Déli Hírlap, 1992. január (24. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-24 / 20. szám

apróhirdetések ingatlan Vállalkozók, kft.-k, magánsze­mélyek figyelem! Eladó a bel­városban, Széchenyi utca vona­lán 1,5 szobás, összkomfortos lakás. Irodának, csendes tevé­kenységre alkalmas. £rdeklődni; 61-175 telefonon, du. 16-tól. Első emeleti, 8 szobás lakás (közelben ABC» posta, gyógy­szertár) az Avas II. ütemben olcsón eladó. Tel.: 23-093. Felsőzsolcán, Kossuth u. 30. alatt, tehermentes családi ház, 330 négyszögöl telekkel eladó. Buszmegálló, bolt, iskola közel­ben. Érdeklődni: Felsőzsolcán, Szt. István út 11., vagy Szabad­ság út 19. alatt. Tel.: 83-322. Győri kapuban 1 + fél szobás lakást 2, vagy 1 + 2 fél szobás lakásra cserélnénk, 55 nm-ig. készpénz-ráfizetéssel. Érdeklőd­ni: mindennap 50-056-os telefo­non. Belvárosi, X. emeleti, 2 szo­bás lakás, olcsón eladó. Telefon: este, 46/58-425. Miskolcon kft.-nek eladó nagy­méretű, megosztható, telefonos, tehermentes, ipari tevékenységre is alkalmas családi ház. Posta­cím: 3545. Pf.: 553., vagy 53-274. Komlóstetőn vennék családi házat, vagy építési telket. Ha szükséges, cserelakás van. „Ta­vasz 217 996” jeligére a hirdetőbe. Belvárosi, 37 nm-es öröklakás és 55 nm-es tanácsi lakás, Mis ­kolc környéki, komfortos családi házra cserélendő, vagy eladó. Érd.: 29-821. Mályiban ú.1 családi ház el­adó. Érd.: 46-481. Eladó forgalmas helyen, a Népkert mellett, 2 szoba-össz­komfortos, 725 nm-es, házas in­gatlan, márciusi beköltözéssel. Érd.: 89-690 tel. 18 óra után. Tiszapalkonyán szoba-kony- hás, spájzos lakás eladó. Ér­deklődni 16-tól: 46-14-935. Jókai lakótelepen 2,5 szobás lakás eladó, vagy elcserélhető garzon + kp. Érd.: 46-27-560. Búza téri piac mellett csalá­di ház eladó. Érd.: 46-27-560. Belvárosi, 58 nm-es OTP-lakás eladó. Tel.: (46) 41-240. Eladom másfél szobás lakáso­mat. Vászonfehérítő 42. fszt. 2. A Pátria-üzletházban 70 nm- es lakás eladó. Tel.: 26-654. Elcserélném diósgyőri, másfél szobás, tanácsi lakásomat ki­sebb, telefonos, tanácsira. Tel.: 75-457. Elcserélném miskolci, 2,5 szo­bás, tanácsi, telefonos, belvá­rosi lakásomat budapestire. Min­den megoldás érdekel. Érdek­lődni: 24-341, egész nap. Elcserélném vagy eladnám 3 szobás, saját tulajdonú, bérhá­zi lakásomat kistokaji, mályi, nyékiádházi kertes családi ház­ra. Tel.: 92-218, 65-710. Kettőszobás, felújított, meg­vásárolható lakásomat elcserél­ném 2 kisebb lakásra, ráfizetés­sel. Leveleket: „Sürgős 219582” jeligére a hirdetőbe. Belvárosi, 55 nm-es, I. eme­leti, tehermentes lakás eladó. Tel.: 50-977. Sürgősen eladnám 1 4- 2xVa szobás, 55 nm-es, összkomfor­tos lakásomat. Irányár: 900 ezer forint. Minden megoldás érde­kel. Érd.: Miskolc, Hegyalja 15. fszt. 6. Eladó a Testvérvárosok útján, X. emeleti, 53 nm-es, tehermen­tes lakás. Irányár: 20 000 Ft/m2. Érdeklődni: a 62-681-es telefo­non, 16 óra után. Elcserélném S4 nm. belvárosi, tanácsi bérházi lakásunkat 1 4- fél szobás, telefonos tanácsira, vagy saját tulajdonúra, érték­egyeztetéssel. Tel.: 28-714, 18 óra után. Belvárosi, 51 nm-es, 1. emeleti, gázfűtéses, telefonos lakás sür­gősen eladó. Érd.: 46/44-603, 17 órától. A nyéki (István) tónál hétvégi ház, igényesnek eladó. Érd.: egész nap 58-239 telefonon. Martintelepen 3 + í fél szo­bás, 70%-ban kész családi háá eladó. Érdeklődni a megadott címen, Kőris út 27. Tehermentes garzonomat Vcu logda környéki 2 szobás taná­csira cserélem. Más megoldás is érdekel. Érdeklődni: dr. Bod­nár Sarolta ügyvéd irodájában, Déryné u. 16. Tel: 44-927. 8 szobás lakás eladó sürgő­sen. Érdeklődni: Miskolc, 59-648. 79 nm-es, 3 szobás, földszinti, tehermentes OTP-lakás eladó. Érd.: 13-542. AUSZTRIAI MUNKALEHETŐSÉGEK Naponta aktuális és konkrét ajánlatok, azonnali belépéssel, minden szakmára. A pénzkeresés egyéb 1000 útja, mellék­és főállásban. Kérjen ingyenes, magyar nyelvű tájékoztatónkat! INFO-Serviee Thomer Str. 17. D-8000 München 50, NSZK Tehermentes, másfél szobás öröklakás eladó. Tel.: 21-685. Miskolc-Szirmán 180 négyszög­öl beépíthető telek eladó. Víz, villany van. Érdeklődni a 89- 965-ös számon, 11—15 óráig. Tiszaújvárosban, 1+2 feles, 44 nm-es, tehermentes, szövet­kezeti lakás eladó. Irányár: 900 ezer forint. Érd.: Szebenyl, Ti- szaújváros, Szent I. u. S. 9/Z. A Perczel Mór, Aulich utca, Avas-dél környékén, 80—100 nm körüli lakást keresek. Tel.: (40) 65-505. Tetemvári 96 nm-es, komfort nélküli ház, kis udvarral, nagy pincével eladó, vagy tanácsi garzonra cserélhető ráfizetéssel. Érd.: 47-116-os telefonon, az esti órákban. t szobás, telefonos OTP-lakás eladó. Érd.: du. 4-től. Telefont *19-057. Kétszobás, összkomfortos esz­ládi ház eladó. Érd.: Felsözsol- ca, Radnóti 20. 2 szobás, gázfűtéses lakás el­adó. Tel.: 72-138. A Szentpéteri kapuban SÍ nm­es, tehermentes, telefonos, gáz­fűtéses lakás eladó. Telefon: napközben, 24-126. 150—200 nm-es helyiséget bé- j relnék kereskedelmi célra. Tel.: este, 43-897. Eladó a Kuruc u. végén más- ; fél szobás, telefonos, tehermen­tes. szövetkezeti lakás. Érd.: 73-387-es telefonon, egész nap. Tehermentes garzon eladó. Ér- : deklődnl: Jósika 25., az esti - órákban. Eladó 9 nm-es üzlethelyiség, : gépkocsicsere lehetséges. Tele- I fon: 14-401. Kuruc utcai 1,5 szobás, teher- I mentes lakásomat elcserélném | hasonlóra, Vörösmarty,/ vagy környéke. „35 092” Jeligére a szerkesztőségbe. Rendkívüli akció! A Ramovill Műszaki Szaküzlet, Miskolc, Széchenyi u. 94., 20%.os árengedménnyel kiárusítja az alábbi termékeit: ♦ kéziszerszámok, ♦ elektromos fúrógépek, ♦ sarokcsiszolók, ♦ fúrószárak, vágó- és csiszolókorongok, ♦ zárak, lakatok. Az akció 1992. január 23-tól január 27-ig, illetve amíg a készlet tart. NYITVA TARTAS: szombat, vasárnap kivételével, eaponta 8-16 óráig. Vegye meg az általam'kijelöld ingatlant, adok cserébe 2 + 1/2 szobás, összkomfortos, telefonos lakást. Érd.: mindennap 17 órá­tól, 66-058-oa. albérlet 1,5 szobás, vagy nagyobb, üres, telefonos lakást bérelnék, hosz- szabb időre, Miskolcon. Tel.: 54-866. Egyszoba-összkomfortos, gáz­fűtéses, üres lakás albérletbe kiadó a Baross G. úton. Érd.: Lavotta J. út 41. sz. alatt. Hosszabb időre kiadó Miskolc, Marx tér közelében, másfél szo­bás lakás. Érdeklődni: Miskolc, Nagyavas, Középsor 673. (Du.) Kiadó a Széchenyi utcában külön bejáratú, bútorozott szo­ba. Tel.: 54-504. állást keres Mérlegképes könyvelő, 20 éves kereskedelmi és közlekedési gya­korlattal állást keres. Telefon: este 46-58-425. 3510 Miskolc, Pf.: 586. Fiatal lány, kereskedelmi érett­ségivel és vendéglátói gyakor­lattal munkát vállalna. Telefon: 13-237. Érd.: du. 4 óráig. adás-vétel Üj Zsuzsi kötőgép, 4500 Ft-ért eladó. Tel.: 89-068. Kitűnő szülőktől törzskönyve­zett dog kölykök olcsón eladók. Rakamaz, Kossuth u. 30. Stomp. Tel.: 41/52-024. 7.30—16 óráig. C—64 + floppy + magnó + 100 db lemez + 15 kazetta el­adó! Érd.: 44-656. Eladó kuvaszkölyök. Salétrom u. 35. Telefon: 81-828. Vásároljon műanyag falbur­kolót a gyártó márkaboltjából. GEMENC KÉR. KFT. Vörös­marty út 85. ÍA martintelepi felüljárónál.) Tel.,Fax: 44-056. Williams tlp. flipper játékauto­mata és háromkaros Gel-o-mat tlp. lágyfagylaltgép eladó. Ar: megegyezés szerint. Érd.: tele­fonon, 47/11-157. POCIN tx-et olcsón, 990 FT­ÉRT. Tel.: 46/80-593, 46/69-535. S szálas Textima Ipari Inter- lock eladó. Érd.: Varga Ibolya, 3641 Nagybarca, Aradi út 10. Rendkívüli bálásruhavásár a Zeollt boltban. Már 30 Ft/db-tól válogathat. Miskolc, Bocskai u. 3$. sz. Nyitva: hétfőtől péntekig 8—17 Aráig. Eladó előregyártott panelga­rázs és 140X170-es bontott ablak. Érd.: egész nap lehet, Miskolc, Szántő Kovács János út 22. (Komlóstető.) Nonstop büfékocsi a vologdal Shell-kútnál eladó. Tel.: 52-408. Passap kötőgép eladó. Érd.: 46/44-314. Törzskönyvezett Ír szetter kis­kutyák eladók. Érd.: (46) 73-165 telefonon. Forgalmas helyen vegyeskeres­kedés átadó. Érd.: 4S-727, 18 után. Kedvezményes áron, 1,5 éves, Dabwod vldeorecorder eladó. Érd.: 43-663, egész nap. jármű Eladó 9 éves, hosszúplatós IFA szerelvén; és 1 db 1,5 éves, 6 t., billenős pót! öcsi. Érdek­lődni: 19—21 óráig. Telefon: 41J 61-726. Mazda 323-as, 5 ajtós, S se- bességes, garantáltan 90 000 km- re!, elektromos tetőablakkal, vo- núhoroggal és egyéb extrákkal, friss műszakival eladó. Irányár: 320 000 Ft. Érd.: 06/48/17-246. Eladó 1300-as Lada, 12 éves, jő állapotban, sürgősen. Érdeklődni: 48-539. Kilencszáz kilométerrel, 89-es Simson S—51—B, vizsgáztatott kismotor huszcnkilencezerért. A (46) 62-213 telefonon. Wartburg Combi. kétütemű, hároméves eladó. Tel.: (46) 55-239. Dízel, 1,6-os Ford Escort, 3 éves, S ajtós eladó. Tel.: 67-747. MTZ traktor eladó. Érdeklőd­ni: Novajldrány, Szabadság út 1. Dacia TLX, 3 éves, 1995-lg vizsgázott — garázsban tartott —, új állapotban eladó. Érdeklődni: Miskolc-Szlrma, Váczi M. u. 8. sz. alatt, szombaton egész nap, vasárnap délután. házasság Van egy 35 éves, 170 cm ma­gas, felsőfokú végzettségű, ha­jadon barátnőm. Életcélja Isten akarata szerint élni, munkálkod­ni. Jó lenne, ha ezen az úton egy hűséges társsal mehetne végig. Írj még akkor is, ha már idősebb vagy. „Istennel minden lehetséges” jeligére a színház jegyirodájába. 173/3S, független fiatalember megisnt getlen 35 095” jeligére a szerkesztőség­be. srnerkedne 28—34 éves, füg- n hölggyel. „Találkozás oktatás n Quattro Autóház Kft. (Miskolc, Lorántffy Zs. u. 49. sz.) és a Nétjykerék Gmk (Miskolc, Lorántffy Zs. u. 51. sz.) Tanár — korrepetál minden tantárgyból általános Iskoláso­kat. Képességfejlesztés, mód­szertan. Érd.: 73-176, délután. Angol szakos egyetemista nyelvtanítást, korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállal. Tel.: 62-196. vegyes MÉG MINDIG fi&samm pékség MISKOLC, SZÉCHENYI U. 12. Gránit-, márvány- és műkő- síremlékek, sírkeretek, virág­tartók. legolcsóbban a gyártó­tól. Részletfizetési kedvezmény! Vasiszta Imre, Miskolc, Köztár­saság u. 30. Tel.: 74-664. Találtunk közepes termetű, szép fiúkutyát. Részére állat­szerető gazdát keresünk. Érd.: a 80-327 telefonon. Gépkocsi-tulajdonosok! Kiván­csiak, hogyan lehet törvényesen, féléves díjbefizetéssel, egész éves kötelező felelősségbiztosításuk? Válaszboríték és 200 Ft ellené­ben azonnal postázzuk a meg­oldást. „Még nem késő” jeligé­re a színház jegyirodájába. Kőzpontifűtés- és gázszerelés, rövid határidővel, anyagbeszer­zéssel. Tel.: 54-330. Nem találja a Széchenyln, amit akar? Nem elég a könyv a polcán? Mindig újabbat akar? Ha a hirdetési szelvénnyel ná­lam vásárol, a Tokaj ABC mel­lett, 5% engedményt adok! ÜZLETI HÍR Fehér Holló patikámat január 24-én, 10 órakor megnyitom a Szemere u. 14. sz. alatt. Éjjel­nappal nyitva! Hétköznap 7.30— 20.00 óráig. Szombaton, vasár­nap és Ünnepnapokon 7.30—19.00 óráig. Állandó ügyelet! ÜZLETI HtR tJJra nyit a bazAr. Olcsó, Import, használt ruha árusítása a KIS-HUNY ad út SS. sz. alatt. Nyitva: hétfőtől péntekig, 13—19 óráig. Ruházati cikkek és lakás­textil nagy választékban. Nyug- díjasoknak hétfőn 30%-kal ol­csóbban! az alábbi képkocsijait kínálja eladásra: QUATRO AUTÓHÁZ KFT. (tel.: 79-826) Típus Évjárat Eladási ár Ford Escort 1,6 dízel 1988. 649 000 Ft Maruti 800 1987. 329 000 Ft Fiat Ritmo 1,7 dízel 1983. 299 000 Ft Renault 19. 1989. 899 000 Ft Suzuki Samurai 1988. 949 000 Ft Lada 2105 1987. 247 000 Ft Dácia TLX 1989. 169 000 Ft Trabant 1,1 L 1990. 204 000 Ft Trabant 601 sp. 1990. 89 000 Ft Trabant 601 sp. 1989. 79 000 Ft Skoda 120 L. 1979. 169 000 Ft Skoda 105 S. 1979. 44 500 Ft Wartburg 353 DL. 1979. 44 500 Ft Lada 2102 (combi) 1978. 39 000 Ft Ikarus 211.PAN. 37 személyes 1990. 1 490 000 Ft áfa NÉGYKERÉK AUTÓCENTRUM GMK. (Tel.: 79-010, 70-511) Típus Évjárat Eladási ár Lada 2108 1988. 315 000 Ft Skoda 120 L. 1987. 140 000 Ft Opel kadett D. 1982. 263 000 Ft Subaru E 110 1983. 370 000 Ft Lada 2104 1987. 210 000 Ft Skoda 120 L. 1989. 166 000 Ft Dácia Break 1989. 180 000 Ft Wartburg 353 sp. tt. 1986. 65 000 Ft Ford Sierra 20 1984. 460 000 Ft Lada 2105 1984. 139 000 Ft Lada 21013 1978. 89 000 Ft K KEV Metró Vállalat József A. 45. szám alotti szállóépületében SZÁLLÁSFÉRŐHELYET, IRODA- ÉS RAKTARHELYISÉGEKIT ad bérbe Érdeklődni lehet: a 46-633/63.as telefonon. ^ ^MISKOLC irc INTERNATIONALTRADE CENTER NEMZETKÖZI KERESKEDELMI KÖZPONT HUNGARY - 3530 MISKOLC, MINDSZENT TÉR 1. (MSZB tér 1:) TELEFON: (00-36)46/54-211 • FAX: (00-36)46/44-526 Tisztelettel meghívjuk Ont A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI KÖZPONT KORONA SZÍNPADA kulturális rendezvénysorozatainak programnyitó előadására MOZARTTÓL GERSHWINIG ARIA- ÉS DALESTJÉRE Január 27-én, hétfőn este 7 órára Közreműködik: GREGOR JÓZSEF Liszt-díjas, kiváló művész VAJDA JÚLIA a Szegedi Nemzeti Színház magánénekese Zongorán kísér: OBERFRANK PÉTER zongoraművész Miskolcon először egyedülálló lehetőséget kínálunk, amely hosszú távon nívós kikapcsolódást jelenthet önnek. AZ ARIA- ÉS DALESTET követően a helyszínen a közreműködő művészek társaságában hangulatos VACSORAESTET TARTUNK Háziasszony: LÁSZLÓ ZSUZSA műsorvezető-rendező Reméljük, hogy megnyeri tetszését kezdeményezésünk, és minden hónapban találkozunk Onnell A vacsoraesten való részvételt a jelentkezések sorrendjében korlátozott számban tudjuk biztosítani. SZÍNHÁZ- ÉS VACSORAJEGYEK RENDELHETŐK A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI KÖZPONTBAN Miskolc, Mindszent tér 1. • Telefon: 54-211 # Telefax: 44-526 CSZflK-mflGyflRORSZRGI INNOVÁCIÓS CÉRTRUÍTI /PRRK/ Rt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom