Délmagyarország, 1958. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-18 / 15. szám

Szombat, 1958. január 18. AD A S VÉTEL Singer szabógép 800 Ft, Orion vllágvevö •100 Ft. eladó. Szö­l.yegjav itó. Dugonics ler 1. Vasárnap ls. 13251 Jutalomban részesül, aki visszahozza Ond­it nevű tlgrises szürke herélt mars­kamat. Markovlcs, Gogol U. 20. 13250 V ennék 3—4 ezer vályogot. Boros Jó­zsef u. 5. Portán Keresek selyempin esi vagy drótszőrü loxlkutyál. ..Szoba­tiszta" Jeligére ki­adóba. 13130 Megvételre keresek éven felüli sovány sertést. Hattyas sor 3. Jláloszobabútor és t db 0 m-es geren­da eladó. Töltésnek való t'ó'.d Ingyen el­hordható. Pille u. 13. Felsöváros. 10 q takarmány cu­korrépa eladó.. 8á«­\; ni telep (Kecskés­telep). Szabadkai u. 21. Két nagyméretű ab­lak, r.ttó. tokkal el­adó vásárhelyi sgt. 57. Nagy paripa igásló, liOO kéve szár eladó. Újszeged, Kezdi u. 1. Csótt Jó állapotban két politúros szekrény riadó. Bajcsy-Zs. u. 17. 1. em. 4. Uadó sezlon. reka­mié. falipolc. fiú ka­Fátok. márványlap. Londoni krt. 7. fldsz. 100-as Csepel motor­kerékpár eládó. Pe­tőfi Sándor sgt. 40. * db-ból álló világos lialo eladó. Petőfi Sándor „sgi 40. II, «<m. bair Nyári. 4 db nagy Boczonádi fekvó méhkaptér el­adó. Holló u. 6. Egy hízott sertés el liCló.' Osz 11. 34. X Tapétaajtó tokkal. ílokos asztal eladó. Szilágyi u 8 a I iiggönyök remek minőségben (külföl­di). valamint nagyon finom nőt és férfl­• ehak. szövetek, nól ncgyvencgyes cipők, damaszt abroszok szalvétákkal és egye­bek eladók. Megte­kinthetők vasárnap­lói kezdve Popper. Gutenberg u. 20. fldsz. 6. 13247 Jó állapotban lévő modern. 7 db-os há­lőbútoromat elad­nám. Újszeged. Ró­zsa Ferenc sgt. 47. Borbély. 13248 Háromajtós ciöszo­baszekrény, háló­szobabútor darabon­ként is eladó. Kos­suth Lajos sgt. 32. udvar. 13245 Klado 120 kg hízott sertés sürgősen. Mó­ra '• 20. 13243 igy 200 kg körüli hízott sertés eladó. Mátyás tér 15. 13242 Jó állapotban lévő mély gyermekkocsi olcsón eladó. Meg nkinthetö Nemes­lakács u. 17. Na­gyiknál. 13233 Szép kanapérekuntlé riadó. Arany János li. 8. Csak szomba­ton t órától, első ablaknál. 13237 Bőrgarnitúra (angol fazon) igényesnek el­adó. 2l-én 10 órától megtekinthető. So­mogyi u. B. III 2. 13238 VJ 3 ajtós szekrény eladó. Középfnsnr fcO- 13227 Eladó a méteres fas­í'in lebontásra. Kül­to-Csongradl sgt. 15. Fogasai. (3225 Príma fotel, 2 db, 1 ki) asztal eladó. — Honvéd lér 5. I. em. Banfl. Erd. vasárnap. 13223 Jó állapotban lévő Pannónia eladó. — Erd. Daka Péter, C.songele. 13221 Eladó 6 hónapos faüldü továbbtartaa­tu tenyésztésre. — Április 4 útja 14. 13220 Autógénhegesztő fel­szereléssel. kétkere­kű kézikocsi eladó. Párizst krt. 34/a. ko­vácsműhely. 13217 Trágya eladó. Barát ti. 19/b. 13214 Has ebén és nagy üsző eladó. Cserepes «'or 25; 13208 Drótslrirü foxi poc­kos fajta eladó — Homok u. 16. 13206 Akárderék szerszám­fának. sertéstragya eladó. Tápé. Ady Endre u. 2. 13203 Eladó 2 lakásos ház lakáscserével. Zárda u. 16. Erd. 16,b. Kis családi házat keresek havi rész­letre. ..Április'' jel­igérc Takaréktár u. Hirdetőbe. x Magánház 400 n-öl u lekkel, 1 hold szántó eladó. Róku­si fi. 20R. Temető mellett. Elek. Telektulajdonosok figyelmébe! Elad­nám kétszobás, konyhás belső epü­letemet. lebontásra és újjáépítés céljá­ból. Olcsó áron rész­letre is. Postafiók 103. 13117 Eladó 3600 n-öl föld Domaszéken. Kis­lvánszéki iskola kö­zelében és 2400 n­ijl 'öld Domaszéken. Feketeszén megálló közelében. Érd. le­Németh Szil­veszter, Nagyszek­sós 583. szám. 13121 ApwUidetístU Eladó 220 kg sertés fele. Tűzhely 200 Ft. Klauzál tér 3. 13178 ton kilós sertés el­adó. Gogol (Polgár) u. 34. 13177 Ikarus mély gyer­mekkocsi. eperfa­rónk eladó. 1 hold íöld bérbe kiadó. — Hernyós u. 17. 13170 Belváros legszebb részén 100 n-öles telek eladó. Erd. Berzsenyi u. 1/b. — Házfelügyelőnél. Családi ház eladó. Sziliért sgt. 3. Érd. Tímár u. 10. Mo­nostori. Szombat és vasárnap. Horozsmán, Árpád u. 35. Mártid új ház eladó. Külön elvá­lasztható. Eladó magánház la­kasátadással. Tápé, Deák Ferenc u. 3. szám. Ugyanott egy príma elpőtüzögép eladó. Jugoszláviai Rábé községben lévő 7 hold földemet el­c erélném azzal a jugoszláv állampol­gárral, akinek Ma­gyarországon van földje. Cím: Molnár Mihály. Szőreg, Pe­tőt! út 142. X13226 Házat megvételre keresek, kb. 50 000 Ft árban. Cím: Sze­gedi Tervező Iroda. Szeged. Klauzál tér ^ X13127 l hold föld Algyö határában eladó. — Érd. Csongrádi sgt. 06. emelet. 13132 Zákányszéken a Ki­rály szélmalom mel­lett 2 hold 400 n­öl föld eladó. Érd. özv. Papdi András­nénál. Vasasszentpé­ter u. 18 b. 13140 Ujszegeden 543 n­61 gyümölcsös ház­hely eladó. Érd. Nyíl utca 3. 13144 Házhely Fodortele­pen. villamoshoz 3 perc. Bártfalvi és Máramarosi u. sa­rok eladó. Érd. Te­réz u. 34. egész va­sárnap. 13134 Újszegeden három­szobás, komfortos, kertes villa sürgősen eladó. Telefon: 28-91. 13168 Rokusun 2 szobás magánház, cserela­kással olcsón eladó. Erd. Moszkvai krt. 31. fldsz 3. 13235 Kettöszobás, össz­| komfortos lakásért i eladó Petőfitelep VI. u. 275. sz. kettöszo­öa, előszooa. kony­ha. speiz. kertes ma­gánház megegyezés­sel. Érd. vasarnap. Házhely eladó. — Damjanich u. 15/b. Erd. Rákóczi u. 66. szám. 13234 Bordány községben 3 hold 800 n-öl sző­lő tanyával és l hold 800 n-öl szan­tóval együtt eladó, vagy Szatymaz kör­nyékén lévő szóló gyümölcsössel elcse­relhető. Érd. Sze­ged. Bécsi krt. 12. 13232 Két, esetleg három­szobás, összkomfor­tos, kertes magán­hazat keresek meg­vételre készpén­zeri. Erd. Lenin krt. 44. fldsz. 1. alatt. 13228 Sándor u. 34. szá­nni magánház be­költözéssel eladó. 13215 Vedres utca 6. sz. telek. Fürj u. 71. számú ház eladó. Erd. Újszeged, Kö­zépkikötő sor 25 13211 Kettő hold örök­lőid eladó. Rozsa Ferenc sgt. 86. 13210 Petőfi Sándor sgt. 85. számú ház. ne­gyedrésze eladó. 13209 Tisza Lajos u. 44. számú ház eladó. Homok u 16. 13205 1 kat. és Kló négy­szögöl szántóföld ri­adó. Bajcsy-Zs. u. 20.. kHpu alatt jobb­ra; 13204 Ballagltó 321 néuy­szögöl eladó. Föld műves u. 26. 13198 Eladó Sz.atymazon, állomás közelében 2 hold szölö. gyü­mölcsösnek való szántó. Arviz u. 27. Csak szombaton, va­sarnap. 13197 Szantm vagy gyü­mölcsöst keresek megvételre. Nagy széksóson, Gát u. 2. I. cm. 13190 Csaba a. 49. számú telek téglával el­adó. Érd Oltványi u Jh 13187 Újszegeden, Klkiu dal1 u. 4. számú 260 n-öles házhely eladó. Érd. Fürj u. 9E 13184 Vercsács utca 42 számú ház gazdal­kodónak alkalmas, eladó. Ugyanott egy zománcos spar­herd eladó. Érd. szombat. vasárnap. 13133 Családi ház mellék­épülettel, gyümöl­csöskerttel eladó a Kecskeméti utcában, 2 szoba, konyhás. Lakáscserével be­költözhető. Tudako­zódni lehet Jakab Lajos u. 18. 13179 Beköltözhető kétszo­bás, kertes családi ház eladó. Petőfite­lep 34. u. (határút) 1207. sz. (Fodortele­pi villamossal.) Érd. szombat, vasárnap. 3 hold föld Domn­szék bajai útelágazás után eladó. Gera, Zákány utca S/a. 13123 Újszegeden 350 n-öles házhely eladó. Erd. Szeged. Gogol u. 6. Szabóüzlet. Egy hold és 333 n­ol szántóföld, búza­vetéssel eladó az al­győi' országú: mel­lett. Erd. Baktó, Al­kotmány u. 85. Magánház 20 000 i rt, kedvezményes fize­téssel eladó, beköl­tözhető. Újszeged. — Ujszőregi utca 69. Erd. ujszőregi állo­más mügött. Széká­cséknál. 13163 Beköltözhető magán­házat vennék 30 000 Ft-ig. Címekéi ..Ma­gánház" Jeligére ki­adóba. 13162 Fél ház, 2 szobás emelni lakásátadás­sal eladó. Damjanich utca 7 a. 13160 Sziliért sgt. 19. szá­mú ház eladó. 1 lo­vas laposkocsl eladó. Erd. Petöfltelep XI. u. 669. Virág. 13158 Disznóölést, pörkö­léssel vállalok. — ugyanott alig hasz­nált gázreduktor és új vízhatlan 6 m2­es ponyva eladó. — Hajnóczi u. 10. fldsz. «. . mn Kombinált szobabu tor és egy kékróka boleró -ladó. Boros J. u. 7 13184 A színház kifogásta­lán állapotban lé vó férfi és női hasz­nált varrógépet vá­sárol, asztalost, fér­fi és női szabót fel­vesz. x Nagyméretű fürdő­kád eladó. Szombat du, vasárnap. Róna u. 11/b. 13118 Egy 15—20 mázsás gumiskocsi eladó. — Kossuth Lajos sgt. 107. szánt. 13120 Használt, jókarban lévő sparhelt eladó. Petőfi u. 51. 13125 Egy db 150 kg hizó eladó. Szivárvány u. 57. Kálló. 13126 150 kg kövér sertés eladó. Érd. Külső­Csongrádi sgt.. Ecse­di bejárónál. 13128 trágyát megvetelre keresek. Cini Zász­ló u. 4/a. Kettő csengetés. 13027 Gyermekkocsi, mély csehszlovák kék­szinti és porszívó­gép. AEG. eladó. Alth. Honvéd • tér 7/a. X13037 Hegedű javítás, fel­szerelés. vétel. — Steiner hangszerké­szítőnél. Somógyl u. 19. 2 db 7 hónapos sül­dő eladó. Újszeged, Dérvné u. 19. 13058 Meidinger-kályha, fehér, eladó. Os­kola u. 23. Bérci. Délután. 13059 Gyermekágy mat­raccal. dobkalyha csövekkel eladó. — Zrínyi u. 3. fldsz. jobb. 13075 Elaúu új festett re­kamié. fonott gar­nitúra. Apponyl u. 25. I. 6. 13080 Tszes Vagy szövet­kezetbe alkalmas 3 m pult. 26 rekeszes állvány eladó. ..Hat­ezer" jeligére ki­Av">. 13101 Egy fehér mély gyermekkocsi ol­csón eladó. Liget u. 17 a. Császárék­riál. 13091) Fladn szalma. Tá­oé. UJosztás 36. Bá­ba. Ház. Alva útra 22. eladó. Megbízott Ba­kacsy. ösz u. 22/b. X13156 800 n-öl gyümölcsös Tarjónban eladó. — Tarjántelep íi'b. 13151 Eladó a Ballagltón 398 n-öl föld. Erd. kolozsvári tér 8. X13148 Háromhónapos far­kaskutyák eladók. — Hattyastelep, Vaska­nu u. 38. Szekrény, kétajtós, dioturnéros és se lyem kelim zongora­terltó eladó. Lenin krt. 71. I. em. 4. 12 —3 óráig. Negyvennégyes csiz­ma, üzleti mérleg, játekmozdony ko­csikkal eladó. Füzes u. 10. szám. 13141 Konyhakredenr, asz­tal. dívány, varró­gép eladó. Móra u. 13 13142 Fehér márvanylapo­kat veszek. Londoni krt. 6. Petőfi-lakta­nyával szemben. 13145 Jó nagy mély gyer­mekkocsi 300 Ft el­adó. Roosevelt tér 11. . 13146 Egy vasszekrényes kukoricamorzsoló el­adó. esetleg kukori­cáért la elcserélhető. Erd. Alsóváros, — Csendes u. 23. 13135 Házfelügyelői szoba, konyhás, speizos la­kásom elcserélem hasonló főbérletlért. Lechner tér 9. 13196 Szabadrendelkezésű szobát. esetleg ki­sebb lakást kere­sünk magános részé­re költségmegtérités­sel. „Otthon" jeligé­re kiadóba. 13212 Szegedi egyszoba. konyha, speizos, pin­cés, udvari lakáso­mat elcserélném Bu­dapesten vagy kör­nyékén hasonlóra. — Szabó Lajos. Arany János u. 8. Olesóbérü szoba, konyha, speizos (gáz. víz, villany) bent, jó­szágtartásos lakásom elcserélném belváro­si kétszoba. össz­komfortosra. ..Meg­egyezünk" jeligére Takaréktár u. Hir­detőbe. Egyszobás társbérle­tei. mellékhelyiségek használata néikül keresek térítés elle­nében. ..Belvárosi" jeligére Takaréktál utcai Hirdetőbe. Fgy hizó eladó. — Francia u. 24. 13133 180 kg sertés eladó. Csalogány u. 4. sz. 13166 Fgy nagyméretű sez­lon olcsón eladó. — Erd. du. háromtól. Petőfitelep XII. u. 7(3. 13167 Uj Simpson 250 cm) motorkerékpár, kar­dántengelyes. eladó. Bocskai u. 11.. fldsz. L _x Rádiójavitás, garan­ciával, hangolás, rá­diók. alkatrészek vé­tele. Károlyi u. Lak­tver. x Bontáu épületfa és hornyolt tetőcserép kanható. Ridelné, — Újszeged, Rózsa Fe­renc sgt. 19. Kétszobás, földszinti, belvárosi külön mel­lékhelyiséges. össz­komfortos társbérle­temet plcserélném | liáromszobásra. — „Berzsenyi" jeligére Takaréktár! Hirdető­be. Jonathan. starking, gyümölcsfákat, vad­csenietéket, államilag ellenőrzött faiskola tói vásároljon. Hód­mezővásárhelyen, — S/.t. István tér 14. Eevélben is megren­delhetők. Algyön, — "nreosi u. 13. x Jól sütő acétlemezes tűzhely, zománcozott ajtókkal, egy fehér zománcos vaságy, el­költözés miatt eladó. Rltfó u. 19. Kerékpár dongóval etrviltt eladó. Maros u. 1. Tollüzlet. Hálószoba. festett a-"'betéttel eladó. — Kállay (Híd) u 6„ i II. 6. 1 chér mély gyer­mekkocsi eladó. — Brüsszeli krt. 9. 13111 . Belső-Baktóban föld és egy ház eladó. Erd. Alsónyomás sor 00. 13170 Eladó kétszoba. — üvegveranda, kony­ha. snpizos. rendkí­vül erős, tágas be­osztású. beköltözhe­tő magánház príma melléképülettel. 827 n-öl beállított gyü­mölcsössel. rózsa és fenyő telepítéssel. — autóbuszhoz 10 perc­re. Ulszőreg. Zen­tal u. 14. Megtekint­hető szómba) du.. • aisárnap egész nap. Egy szép hálóbülor eladó. ' Petőfitelep. XIII. u. 793. 13201 Piros lánctokoK Pan­nónia sürgősen, min­den elfogadható áron clado. Vásár­helyi sgt. .18. Csur­gó. 13195 2 öl szalma és szár eladó. Harmat u. 3. Alsóváros. 13194 Keleti perzsa. 240x 139 eladó. Érd. szóm­baton és hétfőn dél­után 3—6-ig. Somo­óv| u. 6. II. 1. 13193 350 DKW motorke­rekpár oldalkorstvn) eladó és egy állva nyos fúrógép. Kis kundorozsma. Bat­ihvánv u. 59. xl.3192 Modern, restett ha­losznbabútor eladó. Zsótér u. 3/b. (Plck szalámigyárnál). —­Erd. vasárnap. 13191 Egy hízó. 200 kiló körüli, eladó. Újsze­ged. Torockól u. 8. 13188 Eladó 0 hónapos hím farkaskutya. — Újszeged, Fürj u. 25. 13185 Uj csehszlovák tás­kairógep eladó. — (Erd. Zsótér u. l/a). Í3180 200 tojásos keltető­gép Jutányos áron eladó. Iliin Imre, Balástya. öszeszék 4. X13109 Jo fejőstehén eladó. Bajai út 6. Reptér­nél. 13055 Hálőszobabútor el­adó. Hízott sertéssel is fizethető. Dugo­nics tér 4. udvar. 13072 „Berkei" gyártmá­nyú gyorsmérleg, 3+1-es rádió, vil­lanyvasaló, rezsó. 5 méteres betongeren­da. üzleti jégszek­rény eladó. Dorozs­ma. Kisfaludy u. 21. 13071 Eladó egy keveset hasznúit női kerék pár dongóval felsze­relve és egy zöld csempézett tűzhely. Kisfaludy u. 15. — Erd. de. 12-ig. 13173 2 db 5 hónapos ma lac eladó. Hernvós u- 3- 13164 Hálószoba és kony­habútor, stelázsik. üstház. kukoricada­ráló, rádió, perzsa­béléses télikabát el­adó. Alkony u. 10/b. Pál. 13155 Orion. 2 hangszóros 6+2 rádió eladó. — Fazekas. Beloiannisz tőr 10. (3(54 Kombináltbiitor. ma­gyaros asztal, virág­állvány, nagy küvér sertés eladó. Móra u. 36. 13153 350-es BMW eladó. Kisteleki u. 1. 13152 Hengeres daráló, szi vattyúk eladók. ­Kossuth Lajos sgt. 113. 13150 Eladó négykeretes ICB-pörgető. Újsze­ged, Tordai sor 13. 13136 íróasztal. csónakos varrógép, férfikerék­pár eladó. Mura u. 3. Huszár-laktanya mögött. 13115 Kukoricaszár eladó. Baktói kiskertek. — Szélső sor 7. 13116 f A li A S Nagyállomás közelé­ben 3 szoba, össz­komfortos lakásomat elcserélném ráfize­téssel hasonló belvá­rosiért. Hámán Kató u. 28. Kétszobás, összkom­fortos lakásom ha­sonló jószágtartásos lakásért elcserélném, esetleg ráfizetek. — Faragó u. 21. II. 10. Tóth. Középkorú - magá­nyos nő szoba, konyhás. esetleg megosztott lakást keres térítéssel. — „Körúton belül" jel­igére Takaréktárt Hirdetőbe. 13240 „Térítés" jeligére le­vél van a kiadóban. 13240 Elcserélném kalo­csai kétszopa. össz­komfortos. tiszti la­kásomat, hasonlóért, szegedi vagy hód­mezővásárhelyiért, eretleg egyszoba — összkomfortosért is. Erd. Petőfi S. sgt. 12. szám. Szeged, házfelügyelő. 1—2 szobás lakást keresek. „Térítéssel" ieligére Takaréktárt Hirdetőbe. Kettöszobás, össz­komfortos belvárosi lakásomat elcserél­ném összkomfortos háromszobás. lehe­tőleg magasföldszin­tedre. Ugyanolt bak­tói kertet vennék, havi törlesztésre. — Aiánlatokat „Peda­gógus család" jel­* - itiza lakást bútorral át­vennék. „Igényjogo­sult" jeligére a ki­adóba. X13219 Elcserélném kétszo­bás földszinti, össz­komfortos. főbérleli és egy szoba, hal­los társbérleti, ker­tes házban lévő la­kasomat négyszobás íóbérleti lakásért. ..Négyszobás" jeligé­re kiadóba; 13181 Bútorozott szoba fér fi részére kiadó. — Vásórhelvi sgt. 114. Nacaáné. Elcserélném belvá rosi kétszoba, sze­mélyzeti. összkom­fortos lakásomat ha­sonló budapestiért. Telefon: 36-35. HÁZASSÁG „Megértő" Jeligére Erzsikének levél van Hirdetőben. Ti­karéktár u. „Diplomásnak" leve­le van a kiadóban. Kérem átvenni. 13222 Jó megjelenésű, — magas, barna férfi keresi kimondottan csinos, házias, sze­reny dolgozó lány Ismeretségét házas­ság céljából 23 évig. Kizárólag lakcímes levélre válaszolok, lehetőleg fénykép­pel. Elváltak ne ír­janak. Választ „A boldogságnak elébe kell menni" Jeligé­ié kiadóba kérek. Társaság hiányában ezúton keresi 33 éves! magas, bar­na. nőtlen. csinos szakmunkás. 25—29 év közötti nő isme­retségét házasság céljából. Kizárólag komoly, házias le­ány levelét várom. Csak fényképes vá­lasz) kerek. „Sze­relnék boldog len­ni" jeligére Taka­réktar u. Hirdető­bb 37 éves, vidéken la­kó molett asszony megismerkedne hoz­záillő iparossal. — ..Egy-két gyermek nem akadály" jel­igére a kiadóba. 13064 I Ház eladó. 2 szo­i ba, konyha, spelz­zal, villannyal. Há­rom percre a villa moshoz. Uj-Petőfi­telep 37. utca 1057. sz. Erd. vasárnap. 13086 731 n-öl föld Uj­Petőfitelep mellett eiadó. Érd. Újsze­ged. Bethlen u. 31. 13084 Elcserélném felső­városi kicsi magan­flázam nagyobb ker­tes magánházért, esetleg ráfizetek. — csak a töltésen be­lül. Bihari u. 6/a. 13102 Eladó 101 n-öl sa­roktelek, nagykör­úthoz sarokra. ..Ráépíteni nem kö­telező" jeligére ki­adóba^ 13100 Vennék egy olcsó kis magánházat. — mellé lakást ad­nék. Szúcs u. 4. 13099 Morzsa, mák cukor, mindenféle háztar­tási élelmiszerek darálása. Vadász u. 3. 13230 Fajtiszta hím far kaskutyával paro síthal vasárnap egész nap. Lomm ci u. 89. szám. 13224 ! Rókusi szérűskert! gazdaság rendkívüli gyűlést tart. Re­mény utca 33. Sán­ta vendéglőben 2 órakor. Károsultak jelentkezzenek. 13218 Elcserélném Szeged, belvárosi szép két­szobás lakásom, víz, villany, gáz bent ha­sonló miskolciért. — Esetleg hármas cserével. Budapesten keresztül. Ajánlatok ..Paprika" jeligére a Klauzál téri kiadó­ba. 13085 Elcserélném egyszo­ba társbérleti laká­som, kettő szobá­sért. ráfizetéssel. — „Tünde" jeligére a kiadóba. 13088 Szent István téri 2 szoba, konyha, spei­zos. jószágtartásos lakásomat költségté­rítéssel elcserélném 2 szoba. összkom­fortosért. Érd. este 5 órától. Szent Ist­ván tér 10 Kalmár­né. 13091 Szép emeleti szobám elcserélném kis szo­ba. konyhásért. Ho­biúrtbasa u. 28. — Konkolyék. Azonnal beköltözhe­tő kétszobás ma­cánhúz 5Vi kat. hold földdel eladó. — 'S-""vmazon. János­szállás). esetleg do­rozsmaiért elcseréi­hető. Érd. Kovács, Dorozsmai út 47. Eládó Boszorkány­sziget u. 24. számú háZ; beköltözhető. 308 n-öl szép gyü­mölcsös. mely ház­helynek is megfe­lel, eladó. Érd. Új­szeged, Középfa sor 13106 Gólya u. 5. sz. magánház eladó. 13107 Ház eladó olcsón. —• Nemestakács u. 35. Erd. Csomiknál. 13049 360 n-öl telek a Csáktornyai utcában eladó bekerítve. ­Erd. Londoni krt. 20. Illés. 13076 Szoba, konyhás la­kást költségmegtéri­téssel keresek. Leve­lek „Orvos" jeligére a kiadóba. 13165 Kettöszobás lakást keresek költségmeg­téritéssel ..Modern" jeligére kiadóba. 13139 Bútorozott szoba ágynemű nélkül két no részére elsejére kiadó. egészségű gvl előnyben. Csúktor­r.vai u. 11. 13137 Egy szoba, konyhás főbérletl debreceni lakást cserélnék sze gedlért. Újszeged, Szőregi üt 29 b. X13119 fgy szobát, külön­bejáratút elcserélnék szoba, konyháért, — megegyezés szerint, ráfizetek. Érd. Csu­ka u. -'Q szám. 13124 Újszegedi hídfőnél lévő emeleti, par­kettás szoba, kony­ha. egyéb helyisé­gekből álló lakásom elcserélném szegedi­ért. kert, jószágtar­lás van. Újszeged, — Középkikötő sor 3. Belov; Házasság céljából megismerkednék jó­zsnéletü, 45—50 év kórüli intelligens iérfive! ki jó férj és gyermekemnek apja lenne. Ónálló üzletem. iparom van. Kalandorok kíméljenek. ..Nincs multam" jeligére Takaréktár utcai Hii detóbe. L L A S Gépen varrni tudó idős asszony bejá­rónőt pár órai mun­kára keresek. Du­nics u. 10. Gyakorlott gépírónő alkalmazást keres azonnalra. Tisza L. u. 14. fldsz. Köfal­vyné. • Keresek egészséges, középkorú nőt kis­gyermekem gondo­zására. Teljes ellá­tás biztosítva. „Vi­. dék" jeligére a ki­I adóba. X13199 Fiatal nő délután 4 —6-lg könnyebb el­foglaltságot vállal­na. „Lelkiismeretes" jeligére kiadóba. 13213 Megismerkednék 35— 40 év körüli, ió meg­jelenésű. komoly, özvegyem berrel há­zasság céljából, ki­nek van egy gyer­meke, anyai szív melegévei nevelném. „Megértés" jeligére a kiadóba. 13161 32 éves, elvált em­ber megismerkedne évhez hasonló elvált vagy özvegy asz­szonnyal hazasság céliából. Leveleket „Március" Jeligéi" Takaréktár u. Hir­detőbe. Kifutót felveszek. — | Bihari u. 1. sz. x Ügyes tlút kovács­tanulónak felveszek. Kovács. Moszkvai krt. 24. 13182 Konyhalegényt fel­vesz. a Szegedi Pe­dagógiai Főiskola üzemi konyhája azonnali belépéssel. Jelentkezés a sze­mélyzeti előadónál, 20 án 8 órától. Kis gyermekhez gondozót keresek. — Erd. Tápéi u. 22. i. em. 5.. du. négytől. INGATLAN Ház udvari epületek­kel .körút közelében, beköltözhető, elköl­tözés miatt eladó. — Címét leadni Lenin és Mikszáth Kálmán u. újságpavilonban. Eladó magánház la kásátadással. Petőfi­telep II. u. 32 Magánház eladó la­kásátadással, több mellékhelyiséggel. — gazdálkodónak ls al­kalmas. Egy bejára­tott 125 cmi Danú­via ugyanott eladó Gyálarét, Felszaba­dulás u. 43. x \ ajda u. 19. számú ház lakásátadással eladó. Eladó egy magán­ház lakásátadással. Petőfi telep IV. u. 172. Eladó háromszobás rr.agánhaz lakáscse­rével. Nyíl u. 7. sz. Gyors gépíró ad minisztrációs mun­kakörben elhelyez kedne. „Vidékre is" jeligére kiadóba. 13090 Ipari tanulót felve­szek. Széesényi sza­bó. Szeged. Petőfi Sándor sgt. 83. Megbízható bejáró főzömlndencst ál­k ndóra felveszek. Majsal, Kálvária tér 5/a. 13068 EGYÉB Pölös István tűzhely lakatos műhelyét át­helvezte Petőfi S. sugárútról Korda sor 16. szám ala. Forduljon hozzám bizalommal tűzhelye javítása miatt. Bár­milyen javítását a legnagyobb pontos­sággal fogom elke­sziteni. Hívásra házhoz is megyek. 13216 16-án este 6 órakor elveszett 6 hónapos nőstény farkasku­tyám. Becsületes megtaláló. nyomra­vezető jutalomban részesül. Nagyné. Jósika u. 27. szám. Kárász u. Nylon­boltban ernyőmet te­védésből elvitték. — Kérem az Illetőt, ad­ja le a boltban. 13202 December 30-an el­veszett egy fekete farkaskutya. Akt tud róla. értesítse Nyurgát. Pálfl u. 49. sz. alatt. 13189 Idős házaspárt vagy magános! eltartanék ingatlanáért (házé ért). ..Csendes" jel­igére kiadóba. Bőrkabátját festesse, alakíttassa Csordás bőrruhakészítőnél. Szent Miklós u. 7. 'Felsőváros). x Óráját javíttassa új­ról megnyílt Laczkó órás üzletében, Mik­s7áih Kálmán u. 9. Fiatal házaspar idős nénit vagy ba csit gondozás alá vállalna lakásért. — ..Családtag" jeligére kiadóba. 13053 Keresünk gyermek­szerető idősebb ma­gános nőt, vagy fér­fit. akit házáén el­tartanánk. ..Két gyermek van" jel­igére kiadóba. X13087 llarmonikalanár ok­tatást vállai. Sztálin sétány • 3. II. X13103 Magánház, beköltöz­hető. eladó. Rákóczi u. 51. szám. Két kisláne föld el­adó a Nemzetközi út szélében, sáros föld. Erd. Kecskéstelep. Szondi u. 7. Nyá­riék. 13936 Répás u. 14. szám alatt ház lakáscseré­vel eladó. Erd. ugyanott. 13063 Virágcserép rende­léseket vállai Palo tás János fazekas mester Szeged. Szt. Antal u. 10. Tisza­malomnál. x Idősebb férfit vagy ; nőt. esetleg házas párt eltartanék ke­vés pénzért vagy Ingatlanért. ..Má­jus" jeligére Taka­réktárt Hirdetőbe. Elvesztettem 7-én barna bőrkesztyű­met Vörös Csillag Moziban, pénztárhoz kérem leadni. Kertjét felássa, Iáját kiássa. Gál. Bécsi krt. 34 Müstoppolásra, négy hét alatt csekély tiszteletdíjért laká­sán megtanítom. — Címet „Szabad Ipar" jeligére kiadó­ba kérem. 13233 Vállalom sikkölőge­pek. körkötőgépele, 'orsózógépek szak­szerű javítását. Ko­vács Gyula gépész­technikus, geplaka­tosmester, Szeged. Pulcz u. 5. , Hivatásos gépjármü­I vezetőképző tanfo­I lvam indul Szege­den f. év március 17-én. Jelentkezni lehet január 31-ig személyesen vagj fcásban a KPM Au­tóközlekedési Tanin­tézete Szeged, Tá­bor u. 2. számú iro­dájában. Termelőszövetkeze­tek! Dolgozu parasz­tok! Jól kifizetődik a szerződéses zöld­ség-. hagyma- és ciroktermeszlés. — Gondmentes terme­lőmunkát, előnyös áruértékesítést biz tosít fzámolokra. ­Jelentkezzetek 1958. évre, leszerződésre a szöve'kezetnél. illet­ve zöldség-. gyü­molcsfelvásárló te­lepen. Házvételre tarsat keresek. Erd. Tele­ki u. 1. Tihanyinál. Felhívás! A Szegedi Háziipari Szö­vetkezet kézimunka üzlete felkéri mindazokat. akik leadott munkájukat nem vették át, hogy azokat 8 napon belül kiváltani szí­veskedjenek. ellenkező esetben kényszerítve va gvunk azokat a Bizományi Áruháznak átadni. Szeged. Lenin krt. 34. A S/cpdi Anna Gyógyvíz és Szikvízüzem közli, hogy üzemében a félliteres szik­-izesüvegcsere literes üveg­re ráfizetéssel egyelőre szünetel. Az árudákban a félliteres üvegekkel továbbra ls szó­dát lehet vásárolni. Háztartási zsiradékját színsiappanra becseréli SZAPPANFŐZŐ SZÖVETKEZET, Szabadsajtó u. 72. (Alsóvárosi temető mellett.) Ugyanott alj-lúg súrolásra állandóan kapható. Telefon: 31-76. ' DELMAGYARORSZAG V Magyar Szocialista Munkás­párt szegedi lapja Szerkeszti, a szerkesztő bizottság. Szerkesztőség: Szeged. Sztálin sétány 10. Telefon: 35-35 és 30-03 Élszakal telefon: 35-06 és 3+38 Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 3. Telefon: 31-16 és 33-00 Terjesztik a megyei postahivatal (rlaposztálya és a hírlapkézbe­sítő postahivatalok Szegedi Nyomda Vállalat Felelős vezető: Vlncze György

Next

/
Oldalképek
Tartalom