Délmagyarország, 1954. június (10. évfolyam, 128-153. szám)

1954-06-01 / 128. szám

KEDD, 1954 JÚNIUS 1. 5 Gyorslista az Első Békekölcsön hafodlk sorsolásának negyedik napjáról 100.000 forintot nyert egyen­kénti húzással: 4212 584 50.000 forintot nyert egyen­kénti húzással: 0984 1658 3984 5279 5883 5984 904 624 018 151 834 590 25.000 forintot nyert egyen­kénti húzással: 0474 1244 1734 1793 4268 4704 4726 4747 4890 4941 5140 5261 026 373 730 802 141 986 894 682 593 377 108 228 10.000 forintot nyert egyen­kénti húzással: 0079 0102 0272 0497 0517 0613 0890 1152 1389 1573 1620 1868 2209 2501 2637 2694 2862 3283 3387 3441 3691 3935 4444 4480 4486 4506 4609 4817 4887 4949 3049 3097 5929 5978 6011 338 844 033 021 246 390 830 560 288 737 398 348 421 098 350 347 385 262 423 265 490 389 028 611 581 985 389 922 533 443 347 829 830 340 327 5000 forintot nyert egyen­kénti húzással: 0078 0202 0215 0432 0526 0328 0631 0664 0691 0724 0821 0855 0895 0904 0947 0956 1242 1249 1353 1505 1544 1563 1598 1616 1628 1735 1777 1805 2137 2167 2268 2480 954 828 1000 755 433 296 392 221 747 209 635 482 881 531 268 989 617 973 144 221 243 703 727 328 873 480 193 210 339 450 271 267 2795 2800 2827 2880 2953 3054 3096 3098 3183 3323 3655 3735 3798 3847 3995 4064 4150 4189 4343 4423 4558 4615 4628 4868 4871 4880 4975 5030 5052 5059 5093 5151 5266 5312 5403 5411 5432 5767 5885 229 039 085 244 500 217 264 021 357 022 153 365 274 229 252 743 829 967 193 231 882 107 195 829 480 560 221 882 088 908 602 725 236 901 209 539 142 579 178 1000 forintot nyertek soro­zathúzással: 2781 101—200 4181 501—600 500 forintot nyertek soro­r.at húzással: 1426 801—000 1832 901—1000 4719 201—300 5159 501—600 5256 001—100 300 forintot nyertek soro­zathúzással: 40 901—1000 901—1000 301—400 801—900 801—900 801—900 901—1000 001—100 78 79 102 103 202 215 272 432 474 497 317 525 528 613 651 664 691 724 772 821 855 890 895 904 947 956 984 1064 1102 1152 1242 1244 1249 1337 1353 1389 1407 1415 1505 1536 1544 1563 1573 1598 1616 701—800 001—100 001—100 201—300 401—500 201—300 301—400 301—400 201—300 701—800 201—300 201—300 801—700 401—500 801—900 801—900 501—600 201—300 901—1000 901—1000 001—100 201—300 501—600 601—700 301—400 901—1000 301—400 101—200 201—300 501—600 401—500 201—300 501—600 201—300 701—800 701—800 701—800 301—400 1620 1628 1656 1734 1735 1777 1793 1805 1868 1971 2037 2126 2137 2148 2167 2209 2266 2480 2501 2561 2595 2622 2637 2694 2795 2800 2811 2827 2862 2876 2880 2953 3036 3054 3096 3098 3170 3183 3283 3323 3387 3441 3655 3691 3735 3798 3847 3935 3984 3995 4064 4150 4189 4206 4212 4249 4268 4327 4343 4370 4423 4444 4480 4486 4506 4558 4566 4609 4815 4628 4704 4726 4747 4817 4817 4868 4871 501—600 801—900 601—700 701—800 401—500 101—200 801—900 201—300 501—600 401—500 001—100 101—200 301—400 301—400 401—500 401—500 201—300 201—300 001—100 001—100 201—300 301—400 301—400 301—400 201—300 001—100 001—100 001—100 301—400 201—300 201—300 401—500 301—400 201—300 201—300 001—100 101—200 301—400 201—300 001—100 401—500 201—300 101—200 401—500 301—400 201—300 201—300 301—400 001—100 201—300 701—800 801—900 901—1000 501—600 501—600 001—100 10X—200 301—400 101—200 801—900 201—300 001—100 601—700 501—600 901—1000 801—900 701—800 301—400 101—200 101—200 901—1000 801—900 601—700 901—1000 601—700 801—900 401—500 4880 501—600 4887 501—600 4890 501—600 4941 301—400 4949 401—500 4975 201—300 5030 801—900 5049 301—400 5052 001—100 5059 001—1000 5093 601—700 5097 801—900 5140 101—200 5147 201—300 5151 701—800 5158 501—600 5226 101—200 5256 701—800 5261 201—300 5266 201—300 5268 001—100 5279 101—200 5312 901—1000 5403 201—300 5411 501—600 5432 101—200 5767 501—600 5879 701—800 5883 801—900 5885 101—200 5929 801—900 5978 301—400 5984 501—600 6011 301—400 6019 101—200 6057 901—1000 200 forint névértékben kisorsolva: 40 158 407 627 632 648 905 984 1130 1183 1290 1302 1352 1395 1404 2523 2677 2879 2956 2962 Í2999 3530 3604 3762 4042 4124 4392 4556 4635 4672 4690 4740 4909 5234 5263 5416 801—900 301—400 401—500 101—200 701—800 001—100 601—700 801—900 601—700 801—900 201—300 701—800 601—700 401—500 801—900 301—400 201—300 201—300 101—200 301—400 301—400 101—200 401—500 101—200 401—500 701—800 501—600 501—600 501—600 201—300 601—700 801—900 401—500 901—1000 101—200 801—900 A névértékben kisorsolt kamatozó kötvények szám végződései: 015 058 501 505 061 094 558 569 174 217 596 616 239 243 625 626 259 291 652 659 308 317 379 310 320 398 669 676 810 859 674 802 846 983 416 468 995 A fenti gyorslista közvetlenül a húzás után készült, esetleges szám­hibákért felelősséget nem válla­lunk. Az Országos Takarékpénztár a hivatalos nyereményjegyzéket jú­nius elsején adja ki, melynek alap­ján a postahivatalok és a takarék­pénztári fiókok kedden megkezdik a nyeremények és törlesztéssel ki­sorsolt kötvények, valamint a ka­matszelvények beváltását, (MTI) Hajószerencsétlenség a Balatonon 'A" Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala közli, hogy a „Pajtás" nevfl balatoni esavargőzös 1954. május 30-án délelőtt 11.45 órakor Balatonfürednél felborult. A hajón a szomélyzettel együtt 185 fő tartózkodott. A mentési mun-. kálatok a szerencsétlenség után hnlndéktalanul nagy erővel megin­dultak. A hajón utazók közül 12 személy: Csornai Antalné, Csornai Piroska, Csernus Ferencné, Vittman Sándor veszprémi lnkos. Villányi Mária mözsi, Vituska Mária öcsényl, öt. vös Iván mesterszállást, Bcrnhardt Oyuláné pesterzsébeti, Huszti Má­ria hajdúnánási, Homonnai Imre hetegdarócl, özv. Domemis Oyu­láné budapesti és Göbölyös László szekszárdi lHkos életét vosztette. Töhben kisebb sérüléseket szenvod­tck. A felborult hajú felemelése, va­lamint a szerencsétlenség okainak és a felelős személyeknek megál­lapítása folyamatban van. A repülő szövetség kiállítása A Magyar Repülő Szövetség Csongrádmegyei Modellező Bizott­sága a pártkongresszus tiszteletére repülőmodell és repülőmodell mo­tor bemutató kiállítást rendez a szegedi központi műhelyben (So­mogyi Béla-utca 17. szám). A kiál­lítás vasárnap délelőtt 9 órakor nyílt meg. A kiállításon bemutatják a leg újabb modelleket és a legmoder­nebb repülőmodell motorokat. Min­den érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség, A szegedi építőipari dolgozók megünnepelték az Epltttk Napiát Minden évben az építőiparban dolgozók megünneplik az Építők Napját. Az idei Építő Napot vasár­nap tartották meg az újszegedi li­getben. Egész napos sport- és kul­túrműsor szórakoztatta a dolgozó­kat! Az ünnepi műsort Stul József elvtárs, a 65/6. Szakipari Vállalat üzemi bizottságának elnöke nyitotta meg. Délelőtt a Szegedi Gyufagyár tánc- és színjátszó csoportja, dél­után a 65/1. Építőipari Válla­lat énekkara, a Gyufagyár tánc- és színjátszó osoportja, az V-ös számú Mélyépítő Vállalat kul­túresoportja, a Lemezgyár színját­szó- és tánccsoportja szórakoztatta az ünneplő dolgozókat. Különböző sportbemutatók tették még válto­zatosabbá a nap műsorát. Levelezőink a kongresszusi őrség eredményeiről Á kongresszus tanácskozásai alatt sok levél érkezett szerkesztő­ségünkbe, amelyekben levelezőink újabb eredményekről, a kongresz­szusi őrség győzelmeiről számol­tak be. Az Ujszegedi Kender-Lenszövő Vállalattól Barnáné elvtdrsnő a tíznapos kongresszusi műszak eredményeiről írt. A levélben töh bek közölt ezt olvashatjuk: „A tiz napos műszakban szövődénk át lag-tervteljesítése 106.6 százalélt, volt. A műszak utolsó napján azonban a dolgozók minden ed­digi eredményt megdöntötték, iXjabb rekordteljesítményt állítot­tak fel. Az egy hétre eső vetés­tervet a szövődé ekkor igen ma gasan: 31.920 vetésben teljesítette." Barnáné elvtársnő levele többi ré­szében megemlíti a legjobban ter­melő munkásokat, akik valameny­nyien azt ígérték, hogy továbbra is szebb eredményeket érnek el a munkában. A 2. Postáról Kovács Mihály elvtárs két levelet küldött az elmúlt héten. Mindkettőben a Posta becsületes munkásairól irt. akik a kongresszusi versenyben gyorsan igyekeznek eljuttatni ren­deltetési helyiikre a különböző pos. tai küldeményeket. Az Ujszegedi Ládagyárból Sípos Gyula elvtárs a kongresszusi őrsén kiemelkedő harcosainak nevét közölte levelében. A levél egy része így hangzik: „Vállalatunk a Köny­nyüipari Minisztérium Vegyesfa­ipari Igazgatósága összes üzemei közötti kongresszusi versenyébon május hónap első két dekádjában az első helyezést érte el. Ezt öröm­mel vették tudomásul dolgozóink és a kongresszusi őrségen megfő gadták: teljesítményeiket tovább fokozzák. Kovács Péter ifjúmun­kás például egyik napon a 12 órai értékelésnél 255 százalékos teljesít­ményt ért el. Jól dolgozott Bomán Nándor szalagfűrészéé brigádja is, mert 168 százalékra teljesítette a tervet". Az Erőműből Misán György elvtárs arról irt, hogy a kongresszusi műszak után minden dolgozó tovább emeli teljesítmé­nyét, A karbantartó szakmunká sok az l-es nagy kazán javításá­nál magas teljesítménnyel dol goznak. Sirokmdn Sándor elvtárs ismét küldött tudósítást a Szegedi Fémipari és Finommechanikai Vál lalat eredményeiről. Ebben beszá­mol, hogy a párosversenyben dol­gozó Kósa Mihdlv és Vigh István né 211 százalékos átlagteljesít­ményt ért el az intézeti ágyak ké szitésénél és vállalásuk 208 szá zalék volt. A finommechanikai ja vitórészlegen Berta József vállalá­sát három nappal előbb teljesítette. Horváth Imre és Urbán Mihály ugyancsak három nappal hama­rabb váltották valóra fogadalmu kat. Arról is számot ad Sirolcmán elvtárs levele, hogy a kongresszusi hét és a kongresszusi őrség alatt az első negyedévi lemaradásból 17.183 forintot törlesztettek a. vál­lalat munkásai. A legfrisebb eredményekről szá­molt be Zscbők János elvtárs leve lezönk a Ruhagyárból. Ezeket írja: „Májusi tervünket 26-ig 101 Ji szá­zalékra teljesítettük. Dolgozóink eredményei azt mutatják, hogy tervteljesitésünk tovább növek­szik. Az egyik napon a kélóránkén­ti értékelésnél Szabó András, a 8-as terem Juhász István-szalagjá­nak dolgozója délben 12 órakor 300 százalékot ért el. Lángi Alajosné 10 órakor 180 százalékra teljesítette a tervet. A Ruhagyár dolgozói te­hát mindenképpen megakarják szüntetni lemaradásukul". Az Egyetemi Énekkar hangversenye az ÜJONNAN SZERVEZETT szegedi Egyetemi Énekkar szombat este mutatkozott be az Ady-térí Auditórium Maximumban. A kó­ruskultúra mutatkozó hanyatlása idején nagy örömmel üdvözöljük ezt az új énekkari együttest, amely reményt nyújt arra, hogy a régóta hiányzó oratóriumi énekkart pó­tolja. A 80 főnyi vegyeskar jelen­tős minőségi változást mutat. a Népi Együttes keretében eddig mű­ködött. kis létszámú énekkarral szemben. Hanganyag tekintetében a férfikar különösen kitűnt meleg­fényű zengő basszusaival és létszá­mával is imponáló tenorszólamá­val. A női szólamok még felerősí­tésre várnak, hogy a kórus egyen­súlya létrejöjjön. Az alig három hónapos együttes hangszfne megle­pő az árnyalatok gazdagságában. A szövegmondás világos, jól tagolt, a hangszínek minden esetben a köl­teménvek hangulatvilágának kife­jezését szolgálják. Az együttes már­is egyformán otthonos az egysze­rűbb akordikus művekben , és a bo­nyolultabb többszólamúságban. . A további ha'ngképzés feladata az együttes dinamikai és ritmikai ki­egyenlítése. Az Egyetemi Énekkar a jövőben elsősorban hivatott a fil­harmóniai műsorokban szereplő kantáták és oratóriumok előadá­sára. A műsqr a XVI. és XVII. szá­zad klasszikus madrigálremekeivel indult. Bár a madrigál énekes ka­marazene. amelynek varázsa éppen a szólisztikus előadáson nyugszik, meg kell állapítanunk, hogy az együttes igen finoman és • hajléko­nvan tolmácsolta a Velencében ne­velkedett és így érthetően elola­szosodott Hassler: Két szemednek rabja című madrigálját, Pierre Cer­ton: Szép nyári dalát és a különö­sen értékes, jó-ízű Purcell bordalt. Az egyetemi együttes szájából stí­lusosan hangzott fel Kodály latjn­szövegű XVIII. századból származó diákköszöntője, a Cohors generosa. Kodály csodálatos népdalremekét, az Esti dalt meginditó egyszerűség­gel és bensőséggel adták elő,. a harmadik versszaknál a puha pia­nissimoval az eltávolodás illúzióját keltve. Ebben a dalban a zeneköltő a kísérő szólamokat zümmögve kí­vánja. A nyitott szájjal való ének­lés ugyan nem rontotta le az össz­hatást, mégis rámutatunk a züm­mögésre, mint az énekes hangtom­pítás egyetlen eszközére. Örömmel láttuk a műsorban Járdányi Pál Kossuth-díjasunk Árva madár cí­mű népdalfeldolgozását, amely. n II. zenei plénum valóban ragyogó kórusujdonsága. A szólamokat ipes­teri kézzel kiaknázó, igen színesen harmonizált tételt a kórus nagy ha­tással énekelte. Igen szerencsés választás volt Mendelssohn Éliás című oratóriumáriak egy a-capella részlete. A kristályosan tiszta* klasszikus kórushangzás a kórus komoly erőpróbája volt. De még ezután jött a hatalmas fokozás: Kodály Jézus és a kufárok című drámai kórusalkotésának magával® ragadó előadása! Minden ütemen éreztük, hogy a kórus itt kívánja zenei képességeit megcsillogtatni. Kertész Lajos biztos kézzel építette fel a négyszólamú tételbe foglalt, mélyértelmű kórusdrámát, amely méltón zárta be a műsor első feíét, SZÜNET UTAN a férfikar mu­tatkozott be három számmal. Az értékes számokból kiemelkedett Erkel kevéssé ismert Takarodója a Névtelen hősök című operából. Iga­zi hangzásélmény volt az Estharang című orosz népdal Alexandrov pompás feldolgozásában. Kodály Süket sógor című tréfás dalát azon­ban inkább hallgatjuk meg az üde gyermekhangok előadásában. Zajos sikert aratott Bárdos: népszerű Tré­fás házasitója, amelyet meg ia .is® mételtek. Tulikov Szabad tájék ,cí® mű dalét zongorakíséret támasztja meg, ennek ellenére a női kar into® nációja nem volt kifogástalan. Zsen Hong-Kertész Szép föld szeretlek cimű kínai dala a hallgatóság elá varázsolta egy nagy ázsiai nép sa­játos hangulatvilágát. Kertész fel® dolgozása biztos kézzel aknázta ki a vegyeskar adta lehetőségeket. Külön elismerés illeti az együt® test, hogy egyik működő tagjának* Wallinger Endrének békedalát, Ta® nüló ifjúság a békéért, mutatta be* A pattogó ritmusú dallam népsze­rűségre számíthat. Végül Kodály Szabadság himnuszának lendületes* acélos ütemei csendültek fel az együttes hibátlan előadásában. Ker­tész Lájos a szervezés és betanítás munkájáért teljes elismerést érde­mel. Mint karvezető, takarékos mozdulatokkal, de annál szugeszti­vebb arckifejezéssel irányította együttesét. A nagy gyakorlat adta fölényes biztonságon túl a művek­be való őszinte beleélését emel­jük ki. A hangversenyen közreműködött: dr. Pleskó Béla, aki két Mozart áriával igazolta előadóképességeit* Fazekas Andrásné, aki Rubinstein egyik dalának finom megmintázá­sával érdemel említést és Ferdi­nándy Kond, aki Kodály és De­bussy zongoraművek előadásában igazolta a muzsikával való belső kapcsolatát. Mindhárman az egye­temek dolgozói. A TUDOMÁNY ÉS ZENEMŰ­VÉSZET frigyéből született új énekegyüttes jövő fejlődése elő nagy várakozással tekintünk. Szatmári Géza Megkeztfódfek a jelentkezések a dolgozók iskoláiba Ez év szeptemberétől ismét meg­nyílnak a dolgozók iskolái a ta­nul ni vágyó dolgozók előtt. A ta­nítás hetenként 3—4 alkalommal a kora esti órákban történik. A dolgozók iskoláiban szerzett bizonyítvány egyenlő értékű a nappali iskolákban nyert bizonyít­vánnyal. A 17. évet betöltött, megfelelő előképzettségű dolgozók felvehetők a dolgozók középiskoláiba: általá­nos gimnáziumba, közgazdasági technikumba és a különböző ipari (bánya-, villamos-, vegy-, kohó-, építő-, fa- és élelmiszeripari stb.) technikumba. Ezekbpn az iskolákban 4 év alatt szereznek a hallgatók érettségi bi­zonyítványt, Illetőleg technikusi oklevelet. Jelentkezés: 1954 június 30-ig; ' Azok a dolgozók, akik a 16. élet­évüket betöltötték és nem végezték el az általánosiskola VIII. osztá­lyát, vagy az annak megfelelő is­kolát, a dolgozók általános isko­lájába iratkozhatnak be. Az is­kola oz általános műveltség alap­jait adja. Az általános iskola el­végzése ma már minden ember szá­mára nélkülözhetetlen. Jelentkezés városokban és Ipari vidékeken 1954. augusztus 1-től szeptember 15-ig, mezőgazdasági vidéken: szeptember 1-től október 15-ig. A felvételek feltételeiről rész­letes felvilágosítást az iskolák ve. zetői, a városi, járási ée megyei tanácsok oktatási osztályai adnak* Válaszolnak az illetékesek Lapunk május 5-i számában „Sze­gedi jegyzetek" cím alatt közle­mény jelent meg, amely kifogásol­ta, hogy a Budapest Szeged kö­zött közlekedő egyik autóbusz nem volt helyszámmal ellátva. Erre a cikkre a 16. sz. Autóközlekedési Vállalat vezetősége a következőket válaszolja: „A Budapest-szegedi járatunkat egy 0*-10.000 típusú, 60 ülőhelyes kocsi végzi rendszeresen. Május 5-én a járati kocsi töréssel meghi­básodott. Helyette az egyelőre még próba- és. különjáratokat végző Ikarus 55 típusú kocsit küldtük já­ratba. Az Ikarus 55 típusú kocsiban csak 42 ülőhely van és mivel ezek még rendszeresen nem közleked­nek, ülőhelyszámokkal nincsenek ellátva. A jegykezelő .egyrészt, mi­vel több számozott ülőhely volt ki­adva, mint ahány az új kocsiban, másrészt, mert az ülőhelyek nem voltak ellátva számokkal, nem tu­dott a kocsiban rendet teremteni és qz ülőhelyre váltott jeggyel uta­zók egy része kénytelen volt állni. A bírálatra azonnal intézked­tünk, hogy az Ikarusz 55 típusú kocsikat helyszámmal lássák el. A 16. Autóközlekedési Vállalat'' Lapunk május 9-i számában a Koppantó rovatban foglalkoztunk Lenin-utcai kis csemegében leér­tékelt áruként árusított uborkával* Az Állami Kereskedelmi Felügye­lőség a következőket válaszolta a cikkre: Április 26-án a Fűszert 50 üveg uborkát szállított a 142-es Csemege árudába. Előfordulhatott, hogy nem jól zárt az üveg fedele, leve­gőt kapott és megpuhult az áru, Sem a Fűszért, sem az Élelmiszer Kiskereskedelmi árudák vezetői nem gondoltak arra, hogy az ubor­ka eseúeg fogyasztásra alkalmatlan vagy puha. A Bel- és Külkereskedelmi Mi­nisztérium Felügyeleti Főosztálya intézkedett, „hogy a gyártó válla­latoknál, ha raktáron van szezon­áru, azt ne a szezon után, hanem a szezonban hozzák forgalomba. „ i • Kereskedelmi Felügyelőség

Next

/
Oldalképek
Tartalom