Gazdasági tanintézet, Debrecen, 1884

P p «í A DEBRECZENI M. KIR. GAZDASÁGI TANINTÉZET ÉS AZZAL ÖSSZEKAPCSOLT FÖLDMIVES ISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1884—85-dik TAHÉY YÉGÉN. Függelékben, az intézet által az 1885-ik évi országos kiállításon bemutatott tárgyak jegyzéke. ><- . c k ^ PL KÖZLI DOMOKOS KAzLOVL^lNr IGAZGATÓ. [ST NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1885. — 650. mi 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom