Délmagyarország, 1940. április (16. évfolyam, 73-97. szám)

1940-04-09 / 79. szám

FÉRFI KALAPOK. Ingek é* nyakkendoujdonsigok és nöl MODElL-kalapok megérkeztek. KnifteS Konrád Kárász utca 5 szám. Nemzeti Takarékosság, Unió tag = A Szegedi Saépuiivcs Céh bemutatkozása. A Szegedi Szépmives Céhbe tömörült iparos- és ke­reskedő Írók, zeneszerzők és előadók vasárnap délután mutatkoztak be szépszáuiban összegyűlt közönség előtt az ipartestületi székház nagytermé­ben. Czakó Kálmán — akinek a közelmúltban jelent meg egy verseskötete — mondott bevezető beszédet, amelyben vázolta az egyesület célt itűzé­seit, munkájának eddigi eredményét, az egyesület kulturális működésének jövendő föladataik Kérte * társadalom megértését és támogatását abban a munkában, amelyet a Szegedi Szépmives Céh a művészetért kifejt Ezután Rainor Ferenc, ipar­kamarai elnök nioudolt üdvözlő beszédet. Örömét fejezte ki afölött, bogy az iparosok és kereskedők a művészet nemes céljaiért iudilöttuk el közös munkát. Ebben a közös munkában kifejezésre jut a mindennapi gondok között küzdő ember szép utáni vágya, megszólal színes rímekben, nemes mondatokban az emberi lélek. Nagy sikert kívánt a munkássághoz. A nagy tapssal fogadolt beszéd után Domonkos Margit verssel, Czinner István énekkel, Brassai II. János novellával, Márky Júlia dalokkal, Czakó Kálmán vers­sel, G' a á 1 Sándor novellával és Szűcs Sándor énekszámok előadásával szerepelt őszinte sikert aratva, —oQo— fatéKrencí a szegedi Városi Színházban Kedd: I'usztai szerenád. Szerda: Iíucsukeringő (Tolnay Andor föllépté­TeJ). Csütörtök: Iíucsukeringő (Tolnay Audor föl­léptével). Péntek: Trópusi szerelem (Bemutaló). Szombat délután: Cigánybáró (ifjúsági előadás). Szombat este: Trópusi szerelem. Vasárnap csto: Trópusi szerelem. Hétfő: Trópusi szerelem. Kedd: Bohémélet (Taljana Mcnotti, Szilvássy Margit, Halmos János, Koréb Endre, Érdy Pál, Vitéz Tibor fölléptével, vezényel: Failoui Scrgio), Szerda: SyWll. Csütörtök: Aranyrózsa (Bemutató). Péntek: Arany rózsa. —o(_)o—, A színház? irodo lürei A szerenád* kedden kerül ötödször * sitire at Városi Színházban. Az eddigi előadások sikere a keddi játékra is biztosi lék. , Tolnay Audor ti zenkétévi távollét után, ismét föllép u szegedi közönség előtt; szerdán és csü­törtökön a »Bucsukeringíi* ciniii StraUsz-öperctt­bén egyik legjobb szeicpét játssza. A »Iíucsukeringő* melódiái mindig ujabb és mindig fülbemászónk, meséje kedves: operett a ja­vából. A »Tr6pusi szerelem*, a Városi Színház legkö­zelebbi bemutatója, pénteken kerül színre kitűnő szereposztásban. A Tolnay-társulat kitÜDő ope­rettjét a rádió is közvetítette. A siker országos Volt. A íCigánybáró* cimü nagyoperettet szombaton délután ifjúsági előadás keretében újítja föl a rolnay-cgyüites. Április Ki: Bohémélet. A • Bohémélet* április 16-i szegcdi előadása a régi, nagy operaesteket varázsolja vissza. Tat janii Mcnótü, Szilvássy Margit. Halmos Já­nos, Koréb Endre, Érdy Pál, Vitéz Tibor éneklik a főszerepekét Puccini örökéletű alkotásában. Failoni dirigál. A »Bohémclct* 52 tagu kórusában a" Városi Színház elsőrendű művésznői és művészei is éne­kelnek. HsiBzeli Hiieiinl?zei Hl. ZSloüSza. Kölcsey u. 7/o. felefon: 12-79. Aranyra, ezüstre, ékszerekre és minden értékek r c, mindenféle ingóságokra előnyös feltételekkel magas kölcsönt nyajt. SPORT Igazságos eredmény Beriinben Némeiovsxág—Maqyavovsxág 2\2 (2:2) Berlin, április 8. Az olimpiai stadionban, 102 ezer néző előtt rendezték tucg a Magyarország— Németország válogatott fulJballmérkőzést, amely végig érdekes, izgalmas küzdelmet hozott. Az 1. félidőben a németek támadtak többet, a 11.-ban a magyarok, ezért a 2:2 (2:2) arányú döntetlen ered­ményt igazságosnak kell elfogadnunk. A németek gyorsaságával és lelkesedésével szem­ben a magyarok technikával és nagyobb erőn­léttel harcoltak. Az egyik német gól lesből cselt, viszont egy szabályos góljukat ueia adta meg a játékvezető. A góluk ehben a sorrendben cstrk: Gaurhel, Toldi, Binder, Sárosi III. Á magyar csapat legjobb embere Sárosi 1IT volt. Kívüle Csikós, Balogh, Kincses futballozott kiemelkedőben. Az »utánpótlás« csapata vasárnap Losoncon vendégszerepelt a város válogatottjai ellen és 3:1 (0:0) arányban győztek. Ttz egyeiemi egyiiiies és a piros-feketék vasárnapi győzelme idegenben KEflC Budahalás* 4:4 Szí1K—FTC 2:4 (0:4> Budapest, április 8. Mind a KEAC, mind a SzAK vasárnap az ellenfél otthonában játszolt a bajnoki pontokért és mindketten győzelemmel tér­tek vissza, mégpedig értékes győzelemmel. Külö­nösen értékes a SzAK győzelme, meri az FTC-tői szerezte a kél pontot. KEAC—Budakalász 4:1 (1:1). Vezette: Szőke 1T. Az egyetemisták könnyen vették ellenfelüket és ez majdnem megbosszulta magát. Amikor ko­molyan kezdtek játszani, biztosan nyerték meg a meccset. Góllövők: Tihanyi (2), Vida, Kovács 11. (11 cshől). illetve Zánszky (1 Lesből). SzAK—FTC 2:t (0:1). Vezette: Jánosi. Bár már az I. félidőben többet támadott a szegedi csapat, a vezetést az FTC szerezte meg. Szünet utáu a telkes szegedi rohamoknak eredménye lett és ez biztosította a piros-feketék győzelmét. A SzAK egyenlítő góljánál Nagy TT., az ETC jofobfcdezete megsérült és kiállt. A gólokat Török (2), illetve Horváth II. lőtték. Az NB II. osztályának többi eredménye; nl­röl'li csoport: Vasasok—UTE 2:0 (1:0), Postások —Rákoskeresztúr 1:1 (1:0) Szenllőrine—BMA VAG 0:0. WMFC—Csepeli MOVE 2:0 (0:0). dunánluli csoport: Pénzügy- MTK 1:0 (2:0), SFAG- PVSK 4:1 (2:0), Zugló—Érsekújvár 1:0 (0:0), SVSE­Komárom 4:1 (1:1), Lampart—Dorog 3:1 (2:1), Tatabánya—Alba Bcgia 0:0, Tokod—Egyetértés 2:1 (2:1); felvidéki csoport; DMAVAG—BSzKlit 4:3 (3:1), Beregszász—DVSC 2:2 (2:0), SK ftusj— UAC 2:0 (2:0), SSE—Munkács 3:0 (0:0), KSC— Pe­reces 4:2 (3:1), SBTC-Özd .4:2 (3:0), Nviregyháza BVSC— 1:1 (1:0). NEMZETI BAJNOKSÁG IT. osztály Bitóidi csoport 1. WMFC 11 13 — — 75.10 78 2. BMAVAG 14 8 3 3 34:11 Í'l Csepeli MO VE 11 7 3 4 26:12 17 4. FTC 14 6 4 4 38:20 10 5 KEAC 14 G 4 4 26:20 16 (V UTE 14 ő 3 ft 37:26 15 7. Postások 11 5 5 4 31:29 15 ,3. Vasasok 11 ő »> 5 22:26 15 (é SzAK 11 4 3 7 28:32 11 m' Szcntlőrinc 11 3 2 9 20:46 8 11. Rákoskeresztúr 14 o 4 8 20:40 8 12. Budakalász 11 — — 11 10:81 — Szcürd város öhöívlvó csapafDafiíoKa: s Víistifos A szcgcdich csaK K€í cstipaíbáiiiohsdao! iiuurfch (A DélnnigyarOrSzág munkatársától) Vasár­nap rendezték meg zsúfolt ház elölt a Vasutas­stadion tornacsarnokában Szeged város egyéni cs csapatbajnokságát. Délelőtt már megkezdődtek a küzdelmek és 47 ökölvívó szállt ringbe az első­ségért. Nagy küzdelmek után, délután megkezdőd­tek a harcok a döntőben. A legtöbb bajnokságot a csepeli WMTK szerezte meg; négy súlycsoport­ban győztek versenyzői. A szegediek közül csak a Vasutas tagjai lettek bajnokok: Meggyessy 1. cs Szilágyi, a csapatbajnokságot ellenben a Vas­utas szerc/.to meg 31 pontja révén a WMTK-val szemben, amelynek 20 pontja volt. Harmadik a tavalyi bajnok Békéscsabai MA.V lelt 0 ponttal, a negyedik helyen Kecskemét és Kis­kunfélegyháza végzett holtversenyben ti—G pont­tal. Az egyéni eredmények; légsúly: 1. Vincze Kecskemét, 2. Bonnert Vasutas, 3. Kovács Kis­kunfélegyháza; lőrpesuly: 1. Kcczeli "W.MTK, 2. Füzesi Vasutas. Ik Sólyom Kecskemét; pehelysúly: 1. Nagv WMTK, 2 Csáky Kiskunfélegyháza... Horváth Vasutas; könnyűsúly: 1. G'artner WMTK, 2. Meggyessy 11. Vasutas, .'( Nagy Vasutas; vál­tósúly: I. Meggyessy I. Vasutas. 2.' Kelemen Vas­utas, 3, Károlyi Kiskunfélegyháza; középsúly: 1. Szilágyi Vasutas, 2. Kardos Vasutas, 3. Mailért Kiskunfélegyháza: kisnehézsúly: 1. Jászai WMTK. 2, Kovalesik Békéscsaba. 3. Busrvi Vasutas; ne­hézsúly: 1. Molnár Békésesuba, 2. Suka Vasutas, 3 Hubai Békéscsaba. A verseny kifogástalan megrendezéséért Zöm­ben Jánost illeti dicséret. —oO— Klauzál-Fe'sökereskedelmi 2:1 (2:1) (A Délmagyarország munkatársától) A KtSOK­meresek késői kezdése miatt, hétfőn is volt diák­bajnoki mérkőzés Szegeden, A Ilunyadi-téren ját­szották le a Klauzál—Felsőkereskedelmi bajnoki méfkőzéat, amelyei a gtmnázisták 2:1 (2:1) arány­ban nyertek meg. Egészen színvonalas volt a já­ték és n Klauzál ebben az arányban megérdemel­ten győzött. A Felsőkereskedelmi legutóbbi já'é­ka óta javult. A gólok ebben a sorrendben estek: Aes (öngól; 0:1, 0. perc), Fenyvesi (1:1: 20. peré;, Lakó (2:1: 31. perc). A két csapat összeállítása: Klauzál: Nyftrai — •Ács. 1'erényi — vitéz Pozsonyi, Horváth,. Simon — .Pálmai Makai, Fenyvesi, Váraljai. Lakó. F*t­fcökrirskedelnri: Pnlocskai — Szolnoki, Sóhajda Varga, Göndör, Lévai — Börcsök, IletCsi, Nagy. Kéri, Tfuszti. Vitéz ördög László pontosan bíráskodott. -oOe­it Szeged-SzAK kombinált—Újszeged 3:1(1:1). A szabadnapos Szeged vasárnap néhány SzAK­• játékossal az Újszeged ellen játszott barátságos mérkőzést a Temesvári körúton ebben az össze­tételben: (lóié Török, Roffai -Bnróti, Ilerczegh, Polyák II.—Nagy, Gyarmati, Lukács, . Ladányi, Szél 1. A II. félidőben Bognár volt a Jobbszélső, Nagy a balszélső és Széli kiállt: A játék. meg­felelt a kívánalmaknak. Góllövők: Ladányi (2;, Nagy, illetve Bűzöki. A budapesti Nemzet­közi Vásárra érvénves léiéiHi uesuii uiazisi iiioiüoü a Diimagmaa-ü 13-06.

Next

/
Oldalképek
Tartalom