Déli Hírlap, 1990. szeptember (22. évfolyam, 203-227. szám)

1990-09-27 / 225. szám

■ Clevelandben a brazil Torban Grael nyerte a vitor­lázók csillaghajó-osztályának világbajnokságán az első fu­tamot. A címvédő, szintén brazil Alán Adler a 33. he­lyen ért célba. ■ A tilburgi nemzetközi sakkversenyen az amerikai csodagyerek, Gata Kamsky végzett az élen 1 a szovjet Ivancsukkal holtversenyben. A két sakkozó 59 ezer dol­láron osztozott. sfc A nyíregyháziak rendre megelőzték a hazaiakat, főleg az első félidőben. (Szabó István felvétele) Labdarúgás, Magyar Kupa ■ A tavalyi Tour de Francé negyedik helyezettje, Gert-Jan Theunisse, holland hivatásos kerékpáros kétéves szerződést írt alá a CeesPri- em istállóhoz. Az átigazolás érdekessége, hogy Theunisse jelenleg egyéves, jövő júni­usban lejáró eltiltását tölti, miután egy év alatt; három­szor érték tiltott szer hasz­nálatán. ■ Szöulban nagy ünnep­ség keretében nyújtották át a Béke-díjat Juan Antónia Samaranchnak, a Nemzetkö­zi Olimpiai Bizottság elnö­kének, elismerve a világbé­kéért kifejtett tevékenységét. ■ Egy dél-kolumbiai falu­ban rendezett labdarúgó- mérkőzés tragédiába torkol­lott . A kábítószer-kereske­delméről nevezetes Gáli kö­zelében lévő településen több autóból fegyveresek szálltaik ki, s válogatás nélkül lőttek a játékosok és a nézők kö­zé. A vérengzésben huszon­hat ember meghalt, többen pedig megsérültek. A D VTK várhat ja a sorsolást A miskolci csapatok közül állva várhatja a következő sorsolást a DVTK, nagy küz­delemben kiesett viszont a Borsodi Építők Volán 3C a labdarúgó Magyar Kupából. A következő forduló egyéb­ként csak jövőre lesz, már­cius 2-án. Ekkor viszont már az NB I-esek is ott lesznek a pályán. A diósgyőriek az Ózdi Ko­hász otthonába látogattak tegnap délután. Knotz — Kertész, Varga, Csiba, Dancs, Bém. Huszák (Lesicó), Kato­na, Tóth György, Váczi (Mol­nár), Lakatos összeállításban játszottak a piros-fehérek. Az első játékrészben különösebb eseményt nem jegyezhettünk fel. Az első igazi helyzet Tóth előtt adódott, aki egy átadással ment el a jobb szé­len, majd középre adott. Váczi ha centiméterekkel is, de lekésett a labdáról. A fél­idő gól nélküli döntetlennel ért véget. A második játékrészből csak kilenc perc telt el, ami­kor megzörrent a hazaiak hálója. / Lakatos beadásával húzott el Tóth a jobb olda­lon, majd a kapu jobb sar­kába lőtte a labdát. (0-1). Az Ózd képtelen volt újítani, így végül maiadt az egy gólos diósgyőri siker, amely a ven­dégek továbbjutását jelentet­te. Az első félidőben nem fo­rogtak a kapuk veszélyben. •A DVTK tulajdonképpen annyit adott ki magából, amennyi éppen elegendő volt a cél eléréséhez. Palicskó Ti­bor vezető edző a bajnoki találkozókon kispados játé­kosoknak is lehetőséget adott Ózdon. Es akkor jöttek az ukránok... A BÉV SC hazai pályán fogadta a Nyíregyházi VSC-t. Meglehetősen sokan voltak kíváncsiak a mérkőzésre, bár az elsőre még kevesen ér­keztek meg a Népkertbe. A vendégek több szovjet játé­kossal jöttek, és a hazaiak a saját bőrükön tapasztalhat­ták agresszivitásukat, gyako­ri kíméletlenségüket. (Érde­kesség. volt az, hogy pályára lépett az NYVSC színeiben Litván kosarasok piros-fehérben A DVTK kosárlabdacsapa­ta, mint ismeretes, vereséget szenvedett az első hazai mérkőzésen. A nem éppen sikeres kezdés okait kutatva Király Sándor vezető edző azt nyilatkozta, hogy több kivédhetetlen dolog miatt vonultak le vesztesen a pá­lyáról. Ezek egyike volt az. hogy a két bajnoki szezon között nem voltak képesek megfe­lelő képzettségű és tapaszta- latú játékost Diósgyőrbe iga­zolni Sitkéin kívül. Ráadá­sul a fővárosból visszaköltö­zött kcfsaraslány az utolsó edzésen megsérült így nem játszhatott szombaton. Ké­szenlétben állt Madaras Ju­dit, aki Romániából érke­zett, ám neki még hiány­zott a játékengedélye. Két litván játékost viszont meg­állítottak a határon, így r.em utazhattak Miskolcra. Ma­radt tehát a néhány „öreg­gel” megtűzdelt csikócsapat és az ismert eredmény... Király Sándor a követke­ző bajnoki találkozóra ké­szülve érdeklődésünkre el­mondotta. hogy a Kijevi Di­namótól igazolt ftét litván kosaras ma1 délelőtt érkezik meg a DVTfí-hoz. Az egyik játékos centerként erősíti a piros-fehéreket. Magassága és a róla érkezett hírek biz­tatóak. Társa az irányító poszton fog játszani. Ö tíz centiméterrel alacsonyabb, ám tehefsége szintén re- ménytkeltő. Madaras Judit­nak sajnos még mindig nem érkezett meg a játékengedé­lye. ám ha ezt pótolják, már a nagykanizsaiak ellen számíthat rá Király Sándor. A legközelebbinek a szék­ük Kemény edzésekkel készül a DVTK a hétvégi bajnoki találkozóra. szárdi Lévai Beáta ügyének megoldása látszik. A tolnai egyesülettel már az elviek­ben megállapodtak a diós­győriek. csupán az aláírás hiányzik. Tóth Miklós, aki néhány he­te még a BÉV SC-nél ker­gette a labdát.) A vendégek szinte az első pillanatban letámadták a miskolciakat. Látszott a nép- kertieken, hogy tartanak ne­vesebb ellehfelüktől. Elszórt támadásokkal próDálkozott mindkét gárda, ám ekkor még inkább a mezőnyben vándorolt lábról lábra a lab­da. Az NYVSC a huszonket­tedik percben szerezte meg a vezetést. Elaludtak a ha­zai védők és egy átadást kö­vetően Lelt .lőtt a kapu bal alsó sarkába. (0-1). Ezután Borbély egyenlíthetett volna, ám kivárt, a nyíregyházi ka­pus pedig zárta a szöget. A második nyírségi gólt a har­mincadik percben szerezte Szkunc. Egy bal oldali be­adást fejelt közelről a hazai­ak kapujába. (0-2). A második játékrészre a Juhász — Szobóczki, Balogh, Oláh, Farkas, Sverla (Vidin- czei), Ráez, Tihor, Borbély. Nemes, l.ehóczki (Badaksz) összeállítású BÉV SC elfe­ledte korábbi nyúl.szí vűségét és megpróbálta felemelt fej­jel elhagyni a kilencven perc végén a küzdőteret. Az öntvenötödik perc körül vég­rehajtott kettős cserével len­dületesebbé vált a népkerti­ek játéka. Az ötvenkilence- dik percben góllá érett az akarat. Borbély kapta üresen Nemestől a nyíregyházi kapu előtt a labdát, majd mintegy tizennégy méterről lőtte azt a kapus lába között a háló­ba. (1-2). Ezután több BÉV SC támadást láthattunk, a vendégek viszont láthatóan az eredmény tartására töre­kedtek. Többször csak rend­kívül durván, sérülés-veszé­lyesen “voltak képesek meg­törni a hazai próbálkozáso­kat. Különösen Szkunc és Drobni volt az, aki mindent megtett azért, hogy a közön­ség a „szájára vegye”. (Az előbbi játékos Balogh Attila lábába taposott bele úgv, hogy a combját össze kellett varrni, Drobnit pedig kiállí­totta a játékvezető.) Végű! az NYVSC kiharcolta a tovább­jutást a második félidőre fel­javult BÉV SC ellen. A ha­zaiak nem vallottak szégyent félidő után, de nagy árat fi­zettek a szoros eredményért, hiszen valószínű, hogy több hétre harcképtelenné vált a már említett Balogh és Sver­la. íjra nyitna a diósgyőri ledet mé Hétfőtől ismét a nagykö­zönség és a sportolók ren­delkezésére áll a közkedvelt diósgyőri fedett uszoda. Reg­gel hat órától este hatig bár­ki igénybe veheti az intéz­mény szolgáltatásait. Termé­szetesen újra itt edzenek a Miskolci Vízmüvek SC úszó- versenyzői is. FEKETE SAROK Világjáró biciklitolyajok • VAKÁCIÓZNI INDULT, ELTŰNT • A NAGY KALAND A BÖRTÖNBEN VÉGZŐDÖTT Minden a lehető legjobban indult. A két fiú egy igazi vakációs nagykalandnak né­zett elébe. Szépen eltervez­ték. hogy nekivágnak a vi­lágnak, meg sem állnak Bécs városáig és onnan, ha pén­zük és idejük még engedi, erre-arra elkalandoznak, Münchenbe is átruccannak. Egyikük kocsijával útnak is indultak ... Csakhogy néhány nap múltával csupán a ve­zető jött haza, utasát pedig hiába várta a család. Ami­kor társa barátnője azonnal arról kezdte faggatni, hogy mi lett a barátjával, a jó cimbora hanyagul csak any- nyit mondott: odakint eltűnt, lehet, hogy meghalt, lehet, hogy megöltek ... A fiukért aggódó szülők, a kedvest sirató kis barátnő azonnal a rendőrségre ment. Itt diktálták jegyzőkönyvbe, hogy az eltűnt fiú alig töl­tötte be a tizennyolcadik évét, akik csak ismerték, jó- ravaló, segítőkész gyerek­nek tartották. Meséltek ar­ról, hogy máskor is járt már barátaival külföldön, de eszé­be sem jutott, hogy disszi­dáljon ... Természetesen a rendőrségen meghallgathatott az a cimborája is, akivel együtt indultak útnak. Ö úgy mesélte: Münchenig nem is volt semmi gond. Rövidebb ideig Bécsben időztek, és ott egyszerű diákmunkával ke­restek pénzt: gépkocsik szél­védőjét mosták. A fiú állí­tása szerint olyan lelkesen sikálták, hogy néhány óra alatt két, jó minőségű, már­kás versenykerékpárra valót mostak össze maguknak. Az­tán indultak is tovább, és az egyik éjszaka már München­ben, egy parkolóban érte őket. Másnap ébredve úgy tervezték, hogy külön-külön indulna bevásárlóútra, és ko­ra délutánra a gépkocsinál beszélték meg a legközelebbi randevút. Majd mindketten a frissen szerzett biciklire ül­tek, és egyikük erre, mási­kuk arra indult meg. Aztán a fiú időben ott is volt a megbeszélt helyen. Azonban órákon át hiába várta a ba­rátját. Végül is elment a leg­közelebbi rendőrőrsre és kis- szótára segítségével megértet­te. hogy eltűnt barátját ku­tatja. Ott utánanéztek, még kórházakban is érdeklődtek, de semmit nem tudtak a magyar kamaszról. A barát biztos, ami biztos, néhány napig még várta társát, de hiába. Így aztán nélküle vet­te hazafelé az irányt. Mivel pedig jogosítványát még in­dulásuk előtt egy szabálysér­tés miatt bevonták, a határ előtt két magyar fiút vett fel, akik közül az egyik vál­lalta, hogy a magyar utakon ő vezeti majd a kocsit. Ezt a történetet úgy dik­tálta jegyzőkönyvbe a fiatal­ember, hogy aláírta: az igaz­mondásra történt figyelmez­tetést tudomásul vette, és a vallomását ennek tudatában tette meg ... Csak jó pár nap múlva derült ki, hogy mind­ezek ellenére alaposan elfer­dítette a tényeket. Csak ké­sőbb, mikor napok múltával sem került elő a barátja, merte beismerni: Bécsben már elkötöttek egy őrizetle­nül hagyott kerékpárt, és mivel ketten voltak, a mási­kuknak is kerítettek egyet. Csakhogy az néhány kör után tönkrement, így aztán egy újabb után néztek. Egy nem is akármilyen, tizen- nvole sebességes szuper kis­gépet csentek el, és elégedet­ten indultak tovább. Mün­chenben aztán már ezekkel a lopott biciklikkel indultak útnak ... Ezen zsiványkaland után már nem volt kizárt, hogy a megtévedt diák eset­leg újból lopott, és talán le­fülelték. A fiút akkor egyéb­ként már az Interpool is ke­reste ... És egy német bör­tönben rá is akadtak. A fia­talúr tizenkilenc napot töltött zárkában. Saját bevallása szerint ugyanis az egyik áru­házból egy magnókazettát akart kilopni. Csakhogy nem számolt a nyugaton már jól bevált biztonsági berendezés­sel: minden egves termék kódját a pénztárnál fizetve beütik, és ezzel együtt törlik az áruház készletéből is. Ha viszont valaki nem fizet, a kijárat szuper érzékelője máris csipogva jelzi, hogy a távozónál olyan termék la­pul, melyet még pénztáros nem látott. A fiú erről mit sem tudva indult meg kife­lé, és a berendezés lefülelte. A rendőrök pedig őrizetbe vették ... Így mentek utána szülei, és hozták haza a rossz útra tévedt fiukat. F— & ly Center ajánlata: videók (31 000 Ft alatt), rövidujjú pólók (270 Ft), 280 ! Fjord hűtőszekrény (21 000 Ft alatt), egyip­tomi férficipök, távoi- keleti szuperjátékok, olasz pulóverek és fonalak, díszfegyverek, virágok, színes tévék, second-hand divatáruk Adunk-veszünkl A CENTRUM ÁRUHÁZ­ZAL SZEMBEN DELI HÍRLAP. — A miskolciak napilapja. — Kiadja: a Déli Hírlap Kft. Miskolc Bajcsy-Zsilinszky út 15. 3527. — Felelős Kiadó: BÉKÉS DEZSŐ főS2erkesztő-ügyvezető — Szerkesztő­ség: Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15 3527. Postacím: Mis­kolc. 3501. Pf.: 39. Titkárság: 18-223. Bel- és várospolitika' rovat: 18-227. Gazdaságpolitika) rovat; 18-221 Levelezési ro­vat: 18-221. Kultúrpolitikai rovat: 18-226. Spórtrovat: 18-222 Telex: 62-342. Telefax: 18-225. Hirdetésre!vétel: Miskolc, Szé- ctienyi út 15—17 Telefon: 18-213. - Terjeszt! a Magyar Pos­ta. Előfizethető bármely hirlapkézbesltő postahivatalnál, a nfrlapkézbesliőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Hlrlapelő- fizetésl és Lapellátásl Irodánál (HELIRl Budapest V.. József nádor tér t. — 1908 — közvetlenül, vagy postautalványon, valamim átutalással a Postabank Rt. 519-98638 pénzforgalmi Jelzőszámra. Előfizetés! dí1 egv nőnapra 105 forint, esv ne­gyedévre 315 forint egy évre 1280 forint, index- 25 951. - Készült a Borsodi Nyomdában Felelős vezető: HORVÁTH FERENC. - ISSN 0133 0209.

Next

/
Oldalképek
Tartalom