Délmagyarország, 1917. november (6. évfolyam, 254-279. szám)

1917-11-01 / 254. szám

É !)ÍT;MAG TÁBORÉ ÁG . lJ>L?. novemtíM* í. S«iben rendese he a város, ahol 4—580 em­ber fér el és uúságok is állnak a melegedni kívánók rendelkezésére. Az intéző-bizottság' csak áet kívánja, hogy a szükséges tüzelő­anyagról a város gondoskodjék, a világítást •az Ot/thon adja. — A Mesnx-pör tárgyalása. A Meinx-féle nagy biinpörben szerdán úgynevezett csen­des nap volt. Deák államrendőrsésri detektív kihallgatásától elálltak a védők és elállt nt ügyész is, aki több ujabb tanú kihallgatását indítványozta arra nézve, iiogv Böhm keres­kedőknek olcsóbban szállított árukat, mint a katonai raktárnak. A hadbíróság a tanuk ki­hallgatását el is rendelte. A tárgyalás továb­bi során egyes áruk árát. szállítási idejét és rendel esi idejét állapította meg a hadbíróság. — Rabló katonaszökevények. Szabadkáról jelentik: Izgalmas kalandja volt a Zom­bor felé haladó gyorsvonaton Kalmár Lajos 59 éves nemesmiliticsi papnesosmesternek. Vele egy szakaszban utaztak Rácz László és Csőrien Máté '86-os katonák, akik esapatjuk­tó] megszöktek. A két katonaszökevény ész revettei, hogy az öreg embernél nagyobb ösz­szegü pénz van és amikor egyedül maradtak vele a szakaszban, kirántották sZté-dfiulasikiat és Kalmár mellének szegezve, követelték, hogy adja át nekik pénztárcáját. Kalmár megrémült a szuronyos rablóktól és átadta nekik 272(7 koronát tartalmazó pénztárcáját. A rabló katonaszökevények leugrottak a gyorsvonatról, de Kalmárban volt annyi lé­lekjelenlét, hogy megrántotta a vészféket. A­gyorsvonaton utaztak Kiss Sándor és Erdei .József taván kii ti esendői-őrmesterek, akik a mikor hallották, hogy mi történt, azonnal a vakmerő rablók üldözésére indultak. Hosszas hajsza után sikerült is a két osondőrőrmes­ternek a rabló katonaszökevényeket elfogni. Bevitték őket a 86. gyalogezred kaszárnyájá­ba, ahol a két. gonosztevőt, akiknél az ellopott pénzt teljes összegben megtalálták, letartóz­tatták. — A cukorkönyvek kiváltása. A közélel­mezési hivatal közli: Az uj bevásárlási köny­vek első turnusának kiadását pénteken reg­gel 9 órakor a városháza közgyűlési termé­ben megkezdik, miért is felhivjuk a kereske­dőket, hogy a könyvek átvétele végett jelent­kezzenek. A bevásárlási könyvek ára 30 fil­lér, amely összeget a kereskedők tartoznak kifizetni és a feleknek ugyancsak 30 fillér és az átvételi szám ellenében tartoznak ki­adni. XX a n x a Telefon: 872. Péntektől vasárnapig novemeber 2-töl 4-ig Bakonyi Károly és Kálmán Imre másadik operettje. fa obsitos Színmű 4 felvonásban. A főszerepben Dr. Torday Ottó, . . Pethö Attíila, Bojda Inci' . . Mattyasovszky Ilona A legművészibb magyar filmoperett Előadások d. u. 6, fél 8 és 9 ora .or, vasárnap d. u. 2 órától kezdve. Gyermekjegy csak az első előadásokra érvényesek. Jegyek elöreválthatók d. u. 4 órától vasárnap fél 2 órától kezdve iá sa m URÁNIA Ü oa Magg, Tudományos Színház "EJ V ? Csütörtökön november 1-én MgHIe Síedmann, a legszebb amerikai művésznő felléptével > • sadalmi dráma 5 felvonásban. izgalmat, érdekfeszítő, büuügyi vonatkozású dráma. T V Előadások, d. u.<6, fél 8 és 9 órakor, csütörtökön d. u. 2 órától kezdve. Jegyek elöreválthatók d. u. 4 órától, csütörtökön fél 2 órától kezdve. — 14.000 koronás paprikalopás. A rend­őrségi sajtóiroda jelenti: A keddről szerdára virradó éjszakán ismeretlen tettesek betör­tek Búkor Lajos, a Haditermény bizományo­sának Attila-utca 11. számú házban levő pap­ri kar akiárába. ,A tettesek iföLfeszitették az üvegablak redőnyét, aztán betörték az abla­kot és azon keresztül hatoltak he a raktár­ba. A bolthelyiségben több ezer kiló paprika volt berak tár ózva, zsákokban. Az ellopott, paprika maximális ár szerinti értéke 14.336 korona. A' rendőrség széleskörű nyomozást indiitott a tettesek kézrekeritésáre. — Külföldre 'nem szállítható cikkek, A kormány nemrégiben, mint ismeretes, rende­letet bocsátott ki, amely több élelmi- és élet­szükségleti cikkre kiviteli tilalmat léptetett életbe. A szegedi posta, most közli azoknak a cikkeknek jegyzékét, amelyekre a kiviteli ti­lalom vonatkozik. Külföldre a következő cik­keket nem szabad szállítani: I. Élelmi cik­kek. 1. Árpa, annak mindennemű őrleménye és malomterméke (árpa, árpaliszt, árpakása, árpagyöngy, árpa-korpa stb). 3. Aszalt szilva.. 3. Bab, száraz, hántolt, hántolatJan, egész, tö­rött vagy zúzott, törve és őrölve is. 4. Borsó, száraz, felezve, törve, őrölve is, ideértve a ta­karná nyhorsót. 5. Baromfitojás. 6. Burgo­nya- és burgonyaliszt. 7. Bnza és annak min­dennemű őrleménye és malomterméke. 8. Cu­kor és cukorka. 9. Dara, gabonanemüekből, burgonyából, rizsből; csontdara. 10. Dió (tö­retlen és tört állapotban). 11. Ételolaj, min­dennemű. .12. Főzelék és zöldség friss ós szá­rított állapotban is. 13. Hajdina (pohánka, ta­tárka). 14. Mindennemű kávé (gyarmati ká­vé, gabonakávé, hadikávé, pótkávé, árpakávé stb.1). 15, Keményítő, mindennemű és min­dennemű keményitőliiszt. 16. Kétszeres. 17. Köles, köleskása, kölesliszt. 18. Lencse, min­dennemű. 19. Liszt (bnza, rozs-, kétszeres-, árpa-, zab-, tengeri-, rizs-, bab-, borsó-, len­ese-, burgonyahenger-, köles-, keményítő-, tengericsira-, kölestakarmány-, csont-, szaru-, Jrőr-, vér-). 20. Lóheremag. 21. Makaróni. 32. Maláta, mindennemű. 23. Méz. 24. [Paprika, mindennemű, minden formában. 25. Rizs- és rizsliszt. 26. Rozs, annak mindennemű őrle­ménye és malomteriméke. 27. Sajt és túró, mindennemű. 28. Sertéshús, mindennemű friss sertéshús, elkészített sertéshús, pácolt, sózott, füstölt stb. sertéshús. 29. Szalámi min­dennemű;' mindennemű hentesáru, kolbász­áru. 30. Szilvái/. 31. Tarhonya. 32. Teasüte­mény (cak.es). 33. Tengeri, csöves vagy mor­zsolt, annak mindennemű őrleménye és ma­lomterméke. 34. Tésztanemiiek. 35. Tea, min­dennemű, 36. Zab és belőle előállított liszt és mindennemű egyéb őrleménye. 37. Zsiradék, minidenféle állati és növényi zsiradék, min­dennemű szalonna, háj, mindennemű zsir (disznózsír, libazsír), vaj, mindennemű mü­vaj (margarin). II. Egyéb cikkek. 1. Balata (kaucsuk és guttaperohához hasonló anyagi) és balatát tartalmazó ócska anyagok. 2. Fak­íisz (regenerált gumimnak lenolajjal való keverése folytán áll elő). 3. Gummi (nyer«) és gnmmit tartalmazó ócskaanyagok, gum­mikeverékek és gummioldatok (gyártásnál használtak). 4. Guttapercha és guttaperehát tartalmazó ócskaanyagok. 5. Mosószappan és mosópor. 6. Olaj (mindennemű). 7. Regene­rátora (gnmmit, balatát vagy guttaperchát tartalmazó ócska nyugtokból gyári utón. ki­váltaszott gummiszerü tartalom!). 8. Ruha éá mindennemű szövet uj és ócska állapotban. 9. Mindenféle lábbeli és kikészített bőr. Kül­földre szóló csomagot egyébként csakis a főr postán és a pályaudvari postahivatalinál le­het föladni. — Megérkeztek. Legújabb őszi és téli női és leány kabátok, köpeny egek szövet, posztó, bársony, plüss és perzsia kelméből, azőrme­kabátok, bundák, blúzok, aljak stb, Mér­tékszerinti rendelések és legolcsóbb árban. Reményiné divatháza, Szeged, főposta mellett' — Ékszereit javíttassa és alakíttassa a „Royal"-kávéházzal szemben levő „Temes­vári" aranyművesnél. POXiLO MOZGÓ SZÍNHÁZ. - tt— • Csütörtökön, november 1-én A Danmark-gyár újdonsága A bőrziáner dráma 3 felvonásban. A legizgalmasabb filmdráma. Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyer­mekjegyek csak az első előadásokra érvényesek. Jegyek elöreválthatók délután fél 2 órától kezdve. Zongoraokfatás. Akadémiai módszer szerint tanit a vakok zongoraoktatója. Értekezhetni: Újszeged, Torontái-tér 1 szám. Telefon szám: 508­ÜBaBBBSfiBillBIBBiMBBaaBBail I •••• Telefon 807. VASS Telefon 807. •••• Mozgó Színház .*. •••• Csütörtökön, november 1-én a Nordisk Fflms Co. szenzációs büntigyi attrakciója. Az alibi I. rész bünügyi dráma 3 felvonásban. Ezenkívül Szerelii jrífci vígjáték 3 felvonásban. Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyer­mekjegyek csak az első előadásokra érvényesek. Jegyek délután fél 2 órától kezdve elöreválthatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom