Déli Hírlap, 1989. október (21. évfolyam, 230-255. szám)

1989-10-14 / 241. szám

\ SPOUT H Az újjászervezett Bor- sod-Abaúj-Zemplén Megyei Síszövetség tegnapelőtt ala­kult meg Miskolcon. A tes­tület elnöke Kékesi Antal, az ismert síszakember, főtit­kára pedig Kovács György lett. Az elnökség tagjai: Bokros György és Mészáros János. B Az olasz labdarúgó-szö­vetség nyilvánosságra hoz­ta azt, hogy mennyivel ju­talmazzák a játékosokat, ha megnyerik a jövő évi láb- darúgó világbajnokságot. Ha az itáliai válogatott győzni tud a július 8-i római dön­tőben, a játékosok markát fejenként 250 millió líra, az­az mintegy 180 ezer dollár üti. E9 Várhatóan határozatot hozott a török labdarugó- szövetség. Döntésük szerint a jövő idénytől kezdve a profi liga három osztályában a csapatok nem szerepeltethet­nek külföldi játékosokat. A szövetség azt reméli, hogy ez jó hatással lesz a hazai fut­ballistákra, és így javul a török labdarúgás színvonala. §8 Váci labdarúgókkal erő­sített a DVTK együttese. Az NB II. keleti csoportjának sereghajtója pénteken le­igazolta Knotz László kapust és Kalvaph József középpá­lyás, Paíícskó Tibor edző va­lószínűleg már vasárnap sze­repelteti őket. B Az Európai Labdarúgó- Szövetség fellebbviteli bi­zottsága genfi ülésén pénte­ken felére, azaz egy évre csökkentette az Ajax Ams­terdam eltiltását. így a hol­land csapat akkor, amikor kivívja a részvétel jogát, egy évig nem szerepelhet az Európa-kupákban. A testület arról is határozott, hogy az Ajax következő három Euró­pa-kupamérkőzését. Amsz­terdamtól legalább száz ki- f lométerre köteles megrendez­ni. Labdarúgó NB 17., NB III. Bizakodnak a piros-fehérek Borsodi rangadó: Edelény—BEV SC Balszerencsés mérkőzésen szenvedett vereséget a DVTK NB Il-es labdarúgó­csapata az elmúlt hét végén Kecskeméten. A piros-fehé­rek sztrezték meg a veze­tést, de azt a KSC gyorsan kiegyenlítette. Lett volna még lehetőség a döntetlen eléréséhez, ám egy meg­adott lesgól megzavarta a diósgyőrieket, és végül 3:1 arányban maradtak alul az alföldi csapat ellenében.-A DVTK holnap délután a Debreceni Kinizsi ellen lép a pályára. —r Nem túl rózsás a di­ósgyőriek helyzete — mon­dotta Palicskó Tibor, veze­tő edző. Csibát valószínű, hogy eltiltják, mert a Kecs­keméti SC elleni mérkőzésen kiállította a bíró. Ráadásul sérült lett. Helyére Kaszás kerülhet. Leskó szerdáig sé­rült volt, akkor azonban újra elkezdte az edzéseket. Remélem, hogy őt pályára küldhetem a Debrecen ellen. Megsérült Veréb is, Nagy áll majd a kapuba. A vete­rán kapus viszont a kispad- ra sem ülhet le. A héten Forróról igazolta le az egye­sület Kónyát. Valószínűleg ő lesz a tartalékkapus, mi­vel Kiss Árpád, a harma­dik portás porcműtéten esett át. — A hajdúságiakról tu­dom, hogy több NB I-et megjárt, tapasztalt, NB II- es színvonalú játékosa van; nem árt az óvatosság. Már csak azért sem, mert a Ki­nizsi a tabella tizedik he­lyén áll. Mellettünk szól a mérkőzésről mérkőzésre ta­pasztalt akarás és a csapat­egység. Biztató, hogy a fia­tal és az alsóbb osztályok­ból igazolt játékosaink már bizonyos rutint szereztek az eddigi NB Il-es összecsapá­A DVTK szurkolói győztes solni. sokon. Lehetőleg kizárjuk azokat a hibákat, amelye­ket korábban elkövettünk. Jobban ügyelünk majd a vé­dekezésre és a támadásra is. Nem akarjuk azt, mintami a Baja elleni mérkőzésen előfordult, hogy az ellenfél kétszer vezetett, és mi a ki­lencven perc alatt az egyen­lítésért küzdöttünk. — Óvatos derűlátással te­kintek a holnapi mérkőzés elé. Remélem, hogy nem fognak leblokkolni a játéko­csapatnak szeretnének tap­sok a stadion gyepén. Ha a szerdai, 1:1-es eredménnyel végződött edzőmérkőzésen mutatott játékot produkál­ják, nem lehet baj. Remé­lem, hogy már túljutottak a játékosok a lélektani és a játékbeli holtponton. Persze, szükség van a szurkolók biz­tatására is, hogy űzzék, hajtsák őket a minél jobb teljesítményre. * A Borsodi Építők Volán SC NB III-ban szereplő lab­darúgói az elmúlt hét szom­batján döntetlenül mérkő­zött a Kaba ellen, a Nép­kertben. A sorozatos bajno­ki és MNK-meccsek miatt sok volt a sérültjük. A ta­bella első helyén álló BÉV SC a hét végén idegenbe látogat. Igaz, csupán a kö­rülbelül harminc kilométer­re levő Edelénybe. Kosárlabda, NB I. ■ A televízió jóvoltából a magyar labdarúgó-szurkolók is megnézhetik szombaton kora délután a Bolognában sorra kerülő Olaszország— Brazília barátságos mérkő­zést. Már mindkét válogatott tagja a jövő évi világbaj­nokság 24-es mezőnyének. Lazaroni, a brazilok szövet­ségi kapitánya arról panasz­kodott, hogy több klasszisá­ról kénytelen volt lemonda­ni. B Világbajnokok is szere­pelnek a magyar férfi és női tekeválogátottban a mai és holnapi osztrákok elleni találkozón. H Juszupov, a 37. lépésben legyőzte az e'x-világbajnok Karpovot, a sakkvilágbaj­noki elődöntő piros mérkő­zés 5. játszmájában. Így ket­tejük között az állás 2,5:2,5 É Súlyos sérülések érték a Borsodi Bányász NB I-es női kézilabda-csapatának két sportolóját: Az együttes leg­utóbbi bajnoki meccsein Lukáts orrcsonttörést és agy­rázkódást, Nagyné pedig szintén orrcsonttörést szen­vedett. Az ősszel már nem léphetnek pályára. B A Ferrari. olasz Forma —1-es csapat vezetői beje­lentették, hogy visszamond­ták fellebbezésüket az ellen, diogy pilótájukat, a brit Mansell-t egy futamraa el­tiltották a versenyzéstől, és 50 ezer dollár pénzbírsággal sújtották. A DVTK NB I-ben sze­replő kosaras lányai fele­másan fejezték be az elmúlt hét végén lejátszott két ha­zai mérkőzésüket. Egy győ­zelem és egy vereség került a tarsolyukba. A székesfe-- hérvári Álba Regia ellen le- engcdett a csapat. Az ott mutatott fegyelmezetlen já­ték elkeserítette a szurkoló­kat is. A piros-fehér lányok ma idegenben játszanak, az Ikarus együttese fogadja őket. — A vasárnapi mérkőzés után megbüntettem néhá- nyukat — mondotta Király Sándor, vezető edző. Hor­váth és Novák ötszáz—öt­száz, Szilágyi ezer, Králik pedig kétezer forintot fize­tett be az egyesület kasszá­jába. A csapat egyszerűen nem akarja tudomásul ven­ni, hogy az idén más mun­katempóra kell átállniuk, én merőben mást akarok, mint amit ők elképzelnek. Ahhoz, hogy visszakerüljön a DVTK a felsőházba, „A”- csoportos szintű játékosok kellenek. Fegyelmezetlenek és figyelmetlenek voltak az elmúlt hét végi második összecsapáson. Közöltem ve­lük: az ott mutatott maga­tartást és fegyelmezetlensé­get nem tűröm. — A héten egyébként sokat dolgoztattam a játé­kosokat. Edzőmérkőzést is játszottunk Kassán, a he­lyi Lokomotív csapata ellen. Kikaptunk tőlük hét pont­tal. Az eredmény 81-89 lett a hazaiak javára. Egy hét­tel ezelőtt két mérkőzést játszottunk a kassaiakkal. Akkor mindkétszer megver­tük őket. Pedig a szlovák együttes jobb, mint amilye­nek vasárnap a székesfe­hérváriak voltak. Azokon a mérkőzéseken ráadásul még az idegenlégiósok sem lép­tek pályára. A héten vi­szont velük kaptunk ki. Ek­kora formaingadozás nem engedhető meg. — A szombati ellenfelünk most került fel az NB I-be. Feltétlenül győzelemre szá­mítok. Králik nem lesz ott az összecsapáson, mivel is­kolába jár,' a Testnevelési Főiskola szakedzői szakát végzi. Játszani fog viszont a két idegenlégiós: Bartoso- va és Turska. A héten el­végzett edzéseken biztató jeleket láttam; a lengyel lány már kezdi érezni azt a stílust, amelyet a pjros- fehérekkel szeretnék elsa­játíttatni. — Hosszú idő után fel­épültek a sérültek — tájé­koztatott Balázs András, a csapat edzője. Bodnár, Szik­lai, Demeter és Oláh meg­gyógyult, pályára léphet az eltiltás miatt eddig kény­szerpihenőjét töltő Balogh is. Csak Veres maradt a sérül­tek listáján. Egész héten ké­szültünk a borsodi rangadó­ra. A hejőcsabai edzőmér­kőzésen jól játszott a nép­kerti gárda. 'Biztató volt a csapat mutatott teljesítmé­nye. . Az Edelény ellen az eddigi idegenbeli felfogásban lépnek pályára. Szervezett lesz a védelem, de a táma­dások vezetéséről sem mon­dunk le. Az Edelény feljö­vőben van, jelenleg a táb­lázat nyolcadik helyén áll. Az erős, rutinos csapat el­len izgalmas összecsapás várható. Sz. P. DELI hírlap. — A miskolciak napilapja. — Kiadja: a Dél: Hírlap Kft.. Miskolc, Bajcsy-Zstlinszky út 15.. 3587 Felelős kiadó: BÉKÉS DEZSŐ, főszerkesztő-ügyvezető. — Szerkesztőség: Miskolc. Bajcsy-Zsillnszky út 15. 3527. Pos­tacím: Miskolc. 3501. Pf.: 39. Telefonközpont: 38-941. Titkár­ság: 18-223. Bel- és várospolitikai rovat: 18-227. Gazdaság­politikai rovat: 18-224. Levelezési rovat: 18-225. Kultúrpoli­tikai rovat: 18-226 Sportrovat: 18-222. Telex: 82342. Telefax: 18-225. Hirdetésfelvétel: Miskolc. Széchenyi ,űt 15—17. Tele­fon : 16-213. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető“; bár­melyik nlrlapkézbesítő postahivatalnál, a hirlapkézbesitők- nél. a posta Hírlapüzleteiben és a Hirlapelőfizetés! és táp­ellátási Irodánál (HELItí) Budapest. V.. József nádor tér !. — 1908 — közvetlenül, vagy postautalványon, valamint át­utalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi Jelzőszámra. Elő­fizetési díj egy nőnapra 85 forint i negyedévre 255 forint. I évre 1020 forint. Index: 25 951 - Készült a Borsodi Nyom­dában. FeL vez.a HORVÁTH FERENC. — ISSN 6133 0209. A DH és a Videocoop Kft. közös tombolája Műsoros kazettákat nyerhetnek A napokban új videoköl­csönző bolt nyílt a miskolci Weidlich-udvarban. A Video­coop Kft. üzletének kínálata a legfrissebb filmeket tartalmaz­za. Módot adnak arra is, hogy fél napra kölcsönözzék a ka­zettákat, s foglalkoznak bizo­mányosi árusítással, vétellel és eladással is. Klubot hoznak létre olyan videobarátok szá­mára, akik kiváló minőségű, tartalmas filmekkel rendelkez­nek. A klubtagok közös vetítő­ben mutathatják be munkái­kat. Tombolajátékosaink számá­ra értékes nyereményeket aján­lott fel a Videocoop Kft. Ki­sorsolnak három darab műso­ros kazettát egyenként két­ezer forint értékben, s a nyer­tesek maguk választhatnak a három megjelölt témakör kö­zül. Az dönthet elsőként, aki­nek nevét időrendi sorrendben először húzzák ki. _______________ Itt kell levágnil-------------------­A DH ÉS A VIDEOCOOP KFT. KÖZÖS TOMBOLÁJA! Név: ................................................................ Lakcím: ................................................................ Telefonszám: ........................................................ FEKETE SAROK Atszakította a vitorlát az álom Fenekezővef „lóit” az ideges pecás Ki ne emlékezne arra az egész országban nagy port felvert ügyre, amikor kenu­zó sportolót lőtt meg lég­puskával csúnya szóváltás közben egy, a Duna holt­ágában horgászó háztulaj­donos. Akkor a közelről le­adott lövés elcsúszott a spor­toló szemöldökcsontján. Ha csak néhány milliméterrel lejjebb éri a lövés, elveszti szeme világát. Sőt, ennél még súlyosabb következ­ménye is lehetett volna az ideges pecás lövésének. Öt héttel ezelőtt hasonló eset történt az egyik nyéki ta­von is. Itt ugyan nem pus­kával próbálta elhessegetni a parttól néhány méterre vitorlázókat a rosszkedvű horgász, de így is csaknem súlyos sérülést okozott. Az eset szenvedő alanya dr. M. A., a helyi Justitia klub vi­torlás szakosztályának elnö­ke volt. — Intrasmas Kupa vitor­lásversenyt rendeztünk azon a vasárnapon, az úgyneve­zett debreceni tavon — mon­dotta. Több nemzetközi szin­tű versenyző érkezett az or­szágból. A rendezvény előtt természetesen beszereztük a szükséges engedélyeket a rendőrségtől és a kavicsbá­nya vezetőitől is. Ez utób­bira azért volt szükség, mert még művelés alatt áll a tó. ők készségesen hozzájárul­tak ahhoz, hogy itt legyen a verseny. A debreceni tó egyébként rendkívül alkal­mas a vitorlássportra, mi­vel nincsenek a partján fák, így kedvező szélviszonyok uralkodnak a vízfelület fö­lött. Megéri még a hajókat is áthordani a Málvi-tóról A vasárnap délután fél egy­kor kezdődő versenyen rajt­hoz álltak a hajók. A hejő- keresztúri oldalról startolt a mezőny. Én is indultam a versenyen. A rab, után úsy alakult, hogy a parthoz kö­zel sodródtunk, körülbelül hat—nyolc méterre. Alig tettünk meg néhánv métert, amikor hatalmas durranást hallottunk. Mintha puskát sütöttek volna el. Először valamilyen ok miatt azt hit­tem, hogy a zsűri lőtte viga­sza a mezőnyt. Nem így volt, A mellettünk haladó hajó­ból kiabáltak át versenyző­társaim, hogy szétlőtték a Vitorlámat. Amikor jobban odanéztem, nagy nagy lyu­kat láttam a vásznon. Ész­revettem, hogy egy horgász áll a parton, és csévézi a damilját. Ekkor vált gya­nússá a dolog. Nem hiába. Felfigyeltem arra, hogy a zsinór vége és — mint ké­sőbb kiderült — egy rajta lévő több, mint hatdekás, rézdróttal beöntött fenekező- súly okozta a vitorla sérü­lését. Hozzá kell tenni, hogy a vászon a szél hatására ilyenkor pattanásig feszül. A fenekező ólmot pedig a horgász olyan erővel ' dob- hatji a kívánt helyre, mint­ha egy nagy erejű puská­ból lőtte volna ki azt. Ezért hallhattuk azt a szokatlanul erős dörrenést. Kiszóltam a partra: ne csináljon ilyen, egy vitorla huszonhétezer forintba kerül. Ö nem vá­laszolt, de az ólom újra el­suhant. ezúttal az orrom előtt. Ezután kénytelen vol­tam feladni a versenyt. Ha ugyanis tovább hajózok, még nagyobb kár keletke­zik a vásznon. Az esetet je­leztem a zsűri elnökének, aki megdöbbenve vett tudo­mást az ügyről. Ami történt azért is furcsa, mert kedv­telésében nem zavartuk a horgászt. Masam is hódolok ennek a szenvedélynek, te­hát ismerem ezt a sportot és a tavat. A helyszínen már a part közelében olyan mély a víz, hogy a halók biztosan nem szakították volna el a zsinórt. Ráadá­sul' nem mentünk olyan kö­zel a meder széléhez, hogy erre a drasztikus és durva cselekedetre szükség lett volna. A férfi a dobások után ott maradt, és csak mintegv három óra múlva távozott sárgás szín " -Wart- burgiával. Közben azonban felielentést tettünk a rend­őrségen ismeretlen személy ellen súlyos testi sértés kí­sérlete, és vagyonrongálás miatt. (szikra) láepta jálszik a El

Next

/
Oldalképek
Tartalom