Déli Hírlap, 1991. szeptember (23. évfolyam, 203-227. szám)

1991-09-04 / 205. szám

ingatlan 2 szobás, OTP, tehermentes öröklakás, 55 m-, 900 000 Ft-ért sürgősen eladó vagy 1 + 0,5 szo­bás OTP, tehermentes örökla­kásra cserélendő. Érdeklődni: hétfő kivételével, mindennap 6— 16 óráig, az 58-107-es telefonon, Pappné. 2000 nm-es plngyoml telek, lakható, 2 szintes kőházzal, pincével, termő gyümölcsössel eladó. Érdeklődni este a 64-329- es telefonon. Görömbölyön, a Lehár Ferenc utcában, 3 szobás, 2 garázsos, 172 négyszögöl telken, összkom­fortos családi ház eladó. Érdek­lődni: este a 64-329-es telefon­számon. Hétvégi telek a nyéki hegyen eladó, vagy személygépkocsira cserélhető. Érd.: 64-713-as tele­fonon. Eladó udvaros, 2 szoba, für­dőszoba. spájz, pince + szoba­konyha és garázs, a Csaba ve­zér 43. szám alatt. Érd.: egész nap. Diósgyőri 1 + 2 fél szobás la­kás áron alul eladó. Érd.: 46/ 75-388, az esti órákban. Eladó Lillafüreden 180 négy­szögöl telken lévő 2 szobás, té­liesített, fürdőszobás, faházas üdülőm. Asztmatikus, tüdő- és szívbetegek részére kiváló. Ér­deklődni: 28-675-ös telefonon. Eladó Miskolc, Felhő út 16/a sz. alatti 4 szoba-hallos, gará­zsos, szintes családi házam. Vál­lalkozásra is alkalmas. Érdek­lődni a helyszínen, vagy a 28- 675-ös telefonon. Kassai úti, 2 szobás, gázos. IV. emeleti tehermentes szövet­kezeti lakás sürgősen eladó. Érdeklődni: ötös Kft. Tel.: 44-927. Eladó 2,5 szobás szövetkezeti lakás. Középszer 76. fszt. 1. Eladó Diósgyőr, Matula Lajos út 26. sz. 80 nm-es családi ház 400 négyszögöl telekkel. Érd.: 71-359-es tel. 60 nm-es, befejezés előtt álló, lakható, alápincézett ház. telek­kel, Bulgárföldhöz közel eladó, garzonra cserélhető értékegyez­tetéssel. Érd.: 62-410. Elcserélem avasi, II. emeleti, 37 nm-es tanácsi lakásom, egy­szobás tanácsira II. emeletig. Tátra utca és Kilián között. „Sima csere 288478” jeligére a kiadóba. Eladó Bodrogkeresztúr köz­pontjában, Kossuth utca 103. szám 600 négyszögöl házingatlan 5 helyiségből álló épülettel, bo­rospincével, kertben 300 öl sző­lővel. Érd.: Kossuth u. 48. Bo- zsó. Miskolctapolcán Sirály utcai, 765 négyzetméteres telek igé­nyesnek eladó. Budapest, Posta­fiók 701/611 1399. Eladó Miskolctapolcán, a Nagy­kőkötőn egy 210 négyszögöl pa­norámás zártkert. Irányár: 250 ezer Ft. Érd.: 51-413. 8.30—11.30 óra között. Eladó 4 szobás sorházi lakás 4* garázs. Irányár: 3,3 M Ft. Érdeklődni: 51-413, 8.30—11.30 óra között, minden du. Vasverö u. 26. alatt. Göncön, 300 négyszögöl telek­kel, 2 szobás, komfortos csalá­di ház. betegség mialt. sürgősen eladó. Érdeklődni a helyszínen, vagy Miskolc 23-326 telefonon, egész nap. Sürgősen eladó Avas III. ütem 1 + fél szobás tehermentes la­kás. Érdeklődni: 17 óra után, a 64-328-as telefonon. Tulipán-tömbben levő, üzlet­nek, irodának alkalmas, tele­fonos (28-474) tanácsi lakáso­mat elcserélném magántulajdo­núra. Belvárosban, forgalmas helyen 140 nm-es, 4 szobás, gázfűtéses társasházi ingatlan, 100 nm pin­cével eladó. Bármilyen vállal­kozásra, irodának, orvosi ren­delőnek ideális. Érd.: Juhász, Torony alja u. 14., vagy 41/11- 789 telefonon, 18 óra után. Szoba-konyhás családi ház 200 négyszögöl telken eladó. III. k.. Dobó út 15. Érdeklődni: 21-723 telefonon. Kun Béka úton eladó 3 szoba -f nappali, összkomfortos, szin­tes családi ház, 200 négyszögöl telekkel. Érd.: Kun Béla 84. Eladó Nyékládházán lakhatási engedély nélküli, 80 százalékos készültségi!, extra kivitelű csa­ládi ház. Víz, villany, gáz bent van. Cserelakást beszámítok. Minden megoldás érdekel. Ér­deklődni: 64-797. vagy MIK IN- KÖZ Iroda, Széchenyi u. 56. A Szentpéteri kapuban másfél szoba étkező, 51 nm-es, te­hermentes, telefonos, gázfűté­ses lakás eladó. Érd.: napköz­ben 24-126, este 20-231. Lakások, telkek, üzletek, iro­dák, telephelyek és egyéb in- gatlonok értékbecslése, ingat­lanközvetítés bizománybán. Vég­ső Ingatlanügynökség. Miskolc, Rákóczi u. 6. (Béke mozival szemben.) Telefon: 06-46 46-481, 81-010. 750 000 Ft-ért lakást vásárol­nék. „Gázfűtéses előnyben 623 029” jeligére a hirdetőbe. Pingyomtetőn 240 négyszögöl építkezési telek sürgősen eladó. Irányár: 150 000 Ft. Alsózsolca, Arany J. 37. Elcserélnénk 58 nm-es, telefo­nos, belvárosi tanácsi lakásun­kat kisebb telefonos tanácsira + kp. 28-714. Eladom Miskolc, Középszer u. 1. II4. alatt, nagyerkélyes. 26 nm-es garzonlakásom. Érdek­lődni: 15—18 óra között. Eladó egy 2 szobás, III. eme­leti. téglaépítésű öröklakás a Gyula utcán. Érd.: 74-997. Építési telek eladó Görömbö­lyön. Érd.: Miskolc, Rezi K. u. 31. Miskolctól 6 km-re családi ház eladó. Onga, Hunyadi u. 75. OTP-garzon eladó, vagy na­gyobbra cserélhető, ráfizetés­sel. Érdeklődni: Miskolc, Jósi­ka út 2/a, II/ll., 17-től. Elcserélném miskolci összkom­fortos, földszintes, 2 szobás la­kásomat, Szerencsre, bérlakás­ra, vagy családi házra. Érdek­lődni: Miskolc I., Kazinczy u. 3., fszt. 4., délelőtt. Azonnali beköltözéssel Szir- mabesenyön 3 szobás, 1952-ben épült, félkomfortos, nagytelkes családi ház eladó. Érd.: 47-629-es telefonon. Másfél szobás, tehermentes szövetkezeti lakás sürgősen el­adó. Mátyás király 20., fszt. 2. Tizes honvédőn, X. emeleti, garzon eladó. Irányár: 850 000 Ft. Tel.: 54-664, du. 3 db 200 négyszögöles beépít­heti berekaljai telek és kürtös - kalács-készítő gépsor eladó. Ér­deklődni: 57-536 telefonon. Sürgősen eladó 2,5 szobás, 62 nm-es lakás 4- garázs. Chlepkó utca 3. V/l. Telefon: 81-037. Eladó Kuruc utcai nagymé­retű 60 négyzetméteres parket­tás öröklakás, valamint Pecér- völgy elején 140 négyszögöl hétvégi telek, kőházzal. Érdek­lődni: 71-672 egész nap. Belvárosi, másfél szobás, te­hermentes öröklakás eladó. Ér­deklődni 17 óra után: 21-685 te­lefonon. Eladó 1,5 szobás OTP-lakás, azonnali beköltözéssel. Érdek­lődni: 53-415-ös telefonou. Mályiban 3 szobás családi ház sürgősen eladó. Érdeklődni: Má- lyi. Rákóczi 68. sz.. du. 5—8 óra között. Azonnali beköltözés. A Tokaj étteremnél 2 szobás, összkomfortos lakás eladó. Ér­deklődni: 91-111/70-es mellék, vagy (36) 15-165. A lottó-társasházban 86 nm- es, összkomfortos, telefonos la­kás eladó. Érd.: a 49-550-es tele­fonon. A Vargahegyen 300 négyszögöl ingatlan kőházzal eladó. Tel.: 49- 550. Kistokaji tóparton, majdnem kész állapotban lévő víkendház eladó. Érdeklődni a 24-646-os te­lefonszámon 19 óra után. Tulipán-tömbben lévő, üzlet­nek, irodának alkalmas, telefo­nos (28-474). tanácsi lakásomat elcserélném magántulajdonúra, vagy megvásárolható tanácsira*. Eladó 14-212 szobás, gáz­fűtéses. nagykon.yhás lakás, tég­laépületben. Alapterület 76 nm. Érdeklődni- 15—19 óra között az 50- 6.97-es telefonon, vagy 19.30 órától az 53-218 telefonon. Vennék kp.-ért 1,5 szobás fő­leg földszinti lakást sürgősen, elsősorban a Domus—ifjúsági háznál, vagy az Avason, a Már­kával szemben. 46 75-384, dél­után: 50-373. Tapolcára néző Kölcsey utcai 1 4- 2x0,5 szobás, telefonos lakás, azonnali beköltözéssel eladó. Érdeklődni: napközben 48-430, este 18 óra után 61-876. Reprezentatív, 170 m--es lakás, irodának kiadó. Miskolc, Csa­bai kapu 20. Érdeklődni: 67-529. Másfél s/jobás lakásomat hosz- szabb időre kiadnám, vagy el­adnám. Bútorozva vagy üresen. Érdeklődni: Vászonfehérítő 62. VI/4., 18 óráig. Telefon, lift van. Központi helyen (a Tudomány és Technika Háza mellett) J.5 szobás, telefonos lakás 1 évre kiadó, vállalatoknak is. Cím: Miskolc. Dankó Pista u. 3. III 2. Érd.: esti órákban az 53-071 te­lefonon. Győri kapuban lévő. földszin­tes. telefonos, 1,5 szobás lakás hosszabb időre kiadó. Érdeklőd­ni 50-735-ös lelefonszámon lehet. Egy, vagy két diáklánynak szoba kiadó. Érd-: 57-300-as te­lefonon. Külföldi diák bútorozott gar­zont vagy másfél szobás lakást bérelne, teljes felszereléssel Avas I—II., Petneházy környé­kén, azonnali beköltözéssel, fél év, vagy év előfizetéssel. Tele­fon: 68-024. Győri kapuban 2 szobás, össz­komfortos, üres lakás kiadó! Érdeklődni: 57-503-as telefonon. adás-vétel INTERSPAN BÚTORLAPOK. MISKOLC, KAVICS U. 30. TE­LEFON: 74-138. 4 éves igásló, teljes felszere­léssel, olcsón eladó. Érd.: este» a 64-329-es telefonon. Eladó 3 szálas ipari Textima Interlock, 79 000 Ft. Miskolc, Harsányi út 16. 15 órától. Volt hermanostól iskolakö­penyt vennék 165 cm magas, vékony testalkatra. Tel.: 58-11L du. 5-től. Eladó jó állapotban lévő, 10 sebességes versenykerékpár. Te­lefon: 83-950. 125 literes, garanciás Lehel fagyasztószekrény sürgősen el­adó. 46/57-848. Kéttűágyas Neumann kötőgép eladó. Érd.: Miskolc, Engels út 31. VII/3. Eladó kétajtós szekrény és fo­telágy. Érd.: Katowice 10. IV/3. Elektromos szemfelszedő, ga­ranciával eladó. Kovács Zoltán, Alsóvadász, Fő út 74. Videó műsoros kazetták 650 Ft/db, valamint Satellite mű­holdvevőrendszer 38 000 Ft-ért sürgősen eladó. Telefon: 46/57- 462, 10—17-ig. Dogkölykök olcsón eladók. Érdeklődni: Győri kapu 4. 1/6. Rendik. Neobarokk antik stílbútor, vit­rin metszett üvegrésszel eladó. Érdeklődni: Miskolctapolca, Mar. tos Flóra 33. Eladó egy WAGNER pianínó. Érdeklődni: (41) 42-775. Törzskönyvezett pulikölykök kaphatók. Oltva, azonnal elvihe­tők. Érdeklődni: Alsózsolca, Kossuth 135. egész nap. 11.5 kg-os PB-gázpalaekok el­adók. Érd.: Arnót, Petőfi 15. 18 óra után. Eladó 3 hónapos, törzsköny­vezett németjuhász szuka ku­tya. Tel.: 78-918. Üzemkész állapotban baromfi- feldolgozó eladó Kazincbarcikán. Érdeklődni: 48 17-550 tel. Eladó megkímélt Vénusz reka- mlé. Tel.: 64-320. Legyen önnek is szép a Da ciája! Valódi bárányszőrme üléshuzatot vehet — ha felhív — és télen még fázni sem fog. Tel.: 46 23-726. Dinnye termelőtől kedvező áron eladó. Miskolc ín., Bar- bai Ferenc út 11. Használt kiságyat vásárolnánk. Miskolc, Elek Tamás 12. IV 2. Erdei Attila. Fiúruhák (146 cm) igen .ió állapotban, elfogadható áron el­adók (nadrágok, ingek, síöl­töny stb.). Szikszó, Miskolci út 23. Commodore Plus/4-es számító­gép magnóval eladó. Irányár: 12 000 Ft. 80-733. Kuvaszkölykök eladók. Tele­fon: 65-451. Miskolcon s vájd KILÓSRUHAVÁSAR a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban (Felszabadítók útja 11.) Szeptember 5-6-7-én, 8-18 óráig Korszerűen gépesített, Széchenyi 47-49. alatti bevezetett CIPÉSZMÜHELY eladó Érdeklődni: 41-52-022. Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet Belvárosi étterembe fiatal KÉZILÁNYT kétmüszakos munkakörbe azonnali belépéssel felveszek Érdeklődni: 45-550-es telefonszámon, egész nap •uoSoui sütnöm? -jxm e •U9J8í xjbiv « Rojornq pueuoil mvuzsbh 'ZVHHOxaa NaWVXNaa 'leJntunjrgjzsiriyA gq s? iVRqunuB XuosaeiB uiuajaj -AU3ZS 'RumjSas uaqqa iiV 'as -gzapuazaq rrcuysyqFi zoro jaS -aszaqau S| 3fauuQ EjgAuozre farmi! Kétéves turbős LIAZ, IFA, pótkocsival, munkahelyi szerző­déssel, betegség miatt sürgősen eladó. Érd.: este, a 64-329-es te­lefonon. DAP fülkés l,',els, S 2í-es S. évében lévő Rába, ugyanennyi idős, könnyűfém oldalú, pony- vázott félpótkocsi jó állapotban eladó. Érdeklődni: 46/47-671. Felszámolás miatt olcsón el­adó IFA rövidplatós, Diztl DÁK- motoros, 6 tonnás, IFA-motoros Zil konténerszállító. Érd.: Ernőd. Kossuth út 23. Üzemképes 125-ös Polski Fiat eladó. Érd.: 84-454. Eladó Ifa tehergépkocsi, egy­be vagy alkatrészenként. Ér­deklődni: Szűcs István, Szik­szó, November 30. u. 43. sz. Eladó egy tízéves, kevés km-t futott, távolsági. 260-as Ikarus- busz. Érdeklődni: Miskolc. Er­dész u. 6. Telefon: 75-982, 18— 20-ig. Eladó — üzemképes — forgal­mija lejárt —, 8 éves 1200-as Lada. Telefon: 62-231. Jó állapotú, 9 éves Opel Ka- dett (benzines) 290 000 forintért, menyasszonyi ruha tartozékok­kal 9000 forintért eladó. Érdek­lődni: este 28-588, reggel Mis- kolc-Pereces, Bollóalja 58. 3,5 t billenős pótkocsi három­szög-rendszámra levizsgáztatva eladó. Ondré Ferenc, Alacska, Kossuth út 29, A. 5 éves ZUK tgk. új, nagytel­jesítményű motoros láncfűrész, ZO-s 1300-as Zsiguli reális áron eladó. Érd.: Szerencs, Korvin O. u. 7., egész nap. Renault 4-es, friss műszáki­vá!, 19 évesen, 120 ezer forin­tért eladó, vagy mikrobuszra cserélhető. Érd.: 46 25-482. garázs Belvárosi lakótelepen ga­rázs eladó. Érdeklődni: 17 órá­tól a 69-026, 63-117-es telefonon. Garázst bérelnék a Bokányi D. u. környékén. Jelentkezni le­vélben: Lászlófalvi Béla. Mis­kolc. Bokányi D. 52. 3 3. Garázst bérelnék a Kiiián-délen, vagy környékén. Telefon: 27- 519, lakás 76-583. Garázs Kilián-északon eladó. Akna, három fázis van. Érdek­lődni: Szinyei Merse Pál 21., 2. lépcsöház. Ili 2. Bamli, az esti órákban. Garázs a Vörösmarty lakóte­lepen eladó. Érdeklődni: 21-723 telefonon. Garázst vennék Jókai, Volog­da, Mátyás király lakótelepen. Tel.: 51-873, 17 óra után. okt alas Fiatal, matematika-fizika sza­kos tanárnőt keresek, jó ké­pességű gimnazista lányomhoz. Telefon: 58-111. délután 5-től. Angol nyelvoktatás kezdők és haladók részére! Érd.: 82-182, a délelőtti órákban. Gépírás tanításához tanárnőt keresek. Tel.: 28-602. Gépírástanítás levelezési isme­retekkel, oklevéllel, rövid idő alatt a Harkály Gmk-nál. Cím: Patak u. 10. IV/4. Tele­lőn: 28-602. 165/65. 42 éves elvált, vidéken élő asszony megismerkedne 40— 45 éves korig nem italozó úr­ral. „Őszirózsa 33139*’ jeligére a Déli Hírlap szerkesztőségébe. Társasági hirdetés ESKÜVŐ Tisztelettel értesítjük kedves ismerőseinket, hogy gyerme­keink GÁL ZSUZSANNA és FODOR TAMAS esküvőjüket 1991. szeptember 7-én, 16.00 órakor a Rendez­vények Házában tartják. A Gál és a Fodor család. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Szeretettel gratulálunk Dobi Évának és Páva Lászlónak 18. házassági évfordulójuk alkal­mából. Orfeumosok Jő megjelenésű, Intelligens, 175/66/27 fiatalember, komoly szándékkal, megismerkedne he­lyes, családcentrikus leánnyal. Lakás, autó van. „Kékmadár 33 420” jeligére a Centrum-hir­detőbe. Középkorú értelmiségi özvegy­asszony megismerkedne 60 éves korig intelligens, józan életű férfival, aki szabadidőpartnere lenne, szeretette vágyó, és azt adni is tudó, komoly gondolko­dású nőnek, „özvegyek előny­ben 2883Í0” jeligére a Széchenyi úti kiadóba. 21 éves. 170 magas, szőke, teltkarcsú, elvált nő, egv gyer­mekkel korban hozzáillő, ko­moly kaocsolatra vágyó férfit keres. „Találkozás 32036” jeligé­re a Centrum-hirdetőbe. Szeretne megismerkedni hűsé­ges természetű, házias, csinosnak mondott elvált asszonnyal? Ké­rem Írjon, ha ön is hűséges, 52— 60 év közötti, intelligens férfi. „Nyugodt alkonyat 516060” jel­igére a hirdetőbe. 32/177 független, lakással ren­delkező fiatalember várja he­lyes, csinos, intelligens lányok fényképes leveleit. Leveleket „Technomark 623024” jeligére a hirdetőbe. veigvies Fiatal felszolgálót szakképesí­tés nélkül is keresünk presszó­ba. „Borravaló 33145” jeligére a Déli Hírlap szerkesztőségébe. INGYENESEN szeptember 15- Ig albérletek, ingóság, jármű adás-vétel, oktatást, gyermek­felügyeletet, háztartási alkal­mazottat, vállalkozókat közve­tít a HÍRKÖZPONT BT. Mis­kolc, Rákóczi u. 6. (szemben a Béke mozival). Hétfőtől pénte­kig 9—18-ig, szombaton 9—12-ig. Telefon: 46-481. Kárpitozott amik és modern bútorok áthúzása, javítása. Te­lefon: 73-985: 53-734. REDŐNY-RELUXA a VERTEX KFT-től. INGYENES kiszállás, DÍJTALAN felmérés. OLCSÓ árak Telefon: 62-418. 1? órától 40-158. A Garancia Utazási Iroda ajánlatai. Minden héten hétfőn: Trieszt—Bécs, 2200 Ft, plusz 10 DM. Péntek: Nagyvárad, 650 Ft. Szombat: Szabadka, 900 Ft. Utasaink minden tizedik útja ingyenes. Érd.: Miskolc, Vörös­marty u. 34. VIII/S. Telefon: 06- 46-50-970. KÁRPÓTLÁSI JEGY IGÉNY­LÉSÉHEZ segítséget nyújtunk, adatlapkitöltéssel, tanácsadással. Adásvételi és csereszerződést elkészítjük, kedvező díjtétellel. MIK Ingatlanközvetítő Iroda, Miskolc, Széchenyi u. 56., mun­kanapokon 9—15.30 óráig, hétfőn 9-18 óráig. Sírgondozást, kerti munkát vállal fiatalember. „Jó munka, szerény jövedelem 32028” jeligé­re a Centrum-hirdetőbe. Gyermekmegőrzést vállalunk Miskolc belterületén. Jelentkezni telefonon: 61-238-on. Forduljon bizalommal a Reni társkereső-irodához! Miskolc, Chlepkó Ede 45. fszt. Nyitva: keddtől péntekig 13—18 óráig. Telefon: 82-159. Csinos lányok figyelem! Ki­képezünk, majd munkát bizto­sítunk (bel- és külföldi mun­kára) az alábbi szakmákban. Masszőz, táncos, modell, manö­ken, felszolgáló. Érdeklődni: 3501 Miskolc 1. Pf.: 390. Gyesen levő nő telefonügyele­tet vállal. 41-420. Kérem azt a két fiatalembert, aki augusztus 30-án, pénteken 13—15 óra között, a Gyöngyvi­rág út 8. sz. alól elvitt egy fe­kete spániel kiskutyát, jutalom ellenében hozza vissza egy 4 éves kisfiúnak. Közlemények A BORSODTAVHÖ 1991. au­gusztus 15-től érvényteleníti az alábbi szövegű elveszett bélyeg­zőjét: B.-A.-Z, Megyei Távhö- szolgáltató Vállalat, Szállítási Üzem, áruátvétel. 4. MNB 270— 08520. Slágerajánlat 38 fős csoportok részére! London—Párizs 6,5 na­pos körutazás autóbusszal, mindössze 4960 Ft 4- 70 font. Érdeklődni: Glória Tours, Mis­kolc. Centrum Aruház. fszt. Tel.: 70-053 vagy 45-711 (16). ORVOSI HÍR Dr. Sinka Csaba sebész, érse­bész szakorvos magánrendelését megkezdte a Miskolc, Bottyán J. u. 16. sz. alatti Egészség- centrumban (Csabai kapui SZTK melletti utca). Rendel szerdai napokon 17—19 óra között. Elő­zetes bejelentés minden délután a helyszínen, vagy a 60-216-O! telefonon. Jó kereseti lehetőség Rikkancsokat felveszünk Utcai hírlapárusokat keres a Déli Hírlap Kft. Jelentkez­het minden, 17. életévét betöltött magyar állampolgár, Aki vállalja a Déli Hírlap utcán át történő eladását. Keresünk továbbá diákokat, hétvégi és délutános hírlapárusításra, va­lamint üzemi és intézményi lapterjesztőket. Szívesen vesz- szük a jelenleg munkanélküliek, illetve munkanélküli-se­gélyen élők jelentkezését is. Jelentkezni lehet a Bajcsy-Zsi- linszky út 15. szám alatt, Dobrosi Dezső terjesztésszervezö- nél személyesen, vagy a 42-845, illetve a 42-694-es telefonon, reggei 8.30 és 11 óra között. *Tanszerújdonsáyok (Altit*, István rajza}

Next

/
Oldalképek
Tartalom