Délmagyarország, 1955. október (11. évfolyam, 231-256. szám)

1955-10-01 / 231. szám

OÉ LMS6YSR ORSZÁG Szombat, 1955. október f. 1955. OKTOBER I, SZOMBAT l IDÖJARASJELENTCS Várható Időjárás szombaton es­tid: Kevés felhő, főkép nappali felhőképződés, valószínű cso nél­kül. Mérsékelt szél. HüvOs éjsza­ka, hajnalban helyenklnt gyenge talajmcntl fagy, regged kód. Eny­he nappal. Várható legmagasabb hőmérsék­let szombaton 16—19 fok között. MOZI Szabadság: 5 és 8: özönvíz előtt. — Magyarul beszélő francia film (október S-lg). Csak 16 éven fe­lülieknek). Vörös Csillag: Fél 6 és fél 9: Özönvíz előtt. — Magyarul beszé­ld francia film (október 5-lg). Csak 10 éven telülieknek. Fáklya: Háromnegyed 6 és 8: Egy nyáron át táncolt. — Magya­rul beszélő svéd film (október 2-ig). Csak 16 éven telölleknek. Későnjövők csak a híradó utáni szünetben mehetnek be a néző­térre. Postás Kultúrotthon: 6 és 8: Si­mon Menyhért születése. — Ma­gyar film. NEMZETI SZÍNHÁZ Este 7: Warrcnné mestersége. — Szelvénybérlet, — Bemutató elő­adás, MOZEUM Fehértó élővilága (Kultúrpalota, Roosewelt tér). Múzeumi Képtár (Horváth Mihály ulcal üvegcsar­nok) hétfő kivételével mindennap délelőtt 10 órától délután 6 óráig. FELHÍVÁS Felhívom a termelők figyelmét, hogy a kenyérgabonavetési telje­sítésüket (aki a rozsot, búzát el­vetette) a kerületi Tanácsnál a vetés befejezésétől számítva 3 na­pon belül be kell Jelenteni. A ve­tés teljesítésének elmulasztása büntetést von maga után. Vb, elnök FELHÍVÁS Felhívom a termelők figyelmét, hogy akinek búzatermése vetési célra alkalmatlan, a Terinényfor­galml Villalat Szövetkezeti úti raktárában cseretermény beadása ellenében kicserélhető. Tekintettel arra, hogy sok cslrás termés van, ajánlatos vetés előtt csírázást pró­ba megtétele. Vb. elnök — A Juhász Gyula Kultúr­házban október 2-án, vasár­nap délelőtt 10 órai kezdettel Jókai Mór: -Kőszívű ember fiai- regényének diafilm-vál­tozata kerül vetítésre. Az ér­deklődő tanulóifjúságot sze­retettel várja a kultúrház veztősége. Belépés díjtalan. Özönvíz előtt Francia—olasz filmalkotás bemutatója Szegeden A XX. század gyermekei vagyunk, s az iskolában úgy tanultuk, hogy a világ végét várni a középkor divatja volt. Ez azonban téves tan. A mi iskolánk itt sem az életre tanított. Századunk krónikása, a film mást jelez. A világ egyik metropolisában a világ végét várják az emberek, özön­víz elöít vagyunk. S a modern özönvíz, amelynek árnyéka az elkerülhetetlen végzet félelmében tartja Párizst: a háború. Az emberek életét a rettegés tölti meg — annál inkább, minél gazdagabbak —, a hisztéria lovagjai pedig, akiket feldobott a szennyes ár, napról napra élnek piszkos üzleteikből, ama Ho­ratius-i „Carpe diem"-et a maguk aljas hasznára és kéjére szabva. Iiiszen úgyis mindenkit megöl az atom. Azok pedig, akikre vár a jövendő, a fiatalok, kiknek az emberiség íratlan törvényei értelmében túl kell élni a világvéges jelent, az özön­vizet. azok mit tehetnének? Elvágyódnak a világ végére, az Óperencián túlra, ahol halászok dalolnak a pálmafák alatt, kis csónakok siklanak a tengeren, s bennszülöttek élik primitív, természeti létüket, mit sem tudva a modern világ borzal­mairól: egy kis óceániai szigetre, mely a nagy szimbolisták képzeletében jelképezett egy szebb világot, ahová Baudelaire vágyódott és Gauguin el is érkezett. Az álom szép, de pénz kell ahhoz is. E garnd-guignol-i rettegésből pedig szabadulni kell: cselekedni. S a magukra hagyott, megkínzott lelkű fiatalok tette rablás és gyilkosság lesz. Az Ítélet őket sújtja, azonban bűneik a felnőtteket ter­helik. A halál-félelem a bűn talaja, s a szürrealizmusé. Mi azonban a reális világból nézzük ezt a világot és e világ szürrealizmusát a film szemüvegén. Borzalma idegesít s nem izgalmat, inkább szánalmat kelt. Nem várjuk a világ végét. (németh ) A RÁDIÓ MOSÓRA: OKTÓBER 2, VASARNAP Kossuth-rádió 4.30 Reggeli zene, 7 Szabad Nép vezércikke, 7.15 Hanglemezek, 8 Hírek, 8.1S Nyelvművelő előadás, 8.20 Egy falu — egy nóta, 8.55 Fotóamatőrök öt perce. 9 Zenei Új­ság, 10 Vasárnapi levél. 10.10 If­júsági rádiójáték, II Részletek a varsói VIT hangversenyeiből, 12 Hírek, lapszemle, 12.15 Népi ze­ne. 13 Ajándékmtisor. 13.20 Moszk­vai Rádió összeállítása, 14.16 Szimfonikus zenekari hangverseny, 15.30 Egy hét a külpolitikában. Előadás, 15.45 Sztv küldi, 16.20 Közvetítés Prágából a Csehszlová­kia—Magyarország Európa Kupa­labdarugó-mérközésről, 17.15 Sport­Indulók, 17.30 Hírek, 17.40 Kincses Kalendárium. 18.40 Tánczene, 19 óra 00 Műsorismertetés, 19.08 Színmű: Romeo és Júlia, 20 Esti Híradó. 20.20 A szlnmfl folytatása, 22 Hírek. 22.10 A színmű folyta­tása. 23.01 Zenekart hangverseny, 24 Hírek, 0.10 Virágénekek. Petőfl-rádló 8 Fűvószene, 8.30 Ev. lélóra, 9 Zenekar, 9.30 temezesláda, 10.10 Szív küldi, 1! Falusi Jelentés, i( 11.05 Szimfónikus zene. 12.24 Hanglemez, 12.35 La Fontaine me­séi. 13.05 Müvesziemezek, 14 Szov­jet filmzene, 15 Egy falu történe­téből. Tanner József előadása, 15 óra 20 Vidám nóták, 16 Operarész­letek. 17 Ciyermekszlnház, 17.35 Beethoven. Milliókat átkarolva. Ba­rabás Tibor Író regényének negye­dik része, 18,35 Szlobodszkoj és Ivan Gorelov szatírái, 18.55 Bar­tók-hangverseny, 19.40 Zenekar, 20 óra 20 Lapismertetés. 20.35 Tánc­zene, 21.30 Sporthíradó, 22 Zene­kari hangverseny. — Ma, szombaton este 7 órakor mutatja be a szegedi Nemzeti Színház Bemard Shaw: Warrenné mestersége című színművét. A főszere­peket Lontay Margit, Amb­rus Edit, Miklósy György, Kaló Flórián, Kátay Endre és Kormos Lajos alakítják. Az előadást Ádám Ottó, Já­szai Mari-díjas rendezte. SPORT MAt SPORTMŰSOR ' Labdarúgás Törekvés pálya: Fél 3-kor Vasas —Törekvés tartalékbajnoki. Vezeti Liliom (Kuhri), fél 5-kor Vasas­Törekvés megyei bajnoki. Bárdos (Bálint, Csontos). Haladás pálya: Fél 3-kor Hon­véd—Építők tartalékbajnoki. Ha­lász (Kókai, Nagy T.), negyed 5­kor Honvéd—Építők megyei baj­noki. Onódi (Kasza, Bokor). Bástya pálya: Fél 3-kor Bástya -Szőreg tartalékbajnoki. Török L. (Lőrinc), fél 6-kor Bástya—Szőreg megyei bajnoki. Géczi (Füzesi, Tőrök L.) Szabadság tér: Fél 3-kor Fűtőház —Haladás tartalékbajnoki. Mózes (Tóth F.), fél 5-kor Fűtőház-Ha­ladás megyei bajnoki, Szöltősi (Marton, Vadász). bogó—Újszeged bajnoki, Acs I; kolczi). Bőrösök, városi (Radnal, Mis­KÉZILABDA Szombaton délután 5 órakor az Építők SK pályáján kézilabda öszi kupa-mérkőzésre kerül sor a Textil—Kinizsi női csapatai közül. KOSARLABDA Rókusi Tornacsarnok: 5 órakor Szegedi Haladás I—Szegedi Ha­ladás II. féríi megyei bajnoki. Vezeti Tasnádi—Csanádi. Fél 7-kor Szegedi Bástya I—Szegedi Hala­dás női megyei bajnoki. Vezeti Heiszig—Tárnok. 8 órakor Szegedi Haladás—Budapesti Vörös Lobogó OB. férfi mérkőzés. Vezeti Csa­üjszeged: Fél 5-kor Vörös Lo- ' bay (Bp.)—Tasnádi. VASARNAPI SPORTMŰSOR Labdarúgás Haladás pálya: 3 órakor Szegedi Haladás—Budapesti Vörös Meteor NB. II. bajnoki. Vezeti Pósa. Kinizsi pálya: 8 órakor Kinizsi— Vörös Lobogó Ifjúsági bajnoéi. Bálint (Fórián, Tólh J.); 10 óra­kor Kinizsi—Vörös Lobogó me­gyei bajnoki. Bokor. (Tóth F., Fodor). Ady tér: Háromnegyed 8-kor Vö­rös Meteor—Dózsa ifjúsági baj­noki. Kársai (Kozár, Radnal), fél !0-kor Vörös Meteor—Dózsa me­gyei bajnoki; fél 12-kor Vörös Meteor—Dózsa tartalékbajnoki. Kuhn (Ungi, Vörös B.) Dorozsma: Fél 12-kor Dorozsma —Postás tartalékbajnoki. Gyémánt (Péter, Knapp), (él 2-kor Dorozs­ma—Postás Ifjúsági bajnoki. Pin­tér (Péter, Knapp), 3 órakor Do­rozsma—Postás megye' bajnoki. Szeghalmi (Ökrös, Pintér). Deszk: 12 órakor Deszk—Szpár­kusz ifjúsági bajnoki. Varga (Nagy I.), háromnegyed 2-kor Deszk—Szpártákusz tartalékbajno­kl. Jáksó. (Nagy I.), fél 4-kor Deszk—Szpártákusz megyei baj­noki. Dobos (Jáksó, Varga.) Bástya pálya: 9 órakor Bástya — Szőreg ifjúsági bajnoki. Csűri (Seimeczl). Tápé: 8 őrakor Tápé—Építők if­júsági bajnoki. Lörlncz (Halász). Szabadság tér: 9 órakor Távírda —Közi. Törekvés városi bajnoki. Bodor (ökrös, Spitzer), fél ll-kor Fűtőház-Haladás Ifjúsági bajnoki. Somogyi; Kistelek: Negyed 2-kor Kistelek —Röszke Járási bajnoki. Farkas (Mózes, Rácz), negyed 4-kor Kis­(elek—Sz. Kender városi bajnoki. Rácz (Farkas, Mózes). Mórahalom: 3 órakor Mórahalom —Gyálarét, járási bajnoki. Kádár (Salánki). Textilművek pálya: 3 óra Móra­hatom—Sandorfalva járási bajnoki. Széli Gv. (Kársai). Tiszasziget: Fél 3-kor Tiszaszi Algyö: Fél 4-kor Algyő-Kübek­háza járási bajnoki. KÉZILABDA Vasárnap megkezdődnek a sze­gedi kézilabda-csapatok öszi Ku­pa-mérkőzései. Az Építők Kálvin téri sportpályáján reggel 8 órakor a Szpártákusz—Vörös Meteor férfi, fél 10-kor az Epftök—Haladás női, fél ll-kor az Épftők II—Építők III. férfi mérkőzésekre kerül sor, míg a Szegedi Pedagógiai Főisko­la pályáján (Április 4 útja 8.) fél 10-kor a Szegcdi Pedagógiai Főiskola—Szegedi Bástya férfi mérkőzést Játsszák le. A Szegedi Épftők férfi kézilab­da-csap #i vasárnap osztályozó mérkőzést játszik Békéscsabán a Békéscsabai Törekvés csapatával az október 16-án Budapesten meg­rendezésre kerülő országos közép­döntőbe való jutásért. RÖPLABDA Vasárnap léi 12-kor a HalaJáí felsőtiszaparti pályáján Szegedi Haladás—Gödöllői Hpladás terü­leti bajnoki mérkőzés kerül <•> játszsára. ASZTALITENISZ " Vasárnap délelőtt fél 10-kor ai jkdy téri Egyetem tornatermébe® Játsszák le a Haladás—Bp. Epl­lők OB. I. asztalitenisz mérkői­sét. (Bejárat a Táncsics Mihály utcai kapun). Vasárnap reggel fél 9-kor Sí­Vörös Lobogó—Sz. Bástya férfi csapatai között megyei bajnoM rangadó asztalitenisz mérkőzés • Szakszervezeti Székházban, Tol­buchln sugárúton. A Szegedi Vasas Szeged város felszabadulásának emlékére csa­patversenyt rendez, melyre nevez­ni lehet a TSB-ben október 6-igj ATLÉTIKA A szegedi kalapácsvetők verse­nyét vasárnap délelőtt 9 órai kez­dettel tartják meg a Külső Törek­vés pályán. TIz órakor a rókusl vásártérem bonyolítja le a városi társadalmi atlétikai szövetség a Szabad Ifjúság mezei futóver. senyt. Négyszáz Vörös Meteor szurkoló érkezik a vasárnapi labdarugó mérkőzésre A vasárnapi NB. Il-es rangadó iránt nemcsak Sze­geden, de Budapesten is igen nagy az érdeklődés. A Vörös Meteor különvonatot indít a mérkőzésre. Eddig 400 szur­koló érkezését jelezték, már jegyet is vásároltak. Ez azt jelenti, hogy a szegedi szurkolóknak jól meg kell köszörül­niök a torkukat, hogy túlharsogják a budapestiek bíztatását. Készülnek is a szegediek a vasárnapi mérkőzésre. Az egye­temi ifjúság már jóelöre kolompokkal és kereplökkel szerelte fel magát, s a közeli városokból, falvakból is — Vásárhely­ről, Kistelekről — sok száz szurkoló jelezte jövetelét. A sze­gedi szurkolótábor Budapesten, a Vörös Meteor elleni mérkő­zésen kitett magáért. Most sem akarnak szégyent vallani, s 90 percen át tartó szakadatlan, lelkes biztatással a csapattal együtt küzdenek a bajnoki pontokat jelentő győzelemért. De az öntudatos, sportszerető szurkolóknak nem csupán az lesz a jeladatuk, hogy a maguk biztatásával hozzájáruljanak az újabb szegedi siker megszületéséhez, hanem az is, hogy ele­jét vegyék minden sportszerűtlen megnyilvánulásnak. Figyel­meztessék a sportszerűtlenül viselkedöket, hogy a vendégek — reméljük vesztesként, — de jó benyomásokkal távozhassa-. ert -Pusztamérges járási bajnoki. I ~ Markai (Kozár), l nak a fclsotlszaparti stadionbol. APRÖH 125-ös Csepel teleszkópos molor­kerékpár prlnta állapotban eladó. Érd.: Hungária szálló portánál. Dózsa György u. 5. 677 Föld, egy kis lánc és szár a Te­rehalom dűlőben eladó. Répás u. 13. szám- 622 Szoba-, konyhabútor eladó, Mó­ra utca 8. szám. 681 Egy Jóállapotban lévő női ke­rékpár eladú, Külső-Csongrádi sgt. 30. szám. 673 Jóállapotban lévő fehér mély gyermekkocsi, Kállay-féle eladó. Zákány u. 17. 697 Vennék komplett vagy hiányos Révai-lexikont. Nagy Sándor, Brüsszeli krt. 9. Eladó Békele'.ep, Bajmóczl u. 3. számú ház életjáradékkal, azonna­li lakásátadással, jószágtartással. Érd. ugvanott. 671 Háromszárnyas ajtó eladó, Petö­fltelep I. u. 8. 664 KettSszobás emeleti terraszos, Jószágtartásos. 41 Ft lakbérü la­kásom elcserélném egyszobás, össz­komfortosért. Érd. az esti órák­ban Matók, Hobiártbasa u, 6. Jácint, nárcisz, tulipán-hagymák és egy fakád eladó. Szekeres u. 21. Tölgyfa szüretelő kád 15 hl-es, adó. Lechner tér 4. cipésznél a clm. 670 Egy 350 kcm. motor eladó. Új­szeged, Túzok u. 5. 665 Műszerész esztergapad, vezetőor­sós. eladó. Szlllérl $gt. 9/b. 695 125-ös export Csepel kifogásta­lan állapotban igényesnek is meg­felel, eladó. Hétvezér u. 63. 084 Bőrkabátját már most javíttassa vízhatlan festéssel Csordás bőrru­hakészttönél. Szt. Miklós u. 7. Felsőváros. 623 Bontásból kikerült vályog, ajtó, ablak eladók. Pásztor u. 28. 674 Fürészporos kályha, újszerű ál­lapotban eladó. Jutányosán. Kazin­czv u. 14. I. 5. ajtó. 711 Kisipari bútorok készítése, átala­kítása, fényezése, komblnáltszek­rénv eladó Mátyás tér 23. 708 Zongora eladó. Juhász Gy. u. 5/b. 700 Nagyméretű szőnyegek, hatkarú szép csillár, festmény, férfi feke­te öltöny eladók. Hétvezér u. fi. Intelligensebb asszony kisebb háztartás vezetését vállalná vagy gyermek gondozását. Érd.: Oszt­rovszky u. 15. udvarban. 696 Egy szép modern hálószobabú­tor rézsodronnyal eladó. Doma­szék. Zöldfás iskola mellett, özv. Szaniné. 703 Kállay-féle fehér sportkocsi, ló­here alakú, igényesnek eladó. Lengyel u. 14. 710 Kisebb szflrőhordók eladók, Röszke. Petőfi u. 8. 707 Magánház eladó. Korda u. 29. 2 db 7 hl. boroshordó bérbe­adó. Rózsa u. 2. 692 Pá Ifi u. 94. számú ház lakását­adássat eladó. Gazdálkodónak al­kalmas. 689 Jóállapotban lévő mély és sport gyermekkocsi, Járóka eladó- Va­sasszentpéter u. 10. 685 Újszegeden rózsás gyümölcsös rózsához értőnek kiadó. Rózsa n. 2. szám. 691 Eladó összecsukható vaságy, menvezetgerendák, 383—196 literes hordók. Újszeged, Tárogató u. !7. Vennék kis magánházat készpénz és részletfizetésért vagv életjára­dékért. Érd: Bakai Nándor u. 30. Jókarban lévő karlkahajós varró­gép eladó. Váradl u. 31. szám. özv. Pappné. 682 Pál u. 1 l/a- félház eladó. 699 Eladó használt épület faanyag és egy kézlfűrógép. Újszeged, Kö­zépkikötősor 5. 688 Föld eladó gyálaf réten 2224 négyszögöl. Érd. Petőfitelep 14. u. 822. Tanácsné. 718 Bútorozott szoba férfinek kiadó. Gogoly u. 31. I. em. jobb. 683 Gyakorlott képzett nevelő gyer­mekek előírásos házi nevelését vállnlln 6 éves korig. Leveleket: Postafiók: 84. 690 Eladó faarfvag bontásból; bérbe hordók 200, 173, 100 literesek. Érd. lehet szombat és vasárnap 8-6­Ig, volt Főfasor, Rózsa F. sgt. 56. Melegágy! ablakkeret 150x125 cm méretű, 46x48 mm anyagvastagságú, sarok­vassal ellátva, festve (üveg nélkül) bérmentes vasúti küldéssel azonnali szállításra megrendelhető. Kertészeti Magtermeltető és Vetőmagellátó Vállalat, Bu­dapest. VII., Rottenbiller utca 33. Ara darabonként: 100.— forint. Egyéni termelőknek utánvéttel szállítjuk. Ablakok, cserép, tégla, faanyag, 800 négyszögöl föld, fele szőlő el­adó. Pálfi u. 30. 666 Egyszárnyú használt ajtó, szár­nyak olcsón eladók. Halász u. 8. 3 szobás, fürdőszobás magánház lakáscserével eladó. Fűrész u. 3. Cserépkályha, kályhák, akvá­rium, ablakredönv, kanapé, sez­lontakaró eladó. Teleki u. 17. 660 Uj ottomán terítővel, függönyök, lakkcslszolt kombináltszekrény el­adó. Hétvezér u. 28/a. emelet. 701 Fiú télikabát 6—8 évesnek el­adó. Kiss Ernő u. 3. Rosenfeld. Elcserélném udvari szoba, kony­ha, speizos (víz bent) lakásomat hasonló nagyobbért, ráfizetéssel. Ugyanott politúros háló eladó. Maros u. 32. 675 Szoba, konyhám, mellékhelyisé­gekkel elcserélném hasonlóért. Vásárhelyi sgt. 66. Hegedűs. 686 Mednyánszky-festmény eladó. Dr. Talpal. Sztálin krt. 46. Telefon: 46-26. 714 Eladó nagy citromfa terméssel, aspidi5tra levélvlrág, kis ltáposz­fás dézsa, őntötlvas üst, üstház, zománcos bödön, kétszárnyú üve­gezett ajtó, cefréshordó, kis vas­sparhelt, szárnyszivattyú, bortöm­!ö. Érdeklődni csak szombaton du. 4—6-lg, vagy vasárnap de. 9—12­ig. Vasasszentpéter u. 5/a. 680 Vörösrezezés, nikkelezés, krómo­zás, fémcsiszolás garanciával. Acsay, Szeged, Csongrádi sgt. 28. szám. 623 Eladd egy gázreaső, Madách u. 11. Kőrmcndiné. 737 125-ös Csepel motorkerékpár, te­leszkópos, kifogástalan állapotban eladó. Oroszlán u. 4. fldszt, 2. Eladó Merkúr nő! kerékpár. Ár­víz u. T5, f. em. 4. ajtó. 772 Ikarus mély gyermekkocsi mat­raccal eladó. Révai u. 3. I. 3. ?36 Márkás festmények: Szüle, Csók, Nyilassy, Abanovák, női fekete té­likabát eladó. Alsótiszapart 10. Jó állapotban lévő mély gyer­mekkocsi eladó. Petöfitelep IV. u. 129. szám. 749 Bútorozott helyiség kiadó. Nádas utca 14/a. 767 Takarmánytök, kis tételben Is eladó. Alsóváros, Dobó u. 51. 721 Ház eladó és egy 125 cm3 mo­tor. Barát u. 18. 724 Beköltözhető kétszobás magán­ház eladó. Csongrádi sgt. 25/b. Férfi bőrkabát, hosszú, 70 1.. 210 I. boroshordók eladók. Szt. Miklós utca 15. 751 Érettségizeti fiatal férfi napi 3 —4 órai irodai, vagy asszisztálá­sl munkát vállalna. Petöfitelep V. utca 178. 741 Eladó sertés, mozaik-lapok, mű­kő lépcső, gerenda, csillár, ilű télikabát, cipők. Osztrovszky u. 3/15. felső csengő. 741 F arkaskutya kölykök, 10 hetesek, fajtiszták eladók. Szivárvány u. 16. szám; 743 Egy szoba; konyhás lakásomat elcserélném költségtél lléssel két szoba, összkomfortosért. Jakab La­jos u. 16. I. em, 26. Vasárnap délelőtt. 742 Beköltözhető ház eladó. Páva u. 1. szám. 739 Baktóban 800 négyszögöl gyü­mölcsös eladó. Érd.: Apáca u. 12. 500 négyszögül és 400 négyszög­öl szántó Feketeszélen eladó. Al­földi u. 26. 747 Ház eladó. Pacsirta u. 16. 764 Eladó kézzelszedett Jonathán al­ma. Újszeged, Tárogató u. 17. Eladó két javított sertés tovább­tartásra vagy beadásra. Csillag tér 15. 758 Ház Rókuson lakásátadással, két ágy eladó. Újszeged, Csanádi u. 12. 727 Ház, szoba, konyha, beköltözés­sel eladó. Újszeged, Sarló u. 10. Volt Alvinczi u. 726 Bejárónőt heti 3 napra felveszek, Tolbuchin sgt. 21. 731 Egy disznóól eladó. Szenthárom­ság u. 28. 734 1000 négyszögöl gyümölcsös Új­szegeden felesbe kiadó. Érdeklődni lehet Nyíl u. 3. 750 Sachs 100-as motorkerékpár prí­ma állapotban eladó. Tápéi u. 55. Eladó háromajtós szekrény, foly­tonégö kályha, ,.Glóbus 23" két­aknás. Megtekinthető du. 3-tól. Mikszáth K. u. 15. Kutasiné. 775 Kolozsvári téren gyümölcsössel beültetett házhely eladó. Érdek­lődni Veresács u. 29. 730 Kályha, nagyobb helyiség fűté­sére alkalmas, sávnyújtós rádió, gyermek téllkabái, 4—5 évesnek, eladó. Kölcsey u. 4. Fekete szabó­nál. 740 Értesítés. Ügyvédi irodámat Sze­ged. Sztálin krt. 37. szám alatt (Református palota) megnyitottam. Dr. Pósa László ügyvéd. 728 Kisméretű modern ajtó tokkal, fekete férfi télikabát angol szö­vetből középtermetre eladó: vennék nagvméretü tömör ajtószárnvat. Alföldi u. 8. '754 Utcai kétszárnvas új-kapu tok­kal, felvasalva, festve, eladó. Ha­lász u. 6. 716 Kanapé két fotellel Jó állapotban olcsón eladó. Felsötiszapart 1. Dr. Pósa. 729 lüO-as Csepel, szalagfűrész, nagymázsa, kerékpár zománcozó­kályha, talicska eladó. Újszeged, Kállay fasor 16. 760 FELHÍVÁS Az Alsóvárosi Gazdakör értesíti az egyéni gazdákat, hegy október 2-án délelőtt 11 órakor a kör helyiségében (Földműves utca 7) gazda­gyűlést tart. Felkérjük a gazdákat, hogy saját érde­kükben okvetlen jelenjenek meg. Gazdakör elnöksége Kisgyermek gondozását elválla­lom. Kovács Lászlóné, Bokor u. 4/c. sz. 722 Kisipari, fehér, mély gyermekko­csi eladó. Újszeged, Fürj u. 18. Belső-baktól gazdaság gazdagyü­lést tart vasárnap délelőtt 10 óra­kor. volt Csurl-féle vendéglőben. Kukorica szárat, másodvetésüt, bontásból lévő faanyagot vennék. Szt. Antal u. 7. 755 Kéttagú családhoz kf, főzni tud, azonnal felveszek. Jelentkezhet idősebb asszony, reggel 7-től este 5-ig. Veresács u. 8. 753 Mangolicasertésem hizlalásra le­köthető, decemberi vagy januári szállításra. Boroshordók eladók, bérbe adók. Sárkány u. 29. 745 Beteg mellé asszonyt keresünk. Megbeszélés vasárnap. Mérey u. 8. Gógné. 738 Csókám csütörtökön elveszett. Nyomravezetőt jutalmazom. Pol­gár fogorvos, Jósika u. 3. 723 Jó állapotban lévő Kállay-féle fehér mély gyermekkocsi eladó. Cserzy M. u. 30/c. 766 Francia, orosz, angol, német, fordítást vállalok. Kerner, Szent­háromság u. 59. 125 Csepel teleszkópos eladó. Anrllis 4 útja 65. Horváth. 773 Bentlakó háztartási alkalmazot­tat keresek, bizonyítványokkal. Dr. Székely, Sztálin krt. 61. í. em. 5. Elcserélném utcai szoba, kony­hás, speizos, előszobás lakásom a Pille utcában hasonlóért. Érdek­lődni Lugas u. 7. alatt. Ugyanott süldők eladók. 748 Eladó a Középfasorban 300 négy­szögöl gyümölcsös házhely és be­költözhető családi ház. Szekeres u. 3. 777 250 kcm Zündapp motorkerékpár igényesnek eladó. Megtekinthető szombaton 13—15 és vasárnap 9— 12 óra között. Szeged, Kossuth L. sgt. sgt. 8. I. em. 2. 717 Szobafestőt vidéki munkára fel­veszünk. Motorkerékpárral rendel­kezők előnyben. Jelentkezés min­den nap 8—16 óráig. Szegedkör­nvékl Sütőipari Vállalat. Vár u. 7. Eladó sürgősen beköltözhető ma­gánház. Petőfi telep 46. u. 1243. Boroshordó, tiszta. 25 literes, eladó. Bocskai u. 9. Róka. Kis magánház udvari éoülettel, beköltözhető lakással sürgősen el­adó. Szekeres u. 13. Közműves ház eladó lakását­adással. Francia u. 25. íróasztal eladó. Deák Ferenc u. 8. restönéi. Zongorán gyakorolni lehet, ugyanott gyermekek gondozását éjjelre is vállalom. Cserzy Mihály u. 3. MAV szállítási ügyekben teljes jártassággal rendelkező szakembert keres szegedi Tnarvállalat. Jelent­kezés: ,,Szállításvezető" jeligére Szeged. Postafiók 33. Kőműveseket huzamosabb időre felveszünk. Kísérleti Gazdaság Szeged. Othalom. Kis magánház elcserélhető ha­sonlóért vagv félházért megegye­zés szerint. Tápéi u. 16,1). Hizottsertés leköthető december­re. ösz u. 9. emelet. 654 Boroshordók, 165 1. eladó. Rom U. 6. 752 Délmagyarországi RostkikészíiS vaj háti telepére villanyszerelőket keres. Jelentkezés munkakönyvvel Szeged, Béke u. 11-13. Egy kisipari 26-os női kerékpár eladó. Görög Sándorné, Pusztaszer rl u. 3. Eladó világvevö rádió 2 dt» 85x100-as ablak, I db 95x185 üve­ges levélajtó, cserép „Lampa,t" fürdőkád, spelzablak. Arvlz u. 23j Szőlő, gyümölcsöskertű, kétszo­bás ház eladó. Zental u. 34. ÜJ­szőreg. Gyermekkocsik készítését, javí­tását vállalom. Használt mélyko­csi eladó. Sztálin krt. 90. Hat darab 6 méter gömbfa el­adó. Petőfitelep 11. u. 658. Szántó Othalomnál és Eperjes­ben szőlő Szatymazon kiadó. Grdj Sándor u. 18. Kertes családiház 3x! szobás lakással, gyümölcsössel, asztal; sublót sürgősen eladó. Árva u. 22; Felsővároson villamoshoz közel mrgánház 2 szobás beköltözhető lakással eladó. Csongrádmegyei Ingatlanközvetítő Vállalatnál ér­deklődni. Segédmunkásokat felvesz a Sze­gedi VIz- és Csatornamű Válla­lat. Sztálin krt. 86. Eladó beköltözhető két szobás magánház gazdasági épületekkel 656 négyszögöl öntözéses kertészet­re berendezve. Megtpkinhető Do­rozsmai u. 78—80. délután. Petőfitelepen 9. utca 497. számS ház azonnali beköltözéssel sürgő­sen eladó. Fél ház eladó. Móra u. 24. Ba­logi Sándor. Boroshordók eladók; Párizsi k.-tj 34/c. 757 Házért idősebb személyt eltarta­nék vagy életjáradékért megven­ném. Tímár u. 10/b. Konsánszky; Elcserélném szoba, konyha, kam­ra, Jószágtartásos lakásom, eset­leg 2 szobásra, ráfizetek. Apáca u, 15. délután. 774 Háztelek a Nagyállomás kijára­tával szemben fekszik, eladó. Ér­deklődés 44—35 telefonszámon. 76S Egy Kállay-féle fehér gyermek sportkocsi eladó. Petőfi Sándor sgt. 65. fldszt. 3. 785 Béketelepen, Bajmóczl u. 17. sz; magánház eladó, lakáscserével be­költözhető. Érdeklődni ugvanott. Eladó egy 2+1 rádió. Csuka ut 8. Márton. Fladó boroshordók: 50—100— Hl -160-180-490. príma állapotban­Római krt. 10. OELMAGYAROR8ZAO I a Magvar Dolgozók Pártla csongródmegvel nsrMapla 1 Szerkeszti: a szerkesztőbizottság felelős kiadó: az MPP Csongrád­megvel Bizottsága Szerkesztőség: Szeged Lenin n. II; Telefon: 35—35 é- 40—30 Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 3. Telefon: 31-18 és 35—00. lyfeaztlk: a megyei Postahiva­tal Hfrlaposrtálva és a hírlapkéz­besítő oostahlvatalnk Előfizetés: oostahivataloknát és kézbesítőknél. Havi előfizetési dff II lorlnt Szegedi Nvcmds Vállalat Felelős vezető: Vincze György

Next

/
Oldalképek
Tartalom