Délmagyarország, 1925. szeptember (1. évfolyam, 82-106. szám)

1925-09-01 / 82. szám

1925 szeptember 6. DELMAGYARORSZA Q 9 Atlétika. Papp Dénes vándordiját negyedszer is a SzAK nyerte meg. A MASz rendezésében az SzTK-pályán vasárnap délelőtt tartották meg a Papp Dénes vándordijas atlé­tikai versenyt, melyet a SzAK atléták 27 ponttal fölé­nyesen nyertek meg. Részletes eredmény: 100 m. 1. Orbán SzAK 11.4,2. Schweiger SzAK 11.6, 3. Lintner SzTK 11.8. Ottovai sérülése miatt nem indult. Sulydobás. 1. Donogán SzTK lt.63, 2. Illyés KEAC 10.79. 3. Sas SzAK 10.63. Magasugrás, 1. Orbán SzAK 177 cm. 2. üaál HTVE 172 cn. — 0;bán indiszponáit volt. Gerelyvetés. 1. Sas SzAK 48 55.2. Tranger SzAK 4V75. 1500. m. 1. Scherer SzTK 4 34-8. 2. Ökrös SzAK 4.4"1. 3. Pillinger SzAK. Scherer finisben szépen nyeri versenyét. Pontverseny. I. SzAK 27 pont. 2. SzTK 11 pont. 3. HTVa 3 pont. Diszkoszvetés meghivási. 1. Donogán SzTK 39.45. 2. Szomor HTVE 35.90. 3. Illyés KEAC 38.43. Ifjúsági számok: 200 m. 1. Varga HTVE 24.8. 2. Pártos SzAK 25.2. 3. Weiszfeiler SzAK 25.6. Távolugrás. 1. Pártos SzAK 5.86. 2. Varga HTVE 5.S6. 3. Tajthy KEAC 5 36, Diszkoszvetés I. Tajthy KEAC 28.87. 2. Madarász SzAK 25.78. 3. Vörös HTVE 26.30. Rudugrás. I. Sz bó Hl VE 2.81 2. Molnár HTVE 2.70. Svéd staféta. 1. HTVE (Szabó, Molnár, Veres, Varga). 2. SzAK (Madarász, Beck, Pártos, Weiszfeiler) 2.19 6. Rádió ROVATVEZETŐ: SZÖLLÓS KÁROLY. ... Beh rossz lett a világ: Veréb prédál, hol sas leszállni sem mert, hogy nemes ur lett minden sült paraszt: parasztnak néznek sok igaz nemest! (Shakes• peare: III. Richárd.) A nagyobb leadóállomások ma) műsora. Szeptember 1, kedd. (A városnév utáni szám: hullámhossz.) Földelve van az antennája? Berlin 505. Délután 5-5.45. Felolvasás Reuter mü­veiből, 5.58—6.3) a rádiózenekar hangversenve, 7 óra­kor: Irodalmi óra, 7.30 A német dráma a XIX. szá­zadban: Grillparzer Ferenc, 7.55 E!5adás Kináról, 8.30 órakor: Zenekar, 10 órakor: Előadás. Breslau 418. Délelőtt 12-30-1.25 A házizenekar hangversenye, 5-6 óráig: Szórakoztató zene, 6.45 Köz­lések a rádió barátainak, este 7-7.30 Egy légi utazás Németországon és Ausztrián keresztül, 8.3j órakor: Mozart-est, utána gramofón-zene. Königsberg 463. Délután 4.30-6 óráig: Zene, 8.23— 9.3.1 Ária-est, 9.30 órakor: Előadás, utána 11.15 óráig: Hangverseny. Lipcse 456. Délután 4.30—6 óráig: Tánczene, 6.30— 8 óráig: Előadlsok, 8.15 órakor: Kis müvészszámok, utána 11.30 óráig: Tánczene. Barcelona 32}. Este 10 órakor: Áriák és dalok, 10.20 Amerikai táncok, 1P.40 Előadás zenekisérettel: .Szerelem a népdalokban*, 10.5; Tánczene. Bécs 5JQ. Délelőtt 11—12.50 Hangverseny, műsor bemondás szerint. Délután 4:10—4.55 Hangverseny. Műsora: 1. Rosenkranz: .Wallensteins Lager*, nyitány. 2. Kienzl: Előjáték és jelenetek a .Bibliás ember* bői, (Der Evangelimann). 3. Witteborn: Ein im Fe3t Gnomen* reich. 4. Strauss Oscar: Dorfmusikanten, valcer. Este 8 órakor: Nestroy-est, .Frühere Verhältnisse", Ntst­roy bohózata 1 felvonásban. Prága 550 Délután 5-6 óráig: Jazzband. Este 8 órakor: Kamara-zene. Róma 425. Este 9.10 órakor: Könnyűzene: l.Király­himnusz, III. Viktor Emánuel király névnapjára, Spia­lek: .Orosz cigány* nyitánya (zenekar). 2. Denza: Arany csillagok, Lombardo : románc a .Madama di Tebe'-ből. 3. Padilla: El relicario, Mertz: A Malvina, dal gitárkisérettel 4. Napihírek és újdonságok, 5. Sutter: A marquise ünnepélye, gavotte, Ribess: Baby, foxtrott, Jaffe: Nagy-Itália, induló (zenekar). 6. Bonávolontá: Sfinge, Lehár: Valcer a ,Vig özvegy"-ből, 7. Di Ponio: Katonai fantázia, Mertz: II. Fioreliino (gitár), 8. Piave­himnusz (bariton), Mascagni: Válogatott melódiáiból (zenekar). Zürich 515. Este 8.15 orskor: Szavaló és hangver­seny est. Ml DÉLMAGYARORSZÁG hirdetési árai 1925 szept. 1-töl: Apróhirdetések szavanként 6oo korona, de legalább óooo korona. Munka vagy munkáskeresés szavanként 4oo korona, de legalább 4ooo korona. Félhasábos hirdetés, magasság-milliméterenként: 1-szeri megjelenésnél 8oo korona 2—10-szeri . 7oo . 10-nél többszöri . 6oo , Egyhasábos hirdetés, magasság-milliméterenként: 1 -szeri megjelenésnél 14oo korona 2—10-szeri , 12oo , 10-nél többszöri . looo . Másfélhasábos hirdelés, magasság-milliméterenként: 1-szeri megjelenés 2ooo korona 2 . . 18oo . 10-nél többszöri . 16oo , Szöveg közötti hirdetések 50 százalékkal drágábbak. Gyászjelentések kétszeresen számittatnak. Reklámhirek soronként 1-szeri megjelenés 15ooo K 2—10-szeri . 12ooo . 10-nél többszöri u loooo . Nyilttér sora So.ooo korona. Házassági, 'eljegyzési, hálálozási, ügyvédi és orvosi hirek 3 sorig 5o.ooo korona. Szalaghirdetések egész oldal szélességben: 1-szeri megjelenés milliméterenként 8ooo K 2—lo-szeri . , 7ooo . 10-nél többszöri megjelenés . 6ooo . kizöljak. Ügyesen szerkeszte t keresztrejtvénye­ket olvasóink részéről is elfogadunk közlésre. A keresitrejtvény-megfejtések akár a szerkesztő­ségbe (Deik Ferenc ucca 2), akár a kiadó­hivatalba (Dugonics tér 11) küldhetők. Í Házassági tanácsadót külön előadás férfiaknak és nőknek W _ szeptember P, 10, 11-én a Korzó Moziban. • >> «agvsr Hamzstl Bank hivatalos árfolyamai. Valuták: Angol font 345000—347000, jzokol 2099 -2117, dinár 1251-1273, dollár 70950-71580, francia frank 3343-3375, holland forint 28330-28600, lei 354-363, léva 5C8-11S. lira 2676-2700, márka 16855—I7f05, osztrák schilling 99.80—190.56, dán korona 17280­1743.1, ivájd frank 13786-13886, belga frank 3181­3214, norvég korona 14255—14435, svéd korona 18815—18975, lengyel zloty 12290-12440. Devizák t Amsterdam 28630—28800, Belgrád 1271— 3279, Berlin 16905-17005, Bukarest 156-358, Brüsz­szel 3214-3234, Kopennága 17480-17570, Osló 14455— 14515, London 445000—347000. Milánó 2679—2695, Newyork /1000-71430, Páris 3333-3358, Prága 2105­¡17, Szófia 513-517, Stockholm 19065-19175, Varsó 12290-12470,. Wien 100. 100.60. Zürich 13766-13846. íSHehl iósads. Nyitás: Páris 24.25, London 2536.50, Newyork 516.25, Brüsszel 2333, Milano 19.40, Amsterdam 217.91', Berlin 122.85, Wien 0.0072.75, Szófis S.7í, Prága 15.30, Varsó 92.5Ű, Budapest 9.0072.75, Bukarest 2.55, Belgrád S.2G50. Zárlat) Páris 24.23, London 2506.50, Newyork 516.50, Brüsszel 23.55, Milano 19.40, Amsterdam 207.90, Berlin 122.9J, Wien 0.0072.75, Szófia 3.75, Prága 15.30, Varsó 92.50, Budapest 0JJŰ72.70, Bel­grád 3.2250, Bukarest 2.5S. »ar^énvtőiíd». A hétfői terménytőzsde irányzata lanyhább volt, a legtöbb cikk olcsóbbodott, különösen búzában és rozsban volt jelentős kinálat. A forgalom közepes. Hivatalos árfolyamok: Buza 76-os tiszavidéki 3650— 3675. felaőtiszai 3625—3650, fehérmegyei 3620—3625, egyéb dunántuli és pestmegyei 3575—3625, 77-es Usza­vidéki 3710—3725, felső tiszai 3675—3700, f ehérmegyei 3650—3675, egyéb dunántuli és pestmegyei 3625—3675, 78-as tiszavidéki 3725—3750, felsötiszai 3700-3725, fehérmegyei 3675—3710, egyéb dunántuli és pestmegyei 3675-3710, 79-es tiszavidéki 3750-3775, felsőtiszai 3725-3750, fehérmegyei 3700-3725, egyéb dunántuli és pestmegyei 3700 -3725, rozs 2575—2625, takarmány­árpa 265J-2800, sörárpa 3100-3500, xab 2350-2550, tengeri 2675—2725, repce 5700-5800, korpa 1825-1975. Irányzat- A hétfői értéktőzsdén az irányzat kissé barátságosabb volt. A kulisszpiac egy-két érteke ugyan, mint a Magyar Hitel és az Osztrák Hitel a bécsi ösz­tönzés hiján a mult héten alacsonyan zárt, azonban a Délivasut további jelentős áremelkedést ért el. A bánya­piacon alig 1 2 ezer koionás el olódás fordult elö. Határozottan szilárd volt a vaspiac vezető értéke. A Ganz.Villamos 5, a Fegyver 3 százalék árnyereséget mutat. A forgalom mindvégig élénk volt. Ferencvárosi sertésvásár. Felhajtás 41C0. Árak: Könnyű 18—19.5. közép 2 .5—22.5, nehéz 2S—23.5. Felelős szerkesztő : FRANK JÖZSEF. Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarors: és Nyomdavállalat Rl könyvnyomdájában. zág Hirlap­I, Szeged. Keresztrejtvény. Abbsn a törekvésünkben, bogy a Dilmagyar­országot a nagy lapokkal minden tekintetben egynivón taitsuk és hogy az olvasóink részé­ről megnyilvánuló minden óhajt lehetőség sze­VIZSZINTES SOROK: 1. ...híres város, mert Tápéval határos. 6. Ennél magasabb hely nincs a színházban. 11. Az Isten nem ezzel ver. 12. A Tiszán is van. 14. A nők a nyakukba hordják. 15. Egy miniszter monogramja. 17. A tőke jövedelme. 18. Az ABC két egyforma mássalhangzója. 19. A fejünkön hordjuk. 21. Annyi mint ének. 21. Aranyat drágakövet ezzel mérnek. 23. A koca lakhelye. 24. Ló, de ige is. 26. Csak az ügyvéd örül ennek. 27. Olasz folyó. 29. Spanyolfal idegen nyelven. 31. Ebből lesz a Jó patkó. 33. A .C-moll skála egy hangja. 35. Legkedveltebb olvasmány. 36. Hangszer. 37. Község Somogymegyében. 39. Állam Afrika északi részén. 42. .Itt* idegen nyelven. 44. Mutatószócska. 45. így zavarják el a gyerekeket. 47. Az ABC egy betűje fonetikusan. 48. Apró emberkék tudományának első stációja 49. Moziszínésznő keresztneve. 51. Európai hegység. 52. Tiltó szócska. 53. A zsidók húsvéti eledele. 54. Ásvány is étel is. 55. Ige. 57. .Kettő* más szóval. 58. A tésztára hintik. 60. A korcsmában van. 61. Ósdi felfogású emberre mondják. iint teljesítsük, keresztrejtvények napián köilank közölt jatalmat megkezdjük mai számunkban közlésé*. Minden bét egyik keresztrejtvényt, a megfejtők sorsolunk ki és a nevüket le­1. számú keresztrejtvény Készítette Bokor Lajos (Budapest i FÜGGŐLEGES SOROK : 1. Nagy erejéről hires bibliai alak. 2. Házi állat. 3. A prágai csodaember, filmen is láttuk. 4. Latin kötősző. 5. A világ legmagasabb hegye. 7. Latin szó, kereskedők széltében-hosszá­ban használják. 8. Az állatvilág egy osztálya. 9. Duplánvéve operacim, 10. Mesebeli ló. 12. Ebben állnak most a franciák. 13. Ugyanaz mint 21 vízszintesen. 16. Testrész. 18. Mocsaras ingoványos talaj. 20. Ezt produkálja a technika. 22. A festő teszi, de a megvesztegető is. 2\ Török pipa. 26. Ez a neve valamely komoly mQ (színda­rab stb.) kiflgura/usának. 28. Szerb férfinév. 30. A gyümölcsül igy konzerválják. 31. Felmenő rokon. 32. A háboruelőtti jegybank rövidítése. 33. Mindennap leszáll. 34. Az ajtón van. 58. Férfiszépség. 39. Mutatószócska. 43. Határváros a háború előtti Tirolban. 41. A legnagyobb nevű újságíró. 43. Latin köszöntés. 44. A súlyos betegségnek egy jelzője. 46. A templomban van. 47. Háziállat himje. 49. Villákat neveznek igy 50. A szobrász- és festőművészet egy tárgya. 55. Rag. 56. A húsnak van. 58. Sem tegnap sem hóinak. 59. Kicsinyítő rag.

Next

/
Oldalképek
Tartalom