Délmagyarország, 1933. június (9. évfolyam, 123-145. szám)

1933-06-27 / 143. szám

1933 fimius 37. DÄI MAG7ARORSZÄG T Férfi kalapok SJÄ Pollák Testvéreknél Ä Tőzsde Budapesti értéktőzsde zárlat A tőzsde forgal­ma ma ismét elcsendesedett. A tartózkodás olyan nagy volt hogy még a vezető értékekben is csak elvétve fordult elő kötés. Érdeklődés csupán egy­két helyt papir, mint a Magyar Nemzeti Bank, Fegyver és az Első Magyar Biztosító iránt mu­tatkozott, mlg * többi értékek nagyrészt névlege­sek maradtak. A részvények nagyobbrészt a tar­tózkodás ellenére árnyereséggel zártak. Az irány­zat a fixpapirok piacán a spekuláció vásárlásai következtében barátságos volt. Hadikölcsönök ki­sebb árveszteséget szenvedtek. Magyar Nemzeti Bank 136, Első Magyar Altalános 500, Magyar­Francia 50, Első budapesti gőzmalom 12, Hungá­ria 7, Bauxit 24.8, Asphalt 7.5, MAK 322, Nagybá­temyi 23, Salgó 21, Urikányi 40.5, Glóbus 23, Fegy­ver 62, Ganz 8.9, Láng 16, Rima 18. Ofa 6, Nasici 72. Nova 19, Tröszt 80.5, Délcukor 70.5, Magyar cukor 77.5, Mezőgazdasági 10.5, Izzó 286, Győri textil 40, Gschwindt 95, Pamut 38, Hungária 97, Ruggyanta 24, Telefongyár 5.1, Allampénztárjegy 1916 évi 020, Főv. kólcs. 1914. évi 36, 1927. évi 32.75, Hadikőlos. 6 százalékos 1-5 kib. 036,6-7-es 0.29, 5.5 százalékos 1—7 kib. 0.29. Zürichi devizazárlat. Páris 20.38, London 17.59, Newyork 415.00, Brüsszel 72.40, Milánó 27.20, Mad­rid 43.40, Amszterdam 207.85, Berlin 123.00. Bécs (biv.) 73.16. (sálling) 56.00, Prága 15.41, Varsó 58 05, Belgrád 7.00, Bukarest 3.08. Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelen­UM. Angol font 19.45-19.85, dán ' or. 86.40-87.60, belga 7916-79.74, cseh korona 16.9S-17.05, dinár 720-7.70, dollár 455.00-465.00, kanadai dollár 407.00-419.00, sivéd korona 99.90-10090. hollandi forint 229.70—231.90, lengyel zloty 64.35—64.85, leu 8.40—3.44, leva 4.00-4.26, Ura 29.90-30.20, fran­cia frank 2230—22.50. német márka 135.70—136.60, norvég korona 98.20—99.20, osztrák schilling 7750 —80.50, svájci frank 110.70-111.70. Badapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamat Buza 11.70-12.35, 77-es 11.95-12.65, 78-as 12.20­12.85, 79-es 1245-18.10, 80-as 1255—12.20, fel­séflsaal és jászsági 76 kg-os 10.85-11.05, 77 kg-os 11.00-11.20, 78 kg-os 11.20-11.40, 79 kg-os 11.35­11.55, 80-as 11.50-11.70. Pestvidéki rozs és egyéb 5.10-5.15, takarmányárpa I. 8.30-8.50, felvidéki sörárpa 11.00-13.00, zab I. 7.90-8.10, tiszánhili tengeri 760—7.70, korpa 5.15—5.25. Csikágéi terménytőzsde sárlat Busa igen szi­lárd. Júliusra 89 háromnyolcad (—), szeptemberre ötnyolead—92 (—), decemberre 94.75—95 (—). Tengeri gen szilárd. Júliusra 52.25 (-»•), szeptem­berre 56.75 (<-), decemberre 60-75 (—). Zab igen szilárd Júliusra 42.25 (—), szeptemberre 43 hét­nyolcad (—), decemberre 45.25 (—). Rozs igen szi­lárd Juliusra 74.25 (—), szeptemberre 77.75 (—), decemberre 82 egynyolcad—egynegyed. Nagy tankönyv csereakció Hozza be régi tankönyveit, kap helyette az uj tanévben meg­felelő értékű szükségelt tan­könyveket. Kovács Henrik könyv- ét papírkereskedő Szeged, Kölcsey-ucca 4 sz. Telefon: 20-48. Ha ologális uri f o dr á s z ü z 1 e tb e n Jutányos ár mellett, Jö kiszolgálást akar. keresse fel a borravaló-rendszer nélkül dolgozó Hajlamász Testvérek uri fodrászüzletét, Tisza Lajos körút 73, sz. Sport Ma délután: KEAC-SzAK az amatőrbafnokság döntője A KEAC óvása folytán megsemmisített őszi SzAK—KEAC mérkőzést kedden játszák le a SzAK-pályán. A SzAK—KEAC mérkőzésen dől el a szegedi alosztálybajnokság kérdése. A pa­pírforma szerint a KEAC már biztos bajnoknak tekinthető, mert két pont előnyén kivül, jobb gólaránya van, mint a SzAK-nak. Ha a SzAK le is győzi a KEAC-ot nem valószínű, hogy an­nak nagy gólelőnvét be tudná hozni. A SzAK csak akkor lehet bajnok, ha legalább öt góllal győzi le a KEAC-ot, ami — még a keddi gyen­gébb összeállítású KEAC-al szemben is — va­lószínűtlen. A mérkőzés délután fél 6 órakor kezdődik a SzAK-pályán. 4 makói derbi Vasárnap csak egy bajnoki mérkőzés volt az amatőrök programján: az MTK—MAK mérkőzés, amelyet az MTK nyert mag izgalmas küzdelem után 4:3 (1:3) arányban. Az első félidőben a MAK volt a jobb és az MTK kapusának hibáiból két gó­los vezetéshez Jutott Helycsere után a lila-fehérek hatalmas lelkesedéssel az egalizálás után a győzel­met is megszerezték. A gólokat Papos, Szopori, Széli, Galamb II. (11-esből), illetve Haffner II., Buza és Csily szerezték. Az MTK ezzel a győze­lemmel a bajnoki tabella 11-ik helyére került, megelőzve a szintén 21 pontai rendelkező MTE-t a 20 pontos Vasutast és a már kiesett CsAK-ot Az MTK—MAK mérkőzés előtt játszották le a MAK II.—Pflspöklelei SC Bogdán-dlj mérkőzést, amely a makói csapat 6:2 (2:1) arányú győzelmét hozta. A makólak góljait Horváth (3) és Vida (3) lőtte. Ezzel a győzelemmel a MAK nyerte a Bog­dán-dijat Két kerületi rekord az atlétikai balnokságok második napián Vasárnap folytatták az SzTK-pályán a déli kerületi atlétikai bajnoki versenyt amelyen Boros és Góbi II. kerületi rekordot javított a hármasugrásban a nagyszerű formában levő Stumpf Ferenc legyőzte a bajnok Borost Eredmények: 200 m. ifj. 1. Góbi II. (KEAC) 23.2 mp. Ker. rekord! 200 m. szenior. 1. Andrási (KEAC) 23.1 mp. 1500 m. ifj. 1. Sonkovies (SzVSE) 4:38.6 mp. 1500 m. szenior 1. Dudás (KEAC) 4:26.8 mp. Rudugrás ifj. 1. Nagy (KEAC) 275 cm. Sulydobás szenior 1. Deák (KEAC) 12.79. Tá­volugrás ifj. Kovács (Nagykőrösi MOVE) 640 cm. Diszkoszvetés szenior 1. Dávid (KEAC) 38 m. 75 cm. 110 m. gátfutás szenior 1. Boros (KEAC) 15.7 mp! Ker rekord! 110 m. gátfutás ifj. 1. Farkas (SzAK) 19.8 mp. Magasugrás sze­nior 1. Stumpf György (KEAC) 183 cm. Ge­relyvetés ifj. 1. Apró (Ipar) 50.68 m. 400 m. ifj. 1. Jesó (Nagykőrösi MOVE) 54.2 mp. 400 m. szenior 1. Ónodi (Ipar) 53.4 mp. 400 m. gátfu­tás szenior 1. Boros (KEAC) 61 mp. 10.000 m. 1. Csonka (SzVSE) 36:18.2, Hármasugrás 1. Stumpf Ferenc (SzAK) 12.93 m. A déli kerület uszóbajnokságai A déli kerületi úszóbajnokságok második ré­sze vasárnap zajlott le Hódmezővásárhelyen, ahol ismét a szegedi úszók nyertek meg min­den versenyszámot. Részletes eredmények a következők: 100 méteres gyorsúszás 1. Körösi I (SzUE) 1:05.8 mp, 2. Sárközi (SzAK) 1:10 p., 3. Mihalovics (SzUE) 1:10.8 p. 100 m. hátúszás. 1. Mihályffy (SzUE) 1:25 p., 2. La­cza (SzAK) 1:35.2'p., 3 Mihalovics (SzUE) 1 p 36.2 mp. 4x200 m. gyorsuszóstaféta. 1. (SzUE) 10:57.8 p., 2. SzAK 11:59.2 p. Müuwásban 1 Wolff (SzUE) 75.70 p., Szalai (SzUE) 68.97 p. Kisérő számok. 100 m. ifj. mll 1. Prunkl (Sze­gedi Vasutas) 1:30 8 j, 2. Gegő (SzUE) 1:35 p. 100 m. ifj. hát 1. Gegő (SzUE) 1:24.8 mp. 400 m ifj. gvors 1. Körösi II. (SzUE) 6:28.4 p., 2. Gegő (SzUE) 6:38.2 mv. A verseny után játszották le a HTVE—Vas­utas II. osztályú vizipólóbajnoki mérkőzést, amelyet a hódmezővásárhelyi csapat nvert meg 3:2 (1:1) arányban. Az ujszegedi versenyuszodában vasárnap megrendezett KISOK-uszóbajnokságok eredmé­nyei a kővetkezők: 200 m. mellúszás 1. Vágó II Főreál 3:14.8 p., 2. Bistyák állami gimnázium 3:16.2 p, 100 m. gyorsúszás 1. Maróti állami gimn. 1:09.2 p., 2. Nemetz Csabai ker. 1:16.2 p., 100 m. hátúszás 1. Nemetz Csabai ker. 1:30.8 p., 2, Lugosi álla­mi gimn. 1:37 4 p, 50 m. mellúszás 1. Bánfi Ipar 43.6 mp., 2. Ketter Főreál 44.6 mp. 50 m. hátúszás 1. Bánfi Ipar 40.8 mp., 2. Klein Pia­rista gimn. 42.2 mp, 50 m. gyorsúszás 1. Csa­pó állami gimn. 32.6 mp, 2. Engel állami gim­názium 32.8 mp. 3x50 m. vegyes staféta 1. Csa­bai ker, 1:54.4 p, 2. állami gimn. 1:59 p. Szegedi eredménvek: UTC II.-MTE II. 2:0 (1:0). Vasutas ifj.—KEAC ifj. 50 (00). SzAK tör­pék—UTC törpék 3:3 (3:3). MTE törpék—SzTK tör­pék 4:1 (3:1). FÖC II.-KPLE II. 5:1 (50). Kiskunfélegyházán a kiskunfélegyházi váloga tntt 6:4 (6:1) arányban győzött a bajai válogatott ellen. Turaeredmények. 'Amsterdam: Hollandia—Pro­Mválogatett 6:5 "(2:1), A magyar gólokat Sárosi (4) és Toldi lőtte. Solti IV.. a KEAC-nak norvég túrán volt já­tékosa vasárnap a válogatott beutheni mérkő­zésén nem játszott, mert egyesülete a keddi SzAK—KEAC mérkőzés miatt hazarendelte. Solti IV. vasárnap Szegedre érkezett és_ ugy ő; mint a hónapok óta nem futballozó Gömöri kedden játszik a SzAK ellen. Pozsony: ProfikombSnáJt—Pozsony "Válogatott 2d (1:1). Góllövők Teleki, Markos, illetve Bulla. Beuthen: Magyar amatőrválogatott—Délnémetor­szág 30 (20). Székelyudvarhely: Budai 11—Har­gita 20 (0:0). Eszék: Slavia—BAK 7;1 (4;1). Eszé­ki válogatott—BAK 5:1 (30). Madarász 46.53 méteres diszkosidobásáv&l Bu­dapest bajnoka lett. 2. Donogán 46.42 m. Sparta—Hungária 3:2 (2:1). Az első közép­európai kupamérkőzést a Hungária halfsora­nak gyengesége miatt elvesztette. Klocs, Brain, Silny, illetve Cseh II. és Dudás voltak a gól­szerzők. Bécs: Vienna—Ambrosiana 1:0 (1:0). Középeurópai kupamérkőzés. Szegeden vasárnap a Vasutas a Sátoralja­újhelyi Máv.-val játszott a II. osztályú vas-­utasbajnokságért. A durva mérkőzés gólnélkül végződött. Vas, fém és egyes más anyagok és azokból készült áruk készlet­váltság kimutatásának és árulel­támak készítését vállalják, becslésnél és egyéb vizsgálatnál mint ellenszahtrtGk közreműködnek HOfDAUER TESTIÉRE« adó és könyvszakértők, Budapest, IV. Muzeum krt 7. Tel.: 89-7-57. BEFŐZŐ 1 iv pergament .... 4 fillér 1 iv Qdrtya gumival. 9 fillér 1 g. zsineg 9 fillér 1 g. zsineg nagy ... 18 fillér 1 es. salycll ÍO iilléi Boiia Bertalan Mihályi Adolf Hirsch 1 Testvérek Kecskeméti és Barduc Schlésinger fiiszerüzlet Danner Péter Fia Danner Mihály Kertész iüszerüzlet Singer Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom