Délmagyarország, 1957. október (13. évfolyam, 229-255. szám)

1957-10-12 / 239. szám

Szombat, 1957. október 12. • 18 ADÁS-VÉTEL Belső-Baktóban az állomásnál 350 kéve 31.ár eladó. kévéje to fillér. Kántor u. 2. 10278 Egy fehér fél náló­szobabútor és tiól kerekpár eladó. Új­szeged. Szőregi u. 30. X10402 Pannónia motor el­adó. Oroszlán u. fi. szám 10396 250-cs Csepelt vagy Pannóniát bérbe ve­szek. .,1300-ig" Jeli­gére Takaréktár u. Hirdetőbe. Jókarban niosóteknő, tűzhelyek, székek, — spelzszekrény eladó. Sándor u. 12. lfalószobabutor el­adó. Batthyány u; 28. fldsz. Slefan Harlsnyakötogép 10-es. 8-as tűággyal, tűvel eladó. Fodor­telep. Tölgyes u. 1'2. A Szegedi Dekoráció Vállalat gornblyuka­zógépet. megvételre keres. Klauzal tér 7. x 100 SHB motor eladó. Csongrádi sgt. 1. sz. Fehér duplanárcisz eladó Újszeged, — Hargitai u. 6. ,lo állapotban lévő Danuvla 125-ös mo­tor eladó. Takarék­tár tű 3; Házfelügye­lőnél. Eladó 2 db használt ablak, üvegezve. Al­sónvomás sor 68. — Megtekinthető vasár­nap. Alig hasznait 50 li­teres rézüst. 2 db 8 hónapos hízónak való süldő eladó. Barka u 16. Katona. Mély gyermekkocsi, Lgy dupla rekamié garnitúrával Igényes­nek eladó. Stáció u. j. 10397 Kévés szár eladó. — Vasasszentpéter U» 11; Szabó; Vennék havi 150 Ft­os részletfizetésre használt. Jókarban kétszemélyes reka­miét. ;.Pontos fizető" j ellgére Hirdetőbe. Nagy Meldtnger­Uályhát vesz techni­kum; Horváth Mi­hály o. 2 * Földieperpalánta. ko­rai. bőtermó, min­den mennyiségben kapható. Erd. Dugo­nics tér L Fényké­pésznél; 10394 Egy hold szár tal­pon. eladó. Erd. Bal­lagttó sor 24. 10392 Ajtó tokkal 0.90x2.05 obiak 0.60X1.50. eladó Hepás U; & Móravá­ros. 10395 Egy db hosszú és rövid düftln béléses bőrkabát. 1 szakszo­l'on. és 06 basszusos harmonika, egy há­romnegyedes kerék­pár és 100-as Csepel eladó; Borbás u. 26. 10246 Egy príma állapot­ban lévő Wanderer Sachs-motor igé­nyesnek és világ­márkás zsebóra. Gu­tenberg u; 30. Bakay. 10314 Termő nemes cit­romfák eladók. Ha1­nóczy u. 22; 10303 Boroshordó, 400 lite­res. eladó; Csuka u. 17. 103C2 Modern háló. Ika­tusz gyermekkocsi, km óraiakra férfi bőrkabát, fotelek. — fényképezőgép, na­gyítógép. festmények cif.aók. Boszorkány­sziget u; 7 szám. X10380 3 db éves süldő el­adó. Cscrzy Mihály u. 33. X10340 Keveset használt IzS 350-es eladó. Vásár­helyi Sgt; 78. X10338 125 cm3 DKW motor­kerékpár. Jó állapot­ban eladó. Petőfite­lep 6 u. 241. szám. Megtekinthető szom­bat du. 2 órától és vasárnap egész nap. 10337 Uj kézimeghajtású mosógép eladó (vil­lanymotor rászerel­b.ető). Cím: Pintér .József, Marx téri bérház. IV. szekció. III; em; 2. 10333 240 kéve kukorica­szár a hattyasí föld­ben eladó. Pálfi u. 90 szám. 10330 Eladó príma ponyva, 3x4 m, Irodai írógép Kétkerekű kiskocsi, hévér (emelő), zsáko­ló vaskocsi. Marx tér 5. 10325 Zongora, rövid, fe­kete. eladó. Jósika u. 14. fldsz. 1. 10386 Egy fehér zománcos stmottos ..Barátom" nevű kályha eladó. Pásztor u. 4- szám. 10322 Asztalt fúrógép el­adó. Szilieri Lgt. 39. szám. 10399 Pannónia príma álla­potban eladó. Révai u. 3. (Leánygimná­ziumnál). 10313 400 kéve szár belvá­rosi temetőnél eladó. Répás u. 13. 10317 Eladó 2 hold kuko­ricaszár. Erd. Kiss. Rókusi ff. 202 mel­lett. (Kátal-köz). 10316 1 db 160 kg-os zsir­sertés eladó. Csák­tornyai u. 29. 10315 Egy fa- és egy vas­ágy. asztalok, nagy üveg. szobaszőnyeg és nagy rádió eladó. Balfasor 9. 10339 Táskavarrógép, vil­lamos német gyárt­mányú és Weltmets­ter tangóharmonika eladó. Erd. szomba­ton du. 3—7. vasár­nap de. 9—1. Lenin krt. 37. III. em. 21. 10342 Festett háló. fekete férfiruha clado Kül­sö-Csongrádl sgt. — Makkosházi u. 6. 10348 Badogosnak vurchnj­zó, hajtogató-gép és próbapunipa olcsón eladó. Tápéi sor 34. 10350 Egy db hízott sertés, 170—180 kg-os. eladó. Sárkány u. 15. szám. 10353 Motorkerékpár prí­ma. 135-ös. teleszkó­pos eladó. Kossuth Lajos sugárút 95. sz. 10354 7 és 8 éves kislány­nak való magyar ru­hát vennék pártával, csak kifogástalan ál­lapotban. Cim: Fo­dor, Bartók Béla tér 10.. _L_S. 10358 Farkaskutya (szuka) és burgonya eladó. Nemestakács utca 42. 10359 stelázsl, konyha­asztal. fűrészporos kályhák. székek. morzsadaráM. fall­óra, 30 kg-os tize­des mázsa eladó. Megtekinthető dél­után 4-től és vasár­nap. Bercsényi u. 17.. I. 3. 10360 Egy negyvenes szá­mú tiszti csizma, ke­veset viselt nadrág­gal eladó Martonosi u. 9. 10332 Rrkamier riadó. Ber­zsenyi u. l/a. I. em. 6. 10331 Korai nagyazemú epcrpalánta eladó. — Kossuth Lajos sgt­8. P. n. Érd. regge ii orúkbam 10328 Samottoa vaskály­hák. üvegezett ablak tokkal eladók. Felhő u; i. — Vlllancscngő. 10351 Csizmák, nadrággal Igényesnek eladók. Bajcsy-Zsilinszky u. 22.. I. 3. 7—10 órá­Hb 10362 300 kéve szár és 500 méter új tetőléc el­adó. Fodortelep. Töl­gyes utca 3. 10373 Egy Jó. 4 éves pari­paló és 1 hold 1400 négyszögöl semlyék eladó. Hattyaste­lep. Kisvasút megál­lónál. — Szekeres. 10363 C'lpfftüzőgép eladó sürgősen. Fehérne­műt ls lehet vele varrni. Cim: Szeged. Halász u. 29/a. szám. 10364 Boroshordók. 50— 530 literig bérbe ki­adók. Sárkány u. 29. Alsóváros. 10365 Agy éjjellszekrény­nycl eladó. Puszta­szeri u. 10. Erd. szombat, vasárnap 14 órától, más napokon 17 órától. 10366 Hálószobabútor, szép festett, eladó. Dózsa György u. 16/b. fldsz 7. njlú. 10369 Használt ajtó és dif­ferenciálmű eladó. Párizsi krt. 19. 10371 Egy komplett háló­szobabútor. tűzhely es egyeb bútorok el­adók. Szabadsajtó u. 59. 10384 Használt mély gyer­mekkocsi eladó. — Kölcsey u. 11. III. em 10391 Újszerű állapotban lévő 30 q gumisko­csi eladó. Alföldi u. 22. 10390 BMW R—51 oldalko­ctlval kifogástalan állapotban eladó. Ki­sebbet 330-ig beszá­mítok. Vásárhelyi 59. 10385 Eladó singer varró­gép. kályhavédő. — Árvíz u 12. fldsz. 4. 10373 Gyermekkocsi, mély. csehszlovák tipus, — férfi ballonkabát, új állapotban. EXa 3.5 fényképezőgép eladó. Lenin krt. 48. I 14. Kovács. X10387 Veszek használt bú­torokat, hívásra ház­hoz megyek. Mik­száth K. u. 19. pap­pál. X10025 Planlnot vennék bér­be. Kálvária sor 16. I. lépcső, n 6. M 10185 Borosbordó eladó. — Nemcstakács u. 26. 10184 Sertés, egy évesnél idősebb. hizlalásra eladó. Tímár u. 13. Martonék. Cserépkályha, nik­kelezett. hordozha­tó rádió, fotelek el­adók. Szilagyi u. 1. Totónál Gyermek mélykocsi, ..Ikarus" gyártmány, jó állapotban eladó. Meszlényi, Bocskai u. 3. Eél hálószoba, kom­binált festésű, igé­nyesnek. páfrány gyöngyike tövek el­adók. Retek u. 1/b. Modern új konyha­bútor eladó. Bútor­javítást és alakítást vállalok. Asztalosnál, Lengyel u. 26. Nagy vásáros láda és leszámítoló vil­lanyóra eladó va­dász u. 4/a. m. 9. du. 2-től. Légfűtéaes kályha eladó. Tolbuhin sgt. 34. 1. em. 1. 10299 Ap^UUdeté&ek Kék árvácska na­gyobb tételben is el­adó. Újszeged, Bal­tasor 32. 10237 Eladók 800 öl ártér, fürészelt horogfák. 330 kéve kukorica­szár. Sárkány u. 23. 10256 Szürőbordók bérbe kiadók. Közép u. 4/a. Alsóváros. 10252 Egy kis Kalór-kály­ha eladó. Cserzy M. u. 30 a. 10251 Gyermekágy, 2 fió­kos, rugósbetéttel el­adó Újszeged, Hat­házak. Faragó. 10250 Bérbe vagy felesbe vennék 8—10 kat. hold földet, tanyá­val. Hattyú u. 48. Oláh. 10243 Egy új Favorit ver­sen '/kerékpár eladó. Valda u. 18. 10247 Pannóniához sport oldalkocsi eladó, 3200 Ft. Zárda u 7. 10301 Bötejelö kecske el­adó. Sziliért sgt. 20. szám. 10183 5.5 HP háromfázisú villanymotor és egy szalagfűrész eladó, öthalom u. 8. 10276 Tűzhely és jó álla­potban lévő gázre­zsó eladó. Bujesy­Zs. u. 22 Itt. 27. Hatfiókos antikszek­rény (komód) eladó. Hmvhely. VII.. Er­délyi u. 4. Női kabátok eladok. Délután 5—7 között. Dugonics u. 18. Eladó nagy vas- és fakád. Rózsa u. 1 Eladó jó sezlon, — konyhaszekrény, szé­kek, ágy, stelázsl. Érd. Külsö-Csongrá­dl sgt. 25. 10292 Egy hétéves herélt ló eladó. Petőfitelep 58. u. 1182. Oroszék­nál. 10190 Konyhaszekrény, modern, oldalrészes, eladó. Dorozsma. — Zentai u 12. 1 db 6 lóerős 1440 fordulatú Ganz vil­lanymotor, 1 db szá­ritottészta-gyártó gép napi 50—60 kg teljesítménnyel és szárító keretek el­adok. Cim Kiskun­dorozsma, Rákóczi u. 52. X10297 2 db új redőnytokos, 6 szárnyas ablak és ajtó eladó. Szécsl u. 14. Alsóváros. Eladó két szekrény, két ágy. snkeretek. Sándor u. 40. 10218 Fekete férfi télika­bát. jó állapotban, közcpalakra eladó. Hajnóczy u. 15. II. emelet. 10238 Veszek kárpitos kár­tológépet. Ajánlatot ..Hasznos" jeligére a kiadóba kérek. 9988 Exbautztort, no vol­tos nagy ventillátor, fél lóerő körüli egy­fázisú motort, két­eres gumikábelt ve­szek. Párizsi krt. 8. Egyes csengő. 10192 Óriási szemű korai földleperpalánta kap­ható. Főfasor 45. 500 kg-os mázsa su­lyokkal együtt eladó. Újszeged, Fürj u. sn. 10188 Seprükötő felszere­lés, cserépkályha­csempe és esőkabát eladó. Retek u. 16 INGATLAN Eladó fél ház ket szoba, konyhával. El­foglalható. Érdeklőd­ni: Szeged. Tábor u. 7/b.. fldsz. 0-as a1tó. Újszeged, Ujszőrrgi u. 69. számú be­költözhető, jószág­tartásos magánház 22 ezerért eladó. Kama­ratöltés mellett — Pillichtelep. 10405 Ház eladó. Kormá­nyos u. 20 szám. Két szobás magánhá­zat veszek, szoba, konyha, spelzos la­kást adok. Cimet Csuka u. 31/b. szám. Hegedüsné névre kérem leadni. 10358 420 n-öl gyümölcsös Újszegeden felesbe kiadó. Lenin krt. 38. 3. ajtó 10357 Ház eladó. Hernyós U. 13. 10349 Szabadkán lévő há­zamat elcserélném magyarországi há­zért vagy ingatla­nért. Erd. vasárnap Debreceni u. 25. sz. Fél házat vennék 20 ezer Ft készpénzzel fizetnénk, többit havi megegyezéssel. „13" Jeligére kiadóba. Belvárosi lőútvona­Icn magánház eladó, esetleg kisebbért el­cserélhető. Érd. Le­nn krt. 91. fldsz. 4. Leválasztott, taga^. kétszoba. hall. fürdő­szobás fel ház eladó. ..Teljes átadással" jeligére Takaréktár u Hirdetőbe. Haz Petőfi telepen V. u. 227. sz. lakását­adással eladó. Erd. V. u. 194. alatt lehet. Fladó Gém u. 18 sz. ház. Egyszoba, konyhás, kertes magánház cserelakással eladó. Kis vaskályha, asz­talok. Algyői műút 1188. 49. u. sarok. — BUSZ-mególlónál. Ház. eladó, Nemcsta­kács u. 4 Erd. At­tila u. 17. Koncz. Föld eladó. 4 hold kiadó. Pálfi u. 34. Életjáradékos házat keresek megvételre, állami dolgozó pár. „Havi 500—600" jeli­gére kiadóba. X10291 Nagyfeketén 1 hold föld ősziárpának fe­lesbe kiadó. Erd Bécsi krt. 40. szám. Újszegeden, Nagy­királyica dűlőben 1 kat. hold föld eladó Hattyú u. 22/b. 10284 Fél ház lakása tadás­sal eladó. Lengyel u. 29/a. emeleten érdek­lődni Eladó a város belte­rületén 316 és 358 n-öl elsőrendű gyü­mölcsös. Erd. Csong­rádi sgt. végén. — ErsedManvában. Pusztamérgesen 4 hold szőlő, 2 hold szőlőnek, gyümöl­csösnek való szántó minden elfogadható árért részletekben is eladó. Erd. leveleit ..Szép" jeligére kl­"fólvi kérem. X10280 Ház eladó. Petöfité­lep V. u. 198. szám. Sándor u. végén 225 Jí-öl házhely eladó Erd. Rom u. 3. 10274 4 hold szántó. 2 hol­das szölós-tanya el­adó. AsotthaLnrán, Bajai út mellett. — Autóbuszmegállónál, Erd. Szeged. Béke u. 10. 10235 Fél ház eladó. Pálfi u 34. Egy beköltözhető magánház eladó. — Ugyanott egy jókar­ban lévő mélykocsi eladó. Erd. Boszor­kánysziget u. 48. du. 3-tól. ' Egy politúros kom­btnáltszekrény és egy kihúzható ász­ul eladó. Újszeged, Rádai u. 9. 10295 Eladó kifogástalan férfikerékpár. fote­lek. ebédlőasztal, ki­húzható 24 szemé­lyes. Megtekinthető vasárnap egéfiz nap Brüsszeli krt. 23. emelet n. ajtó. 10294 Jó állapotban lévő csónakos varrógép eladó; Klstlsza u. 10. 10293 Eladó egy ágy. betét­tel. egy éjjeliszek­rény; egy konzoltü­kör; Április 4 útja 29. II. 8. 10288 Ovális diófa faragott asztal, fehér 3 fió­kos modem sublót­szekrény eladó Pe­tőfi Sándor sgt. 21. Tóthéknál. 10286 Eladó mázsa, targon­ca. lószőrmatrac, fa­llóra keret. Remény u. 6. 10285 Eladó kombinált szo­babútor. új, 10 da­rabból állo. Londoni krt. 18. fldsz. 2. Ér­deklődni szombat és vasárnap egész nap 10283 Egy db 13 hónapos süldő. 100 kg és 20 db gramofonlcmez eladó. Erd. Petőfite­lep XIII. u. 793. sz. 10282 Palackról komplett autógénhcges/.tő szerszám eladó. — Zsolnay János, Pusz­tamérges. Posta épület. 10281 Eladó kombinált­szekrény és hármas tükrös szekrény. — igényesnek. Hétvezér u. 28 a. em 10272 Eladó kévés nád. jól termő szóló gyü­mölcsfákkal. nagy vaskályha. Pálfi u. 33/a. 10271 Egy Jó állapotban lé­vő 20 q teherbíró stráfkocsi eladó. Rá­kóczi u. 69. 10270 Magnetofon, bőr cslz­manadrág. durébel­cslzma, festmények eladók. Sztálin krt. 46. m. 12. 10374 Príma sport és mély gyermekkocsi, női és férfikerékpár eladó. Szt. László u. 12/b. 10375 Eladó fekete férfi­felöltő. kalapok, ci­pók. 2 használt nagy közép szőnyeg, per­zsaszónyeg. porce­lán étkészlet. Teleki U 6. 10378 50 q fehér takar­mánycékla eladó. — Szegedi Pásztor u. 15, 10392 Eladó használt eke, fogas láncborona. — Gőz u. 1/b. 10269 500 kéve kukorica­szár eladó Újszeged, Füvészkert mellett. Érd. Rom u. 6. 10266 Hálószobabútor, szép eladó. Szatymazi u. 15. Gázgyárnál. 10265 Hálószoba, egyéb bútorok eladók. Le­nin krt. 27. Nógrádi. Vaskályha, samot­tos, eladó. Lengyel u. 17/b. emelet. 1 db 125 cm! Stabil motor eladó Hétve­zér u. 63. Goda. Mia motor, flasnizug, kézi szivattyú, tár­csás daráló, teli aj­tó. nagyobb mennyi­ségű hódfarkú cse­rép, tetőléc, eladó. Kossuth Lajos sgt. 113. 10234 Jókarban lévő dí­ványt vennék, lehe­tőleg alacsony tám­lával. Újszeged, Kál­lay u. 17. 10237 Egy cilinder, stop­pológép eladó. Ér­deklődni Szabadsaj­tó u. 22. 10231 Boroshordó, nagyobb méretűt megvételre keresek Apáca u. 13. Gróza. 10229 Egy db 300 literes szűrőkád eladó. Má­tyás tér 8. 10226 Szép politúros szek­rény és 250 cm3-es motorkerékpár el­adó. Petőfitelep. II. u. 21. szám. 10224 Kévés szár Nagy fe­ketén eladó. Érd. Hold u 6. szám. Al­sóváros. 10223 100-as behajtós mo­torkerékpár. jókar­ban. 2 kályha olcsón eladó. Szeged, Tisza Lajos u. 65. 10222 Eladó csónakos Sin­ger varrógép, piani­nó zongora. Brüssze­li krt. 30. szám. 4 attó. 10261 Eladó sötétkék téli­kabát 14 éves fiú­nak, fekete férfiöl­töny, gyermekágy. Hóbiártbasa u; 53. 102S9 Jókarban lévő férfi-, női kerékpár, kis­méretű ajtólap, tetö­kibúvó bádog eladó. Újszeged, Korondi u. 6. 10220 Különbejaralú, szép bútorozott szoba, te­lefon-, fürdőszoba­használattal kiadó. „Magánosnak" jeli­gére kiadóba 10314 Egy ház lakásátadás­sal eladó. Petőfite­lep 19. u. 892. szám. 10346 Házhely eladó Újsze­geden. Bérkert u 98. 10344 Brüsszeli krt. 15. sz. ház kétharmad rész­ben és Kissori állo­máshoz közel 2 hold szőlő eladó Érdek­lődni Kálvária sor 8. Ház eladó. Gazdál­kodónak alkalmas. Csillag tér 2. 10329 Magánház Körtöltés sor 16. (Francia utca vegénél) eladó. Hét­köznap 16-tól, vasár­nap egész nap. 10328 Eladó 1/3 házrész beköltözhető lakás­sal. Erd. 13—15 óra között. Katona .Tó­zsef u 35. 10324 Eladó tanya. 2 vagy 4 hold földdel Do­maszéken. Erd. Sze­keres u. 15. 10323 Tiszaparton szépfek­vésü nyaralóház el­adó. Auer, Somogyi B. u. 19. 10321 Családi ház gázos, nagy gazdasági ud­varral. lakásátadás­sal olcsón eladó. — Iparosnak is alkal­mas. Jakab Lajos u 15; 10313 Fél ház eladó, vagy elcserélhető nagyob­bért. ráfizetéssel. — Hattyú u. 15. szám. Erd. du. 10312 Eladó egy kis ház. Petőfitelep V. u 14/b. Újszegeden Középfa­sor 15. szám alatt összkomfortos kertes villa melléképületek­kel azonnal eladó. Erd. Szűcs Józsefijé­nél. du. 4—5 óra között. Szilágyi u. 4 szám alatt. X10.752 Két hold gyümölcsös két szoba, konyhás épülette' eladó — Azonnal beköltözhe­tő. Újszeged, Ken­dergyári u. 45. x 2 szobás fél ház ked­vezményes áron. — szép Szuper-rádió el­adó. Sziliért sgt. 25/g. Szántóföld, i. o„ el­adó a belvárosi te­mető mellett (Jeri­kó). Szentháromság u 13. Jobbra. 10262 Nagyfeketén 4 hold príma szántóföld el­adó. Érd. Tabán u. 17.. ugyanott hasz­nált hosszú bőrkabát eladó. 10253 3 hold föld a felső­városi Nagyfeketén bérbe kiadó. Csuka u 13. Fél telek eladó. Do­bó u. 7. Két hold szántó Bel­sö-Baktóban fizetési kedvezménnyel el­adó. Erd. Csomik­nál Magánház fele eladó, vagy elcserélhető. — Szalymazi u. 28. Maros u. 8. ház sür­gősen eladó, lakását­adással. Érd. ugyan­ott. Kátai-dűlőben Kátai-dülöben 830 n-öl telek eladó. — Erd. Béke u. 10. Ház eladó nagy kert­tel. Kiskundorozs­mán. Tolbuhin u. 18. szám. 10221 Családi ház eladó. — Sziliért sgt. 3. Erd Római krt. 41. ugyan­ott nagy kályha és vetőgéo eladó. 10311 Keresek havi magas részletre kis házat, vagy életjáradékért. „Pontos fizető 10 227" jeligére kiadóba. Eladó 2700 n-öl I. osztályú szántóföld Matyó. Szabadkai út mellett Erd. 13-án de. Oláh József, Mi­hálvtelek. 10230 Kiadó ház kettő szo­ba. konyhás. víz, villany bent. Szőreg, Árpád u. 172. szám. Csuka u. 38. számú ház eladó. 10124 Jugoszláviai családi házamat. Zemun központjában elcse­rélném magyaror­szági ingatlanra. Bő­vebbet: telefon: Bu­dapesten 143-119. 2 kat. hold föld cs 400 n-öl kert eladó. Érd. Nagyszombati u. 22. Béketc|cp. Felsővárosi magán­házam eladó, csere­lakással. Erd. Ba­lognál. Bécsi krt. 2. A L L A S Eladó azonnal be­költözhető 420 öles kettöszobás családi ház. Csongrádi su­gárútnak Makkoshá­zi u. 109. Tanya, 2 hold föld gyümölcsfás és sző­lő. szép lakás Ka­pitányságon eladó. Erd. Kossuth u. 9/b. Ház eladó. Kiskun­dorozsma. Felszaba­dulás u. 3. Temp­tpnj m-lictl. X10244 L A K A S Iskolasegédl, házfel­ügyelői szolgálati kétszoba, éléskamra, fürdőszobából álló lakásom elcserélném főbérletl hasonlóért. Erd. Szép Mátyás, Moszkvai krt. 11—13. Elcserélném szép egyszoba. konyha, spelz. WC, olcsóbérü, gázos, főbérletl laká­somat egy nagyobb vagy kettó szobá­sért, megegyezéssel. Erd. du. 5—8 között. Lenin u 6. II. 7. Kettő szobás. össz­komfortos, főbérletl lakásom nagyobbmé­retűre cserélném. — „Csak főbérletl re" leiigére Takaréktár u. Hirdetőbe. Diáklány vagy értel­miségi nő meleg ott­hont kaphat • ellátás­sal. „Azonnal" jeli­gére. Takaréktár u. Hirdetőbe. Szoba, konyha, Spei­zos szentesi lakáso­mat elcserélném sze­gedi hasonlóért. Erd. Tarlántélep 5/b. Belvárosi kétszobás, összkomfortos föld­szinti, déli fekvésű lakásomat háromszo­básra elcserélném. — Ságvári Endre u. 6 Molnár. Erd. du. 3— 5-ig. Szoba, konyhás la­kást üresen. vagy bútorozva keres fia­tal mérnökházaspár, azonnalra. Gyermek nincs. Tervező Iroda, Klauzál tér 2. X10290 Elcserélném egy szo­ba, konyhás, fás­kamrás. jjszágtarté­sos lakásomat hason­lóért. Molnár u. 22/b. Egy- vagy kétszobás lakást keresek ma­gas költség megtérí­téssel. „Megegye­zés" jeligére kiadó­ba. 10225 Két egyszobás lakást cserélek kétszobá­sért Nyíl u. 7. 10255 Albérleti szobát. le­választható lakrészt keres tanársegéd há­zaspár. „Gyermekte­len" jeligére Hirde­tőbe. Keresek szoba, konyhás lakást meg­egyezés szerint. — Ajánlatot a kiadó­hivatalba „Költség térítve" jeligére. Magános nö társbér­leti lakást keres. — „Tavasz" jeligére ké­rem a címeket a Délmagyarország ki­adóba. 10215 Egy szoba, konyhás lakást keresek meg­egyezéssel. „Novem­ber 10" jeligére Ta­karéktár u. Hirdető­be. Elcserélném 1 szoba, spelzos, fásszínes la­kást. szoba, konyha, spelzos lakásért költ­ségmegtérítéssel. — Érd. Tompa u. 4. sz alatt. 10303 Garzon lakásom el­cserélem 2 szoba, összkomfortosra. — költségmegtérítéssel. Gogol u. 23. 10327 Elcserélném utcai szoba, konyha, spel­zos lakásom hasonló nagyobbért. Bécsi, Moszkvai krt. kör­nyékén. Moszkvai krt 25/a. Király. Költségtérítéssel ke­resek leválasztható lakásrészt. ..Egy szo­ba összkomfort" Je­ligere a kiadó. 10955 Másodéves orvostan­hallgató bútorozott szobával szoba­társat keres ti­zenötödikére. Esetleg komoly diákot. Li­liom u. 14., 3. ajtó. HomoLaaé. 10310 Tízéves irodai gya­korlattal képesített normás, teljesítmény bérszámfejtói mun­kaügyi, bérgazdálko­dási. SZTK ügyinté­zői szaktudással munkát keres. Érte­sítést kér „Szorgal­mas II" jeligére Ta­karéktár u. Hirdető­be. Ff tv eszünk a cse­mege szakmában gyakorlattal biró ke­reskedelmi eladókat. Jelentkezni 110-es Cseme Bőit, Kárász U. S. X I Dongó motorkerék­párok sebessegíoko­zásának speciális be­állítása, Csepel mo­torkerékpárok hen­gercsiszolása. elekt­romos ivhegesztés, mindennemű gépek szakszerű javítása Fekete motorüzem­ben. Liget utca 22. Telefon: 48-06 (Pof­tas Kultúrolthonnai szemben). X7969 Gyakorlattal rendel­kező sofőr állást keres. „Soiőr" jeli­gére Takaréktár U. Hirdetőbe. Megbízható bejáró­nőt délelőttre felve­szek Jelentkezni du. 4-től. Béke u. 2h. Háztartási alkalma­zottat, lehetőleg bentlakót felveszek. Dr CSerne. Tolbu­hin Sgt. 46. Mindenest keresek 4 tagu csaladhoz Rösz­kére a pékségbe, 18— 50 évig. Érd. László János. Szeged. Pári­zsi krt. 43/b. 10370 Bejárónőt heti 2 napra 4 órai mun­kaidőre keresek. Je­lentkezni csak vasár­nap. Apáca u. 13. Nagy gyakorlattól bi­ró csemegés kartár­sakat felvesz 109 sz. Csemege, Széchenyi tér 8. X10367 Egy lakatostanulót és egy segédet felve­szek. Topolya sor 11. 10389 Mindenest Budapest­re felveszünk. Érd. Szeged. Jóslka u. 1. Weisz. 10312 A Mérlegkeszítő, Re­szelővágó és Kazán­kovács KSZ vizes­kőre köszörűst állan­dó munkára felvesz. Jelentkezés Április 4 útia 9. szám x Éjjeliőrt keres a Ko­vács. Bognár KTSZ. Jelentkezés a Tisza Latos u. 2 4. sz. alatt. Helyőrségi Tisztiklub takarítónőt felvesz. Jelentkezni lehet szombaton 8-tól. Összes gőzgépekről, motorokról vizsgá­zott gépész villany­szerelő. műszerész­mester nagy gyakor­lattal állást keres. „Mester" jeligére Ta­karéktár u. Hirdető­be Villanyszerelőket nagy gyakorlatú, ön­állóan dolgozni tu­dókat felveszünk. — Megyevill., Szeged. Boros József u 3. x .Mindenes bejárónő felvétetik. Jelentke­zés délután. Vásár­helyi sgt. 32. 10213 Asztalos és kárpitos szakmunkásokat fel­vesz azonnali belé­pésre a Szegedi De­koráció és Kirakat­rendező Vállalat. • — Klauzál tér 7. x Kőműves szakmun­kásokat keres felvé­telre a MEZÖÉK ki­rendeltsége. Szeged, Sztálin sétány 2. sz alatt. x HÁZASSÁG Házasság céljából megismerkedne ma­gas férfi lakással jendelkző nővel 30 évig. Levelet „Sze­retet" Jeligére kiadó­ba kérek cimmel. 22 éves, érettségizett elvált asszony egy gyermekkel keresi hozzáillő férfi isme­retségét házasság céljából Kizárólag kézzel irott fényké­pes választ kérek. — ..Tavasz" jeligére Takaréktar u. Hir­detőbe. Jobb nyugdíjas 63 év körüli nyugdíjas asszonyt keres lakás­sal. „Pontos elmet kérek" jeligére ki­adóba. 10273 Ismeretség hiányá­ban ezijton keresem azon 38—48 éves fel­télien intelligens nő ismeretségét, házas­ság céljából, akt 10 éves kislányom to­vábbnevelését az anyat szfv melegsé­gével vállalná. Fény­képes választ „Ne­héz. egyedül" leligé­re a Klauzál tért ki­adóba kérek. 10398 49 éves, józanéletű, gyermekszeretö mű­szerész csinos hölgy ismeretségét keresi. „Házasság céllából" teugére a kiadóba. G Y B Óráját Javíttassa r; most újból megny.lt Laczkó órás üzlete­ben. Mikszáth Kál­mán u. 19. Sándor­étterem me'lett. Angol, német nyelv­tanítás, előkészítés vizsgákra. Gutenberg U, 36, 5 órától. 19/73 Szerződéses hizlalok és gazdák figyelmé­be! „L1LIPUT" 9 ka­lapácsos terményda­ráló érkezett Műsza­ki (Bizományi) Anyag- és Gépkeres­kedelmi Váll., Tábor Egy jó állapotban lé­vő sezlon eladó. Bi­hart u. 16/a. Megte­kinthető szombat 3­tól hétfő estig. 10403 Baktói gyümölcsös­kertbe felest kere­sek. Erd. vasárnap Béke u. 2/b. jobb. Elajándékoznám fe­hér puUkutyámat megbizható kutyaba­rát, helyre. Erd. Oszt­rovszky u. 17. II- 6­Fürészrcszelók, ci­pész ráspolyok újra­vágasát vállalom. — Temkó János resze­lővágo. Pulcz u. 11. Kettó kisgyermek gondozását vállalom. nappalra. „Kényel­mes" jeligére Taka­réktárt Hirdetőbe. Csccsemögondozást vállalok több éves gyakorlattól, püspök U. LL/A. X• t-^^^^m Dolgozó szülök isko­lás gyermekére fel­ügyelek, rendszeres felkészítését jutányo­sán vállalom. „Nyug­díjas pedagógus" je­ligére Takaréktár u Hirdetőbe. __ Ki vállalna magához egy Idős nyugdíjas nénit családtagként. Hernyós u. 6. szám. Állami gazdasagok. termelőszövetkezetek és egyéni termelők boraik elárusítását vállalom. Kúnágotáu, Rákóczi üt 37. Ro­nyecz Lajos. 10245 Pénteken a Széche­nyi téren vagy kör­nyékén elveszett egy Munkás-Paraszt Ha­talomért emlékérem. Kérem a becsületes "megtalálót Jutólom ellenében adja le kl­adóhlvatalba. 10388 Kerékpár, varrógép, g-ermekkocsi javítá­sa. téli zsirozása. tűzzománepzása. gu­mik vulkanizálása, hegesztése 6tb. ga­ranciával. Balogh műszerésznél. Csong­rádi sgt. 25. 10376 Angol, eszperantó nyelvtanítás ' gyors­eredményű módszer­rel. gyermekek és felnőttek részére. — Szakfordítás Taka­réktár u. 8. II. 18. Telefon 32-29. 10368 Igazolványképek sürgős esetben is ké­szülnek. Sorozatké­pek gyermekekről, felnőttekről is. Ra­dák Máriánál. Klau­zál tér 7. 10345 Famegmunkálás gé­pen végezhető. Javí­tásokat vállalok, asz­talos. Maros u. 41. Dolgozó parasztok t Nagv Jövedelmet biz­tosit a szerződéses seprű cirok. Magja és a szakáll magas áron értékesül. Minőségi vetőmagot. előnyös átvételi árat és hasz­nos szakvonall segít­séget biztosít a hely­beli Földművesszö­vetkezet Eladó Nagyfeketén egy hold föld. .szecs­kavágó. Csuka u. 15. Néprádió átalakítás, rádiójavitás, hango­lás. recsegés meg­szüntetése garanciá­val. Károlyi u Lak­wer. x Házhely cs épület faanyag eladó. Erd. Vásárhelyi sgt. 2. — Nvárl. Figyelem: Nagyobb mennyiségű vadalma csemete kapható. — Kiss Menyhért. Szó­reg. Vaida u. 37 Termelőszövetkeze­tek, dolgozo parasz­tok! Jól kifizetődik a szerződéses zöld­ség- és hagymater­mesztés. Gondmen­tes termelőmunkát és előnyös áruérté­kesítést biztosít szá­motokra. Jelentkez­zetek 1957—58. évi előszerződésre a helybeli zöldség-gyü­mölcs felvásárlótele­pen. Illetve a föld­művesszövetkezet­nél. Bélyeget, regi leve­lezést. gyüiteményt veszek. Halász. Bu­dapest. Lánchíd u. 11. Figyelem: Kútgyűrü. pormetezőkád. ce­mentvályú. sírke­reszt. „ kéményajtó. és egyéb beton­és műköáru kaphatő. londoni krt. 4. Pe­tőfi-laktanyával szemben Bozsó, x

Next

/
Oldalképek
Tartalom