Délmagyarország, 1958. október (14. évfolyam, 231-257. szám)

1958-10-18 / 246. szám

3 Szombat, 1958. október 11. ADÁSVÉTEL I üszerüzletberende­zís, boroehordók, borpumpa, demlzso­nok, kosarak, gyü­mölcs rekeszek. lét­rák. zsákok, kuko­ricamorzsoló eladók. Kossuth Lajos sgt. 61. 1 csengetés. __ 2717 Buksi kötögép, hi­bátlan. jó hordóle­exesztő korcsolya, ezüst oválla tálca eladó. Attila u. 16., II. jobbra. 2714 Két támlás jó ál­lapotban lévő ío­tei eladó. Hámán Kató u. 17. 8713 I'annónla príma ál­lapotban, kevés fo­gyasztású olcsón el­adó Szilién sgt. 2S/a. 2707 350-es Jáwa motor­kerékpár kifogásta­lan állapotban el­adó Gogol u. 3. műszerész. 2631 150 cm' zündapp eladó. Klapka (Uj) fér 4. 2637 Egy festett háló­szobabútor eladó. Megtekinthető szom­bat de., vasárnap egész nap. Sztálin sétány 1. szám. II. emelet. 6. ajtó. 2738 Nöl és féríikerék­pár, gyermek sport­kocsi. Vs—1 coliig racsnls metsző el­adó. Csongrádi sgt. 23. műhelyben. 2639 Tűzifa eladó, r­Batthyány utca 14. (volt Zerge). 2640 ügy fehér mély gyermekkocsi el­adó. Üstökös utca 12/b. 2641 s inger női varró­gép kitűnő állapot­ban eladó. József Attila sgt. 118. 2612 száraz ókukorica, morzsolt, eladó. *— Hámán Kató u. 9. 2643 Príma Lampart— Frommer vadász­fegyver eladó. Ár­víz utca 12. Zimá­nyl. 2644 Egy nagyméretű pallótokos ajtó el­adó Gyöngytyúk u. 13. szám. 2843 Trágya eladó. Al­gyö tanya 49. Szan­ka Mihálynál. 2650 220 W-os leszámoló ora eladó. Ceemegi u. 16/b. (Börtönnél). 2651 Két szekrény, 2 éj­jeliszekrény és dup­laágy eladó. Jóslka u. 32. Arvainénál. Megtekinthető szer­dától 10-tól 2 óráig. 2652 Fajsertés, napokban' fial, 11—13 szokott lenni, eladó, feles­tartásra kiadó. — Llpthay, Bécsi krt. 7. szám. 2656 Eladó 6 kg-os kol­básztöltő. 150x360 üvegfal. 186 cm 82 cm széles üvegaj­tó. fiúkabát 8 éves­nek, egy sparherd, gyerek állóka. 12 évesnek lengyel­bunda. 8 db ablak­szárny. Gutenberg utca 32. sz. 2659 Rövid kereszthúros, Dáncéltőkés bécsi zongora eladó. Hm­vásárhely. Bajcsy. Zs. u. 26. 2661 2 hold maghere­szalma eladó. Tá­pé. Dózsa György út 68. 266? Vágni való birkák eladók. Homok u. 16. szám. 2663 Oriásszemfi földi­eper-palánta kapha­tó de. 10-tól. Fő­fasor 47. X2667 2 hold kukoricaszár eladó. Érd. Gólya u. 17. 2669 Benyíló ablakok. redőnyösek, eladók. Csongrádi1 sgt. 64. 2668 Kitűnő bor. fehér és piros literje 14.80, eladó. Orcslk. So­mogyi utca 5. Fo­gadalmi templom­nál. 2671 Eladó rózsaszín kis­ipari babaszoba. — ausztráliai új kö­tött kiskosztüm. — külföldi kék. fehér új nylonkabát. — gyermek esőkabát, átkötött új nylon­harisnyák. női és harmincas gyer­mekcipók. szürke gvermekbunda, fe­kete bő télikabát, vasárnap Is megte­kinthetők. Faragó utca 22. 2674 Gyermek mélykocsi igényesnek eladó. Szeged, Feltámadás utca 30. n. 8. Kő­vács. 2675 Női télikabát, csikó­bunda. dunna, mos­dószekrény eladó. Londoni krt. 12. — em. Érd. szomba­ton 12-től. vasárnap 2-ig. 2618 Bélyeggyüjteményt. régi levelezési tö­megbélyeget magas áron veszek. Falus bélyegkereskedés, — Kelemen utca 4. x Eladó 2 db redőny­tokos ablak. 180x210 egy db egyszárnyas attó tokkal és egy db kétszárnyas aj­tó tokkal. Báló Ber­talan. Szatymaz — vilmaszállási Iskola mellett. 2679 Téglatörmelék, egy fuvar Ingyen elvi­hető. Jósika utca 33., alsó csengő. 2681 Nagyon jó szár el­adó. az ártéren. — Kacsa utca 8. 2676 Szőnyeg, nagymére­tű (Torontáli), kár­pitozott székek el­adók. Gogol u. 26. 2682 125 cm' Csepel 3000 Ft. 6 db nagyboco­nádi 2 rajjal 1500 Ft eladó. Honvéd tér 5., fldsz. 61. Cserépkályhát ve­szek. Iskola utca 15.. emelet. 2685 Fehér, mély gyer­mekkocsi Igényes­nek eladó. Petőfi­telep IV. n. 127. Eladó férfi télika­bát erós alakra. — ágy, asztal. Marx tér 9. I. em. 3. 2690 Szép fekete perzsa­bunda hörcsög prémbéléssel eladó. Április 4 útja 31. alsó csengő. 2690 Vaskályhák, szil­szkinbunda. ruhane­mű, kölyök puli eladók. Szivárvány utca 7.; em. 2694 Dunna, férfi. nöl ruhák, cipők, rádió eladók. Zrínyi utca 2.. fldsz. 2697 Dongó, alig hasz­nált kerékpárral el­adó. Pusztaszeri u. 3. szám, 2703 Kombináltszekrény, könyvespolc, kerek­asztal, ' új. eladó. Vasasszentpéter u. 24 szám. 2702 Eladó 2 aknás Ma­rabu gyöngykályha teljes lő állapotban. Zárda utca 16/b. 250-es négyütemű, generálozott NSU motorkerékpár el­adó vagy kisebbért elcserélhető esetleg részletfizetésre is. Szeged. József Attl­la sgt. 66. szám. Alig használt gyer­mek sportkocsi bal­lonkerekű, eladó. — Gutenberg utca 6. fldsz. 2. az udvar­ban. 2 óra után és vasárnap egész nap. Nagy Béla. Férfi, női ruhák, át­meneti kabát, klnal selyembársony ru­ha. gyermek új ci­pó. kocsipaplsn, ka­bátka. 3x4 m Arga­man-szönyeg. per­zsamintás, Márta­kép, rézüst eladók. Lenin krt. 34. i. emelet 6. udvari lépcsőház. Kombináltszekrény, rádió, kerékpár el­adó. petőfitelep Hl. utca 75. 200 n-öl házhely el­adó. kövesúton. Uj­szeged. Tanács u. 6. Sötét hálóezobabú­tor, gyermekágy. — Sachs-motor eladó, üthalom utea 29. 90/150 kisebb ablak, ajtók eladók. Szilá­gyi utca 6/a. Antal. Zöld kocsiddal el­veszett a Rózsa u. környékén. Megtalá­ló 50.— Ft jutalmat kap. Pulcz u. 38. szám alatt. Uj festett hálószo­bobútor eladó. Pe­tőfltelep VI. u. 249. 2 db 10 hónapos Cornwall-süldő el­adó. Alföldi u. 54. Háromajtós előszo­baszekrény. könyv­állvány eladó. Sztá­lin sétány 1. fldsz. bal.. 2 órától. Príma tokozott fe­kete Pannónia el­adó. Lenin krt. 33. Nagy. Salak kapható 4 Ft köbméterenként a Szegedi Erőműnél. X Kétaknás vaskályha és fürészporos kály­ha eladók. Párizsi krt. 46. I. emelet 2. Bordó-épület. 3 db süldő és yorkshirel választá­si malacok eladók. Cserzy Mihály u. 30/c. NagyéknáL Gyermekágy, sodro­nyos, matraccal ol­csón eladó. Kossuth Lajos sgt. 4Vb. 500-as generálozott teher-, személyszál­lításra alkalmas ol­dalkocsis motorke­rékpár pótalkatré­szekkel eladó vagy elcserélhető. Sze­ged. Arany János u. lt. szám. III. 11/a. Gladlolusz-hagyma, többszínű, rádió, üst eladó. Újszeged, To­rockói u. 8 Kombináltszekrény, új, diófurnéros, po­litúros eladó. Pári­zsi krt. 6. Mártély, Tiszai út 4. alatt két kanca­szamár eladó, egyik hasas. Levélre is válaszolok. zománcozott kis kályha. gyermek sportkocsi eladó. 1— Szécet u. 24. Egy kétajtós ruhás­szekrény eladó. Új­szeged, Fürj u. 96. 2594 Eladó négykerekű kézikocsi. 3 méteres létra, kétágú, új sezlonkeret. Újsze­ged, Dohány u. 5. Varrógép, kis Sin­ger, háztartási, el­adó. Zsótér u. 3/b., emelet, Szalámigyár­nál. 2625 4—5 méter hosszú vaslépcsőt vennék. Cím Tabán u. 10. 2586 Kombináltszekrény, rekamléállvány, — konyhaberendezés asztalosnál készen kapható. Attila u. 16. szám. 2583 Eladó kanapé, 2 fo­tel. asztal, 2 virág­állvány. Nemesta­kács u. 27/b. em. 2595 Egy jj__£űnapo9 sül­dó eladó. Újszeged, Torockól u. 3. sz. 2598 Tűzrevaló kemény­fa, rózse, földieper­palánta. jókarban lé­vő mély gyermek­kocsi eladó. Újsze­ged. Rózsa Ferenc sgt. 87. 3599 Eladó 1 nagy szek­rény, 3 méter ma­gas, 150 széles, 5 fakkal, erós anyag­ból. bármely célra alkalmas, egy kis női íróasztal. egy konyhaasztal. Orosz­lán u. 6.; ajtó 6. 2600 Uj Ikarus mély gyermekkocsi olcsón eladó. Felsőváros. — Lugas utca 12. sz.. 2604 Kombináltszekrény eladó. Sziliért sgt. 7.. udvar. 2606 Világvevő rádió és kitűnő lemezjátszó eladó. Jósika u. 9/e. Baráth. 2608 Ajtó tokkal. 5 m gerenda, 15x20-as két toknak való fa­anyag, vasajtó; 42­es bokszcsizma el­adó. József A. sgt. 59. (volt Vásárhelyi sgt.) 2610 Egy nagyobb mére­tű fehér zománcos Kalór-kályha na­gyobb helyiség fű­tésére is alkalmas, eladó. Lenin krt. 52. n. em. 6. ajtó, 11 óra után. 2611 Egy jókarban lévő ágy eladó. Debrece­ni u. 29.; fldsz. 2612 Eladó 6 öl szalma, fogasborona. 200 ki­lós disznó. Szabad­sajtó 11. 8. 2614 250 cm' motor el­adó. vagy méhekért cserélhető és egy Varrógép. Bercsényi u. 12.; em. 2615 Af^áld^cUtéseU 36 állapotban lévő szekrények, fotelek igényesnek eladók. Dugonics u. 7. x f igyelem! Kútgyűrű. permetezőkád, ce­méntvályú, sírke­reszt, kéményajtó és egyéb műkő- és betonáru kapható. Londoni krt. 4. Pe­tőfi-laktanyával, szemben Bozsó. * Egy 10 éves kanca és egy kettő és féléves erós pa­ripacstkó eladó. — Tápé. Kossuth u. 40. 350 cm» izs motor­kerékpár, bejáratva, bolti áron. fizetési kedvezménnyel, be­tegség miatt eladó. Petőfi telep, n. u. 21. X2617 Bontásból faanya­gok. ajtók, ablakok, padláslépcső, kőmű­ves bakok, radiátor eladók. Kossuth u. 9/b. 2618 Jő állapotban lévő 125-ös Csepel ol­csón eladó. Érd. Szűcs u. 5. 2619 Építésből maradt fa­anyag eladó. Rózsa Ferenc bKL 94. 2625 Vennék 4 db 4 és fél méter hosszú sínvasat. Gál u. 16­Eladó hordók, hol­landi és egyéb lá­dák Petőfi Sándor sgt 20.. pince. 2545 Kéziverésű tégla, — dudacserép minden mennyiségben kap­ható Makón. Föl­deáki úti 3-as tég­lagyárnál. Vidékre elszállítjuk. ' Gumis 1 lovas ko­csi eladó, vagy mo­torkerékpárért el­cserélhető. Gyöngy­tyúk utca 9. szám. Rózsa. J531 1 db Kalór-kályha, férfikerékpár eladó. Újszeged, Bérkert utea 23. 2531 Magnetofon, i.vörös szikra". legmoder­nebb, gyermek re­kamié eladó. Szé­chenyi tér 16. I. em. 2. M28 Kettő db kétszár­nyas ablak eladó. Csuka u. 35 fd. 2506 Piaci tányéros mér­legek. •> régi, szép formában és minő­ségben hitelesítve is­mét kaphatók jutá­nyosán. Krammer József, Baja. Díj­mentes csomagolás­sal postán. 1518 Fehér mély gyer­mekkocsi. jókarban. eladó. Hattyas sor 75.. Alsóváros. Nyárfák, 25 évesek, eladók. Iparosnak, építőnek figyelmé­be. Szentkúti. l— Francia n. 29. X2549 Tolósúlyos piaci mérlegek. 10 és 20 kg hitelesítve; rö­vid rúddal, nagy tányérral kaphatók. Díjtalan csomago­lás. Krammer Fe­renc. Baja, Bezeré­di utca 3. x Egy jó állapotban lévő szürke cseh gyártmányú mély gyermekkocsi eladó. Bodzafa u. 8.. em. Eladó férfiruha, ka­bét, pulóver, fehér­nemű, cipő. Vasár­nap, Arany Jáíjps utca 11.. fldsz. 1. Egy 2 személyes re­kamié. 4 szék és 2 db fotel, új, eladó. Érd. vasárnap du. Cuhalmi u. 1. sz. alatt. Csongrádi' sgt. mellett. Egy fiatal fejőste­hén eladó. Petőfi­telep. I. u. Gátőr­ház. Uj kétszárnyas aj­tó. 120X200. eladó. — Mérey u. 5. csen­getni. 2575 650 kéve kukorica­szár eladó. Érd. Pe­tófiteiep VII. u. 364. Mély gyermekkocsi eladó. Felhő utca 14 szám. 2569 Kukoricaszár és polyva eladó. Nyíl utea 65. szám. 2566 Festett háló eladó. Párizsi krt. 36. 11. ajtó. 2563 7 éves paripaló el­adó Tápén. Tolbu­hin u. 6. 2562 32-es csehszlovák gyártmányú tangó­harmonika. új álla­potban eladó. Meg­tekinthető Bárka u. 15. alatt szómba* ton 14 h-tól, vasár­nap egész nap. 2557 Tangóharmonika el­adó. 48-as. igényes­nek. Dóm tér 4. 2559 Festett háló olcsón eladó. Gál u. 18. Megtekinthető va­sárnap. 2557 Vadalma- és Ducin­alanyok kaphatók. Laezkó István fa­iskolája, Pálmonos­tor tanya 432. ÍX2556 Jókarban lévő 125 cm' Csepel motor­kerékpár eladó. Fo­dortelep. Lőcsei u. 17. szám. 2554 Elköltözés miatt re­kamié. ágyak, szek­rények. hálószoba eladók. Somogyi u. 13. I. 6. 2577 2 paprikarúd és cserép eladó. Vad­kerti tér 8. szám. 2576 LAKÁS Szoba, konyha, — speiz, fáskamrás la­kásom elcserélhető hasonlóért, viz, vil­lany, gáz bent van. Ugyanott egy kony­hakredenc eladó. — Érd. szombaton és vasárnap. Petőfi S. sgt. 51. 2706 Szoba, konyhás la­kást cserélnék na­gyobb konyhásért. „költséget fizetem" jeligére a kiadó­ba. 2705 Szoba, konyha, fás­kamrás lakást kere­sek, költségtérítés­sel. ;,Nagyon sür­gős" jeligére a ki­adóba. 2794 Szegedi 3 szobás, összkomfortos szép lakásomat elcseré­lem budapesti 2 szobás, szép össz­komfortos lakásért. Cím Batthyány u. 25 I. 2. X2584 Kecskeméti belváro­si 2 szobás, vizve­zetékes lakásomat elcserélném szegedi belvárosi 1—2 szo­bás. vízvezetéke­sért. Cim a kiadó­ban; Elcserélném egyszo­ba, speiz, fáskam­rás lakásom hason­lóért. Érd. vasárnap egész nap. Teréz u. 28. 2492 Pesthez közeli laká­som elcserélném. — vagy magas életjá­radékot fizetek sze­gediért. Cím a ki­adóban. X2324 Belvárosi háromszo­ba. sok mellékhelyi­séges, összkomfor­tos lakásunkat el­cserélnénk kétezer kétszoba. összkom­fortosért. i.Költséget térítek" jeligére Hir­detőbe; Szoba, konyha. — speiz, kamrás laká­som elcserélem ki­sebb konyhásért. — Vedres u. 7. szám. 2654 Bútorozott szoba ki­adó Belváros köz­pontjában. ;,Külön bejárat" jeligére ki­adóba. 2658 Elcserélném szoba, konyhás lakásom nagyobbra vagy két­szobásra, ráfizetek. Érd. du. és vasár­nap Kosztándiék. — Árva utca 18. 2677 Egyszoba, konyhás lakást keresek sür­gősen költségtérítés­sel, esetleg eltartá­sért. „Uj házasok" jeligére Takaréktár u. Hirdetőben. 2 különbejáratú bú­torozott szobát ke­resek fürdőszoba­használattal 2 férfi részére a Belváros­ban, vagy ahhoz közel. ;,Tiszta szo­ba jeligére Hirdető­be. Olcsóbérű szoba. konyhás lakásom elcserélném ráfize­téssel nagyobbra. — Tápéi utca 46. Különbejáratú búto­rozott szobába lakó­társat keresek. Cim a Hirdetőben. Negyedéves orvos­tanhallgatónő külön­bejáratú szobát ke­res. ;,Jó tanuló'" jeligére Takaréktár u. Hirdetőbe Egyszoba, fáskam­rából álló lakáso­mat magas térítés­sel elcserélném szo­ba. konyha, speizos lakásért. Molnár rst­ván, Jósika u. 26 —28. szám. Bútorozott szoba, nem különbéi áratú. ágynemű nélkül két értelmiségi férfi dol­gozónak kiadó. Zsó­tér utca 3/b. Budapesti szoba, konyhás, pincehelyi­ségből álló lakáso­mat elcserélem sze­gedire „Biztos" jel­igére Takaréktár u. Hirdetőbe. Dolgozó férfit albér­letbe felveszünk. — „Független" jeligére Hirdetőbe. Kétszer egyszoba. konyha. lehetőleg komfortos lakást ke­resek cserébe. 10 fekvésű kétszoba. gyermekszoba össz­komfortos lakásért. Cimeket „Kölcsönö­sen előnyös" jeligé­re kiadóba kéreirn^ Magános nö főbér­Ieti, vagy társbér­leti szobát keres. Hajnóczy u. 10„ — fldsz. 4. *««« , M U A T L A N Házhelynek megfe­lelő 1200 n-ol föld eladó. Újszeged, ­Fört utca 134. 2648 Magánház felerteze lakáscserével olcsón eladó. Vág u. Lis Eladó Újszegeden 378 n-öl gyümölcsös házhely Megtekint­hető^Rózsa Ferenc set 78. szám alatt. Érd. Petőfi S. sgt. 4l/a. n. em. 5. .al­Tavasz utca 8. SZ­házrész eladó. Erd. ugyanott. __ Landesbergtelep, Püstyéni u. 6. szá­mú gyümölcsös ház­eladó. 2710­Szép magánház fő­útvonalnál felerész­ben megvehető, la­káscserével. Tavasz utea 16/b. 2708 Ház eladó Tápén, Brassói utea 12. sz. 26w Teréz utca 26. sz. ház eladó. 80 000. Érd Mikszáth K. u. 7. MÉH-ÜZlet. X2666 petőfitelep 24. u. 877 számú ház el­adó. Érd. Kormá­nyos utca 5. szám. Eladó Temesvári krt. 5. számú ház. Erd. Ceomiknál.^ Kii ház kövesút mellett lakásátadás­sal elad. Petöflte­lep. XIV. u. 817. Eladó Pulcz u. 19. számú sarokház, üz­lethelyiséggel, azon­nali átadással. 2664 József A. sgt. 165. szám alatt három­szobás. kertes csalá­diház eladó. 2657 Ház, gazdálkodónak alkalmas, eladó. — Alföldig u. 18. sz. Uj ház eladó. Új­szeged. Szőregi út 74. Érd. Iványi'. 2636 Két szoba, konyha, mellékhelyiségből álló fél ház lakás­átadással eladó. — Érd. szombat. va­sárnap. Boszorkány­sziget utca 16. 2635 Beköltözhető külön­bejáratú fél házrész melléképületekkel eladó. Petőfitelep 52. U; 1279. 2634 Eladó vagy kisebb családi házzal el­cserélhető 1 hold szőlős-gyümölcsös. 20 éves telepítés, kb. 100 db gyümölcs­fával. (ebből 75 db termő jonathánfa), rajta 2 szoba, mel­lékhelyiség, borpin­cés épülettel. 20 perc a vasútállomástól. Érd. tulajdonosnál, helyszínen: Balás­tya (Felsőközpont), öszeszék 95. 2513 Kétszobás, kertes családi ház mellék­épületekkel eladó. Sándorfalva. Attila utca 37. 2510 Eladó 1 hold gyü­mölcsös Újszegeden, Ért. Bérkert u. 11. alatt. 2546 Eladó 1060 n-ölszán­tóföld Gyélarét sö­vény-dűlőben. Erd. Újszeged, Orsóval út 6. szám. 2527 Algyő, tanyán 38. számú ház lebon­tásra eladó. 2535 Eladó Szatymazon másfél hold szőlő, gyümölcsös. beköl­tözhető lakóépület­tel, olajtengelyes hajtókocsi. kocsi­ponyva, zsákoló vas­talylga. Hétvezér u. 2555 Eladó fél telek 6 termő gyümölcsfá­val bekerítve. Sze­ged. Landesbergte­lep. Pöstyéni utca l. Érd. Avar u. 7. 2564 Príma építésű nssfr kertes ház Móra­halom községben el­adó minden elfo­gadható áron. Srd. Farkas Jánosnál, mórahalmi fűrész­telepen; »65 Vilmaszálláson, be­tonúinál 2000 n-öl szántóföld bérbe-" adó vagy felesbe kiadó. Érd. Dobó utca 12. 2568 Deszk, Dózsa Gy. u. 42. számú ház eladó. 2572 Belvárosi ház el­adó kétszoba át­adásával. Jósika u. 20. szám. 2574 Nagyboconádi méh­családokért elsőreng! dű szántóföldet adok. József Attila sgt. 36. Beköltözhető csalá­di ház eladó. Mol­nár u. 13. Felsővá­ros. Két hold szántóföld, elsőrendű, eladó. — Algyői állomástól menve a sándoríal­ví töltött út mel­lett. Érd. Kálmány L. u. 5.. trafik. Szatymazon príma 900 négyszögöl feke­te homokföld azon­nal igen olcsón el­adó. Szeged, Kor­da u. 24/a. x Ház eladó; kettő szoba, fürdőszoba, gáz. plusz egyszo­ba. konyha átadás­sal. Zákány n. 36. 2701 974 n-öl szántóföld r. osztályú. eladó. Belső-Baktóban, be­tonút szélén. Lenin krt 48. I. 14 . 2632 Kiadó 2 hold föld bérbe. Nagyfeketén. Nyíl utca 7. 2647 Baktóban kert fe­lesbe kiadó. Erd. Oskola utca 18.; I. emelet 9. 2649 Eladó 427 n-öl föld, fele gyümölcsös. — Katona utca 3. 2660 Baktói gyümölcsös­kertbe felest kere­sek. vízvezetékből öntözés. Pusztaszeri utca 16. 2680 Eladó Kunhalom ál­lomás mellett 370 n-öl szőlő, gyümöl­csösnek való föld. Hajós utca 28. 2689 Egy lánc föld feli­ből kiadó, fele gyü­mölcsös kapás. — Pálfi utca 51. 2695 Eladó kis családi magánház. Gazdál­kodásra • alkalmas. Beköltözető. Teréz u. 9. 2525 Gajgonya 44. számú tanyásbirtok eladó. Részletekben is. A nemzetközi út mel­lett, közvetlen 16 km a várostól. — Barackosnak, föl­tíiepernek, jonathán almának kiváló. Se nem magas, se nem vizes. 2509 Magánház, szoba, konyha kamrás, el­adó. Tolbuhin sgt. 56. szám. X2552 Eladó föld Újsze­geden. 1 kat. hold jómlnöségü szántó­vetéssel is. Megte­kinthető Újszegeden, Lövölde út 30. X2700 Belvárosi háztelek Pusztaszeri u. 14. alatt eladó. Érd. Hdrváthnénál. Ház eladó, gáz, vil­lany, viz, villamos­hoz közel. Üstökös utca 5. II. ker., Róna utca 40/a. számú ház azonnali átadással eladó. Vértanúk tere 8. számú ház lakás­átadással sürgősen eladó. Dorozsmán, 3 szo­bás, beköltözhető családi ház eladó. Érd Vér Jánosnál. Zentai utca. X2498 Szegeden ház el­adó. Érd. Huth, Szeged. Csongrádi sgt. 40. x Gazdálkodónak is alkalmas ház eladó. Jakab Lajos u. 10. Ballagitón eladó 175 n-öl föld. Erd. le­het Kecskéstelep, — Apatini u. 14. Felsővárosi fekete­földek 289. sz. ház eladó. Sárkányék. (nssufb Tajo„­105. számú ház fele iakásátadással elaflj). Lakónélküli, beköl­tözhető kettőszoba, mellékhelyiségből álló ház sürgősen eladó. Francia u. 6. szám. Magánház eladó la­káscserével. Petófl­telep X. u. 573. Ház 600 n-öl kert­tel eladó, azonnal beköltözhető. Baktói kiskertek. Érd. ugyanott. Népdal u. 12. szám. Eladó Szatymazon 5 kat. hold szántó, szóló és legelő, be­költözhető tanyá­val. Érd. Szeged, Földműves u. 33. Tóthéknál. Béketelepen 400 n­öl házhely eladó. Béketelep. Csallókö­zi u. 30. Szilágyi. Beköltözhető házat vagy fél házat ven­nék 40 000 készpént fizetek vagy Idős családot eltartanék, házért. „Megegye­zés" <• jeligére Hir­detőbe; Eladó 1 hold rész­ben szőlő, gyümöl­csös, jánosszállási megállóhoz közel, kövesút mellett. — Érd. Xázl-tanya; Szatymaz 101. Egy hold föld a Bodom-oldalon el­adó. Érd. lehet Do­bó utca 31. Házhely különböző gyümölcsfákkal és fél háló sürgősen eladó Főfasor 53. 2621 Ujszegedl templom­nál háromszobás. — összkomfortos villa eladó, beköltözéssel. Korondi u. 9. 2629 Eladó l kat. hold 1060 n-öl jómlnősé­gft szántóföld, köz­vetlen Kübekháza község mellett. — Érd. Molnár István tanítónál. Szatymaz 654. szám. 2396 Eladó Ujszegied, Kál­lay fasor 73. szá­mú 500 n-öl ház­hely. Érd. Újsze­ged. Diófa u. 3. 2579 Szép családi h áj, eladó. 400 n-öl, a telek jövedelmező. Újszeged, Sepsi ut­ca 13. 2395 Azonnal beköltöz­hető ház 2 szoba. 2 konyha, előszo­ba, speiz. mellék­helyiséggel, sürgő­sen eladó. Petöflte­lep IV. u. 172. Cim Csobán Lőrlncné, Vasasszentpéter u. 12. 2597 Magánház három­szobás Iakásátadás­sal eladó. Eszpe­rantó u. 2. (volt Orgona utca). 2588 3 hold szántóföld eladó Nagyfekete, Franciahegy dűlő­ben. Tud. Tisza L. utca 101. 2590 Jánosszálláson 5 kishold szóló* és gyümölcsös lakó­épületekkel, pince és gazdasági felsze­relésekkel. megoszt­va is eladó. Érd. Szegeden. Petőfi S. sgt. 1.. házfelügye­lőnél. 2592 Eladó 1 hold szőlő Szatymazon. Érd. Szatymaz, Kossuth u. 4. 2593 Eladó háromszobás magánház több mel­léképülettel. azon­nal beköltözhető. — Róna utca 23. sz. délután. 2602 Marx térnél 6 lakó­szobás, közműves, adómentes ház fe­lerészben, lakáscse­rével éladó. Rókus tér 3. 2603 Szentháromság u. 50. számú ház la­kásátadással eladó. 2607 Matyón túl 2500 n-öl §zántó eladó. Érd. Martonosl u. 14. — Tanítói kiskertek. Dobó. 2609 1 hold szár beköt­ve Reptérnél és 475 n-öl erdő Kunhalmi állomásnál eladó. Kisfaludy u. 21. 6z. 2613 Eladó kétszobás új magánház, beköltöz­hető. Pozsonyi Ig­nác u. 16/b. 2620 Emeletes családi ház lakásátadással el­adó. gazdálkodónak alkalmas. Üstökös utca 12/b. 2622 200 n-öl házhely el­adó. Tompa utca 13. Érd. Földműves utca 45. 2624 Árva utca 23. sz. ház eladó. Érd. Batthyány utca 27. 2596 Portás vsa*, adóba. c » ki.' % Vízvezetékeid vagy bádogé felveszek0®8"^ Petőfi utca Jffreg, gyázna 2 éve. mektői 4 Más dolgot Végzek. "<L »«» szerető" jéuL?!®'*. adóba. Jeug«e fc. Bentlakó —­i6, bizonyftX** lelveszflnkQom"' 4.. emelet 81 ——— Házvezetőnőt sek, ki a kertet re" velnt tudja!*!®?­utca 20. "ftas Bejárónőt keim? Jelentkezés ÍS*­délután négyft? IOS utca 5. 1'•»: csengő. ™o __lí!l Gépkocsivezetij vidéST! S Cim: Bodó Fe® Gyermekszemé résünk. u-if csüljük" jeligére í kiadóba: ^K ' - - 602] gr dolgozókat Fizikai BeS. WS u. 22. ' Gyo"- & gépkéné elhelyezkedne ­„Gyakorlattal" w, Igére a idadóba. 87 H AZ AS8AG Gyermektelen, g éves özvegy üzemi dolgozó, lakással, kevés földdel és gyümölcsőssel férj­hez menne vasuu­vagy nyugdíjasig „özvegy" jeligén­kiadóba. a Egy 38 és egy « éves, vigkedélyü leány megismerked­ne 30—35 évig és 40—45 évig komoly férfivel. Fényképei levelet a Takarék­tár u. Hirdetőbeké­rünk. ;JHázasság céljából" jeligért. lt G * É 8 Középkorú nő ház­tartásba vagy gyer­mek mellé elmem gyermekével. Ne mestakács u. 1/b. 2693 1050 n-öl gyümöl­csösbe felest kere­sünk. Érd. Révai a­6-; ajtó. Pulóverek, kardigá­nok szakszerű össze­állítását vállalom, Berzsenyi 'JJ; fldsz. 6. 2712 A Déry Miksa Gép­ipari Technikumba november hóMpbm ívhegesztő Iá* gesztő kazánfűtő es vasesztergályos tan­folyam indul, sr lentkezni lehet « órától 16 óráig technikum »<l® nisztrációs ttodálam Kálvária tér 5/^ Idős nénit®**; nak gyermekgo* zásért, istálló teg Csaba_utca__lÉ»! Harmonikaszakos zeneiskola munkacsoport e képzö, rratóst * ^fentSTs** Kitágult guml«8! zoknija *rtós guimzását, P® ^ harisnya U* fiZemfelszedést rajzolást. " Ia. lom. Mtilier - f1 Német "S'vál­tást és fórt""5' lalok. Cim a adóbmn Hőngysxönyegst* vést VáU.aIOíóózónc. tyás ter 8- 011 gjil Rn«C7lll \Ar ha e,"(,«*r<' »*tmt hízójára nem köt szerződést Ruaaxui JUIf „x ALI A TFORGALMI VÁLLALATTAL sertését a szer»^seS Lr^í^^a^r .su—BSÍ kénytelen vouhízott arnal alacsonyabö szabadpiaci, illetve állami szabadáron eladni:' — t n- . . , . . u * • , A szerződés mindenkor biztos értékesítési lehetőséget és magas árat jejen \ Siessen, ha a teli hónapokra akar szerződni, mert a szerződéskötési határidő rövidesen Ie 1 ár-1

Next

/
Oldalképek
Tartalom