 év közötti, szórakozni szerető férfi isme­retségét keresi há­zasság céljából sa­jat nyugdíjjal ren­delkező nő. Csak teljes cimü levele­lekre válaszolok. „Értelmiségi" jel­igére a Klauzál té­ri kiadóba. 5263 164 36-os Káros szen­vedélyektől menter, fiatalember keresi hozzáillő szerény, házias, dolgozó le­ány Ismeretségét házasság céljából. „Teljes cím" jeligé­re kiadóba. 5250 Önhibáján kívül el­vált, gyermektelen. 35 éves diplomás nő megértő értelmiségi élettársat keres. — Kalandorok, elvál­tak kíméljenek. Le­hetőleg fényképes választ „Állásban vagyok" jeligére Hirdetőbe. 51 éves, elvált férfi keresi hozzáillő, — vigkedélyű dolgozó nő ismeretségét há­zasság céljából, cí­met a Hirdetőbe „Alacsony" jeligére. A L L A S Bentlakó ügyes ház­tartási alkalmazot­tat felveszünk. Go­gol utca 4. 6zám., emelet. 5450 Stabil motorkezelől vizsgával elhelyez­kednék helyben, — vagy vidékre. „Mo­tor" jeligére a ki­adóba. 5371 Gépésztechnikus 8 éves gyakorlattal el helyezkedne. „Tech-" ntkus" Jeligére Hir­detőbe. EGYÉB Itongyszőnyegszö­vést olcsón válla­lok. Anyagátvétel Szent István téri piacon is. Róna u. 7 X5232 Rekamié, fotel, — matrac, sezlon, ágy­betét készítését, ja­vítását vállalom. — Sajka utca 12. Du­dás kárpitos. Rossz nylonharis­nyáját azonnal tar­tósra és hajszálvé­konyra átkötöm. — Csere mindenkor. Béke utca 4. Idősebb nő vagy férfi eltartását ház­ingatlanért vállal_ nám, megegyezés szerint. „Rendes család" jeligére a kiadóba. 5304 Bérfürészelést vál­lalok. Ferovlts Ist­ván. Felsőváros, — Róna utca 13/a. 5313 HÁZASSÁG 1 udományos állás­ban lévő férfi. or_ vosnő ismeretségét keresi házasság cel­lából. „Élettárs 28­tól 38 évesig" jel­igére kiadóba. 5456 Keresem annak a nőnek ismeretsegét házasság céljából, aki két Iskolás kis­lányomnak Jó any­ja lenne. . Főbérle­ti lakásom van" jel­igére kiadóba. 5384 50 év körüli gyer­mekszerető hajadon ismeretségét kere­sem házasság cél­jából. „Tisztamúl­tú" jeligére kiadó­ba. 5332 Jólelkű, értelmiségi élettársat keres 47— 60 értékkel rendel­kező házias, csinos asszony „Szeretem a szépet" jeligére a kiadóba 5375 Egyedülálló 48 éves. Jó lakással rendel­kező. józanéletü segédmunkás há­zasság céPából ke­resi becsületes, sze­gény. független, — korban hozzáillő egyszerűbb nő is­meretségét. Teljes című választ ..Biz­tos" jeligére Taka­réktár u. Hirdető­be Köszönetet mondunk a testvéreknek, a gyálal Jó_ barátoknak, ismerősök­nek, Iskola vezetőségének és tanulóinak, akik JUHASZ MARIA temetésén részt vettek és fájdalmunkat virágadomá­nyaikkal enyhíteni igye­keztek. Gyászoló Juhász Pál és felesége Cukor, morzsa, mák. dió. mindenféle ház­tartási élelmiszerek darálása tiszta, tö­kéletes, megbízható. Vadász u. 3. 5435 Elveszett hathóna­pos hím farkasku­tya Nyomravezetőt jutalmazom. Puszta­szeri utca 26. Idősebb magánosnál takarítanék, háztar­tását vezetném. — esetleg eltartanám. ..Lakásért" jeligére a kiadóba. 5333 Bőrkabát, irhabun­cla szakszerű festé­se, javítása. Mér­tékutáni meörende­lések készítése. — Szegedi Szűcsipari Ktsz. Kossuth La­lOs sgt. 34. x Gyermektelen há­zaspár elvállalna Mos férfi, vagy asz­szony gondozását, kinek lakása van „Megértés" JeVgere Hirdetőbe. x Vatelin készítés. Bontott maradék­fonái angóra és régt naplan újra kárto­iása. fonása. Szilié­rt sor 19. 5365 Liget vendéglő ru­határából barna ve­lúr kalapom téve_ élésből etcserélő­dütt. Ruhatáros el­cserélőt ismeri, adja le: Iskola u. 21. I. 4. ugyanitt A kla­rinét eladó. Vizsla kölyökkutya találtatott. Tulajdo­nosa átveheti Kos­suth Lajos sug. 20. emelet 2 ajtó. 5379 Fájdalommal tudatjuk, hogy BEÖTHY ALI okleveles gazdász meg­halt. Temetése ma 12 óra­kor a belvárosi temető klsravatalozójából. Gyászoló család

Next

/
Oldalképek
Tartalom