Délmagyarország, 1932. október (8. évfolyam, 224-249. szám)

1932-10-23 / 243. szám

X. 23 A Délmagyarország reflvénybafnoksága tők vehetnek részt X megfejtései A 12 hetes verseny 50 rejtvénybél áll. me­lyeket számozunk fa keresztrejtvények is köz­te vannak.) A hetedik számú feladványok megfejtését legközelebb, október 29-én estig kell bekül­deni AraJi-uccai kiadóhivatalunkba. Vasár­nap délelőtt már nem fogadhatunk el megfej­téseket. j Rejtvénybajnokság 7. szelvény. k egy szene küldendők be. Pótlásokat nőn fogadunk el Minden borítékra klvfl! ráírandó „Rejtvény­bajnokság." Akinek bármiféle reklamációja van, vagy bármi egyéb mondanivalója, az küIBn papírla­pot mellékel ?en s azon írla meg. A pályázók névsorát és pontszámát kétHe­tenkíut közöljük. Reklamálni csak egy hétig lehet, mert a leveleket csak egy-egy hétig őrizzük meg. Felhivjuk a reftvénybajnokság résztvevői­nek figyelmét arra, hogy a megfejtésekre ne mulasszák ráírni a megfejtő nevét és lakását, mert ezek hiányában nem tudjuk tekintetbe venni a pontozásnál. A rejtvénybajnokságban kizárólag előfize 7. sxámu Ueresscireftvény r­i ' 4 a 6 V 8 U W Tr m ia IS" m ia li • • 16 m 16 17 18 m • 19 m 20 21 22 23 m 24 • 2Í5 $3 26 27 ü 28 29 3T • m m 31 fi « 3*S ff 34 35 36 • 37 w 36 á9 m 40 41' ti 42' m 43 44 4a r m 46 47 48 • 49 m áo 5l !ü|53 f m Vitsaintcs sorok: J. Bölcs római császár. 13. Folyó az Unióban. 11 Vér folyik benne. 15. Micsodát. 16. Soha. • né­metül. 18. Nota bene — rövidebben, 19. Hevesen mozgat 20. Eszköz. 21. Bodog Arábia. 24. Dup­lán: gyermekek által is ismert szó. 25. AUat­lekás. 26. A gyógyszerkészitö teendője. 28. Tlltószó. 29 Hegysorozat. 31. Samu — an­golul. 33. A 34 függőleges fordítottja. S3. össze­eseng. 34. ö adja meg a hozománvt. 37. Azonos betűk. 38. Vásárolom. 40 Kötőszó. 41. Állat más­salhangzói. 42. Küzdelem. 43. Véd. 45. Meg nem engedett 46. Az USA egyik államának lakója. 48. Harci eszköz mással­hangzói. 49. Mutatószó. 50. A kék szallagért ve­télkedve belerohant egy jéghegybe. 51. Görög be­tű 52. Fordított napszak. 53. Makacsság. Függötsqes sorok: 1. Ékszertartók. 2. Kővé meredt. 3. Lakoma. 4 Többlapu test 5. N. 0. A. 6. Olasz névelő. 7. Vándornépek. 8: Urhatnámkodik. 9. Elég — lati­nul. 10. Palladium vegyjele. 11. Görög törzs tag­jai. 12. Nem azonos a rossz tréfával. 17. Női név. 30. Az egyik vezér. 22. Bolond — angolul. 23. Ha­zárdjáték 27. Vissza: reszket. 30. Sírfelirata sze­rint: Halála után elfelejtettek. Rómában latinul. 31. Azonos betűk. 34. Névelő. 35. Fű faj. 36. Görög betű. 39. A Déli sarkon pusztult el. 40. Az ionok hazája. 42. Hazai. 44. Réncosit 47. Vissza: rí. Megfejtésül beküldendők: Vizssintes 1, 13, 29, 50 és függőleges 1, 4, 12. Síró- és Képrefívények 2 pouL 1 pont. !//• Kalmár Márton szabó VePéküzteléoen gomb-, vatta-, cérna- és szabókellékek gyári áron • attrrtfkMni ! t ladás uaayban k csínyben, m Tábor ucca 8. sz. (Adóhiraia.lal szemben.) JÁRVÁNYOK IDEJÉN minden háznál megnyugvást Jelent és első segítség a valódi B.et. DIANA SÓSBORSZESZ 0 üélmagyarország keresztrejtvény bajnokságainak dijai I. dij: Fényképezőgép Liebmanntól. Egy pár férfl bőr bázieipő Alföld "ipöáruhéztól. Egy manikűr- és ondolálóbérletjegy Baumgart­ner Mártontól. Egy „Futurlt" elefánt (cigaretta- és hamutartó) Becz Mihálytól Egy Miky-egér és egy iparművészeti gyufatartó Bartos Lipóttól. Egy pár női cipő Dcl-Kától. Egy hangszóró Déry Ede rt.-tóL Egy utipokrór Domán Mihály és Fia eégtől. Egy űreg kölnivíz és 2 db pipere-szappan Frits Testv., Tisza Lajos-körut 54. 2 db páholyülés a Harmónia bármelyik hang­versenyére. — Harmónia. 50 drb dobozos kézmosó szappan „Hápé" szap­pnnűzemtől. Egy kg. csokoládé Hindu Csokoládégyár leraka­•ától." Két női dlvatpollover Hoflfmann DezsötöL Egycsöves rádiókészülék Fonyó SomátóL Egy kerékpárlámpa (villamos) Kardos müsze­résrtőL Egy virágállvány Korda Lászlótól Egy daráló Kohn edénváruháztóL Egy ridikül Laeher bóróndöstől Egy pnllover Magyar Harisnyaáruháztól Egy pár bőrkeztyü Paulusz JenőtőL Egy vajtartó Reich Mór és Fia Rt.-4ól. Egy éjjeli szekrénylámpa Rosner Józseftől Egy doboz levélpapír Seltz Ferenctől. Egy elektromos lámpa Szántó SándortóL Egy ridikül Szegszárdi börőndöstőL Egy asztali óra Tc^ Józseftól. Két üveg pezsgő Törlev pezsgőgyártól. Egy töltőtoll és ceruza Wirth és RengeytőL Egy férfi fodrász bérletjegy Heim Antaltól. Egy női fodrász bérletjegy Hitler Józseftől. Egy női fodrász bérletjegy IfJ. Gottschall János­tól. Tices ondoláló vagy manlkfir-bérlet Thuringer Imrétől. Hat darab lénykép Rónát JózseftőL Egy selyem háziszőttes ágyelő Textília loari Szövetkezettől (Báró Jósika-ueca.) Egy pár divat börikeztyü, Höfle keztyiislől Ktauzál-tér 3. Egy villanyvaaaló, — Légszeszgyár. Egy villamos vasaló. F.gv viUamossseblámpa. Egy olvasó lámpa. Egy borospalack fémdiszitéssel, Kv» gyilmftlesöt tál 6 tányérral. Szépirodalmi müvek, sth. A dijak egyrésze Aradi-uecal kirakatunkban megtek inthető. f ŰZŐI mérték után legolcsóbban készít | HÖfle kesztyűs, Klauzál tér 3. szám m j Sehsl olcsóbban! p^Q|Q és kellékek gazdag választékban philips STaNDnnn készülékek nálam kaphatók 10 Szántó Sándgr legkreskeái Szwd. Kiss ucca 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom