Délmagyarország, 1929. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1929-01-31 / 26. szám

192!' ia»ii:ir U OfiLM — Márkus Miksa a kormányzónál. Budapestről jelentik: A kormányzó szerdán délben kihallgatá­son fogadta Márkus Miksa udvari tanácsost, a Magyar Újságírók Egyesületének elnökét, nki meg­köszönte a II. osztályú magyar érdemrenddel tör­tént legfelsőbb kitüntetését. A kihallgatás három­negyed óráig tartott és a kormányzó behatóan érdeklődött a saitót érintő üevek iránt x Bach fűtőanyagja néma legolcsóbb, de a legjobb. — Halálozás. A Krausz M. utóda cég tulajdono­sának, Löwy Somának felesége halt meg hosszú szenvedés után szerdán reggel. Az ismert szegedi uriasszonyt kiterjedt rokonság gyászolja. Ma, csü­törtökön délután 3 órakor temetik a Boldogasz­szony-sugárut 33. számú gyászházból. — Ozv. Krausz Mihályné, nyugalmazott Máv. előljáró özvegye, szerdán meghalt. Az elhunytat csütörtö­kön délután fél 4 órakor temetik a zsidó temető cinterméböl. x A klsvárdai csodarabbi, a világhírű kászonyi rabbi fia, félegyházai híveinek meglátogatására Szegeden keresztül utazik és csütörtökön a Royal­szállő 70-es szobájában látogatásokat is fogad -111 s Erőhullám járja át a testet, ha valóban jó, hamisítatlan babkávét élvezünk. Ez elsősorban a ; koffeinnek, ennek a csodálatos anyagnak a ha- j tása a kávéban, mely azt oly értékessé teszi. Meinl Gyula Rt. — Ma lesz a jégünnepély. A Szegedi Korcso­lyázó Egyesület jelmezes jégünnepélyének (nem álarcos bál) előkészületei teljesen befejeződtek. A katonai sporttelepen este 6 órakor kezdődik és tart este fél 9 óráig bérlets zünetben. Az idényjegyesek délelőtt 10-től 1 óráig és délután 3—5-ig korcsolyázhatnak a kispályán. Este 10 óra­kor kezdődik a tánc az erre a célra átalakított és feldíszített pavillon nagytermében. Két zenekar, sok bohóság, tréfa, tűzijáték, korcsolyaversenyek fogják változatossá tenni az amúgy is nagysikerű­nek ígérkező mulatságot Szép padló iíílfa i Aki lakására és irodai padló­ira (parkett, Unoleom, lerrazz") vatamtt ad, az csak világhírű Johnson viaszt és elektromos kefélőgépet hasz­nál melyei dilmenksen hemu'at és kefé'őrécet c«e' éíy nao' dilért kBlcsBn ad vezérképviselet Méser Ugy- . nÖlcséae. HoHh* M u 2. TeWon 16 72 296 ' EZEN A HETIN JELENIK MEG ver momY könjve: Harminc napig magénzárkában. ¡EGY UISAGgRÓ NAPLÓJEGYZETEI 1 gA »SARK© MCAÍ EOGIflAZDAN. LIJSZTIG IMRE SZÉCaENYI-TÉK 2. Egyedüli klzóróiaans harisnva és kötöttáru üzlel. fanuár M Syevmek foázIcipSk bőr- és üle­talppal, 24—28 P 29-35 P 3.50 N35 házkipS bőr- és filctalppal P Ugyanaz férfiben P 4.90 <2P Barna gyermek pántos cipő varrott 26—30 P n»1 31—35 P 11.EO Bxí fekete raeiisn melegbéié- «3«ft<30 SGS csatlós cipó P ® ti Kei szürke pántos cspS trottőr •££•90 és francia sarokkal P Na» lakk ős drap pántos eípíffc trottör és francia sarokkal P •tői 3"2-ig 3a fekete férfi fáPdpS rámán­varrott P Ba nfsff püjsraáRyaN'jítt pánSos trottarcipS barna, drap és szürke színekbea P la barna férfi féicipS rámán­varrott P Sa férfi lafckcipSrámánvarrott... P Férfi zokni különféle színekben ... P Bff.94 HSi harisnya P Nagyobb iéisiek eladása fű nla?í ássál. MCCU 14. S&ÚSEk. FA R S Minőségén garancia! Február 1-én a Szegedi Csónakázó Egylet re­gatta bálja. Február 2-án Pusztaszert Nemzeti Bál fél 10 órakor a Tiszában. Február 2-án Szeged-Palánki Földmivelő Tár­sulat társasvacsorája és farsangi mulatsága a Csi­szár-vendéglőben, este S órakor. Február 2-án a Felsővárosi Ifjúsági Egyesület saját körhelyiségében, Brüsszcli-körüt 5. szám alatt, színpadja javára rendezendő kabaréval, szép­ségversennyel* konfetti- és szerpentinesatával egy. bekötött nagy farsangi bálja. Február 3-án a Szegedi ürí- és Hőlgyfoárász Szakosztálynak a segédekkél karöltve, este 9 órai kezdettel a Kass-szálló összes termeiben, rende­zendő zártkörű táneestélye. Február 3-án patikusok teaestélye a Tiszában. Február 3-án az Ujszegedi Szent Vince Egyesü­let kebelében működő leányifjuság este fél 8 órai kezdettel az egyesület kultúrházában műsoros táncestélyt rendez. Február 9-én a Szegedi Vasutasok Sport Egye­sületének bálja a Kassban. Február 9-en szabók jelmezes bálja Raffaynál. Február 9-én a Magyar Nők Szent Korona Szö­vetsége szegedi csoportiának teaestélye a Belvá­ros? Mozi tánctermében. Február 9-én Medikus-bál a Tiszában. Február 9-én a Felsővárosi Templomgondoző Egyesület müseros teaestélye a SzEFHE inter­nátusban. Február 10-én a Szegedi Paprikakikészitők nagy farsangi bália a Tisza-szálló nagytermében. Február 12-én tartja meg a Szegedi Polgári Da­lárda álarcos balját a Tisza-szállóban. Február t4-én a szegedi cigányzenészek bálja a Raffav-vcndéglőben. Február lC-án a MIEFHOE menzabálja a Ti­szában. — Kézbcsilhciellen postacsomagok árverése. Február 8-án, pénteken délelőtt 9 órakor a sze­gedi postaigazgatóság hivatalos helyiségében (volt vasúti leszámoló épület, II. emelet, 47. számú szobában) kézbesithetetlen postai küldemények (ru­hanemű, kézmüáru, kosarak, könyvek és egycb különféle közszükségleti cikkek) nyilvános árveré­sen, készpénzfizetés ellenében a legtöbbet ígérők­nek fogják eladni. — Zerkovitz Béla az »Eltörölt a hegedűm« szegedi premierjén. Zerkovitz Béla, a szegedi szü­Ietésü zeneszerző és az Eltörött a hegedűm kom­ponistája szerdán sürgőnyileg értesítette a színház igazgatóságát, hogy darabjának mai premierjére Szegedre érkezik. Zerkovitz Béla felesége és dr. Tarányi miniszteri tanácsos társaságában jön Sze­gedre. — Szomory Dezső: Térjelek meg végre hozzám. Megjelent cs kapható a Dclmagyarország UöIesSn­künyvtárában. I Trade ingek nyakkendők, kezíyüb stb 'ea'obb kivitelben Pollák Tesivérelcnél Ctckonlcs urca ét Széchenyi íér SBBB fiorváíh ©refeer Eílerem részére olcsó e^étí—vacs©?a leoyek ¿l!er> szerint. 21S lessreifl bal. az vegye meg I Molnár Járí©s; és 6a azl akarja, 1 hogy • B3nyTÍ! MagyarorszAg c!s(l ícl.'es r4dl01Crkép6ve!. !&ra P T6Q. BapbaM: ¡Gyííxö Arador könyvkereskedésében j Eufiapesl, V., Vilmos csAsz&r ul 34 [és Szegeién a öélmasvarország k: adóhivatalában I

Next

/
Oldalképek
Tartalom