Svetits-intézet római katolikus leányiskola, Debrecen, 1928

kO>3 A DEBRECENI SVETÍTS INTÉZETI RÓM. KATH. TANITÓNŐKÉPZŐ-3NTÉZET, NŐIPARISKOLA, LEÁNYLICEUM, POLGÁRI LEÁNYISKOLA, ELEMI ISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1928-29. ISKOLAI ÉVRŐL. * ÖSSZEÁLLÍTOTTA: MELLAU MÁRTON A TANÍTÓNŐKÉPZŐ ÉS LEÁNYLICEUM IGAZGATÓJA. DEBRECEN, 19 29. Tiszántúli Könyv- és Lapkiadó R. T. könyvnyomdavállalata.

Next

/
Oldalképek
Tartalom