Déli Hírlap, 1988. március (20. évfolyam, 50-76. szám)

1988-03-23 / 69. szám

Bonyodalmas j beruházás 4 DÍJ és a Ullí közös tombolája Cikk jelent meg a Pravdá­ban egy Moszkva melletti autóbuszgyártó üzem beru­házásáról. Ebben érdekelt a magyar Ikarus is. A Pravda őszintén szól azokról a hi­bákról, amelyet részben a szovjet, részben a magyar fél rovására ír. Mind a két fél gyakran szegi meg a ha­táridőket — írják —, s bi­zony felvetődik a kérdés, hogy két baráti ország üz­leti kapcsolatában vajon nem kötelező a pontosság? Három hete a Marx téri Bükk áruházban próbálhat­nak szerencsét olvasóink. Az első alkalommal egy fűnyi- rógépet sorsoltunk a föld­szinti műszaki osztályon. Ezen a héten csütörtökön délután 2 órakor pedig egy matchbox-pálya, réz aján­déktárgyak és egy Adidas sporttáska talál majd gaz­dára. A március 31-ei sor­szerencsések jutalma. Azon­ban nemcsak játszani, szét­nézni is érdemes az első emeleti osztályon. A kozme­tikai cikkektől a porcelánig választhatunk itt kedvünkre. Férfi, női kozmetikumok, ba- baápolási szerek nagy vá­lasztéka várja a vásárlókat. Fabulon. Nivea testápolók, Silvanus samponok, szájvizek sorakoznak, de nem hiányoz­Lepsényi István, az Ikarus műszaki igazgatója a rádió­ban azt nyilatkozta, hogy az Ikarus azt nyújtja, amit a szerződésben vállalt. Véle­ménye szerint, a vállalkozás még a határidőcsúszásokkal és a rendezhető nézeteltéré­sekkel együtt is nyereséges lehet az Ikarus számára. soláson a Bükk Áruház BIK kozmetikai és háztartási osz­tályának ajándékait nyerhe­tik meg olvasóink. Két fődijat sorsolunk. Egy férfi és egy női 1500 forin­tos kozmetikai csomagot. A második díjból is kettő van. Szintén egy férfi és női par­fümökből, krémekből össze­állított ajándékcsomag lesz a Árak és sorszámok Az elmúlt vasárnapi autós szabadpiacra 130—150 négy­kerekűt vittek eladásra, de csak egyetlen üzletkötésnek voltak tanúi a Merkur szak­emberei. Elkelt egy 21013 (1200 S) típusú Lada: 4 eves. KL betűjelű. 135 ezer forintért adták. A Merkur Lorántffy utcai telephelyén állandósult a 40—50 darabos készlet. Amennyi kocsit naponta át­vesznek, általában ugyan­annyit el is adnak, tehát kiegyensúlyozott a kínálat. A kiállítótérről néhány au­tó adatai. Polski Fiat 125 (1500), TC betűjeiű (1980- ban készült), 79 800 forint­ért; Trabant 601 Special, PA (1978). 21 400-ért; Wart­burg Tourist, GL (1985). 89 800-ért; Zastava, GI (1985). 167 500-ért; egy má­sik GI-s Zasztava 159 800 forintért; egv újszerű Tra­bant 60L DL (1987). 79 000­ért; Trabant Special, GX (1986). 78 600-ért; két Vol­ga: az egyik M—24. DU (1985). 109 600 forintért, a másik 2410-es típusú, rend­szám nélküli, 1986-os gyár­tású, újfajta kagyló ülések­kel. 157 900 forintért, OTP- hitelre is kapható; Lada 2106 (1600), TE (1980), 88 100 forintért; Lada 2101 (1200), TI (1980), 84 800-ért; Dacia 1310, GL (1985), 115 900-ért; és van még kettő a csere­akcióba,; kínált fiatal Wart­burgokból, amelyek motor- javításra szorulnak. Autóvásárt legközelebb jövő vasárnap tartanak; Bé­késen. Békéscsabán, Bony- hádon, Csongrádon, Csornán, Debrecenben, Egerben, Ér­den, Hatvanban, Hódmező­vásárhelyen, Kalocsán, Ka­posváron, Kecskeméten, Nagyatádon, Nyíregyházán, Pécsett, Siklóson, Szarvason és Miskolcon. A HASZNÁLT AUTO Típosa Évjárata Betű­jele Szabad­piaci kí­nálati ára Merkúr eladási irányára Lada 2101 1979 PB 08 000 60 000 Lada 21013 1982 TX 115 000 110 000 Lada 21013 1983 GD 150 000 140 000 Lada 2105 1983 KC 170 000 150 000 Lada 2103 1979 PB 85 000 70 000 Lada 21061 1983 KD 155 000 135 000 Skoda 105 1979 PB 05 000 55 000 Skoda 105 1982 TU 95 000 90 000 Skoda 120 1982 TX 105 000 100 000 Skoda 120 1984 KT 125 000 120 000 Wartburg Limousin 1979 PD 58 000 46 000 Wartburg Special 1981 TP 08 000 65 000 Wartburg Special 1982 kd 85 00C 75 000 Wartburg Special 1985 GC 110 000 98 000 Trabant Special 1979 PK 38 000 30 000 Trabant Special 1982 KD 60 000 55 000 Trabant Special 1984 KZ 75 000 6« 000 AUTOSORSZAMOK 1888. MARCIUS 22-EN: Trabant Limousin Hycomat Lada 1300 S Budapest 192 Budapest 24 352 Trabant Combi Hycomat Debrecen 17 451 Budapest 25 Lada Szamara Trabant Limousin Special Budapest 1 381 Budapest 12 414 Debrecen 521 Debrecen 10 521 Lada 1500 Trabant Combi Budapest 16 196 Budapest 7 514 Debrecen 12 093 Debrecen 1 753 Lada Combi Wartburg Special Budapest 937 Budapest 4 195 Debrecen 6 307 Debrecen 3 359 Lada Niva Wartburg Standard 4 195 3 359 11 778 251 Budapest Debrecen Wartburg Special Budapest tolótetős Polski FIAT 126p Budapest Debrecen 2 168 1 737 Wartburg Tourist Daci.' Limousin 14 871 Budapest 3 015 Budapest Debrecen 2 276 Debrecen 11 519 Skoda 130 S 11 965 Dacia Combi Budapest Budapest 3 202 Debrecen 8 956 Debrecen 3 223 Skoda 120 L Budapest Debrecen Lada 1200 27 951 15 860 Dacia TLX Budapest Debrecen 3 327 3 989 Budapest; 47 647 Zastava 19 031 Debrecen 34 171 Budapest nak a férfi kozmetikumok sem. Brutt arcvizek, Senator, Derby sprayk között válogat­hatunk. Itt kaptak helyet az öblítők. 1—4 literig, külön­böző márkában és illatban. A fogkrém-kínálatra sem panaszkodhatunk, 15-féle so­rakozik a polcokon. De nemcsak az illatszerek, hanem az edények, konyhai és fürdőszobai berendezések is itt kaptak helyet. Széles a választék teflon edénygarni­túrákból, és megtalálhatjuk a méltán világhírű zsolnai porcelánokat is. Olaj- és zománcfestéket is vásárolha­tunk. és nem hiány zik a Scholl papucs sem. * ÓRIÁS GYÉMÁNT... A hölgy jobb kezében tartott csiszolatlan, tojás alakú drá­gakő jól láthatóan nagyobb, mint a bal kezében tartott világhírű gyémánt: az Afri­ka csillaga. A ..többlet" ösz- szesen 69 karát: az óriási, 599 karátos drágakőre két évvel ezelőtt bukkantak, de az eseményről csak most tá­jékoztatták a közvéleményt. Az eddig titkolt lelet csiszo­lás után jócskán veszít majd a súlyából, de a szakértők szerint még így is több lesz az értéke: az árác legalább tízmillió dollárra becsülik. A rendőrség keresi A lakosság segítségét kérik A Miskolc Városi Televí­zió hétfői ^adásában a rend­őrségi hírek között ismét szerepeltek körözések. A rendőrség munkáját segíten­dő, lapunkban is megismé­teljük a felhívásokat, s kö­zöljük a körözöttek fényké­peit. A Borsod-A'oaúj-Zemplén Megyei Bíróság büntetés­végrehajtási csoportja elfo­gását rendelte el Sóvári Károly (Miskolc, 1944., anyja neve; Kiock Aranka) Miskolc, Vásártér u. 6. szám alatti lakosnak, mert a Miskolci Városi Bí­róság által jogerősen kisza­bott 6 hónap szabadságvesz­tés büntetés letöltésére nem jelentkezett. Vélt feltalálási helyei: Mis­kolc, Bábonyibérc, illetve kisiparosoknál, alkalmi mun­kavállalóként. A Miskolci Rendőrkapi­tányság betöréses lopás bűn­tettének alapos gyanúja miatt rendelte el elfogását Szikora Sándor (Kisvárda, 1969., anyja neve: Tóth Luj­za) Miskolc, Török utca 8. szám alatti lakosnak. Vélt feltalálási helyei: Miskolc város területén, a szórakozóhelyeken. A Miskolci Rendőrkapi­tányság nyomozást folytat ismeretlen tettesek ellen, jjc Sóvári Károly % Szikora Sándor rablás bűntettének alapos gyanúja miatt, mert 1988. március 11-én, 23 óra körü­li időben Miskolcon, a Gi­zella utca 11. számú épület előtt Cs. J. miskolci lakost bántalmazták, majd tőle 2500 forintot erőszakkal eltulaj­donítottak. A sériett a bán­talmazás következtében 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Az elkövetők személyle­írása: 1. 175—180 cm magas, ki­sportolt testalkatú, kb. 20 éves, rövid, fekete hajú, ci­gány külsejű férfi. Ruházata: világos színű dzseki, szürke szövetnadrág. 2. Kb. 160 cm magas, vé­kony testalkatú, barna hajú, kb. 27 éves. cigány külsejű férfi. Szájközépig érő ba­juszt visel, amely a haja színénél világosabb barna. A rendőrség kéri mind­azokat, akik a körözött sze­mélyek tartózkodási helyét ismerik, vagy az ismertetett rablással kapcsolatban bár­milyen információval ren­delkeznek, közöljék azt a rendőrséggel. Bejelentései­ket munkaidőben, a 35-103- as telefonon, a 20-75-ös mel­leken, munkaidőn túl a 07- es telefonon, illetve szemé­lyesen, bármelyik rendőri szervnél megtehetik. ___ Az ügyeleteken történt Víznyomáscsökkenés A vízművek ügyeletén nyu­godtan telt az éjszaka és a tegnap délután: kisebb hi­báktól eltekintve nem kel­lett kivonulniuk. Ma reggel­től délután 4 óráig a Mester és a Gózon Lajos utcákban nyomáscsökkenés lesz, ennek oka azonban nem hiba, ha­nem új vezetéket kötnek rá az ivóvízvezetékre. Az új ve­zetés. egy régi, már nem megbízható vezetéket vált fel; ugyanazt a területet lát­ja majd el, csak éppen biz­tonságosabban. A MIK felvonószerelői a Vándor Sándor utca 5. szám alatt javítottak liftet: Ugyan­csak elromlott a felvonó a Hegyalja u. 2. szám alatt, ezt azonban csak a mai nap fo­lyamán tudják megjavítani és ismét üzembe helyezni. A Kuruc utca 15. szám alatt szintén a felvonónak volt ki­sebb hibája, a Középszer ut­ca 38. számú épületben pe­dig a lépcsőházi világítás romlott el. Bejelentést kaptak tegnap este fél 9-kor a Testvérvá­rosok útja 18. szám alól: ázik az egyik lakás a felette levőtől. A helyszínen kide­rült: a hiba a fürdőszobai fűtés csővezetékében van, így azt a Távhőszolgáltató Vál­lalat hibaelhárítói javították még. Sport ■ A Budapest Sportcsar­nokban tegnap megkezdődött a műkorcsolyázó és jégtánc­világbajnokság. A jégtánco­sok mezőnyében kiemelkedő­en szerepelt az első három kötelező számban az Engi— Tóth kettős, s a hatodik he­lyen állnak. Vezet a Besz- tyemjanova—Bukin szovjet pár. Az újonc Kerekes— Szentpéten duó 25 pár közül a 21. A párosversenyben há­rom szovjet kettős áll a do­bogós helyeken a rövid prog­ram után, vézet: Gorgyejeva —Grinykov. ■ Párizsban, az asztalitenisz Európa-bajnok- ság csapatdöntői során a nőknél a Szovjetunió 3:1 arányban verte Csehszlováki­át, Magyarország ugyanilyen arányban kikapott az NSZK- tól, s a 6. helyen végzett. A férfi döntőben Svédország 5:3 arányban nyert Anglia ellen, Magyarország a 3. he­lyért mérkőzve 5:2-es vere­séget szenvedett a Szovjet­uniótól, de így is bronzér­mes. ■ Tilburgban, a jégko­rong TUTT Kupán Magyar- ország együttese 8:2 arányú vereséget szenvedett Olaszor­szágtól, s pont nélkül várja a folytatást. ■ A C-csopor- tos jégkorong junior világ­bajnokságon háromszor ját­szott eddig a magyar csapat, s mindháromszor vereséget szenvedett. Puccs Libériában Libériában újabb puccs volt. A tájékoztatási minisz­ter bejelentése szerint 19-en vettek részt benne, közülük tizenkettőt letartóztattak. A hírek szerint a lázadók kö­zött volt a libériái Egyesü­lési Párt elnöke és alelnöke is. idő A csapadékzóna ma orszá­gunkban kelet felé húzódik. Ez azt jelenti, hogy ország­részünkben ma még csapa­dékos, jórészt borult időre számíthatunk. A várható leg­magasabb hőmérséklet 15 fok körül valószínű. BELI HÍRLAP. — Magyai Szociális'-« Munkáspárt Mis­kolc Várjsi Bizottságának politikai napilapja Főszerkesztő: BÉKÉS DEZSŐ. Szerkesztőség: Miskolc Ba.icsy-'Zsilinszky át 15. 3527. Postacím : Miskolc 3501. Pt.: 39. T elef on központ: 38-941 Titkárság: 18-223: bel- és várospolitikai rovat 18-227: gazda­ságpolitikai rovat. 18-224: levelezési rovat: 18-225 kultúrpoli­tikai rovat: 18-226; sportrovat; 18-222. Kiadja. 6 Borsod Me­gyei Lapkiadó Vállalat Miskolc. Bajcsy-Zsiiinszkv üt 15. 3527 Postacím: Miskolc 3501. Pf.: i7íl. - Felelős kiadó: VERES MIHÁLY., Telefon: 36-131. — Hirdetésfelvétel: Miskolc Szé­chenyi ú; 15—17. 3525. Telefon. 16-213. Terjeszti e Magyar Pos­ta. Előfizethető bármely tiírlapkézbesttő postahivatalnál a nirlapkézbesitőknél. a Posta Hírlapüzleteiben és a Hirlapelő- fizetési és Lapellátási Irodánál íFTELTR) Budapest V. József nádor tér i. — 1908 — közvetlenül vagy Dostautalvánvon va­lamint. átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszám­ra. Előfizetési díj egy hónapra 43 forint, egv negyedévre 129 forint, egy évre 516 forint, index: 25 951. — Készölt a Borso­di Nyomdában Fel vez. • WTRTH i a tor - tcsq-n 019? iy>nc

Next

/
Oldalképek
Tartalom