Délmagyarország, 1932. október (8. évfolyam, 224-249. szám)

1932-10-02 / 225. szám

x.2 Sport SzUE-MESE vasárnap délufón 4 órakor az ujszegedi uszodában Szeged vasárnapra majdnem program néikü. maradt, araikor sikerült nyélbe ütni a régóta hú­zódó SzUE—MESE bajnoki pólómeccs ügyét. A SzUE-nek ugyanis, mint az I. b) bajnokság győz­tesének osztályozó mérkőzést kell játszania az I. a) osztály utolsó helyére került MESÉ-vel és ame­lyik győz az játszik tovább az I. osztalyoan Ezenfelül azonban még az a jelentősége is van a nagy érdeklődéssel várt mérkőzésnek, hogy azon dől el a vidéki vizipólóhegemónia. A Miv.E nagy ambícióval készült a szegedi meccsre, tisz­tában van azzal, hogy mi forog kockán. De a SzUE sem volt tétlen. Három hét alatt minden nap trenírozott a csapat, amely ma összeforrott együt­tes é- olyan jó formára futott fel, hogy ő a mér­kőzés favoritja. Az egriek szombaton délután megérkeztek Szegedre, hogy teljesen kipihenten vehessék fel a SzUE ellen a harcot A két csapat fel A""'' -a a köve"ező: SzUE: Gál — Puljer, Háy Pál - Mihályffy ­Mikéi, Szaniszló, dr Háy Ferenc. MFSE: Vezei — Bolvki, Mátra5 dr. Bárány — Baranyai Tarródy, Hanay A mérkőzést Tichy Henrik (UTE) vezeti A SzUE-nek vasárnap mé" két póló?sapata ját­szik, a D. csapat az SzMTE ellen az alábbi ösz­sreállitásban szerepel: Holló II.. Farkas, Csűri, Körössy II., Engel, Klein, SZÍVÓS. A C. csapat a SzAK ellen játszik Felállítása: Vlasits. V Mó T, Bánfv. Körössv I„ Vágó II.. " —k. Borbély A póló mérkőzések délután 3 órakor kezdődnek, t SzUE—MESE bajnoki délntán 4 órabor. Amér­kőzö«ekre belénődii nincs, fürdőjegy megváltása lötelező. Amatőrprogram Két I. osztályú amatőrbajnoki mérkőzés kerül vasárnap eldöntésre Szegeden,, mindakettő az UTC-pálván. Délntán 2 órakor a Vasutas Játszik a HTVE­vel, délntán 4 órakor az UTC a kecskeméti TE­vel. Mindkét mérkőzés a tabella alakulása szera­oontjából fontos. • Magyarország—Ausztria Minden időién a kél ro-szág válog*' -ir.uk talalkozása keltette a legnagyobb érdeklődést A vasárnapi meccset szintén nagy érdeklődés elő­zi meg, de a szegediek azért figyelnek fel jobban a nagy találkozóra, mert a magyar válogatottban játf'V Kronenberger IT„ a Szeged FC fiatal jotb­«»élsője. Lázár a lengvelek ellen. Az atlétikai köröket a magyar—lengyel nemzetek kö ötti viadal foglal­koztatja. A ma'gyar válogatott atléták között fog­lalt helyet Lázár (KEAC), aki a 800 méteres sikfutásh<"» Araimat maqa, ..ron vásárol Győri órás jKlauzAI tér 2. tz. „ Url'ft v.k 'eoolcsóhb.n = izele ebédmenü, leves, süli, Qnu nonfin fóze'ék, tészta » sáli t. feketekávé C9f PltíHI|U he 10 ebédre e'őf re' Válim'óhcs zórák 36 adagoló­B'sőrendl fa'k-.ií.'- C(tjén*zene w i^i: RAFFÜY étterem. Hfivffs. é-njélns kerrh«.>,iséq. Békebeli zóna kenyérrel 24 fillér. Muzsika, zene, nóta, dal egyszóval kifejezve TELEFPKEN DIADALI A Telefmiken Diadal, a Magyar Telefun­ken gyár most megjelent rádióujdonsága mely minden eddig létező 2-fl lámpás ké­szülék teljesítményét messze felülmúlja. ' VttelHötelezemfti nUlhül bcmutatlo I DEUTSCH ALBERT cég SZEGED, 1 Csak * ezen a héten ] Hétfőtől—szombatig FÉRFI ZOKNI VASAD Dlvafzoknl nagyon jó minőségben 70 flll. D vaDo' n cérnázoll flór I penQO Pollák Testvéreknél. Hl r Csak 117 K ezen a héten Kárász ncca 7. Teleion: 10-71 Fl| Zongora-duó a Kassban. Szombaton este kezdte meg vendégszereplését a Kassban a Bea és Ibv néven ismert jazz zongora-duó. Az eme­leti étteremben a két kápráztatóan ügyes és szimpatikus lány valósággal mondáin han­gulatot varázsolt. Játékukkal bebizonyították azt a régi igazságot, hogv valódi jazzt csak az képes nyújtani, akinek komoly zenei képzett­sége van. A duó két tagja virtuóza a zongorá­nak és amit igy együtt csinálnak, az a művé­szeten kivül: akrobatizmus és finom-hangulat. Ez avatta őket a legismertebb és legtöbbre ér­tékelt duóvá. Szombatesti bemutatkozásuk a legnagyobb siker jegyében folyt le. Néhány perc alatt intim kapcsolatot teremtettek a közön­séggel. Franciaul, angolul, németül, olaszul és természetesen magyarul adták elő a legújabb slágereket. Egyik a zongorán kivül a banjót, másik a harmonikát kezeli művésziesen. A Bea és Iby-duó minden este koncertezik a Kassban. HARMÓNIA HANGVERSENYEK: Nyolc bérleti hangverseny világhírű előadómű­vészekkel kedvezményes fizetési feltételekkel havi 1—5 pengő. Kentner Lajos zongora okt 13. Németh Mária ének nov. 8. Milstein Nathaniel hegedű dec. 6. Colette Frantz hegedő január 10. Telmánvi Emil hegedű jan. 26. Poldi Mildner zongora febr. 8. Georg Kulenkanrpff hegedű márc 2. Báthy Anna ének április 16 Kísérők: Dr Herz Ottó, Kósa Györgv, Jákob Gimpel és a szegedi filharmonikus zenekar. Bérelni lehet a Harmónia igazgatóságánál (Ká­rász-ucea 14., telefon 22-38 és a Délmagyarország jegyirodájában. Kenfner zongoraest okf. 13. A varsói Chopin versenyen kitüntetett kiváló magyar zongoraművész Beethoven, Chopin, és a legkiválóbb magyar szerzők müveit adja elő a Harmónia első bérletén Jegy 1.50 P-tői Délma­gyarnál. A szinház9 iroda hírei Váltson színházi bérletet A bérleitek olcsók Az igazgatóság ugy a napi helyárakat, mint a bérletárakat mé'yen leszállította, hogy a kedve­zőtlen gazdasági körülmények között is mindenki megtalálhassa minden eddiginél jóval olcsóbb ároc a legnemesebb szórakozást a színházban. A szinház titkári hivatala mindennap délelőtt 10—12-ig és délután 4—6-ig készséggel szolgál fel­világositással minden bérleti kérdésben és élő­jegyzésbe veszi a bejelentett bérleti igényeket A régi bérlők helyeit még pár napig fenntartja az igazgatóság. Tekintettel arra, hogy nj bérlők részéről nagy érdeklődés mutatkozik a bérletek iránt, a régi bérlők szerzett jogait azonban szem előtt tartja az igazgatóság, kéri a régi bérlőket, hogy bérleteiket minél előbb megújítani szíves­kedjenek. Három bérleti ciklust nritott a szinház. 1. Pre­mierbérlet 25 előadásra. A. bérlet. Tulajdonosai­nak minden darab második előadására tartja fenn a bérlet helvét az igazgatóság. Az A bérlet a pre­mierbérletnél is olcsóbb. Délutáni bérlet, 80 elő­adásra. Tulajdonosai résztvesznek a szezon ösz­szes vasárnap és ünnepnapdélutáni bérletben hir­detett előadásain. Ara olcsóbb az A bérleténél is. Mindazok számára, akik nem akarják magukat meghatározott előadásokra lekötni, saelvénybérle­tet hirdet a szinház 40 előadásra. A Régi Orfeum 11-i, megnyitó előadására a czinház pénztára szerdán kezdi árusítani a jegye­ket Zürichi devizazárlat Páris 20.32275, London 17 93, Newyork 518.875, Brüsszel 71.975, Milánó 26.61, Madrid 42.425, Amszterdam 208.40, Berlin 123.40, Szófia 3.74, Prága 15.35, Varsó 58.125, Bu­karest 3.06. A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyam­jelentése. Angol font 19.75—20.15, belga frank 79.16 —79.74 cseh korona 16.91—17.01, dán kor. 101.90— 103.10, dinár 8.80—9.—, dollár 570.50—573.50, fran­cia frank 22.30-22.50, hollandi forint 229.15—230,55 lengyel zloty 63.95—64.45, leu 3 46—3.56, leva 406 —419, lira "29.90—30.20, német márka 135.70— 136.60. norvég korona 99. 100.—, osztrák schil­ling —.—, svájci frank 110.70—111.40, svéd koro­na 101 102.—. Csikágói terménytőzsde zárlat. Az irányzat ba­rátságos. Buza decemberre 54.— (53.50), májusra 59.— (58.50), tengeri decemberre 27 625 (27.375), májusra 32.625 (32.50), rozs decemberre 35.25 (33.—), májusra 38.50 (37.875). Értesítem igen tisztelt vevőimet, hogy üzletemet m cikkel bőví­tettem — az Optikával. — Szemüvegek készítése újonnan felszerelt saját műhelyünkben történik. Javítások szak­szerűen és azonnal készülnek. Munkatársul egyik legkiválóbb budapesti szakembert sikerült megnyer­nem. Üzleti elvünk változatlanul „Olcsón a legjobbat nyújtani*. Szives pártfogást kérve, maradok kiváló tisztelettel Rónai József optika és loto szakUzlel 340 kárász ucca ÍO. Fakeresketfők részére salgótarjáni köszénbánya szeneinek lerakata és eladások vagontételekben. Dorogi, baglyasaljai, zagyva­pálfahri, mizserfai szenek, dorogi, saigó brikett-koksz. Lerakat: Brüsszeli körút 1. Griinhut Ferenc H2rKE2 9ZᣠNe csüggedjen meri hánngen sok pénzhez Juthat Ita vásárol eőu 71 Osztálysnrsiiinvet a most kezdődő I. húzásra Pető Ernő főárusltónál Szeged, Széchenyi ter3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom