Déli Hírlap, 1977. december (9. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-19 / 297. szám

Gdansk—DVJK 15:12 Súlyemelő Avas Szombaton és vasárnap a diósgyőri stadionban rendez­ték meg az évzárónak is ne­vezhető súlyemelő Avas Ku­pa versenyt — mind a négy korosztályban. Nemzetközi jelleget adott a viadalnak az, hogy részt vettek rajta a DVTK lengyel vendégei, akik az Avas Kupa keretében csa­patversenyben is megmérkőz­tek a diósgyőriekkel. Az év­záró verseny nem viselte ma­gán az ilyenkor már több sportágban szokásos részvét- lenségi jegyeket, mert több mint százötvenen léptek do­bogóra a két nap küzdelmei­ben! Szombaton még versenyzett, vasárnap már az egyik oldalbí­rói székben láttuk Pagonyi Lász­lót, a DVTK súlyemelőjét, akiről bírótársa, Szűcs Lajos a követ­kezőket mondotta: „Pagonyi utó­dom lehet az olimpiai szereplés­ben, mert véleményem szerint — ha csak rajta múlik — ott le­bet Moszkvában!” Rajta kívül az fjúsági Urbán szereplését emel- :e ki a diósgyőriek újdonsült ed­zője — aki november óta az út- örőkkel foglalkozik —, Szűcs La­jos, áz olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, többszörös Európá­ba j nők. Az értékelést ugyan későbbre hagyjuk, de már itt el kell mon­danunk, hogy az Avas Kupa méltó befejezése volt a Juhász István vezette szakosztály ez évi teljesítményeinek. Tavaszi ötszö­rös országos csúcsjavítás, Laka­tos rekordjai, az országos baj­noki érmek jelzik a szakmai fej­lődés útját, de az is, hogy a DVTK súlyemelői majdnem szá­zan vettek részt az évzáró ver­seny küzdelmeiben. A felnőttek Avas Kupa verse­nye tehát nemzetközi jellegű volt. A Gdansk—DVTK találkozói a lengyelek I5:12-re nyerték. (Első helyért 2, második helyért 1 pont járt, s 0 pont jutott a csapatnak, ha nem tudott a súly­csoportban ellenfelet kiállítani, így alakult ki a végeredmény. (A lengyelek 5, a diósgyőriek pedig 4 súlycsoportban tudtak győzelmet aratni. Felnőttek (35 induló). 52 kg: 1. Lakatos (D) 190. 56 kg: 1. Szczesniak (G) 235. 2. Ki­rály (D) 200, 3. Gorcza (Nógrád SE) 145. 60 kg: 1. Zmuda (G) 235, 2. Szegedi (D) 192.5. 67,5 kg: 1. Pagonyi (D) 272,5. 2. Ferenczi (Bakony Vegyész) 202, 3. Gess- ner (G) 207,5. 75 kg: 1. Debrecze- ni (D) 270, 2. Sibinski (G) 230, 3. Ráduly (Nógrád) 195. 82,5 kg: Áz NB lll-ban „Télifoci” három ponttal Labdarúgásra már két héttel korábban is alkalmatlanok vol- ak a pályák, s természetesen az időjárás is; a tegnapi „rá­játszás” pedig egyenesen értel­metlennek, az egészségre, sport­ba és a futball népszerűségére artalmaüfiak bizonyult. Ennek *1 lenéjre minden ’•.fn’éíkőzést „te- •corcsól^Sftta-k” * •&’v játekfcs'ófc^A <ét miskolci .együttes- igéit jó);.’ vizsgázott a. „télifociban”, mert a zöld-fehérek fölényes győzel- net aratták, és a Horivéd-gár- ia is elhozott egy pontot a lis- avezető otthonából. MVSC—KISVARDA 5:0 (1:0) A Kubik porhóval borított pá- yája inkáb alkalmas lett volna sízésre — vagy az alatta levő égréteget tekintve, korcsolyá­zásra — mintsem labdarúgásra. \z alig ötszáz főnyi, dideregve oporgó, lelkes szurkolóhad nem s várt jó játékot a Serfőző — Szabó Z., Kovács. Körösi (Var­ra M.), István — Leiszt, Czerva — Varga K. (Locher), Egri, Kiss, Török összetételű hazai gárdá­éi; győzelmet viszont annál in- cább! Kellemesen csalódtak, nert a vasutas fiúk nemcsak öt róllal terhelték meg a különben ó képességű Kisvárda együtte­snek hálóját, hanem a lehetet- en talajhoz igen jól alkalmaz­kodva, meglepően jó futballt is produkáltak! Már a találkozó elején látszott, logy a hórihorgas termetű ven- légekkel szemoen jól „élnek” najd a magas játékosoknak nem nondható zöld-fehér csapat tag- ai. Magukhoz is ragadták rög­ön a kezdeményezés jogát, s ízt a 90 perc folyamán szinte sgyszer sem adták ki a kezük­ből. Különösen az első félidőben átszottak óriási fölényben — ellemzö erre, hogy a 25. percig nég „szűz” volt a hó az MVSC 6-osának környékén — jóllehet, ibben a játékrészben mindössze így gólt lőttek, annak ellenére, íogy Török, Leiszt, Egri, majd íjra Török volt „totál ziccer”- íelyzetben. A 25. percben pél- iául Egri óriási lövése „leporol- ,a” a havat a felső kapufáról, najd ugyanezt megeselekedte a 10. percben Kiss is. A vendé­gek elvétve kerültek csak el Serfőző kapujához, ám kétszer mégis majdnem gólt szereztek. A 30. percben Körösi rosszul el­talált hazaadása hajszállal csú­szott a léc mellé, majd öt perc­cel később egy kavarodás kö­vetkeztében ötször (!) rúgták kapura a kisvárdai játékosok az 5-ösről a labdát, ám Serfőző, vagy valamelyik védő mindig mentett. Szünet után sem változott jó­formán semmit a játék képe, bár a vendégek ekkor taktikát változtattak. Lesre játszottak, s ennek következtében több hazai támadás is elakadt. Viszont két alkalommal alaposan ráfizettek az új harcmodorra, mert kétszer is megzörrent a hálójuk. Ebben a játékrészben is szinte számo- latlanul alakították ki a zöld- fehér csatárok a jobbnál jobb helyzeteket a remekül védő ven­dégkapus hálója előtt, ám a le­hetetlen talaj, gyakran megtré­fálta őket. A négy gólon kívül még Török kapufalövése is ese­mény volt ebben a játékrész­ben. A gólok története: 10. p.; Szögletrúgás után előbb Czerva, majd Török fejelt ka­pura, s a kapus mindkétszer öklözés^el mentett. Harmadszor­ra Varga K. fejéről kerül a lab­da a bal felső sarokba. 1:0. 50. p.: Leiszt lövését a kapus Egri elé tenyerelte, aki az 5-ös­ről a kapu közepébe vágta a labdát, 2:0. 63. p.: A lesre játszó vendég­védelem mellett Varga K. az alapvonalig futott a labdával, majd begurította azt, és Egri közelről nem hibázott, 3:0. 64. p.: Kiss 20 m-es szabad­rúgása a sorfal mellett a bal- íélsö sarokba csavarodott, 4:0. 87. p.: Kiss a leálló kisvárdai védelem mellett középen kiug­rott, s a kifutó kapust is kicse­lezve állította be a végered­ményt, 5:0. A kitűnő teljesítményt nyújtó miskolci együttesből is ki kell emelni Szabó Z., Kovács, Leiszt, Czerva és Török játékát. ÓZDI KOHÁSZ—HONVÉD PAPP J. SE 2:2 (1:0) Özdon ezer néző várta a já­tékra alig-alig alkalmas edző­pálya mellett a listavezető ha­zai gárda, és a sokáig éllovas­ként szerepelt, ám az utóbbi időben erős hullámvölgybe ke­rült Honvéd-gárda találkozóját. A hóval és jéggel borított tala­jon küzdő 22 fiú „produkciója” sokáig csak derültséget okozott a nézők körében, mert játékról bizony nem nagyon lehetett be­szélni. Csúszkálásokkal, komikus esé­sekkel tarkított „tapogatódzás” folyt mintegy negyedórán ke­resztül. Ezután a talajhoz job­ban alakalmazkodó hazaiak ke­rültek mezőnyfölénybe, s ezt több szöglet és távoli mellé­vagy fölélövés is jelezte. A 20. percben például Konyha 20 m-es, fordulásból leadott lövése a lé­cet érintve hagyta el a játékte­ret. Egyre inkább beszorult a Honvéd, s szórványos ellentá­madásai nem jelentettek veszélyt a jól záró védők mellett a ha­zaiak kapujára. A 32. percben ártalmatlannak látszó ózdi támadás következté­ben a felfutó Pribék lőtt 9 mé­terről a kapu közepébe, 1:0. Az egyenlítés érdekében na­gyobb sebességre kapcsoltak a piros-fehérek, de támadásaikat nem kísérte szerencse, mert Pólyák és Móricz is hibázott igen jó helyzetben. A második félidőt is hazai ro­hamok vezették be, s az 50. percben növelték is előnyüket. Szögletrúgás után Bácskái I. csúsztatott fejese jutott Szögedi hálójába, 2:0. A gól után alábbhagyott a Kohász lendülete, s láthatóan az eredmény tartására törekedtek. Nem így a Honvéd, amely ma­gához ragadta a kezdeménye­zést. Stark a 60. percben a ka­pufát találta el, majd a 63.-ban a Polyákot csúnyán felrúgó Szi­lágyit a játékvezető kiállította. A 10 főre olvadt hazaiakkal szemben még lendületesebben támadtak a vendégek, s a 73. percben szépítettek is. Pólyák az alapvonalról begu­rított labdáját Stark lőtte a há­lóba, 2:1. Az egyenlítés érdekében nagy erővel rohamozott továbbra is a piros-fehér »tárda, s azoknak a B2. percben eredménye is lett. A csereként beáMt Osváth a 16-osról lőtt, és labdája a bal alsó sarokba vágódott, 2:2. Rög­tön ezután a gólszerző Konyhá­val szemben szabálytalankodott, s ezért ő is a kiállítás sorsára jutott. A Honvéd Papp J. SE Szöge­di — Szűcs II., Derzsényi, Szűcs L. Bakos — Móricz (Osváth), Szilágyi, Ligeti — Pólyák, Stark, Utasi összetételű gárdájából Szögedi. Szűcs I., Ligeti és Pó­lyák iátéka dicsérhető maradék­talanul. MONOSTORI GYULA Kupa 1. Trejanovski (G) 255, 2. só­lyom (D) 237,5, 3. Tilki (LMTK) 200. 90 kg; 1. Matyi (D) 287,5, 2. Vajerski (G) 285. 100 kg: 1. Itt- rich (G) 297,5, 2. Antal (D) 247,5, 3. Kunfalvi (LMTK) 225. 110 kg: 1. Fekete (LMTK) 335, 2. Wozni- ak (G) 287,5. 4-110 kg: 1. Kropel- niczki (G) 287,5. Az ifjúsági korcsoport győzte­sei (27 induló). 52 kg; 1. Csipkés (KVSE)* 120, 56 kg: Iványi (Bakony Vegyész) 145, 60 kg: Beiszer (KVSE) 192.5. 67.5 kg: Urbán (D) 247,5, 75 kg: Szőke (D) 230. 82.5 kg: Beregi (D) 220. 90 kg: Megykó (KVSE) 182.5, 100 kg: Gulyás (KVSE) 172.5, Úttörők (27 induló) ; 1963-64­ben születettek: 44 kg: 1. Kruzsej (D) 87.5, 48 kg: 1. Tóth Z. (D) 95. 52 kg: 1. Pintér (D) 105, 56 kg: Szabó Zs. (D) 115, 60 kg: Rigó (KVSE) 105, 64 kg: Szlavisocki (DVTK) 80, 67.5 kg: Tarnóczy (D) 130, 71 kg; Szívós (KVSE) 110, 75 kg: Nagy (D) i 127,5, 4-75 kg: Goszto- nyi (D) 142,5. Serdülők (56 induló). 52 kg: Sarkadi (Kunhegyes) 147,5, 56 kg: Nyíri (D) 162,5, 60 kg: Dusnoki (D) 182,5. 64 kg: Majoros (KVSE) 170, 67,5 kg: Jócsák (KVSE) 157,5, 71 kg: Otrok (Salgótarjáni IKV) 162.5, 79 kg: Kopcsó (D) 180. (Megjegyzés; D = DVTK, G = Gdansk). J Kosárlabda „Rájátszás " A kosárlabdázók NB I-es baj­nokságainak két miskolci részt­vevője közül csak a MEAFC- nak sikerült egyetlen győzelmet aratnia a hét végén lebonyolí­tott háromfordulós „rájátszás” során. Ez azt is jelenti, hogy egyikük helyezése sem válto­zott. A mindhárom találkozóját elveszítő DVTK a 8. helyen fe­jezte be az ez évi NB I-et. míg az esély nélküli, már ezelőtt ki­esett MEAFC azzal vigasztalód­hatott, hogy sikerült a TFSE csapatának visszavágnia a ket­tős vereségért. Néni sikerült azonban már ez -o szoros ered­ményt hozó, Csőszerelők elleni zárótalálkozón. A nők az 5—8. helyért Székes­fehérvárott játszottak. Eredmé­nyek : TFSE—DVTK 82:60 (34:25). Ld.: Áronné (23), Molnár (10). Székesfehérvári Építők—DVTK 84:50 (43:33). Ld.: Medgyesi (23), Aronné (18). KSI—DVTK 86:66. (A vasárna­pi fordulóról csak a végeredmé­nyeket kaptuk meg.) A férfiak 13—16. helyért folyó küzdelmeit a Budapesti Sport- csarnokban rendezték meg. Eredmények: MEAFC—TFSE 94:90 (40:52) Ld.: Busák (41), Lestár (16). Székesfehérvári Építők—Mis­kolci EAFC 71:65 (45:33). Ld.: Busák (22), Lestár (14), Kere­kes (12). Csőszerelők—MEAFC 83:81. ■y^c Egy helyzet a kimaradtak közül..., Borostyán lövése alig kerülte el a Rába ETO kapu­ját. (Szabó István felvétele) Napsütésben és leereszkedő ködben DVTK-Rába ETO 0:0 Joggal mérgelődött a DVTK elnöke, Ärvai B. Endre a hét végi diósgyőri kettős bajnoki labdarúgó-mérkőzés miatt. „Három pályá­ból egyet sem tudtak megfelelően előkészíteni! — mondotta — pedig lett voina rá lehetőség.” Ismétlem, a mérgelődés jogos volt, de leg­alább ilyen hibás a késésben Kerezsi. a tartalékmérkőzés játékve­zetője is, aki csak a kezdés időpontjában, a csapatok kivonulásakor állapította meg, hogy a jéggel borított salakos pálya játékra alkal­matlan. Nem tudnánk szó szerint idézni a bajnoki kiírást, de úgy tudjuk, hogy az előmérkőzést — ha kezdése valami oknál fogva ké­sik — a magasabb rangú találkozó kezdési időpontjában be kell fe­jezni. Bana játékvezető és a két NB I-es csapat hiába toporgott ott a partvonal mentén, a fartalékcsapatok kijátszották a kétszer negy­venöt percet! Az NB I-es mérkőzés ezért 13 perc késéssel kezdő­dött. A pályák használhatósága körüli huzavona meglehetősen kelle­metlen helyzetbe hozta a rádió Körkapcsolás cfmü műsorának szer­kesztőjét is, mert hajszálon múlott az, hogy az adás végén be le­hessen mondani a diósgyőri végeredményt is. Azt a végeredményt, amelyről a két edző meglehetősen egybehangzóan nyilatkozott. Leg­alábbis a tekintetben, hogy a Rába ETO rászolgált az egyik pont megszerzésére. Az viszont természetes, hogy amíg Szabó Géza a pálya elégtelen letakaritása miatt méltatlankodott, addig Palicskő Tibor a jó csapatjátékot emlegette, és a speciális fegyverként alkal­mazott lestaktikát. Bizonyos, hogy a lestakti­ka volt oka annak is, hogy Bana játékvezető, és külö­nösen partjelzői, ez alka­lommal nem kaphattak elis­merést jelző osztályzatot. A győriek játékmodora ugyanis nemcsak ellenfelüket, hanem a játékvezetőket is megté­vesztette, és bizony akkor is nemegyszer lendült a part­jelzői zászló, amikor csak tétlen lesről lehetett beszél­ni, mert a labdát az okosan hátulról kiugró játékos vet­te birtokba. Érdekes módon — igaz, a DVTK nem alkal­mazott lestaktikát — a má­sik oldalon habozás nélkül elengedték lesről a csereként beállt Berecet, s csak a já­tékoson múlott, hogy a Rá­ba ETO nem vitte el mind­két pontot Diósgyőrből: alig néhány méterről, százszáza­lékos helyzetből lőtt a kapu mellé! A 3:l-es szögletarány is jelzi, hogy a támadósorok ritkán teremtettek veszélyes helyzeteket a kapuk előtt. A speciális stoplikkal felszerelt diósgyőri cipők ugyan keve­set csúszkáltak, de az átadá­sokba mégis sok hiba csú­szott. Többek között azért, mert a megpattanó labda rendre megcsúszott a havon, s erre a játékosok kevésszer számítottak. Jobbára me­zőnyjáték folyt tehát, s a feljegyzésre érdemes esemé­nyek számát is meg lehetett egy kézen számolni. Az első ilyen esemény az amúgyis didergő diósgyőri szurkoló­kat hűtötte le a 13. percben: Kutasi elcsúszott, a labda Pénzeshez pattant, aki a ki­futó Veréb fölött zavartala­nul emelhetett kapura. Már-már gólt kiáltottak, amikor a labda a jobb kapu­ja éléről az alapvonalon kí­vülre pattant. Több mint 10 percet kellett várni ezután arra, hogy valami említésre érdemes történjen. A 25. percben Földes „produkálta” magát, előbb Szántó beadá­sát öklözte ki Fekete elől, majd Kutasi, később Varadi lövését hárította. Az első félidőben ezután már csak Borostyán neve került a jegyzetfüzetbe; mindkétszer bal lábbal befejezett akció révén. A 36. percben a jobb alsó sarok mellé lőtt, majd a 45.-ben o jobb kapuját ta­lálta el. A második félidőben a Rába ETO szinte folyamatos bemutatót tartott a lestakti­kából. Néha szinte komikus volt nézni, hogyan indul elő­re a labdával Salamon, és hogyan fut vele szembe a többi tizenkilenc játékos. A lesre állítani igyekvő győ­riek, s az az elől menekülő DVTK-játékosok. Az utolsó negyedórában Váradi volt a soros esemény csináló: a 30. percben 20 m-es lövését Földes védte, négy perc múl­va pedig — Görget beadásá­ból — eldönthette volna a találkozót, de 4 méterről a kapu fölé fejelt, öt perccel később már a hálóba is be­talált a diósgyőri beállós, de a játékvezető ezúttal is lest jelzett DVTK: Veréb — Szántó, Sa­lamon, váradi, Kutasi — Oláh, Tatár, Görgei — Borostyán (Ma­gyar), Fükő. Fekete (Szalai). Rába ETO: Földes — Bauman, Cs. Horváth, Pásztor (Berec), Virágh — Somogyi, Hannich, On- hausz — Szabó o.. Mile, Pénzes. A tartalékcsapatok találkozó­ját a vendégek nyerték meg 1:0 arányban. H. K. Totó Hírek - eredmények LABDARÜGAS Rendkívül érdekesen alakult, s néhány vaskos meglepetéssel zárult az NB I. tizenhatodik fordulója. A listavezető Ü. Dó­zsa katasztrofális vereséget szen­vedett az eddig sereghajtó SZEOL AK otthonában. Az nyerte az MTK-VM elleni „örök rangadót”, Székesfehérvárott vi­szont döntetlenül végződött a „forduló mérkőzése”. Az egyet­len vendéggyőzelmet a Békés­csaba aratta Kaposvárott, Szom­bathelyen viszont kétszeri veze­tés ellenére is kikapott a Cse­pel. Keservesen nyert a Vasas, könnyen a Tatabánya és a Du­naújváros, a DVTK pedig pon­tot vesztett a Rába ETO ellené­ben. Eredmények: SZEOL AK-Ü. Dózsa 6:2 (2:0). Gollövők: Jernei (2, egyet ll-esből), Birinyi (2), Forgács (2). illetve Fazekas. Nagy L. Kiállítva: Szalai, illetve Fekete, Kolár, Törőcsik! FTC— MTK-VM 2:0 (0:0). Góllövők: Szokolai. Kelemen. Bp. Vasas- Pécsi MSC 2:1 (0:0). Góllövők Váradi, Gass, illetve Dárdai. Vi­deoton—Bp. Honvéd 0:0. Kapos­vár—Békéscsaba 0:2 (0:2). Góllö­vők r Pogács. #látrai. Tatabánya —Székesfehérvári MÁV Előre 4:0 (3:0). Góllövők: Juhász P„ Csa­pó, Arany, Szabó. Haladás.—Cse­pel 3:2 (1:2). Góllövők: Farkas, Kereké Kulcsár, illetve Osváth. Vincze. Kiállítva: Somogyi és Branikovits (Csepel}. DVTK- Rába ETO 0:0. Dunaújváros— ZTE 3:0 (0:0). Góllövők: Szepesi (ll-esből), Bartók, Repka. A bajnokság állása: 1. Ü. r»Ó7«a 16 9 5 2 4?r*>a ’2 2. Videoton 16 9 4 3 46:26 22 3. Bp. Vasas 16 10 2 4 35:20 22 4. MTK-VM IC 9 4 3 28:15 22 5. Bp. Honvéd 16 10 1 5 30:12 21 6. Tatabánya 16 7 6 3 27:18 20 7. Csepel 16 8 1 7 28:24 17 8. FTC 16 6 5 5 28:29 17 9. DVTK 16 5 6 5 19:20 16 10. Dunaújv. 16 5 5 6 28:28 15 11. Pécsi MSC 16 5 5 6 20:20 15 12. Haladás 16 5 4 7 22:33 14 13. Békéscsaba 16 5 4 7 19:31 14 14. Rába ETO 16 3 6 7 17:23 12 15. ZTE 16 3 6 7 20:34 12 16. SZEOL AK 16 4 1 11 20:34 9 17. MÁV Előre 16 4 1 11 19:41 9 18. Kaposvár 16 2 4 10 19:36 8 Az NB Il-ben tegnap került sor a 20. fordulóra. Ez egyben az idei mérkőzéssorozat végét, és a tavaszi első fordulót is je­lentette. Ugyanis a most leját­szott tíz találkozót már az új idényből hozták előre. Az otthon játszó csapatok közül csupán a MÁV DAC és a Kossuth KFSF végzett döntetlenül, a többi mérkőzésen hazai sikerek szület­tek. A Vasas Izzó győzelmével átvette a vezetést a táblázaton, mivel az eddigi listavezető SBTC a Szőnyi úton szenvedett veresé­get. A KVS*ü remek, izgalmak­kal fűszerezett mérkőzésen sze­rezte meg az egyik pontot úgy, hogy a Kossuth KF£?V 11-est ha­gyott ki, és győztesnek átszőtt a 85. percig. A barcikaiak az utolsó öt percben egyenlítettek. Gólszerző Mikula és Kendi volt. Eredmények: Szekszárd — Vár­palota 1:0 (1:0) ; Eger SE—BKV Előre 3:o (1:0); Budafoki MTE— Nagykanizsa 3:0 (0:0); Dorog— Békéscsabai TASK 1:0 (0:0): Fűzfő—Komló 1:0 (0:0); DVSC— Szolnoki MTÉ 2:1 (0:0); Vasas Izzó—Váci Híradás 1:0 (1:0); BVSC—SBTC 2:1 (1:0); Kossuth KFSE—KVSE 2:2 (0:0); MÁV DAC—Volán SC 1:1 (1:0). A bajnokság élcsoportja: 1. Vasas Izzó 20 12 3 5 36:15 27 2. SBTC 20 11 4 5 34:19 26 3. Eger SE 20 10 6 4 36:23 26 4. Dorog 20 11 4 5 24:16 26 5. KVSE 20 9 6 5 37:25 24 6. Volán SC 20 7 10 3 28:21 24 7. Vác 20 10 3 7 26:23 23 Az NB ül. Keleti csoportjában érvényesült a papírforma. Vá­ratlan eredménynek talán csak a DMTE szolnoki és a H. Papp J. SE ózdi pontszerzése számít. A Kohász pontvesztésével leke­rült a lista éléről — helyét át­adta a Szarvasi Spartacusnak —, a két miskolci együttes viszont megtartotta helyét. Az MVSC a harmadik, a H. Papp j. SE a hetedik helyen várja a tavaszt. Eredmények: Borsodi Bányász —Szarvas 2:3; Szegedi Dózsa— LMTK 2:1; Szolnoki MÁV— DMTE 1:1; MVSC—Kisvárda 5:0: Nyíregyháza—Recsk 4:0; S. Sík­üveggyár—Hódmezővásárhely 0:2; Ózdi Kohász—H. Papp J. SE 2:2; Sátoraljaújhely — Lehel SC 1:1; Hajdúszoboszló—Szegedi VSE 2:0; Gyula—H. Szabó L. SE 1:0. A bajnokság állása; i. Szarvas 43:24 28; 2. Ózdi Kohász 39:15 27; 3. MVSC 50:28 2j: 4. Szegedi Dózsa 38:26 25; 5. Nyíregyháza 19:9 25; 6. DMTE 30:24 24; 7. H- Para J. SE 35:25 23: 8. LMTK 33 :3i 22; 9. 'H. Szabó L. SE 35:27 21; 10. Gyula 27:28 21: 11. Hód­mezővásárhely 30:31 19; 12. Szol­noki MÁV 34:43 19: 13. Lehel SC 30:40 19; 14. Sátoraljaújhely 25:43 17; 15. Kisvárda 28:38 17: 16. B. Bányász 30:44 17; 17. Recsk 23:36 14: 18. Hajdúszo­boszló 23:37 13; 19. Szegedi VSE 13:27 13; 20. S. Síküveggyár 18:41 H. 1. MÁV DAC—Volán SC 1:1 x 2. Fűzfő—Komló 1:0 1 3. BVSC— SBTC 2:1 1 4. KKFSE—KVSE 2:2 x 5. Enying—Ikarus 1:1 x 6. Kecskeméti TE— Pénzügyőr 2:1 1 7. Auras—Bp. Spartacus 0:0 x 8. Bem J. SE—Balassagy. 1:1 x 9. Dunakeszi—Bp. Építők 1:1 x 10. Torino—Milan 1:0 1 11. Fiorentina—Lazio 0:1 2 12. Internnzionale— Juventus 0:12 13. Modena—Lecco 1:0 1 Pótmérkőzés: 14. Brescia—Avellino 1:0 1 Kézilabda MNK A két héttel korábban — a TFSE ellen — kitűnően bemu­tatkozott NB I-es újonc gárda, az Eger SE női együttese, ismét kitűnően szerepelt a városi sport- csarnokban. Ezúttal a volt baj­nokcsapat, s most is csupa ta­pasztalt játékosokból álló Ba­kony Vegyész együttesével szemben szerzett egy pontot. A változatos, női mérkőzéseken szokatlanul kemény játékot ho­zó mérkőzésen rengeteg volt a hétméteres büntetődobás. A gó­lok felváltva estek, s a döntet­len igazságosnak mondható. EGER SE-BAKO\v VEGYÉSZ 14:14 (10:10) Az egriek góljait Csatlósné (8), Grósz, Seffer (2—2), rYjrj, Lajtos (1—1), a Bakony Ve^yészflt pe- dig Hidasiné (4), Borsos, feudai- né, Trubin (3—3) és Hungtfer (1) Szerezték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom