Délmagyarország, 1937. szeptember (13. évfolyam, 199-223. szám)

1937-09-21 / 215. szám

Kedd, 1937. szeptember 2t. DÉLMAGYARORSZÁG 9 A szegedi játékosok sikere az alszövetségi napon Délmagyarország legyőzte Keleímagyarországof, a Szeged FC a DLASZ B-f, Szeged Makót Szeged ifj.—Makó ifj. 4:0 (2:0) Klasszisdifferencia Volt a tartalékos szegedi ifjúsági válogatott javára. A szegediek inkább a szép játékra, mint a góllövésre fektették a fősúlyt. Domonkos (Szeged) a játékvezető ki­állította a első félidőben, helyébe a második félidőben Sóos ment be játszani. Góllövők: Tóth, Buza, Halassy és Nagypál II. Debrecen Délmagyarország—Keletmagvarország 3:1 (2:0) "Á debreceni stadionban megrendezett mecs­cset megérdemelten nyerte meg a déli csapat, annak ellenére, hogy nem mondható a leg­jobb déli együttesnek. A déli csapat végig kezében tartolta a játék irányítását, az együt­tes két gólját dr. 'Ioth II. szerezte, egyet a gyulai Gőg. A keletiek tizenegyesből érték el góljukat Bodonyi révén. A KISOK-tenniszbajnokság férfi egyese es női párosa még nincsen eldöntve, a többi ver­senyszám eredménye: női egyes 1. Bauer Ali­ce, 2. Csermák Klári, 3. Balogh Zsuzsi. Mind a hárman a leányliceum tanulói. A férfi baj­nokságért Brucknernak és Dietznek még meg kell mérkőznie, a harmadik Buócz és Velti lelt. Férfi páros: 1. Bruckner—Velti. 2. Deák —Bertók, vegyespáros: 3. Csermák Klári—Vel­ti. A döntőben a Bruckner—Bauer Alioe és a Dietz—Balogh Zsuzsi pár fog mérkőzni. — A KEAC házi tenniszbainoki versenye kedden délután 3 órakor kezdődik a klub ujszegedi pályáin. Á vasárnapi szövetségi itijmecrsek eredményei: Szeged: Sylvánia II.-SzTK II. 1:1 (1:0), Móra­Város II.—SzFIE II. 2:2 (10), Vasutas II—Zri­nyi-KAC II. 4:1 (2:]). — Barátságos meccs: Sze­ged; Postás—Ujsomogyilelepi SE 4:2 (3:0). A Vasutas tekecsapata 155 fadifferenciával le­győzte a kisteleki együttest a vasárnap Kistele ken megrendezett mérkőzésen. A mezőny legjobb játékosa a szegedi Ábrahám volt 550 fás teljesít­ményével, Ónozó 540 fát ütött. A kistelekiek kö­zül Szántay 525, Gerber 522 fát ütött. Céllövőverseny. A banktisztviselők vidéki baj­noki céllövőversenyét vasárnap rendezték meg Szegeden, a Pálfy József-lőtérew. A csapatbajnok­ságot a Csongrádi Takarékpénztár A) csapata nyerte meg 1160 ponttal B) együttese előtt, amely 1137 pontot szerzett. Harmadik a Magyar-Olasz Bank csapata lett 1096 ponttal. Az egyéni versenyt v. Baksay (Miskolc) nyerte meg 265-ös teljesítmé­nyével Tury (Magyar-Olasz Bank) előtt. Turynak 255 ponja volt. A harmadik helyen Forray (Cson­grádi Takarékpénztár) végzett 251 ponttal. Jól sikerült programot bonyolított le a DLASz vasárnap az úgynevezett alszövetségi napon. A szegedi programnak csak erkölcsi sikere volt; ezúttal is bebizonyosodott, hogy a közönséget csak a bajnoki küzdelmek érdeklik. A Szrged FC, amely a DLASz B) ellenfele volt, nem játszott ugy, ahogy kellett volna; egyes játékosok nem vcllék komolyan a mér­kőzést és a közönség emialt hangosan elége­detlenkedett. Szeged Szeged FC—Délmagyarország B) 2:1 (0:1) A Vasutas-stadionban megrendezett mérkő­zésen az amatőrök egyenrangú ellenfelei vol­tak a Szeged FC-nek. A profiesapat nem volt komplett, Berecz és ördög távolmaradt a já­téktól. Az első félidőben Szojka volt a hátvéd és a móravárosi Börcsök a jobbösszekötő, a másodikban Kispéter játszott hátvédet, Szój­ka balösszekötőt. A második félidő 20. percé­ben Rozsnyav kiállt a DLASz-kapujából, hogy elérje a kecskeméti vonalot... Mózes védte tovább az amatőrök kapuját. A gólokat Se­per, Harangozó, illetve vitéz Ármány lőtte. A Szeged FC fegyelmi elé állítja ördögöt, mer t nemcsak a vasárnapi méccsen, hanem a tréningeken sem jelent meg és értesülésünk szerint egyoldalú szerződésbontási kérelmet nyújt bc ellene a Nemzeti ligához. Szegedi I. o.- Szegedi II. o. 3:3 (1:0) Az elsosztályu válogatott játéka csalódást keltett. A másodosztályú nemcsak lelkesen, de helyenkint, küiönösen kitűnő bel­ső triójuk révén, jól is játszottak. A má­sodosztályuak akkor egyenlítettek ki, amikor tizen maradlak a pályán, mert Horváthot ki­állította a játékvezető. A gólokat Székely, Dobra, Virág, illetve Sonkó, Havas és Szabó lőtte. Makó Szeged- MakÓ 6:0 (3:0) A szegedi csapat végig jobb volt ellenfelénél és reálisan szerezte meg a pompás győzelmet Lehotay III. (4), Solt és Kiss góljaival. —oOo— Ragyogó magyar győzelem a csehek fölött A nyolc magyar gól közttl hetei dr. Sárost tölt * Világraszóló diadalt aratott vasárnap a ma­gyar futball, amelynek reprezentánsai a Hungária­uti sporttelepen a cseheket 8:3 (2:2) qtdnyban le­győzték az Európakupameccsen. V ál ojtott mér­kőzésen igen ritkán fordul elő, hogy az egyik együttes pyolcgólós vereséget szenvedjen és az még nem történt meg, hogy egy futballista hét gólt lőjiön. Nemcsak a nyolcgó'ós győzetem, ha­nem dr. Sárost hétgólós teljesítménye is világ* rászóló. Zsenge lér lőtte az első magyar gólt, ezt Riha egyenlítette, sőt Pulc a cseheknek szerezte meg a vezetést. Ezután jöttek a Sárosi-gólok j az első félidőben egy, majd hat szebbnél-szebb »dugó«. A csehek ^armadik gólját 5:2-ős állásnál lőtta Nejed y. A magyar csapat és a mezőny legjobb embere Sárosi volt, akit a közönség a vállán vitt be az öltözőbe. Kívüle Turay és Korányi játszott elsőrangúan. Kerékpárosok! Elsőrendű kerékpárokai engedményes ér­ban részletre adom. Gumikat és alkatrészeket árban kaphat Szántó Sándor.^ Szeged, (Kiss D palota) Ktss u. 2 Petőfi összes költeményei díszes kötésbe P 1.40 Madách t Ember fragédlófa félbőrbe P —.96 iskolai zenemüvek féláron kaphatók. Iskolai zenemüveket, iskolakönyveket, tudományos könyveket és teljes könyvtárakat veszek. Hungária antíquarium Klgyö-ucca 6. Az MKSz elnöki tisztsége. Jelentette a Délma­gyarország, hogy Kelemen Márton, aki több, mint tizévé irányítja a kerékpárosszövetség déli kerü­letét, lemondott tisztségéről. Az elnök lemondá­sával möst foglalkozott a tanácí, amely azt tu­domásul vette. Hogy ki lesz Kelemen Márton utódja, azt még nem lehet tudni, dehogy nehéz lesz őt pótolni, ebben a minőségében, az bizonyos. Az UTC futballcsapata 1:1 (1:0) arányban el­(löntPtleniil mérkőzött vasárnap Budapesten a Jutagyár együttese ellen a cégcsapat vezetősége által felajánlott serlegért, amelyet négyéves ván­dordíjnak (űztek ki. A szegedi csapat jobb volt, de nem volt szerencséje és hiányzott belőle a sé­rült Kovács A szegedi gólt Dobó lőtte szabadrú­gásból. Az UTC-Jutagyár előtt a két kender­gyári vállalat tisztviselői mérték össze erejűket a futballpályán. A küzdelemből a budapestiek ke­rültek ki győztesen 3:2 (2:2) arányban A szege­diek gólját Farkas lőtte. A SzFIF, bankettje. A SzFIE vasárnap rendezte meg társasvacsoráját abból az alkalomból, hogy DLASz fairdiját a játékosok kőzött szétosszák. Á jól Sikerült banketten, mintegy Százötvenen jelen­tek meg. Ott volt többek között vitéz dr. Shvoy Kálmán országgyűlési képviselő, aki nagy beszé­dében a sport jelenfőségét hangoztatta. Felszólalt még a bankettén Török Mihály, dr. Szögi Géza, páter Merényi, páter Körtvélyessy, páter Albin, Schmidt János és Herczeg Adolf, aki a társegye­sületek nevében üdvözölte a legfairabb csapat ve­zetőségét és játékosait. A futballistáknak Denk' Ferenc, a DLASz űgvveZefŐ-elnöke osztotta ki az értékes érmeket. A bankett közönségé melegen üú> epelfe a játékosokat és a csapat intézőjét. Láng Ferencet ' Minden nap érkezik 1 e g al á b b i egy uj könyv A DÉLMAGYARORSZÁG KÖLCSÖNKÖNYVTARÁBA! A Délmagyarország előfizetői pár fillérért olvashatják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom