Déli Hírlap, 1990. március (22. évfolyam, 51-75. szám)

1990-03-07 / 56. szám

műsor SZERDA Kossuth rádió: 12.00: Déli krónika. — 12.35: Ki nyer ma? — 12.50: Törvénykönyv. A hiva­tal felelőssége. — 13.00: Klasszi­kusok délidőben. A századfor­duló kamarazenéjéből. — 14.00: Hírek. — 14.05: Járni tanul a szó. — 14.40: Filmzene. — 15.00: A Népzenei hangos újság mel­léklete. — 16.00: Tizenhat óra. — J6.15: Zeneiskolásoknak zene­iskolások muzsikálnak. — 16.25: Ország, város, híres ember. Te­lefonos nyereményjáték gyere­keknek. — 17.00: Legázolt para­dicsommadaraink. — 17.05: Poggyász. Tudnivalók utazók­nak. — 17.30: Operettkeringők. — 17.55: Ipargazdák. — 18.00: 6X5 perc a Microsystem Számí­tástechnikai Műszaki Fejlesztési Kisszövetkezetnél. — 18.05; Lát­tuk. hallottuk, olvastuk. — 18.30: Esti magazin. — 19.20: Sportvilág. — 19.30: Hol volt, hol nem volt. — 19.40: Hajdú Mihály népzenei feldolgozásai­ból Jeney Zoltán fuvolázik. — 19.50: Gong. — 20.00: Választó. — 21.00: Egyes szám első sze­mélyben. Kálmán György-em- lékműsor. — 22.00: Hírvilág. — 22.30: Az évszázadok visszabe­szélnek. — 22.40: A Lipcsik-ügy. — 23.10: Solomon zongorázik. — 24.00: Hírek. Petőfi rádió: 12.00: Hírek né­metül, oroszul és angolul. — 12.10: Verbunkosok, nóták. — 13.00: Hírek. — 13.05: A tegnap slágereiből. — 13.45: Időjárás­áé vízállásjelentés. — 14.00: „Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lelsz.” — 15.00: Hírek. — 15.05: Zenerulett. Szórakoztató zenés délután. — 17.00: Hírek. — 17.05: Kölyökrádió. — 17.30: ötödik sebesség. — 18.30: Pop­regiszter. — 19.00: Hírek. — 19.05: Garázs. — 19.35: Egy ha­jóban. — 20.05: Albumajánlat. — 21.00: Hírek. — 21.05: Esti kívánságműsor. — 21.59: Aludni is tilos. Regény. — 23.00: Hí­rek. — 23.10: Sporthíradó. — 23.20: Övön alul. Magunk közt a szexről. Bartók rádió: 12.00: Hírek. — 12.05: A bagdadi borbély. Rész­letek Cornelius operájából. — 13.00: A meglopott tolvaj. — 13.53: Éneklő ifjúság. — 14.04: Versenymüvek. — 15.07: Egy muzsikus emlékezései a „szép korszakból”. Jules Massenet. — 10.00: Hírek. — 16.05: Balettze­ne. — 17.00: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. Németh Judit énekel, Szepesi János klarinétozik, Ban­da Ede gordonkázik, Gulyás Márta és Pogány Imola zongo­rázik. — 18.00: Szimfonikus tán­cok. — 18.30: V materinskom jazyku. — 19.00: Hírek. — 19.05: Por favor. — 19.20: Follow through. — 19.35: Glinka: Rusz­in és Ludmilla, ötfelvonásos opera. — 22.48: Zenei panorá­ma. — 33.11: Zeneközeiben a magnósok. — 24.00: Hírek. ■tafceiei rádiót 16.30—18.30: A miskolci rádió kereskedelmi, információs, zenés műsora a Kft. menedzselésében. RlnMl t, műsor: 18.40: Képújság. — 18.50: Déli video- ójság. — 17.00: Správy. — 17.06: Szép magyar tánc. Nagydobosi táncok. — 17.10: Európai ki­sebbségek. A walesiek. — 17.40: Üjabb történetek a kiskertekről. NDK tévéfilmsorozat. — 18.50: Esti mese. — 19.00: Színházi es­te. — 19.30: Híradó. — 20.05: Pártok választási felhívása. — 20.15: Színházi este. Shakespea­re: Ahogy tetszik, vígjáték két részben. — Kb. 23.20: Híradó 3. Televízió 2. műsor: 17.00: Képújság. — 17.15: Tv2. Benne: reklám, riportok, időjárás, ze­ne. — 17.45: Torpedó. — 18.00: Telesport. — 18.25: Gyerekek­nek. — 18.44: Tv2. — 19.00: Havlena úr pere. Csehszlovák tévéjáték. — 19.38: Tv2. Benne: A rock gyermekei. — 20.10: Bayern München—Eindhoven. Bajnokcsapatok Európa Kupája labdarúgó-mérkőzés. — A szü­netben: kb. 21.00: Híradó 2. — 22.05: Tv2. Napzárta. — 22.50: Videovilág, videodivat, divat vi­deo. — Kb. 23.30: Tv2. Sky-Eurosport: 12.30: Gólok. — 13.30: A pankráció szuper­sztárjai. — 14.00: Motorsport VB. — 15.00: Műkorcsolya VB. — 17.00: Kosárlabda. — 19.00: Golf. — 20.00: A világ sportja. — 21.00: ökölvívó VB. — 23.00: Labdarúgás. Európa Kupa. — 1.00: Műkorcsolya VB. — 4.00: Műsorzárás. Super Channeit 16.00: Forró drót. — 17.00: Hullámhosszon. — 18.30: Kék éj. — 19.30: Hí­rek időjárás. — 19.45: Időlánc. — 20.00: Nemzetközi hírmagazin. — 20.30: Dér Spiegel. — 21.00: Bepillantás. Dokumentumműsor. — 21.30: Üzleti hírek. — 22.00: Hírek, időjárás. — 22.15: Nem­zetközi hírmagazin. — 22.45: A tudomány távlatai. — 23.15: Dér Spiegel. — 23.45: Bepillantás. — 8.15: Hírek, időjárás. — 0.307 Kék éj. — 1.30—7.00: Egyveleg. TV5: 16.05: Hírek. — 16.157 Striptease. — 17.15: Sanzon­nosztalgia — 17.45: Főzőlecke. — 18.00: Számok és betűk. — 18.20: Inci-finci fantázia. — 18.35: Pihenőidő. — 19.00: Hegy­mászók magazinja. — 19.30: Hí­rek. időjárás. — 19.40: Csillogó papiros — 20.00: Különleges al­kalmazott. — 21.30: Felfedezés. — 22.00: Tv-híradó. — 22.25: Időjárás. — 22.30: Szenteste. Va­rieté. — 24.00: Ex libris. Irodal­mi magazin. — 1.00: Műsorzá­rás. SATl: 12.15: Szerencsekerék. — 13.00: Tévétőzsde. — 14.00: Műsorelőzetes. — 14.05: Alt. Amerikai rajziam. — H-SOi Egészségvédelem. — 14.40: Sze- retethajó. — 15.30: Boldog na­pok. — 16.05: Sport. — 17.00: Hírek. — 17.10: Szomszédok. — 17.45: Műsorelőzetes. — 17.50: Az Enterprise űrhajó. — 18.45: Híradó. — 19.05: Szerencsekerék. — 19.50: Időjárás. — 20.00: Mi­ke Hammer. Krimi. — 20.55: Hí­rek. — 21.00: Tv-színház: A vö­rös selyemnadrág. — 22.35: A nap hírei, sport, időjárás. — 22.45: sport. — 0.15: Müsorelő- zetes. Kiállítások: Miskolci Galéria f 10—18): Schrammel Imre kerá­miái. — Fotógaléria (10—19): A Diósgyőri Vasas Fotóművészeti Kör kiállítása, — Gyermekgalé­ria (10—18): Gyöngygallérok és drágakövek. — Szakmunkás Galéria (10—18): Nagy Márta akvarellkiállítása. — Kos-ház (14—17): Műemlékek Erdélyből. — Mini Galéria (10—18) : A Bükk élővilága. — Feledy-ház (10—18) : Állandó kiállítás. — Hermán Ottó Múzeum Képtára (10—17): Két évszázad magyar festészete. — Hermán Ottó Em­lékház (10—17): Hermán Ottó élete és munkássága. — A Bükk élővilága. — Hermán Ottó Mú­zeum kiállítási épülete (10—17); Az üveg művészete. — Magyar Orthodox Egyházi Múzeum (10— 17): A Magyar Orthodox Egy­ház művészeti és kulturális öröksége. — Központi Kohászati Múzeum (9—17): A kovácsolás, hengerlés acélgyártás története. Miskolci Nemzeti Színház (7): Körmagyar (Lehár bérlet). MISKOLCI MOZIK: BEKE Harlemi éjszakák (mb. szí. amerikai, kiemelt 3. helyári Kezdés: Í3 és f5 órakor). Erotikus fantáziák (szi. olasz, 18 év, kiemelt 3. helyár! Kez­dés: f7 és f9 órakor). BÉKE KAMARA Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag (mb. szi. ameri­kai, kiemelt 3. helyár! Kezdés: 4. 6 és 8 órakor). KOSSUTH Rendőrakadémia 4. (mb. srí. amerikai, kiemelt 2. helyár! Kezdés: f3 és hn5 órakor). Harlemi éjszakák (mb. szf. amerikai, kiemelt 3. helyár! Kezdés: 7 órakor). Erotikus fantáziák (szí. olasz, 18 év, kiemelt 3. helyár! Kez­dés: 9 órakor). HEVEST lyJUt Denevérember (mb. szf. ame­rikai, kiemelt 3. beiyár! Kez­dés: f3 órakor). A szarvasvadász I—H. imab. szí. amerikai, dupla felemelt helyári Kezdés; f7 órakor). Táncsics («,' M és ®)7 Dene­vérember (mb. szí. amerikai, kiemelt 3. helyárt) — Táncsics kamara (S és f7>: Rendőrszto- rl (szi. hongkongi, M év, kl­eméit 2. betyárt) — Táncsics videó (t3, f5 és f7): A szakasz- vezető (mb. szí. amerikai). — Ady Mfiv. Ház (5 és 7): Rém­álom az Elm utcában (mb. szí. amerikai, 16 év, kiemelt 3. helyár!). Vasas Müv. Központ (fj és Í7): Egyik kopó. másik eb (mb. szí. amerikai, kiemelt 2. hely­ár!). CSÜTÖRTÖK Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: Hangszemle. — 8.20: Ez aktuális. — 8.50: Külpolitikai fi­gyelő. — 9.00: 'Napközben. — 11.05: Citeraszó. — 11.25: A Sza­bó család. Petőfi rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: Rivaldafényben. — 9.00: Hírek. — 0.05: Zenepalota. — 10.00: Útikalauz üdülőknek. — 10.05: Hajszálgyökerek. — 10.20: Operaslágerek. — 10.50: Peres, poros iratok. — 11.00: Hírek. — 11.05: A mi korunkban. — 11.25: Gramofonsztárok. Bartók rádió: 9.15: Titus. Részletek Mozart operájából. — 10.10: Hol vagytok, ti régi ját­szótársak? — 10.52: Zenekari muzsika. Miskolci rádió: 5.55: Műsoris­mertetés, hírek, időjárás. — 6.15: Információk. — 6.30: Észak-magyarországi krónika. — 6.45: Közelkép mikrofonnal. — 7.30: Szóvá tették, megkérdez­tük. Televízió 11 műsor: 94»: Kép­újság. — 9.05: Tévétoma nyug­díjasoknak. — 9JD: Közvetítés a Camegie Haliból. Angol film. — 10.10: A nyugdíj ásnák so­sincs ideje. NDK tévéfilmsoro­zat. — 10.35: Szia, Mami! — 11.05: Mozgató. — 11.15; Képúj­ság. Sky-Eurc*pcrt; W»: Üzleti vt­lághíradó. — 6.30: Európai üz­leti hirek. — 7.00: DJ Kát show. — 9.30: Eurosport-étlap. — 10.00: A vöág sportja. — 11.00: GoK. Super Channek. 7MT: Ifapfcez- det. — 8.00: Videodivat. — ftM; Egyveleg. satt: 6.00: K reggelt a SATl-gyel! — 3.30: Hirek, idő­járás. — 8.35: Szomszédok. — 9.00: Hírek. — 9.05: Szeretetha- jó. — 9.50: Egészségvédelem. — 10.00: Hirek. — 10.05: Tévébolt. — 10.30: A kék paradicsom. Amerikai kalandöhn. apróhirdetések álBás Külkereskedelmi joggal ren­delkező vállalat kereskedelmi igazgatósága miskolci irodájába külkereskedelmi szakirányú vég­zettséggel. angol, német, vagy orosz nyelvismerettel rendelkező munkatársakat keres. Jelent­kezni lehet írásban vagy tele­fonon, a vállalat kereskedeimi igazgatóságán. Cím: Borsodi Ércelökészítő Mű. Sajókeresztúr. Telefon: 18-691-694/396 mell. A Borsod-Abaúj-Zemplcn Me­gyei Kórház-Rendelőintézet ér­sebészeti osztálya (Miskolc, Szentpéteri kapu 76.) gyakorlott gépírónőt keres, eü. adminiszt­rátori munkakörbe, kiemelt bé­rezéssel. Az állás betölthető 1990. április 1-jén, nyelvtudással rendelkezők előnyben. Érdek­lődni munkanapokon, Oreskó Györgyné osztályvezető-főnővér- nél. Tel.: 21-2ll/l4l-es mellek. Fiatalember sok szabadidővel, B-jogosítvánnyal másodállást ke­res. Ajánlatot: „Minden megol­dás érdekel 294275” jeligére a kiadóba. Felveszünk minősített hegesz­tőket külföldi munkára, hazai munkára kőműveseket, betaní­tott kőműveseket, kiemelt bé­rezéssel. Jelentkezés: Miskolc, József A. út 55. fszt. 15. Kisszövetkezetünk kőműves szakmunkásokat és segédmun­kásokat felvesz, kimondottan miskolci munkahelyre. Jelent­kezés: Miskolc, Szabó L. u. 15. 7—10 óráig. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola (Miskolc. Bar­tók tér i.) az iskolában bentla­kó házfelügyelői állást hirdet. A szolgálati lakás 47 négyzetméte­res, fürdőszobás, félkomfortos. Az állás megpályázásához hason­ló tanácsi cserelakás szükséges. Érdeklődni a 87-283-as telefonon, vagy személyesen, 17—19 óra kö­zött. MH 158 894. Virágpavilonomba fiatal alkal­mazottat felveszek. Érdeklődni a vasgyári piacon. Huszákné. Ar Észak-magyarországi Inno­vációs Centrum (Park) Rt. pá­lyázatot hirdet reklámmenedzse- ri munkakörök betöltésére. Al­kalmazási feltétel: szakirányú felsőfokú vég'zettség és egy vi­lágnyelv középfokú ismerete. Jelentkezés szakmai önéletrajz benyújtásával, dr. Tolnai Lajos - né személyzeti vezetőnél, Mis­kolc, MSZB tér 1. sz. VI. szint, 608. szoba (telefon: 46-87-209/43). Nehézgépkezelőt fo- és mel­lékállásba felvesz a Szinva Gm. Munkabér 90 Ft/óra. Jelentkez­ni lehet: Dinnyés, Miskolc, Fé­nyesvölgyi u. 35.. este 7 és 8 óra között. Hegesztőt, lafcategrt. kőművest. bizatomkeKő munkák ön ywel, állandó munkára felveszek. Je­lentkezés ; délután 3—5 óráiig. Török. Antal János u. 2. COe- mentgy árral szemben.) A Miskolci Hűtőhöz azonnali belépéssel a fkaim az hűtőházi ra­kodókat, gyakorlattal rendelke­ző elektroműszerészt, élelmiszer- ipari csomagológépek javításá­hoz, gyakorlattal rendelkező villamos targonca-szerelőt, gépla­katost. elektrikusi vizsgával ren­delkező villanyszerelőt, valamini- hűtögépészt. kompresszorszere­lőt és fagyasztóberenüezés-keze- löket. Bérezés megegyezés sze­rint. Jelentkezés a hűtőház munkaügyi osztályán. A Betonútépítő Vállalat feri­hegyi főmérnöksége — 1185 Bu­dapest. Ferihegy — jó kereseti lehetőséggel felvesz, nehézgép- kezelői jogosítvánnyal rendelke­ző dolgozókat, építőipari gépek kezelésére. Homlokrakodó- és hengerkezelök előnyben. Jelent­kezés a Betonútépítő Vállalat ferihegyi főmérnökségen. Gábor András gépészeti vezetőnél, vagy Szél József főgépésznél, a 157-0711-es telefonon, vagy sze­mélyesen. A Diósgyőri Gépgyár megvé­telre felajánlja Miskolc, Fürst Sándor u. 47. szám alatti, 1620 négyzetméteres ingatlanját, raj­ta 160 négyzetméter alapterüle­tű (lakott) épülettel. Érdeklődni telefonon: 51-955/25-42-es mellék. A Diósgyőri Gépgyár ellenőr­zési osztálya revizori munka­kör betöltésére keres pénzügyi és számviteli főiskolai végzettsé­gű, vagy min. 5 éves ipari gya­korlattal rendelkező, mérlegké­pes könyvelői képesítésű dolgo­zót. azonnali belépéssel. Bér megegyezés szerint. A munka­kör betöltéséhez erkölcsi bizo­nyítvány szükséges. Jelentkez­ni lehet személyesen, a vál­lalat személyzeti és oktatási osz­tályán, vagy az 51-955/10-60-as telefonon. ingatlan Eladó 1980-ban épült családi Ikerház fele része, 110 m2-es, 210 négyszögöles telekkel Miskolc, Papír út 14. alatt. Csere is ér­deket Tel.!; 75-886. 2 4* 1/2 szobás Kuruc ntcai te­lefonos, megvásárlás alatt álló Hl. emeleti tanácsúmat 1 -I- fél vagy kétszobás tanácsira cse­rélném, kizárólag a környéken. Érdeklődni: Kuruc utca 43. III/l. Tel: 73-472. Karvázy. 44 négyzetméteres, kilián-déli, távfűtéses, telefonos, tehermen­tes szövetkezeti lakást -J- kész­pénzt. adok kistelkes, 2 szobás, gázfűtéses, telefonos családi há­zért. Érd.: az esti órákban, a 76-920-as telefonon. Szövetkezeti, házfelügyelői la­kásomat 55 négyzetméteres, el­cserélném hasonló tanácsira. „Minden megoldás érdekel 294540” jeligére a Centrum-hir­detőbe. Vennék másfél szobás lakást, 500 ezer Ft kp. 4* OTP-átválla- lással vagy 700 ezer Ft kp.-val. Érdeklődni napközben: 37-194. Elcserélném gázos, garzon ta­nácsi lakásomat, félkomfortos vagy komfort nélküli, tanácsi kertesre. Érd.: 15-től, Stadion út 35. IV/3. Eladó Kilián-északon, 71 négy­zetméteres, földszinti, 3 szobás, központi fűtéses, telefonos, log- giás szövetkezeti lakás. Érdek­lődni: 75-403. 3 szobás, összkomfortos csalá­di ház tehermentesen eladó Sa- jószentpéteren, Gagarin út 23. Érdeklődni: Sajószentpéter, Ha- rica 15. Hubányi. Miskolc belvárosában tégla­épületben, I. emeleti. 2 szobás, összkomfortos. telefonos lakás készpénzért eladó. Telefon: 68- 613. Hétvégi kert a Pingyomtetőn sürgősen eladó. 380 négyszög­ölön, termő gyümölcsfákkal, csemegeszőlővel, nyírott gyep­pel. A telken alápincézett, tető- térbeépítéses, nagyverandás kő­házzal (lakótér 40 négyzetméter), kerti kúttal, villannyal ellátva. Ara 500 ezer Ft. Érdeklődni a 68-573-as telefonon lehet, estén­ként. _ Két és fél szobás tehermentes, összkomfortos, telefonos szövet­kezeti iakás fűtött garázzsal el­adó. Miskolc, Vászonfehérítő u. 20. III/3. Érdeklődni telefonon: 85-555, személyesen 15 órától. Sürgősen eladó 120 m2-es és 40 m3 gáz-központifűtéses csa­ládi ház (garázs, ipari áram), Boglárka u. 28. sz. alatt. Bér­házi csere is lehetséges. 2 és fél szoba előszoba, kony­ha, fűtéssel ellátva, 340 négy­szögöl telekkel eladó. Érdeklőd­ni: Tiszáidé, Alkotmány út 139.. bármikor. Nyékládháza. Táncsics t/A. alatt, emeletes, családi ház. nagy telekkel eladó. Érdeklődni: He- jőkeresztúr, Rákóczi u. 28/1. alatt, 17 óra után. Faluközpontban háramszóbás családi ház, gazdálkodáisra al­kalmas nagy telekkei eladó. Méta. F6n.ll „ING-GÉP** Kit. debreceni képviselete megnyílt! Vállaljuk irodaházak, üzemcsarnokok, te­lephelyek, üzletek forgalmazását. Családi házak, OTP-lakások, tel­kek üdülők, zártkertek vétele- eladása. Forgalmi értékbecslés készítése egy héten belül, ban­koknál újrakezdési hitel felvéte­léhez felhasználható! Címünk: 4025 Debrecen. Bajcsy-Zs. u. 29. Telefon: 27-360. 30-342. MH: 158 895. Debreceni, társasházi. 77 m^-es lakás eladó, vagy hasonló mis­kolcira cserélem. „Nagyerdő 294 174” jeligére a kiadóba. 3 szobás, szövetkezeti lakás eladó. Érd.: 77-126, az esti órák­ban, vagy Szepesi u. 8.. IV/2. Ongán építési telek eladó. Ér­deklődni: Onga, Munkácsy M. út 24., vagy 26. szám. Elcserélném másfél szobás, gá­zos, telefonos szövetkezeti la­kásomat hasonló garzonra. Te­lefon, napközben: 65-111/12-77, vagy 31-179, este. 2 szobás szövetkezeti lakást cserélek garzonra plusz kp., vagy kp. plusz OTP-re. „Kom- lóstetö 297 994” jeligére a ki­adóba. Eladó azonnali beköltözéssel családi ház. Miskolc, Árok u. 19. sz. alatt, nagy műhellyel. Ipari áram van. Érdeklődni: Bercsényi u. 40. Elcserélném tanácsi, l plusz 2 félszobás lakásunkat 2 db kisebb tanácsira. Telefon: 68-792. Eladó 1,5 szobás OTP-lakás a Marx téren (a patika fölött), parabolaantennás. összkomfor­tos. Érdeklődni: Tóth Imre, Mis­kolc, Avar u, 2. 1/2.. szerdán, csütörtökön, hétvégén 17—19 óráig. Garázs kiadó a BtUgárföfdönt. Érdeklődni: i€ órától a 74-053-as telefonon. Diósgyőrben, a Bartók Béla 88. szám alatt 2 szobás, összkomfor­tos családi házrész eladó. 1100 négyzetméter kerttel. Érdeklőd­ni 14—16 óráig. Elcserélnénk 1 plusz 2 félszo­bás. összkomfortos tanácsi laká­sunkat 2 db tanácsi garzonra. Érdeklődni: Hegyalja u. i3. 9/1. alatt. Ugyanitt zongora eladó. Eladó Miskolctapolcán 520 négyszögöl szőlő, gyümölcsössel, megosztva is. Érdeklődni: 63- 791, Riadó a harsány! úton 500 négyszögöl zártkerti gyümölcsös, hétvégi teleknek alkalmas he­lyen, kis faépülettel. Érdeklődni: Görömböly, Jahn F. u. 25. Eladom, vagy elcserélem 130 nm-es, tetőtérbeépitéses. 70 szá­zalékos készültségü családi há­zamat. kis udvarral. A befeje­zéshez szinte minden anyag megvan. Csere esetén beszámí­tok egy 2,5, vagy i plusz 2 fél­szobás bérházi lakást. Martinte- lep, Balassa u. 40. Eladom vagy elcserélem ker­tes házrészemet Miskolc környé­kén, sürgősen, kedvező áron. Ér­deklődni az esti órákban. Szabó Lajos u. 40. 6/1. Lóránt Jenő, vagy a 63-631-es telefonon. Eladó a Pünkösdhegyen déli fekvésű 450 négyszögöl gyümöl­csös. rajta téglaépülettel. Víz, villany van. Ugyanott 300 négy­szögöl kordonos szőlő és ültet­vény. Érdeklődni az esti órák­ban: Miskolc. Arany János u. 23. 1/2. Vállalkozók, figyelem! Repre­zentatív berendezésű, emeletes borház eladó. A lakáshoz 150 négyzetméteres pince tartozik, amely gombatermesztésre van berendezve. Évi termés 3,5—4 tonna. Érdeklődni a helyszínen, Miskolc, Nagyavas, Felsősor 492. szám alatt, egész nap. Irodának 2 szobás, összkom­fortos családi ház, központban, hosszabb időre kiadó. 85-683. Eladó Miskolc központjában levő 3 szobás. 73 négyzetméteres, földszinti, összkomfortos, teher­mentes, igényesen kialakított, lambériás OTP-öröklakás. Érd.: telefon: 18-901. vagy személye­sen Miskolc, I., Bulcsú u. 20. fszt. 3. Miskolctapolcán 300 négyszög­öl panorámás, gyümölcsfákkal, szőlőkkel telepített zártkerti in­gatlan eladó. Villany van, víz megoldható. Érd.: 18-901, vagy személyesen. Miskolc, I., Bulcsú u. 20. fszt. 3. Eladó 2 szobás, 55 nm-es szö­vetkezeti lakás. Ar megegyezés szerint. Érdeklődni: Miskolc, Sá- lyi I. 8. V/i. 15—20 óráig. Ács Józsefnél. Eladó a Bőd ótető oldalon 412 négyszögöl, körülkerített telek, sok gyümölcsfával. Faház. sze- dőszin, víztározó beépítésével. Érdeklődni a 73-794-es telefonon, 17 7 órától. Eladó vagy családi házra cse­rélem Szentpéteri kapui, 3 szo­bás, 73 négyzetméteres OTP- öröklakásom. Telefon: 15-346. Egy 2 «szobás, étkezős, erké- Jyes. telefonos szövetkezeti la­kást cserélnék másfél szobába, vagy nagykonyhád garzonra. Ér­deklődni: 65-845. a§£»@s,!et Kiadó szoba-konyhás. félkom­fortos, önálló lakás, hosszabb időre. Telefon: 68-361, 17 óra után. EW6 Kuafth, bútorozott, Jókai lakótelepi lakás, két évre, 140 ezerért. -.Inflációt álló 294 226” jeligére a kiadóba. Intelligens férfi számára albér­leti szoba kiadó. Érd.: 12-491, is óra után. adas-uetel Eladó betegség miatt, 12 ezer csirke nevelésére alkalmas te­lep, felereszben 2 hold tsz-terü- leten. Miskolclioz 20 km-re. Ér­deklődni: Miskolc, III. kér., Hegyalja út 32., csak este 7—8 óra között. Taxióra argó, NSZK eladó. Érd.: 51-337. Horizont elemes gyermekszo­babútor. bordásfal és bérházi tí­pusajtók eladók. Érd.: 67-566. HÍRADÁSTECHNIKÁI CIK­KEK vasara a Szabó Lajos utcai Ezcrmesterboltban! Video­magnók, lejátszók, rádiómag­nók, music centerek 10—20°/« Árengedménnyel. HARMONIKAAJTÓ. reluxa-re- döny-autó reluxa RÉSZLETRE, Baloghtól! Pallós út 18., 15 órá­tól. Telefon: 11-459. Bramac cserép, kúpcserép, két- szárnyú vaskapu, építőanyagok eladók. Telefon: 68-379. Eladó szalagfűrész, kávéfőző­gép, gázzsámoly, gázfőzőüst, gesztenyenyomó. Miskolc Lőwy u. 9. 69-813, 17 órától. Eladó új parkettás bejárati aj­tó, fekete svéd gránittömb és emlék, széntüzelésű kályha, ola­joshordók, 500-as faipari gyalu­gép. Érd.: Bercsényi u. 40. BK—2-es rotációs kapa eladó. Érdeklődni: Miskolc, II. (Gö­römböly), Németh István u. 18. BiogiHszta eladó. Szaporulat- és humuszvisszavásárlási szerző­déssel. OTP-re is. Petrényi Pál, Kazincbarcika, Herbolya, erdész­ház. Eladó egy pefenkázós kiságy, egy variálható etetőszék és egy konyhai sarok-ülőgarnitúra. Ér­deklődni: du. 5 óra után. 60-257. Eladó Enterprisse számítógép, garanciával (alapgép plusz mag­nó). Érdeklődni: Tiszakeszi, Sza­badság u. 18. Kéttűágyas motoros, lyukkár­tyás kötőgép eladó. Érd.: Kun Béla út 100. Vasalógépet vennék! Érd.: Miskolc, Kon Béla út *0. Francia kékszinű metállfesték (7. 1.) igényesnek eladó. Irány­ár: 15 ooo Ft. Érd.: Miskolc, Lyu- kóbánya 5, Eladó egy db 180 cmxl50-es é« egy I50xl50-es Sofa ablak, áfa­mentesen. Érd.: M. Perczel M. 16/5. Külföldi női bőrkabát hosszú, telt méretű, és rövid, 48-as mé­ret, valamint Junoszty tévé el­adó, Érd.: 63-357. Eladó Aiwa 450-es magnó deck. Érd.: M. Leszih A. 15, Orosz Zsolt. Már 2o százalék előleg-befize­téssel is vásárolhat részletre is nívós festményeket a Centrum Color Galériában. íármti Lada 2107 (GT-s) olcsón el­adó. Érdeklődni Miskolc, Sajó- sz.ige.fi út. (Drótgyár mellett, MHSZ után) Kovács. FIAT UNO—45 5 éves. jó ál­lapotban eladó. Polski-FIAT 126- ost beszámítunk. Telefon: 12- 684. Vennék háromszögre vizsgáz­tatott MTZ—50, vagy Zetor tí­pusú traktort. Ar és tartozék megjelölésével. Cím: Kozák László. Sajószentpéter, Szabad­ság út 13. 1 hónapos 4 ütemű Wartburg Combi eladó. Érdeklődni: Kónya Józsefné, Sajólád, Gyömröpuszta 3572. ZL-es Trabant eladó. Érd.: 17 óra után. a 85-759-es telefonon. 3,5 éves japán diz.elautót, 2 vagy 2,5 szobás lakásra cseré­lek ráfizetéssel. „Nissan 294 320” jeligére a kiadóba. Új Wartburg eladó. Telefon: 11-257, este 5 órától. FSO 1500 típ., 5 éves gépkocsi, tartalék motorral és sok alkat­résszel 150 ezer Ft-ért eladó. Vasbolt, Bodrogkcresztúr. Tolótetős, botsebváltós Wart­burg 3 éves. és sátorgarázs el­adó. Telefon: 73-794, 17 órától. 0 kilométeres, 1300-as Lada Combi eladó. Idősebb Ladát be­számítok, 4 évesig. Érdeklődni 16 óra után: 87-309. hozossag Csinos egyetemista lány. sza­badidőpartnert keres, magas, sportos, természetet kedvelő, in­telligens orvos, vagy jogász sze­mélyében. 27 éves korig. „Ta­vasz 294 252” jeligére a kiadóba. 46 éves özvegy, társaság hi­ányában ezúton keresi minden káros szenvedélytől mentes, füg­getlen férfi ismeretségét 47—52 éves korig. „Kék ibolya 294 266“ jeligére a Széchenyi úti hirde­tőbe. 52/162 önhibáján kívül eftvátt értelmiségi nő megismerkedne káros szenvedélytől mentes fér­fival. 56 éves korig. „Nyomasz­tó a magány 294 303” jeligére a kiadóba. oktatás Énektanárt keresek „Megbíz­ható 294 517” jeligére a Centrum- hirdetőbe, Matematikából főiskolai felvé­telire felkészítő tanárt keresek. „Siker 160 902” jeligére a hirde­tőbe. Felvételire előkészítő tanárt keresek kereskedelmi szervezés­ből. Leveleket „Statisztika 160 903” jeligére a hirdetőbe. Angol nyelvből korrepetálást vállalok. Telefon: 74-985. vegyes Sehillingért is meglátszható I a 45-ből — 18 számos lottóvari­áció 90 szelvényen. Szerencse- számait behelyettesítem, és a variációval 350 Ft-ért elmére megküldöm. Miskolc 2. Pf.: 219. Szobafestést, mázolást, tapétá­zást azonnalra Is vállalok. Tel.: 38-878. 50o tőke szőlő metszéséhez szakembert keresek. Telefon: 88-986. Ikarus 256-os. 45 személyes autóbusszal személyszállítás« vállalok. Érdeklődni: 86-975-5« telefonon. BetegSpolót keresek, napi 2 órás elfoglaltságra, március vé­gétől, néhány hétre. Tel.: 18-OM. Építkezők, figyelem! Földmnn- kavégzés, szállítással hétvégére is. Megrendelhető a 76-973 tele­fonon, 8—19 óráig. Kőművesmunkát és esempézrót vállalok. Velezdi László kisipa­ros. Szentpéteri kapu SS. , Hoistein-Fríz szarvasmarhákat tartásra vennék ki. Minden meg­oldás érdekel. „Tavasz 294 282“ jeligére a kiadóba. Fakitermelést, fadarabolást vál­lalok. Levélcím: Klusóczki Lajos, Miskolc, Egri u. 14. Kertes házban. Tapolcán gyer­mekfelügyeletet vállalok a hét­végére is. Érdeklődni: péntek, szombat, vasárnap. Tei,; 69-444.

Next

/
Oldalképek
Tartalom