Délmagyarország, 1958. június (14. évfolyam, 128-152. szám)

1958-06-26 / 149. szám

6 Csütörtök. 1958. Június 28. sp tJfjá szervesni a magyar csapatot Svéd erkölcsök - Akiknek „jól meg*" - Tichy Lajos nyilatkozata Most minden erővel azon (Budapesti tudósítónktól.) tudomásul Tichy Lajos, a magyar sünket válogatott fiatal caatóra beszámolt kérésünkre svéd­országi élményeiről. Jó né­hány, eddig homályban ma­radt momentumot ismerte­tett válogatottunk szerep­lésével kapcsolatban a Dél­magyarorszóg olvasói szó­móra. Tichy elmondotta, hogy mór a felkészülésnél je­lentkeztek bajok. Az ed­zőtóbor túlságosan Igénybe MfUjPPMM vette játékosainkat, sokan kes képekben számolt beJJŰ rossz szerepié- jól megy soruk. "Kocsim van, — csak éppen javít­ják*. "Kár, hogy nem tud­, „ . _ . , , talak meghívni a villámba, kell lennünk, hogy k.ala- _ de festik « nagy a ren­kitsuk az uj magyar csa- detlenség<< _ mandották. patot. amely képes lesz a magyar futball szellemes­ségét és ötletességét egye­síteni a jó erőnléttel és keménységgel. Tehetségek vannak — csak megfele­lően kell őket irányítani. ;I*TI111 R ,*»:<• • * • > A helyzet valójában úgy ! állt, hogy ruhát kellett | kölcsönözniük, hogy "ál­lításaiknak* valami "alap­juk* legyen. A disszidensek nem dol­A válogatott csatár érdé- g0znak. Csinálnak egy kis szerettek volna egy-két na­pot családjuk, ismerőseik körében tölteni, de erre nem volt lehetőség. A napi két­szeri edzés, amely kániku­hány svéd jellegzetességről Hihetetlenül rossz. szá­munkra elképzelhetetlen az ifjúság erkölcse. botrányt, három napra le­csukják őket (a svéd börtö­nök humánusak), s mivel a svéd törvények előírják, hogy aki egyszer kihágást követett el, nem kaphat A svédeknek nagyon rossz véleményük van a ma­gyar disszidensekről — s erre megvan minden okuk. Nagy érdeklődés a SZEAC—Dorog-meccs előtt Szegeden a hosszú NB l-es szünet után — amelyet a világbajnokságra való felkészülés miatt tartottak — va­sárnap játsszák az első bajnoki NB l-es labdarúgó-mér­kőzést. A Szegedi EAC a Dorog kitűnő együttesét látja vendégül felsőtiszaparti stadionjában. A mérkőzés iránt máris igen nagy érdeklődés nyilvánul meg. Hogy a mér­kőzésen a torlódások elkerülhetők legyenek, a SZEAC Kígyó utcai irodájában holnap reggel 9 órától már áru­sítják elővételben a mérkőzés jegyeit. Piros dresszes lányok a szpartakiádon Iában folyt le, sok erőt ki- 8—10 éves fiúk revolverek- munkát, a munkanélküli se­vett a játékosokból. Erre kel lövöldöznek a madarak- gélyből élnek. Teljes ellá­azórt volt szükség, hogy ra, de előfordul az ls, hogy tást és szállást is kapnak, futballistáink megszokják a — egymásra. Előfordul, hogy meleget. Svédországban vi- 15—16 éves bakfisokat édes­ezont hűvös, esős idő fo- anyjuk küldi el, hogy "pró­gadta a magyar válogatottat baházasságot* kössenek. Ha 'Az egyik napról a másikra sikerül jó, ha nem — a lány megváltozott éghajlati viszo- visszatér a családi házba s nyolc erősen befolyásolták újra szerencsét próbál. A végül szeretnék tisztázni együttesünk teljesítményét, magyar játékosok sandvi- egy „agyon nehéz kérdést — — Nagy baj volt az is — keni szállása előtt öt-hat mondta Tichy — sok hír mondta a válogatott csatár fiatal lányka üldögélt a kering az emberek között —, hogy a bizonytalanság, a padokon és felkiabáltak a puskás "vagyonáról*, a ma­tét nagysága idegessé tette játékosokhoz, hogy — jöjje- gyar játékosok "doílárköte­csapatunk tagjait. nek le. (Nevüket mér ismer- geáről*. Ez valótlanság. A Mikor aa első Wales el- ték.) magyar labdarúgó csapat­leni mérkőzésre készül- Találkoztok játékosaink 1)0,1 egy87er » nundemkorra tünk, John Chariest any- magvar disszidensSkkel is megS^L. 82 üzerkedés> nyira beharangozták, bogy ^^fl. ? csempészés, valóságos pánik uraik? DlcsekedtaK' hog7 na®,on Sigral Gábor dott a csapatban. . 'Ahogy a walesiek autóbusza megérkezett, a magyar játé­kosok az ablakhoz siettek, hogy a "legendás* középcsa­tárt megnézzék. Ilyen ideges félelem soha nem volt a magyar válogatottnál. — Nagyon bizonytalanná tett bennünket, hogy csak a mérkőzés előtt egy órával tudtuk meg az összeállítást. Játszom, vagy nem? — ez a kérdés foglalkoztatta a já­tékosokat. Természetesen rosszul is játszottunk. A csapat­munka korántsem volt kielégítő, állandóan fel­forgatott csatársorunk nem tudott ütőképes erő­vé kovácsolódnl. Kisteleken valahogy évek tői. A piros dresszben úgy Hozzájárult a kudarchoz ó(0 összetart egy lánycso- festett ez a lánycsapat, mint ororita Gyuszi gyenge sze- vortt s2inte rendkívülien, a kinyílt mezei pipacsok és replése ÜL Az edzőtáborban jói ismerjük már a "riadó- olyan lágyan és kecsesen is ugy védett, hogy a játéko- láncot", amely egy félóra csinálták a közös és egyéni sok egyöntetűen megállapí- 0j0tt össze tudja szedni a 12 gyakorlatokat, mintha a szél tották: a világon nincs még lányt, de ha szükséges még hajlogatná őket jobbra, bal­egy ilyen kiváló kapus. A 0 fiúkat is. Szájról-szájra ra a zsűri tagjai előtt. De világbajnokságon aztán Ide- száll az üzenet és a meg- jött a gúla, a nehéz rész, az gei felmondták a szolgálatot, adott időpontban már a izgató erőpróba. Ez már valósággal leragadt a gólvo- megbeszélt helyen köszöntik nem a legszebb volt. nalra. Hiába. Grosits mór a egymást a lányok. Szép volt a győzelem és második világbajnokságot így történt ez egyik má- a lányok is. Virághoz ha­• vészelte át*, s nem bírta a jusvégi szerdai napon is, de somlóságukat még jobban ki­nagy idegfeszültséget. a szokásoktól eltérően az ál- emelte az első díj: a szala­— Kissé féltünk a fogad- talános iskolában vártuk gos érme. Érdemes volt fel­tatástól — mondja Tichy me0 egymást. Különös kö- készülni. Erősen és komo­ós nagyon jólesett, hogy a zölnivaló akadt: lyan fel kell készülnünk a közvélemény — ha csalódot- _ Beneveztünk a járási megyei döntőre, ahol már tan is — tárgyilagosan vette szpartakiádra tornászcsapat- nemcsak a tornagyakorla­tal - lelkendezett az egyik, toknak kell szépnek lennie, r fekete, huncut hajtincseit su- hQrem gulaknak is. Gyarmati Dénes meghalt hatracsapo iany. szinte Forrai Júlia • kórusban feleltük: , Gyarmati Dénes, az SZVSE — Nem tud«nk mi már Igen tehetséges atlétája a tornászni, régen volt. ami­MAV Szegedi Igazgatósága- kor mé° szi9orú tanári szú­nak Jól minősített tisztvlse- tolásra hetenként egyszer­löjc virágzó fiatalságában kétszer megcsináltuk a kote­21 éves korában Jászberényi lezö tornagyakorlatokat. ben tragikus körülmények De a lelkes kezdeményező között elhunyt. nem adta fel a harcot. Ezt Gyarmati Dénes országos meg keli Próbálnunk. Meg­Ifjúságl bajnokságot nyert és Jelentünk a próbákon, ahol többszörös megyei válogatott derült, hogy vemisolyan volt. A 300 és 400 méteres egyszerű. síkfutás megyei rsúestartója f cf?s2f l' P Shh.z^ 37.4 és 51 mp-es időkkel. hozzáfogtunk, legtöbbször iw»„ í #.s T . l\ fáradtan az egesz napi mun­Magatarlasaval munkahe. ka után és csináltuk szívvel lyén es a sportéletben egy - é„ akarattal. arant dolgozo- és sporttársát _ . . , * . teljes megbecsüléséi és sze- felvirradt a várva-várt reletct érdemelte ki. Minta- vasárnap reggel, Nem mo képe volt az ideális sport- Üo embernek és emléke az at- Atn nU, lélák körében sokáig élni melyet n,aP°k7 °lJt ío * szomjasan vart a fold es az emberek — csak épp a tor­Tavozasaval megyénk att núSzok nem kívánták. A vo­I<"(ikai életét érzékeny vesz- natablakokat elhomályosított toseií érte _ _ . ' ... ., , ta az eső, de a szemek fény­Temetese ma délután 8 , • orakor lesz Kiskundorozs- lettek talan az izgalomtol: mán. talán a győzelem lehetősége­HUVOS ÉJSZAKA Európa Időjárását as óceán felől beáramló hű­vösebb légtömegek tovább­ra ls változékonnyá, csa­padékossá teszik. Várható Időjárás csütörtö­kön estig: felhőátvonulások, néhány helyen eső. Mérsék­lődő délnyugati, nyugati szél, hűvös éjszaka. A nap­pali hőmérséklet egy-két fokkal emelkedik. várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet csütörtö­kön: 21—24 fok között. Tá­volabbi kilátások: ujabb felhősödés esőkkel. 1958. június 28. csütörtök, MOZIK Szabadság: Háromnegyed 6 és 8 órakor: Ne várd a más tust. Jugoszláv filmvígjáték. Jú« Ilus 2-ig. Vörös Csillag: 6 és 8 órakort F.z történt Belgrádban. Jugoa szláv film. — Június 29-ifi. Fáklya: Negyed 7 és negyed 9 órakor: A második asszony. -* Csehszlovák film. — Június 29-lg; (Jó idő esetén az utolsó elő* adás a kert-moziban.) POSTÁS MOZI 8 órakor: Holnap már késó. Olasz film. DUGONICS MOZI Építők Művelődési ottltona Kossuth Lajos sgt 53. 6, 8 órakor: Kicsik és nagyok. Számos Kálmán-operett megfilmesítése után Kálmán Imre élete is filmre kerül. "Csárdáskirály* címen egy nyugatnémet filmgyár készít filmet a neves operettszer- _t „„.„,». „ zőröl. A filmfelvételek egy része a Balatonon készül. Ezért ju gószláv"íílm"'Kíséró°müsorra£ egy 9 tagú forgatócsoport tartózkodott hazánkban. A film , . . „ rendezője, Harald Philipp; az operatőr, F. A. Wagner. PS?ea7éfT£rakou£eTd?rátÖ Kálmán Imrét Gerhardt Riedmann, feleségét Maria Or- eset. Német film. schell játssza. Képünkön: Gerhardt Riedmann, Maria Or- —— schell és Harald Philipp a tihanyi révnél. BETONKOCKÁBÓL kirakott gyalogjárda készül Pusztaszeren. A mintegy 200 méter hosszú út nyolcezer forintos költséggel a községfejlesztési terv kereté­ben készül. UJABB HÁROM teljes felújítását fejezi be a héten a szegcdi Tatarozó Vál­lalat. 850 ezer forintos költség­gel rendbehozták a Kossuth l.ajos sugárút 46, a Jóslka utca 4 és a Kálmány Lajos utca 6 NEMZETI SZÍNHÁZ Este fél 8 órakor: A szabta LAKÓHÁZ nők elrablása. Bérletszünet. ALLATORVOSI INSPEKCIOS SZOLGALAT Szeged város területére Június hó 21-től június hó 28­— Veszélyben vannak a mé- szám alatti épületekét. Ezcnki- I „„ .„ bek. A Növényvédő Állomás vül két modern lakást építettek )B g^g 6 órátú[ reggei g óráig; tegnap megkezdte Szegeden — a Jókai utca 4 szám alatt. (vasárnap nappal ls) Inspekciód szövőlepke ellen — a fák permetezését. A permetező­anyag káros a méhekre. ezért a tanács mezőgazdasági osztá­lya felhívja a méh-tulajdonosok figyelmét, hogy méhcsaládjalkat telepítsék kl a városból. — Hirtelen rosszul lett Poko­mándi Gergely. 79 éves. Kölcsey utcai lakos, mire a mentő a helyszínre ért. az idős ember meghalt. 43 500 tejutalványt adott ki az I. kerületi tanács az év első felében. Ezzel 3650 gyermek tej­szükségletét biztosítja állami kedvezménnyel. Ugyancsak az elmúlt félévben 200 darab cse­csemőkelengye utalványt Juttat­tak az első kerületben az édes­anyáknak. ISKOLAKOLTOZÉS — TARSADALMI MUNKÁBAN Háromnapos társadalmi mun­kával átköltöztették a héten az újszegedi József Attila taní­tóképző Intézetet a Szenthá­romság utcai tanítónőképző intézetbe. A két iskola ugyanis ősztől összevonva működik. A költöztetési munkában részt vettek a Jó­zsef Attila tanítóképző In­tézet növendékei, élükön a kiszesekkel. valamint az egész nevelőtestület. A jár­müveket a honvédség, az (vasárnap nappal ls) lnspekcii elsősegély és nehézellés esetére: x Társastánctanfoiyam indul dr. Farkas Dezső állami állat* az Újszegedi November 7. Mü- orvos, lakik: Deák Ferenc utcá velődésl Otthonban. A tanfolyam 22. II. emelet. Telefon: 43—17; időtartama 6 hét, a foglalko- Az állatorvos kiszállításáról a zásokat hétfőn és csütörtökön hívó fél köteles gondoskodni, délután 6-tól 8 óráig tartjuk. Részvételi díj 80— Ft. Táncta- — nár: Pilllch Gica. Jelentkezni lehet minden nap 12 és 15 óra x Hirdetmény. Szeged megyei között, valamint a foglalkozas jogú városi tanács 3/1958. szára idején. Mindenkit szeretettel alatt a piacokról, a piaci hely­varunk. — UJ MAGASSZARU CIPÓK KÉSZÜLNEK. A martfűt Tisza Cipőgyárban új típusú női ci­pők sorozatgyártását kezdték meg. A szellős, elől-hátul nyi­tott, magasszárú, könnyű vá­szonfelsőrésszel és mikroporo­zus talppal ellátott cipők első­sorban az álló munkát végző nők részére készülnek. Az ÚJ gyártmányok előreláthatólag jú­lius elején kerülnek az Üzle­tekbe. pénzszedésről, valamint a piaci élelmiszerárusítás közegészség­ügyi rendjéről rendeletet alko* tott. A tanácsi rendelet megte* kinthető a mj. városi tanács v. b. kereskedelmi osztályán, va* lamlnt a kerületi tanácsok v. b; kereskedelmi csoportjainál 1958; lúnius 26. és július 5-e között a hivatalos órák alatt. A rende­let példányszámai megvásárol­hatók a Marx téri és a Szent István tért mázsaházaknál, ára darabonként 40 fillér. Vb.-elnök Színvonalas hangversennyel zárta az évet az Állami Zeneiskola Szép ünnepség színhelye ges Kovács Zsuzsa, Zucker újszegedi Haladás és sza- volt a szakiskola hangver- Hilda növendéke játszotta badság Termelőszövetkezet, senytertne, amelyben'a sze- szembetűnő muzikális kész­a Védőnőképz<5 intézet, a szfre fjedi Liszt Ferenc Állami seggel. Öt. és a hibátlanul gedi Erdészet díjtalanul biz- Zeneiskola növendékzeneka- kísérő zenekart, karmeste* toaított. Ezzel a nagyszabasú rAnak közreműködésével, rét, valamint a szerzőt per* m{ntegymhúszeze°rSS';eforintot színvonalas tanévzáró ünne- ceklg tapsolták. A zenekar takarítottak meg. pélyt rendezett. Az ünnep- precízen összehangolt játé* IASSU JÁRATBAN közieked- sé° Jelentőségét növelte az káért Kókay Rezső Kis hetett már csak régóta a sze- éppen Szegeden időző Kos- verbunkjában és Gárdonyi cedi közúti hídon a villamos, suth-díjas zeneszerzőnknek, Zoltán Népdalszvitjében k!i?naettka ^ocs/10 Étén Pfűiít2 Sugár Rezsőnek meg jelené- ugyancsak Perényi Pál ta­1-én megkezdik a' pályatest fel- se. Az intézeti vonószenekar nárt illeti elismerés. Való­újítását 400 ezer forintos költ- a nagyszerű pedagógiai ban meglepő a kis együttes séggel. munkát végző Perényi Pál tiszta intonációja, tömör tó* x síremlék felszentelés. Ma- tanár vezénylésével elsőnek nusa és lüktető ritmusú elő* darasi István nyugdíjas pénz- Sugár zongorarondóját adta adása, amely igényes müso* beszedőnek juntus 26-an dél- ^ A fcö!fői hangulatú mü rának mindenben meg is után ben. zongoraszólamát a Totó-tanácsadó Csapat neve Helyezés Pontszám Utolsó ered­ményük Tipp Csapat neve 1. cs. 2. cs. 1. cs. 2. cs. Utolsó ered­ményük Tipp 1. K. Kinizsi—Győr 8 1 36 59 0:4 1 2 2. M.-óvár—Sztálinváros 9 2 36 53 0:5 1 X 3. Oroszlány—Délbudai-Sp. *0 11 3 35 34 0.2 1 x 2 4. BVSC—UTTE 1 11 3 50 45 0:2 1 X 5. Cegléd—VKSE 6 18 38 27 3:3 1 6. Békéscsaba—Gyula 11 12 31 31 2t0 1 7. K., Lombik—KISTEXT 15 2 29 45 1:6 1 2 8. Bp. VM—Pénzügyőrök 17 5 28 39 2:2 1 X 9. Csepel—MVSC 8 1 36 53 0:1 1 10. Hatvan—Salg. SE 1) 9 26 36 1:3 1 11. Nyíregyháza—MMTE 15 6 29 37 0:1 1 12. Bp. Spartacus—Ozd 3 11 46 34 05 l Pótmérkőzések: lx, 1, 1, 1,. tehetsé- tudott felelni. ^^^^ Tanévzáró beszédében Zucker Hilda igazgató ku* lón üdvözölte Sugár Rezsőt, aki dicsérettel szólt a TJO* nószenekar magas színvona­láról. A zsúfolt teremben megjelent szülők és zene­érdeklődők örömmel hall­gatták a jó muzsikát s nem is fukarkodtak az elismerő tapsokkal. sz. g. 0E1.MAGYAR0B8ZAG v Magyar Szocialista Munkás* párt szegedi bizottságának lapja Szerkesztő bizottság: Siklós János felelős szerkesztő; Nagy István és dr I.őkös Zoltán szerkesztők Sz rkesztőség Szeged, Sztálin sétány 10. Telefon: 35-35 és 30 03 Ctszakal telefon: 35-06 és 34 38 Kiadóhivatal Szeged Klauzál tér 3 Telefon ú l« és JÍ-00 A lapot árusításban és előfize­tésben a Csongrád megyei pos­tahivatalok terjesztik. Előfizetési dij 1 hóra 11— Ft. Előfizethető bármely postahivatalnál és kéz­besítőnél Szegedi Nyomda Vállalat FeJeOAs "ícicz* Gvémti

Next

/
Oldalképek
Tartalom