Déli Hírlap, 1986. február (18. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-14 / 38. szám

1 Mától a sportcsarnokban: Folytatódik a dt. Botosi-emlék Bekapcsolódik a küzdelmekbe a DVTK is Két héttel ezelőtt nem várt sikerrel kezdődött meg a Miskolci Városi Sportcsar­nokban a dr. Borosi László emlékére rendezett terem­labdarúgó-bajnokság a me­gye területi és megyei baj­nokságban szereplő csapatai részvételével. A folytatásra mától kerül sor. Mint arról lapunkban is beszámoltunk, élvezetes, jó mérkőzéseket láthatott ed­dig is a közönség a terem­labdarúgó-tornán. Jó néhány meglepő eredmény fűszerez­te a jobbára izgalmas, jó színvonalú mérkőzéseket. Ezen a hétvégén már a Di­ósgyőri VTK NB Il-es csa­pata is bekapcsolódik a küz­delmekbe. Bizonyára sok né­zőt vonz majd a bajnoki rajtra készülődő piros-fehé­rek pályára lépése. Nem tit­koltan céljuk ugyanis a ku­pa elnyerése, ám ahogy az lessék kitalálni! A II nyereményes iáiéta L Ki volt a Diósgyőrvasgyárban is gyors népszerű­ségre szert tett labdarúgás első oktatója? 1. Loukota Ernő x. Bende Antal 2. Schulek Lajos 2. Mikorra datálható a diósgyőri labdarúgás első aranykora? 1. 1955—1960 között x. 1922—1930 között 2. 1977—1981 között 3. 1979-ben Hatvanban MNK-döntőt játszott a DVTK labdarúgócsapata. Kinek a gólja döntötte el a mér­kőzést a piros-fehések javára? 1. Görgei János x. Teodoru Borisz 2. Tatár György 4. Az ötvenes években is volt olimpiai válogatott kerettagja a diósgyőri labdarúgásnak. Ki volt ez a sportoló? 1. Iván József x. Károlyi József 2. Szigeti Oszkár NÉV: ............................................—...... Lakcím, irányítószámmal: — Itt kell levágni! Keresse meg az ön szerint megfelelő választ, karikázza be a hozzá tartozó tippet, írja a szelvényre a nevét és a pontos címét, s küldje be postán a Diósgyőri VTK címére (Miskolc, Marx K. u. 61. 3533.). A szelvények beérkezési ha­tárideje 1986. február 19. szer­da déli 12 óra. Ezen a napon értékeljük a beérkezett szelvé­nyeket, s kisorsoljuk a DVTK Baráti Kör Egyesület által fel­ajánlott nyereményeket, a 3000, 2000 és 1000 forintos Centrum vásárlási utalványokat, amelye­ket a DVTK postán juttat el a szerencsés nyerteseknek. A he­lyes válaszokat, s a nyertesek névsorát a következő forduló totószelvényével, február 21-én, pénteken közöljük. A február 7-i számban meg­jelent tippszelvény helyes meg­fejtése: 1. 1. Pavlánszky Ká­roly. 2. 2. 60 fillért. 3. X. Szűcs Lajos. 4. X. 1962. augusztus 18- án Tatabányán. Megjegyezni kívánjuk, hogy miután a nyom­da hibájából a második kérdés értelemzavaró volt, kimaradt ugyanis egy szó: „egyéni”, így azok megfejtését is elfogadjuk, akik ezeket a tippeket nem ka- rikázták be, s Karcsics Irén nevét írták a szelvényre. Csa­pattagként ugyanis valóban ő volt a DVTK első olimpiai ezüstérmes sportolója. Többen kifogásolták Mihályfi Éva csúcseredményének időpontját is. A kiváló magasugrónö Diós­győrött beállította, Tatabányán megjavította az országos csú­csot. Am a DVTK 75 éves év­könyvében — tévesen — úgy jelent meg, hogy Diósgyőrött döntötte meg ezt a csúcsot. Ezért ezt a megfejtést is kény­telenek voltunk elfogadni. összesen hetven helyes tipp érkezett. Sorsolás után a 3000 forintos födíjat Vidiszky István 3534 Költő u. 4. sz. alatti lakos nyerte, a 2006 forintos vásárlá­si utalványt Horváth Éva 3534 Lányi E. u. 13. sz. alatti lakos kapja, míg az 1000 forintos Centrum-utalvány Tepliczky János Tamás 3532 Acél u. 1. sz. alatti lakosé lett. A nyeremé­nyeket a DVTK postán juttatja el. A GÉP- ÉS FELVONÓSZERELŐ VÁLLALAT Borsod megyei és vidéki munkahelyekre felvesz: ♦ lakatos ♦ csőszerelő + hegesztő + minősített ívhegesztő + ács-állványozó 4 vasipari gyakorlattal rendelkező betanított és segédmunkaerőket Minősített ívhegesztők részére NDK-munkotehetöség. Különélést űzetünk, útiköltség-hozzájárulás, szállás, üzemi étkeztetés biztosítva. jelentkezés: MISKOLC, Csabai kapu 16. (Semmelweis Kórházzal szemben) lenni szokott, a kisebb csa­patok éppen ellenük kíván­nak majd bizonyítani. Ér­demes lesz hát kilátogatni a sportcsarnokba, ahol szom­baton délután már az elő­döntők következnek, vasár­nap 16.40-től pedig a hely­osztókat játsszák. A döntőt vasárnap 19.10-től rendezik. A hétvégi részletes program, PÉNTEK: 15.00: Olefin SC-Me zőcsát; 15.50: Edelény—DVTK 16.40: Ózd—Mád; 17.30: Borsod nádasd—H. Papp J. SE; 18.20 M. üveggyár—Szuhavölgy; 19.10 DVTK—Hejőcsaba. SZOMBAT: 9.00: BÉVSC— Borsodszirák; 9.50: Sajóbábony —Tárcái; 10.40: DVTK—Rudabá- nya; 11.30: H. Papp J. SE— Putnok; 12.20: B. Bányász—Szu­havölgy; 13.10: Gönc—DVTK. Szombaton délután 15.50-től kezdődnek az elődöntők, ezek vasárnap 9 órától folytatódnak, vasárnap délután 3 érától két elődöntő mérkőzést játszanak, majd 16.40-től kezdődnek a helyosztók. A DB tippjei 1. Hamburg- Bayern München 2. Nürnberg—Bremen 3. Düsseldorf—Leverkusen 4. 1. FC Köln— Mönchengladbach 5. Solingen—FC Homburg 6. Hertha BSC—Bielefeld 7. Wattenscheid— Karlsruhe 8. Como—Milan 9. Napoli—Fiorentina 10. Sampdoria—Verona 11. Arezzo—Lazio 12. Bologna—Lanerossi 13. Catania—Ascoli Pótmérkőzések: 14. Pescara—Cesena 15. Palermo—Genoa l€. Lecce—Atalanta 2 2 1 1 2 2 1 x 1 1 X 1 2 1 1 2 1 Szakcsoport állandó kazincbar- cika-berentei munkahelyre fa­ipari szak- és segédmunkásokat, valamint lakatos és hegesztő szakmunkások jelentkezését vár- ia. jő kereseti lehetőséggel. Je­lentkezni lehet: Miskolc, Szabó L. u. 15. Gyakorlott üzletkötőt keresek bejelentéssel. „Ablak 181 778” jeligére a kiadóba. Közgazdasági érettségivel, 16 éves munkaviszonnyal állást ke­resek. „Pontos 181 662” jeligére a kiadóba. Kiemelt bérezéssel, azonnali belépéssel felveszünk esztergá­lyosokat, köszörűsöket, forgá­csoló szakmunkásokat. Jelent­kezés: Miskolc, Latorca út 5. sz. (Martintelep.) A Diósgyőri Papírgyár felvé­telre keres nyomdaüzemébe montírozó szakmunkást, vagy színes munkák montírozásában nagy gyakorlattal rendelkező dolgozót. Jelentkezés személye­sen a gyárban. ingatlan Tapolcán 201 négyszögöl be­építhető telek eladó. Érdeklődni: 73-063 telefonon, este 7 óra. Egészségügyi szakdolgozó nő eltartási szerződést kötne Miskol­con. idős bácsival, vagy nénivel lakásért, „őszinteség 352 110” jel­igére a hirdetőbe. Eladó 800 négyszögöl termő- kordonos szőlő a Zsóri-fürdőtő! 2 km-re, műút mellett. Érdek­lődni lehet: 36/13-206 telefonon, vagy Andornaktállya, Petőfi út 75. sz. alatt. 16 óra után. Eladó belvárosi kertes társas­házi. első emeleti, kétszobás, igényesen felújított öröklakás készpénzért. OTP-átvállalással. Dr Hamuláné Pasztorek Ilona, Miskolc, Bors vezér u. 54. I. emelet 4. Miskolc-Tapolcán. Park motel­tól 5 percnyire, 200 négyszögöl beépíthető házhely eladó. Irány­ár: 4000 Ft/négyszögöl. Ajánla­tokat a kiadóba, „Tapolca 181 678” jeligére. Kétszobás, gardróbos, szövet­kezeti lakás garázzsal, vagy anélkül sürgősen eladó. Érdeklőd­ni az esti órákban. 61-660, vagy hétvégén egész napú Kulicfe Gy. a. 25. 1/3. alatt. A hét vége sporteseményei A SPORTCSARNOKBAN ma délután 3 órától folytatód­nak I. dr. Borosi László kis­pályás labdarúgó-teremtorna küzdelmei, szombaton és va­sárnap is kezdés délelőtt 9 órától. A DVTK SÁTORCSARNOKÁBAN szombaton 9 és délután 2 óra­kor kezdődnek a megyei szö­vetség ftedettpályás aöétfkai versenyei a serdülő A-korcso- p ortos lányoknak és fiúknak. A NAGYVÁTHY ©TI ISKOLÁBAN ismét NB i-es női kosárlabda­mérkőzést rendeznek. A DVTK női csapata vasárnap délelőtt 11 órakor a Csepel SC együt­tesével mérkőzik. Mezőkövesden, a Mártírok u. 24. sz. alatt ház eladó. Érdek­lődni: Sajóbábony, Széchenyi u. 20-, Tepliczki István. Encs mellett gyümölcsös ház­helynek eladó vagv bérbe adó. Telefon? Miskolc, 85-883. Elcserélném Miskolc, Árpád ut­cai, tanácsi, II. em. távfűt., 35 négyzetméteres, i 1/2 szobás, telefonos lakásomat hasonló vagy garzonra. I. kerületbe. Vologda, Jókai lakótelep előnyben. Érd.: 71-095 tel. Lyukóvölgyben 350 négyszögöl telek eladó. Tel.: 75-572, 17 óra után. Eladó összkomfortos, kertes, 2 szoba, konyha, éléskamra; 1 szo­ba, konyha, éléskamra, fürdő­szoba, mellékhelyiségekből álló, két utcára nyíló családi ház. Miskolc, Szamos u. 16. szám. Érdeklődni: szombat és vasár­nap lehet. Eladó befejezés előtt álló két­szintes családi ház. Ar: meg­egyezéssel. Érdeklődni: Boldva, Muskátli út 16. sz., egész nap. Miskolc egyik legszebb helyén, zöldövezetben, négyemeletes tár­sasházban 60 négyzetméteres, te­hermentes, telefonos öröklakás + garázs igényesnek eladó. Eladó Miskolc centrumában 4 lakásos öröklakás, 2 üres la­kással. Esetleg bontás után két emeletes ház építésére alkal­mas. Érdeklődni 4. Sz. Ügyvé­di Munkaközösség, dr. Tóth Ju­dit ügyvédnél. Telefon: 16-548. Bulgárföldi kétszobás, OTP- öröklakás eladó. Érdeklődni hét­köznap, 17—18 óráig és hétvé­gén. Miskolc, Marx K. 102. II/2. Eladó Vologda lakótelep kö­zelében, Feszty Árpád u. 31. alatt 4 és fél szobás, gázfűtéses családi ház, és 40 négyzetmé­teres, gázfűtéses, fürdőszobás új melléképület 192 négyszögöl telekkel, gyümölcsfákkal, teljes beköltözéssel. Két családnak, kisiparosnak alkalmas. Kétszo­bás bérházi lakást beszámítunk. 400 négyszögöl szőlő, gyümöl­csös eladó. Érd..: II. kér., Jábn Ferenc 3. Eladó OTP-s, tehermentes garzon, nyári beköltözéssel. 3529 Miskolc, Leszih A. 13. IV/2. Érdeklődni: szombat és vasárnap. Elcserélném vagy eladnám szövetkezeti 2 szobás, telefo­nos, összkomfortos lakásomat hasonlóra. Killián előnyben. Érdeklődni: Miskolc, Árpád u. 58. VI/3. Tel.: 78-893. Elcserélném tiszalúcs 2 szoba, komfortos vasúti lakásomat, melyhez 400 négyszögöl gazda­sági udvar is tartozik, miskol­ci vasúti vagy tanácsi lakásra. Kizárólag nyugdíjas vagy tény­leges MÁV-dolgozóval! „Olcsó lakbér 181 830” jeligére a ki­adóba. Eladó Lyukóvölgyben 300 négyszögöl víkendtelek, a Dá­lia utcában. 12 négyzetméteres faházzal, pince, víz, villany van. „Beépíthető 181735” jeligére a kiadóba. Tel.: 66-304. Tízes honvéd utcai, első eme­leti, összkomfortos, szövetkeze­ti garzonomat nagyobbra cse­rélném. Családi ház és építési telek is érdekel. Ajánlatokat „Garázs szükséges 181 723” jel­igére a kiadóba kérem. A Miskolci Közterület-ienntarló Vállalat 3527 Miskolc, József Attila a. 65. munkatársak jelentkezését várja: + ÜGYVITELSZERVEZŐ! + GONDNOKI munkakörök betöltésére. Érdeklődni személyesen, vagy a 35-161/35-ös telefonon az igazgatási és szervezési osz­tályvezetőnél lehet. + KORSZERŰ, OLASZ GYÁRTMÁNYÚ JARDASEPRÖ GÉPEINKRE B-, C-kategóriájú, jogosítvánnyal rendelkező gépjárművezetők jelentkezését várjuk. lelentkezni a vállalat munkaügyi osztályán lehet. Jó kereseti és továbbfejlődési lehetőség mellett keresünk miskolci munkahelyre: + út- és mélyépítésben jártas szakmunkásokat, + L 200 HOMLOKRAKODÓRA ÉS VH RAKODÓRA GÉPKEZELŐKET. Jelentkezés és felvilágosítás az útkarbantartó részleg vezetőjénél személyesen. Cim: Miskolc, Szudi-tanya (DVTK-stadionnál). KOLLÉGÁKAT KERESÜNK! LEGYEN A MUNKATÁRSUNK! 300 000 Ft kp. -f OTP-átv«­lalással másfél szobás lakást vennék. Ajánlatokat a 62-231rre kérem, 6—7-i*r. Falusi házat vennék a Zemp­lén déli részén (Erdöbénye, Er­dőhorváti, Háromhuta és kör­nyéke.) Szöllős Gábor, Debre­cen, Tócóskert tér 3. 1/5. 4031. Eladó Avas III. ütemben 2 szobás OTP-öröklakás 1987. évi beköítözéssel. Készpénz -f- OTP. Érdeklődni: 63-837-es telefonon. Elcserélném 2 szobás, I. eme­leti, gázos tanácsi lakásomat 3 szobás tanácsira, megegye­zéssel. Kizárólag a III. kerület­ben. Érdeklődni 17 órától, a 77-534 telefonon. Miskolc-Tapolcán pecsenyesütő­pavilon eladó. Érdeklődni: Kiskartaji, Miskolc III., Marx K. u. 33. Betegség miatt zöldség-gyü­mölcs-, vágottbaromfi-üzlet fő­út mentén, forgalmas helyen eladó. Érdeklődni: 76-127 tele­fonon. adas-ué fel Törzskönyvezett pekingi palo­ta kiskutyák eladók. Torontáli 12. fszt. 1. Mély babakocsi eladó. Mis­kolc, Kun Béla 58/4. Eladó kétszemélyes rekamié és 2 db fotel. Szirma, Erkel F. u. 24. Szekrénysor költözködés mi­att sürgősen, olcsón eladó. Mis­kolc, Mátyás király 38. II/l., este, 5—8 óráig. Eladó japán gyártmányú táv­irányítós képmagnó vámkezel­ten. Érdeklődni: Miskolc, Jó­sika u. 47. 11/9. Orosz, Avas III. ütem. Barkácseszterga kézi előtolá- sú eladó. Aknász u. 1. 72-820. Bőrvarrógép nagy motorral, kitűnő állapotban eladó. Érd.4 36-053. Rövid, keresztiül ros, páncél- tőkés, sorszámozott bécsi zon­gora eladó. Érd.: 36-053. Üzemképes Sigma tv-készü- lék, közepes nagyságú filo- dendron sürgősen, olcsón el­adó. Érdeklődni lehet a 73-499* es telefonon, egész nap. Eladó tenyésztésre alkalmas pekingi palota kutyák, hófehér, fekete, zsemleszínű. Szirmabe- senyő, Akác út 62. (Vasúti meg­állóhoz 2 perc járás.) jármű Eladó hosszúplatós IFA pótko­csival, friss műszakival. Érdek­lődni: Onga, Arany J. 29. Eladó új MAZDA 626-os, dfzcft, 5 ajtós, vámkezelt áprilisi átvé­tellel. Érdeklődni: Kazincbarcika, Veres Péter 3. II/2. RENAULT—10 személygépkocsi jó állapotban, vizsgára felkészít­ve, sok új tartalék alkatrésszel el­adó. Miskolc, Testvérvárosok útja 6. VII/2. MZ TS 250 metállkék, krómo­zott motorkerékpár eladó, si­sakkal, csomagtartókkal. Ér­deklődni: Balogh Béla, Kazinc­barcika. Pf. 145. Tel.: 11-962, du. 5 órától. Garanciális dízel Robur el­adó. Érdeklődni: 52-053. Bilux gmk. Skoda S 105-ös, 6 éves, 1© 000 km-rel eladó. Érd.: Korvin 9u VI/1. Skoda S 100 kormánykerék, dinamó, kilométeróra, irány- jelzö-kapcsoló, lengővillák, ab­laktörlőmotor, tengelycsonkok eladók. Aknász u. 1. 72-820. Fixplatós ponyvázott IFA, 8 hónapos műszaki vizsgával, áron alul sürgősen eladó. Ér­deklődni: Baktakék, József A. u. 19. szám alatt. Billenős terepes IFA szeptem­berig érvényes műszakival, ol­csón eladó. Érd.: Miskolc, III., Kutyorvölgy 1/a. Gulyás. K—25-ös Zetor, rendszámos, felújított állapotban, tartalék motorral eladó. Vakter, Sze­rencs, Bényei út 32. hazassog 41/169 elvált, házias, gyerme­két egyedül nevelő hölgy va­gyok. Megismerkednék komoly, megbízható férfival, házasság céljából. „Egy gyermek nem akadály 181 837” jeligére a ki­adóba. Jó természetű, művelt öreg­asszony kellemes háttérrel és külsővel, keresi lelki érdeklő­désű, független nyugdíjas ér­telmiségi öregúr társaságát, 7# —75 évesig. Levelet (telefonszá­mot) „Komoly szándék 180 611»* jeligére a kiadóba kér. 3ktatüs Angol nyelvoktatót kerese*: Jelentkezés 62-435-ön, csütörtökoa és pénteken, 18—20 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom