Délmagyarország, 1927. október (3. évfolyam, 224-249. szám)

1927-10-16 / 237. szám

1 Hefivényrovat. Rovatvezető: Luszlig György. II. SafnoRság. 3. Keresztrejtvény, Xcm s:ílksóge.i az cgész megfejtést beküldeni annak, aki a stővegbe tcjlctl idézetet megtalálja. Akik nem találjak meg az idézetet 3 pontot kapnak a megfej­tésért, akik megtaláljak, azok 5 pontot kapnak. Akik nem találják meg az idézetet, azoknak sem kell az egéss megfejtési beküldeni, hanem csak a vízszintes sorokét. Megfejtési határidő oWóber 29. Mult vasárnapi rejtvényeink megfejtését okló. ber 22-ig lebet beküldeni. Ug'-anaddifl hosszab­bítjuk meg október 2-án megjelent rejtvényeink megfejtési határidejét is. Betti- és szórefívények. i K. I. tói. Képrefívényelí. í. rq z e: C: K. l tot. ) ttttt ÍTJ3T 1 3 P. 1.-től. K a a á sziget kikötője. 39. A latin enyém egyik alakja. 40. í Igefaj. 42. A beszéd lekötése. 44. Fordítva a szög bújik ki belőle. 46. Famérték. 48. Kalifa neve. 50. Az ima ilyen táplálék. 52. Trombita-hang. 54. Hé­derváry előneve. 56. Nem, idegen nyelven. 58. A re­pülőknek van ilyen klubjuk. 59. Rossz ló. 60. Házi szárnyas. 61. 0-t közbeszúrva, római öltözet. 62. Vármegye. 63. Van ilyen katona is. Függőlegas sorok. 1. Szám és ige. 2. N'évutó. 3. Fekete faju. 4. Becéző női név. 5. Lettország fő­városa. G. A szép szemre mondják. 7. Kopasz. 8. Van ilyen kék. 9. Hót van a Katán. 10. Testrész. 11. Német terület a francia határon. 12. Modorra, alap­színre, hangra mondják. 19. K-val vad lovas. 20. Kukoricaszárból készült szállás. 22. Tavasszal a Tisza. 23. Gépet hajt világit. 25. A gyümölcs teszi. 26. Volt szegedi primadonna vezetékneve. 27. A falevél ilyen. 29. A méz tulajdonsága. 31. A ruha tartozéka. 33. Csapadék. 35. Ezen a pusztán nya­ralt a miniszterelnök. 36. Án-al a végén híres fes­tő. 40. A kérvénnyel teszi a hivatalnok. 41. Osztá­Jlyoz, beoszt rokonigéje. 43. Ha valamit eladunk, ebbe bocsátjuk. 45. Ignotus. Szikra. Homok, minnd az. 47. Idős. 49. Megszólítás. 50. Két igekötő egyik a másik megforditottja. 51, Malac más elnevezése 53. Asszony lesz belőle. 54. Főzelék. 55. Szám ide­gen rövidítése. 57. Dé-vel férfi név. Az 1. számú kockából lóugrással kiindulva ato­ronyalja cgvik csodabogarát találjuk meg. (A szö­veg kötőit irányban haladva az utolsó kockában végződik.) Az első rejtvénybajnokság eredménye: I. dij, egy töltő-totl: Tshapek Ernő, Hajós­ucca. 19. II. dij, egy rádió-transzformátor: Róna György Budapest, IX., Boráros-tér 6. III. dij: egy bőr pengőtárca: Franki Tibor (cimet nem közölt.) IV. dij, egy bőr pengőtárca: Farkas Mihály Gyer­tyámos-u. 18. V. dij, egy üveg kölni viz: Jedlicska Boriska, Báró Jósika-u. 11. VI. dij, egy bőrőv:Wolt József, Belrlini-körut 20/a. VII., VIII., IX. dij, egy­egy X negyedévi könyvtárelőfizetés: Márkus Judit, Csekonics-u. 0., Iíiss László és Dietrich Jenő, Ber­lini-körut 20/a. X., XI., XII. dij. egy-egy könyvjuta­lom: Lengyel Jenő, Klauzál-tér 8., Reich Vera (ci­met nem közölt) és Vadász László, Török-u. 6. A nyertesek kivétel nélkül elérték a 8S-os pont­maximumot. Dicséretet kapnak a következők, akik 89 felüli pontszámot értek el: Vágó Vera, Daubranszky Je­nő, Lednitzky Ernő, Gyárfás Agi, Erdélyi Kató, Zöl. di A. István, Hajnal Endre, Kelemen József. A verseny többi résztvevője: Pintér Ilona. Hoff­mann Ágnes és Erzsébet, Kovács I., Jlajtinszkv László, Feuer Imre, Szegő Ottó, Farkas Károly Wínkler Mária, Szilágyi Ferenc, Hoffer Aranka, Kertész Ernő, Komis Antal, Scliaffer Dezső, Klimó Ibolya és László, Poór Imre, Hőnig Vilmos, Feld­rnann Iinré, Barta István, Reich Miklós. Csáki An­tal, Papós Gergely, Göntér László, Fonyó Pál, Csá­nyi András, Kertész János, Lugosics János, Bónis Károly, Krutsai Gyula, Galotti György, Eördögh Árpád, Apáthy Jenő. A nyertesek a dijakat kiadóhivatalunkban (Ara­di-ucca 8 ) személyesen átvehetik. 179 t,x 0 d • ''v'-fá termelő 1 szövetkezete sxobaiestést, másolási, buior­fényexést, cimfestést és aranyozási Szeged, fekeíesos a. 22. és Korona u. 13. Telefon 042 párisi divatsxtícsöR sxőrmeáru§ása Szeged, Széchenyi-tér 6. szám. Szőrméket, szőrmebundákat a legelegánsabb kivitelben tartunk raktáron, valamint mérték után Is a iegpontosabban készítünk. Alakításokat és Javításokat iutánvos árban vállalunk. 842 IIJIillMMillHIWWim Műbútor háló, (BbédlO, urlsxobai, teljes lateberende' SSSS Sülnek KocsIs Ferenc ^asztalosnál Horváth Miliály u. 7. 'te^V^aol ucc ™ff.n»*<SöeíX? ""s Asszonyom! Kísérelje meg és mosé ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ti k«-g a 1927 október 16 Bfj yi' Október 2-i számunkban közölt rejtvények meg­fejtéséért Kelemen Józséf könyvjutalomban részc­sül. Vízszintes sorok. 1. Ugor testvére. 6. A bor i az. 10. Kelet idegen nyelven. 13. Évszak, nevelő-ve'. 14. Nem hazugság. 15. F-el az elején, egyiptom uralkodó. 16. A szük elléntété. 17. A képvisetöjiiG : teszi, de nem váltja bé. 18. Szláv nép. 19.Nagy tó Finnországban. 21. Jugoszláv kikötő. 23. Boltbag van. 24. Nulla. 26. Kába más szóval. 28. Három latinul. 30, Tábornok neve. 32. Van takarmány is. 34, Ijedt más szóval, 37, Velemegy. 38. Arab fél­4 P. 1.-től. önműködő mosószerrel. Szappan* kefe és dörzsölés nélkül tüzelő és munka megtakarításává havonta tetemes összeget takarít meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom