Déli Hírlap, 1991. február (23. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-28 / 50. szám

ingatlan Mezőkeresztesi szoba-konyhás lakásunkat elcserélnénk miskol­ci garzonra, vagy 1,5 szobásra. Mlskolc-Görömböly, Szolártsik tér 24—20. Eladó 2 szobás, összkomfortos családi ház Halmajon. Érdek­lődni: INKÖZ-iroda. , Belvárosi, 4!) nm-es, szövetke­zeti lakásunkat Pozsonyi út környéki, (Kassai utcai) 2,5, vagy 1 -f- 2 fél szobás lakásra cserélnénk. Érdeklődni: 17 óra után, 41-634. Másfél szobás öröklakás az Avas-dél III. ütemben eladó. Érdeklődni: Jósika 51. fszt. 2. Tehermentes. 1,5 szobás lakás garázzsal, Miskolcon, a Bükk Aruház mögött eladó. Érdeklőd­ni: 79-362, 16.30-tól 19.30 óráig. Családi házat cserélek 2 kisebbre, bérházi csere, vagy más megoldás is érdekel. Ar- nót, Felszabadítók út 61. 2 szoba összkomfortos, telefo­nos, parabolaantennás, megvá­sárolható tanácsi lakásomat el­cserélném miskolci garzonra vagy környékére megegyezéssel. „Kazincbarcika 509727” jeigére a hirdetőbe. 550 négyszögöl szőlő, gyü­mölcsös, pince, faházzal eladó. Érdeklődni: III. kér. Öz u. 20. Papírgyári iskolánál. Eladó 2.5 szobás szövetkezeti lakás, vagy családi házra cse­rélem. Cím: Miskolc, Középszer u. 24., IV/1. Érdeklődni 16 óra után, vagy szombat-vasárnap. '’"i-izacsegén a Fő utcán, 90 ntn családi ház és 250 négy­szögöl kert eladó. Érd.: este. 73-311. Nyékládházán, a 3-as úton el­adó 429 négyszögöl területen levő 2 szoba, komfortos családi ház. Leveleket „Beköltözhető 2979” jeligére a Centrum-hirde­tőbe kérjük. Eladó régi típusú, 2 szobás családi ház Megyaszón. Irány­ár: 120 000 Ft. Érdeklődni: Pal­kó József, Megyaszó, Táncsics u. 2. sz. 1,5 szobás, összkomfortos, te­lefonos, tehermentes öröklakás eladó. Fábián u. 8. IX/3. Belvárosi, 3 szobás, gáz köz­ponti fűtéses, telefonos családi ház eladó. Érdeklődni a hely­színen 17 óra után, Bocskai u. 114 vagy az 50-118-ás telefonon. Szirmán beépíthető telek el­adó. Érdeklődni: 46 64-122, 46 25-337, 18—24 óráig. Eladó zöldövezeti, zártudvaros társasházban 2 szobás, teher­mentes, telefonos öröklakás. Ér­deklődni: (46) 64-709, az esti órákban. Megvásárolható, 1 Z feles tanácsi lakásom kisébbre cse­rélném. Érd.: hétköznap 8—16 óráig, az 58-536-os telefonon. Miskolcon, belvárosban, 84 négyzetméteres, 3 szobás, tele­fonos, igényesen kialakított la­kás, pincerésszel eladó. Érdek­lődni: 42-627. Győri kapui, 2,5 szobás, tele­fonos, tehermentes lakás eladó, vagy a közelben elcserélendő nagy telken családi házra. Bo- dótetőn 1015 négyzetméter te­lek eladó. Érd. este: 82-360. Két család részére alkalmas, összkomfortos családi ház, júli­us elsejei beköltözéssel eladó. Érdeklődni: Németh István u. 31. sz. Elcserélném, vagy eladnám Vologda városrészen lévő, 1 -f 2 fél szobás — 64 négyzetmé­teres — öröklakásomat. Csere csak Miskolc környékén legyen. Érd.: Vologda 14. X/l. Eladó budapesti, Böröndös ut­cai, 1 4- 2 fél szoba-hallos öröklakás. Érd.: 46-53-842, 17 óra után. Másfél szobás — 43 négyzet- méteres — szövetkezeti lakás, 800 ezer Ft-ért eladó. Cím: Kas­sai út 82. IV/4. Tel.: 21-632. Építési telek az Árok utcá­ban 850 000 Ft-ért eladó. Tele­fon: 63-853. Tehermentes, 2 szobás OTP- lakás sürgősen eladó. Érdek­lődni: 17 óra után, vagy a 76-316-os telefonon. Szirmán egy 240 négyszögöles házhely eladó. Érdeklődni: 17— 20 óra között, 73-016. Har^Anyban eladó 2 szobás család: ház. Érdeklődni: Har­sány, Major u. 22. sz. Eladó 2 szoba-konyha, für­dőszobás kis családi ház. Ér­deklődni: üteg u. 21. sz. Taktakenézen 400 négyszögöl szőlő-gyümölcsös, szoba-kony- hás lakás eladó. Érd.: Takta- kenéz, Széchenyi 17. Szövetkezeti, központi füté- ses, másfél szobás fözőfülkés és bulgárföldi. szövetkezeti, 2 szoba-hallos, gázos lakás eladó. Érd.: Tízes honved 3. fszt. 2. Átadnám sajóbábonyi beállt szederültetvényem bérleti jogát. Érdeklődni: 46-73-684. Rendelőnek is alkalmas, Szé­chenyi úti lakásomat elcserél­ném megvásárolható^, vagy Öröklakásra. Érdeklődni: min­dennap, Széchenyi 89. Júrás Ká- rolyné. Seiyemréti, 36 négyzetméteres lakás eladó. Telefon: 71-137. Eladó kétszobás, gázfűtéses, második emeleti, téglából épült, déli, társasházi lakás. Irányár: I 200 000 Ft. Érdeklődni: napköz­ben, Miskolc, Oprendek u. 11. II 1. alatt, este telefonon, Deb­recenben (52-es körzetszám), a 27-911-es számon. Elcserélem Budapest IX. kerü­leti, 34 négyzetméteres, össz­komfortos, megvásárolható, ta­nácsi lakásomat miskolci, más­fél szobás, saját tulajdonú la­kásra. Telefon: 46-66-644, este. albérlet Pátria-üzletház mellett, I-em„ 1,5 szobás. bútorozott lakás azonnal kiadó. Érdeklődni: 15 óra után, Miskolc, Jókai utca 3. II/3. Kiadó másfél szobás lakás. Érd.: Kilián Gy. 6. II/2. Hoff­mann háta mögött. Lakatos. Bútorozott, lakókonyhás gar­zonlakás a Selyemréten, hosz- szabb időre, 1 év előrefizetéssel kiadó. Érd.: a 65-182-es telefo­non. 1,5 szobás, bútorozatlan lakás a Jókai lakótelepen és egyszo- ba-konyhás. bútorozott lakás a Győri kapuban kiadó. Telefon: 78-846. Albérletbe kiadó a Petneházy bérházban lévő, berendezett la­kás. Érdeklődni lehet: Sóvári, Kabók L. 41. (Marx tér). Fiatal házaspár kiadó garzont keres. Tel.: 60-121, 17—19 óra között. állást keresnek Állást keres 40 éves társada­lombiztosítási előadónő, 20 évi gyakorlattal. (Munkaügy-bér, szja.-ban jártas). „Megbízható 512788” jeligére a hirdetőbe. Fiatalember jogosítvánnyal, esetleg gépkocsival, jövedelme­ző elfoglaltságot keres. 69-081. Havonta 21 szabadnappal ren­delkező fiatalember másodállás­ban bármilyen munkát vállal­na. Jelige „Változatosság 2186” a Centrum-hirdetőbe. Villanyszerelő, nagy szakmai gyakorlattal, B-kategóriás jo­gosítvánnyal állást keres. Sür­gős és minden megoldás érde­kel. Tel.: 75-996. adás-ifeteS Jó állapotban levő, mély gyer­mekkocsi eladó. Érdeklődni a 49-697-es telefonszámon, délután 5-től 7-ig. Lófűkasza eladó. Érdeklőd­ni: Girincs, Kossuth u. 7. Hor­váth Iván. Üj Totya S 40-es kazán 28 ezer forintért, és 0,7 köbméte­res hőtároló tartály eladó. Érd.: Kuruc u. 41. VII/1. 16 óra után. Telefonkötvényt veszek. Ajánlatot ármegjelöléssel Holló József, Miskolc, Szeder u. 22. 11,6. kérek. Hízott sertés eladó. Miskolc, 81-392. Benzinmotoros vízszivattyú és kertitraktor pótkocsival, tarto­zékokkal eladó. Érd.: du. 5-töl. Tel.: 28-557. Pekingi palota kiskutyák el­adók. Miskolc. III. öz u. 20. Papírgyári iskolánál. Autójavító műhelyünkben vo­nóhorgok azonnali felszereléssel is megvásárolhatók, nyugati tí­pusú személygépkocsikba is. Kurbli Gmk., Miskolc III., Zen- ta u. 4. Jutányosán eladó gyermek­szobabútor, két ággyal és író­asztallal. Érdeklődni lehet a 80-535-ös telefonon. Előnevelt csirke eladó. 100 db fölött házhoz szállítással. Érdek­lődni: 46-615-ös telefonon. Hízott sertés egész, vagy fél eladó. Salétrom 29. Törzskönyvezett angolszetter és fekete terrier kiskutyák el­adók. 50-118. Divatos fazonú, háromnegye­des, női 38-as irhabunda eladó. Érdeklődni: Miskolc, Dienes L. 59., egész nap. Eladó 4 főzőlapos villanytűz­hely, alig használt állapotban. „Megéri 272864” jeligére a ki­adóba. Faházat vennék, illetve haris- nyaszemfclszedő-gép eladó. Cím: Szmtitkú Ferenc, Miskolc, Kö­zépszer 36. III/3. Kétszálas Interlock eladó. Ér­deklődni az esti órákban, a 79- 309-es telefonszámon. 5 db garázsajtó, nem bille­nős eladó, darabonként is. Ér­deklődni telefonon az esti órák­ban: 74-028. O válaszfallal cbédlögarnitűra plusz egy 1200-as Lada alkatrész­ként cserélhető egy mííszakival bíró 1200-as Ladára. Esetleg vi­deót adok. Telefon: 20-137. 4 darab kirakatablak, 220x140 cm-es, fi mm vastag üveggel ol­csón eladó. Érdeklődni: Ernőd, Rákóczi út 51. szám. Gyűjtő vásárolna régi festmé­nyeket, porcelán, üveg és egyéb dísztárgyakat. Telefon: 23-615. Simaszőrű foxterrierkölvkök — szobakutyának — eladók. Dr. Lörincz, Baktakék. Telefon: 29. 20 Ft db minden ruhadarab napi kínálatunkban, 1991. már­cius l-én és 2-án, a Zeolitbolt- ban. Miskolc, Bocskai u. 36. leírni ti Suzuki Swift GTI injektoros, 3 és fél éves, 71 000 km-rel, meg­kímélt állapotban eladó. Tele­fon 41/11-841, reggel 7—este 8. 2107-es, 4 hónapos Lada el­adó. Érdeklődni az 54-187-es te­lefonszámon. Mercedes 280 SE luxuskivitelű extrákkal, nagyon szép, újszerű állapotban 750 ezer Ft-ért sür­gősen eladó. Csere érdekel. Skoda billenős, új fülkével, új motorral, fékberendezéssel, fel­újítva, valamint üzemképtelen Skoda-billenős sok alkatrésszel eladó. Debrecen-Józsa, Deák u. 84. Tel.: (52) 86-215. Eladó Skoda Favorit 1991. március l-re szóló kiutalás­esély; KN rendszámú Lada 1500-as eladó. Érd.: napközben, 22-266. Ikarus 255-ös. vagy 256-os autóbuszt vennék. „Európa 512 715” jeligére a hirdetőbe. SKODA billenős 1,5 év mű­szakival, 8,3 t pótkocsival, jó ál­lapotban eladó. Hajdúböször­mény, Arad u. 58. sz. Volkswagen Golf dízel komp­lett motor eladó. 45 ezek kilo­métert futott, 88-as évjárat. Ára: 120 000 Ft. Érd.: 63-347. Eladó 220 D Mercedes, vagy 240 D, vagy 300 D Mercedesre cserélném, megegyezéssel. Ér­deklődni: 46-72-684. Volkswagen Passat, 13 éves, 91 000 kilométert futott, zöld szí­nű, négyajtós, megkímélt álla­potban, reális áron eladó. Meg­tekinthető: Miskolctapolca, Vá­mos I. u. 3. szám. Telefon: 46­68-937. Eladó E—5/2 pótkocsi. Érdek­lődni egész nap. Cím: ördög, Bocs, József Attila 19. Azonnal átvehető Skoda Favo­rit-kiutalás jutányos áron eladó. Telefon: 71-093. 0 kilométeres Trabant Combi eladó. Telefon: 94-157. Most vizsgázott, teljesen fel­újított, 4x4-es, platós, 6 éves ARO eladó. Encs: 42-845. Nulla kilométeres, négyüzte- mű Trabant Combi eladó. Tele­fon: 48-919. Polski-FIAT 126-os gépkocsi, 2 éves, 14 ezer kilométerrel, 200 ezer forintért eladó. Érdeklődni: 56-204. Karambolos Skoda S 100-as szgk, javításához szükséges új alkatrészekkel együtt eladó. Megtekinthető: Miskolc, Fadrusz u. 23. 18 óra után. (Marx tér.) Keresem azt a férfit, aki 46 —45 év körüli, magas, intelli­gens. rendezett körülmények között él. és szükségét érzi, hogy társa legyen egy molett, gyermekeit egyedül nevelő, rendes nő. „Vidámság előny” jeligére várok választ a szer­kesztőség címére. Férjet keresek igényes barát­nőmnek, aki rendezett körül­mények között él, vezető be­osztásban. Bemutatkozó leve­let „Harmónia” jeligére a szer­kesztőség címére írj, ha 45 év alatti, kedves, értelmes, jóké­pű, magas, intelligens férfi vagy! 182/27/74 független férfi, társa­ság hiányában megismerkedne őszinte, sportot szerető lányok­kal. „May be you are” jeligé­re a kiadóba. 164/31 éves nő — kisfiával — megismerkedne korban és ma­gasságban hozzá illő, rendezett körülmények között élő, gyer­mektelen fiatalemberrel. „Hűség 2175” jeligére a Centrum-hirde­tőbe. '28 éves 175/65 szőke, elvált fér­fi vagyok. Keresem korban hoz­zám illő lány, vagy elvált fiatal- asszony ismeretségét. Egy gyer­mek nem akadály. „Égis 2185” jeligére a Centrum-hirdetőbe. 23/180 cm magas fiatalember házasság céljából megismerked­ne korban hozzáillő, vidám ke­délyű, a belső emberi értékek­re adó, komoly gondolkodású lányai. Fényképes bemutatkozó­leveleket „Várlak 2190” jeligére a Centrum-hirdetőbe kérek. Írj, ha 175 cm és 33 év fölötti, egyetemet, vagy főiskolát vég­zett férfi vagy, és nyugodt, rendezett családi hátteret tudsz biztosítani egy egyetemet vég­zett, rendezett anyagiakkal ren­delkező, csinos lánynak. Fény­képes levelek előnyben. „Kelle­mes húsvéti ünnepeket 272 866” jeligére a Széchenyi úti kiadóba. 20165 cm magas, barna szemű és hajú, átlagosan jó megjele­nésű, vidám természetű, szak­képzett leány megismerkedne — társaság hiányában — jó meg­jelenésű, vidám ternUszetű, szakképzett fiúval, 23—35 éves korig. Fényképes leveleket vá­rok. „Lila akác 510 925” jeligére az Uitz Béla utcai hirdetőbe. Társát keresi 37 164 56 kg, füg­getlen diplomás hölgy, 170 cm- né! magasabb, korrekt férfi sze­mélyében. „Jelige nincs 512 786” jeligére a hirdetőbe. oktatás Matematika, fizika tanítása eredménycentrikusan, gyakor­lattal. Felkészítés érettségire. Tel.: 65-111/16-30. Gépírásoktatás rövid idő alatt oklevéllel a Harkály Gmk.-nál. Cím: Miskolc. Patak út 10. IV/A. Tel.: 28-602. Angoltanítást vállalok általá­nos és középiskolásoknak. Érd.: a 65-833-as telefonon, 17—20 óra között. GÉPÍRÓtanfolyam plusz leve­lezési ismeretek = bizonyítvány! Telefon : 56-033 73. MUNKAÜGYI, SZEMÉLYZETI, SZOCIÁLPOLITIKAI felső- vagy középfokú szaktanfolyamot vég­zettek figyelmébe! Ha képesíté­sét 1980. január elseje után szerezte, az új miniszteri ren­delet értelmében — különbözeti vizsga letételével •— integrált személyügyi szakképesítést kap­hat. FELKÉSZÍTŐ tanfolyamain­kat május elején indítjuk. Ér­deklődését, jelentkezését a 47- 618-as telefonszámon várjuk. SZTAV-PROGRESS KFT. Tanítót keresek alsótagozatos gyerek mellé! Jelige „Tanulás 2178” a Centrum-hirdetőbe. Felügyeletet, gondozást, alsó­tagozatosok tanítását vállalom, hét végén. „Alacsony bérért 2187” jeligére a Centrum-hirde­tőbe. Szobafestést -mázolást, -tapé­tázást most rendeljen az 57-619- es telefonon. Féléves magyar vizsla kan kutyám február 21-én (csütör­tökön) a Tüdőkórház környé­kén elveszett. Megtalálójának jutalmat adok. Dr. Roósz, Mis­kolc, Derkovits 17. Telefon: 63-724. Csinos hölgyek masszázst vál­lalnak. Érdeklődni hétköznap 10—17 óráig 84-008 tel. ügyeletén. A Natúr Hús Kft. értesíti ked­ves leendő vásárlóit, hogy már­cius 1-jén megnyitja a Kun Bé­la u. 21. sz. alatti (Kont utca­sarok) hűsboltját. Szolid árak­kal és friss árukkal várjuk ér­deklődésüket. A Kurbli Gmk. Miskolc, Marx K. 4. sz. alatti autós­boltja értesíti kedves vásárlóit, leendő ügyfeleit, hogy a III. Zenta u. 4. sz. alatt autójavító műhelyét megnyitotta. Nyitva: 7—16 óráig. Elveszett Astor nevű, 18 hóna­pos fekete dog kan, mellén fe­hér folttal. Értesítést jutalom ellenében, a 79-141 /63-as telefo­non kérek, hétköznap. Műszaki rajzolást vállalok, rö­vid határidőre, kifogástalan mi­nőségben. Telefon: 65-186, 17 óra után. Lambériázást, zárcserét rövid határidőre vállalok. Érdeklődni: 20-137-es telefonon. Jó hír! Tavaszi nagytakarítá­sához segítséget nyújt önnek a kárpit-szönyegpadlótisztító gép kölcsönzője! Miskolc, III., Ka­vics u. 36. Megközelíthető a Győri kapu 115. sz. ház melletti Fém utca vége, a Szinva-par- ton. Nyitva: délelőtt 10—12-ig, délután 14—18-ig. Közlemény EGYET FIZET, KETTŐT KAP! Irodánk jubileuma alkalmából különleges kedvezményekkel szolgálunk február 17-től. Bécs — Katowice — Lipcse — Mün­chen — Szabadka — Kassa — Varsó útjainkra minden ötödik kedves utasunk sorsolással plusz egy utat nyer! Több úton több­ször is nyerhet! Síelni és pi­henni vágyók, figyelem! Már­cius 2-tól csehszlovákiai üdü­lés, egyhetes turnusokban. Ara­ink ellátástól és elhelyezéstől függően: 3850—4450 Ft/fő (6 éj­szaka, utazás autóbusszal); 2850 —3700 Ft fő (5 éjszaka, utazás autóbusszal). Isztambul: 5 na­pos társasút, kéthetente. Rész­vételi díj: 3650 Ft 4- 60 DM. El­ső indulási időpont: március 2., 13. Görögország—Fourka; 8 na­pos üdülés apartmanokban, uta­zás autóbusszal, 9500 Ft/fő. Je­lentkezés és felvilágosítás: Ha­waii Tours Utazási Iroda, 3525 Miskolc, Jókai u. 21. Telefon: 06-46, 29-541. Sziilinapi torta helyett... Egy évvel ezelőtt, 1990. február 28-án nyitotta meg kapuit a Wawel BUCÓ-SHOP. Az elmúlt egy esztendő alatt szép eredményeket tudhat magáénak Miskolc város elegán­san kialakított új áruháza. Áruválasztékuk a lakosság minden korosztályának kínál érde­kességet: szórakoztató-elektronikát, háztartási gépeket, a gyerekeknek játékot. Egy év alatt mintegy 83 millió forintot forgalmaztak, több mint 50 000 vásárló talált náluk a ke­resett árura. Gondolom, valamennyien szívesen emlékszünk vissza a Bucó-napi rendezvényekre, vagy a BUCÓ-SHOP reklámpályázatára, amelynek kedves figurája azóta az áruház jel­képévé vált. Tudunk arról, hogy már fél éve Egerben is várja vásárlóit Bucó Öcsi, de hírünk van arról is, hogy az áruházlánc tovább bővül Nyíregyháza, Békéscsaba, Szeged és Debre­cen üzleteivel. Most születésnapot ünnepelnek. Es torta helyett minden árucikkre 20-30 százalékos árengedményt adnak, ezzel kedveskedve vásárlóiknak. A szülinaphoz gratulálunk. Nőj nagyra, Bucó Öcsi! Régi helyén a Korona MINDEN KEDVES VENDÉGÉT SZERETETTEL VARJA a volt KORONA VENDÉGHAZ személyzete, új helyén, az AVAS SZÁLLÓ (Miskolc, Széchenyi út 1.) KORONA ÉTTERMÉBEN, a régi megszokott választékkal és ízekkel ÚJ KÖRNYEZET, MEGSZOKOTT SZÍNVONALÚ KISZOLGÁLÁS! Vasárnap 12 órától 15 óráig, ételeink árából 30% engedményt adunk! Esküvők, rendezvények, szervezését, lebonyolitását továbbra is vállaljuk. TELEFON: 50-524

Next

/
Oldalképek
Tartalom