Déli Hírlap, 1986. március (18. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-28 / 74. szám

A piacokról jelentjük Az ögyeleteken történt Ma, Iá szalagos bkzí A hapúkat mosták Tíem okoz gondot az ün­nepi bevásárlás a Zöldért- boltokban: bőséggel kapha­tó burgonya, leveszöldség, valamint a sütéshez dióbél és mák. Primőrt is várnak, lesz hegyes paprika, paradi­csom, saláta, uborka és hó­napos retek. Április 3-ig még tart a tavaszi vásár, s olcsóbban vehetünk vörös-, kel- és fejeskáposztát, vö­röshagymát és céklát. A hét elején 150 mázsa görög na­rancs is érkezett a boltokba, s még mindig van a bolgár szőlőből is. A Búza téri piac felhoza­tala egész héten jó volt, so­kan előre megvásárolták húsvétra a főznivalót. Aki hagyományosan halat akar feltálalni, vehet pontyot sze­letelve 120—180, busát 40. keszeget és kárászt 30—36 forintért kilónként. A elma­radhatatlan töltött káposz­tához a füstölt hentesáruk boltjában a parasztsonkát 115, a kötözöttet 146 forin­tért mérik. Sütni való kol­bászt 60—90, csemegekol­bászt 95—160 forintért ve­hetünk, s emellett különle­gesen jó ízű. házias készíté­sű hentesárut, felvágotta­kat, sajtot is kínálnak. Óri­ási a választék az élőbarom­fi-piacon: csirkét 50, tyúkot 45—55 forintért vehetünk. A húsvéti nyuszi szalaggal a nyakában kínálja magát, ál­talában 60 forintot kérnek érte, a legnagyobbakat, ami több kilós, 300 forintért ad­ják. Akinek a vasgyári piac van közelebb, nem érdemes befáradnia a Búza térre: a felhozatal a keresletnek meg­felelő, az árak hasonlóak, csupán a parajt adják sok­kal olcsóbban, és uborkát már 50 forinttól lehet venni. A Zöldért Búza téri Vasgyári árai szabadpiaci árak Burgonya 7,» Vöröshagyma W» Lila hagyma 14 Fokhagyma — Sárgarépa 16 Petrezselyemgyökér 32 Karalábé 15 Zellergumó 20 Fejes káposzta e— 8 Vörös káposzta 14 Kelkáposzta 11—14 Hordos káposzta 1« Karfiol — Hegyes paprika 5— 8 Paradicsom 370—250 Uborka »—90 Gomba 94 Saláta 10—17 Zöldhagyma 3,5« Sóska — Paraj — Hónapos rőtek re—» Téli retek n Tojás 2,90 Szar az bak) 55—65 Mák 85 Dióbél 18« Szőlő 95 Alma 12—20 Torma — Az ózdi szabadpiac árat: a burgonya kilóját 7, a sárgaré­páét 15—30, a petrezselyemgyö­kerét 30—40, a vöröshagymáét 13—16, a fokhagymáét 120—150 forintért adják. A fejes káposz­ta kilója 10—14, a kelkáposz­táé 22—24, a téli reteké 0, az al­máé 8—25, a körtéé 15—25 fő­6— 9 7— 9 10—14 10—15 16—18 20—25 120—140 120—140 20—25 12—25 30—45 30—45 20—25 20—25 30—36 30—40 10—14 8—12 16—20 14—16 20—25 25—30 Ifi—20 15—20 300 — 4—12 4—12 240—350 200—350 100—110 80—100 100—130 110—120 7—18 12—18 6—12 6— 8 60—8« 60—80 140 60 8—20 8—2« 12—14 12—16 2— 3 2,60— 3 46—65 50—8« 70—80 80—120 150—170 140—160 100—130 — 8—25 12—30 60 50—60 rlntfba kerül. A száraz babot terenként 60, egy fej salátát 10— 14, a hegyes paprika darabját 13, a zöldhagymát 7 forintért ad­ják. A karalábé kilóját 20, a pa­radicsomét 350—380, az uborkáét 90, a parajt 50, a sóskát 60, a gombát 100—120 forintért, a sző­lőt 100 forintért mérik. A MIK szerelői a tanács kérésére tegnap este lemos­ták a Széchenyi út összes kapuját. A munkában négy saját gépkocsijukon kívül egy, az ÉRV-töl bérelt ko­csi is részt vett. A gépko­csivezetőkkel együtt tizen­hat-tizenhét MIK-es dolgo­zott, s amihez a takarítók­nak napok kellenek, a sze­relők három óra alatt vé­geztek. Jöhetnek az ünne­pek, a sétálóutca valameny- nyi kapuja megszépült. Rendőrségi felhívás ▼ALOVICS CSABA fSZÖfetett Abaújszántón 1964. április 17-én. anyja neve: Dobai Mária). Mó­ra. Rákóczi tér 8. szám alatti lakos 1986. március 11-én a la­kásáról eltávozott, s tartózkodá­si helye azóta ismeretlen. Személyleírása: 176 cm magas, erős, kisportolt testalkatú, haja barna, hullámos. Ruházata: zöld sztrm katonai gyakorlónadrág, ugyanolyan fel­sőrész. zöld szinti vadász gumi­csizma. A rendőrség kéri azokat, akik Valovics Csabát 1986. március 11-e óta látták, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről tudnak, jelentkezzenek az Encsi Rendőr- kapitányságon. vagy a legköze­lebbi rendőri szerváéi. Itt a Spaten Bajor ízek Miskolcon Tegnap először csapoltak Spaten sört Miskolcon, a dél­ben megnyílt Spaten .sörbár - ban, a Tanácsház téri „lila ház” háta mögött. A boit- avató Böcsött kezdődött, ugyanis az üzletben hárman érdekeltek: a Miskolei Ven­déglátóipari Vállalat, a Bor­sodi Sörgyár és a bajor Spa­ten cég. Sok értékes ajándékot sorsoltak ki... A DH tavaszi tombolája Kovács Gyuláé a belvárosi kötődé csíkos kosztümje Jón a Jósika utcai szobafestő! Sokan voltunk a tegnap délutáni sorsoláson, a Szé­chenyi út 33. szám alatt ta­lálható belvárosi kötődében. Bőven akadt jelentkező a nyertes szelvények kihúzásá­ra. A fődíjat, a tetszetős csí­kos kosztümöt Kovács Gyula, Bajcsy-Zsilinszky út 10. sz. alatti lakos nyerte. A továb­bi nyertesek: ifj. Nagy Ká- rolyné (Ibolya u. 21.) rózsa­szín mohair pulóver; Nyíri Gabriella (Chlepkó Ede a, 27.) mohair csipkepulóver; Turóczi IJiszlóné (Győri ka­pu 87.) férfikardigán; István Bodrogolaszi határában tegnap délután fél 4 tájban kigyulladt 50 hektár fenyő­erdő. A rövid időn belül, nagy erőkkel a helyszínre érkező tűzoltók 16.40-re lo­kalizálták a tüzet Az anya­gi kár — az előzetes becs­lések szerint — 600 ezer fo­rint körül van. A vizsgálat eddigi megállapításai szerint gondatlanság okozta a tüzet, ugyanis az erdő közvetlen közelében levő szőlőkben Meleg, tavaszi idő Ma hajnalban helyenként még köd borította Miskol­cot, ennek dacára szép, nap­András (Pallós h. 12.) buklé- kosztüm; Ungvári Andrásáé (Klapka György u. 44.) da­rázsfészkes pulóver; Cserei Béláné (Ady Endre u. 5.) hímzett pulóver; Gyepesi Dávid (Mednyánszky u. 7.) hímzett pulóver. A nyere­mények átvehetők a belvá­rosi kötődében. Ügy köze­líthető meg, ha a kapualjon áthaladunk az udvar végé­be. A belvárosi kötődé után következik Jászberényi Gyu­la, Jósika u. 51. szám alatti szobafestő. Ezt a játékot el­sősorban azoknak ajánljuk, akik most készülnek a ta­szőlőt metszettek, s a venyi­gét kupacokban égették. A felelősség megállapítására a tűzoltóság és a rendőrség folytatja a vizsgálatot H totózó! nyitva tartósa A közelgő munkaszüneti napokon Miskolcon is meg­változik a totó-lottó irodák nyitva tartása. Az OTP-től kapott tájékoztatás szerint 3-án a szokásos, csütörtöki nyitva tartás lesz érvény­ben; 4-én, pénteken zárva tartanak; 5-én a szombati nyitva tartás érvényes, míg 6-án és 7-én zárva lesznek a totózók. vaszi lakásfestésre-mázoíásra. Kisorsolunk ugyanis egy 2500 forintos és két 1500 forintos, ingyenes festére-mázolásra jogosító utalványt. A tom­bolaszelvényre azt is felír­hatják a játékban részt ve­vők, hogy mikor lesz szük­ségük a munkálatok elvég­zésére. A mester rövid időn belül mindenkinek árajánla­tot tesz, akár nyernek, akár nem a játékban. Jászberényi Gyula a 76-048-as telefon­számon készséggel nyújt fel­világosítást a vállalási árak­ról és a határidőkről. Festés előtt érdemes érdeklődni, milyen kedvezményes árak­ra számíthatunk, ha Jászbe­rényi mesternél rendeljük meg a munkát Sport ■ A jégkorong-világbaj­nokság C-csoportjában teg­nap Magyarország váloga­tottja 5:2 arányú vereséget szenvedett Bulgária együt­tesétől, s ez azt jelenti: a folytatásban csak az 5—8. helyért játszhatnak a mie­ink ... ■ Három ezüstérmet szereztek Karlsruhéban, a VI. lnterkupa ökölvívóvia­dalon a magyarok. Váradi, Hranek és Szikora is vere­séget szenvedett döntőben ellenfelétől. H Tegnap 12. alkalommal rendezték meg a Komárom—Komarno futó­versenyt, ezer sportoló rész­vételével. A férfiak mező­nyében a csehszlovák Vra- bel győzött az angol Jones és Szabó (PMSC) előtt, míg a nők versenyét Sipka (Szé­kesfehérvári Ikarus) nyerte. ■ Uausanne-ban, a Nemzet­közi Olimpiai Bizottság szék­helyén az NBC amerikai tv- társaság 300 millió dolláros szerződést kötött a szöuli olimpiai bizottsággal az 1988. évi nyári játékok kizáróla­gos közvetítési jogáért. Tárcsázzuk a 07-et Kigyulladt a fenyőerdő Dr. Walter Zeller, a Spaten igazgatója elmondta, hogy tíz évre kötöttek egyez­séget a bőcsiekkel a bajor sör gyártására. A Spaten Gold márkájukat honosítják meg most nálunk — de a Spaten további tizenegy sör­fajtát gyárt, ezért a válasz­ték bővítését tervezik. A bő- csiek malátával fizetnek a sörgyártás technológiájáért, gépeiért és a bajor ízek szak­mai titkaiért. Az első idő­szakban a bajor gyár főző­mestere vezeti a munkát Böcsött. Az első márkasöröző, a Miskolci Vendéglátóipari Vállalat Spaten sörbárja kis A sörbár elegáns és hangulatos. üzlet, de hangulatos és rep­rezentatív belső környezettel várja vendégeit. Előregyár­tott elemekből, ám ügyes egyénítéssel építették fel a vendéglátósok a sörbárt. Dufala József belsőépítész munkáját dicséri a berende­zés. Jó lenne, ha a többi belvárosi vendéglőben is ha­sonlóan magasra helyeznék a mércét, mint a sörbár ese­tében . . . Reméljük, hamaro­san a tér. a most még ren­dezetlen környék is megszé­pül. A sörbarátoknak jó hír, hogy a Böcsött gyártott Spa­ten sör bolti forgalomba is kerül, Észak-Magyarország sörellátását javítva. A kö­vetkező márkasöröző Eger­ben nyílik, s lesz egy Bu­dapesten is. fényes időre számíthatunk. S megjött végre a meleg is: napközben 14—18 fokos hő­mérsékletre számíthatunk, késő este pedig 8—13 fokra. DELI HÍRLAP — A Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc Városi Bizottsága naii politikai napilapja. Főszerkesztő: BÉKÉS DEZSŐ. Szerkesztőség: Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. 3527. Postacím: Miskolc 3501. Pf.: 39. Telefonközpont; 38-941. Titkárság: 18-223; bel- és várospolitikai rovat: 18-224: levelezési rovat: 18-225; kultúrpolitika: 18-226: sport: t8-222: információ: 18-227. — Kiadja a Borsod Meeyci Lapkiadó Vállalat. Miskolci, Bajcsy-Zsilinszky út 15. 3527. Postacím: Miskolo 3501. Pf.: 178. — Felelős kiadó: VERES MIHÁLY. Telefon: 36-131. — Hirdetésfelvétel: Miskolc. Széchenyi út 15—17. 2525. Telefon: 16-213. Terjeszti a Magyar Posta. Előfi­zethető bármely hírlapkézbesít.0 postahivatalnál, a hírlapkéz- besftőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási irodánál (HELIR) Budapest V., József nádor tér i. — 1909 —, közvetlenül, vagy postautalványon, valamint át­utalással a HELlR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Elő­fizetési dij egy nőnapra 43 forint, egy negyedévre 129 forint eev évre 516 Ft. Index: 25 951 — Kezűit a Borsodi Mvom­dában. Felelős vezető: WIRTH LAJOS. — ISSN 0133—0209. A lottó 13. heti nyerőszámai:

Next

/
Oldalképek
Tartalom