Délmagyarország, 1919. május (8. évfolyam, 99-122. szám)

1919-05-16 / 110. szám

ffltMK G YASOltS^W fezege'd, 1919. május lg. 87. Tóti Károly Dugonics-utca 10. 88. Dr. Tóth Mihály Horváth Mihály-u. 1. 89. Dr. Tóth Pál Feketesas-utca 9. 90. özv. Tóth Póterné Rudolf-tér 6. Junius 4-én: 01. Fnisch Eűiiil Bocskay-utca 9. 92. özv. Treszkí Béláné Vár-utca 5. 93. ÖÍV. Tukacs Józsefné Ipar-utca 14. 94. Fngár Benő Jókai-utca 1. 95 Wagner Gusztáv Klauzál-tér 7. 9h' Wagner Ferenc Klauzál-tér 7. í)7. Varga Mihály Deák Ferenc-utca 26. 98. Dr. Vas Ignác Korona-utca 15. 99. Várkonyi Ferenc Bocskay-utca 11. 100. Várnay Dezső Kárász-utca 9. 101. Vénig Gyula Gizella-tér 3. 102. özv. Vér Jánosné Kossuth-utca 24. .103. Wimmer Fülöp Londoni-kórut 3. 104. Wimmer Károly Vidra-utca 1. 105. Winter Emil Kárász-utca 14. 106. Winferautz Márton Kigyó-utca 2. 107. Wolf Miksa Bástya-utca 5. 108. Bach' Bernát Fenyő-utca 4. 109. Veszelka Nándor Kossuth L-sugárut 75. 110. Rózsa Béla Klauzál-tér S. 111. Polgár Lászlóné Kálvária-utca 2. UJadózók adóinak tárgyalása. Junius 5-én: ' í. Arany Róza Feketesas-utea 13. 2. Bencsics Gizella 3. Bon esik 'Endre Gyámpénztár. 4. Bodor József Munkácsi-utca, 4. 5. Bogdán Jenő Feketesas-utca 11. G. Czibere István Zárda-utca 21. 7. Dr. Csányi Mátyás Koronáéi tea 26. 8. Cseresnyés László Madách-utca 2. 9. Dr. Engel Sándor Széchényi-tér 9. 10. Fodor Jenő Feltámadás-utca 30. 11. Förster Sándor Szentháromság-utca 25. 12. Gaál József Kigyó-utca 7. 13. Gliiek Lajos Attila-utca 7. 14. Görhe Blanika Gyámpénztár. 15. Qrüner Géza MaTTáéh-utca, 6. Junius 6-án: 16. Gyuritza Olga Gyáimpénztár. 17. Hernádi János Vásárhelyi sugárut 14. 18. Horváth Tcmáe MargH-utca 14. IS. Ilovszika Pál Párhi-kőrut 39. 20. .Tenőfi Sándor Bokor-utca 7. 01. Juhász András Attila-utca 9. 22. Dr. Kautsch Mihály Dugonics-utca. 23. 23. Kátai András Boldogasszony-sugut 16. 24. Kűri Adámné Feltániadás-utca 34. •25. Kohn Sándor né Bercsényi-utca 17. 26. Kopasz Ferenc Szentgyörgy-utca 14. 37. Körmendi Henrik Bocskai-utca 4. 9R. Králuez István Teréz-utca '45. 29. Lábos 'Endre Battyányü utca 4. 30. Lippüer Alfréd Báró Jósika-utca 40. 'Junius 7-én: 31. Dus tl g Andor DugonieíMér 32. Martóti Bálint Kossuth L.-sugárut 33. 33. Neu Ernő Bástya-utca 5. 34. Neuíhold Dezsőn'é Somogyi-utca; 14. m. Pfleischifter Mihály Mikszáth K.-u. 22. 36. Pitroff Kornél Boldogasszony-sugut 2. 37. özv. Ráday Lajosné Széchényi-tér 5. 38. Rátkay Imre. Berzsényi-utca 13. 39. Reich Vilmos Marstér 17. 40. Rózsa. Nándor Tisza L.-kömt 33. 41. Sáli Alidul Haroid Alföldi.utea 12. 42. Schön Henrik FeltámacíSs-utoa 30. 43. Dr. Sehulhoff Emil Rudolftér 14. 44. Sohwartz (Kálmán Korona-utca 15. 45. Spiegel" Lajos Deák (Ferenc-utca 4. Junius 10-én: 46. (Spitzer Ferenc Csekonics-ntca. 3. 47. Szász Vilmos Dugoiniog-utca 11. 4R. Szekeres István Párisi-körűt 38. 49. Szittner János Kállai Albert-utca 4. • 50. Dr. Sztachó Lajos Deák Ferenc-utca 2. 51. Tokaji Ferenc Tisza ,L.-kömt <65. 52. Vass Szilveszter Feltámadás-utca 24. 53. Vészeik a Nándor Kossuth L.-eugut 75. 54. Fogel Tibor Vidra-utca 2. 55. Weisz íSiimon Kossuth L.-sugárut 3. 56. Wertheimer Miksa Dugonics-utca 27. 57. Weisz Adolf Attila-utca 8. 58. Gaine Arai oki Zerge-utca 16. • Miről ezen hirdetmény oly megjegyzés­sel'tétetik közzé, hogy az érdékeltek a tárgya­láson megjelenhetnek és maguk, vagy iga­zolt meghatalmazottjuk által érdekei védel­mében észrevételüket megtehetik. A tárgyalás a sorrend szigorú betartásá­val fog megtartatni, az érdékeit fél jelen nem léte a határozathozatalnak akadályául nem szolgál. Szeged, 1019. évi május hó 3-án, 5483—1919. szám. Városi adóhivatal. Batisztok, cosztüm : és kabátbélés : ..•w-J olcsón kaphatók SZEGED Csekonies-u. 6. Telefon 854. Széchenyi-tér 17. 155 Telefon 855, Előre lássuk el magunkat szőlőkötöző-papirzsineggel. A folytonos gyártási zavarok s a nyersanyag nehéz beszerzése folytán kétséges, hogy a követ­kező saisonban lesz-e egyáltalán szőlőkötöző anyag. Azért ajánljuk kitiinó Raffiapófló papir­zsinegünket, kapható bármily nagy menyiségben azonnali és későbbi szállításra a Papirárugyári és Kereskedelmi R.-T.-n I Budapest, VII. Rákóczi-ut 6. Sürgönycím: Papirtextil. Telefon 83—63. <A NS o 8 ifi o •"M c o a cn >4) (A V. O & a> u o •a H n> Cfi (0 9? •o •t o c <n s a « rth, Cfi N X Ot N OS Tavaszi újdonságok női kalapok, toll, virág és szallag díszekben. Alakitá­sok és formázások legszebb kivitelben készülnek. .% 210 Szeged, Horváth Mihály-utea 5. sz. HÖLGYEK! Ismét kapható a „DIDÓ" c r é m üvegtégelyben békeminő­ségben. Fatégelyben ne fogadja el. Hölgyek figyelmébe!! Óriási választékban érkeztek harisnyák, keztyiik, szallagok pipere cikkek, parfiipi áruk stb. •TY TV 278 „Rövidárus" Gizella-tér 3 sz. \wm e iaa 1 ''mm CIGARETTAPAPÍR ' r ES HÜVELY FEIÜLMMLM AT AT l ANj Nem dicsekszünk azzal, hogy áraink a legolcsóbbak. De hogy a portékánk a legtöbbet ér, arról mindenkinek módjában van meggyőződni. Fölösleges ugySnis bizonyítani, hogy az a portéka éri a legtöbbet, amelyik legjobban felel meg a célnak. Tegyen egy kísérletet és akkor meg fog győződni arról, hogy a legolcsóbb, mert feltétlenül biztosítja az eredményt a „Délmagyarország" hirdetése­Nyomatott. Várnay L., könyvnyomdájában, Kárász-utca O. mm

Next

/
Oldalképek
Tartalom