Déli Hírlap, 1985. november (17. évfolyam, 257-280. szám)

1985-11-27 / 277. szám

A DH őszi tombolája Gazdára várnak a horgászbolt ajándékai Jön a Korvin Ottó utcai könyvesbolt! Szépen gyűlnek a szelvé­nyek a Vándor Sándor u. 10. szám alatti horgászbolt­ban. Mint ismeretes, a szom­bati számunkból kivágott és kitöltött szelvényeket ebbe az üzletbe kell elvinni csü­törtökön déli 12 óráig, ahol aznap délután 3 órakor sor­solunk. A horgászbolt a Tanács- köztársaság városrész főte­rén található. Pocsainé Be­reutes Klára, a szerződéses bolt vezetője elmondotta, hogv most a szokásosnál na­gyobb áruválasztékkal vár­ják a vásárlókat. Szép kará­csonyi ajándék lehet a hor­gászoknak a Silstar-készlet, egy orsó. egy bot. a csali- kanna. a háló. a haltartó vagy az úszó. Egyébként a mindenkori áruválasztékról a 18-143-as telefonon adnak tájékoztatást. Előrendelést fejvesznek A mostani tom­bola fődíja egy teleszkópos szuper bot. Ezenkívül gazdá­ra vár két darab, egyenként 500 forintos vásárlási utal­vány. egy-egy orsó. egy hal­tartó egy csalikanna és há­rom bottartó. Szombaton 8- tól 12-ig . várják a vásárló­kat. hétköznapokon pedig fél 8-tól 5-ig vannak nyitva. A héten a játékot a Mű- vélt Nép Könyvterjesztő Vál­lalat. Korvin Ottó utca 3. szám, alatti könyvesboltjával folytatjuk. A 178. sz., Ady Endre Könyvesbolt tombolá­jának fődíja egy 2000 forin­tos vásárlási utalvány. Ezen­kívül gazdára vár négy da­rab. egyenként 500 forintos könyvutalvány. S ha már ar­ra járunk, s elvisszük a tom­bolaszelvényt az üzletbe, ér­demes megtekintenünk a sorsolás előtti kínálatot. S ne feledjük hogy a könyv a legszebb ajándék! ' A Korvin Ottó utcai üz­let szombaton zárva tart, hétköznaponként reggel 8- tól este 6-ig várják a vá­sárlókat Ä Merkur jelenti Arak és sorszámok Meglehetősen csendes mos­tanában a Zsarnai-telepi au- tóoiac. Aki zárt téli garázs- zsal nem rendelkezik, és sai- nália kitenni a kocsiját a téli viszontagságoknak, az már túladott rajta; akinek az úi mostanában érkezik, nem vállalja a szabadpiac esetle­gességét. inkább a Merkúron keresztül értékesíti járművét. A Merkur Lorántffy utcai telephelyén 40—50 kocsi kö­zül lehet választani. Most is a különféle Ladákból van a legnagyobb választék. Kere­sett és kapós márka a Sko­da. de jelenleg csak régebbi év.iáratúakkal szolgálhatnak. A kínálatból néhány kocsi adatai: Trabant típusú. GC betűielu (1984-es évjáratú), 73 100 forintért; Polski Fiat 126. ZK-s (1976). 32 200-ért; ugyancsak kis Polski. TR betűjelű (1981). 67 000-ért; Lada 2103. PH-s f!979), 90 100 forintért; ugyanez a típus. ZM betűi élű (1977), 80 500-ért; Lada 2101 PK-s (1977), 74 900-ért; Lada 21011- es, ZO-s (1977)., 65 000-ért; Wartburg 353 de Luxe. KS betűielű (1983). 103 100 fo­rintért; Lada 2103. KI-s (1977), 78 100-ért; Polski Fiat, 125. PJ-s (1979). 99 900-ért: Lada 2101. TA betűjelű (1980). 89 900-ért; Lada 2102 (1980). 95 900-éli: és egy to­rinói Fiat 128 típusú. UP be­tűjelű (1975-ös gyártású) 72 700 forintért vár vevőre. Autóvásárt legközelebb lö­vő vasárnap tartanak: Ceg­léden. Debrecenben. Gyön­gyösön. Gyulán. Hódmezővá­sárhelyen, Jászberényben, Kapuváron Kiskunhalason. Lentiben. Nyíregyházán, Sze­geden, Szentesen, Tiszakécs- kén és Miskolcon. AUTÖSORSZAMOK 1985. NOVEMBER 26-ANe Trabant Limousin Hycomat Budapest > 1005 Trabant Hycomat Combi Budapest 209 Trabant Limousin Budapest 716 Debrecen 736 Trabant Comb! Budapest 12 426 Wartburg Standard Budapest 15 208 Wartburg Sneciái Budapest 23 867 * Wartburg Speciál tolótetős Budapest 5 074 Wartburg Tourist Budapest 10 792 Skoda 105 S Budapest 10 137 Debrecen 7 431 Skoda 120 L Budapest 19 261 Debrecen 11 055 Skoda 120 GLS Budapest 1327 Lada 1200 Budapest Debrecen Lada 1300 S Budapest Debrecen Lada 1500 Budapest Debrecen Lada Combi Budapest Debrecen Moszkvics Budapest Polski Fiat 126 P Budapest FSO (Polski Fiat) 1500 Dácia Budapest Debrecen Zasztava Budapest 40 «4 24 760 15 348 11 607 14 073 10 084 7 118 3 953 13 764 24 974 5 002 32 145 19 615­io m Elhunyt Andai István Mély megrendüléssel tu­datjuk, hogy Andai István elvtárs, a III/2. sz. körzeti pártalapszervezet titkára, 67 éves korában hirtelen el­hunyt. Hamvasztás ntáni te­metése november 29-én, pénteken délután 2 órakor lesz a vasgyári temető rava­talozójából. Emlékét kegyelettel meg­őrizzük. Az MSZMP Miskolc Városi Bizottsága Az MSZMP Miskolc III. sz. lakóterületi pártvezetősége Az MSZMP Miskolc III /2. sz. körzeti pártalapszervezete K* " ** v *•*••*. ísv . Egy púpos bálna úszott lei Kaliforniában, a San Joaqum folyón. A védett állatot a cetvadász-hajóba gyűlt ön­kéntesek csak nagy nehezen tudták visszaterelni a Csen­des-óceánba. Az ützyeleiek-en történt A MIK ügyeleteseit szo­katlan esethez hívták ki az éjszaka: a Futó utca 13. szám alatt egy macska bele­esett a szellőzőaknába. A szerelők hiába bontották le az akna burkolatát, a cica csak nem akart kibújni. Vé­gül a lakóknak sikerült ki­csalogatni ... A szakemberek az Elek Tamás utca 17. szám alatt a lépcsőházi világítást, a Testvérvárosok útja 36. szám alatt pedig a lyukas radiátort jfe-vitották meg az éjjel. Szerencsen tegnap a Rá­kóczi utca 4)*1. szám alatti lakásban — az elektromos vezetők hibája miatt — egy 6x2 méteres közlekedőfolyo­són meggyulladt a cipótartö, a telefonállvány és a fal­burkolat lambériája. A sze­rencsi tűzoltók röviddel dé­li 12 óra után megfékezték a lángok tovaterjedését. A becsült kár 6 ezer forint lármázzak a 07-et A tűzben lelte halálát Szomölyán, a Rákóczi ut­ca 20 szám alatt tegnap haj­nali 4 óra tájban tűz kelet­kezett. Az eddigi megállapí­tások szerint a magatehetet­len, érszűkületes betegségben is szenvedő Bene István 57 éves rokkantnyugdíjas, való­színűleg dohányzott az ágy­ban, s elaludt. Az égő ciga­rettától az ágynemű meg­gyulladt, s tüzet fogtak a la­kás berendezési tárgyai is. A lakás teljesen kiégett, a tűzoltók találtak rá Bene Ist­ván összeesett holttestére is. A rendőrség és a tűzol­tóság szakértők bevonásául folytatja a vizsgálatot. Sport ■ Luzer-rvben, a satdrcsa­pat-világ bajnokság utolsó fordulójában Magyarorszag együttese 5:1 arányban győ­zött Ajrika ellen, s ezzel a Szovjetunió gárdája mögött a második helyen végzett RVAS ZK az L KMevt A Miskolci Nemzeti Színház igazgatósága és társulata fajda­lommal tudatja, hogy GUZI SZANISZLO ..Kiváló Munkáért" jelvénnyel kétszeresen kitüntetett színházi főszabász, aki 34 éven át volt az intézmény dolgozója. 1983. no­vember 24-én, 51 éves korában, rövid betegség után váratlanul elhunyt, Temetése 1985. novem­ber 29-én. pénteken 13.30 órakor lesz a ézentp éteri kapui városi temetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük. csapatunk, ü Ma délelőtt, 11 órakor az Olimpia Szál­lóban randevúzik a magyar labdarúgó-válogatott, amely szombaton a jövő évi vi­lágbajnokság színhelyére, Mexikóba, nemzetközi tor­nára utazik. ■ Ma délután befejeződik a pontvadászat a labdarúgó KB I-ben. A Debrecen KK-szereplése miatt elhalasztott Csepel— Debrecen találkozó után ala­kul ki a végső sorrend a tabellán — már ami az őszi menetelést illeti. ■ A Nem­zetközi Labdarúgó Szövet­ség (FIFA) tegnapi sajtó- közleménye szerint 1988 ja­nuárjában vagy februárjá­ban megrendezik az eiso teremlabdarúgó világbajnok­ságot. DELJ Hí REAP — A Magyar Szoaiausta Munkáspárt Miskolc Városi Bizottságának politika] 'napilapja. főszerkesztő; US AI . A LÁSZLÓ. Szerkesztőség: Miskolc. Bajcsy-Zsibnszky út 15. 3527. Postacím: Miskolc 3501 Pí.: 39. Telefonközpont: 38-941. Titkárság: 18-223: Del- és városoolitiksu rovat: 18-224: levelezési rovat: 19-226: kultúrpolitika: 18-22«: sport: 18-292: információ: 18-227. — Kiadta a Borsod Megyei Lapkiadó Vállalat. Mtskolo, BaKtsy-Zsilinszky ót is. 3527. Postámra: Miskolc, 3601. PL: 178. - Felelős kiadó VERBS MJHALS Telefoni 36-131. — Hirdetésfelvétel: Miskolc. Széchenyi 64 15—17 . 2525. Telefon: 16-213. Teneseti a Magyar Posta. Előfi­zethető bármely ninapkézbesltő postahivatalnál, a nfrlapké®- besítőknél, a Poeta hírlapüzleteiben és a Hl rl a belő fizetést és Lapellátási Irodánál rHELTRi Budapest F.. József nádor kér L — 1900 —. közvetlenül vagy postautalványon, valamim át­utalással a HELIR 216—9618? Dén?forgalmi lelzőszámra. Elő­fizetési dil egv Hónapra 49 forint, eev negyedévre 129 forint, egy évre 516 Ft., Index: 25 051 — Készült: a Borsodi Nyom­dában. Felelős vezető: WIRTS LAJOS. — ISSN 913S—0208­ítélet Epres és társai bűnügyében Hét évig börtönben az „aranyember TtRvfe, mint másfél esztende­ié annak, hogy Miskolcon fel­röppent a hír: előzetes letar­tóztatásba került az „arany- ember”, Epres László Zoltán 44 éves miskolci lakos. A nyo­mozóknak, az ügyészeknek és a bíróságnak nem kis fáradsá­got jelentett, hogy' fényt derít­senek Epres tizeiméire. Tegnap a Borsod Megyei Bíróság első- fokon ítélkezett az ügyben. Mint a bíróság az augusz­tus óta tartó tárgyalások alapján tényállásként, rögzí­tette: Epres kihasználva az NSZK-beli Marburgban la­kó rokonságát s az ide vo­natkozó rendeleteket, 198.) óta jelentős mennyiségű és értékű aranytárgyát vásárolt fel kint' élő unokatestvére segítségével. Az arany egy részét maga. más részét ko­rábbi barátnője, kollégája, illetve barátja segítségével hozta be az országba Felde­rítette. hogy a főváros me­lyik ékszerboítiában adták a legtöbbet az aranyért, s ki­sebb-nagyobb ajándékokkal megkörnyékezve a bolt he­lyettes vezetőjét, minden al­kalommal itt adta át a több­milliós értékű csomagokat A boltban Epres és társai érkezésekor zárórát, rendel­tek el, s hiába várakoztak akár tucatnyian is. minden esetben csak velük foglal­koztak, Epres László, vala­mint társai. Jeneiné Poller Mária. Veres András és Piti Péter Pál ily módon több mint 5 kilónyi aranyat érté­kesített. a bíróság megálla­pítása szerint 5 millió 938 ezer 400 forint ért élvben. Hogy ez a hatalmas összeg azon az 1 millió 750 ezer forinton kívül, amelyet ta­karéklevélben lefoglaltak, hová lett. a bíróság sem tud­ta kideríteni . . . Epres — aki a Borsod Me­gyei Tanácsi Építőipari Vál­lalatnál a lakatosüzem veze­tőié volt —. kihasználta azo­kat a beosztottjait, munka­társait. ismerőseit, akik kül­földön végeztek munkát, s ily módon devizaszámlával rendelkeztek. Valamennyiü- ket szívességekre kérte: hoz­ónak be számára különféle műszaki cikkeket — számító­gép-berendezéseket. -tarto­zékokat. képmagnókat. CB-' rádiókat, videomagnót —. amelyekért ily módon nem kellett — vagy csak csekély — vámot fizetni. Hogy ez a vámösszeg még alacsonyabb legyen, megkörnyékezte a vám- és pénzügyőrség né­hány beosztottját, s azok ki- sebb-nagyobb ajándékok fe­lében a tényleges értéknél lényegesen alacsonyabban állapították meg a műszaki készülékek árát. így sokkal kisebb vámot vetettek ki. mint kellett volna. Epres az ily módon szerzett műszaki cikkeket jelentős haszonnal adta tovább. Epres László gátlástalan­ságára jellemző, hogy egyik beosztottját, aki az Egyesült Államokból települt haza. ar­ra bírta rá: amerikai felesé­ge nevére — miután annak, mint hazatelepülőnek, illet­ve betelepülőnek nem kell vámot fizetnie — hozzon be különféle műszaki cikkeket az országba. A bíróság meg­állapítása szerint Bajnok Zsolt és felesége Epres kéré­sét teljesítve 1 millió 90 ezer forint értékben hozott be vámmentesen különböző áru-. feat, amelyeket Epres nagy, haszonnal értékesített . A be­folyt pénzből az üzemvezető csak morzsákat juttatott be­osztottjának. s később meg ezt a 75 ezer forintot is sok­nak tartotta ... Mindezek ismeretében horto meg tegnap ítéletét a Borsod Megyei Bíróság büntetötabáesa, Fpres Lászlót* devizagazdálkodás szabályainak folytatólagosan, ku- lönősen riaey értékre, üzletsze­rűen elkövetett megsértésének ptíntette, 2 rendbeli dcvízagazdalz kodás megsértésének bűntetté, vámorgazdaság bűntette, foUts- toJagosan elkövetett csempészet büntette. 4 rendbeli magánokirat- hamisítás bűntette, hivatali vesz­tegetés vétsége és vesztegetés vét­sége miatt 7 évi börtönbüntetés­sel sújtotta. 7 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, s 5 ezer forint pénz mellékbüntetést sza­bott ki rá. Ugyanakkor kötelezte 4 millió 56a ezer forint, elkobzás alá eső cgyenerték megfizetésé­re. Jeneiné Poller Máriát déFSstát gazdálkodás szabályainak külö­nösen nagy értékre elkövetett megsértésének bűntette. 2 rend­beli devizagazdálkodás megsérté­sének bűntette, üzérkedés bűn­tette. 2 rendben magándkirat- bamisftás vétsége miatt 1 évi börtönbüntetésre ítélte, 1 évr* eltiltotta a kőzügvek gyakorlásá­tól. s 6 ezer forint, vagyonelkob­zás alá eső eevenérték megfize­tésére kötelezté. Veres áori-as* 1 évi — 1 év próbaidőre felfüg­gesztett — szabadságvesztéssé!, Piti Péter Pált 1 évi —r 2 év próbaidőre felfüggesztett — sza- badságs-esztéssel sújtotta. Bán­rév! Zsolt 60 nani tétel pénzbün­tetést kanott (egy napi tétel 5» forint!. Berecr Sándor 6 hónapi — 1 évi próbaidőre felfüggesztett — szabadságvesztést. Fónagy Fe- renr 1 évi — 2 évi próbaiőőrw felfüggesztett — szabadságrész, tést,. Mikóné Moharos Katalin 4 hónapi — 1 évi próbaidőre fel­függesztett — szabadságvesztést. 'Németh László 1 év és 2 hónapi börtönbüntetést kapott, s 2 évre eltiltották a közli gyek tói. Kozák Belát 3 hónapi börtönbüntetésre (télte a bíróság, megállapítva? hogy előzetes letartóztatása ide­jén e büntetést letöltötte. Grósz Endfét 6 hónapi börtönbüntetés­sel súitotta a bíróság — a köz- ügyektől egy évre történő eltil­tás mellett —. s elrendelte ko­rábbi. próbaidőre felfüggesztett 6 hónapos büntetésének a letöl­tését is. Pataki Attilának 58 napi tétel (1 napi tétel: 120 forint) pénzbüntetést kell fizetnie. 4 bí­róság Kurcsics Imrét, Márkon Lajost és Madarassy Jánost 1—1 évi próbára bocsátotta. Békássy Katalin és Nyitrai Istvánná ese­tében az eljárást megszüntette, őket figyelmeztetésben részesí­tette, s ügyüket szabálysértési eliárásra tette át. Dr. Nosxtieiua Zoltán ügyét elkülönítetten tár­gyalja a bíróság. Az ítéletek nem jogerőseit Tóth Zoltán Figyelem! TAUYA-KAVEP Ipari Szolgáltató Szokcsooort 3527 Miskolc, Kruspér u. 1. MNB 270-36398-7014 1. sz. lenyomató BÉLYEGZŐNK ELVESZETT A helyezőt érvénytelen íijülc,

Next

/
Oldalképek
Tartalom