Római katolikus leánylíceum és tanítóképző intézet, Debrecen, 1942

r^r Dunáninneni Kat. Kerület. Nagyváradi egyházmegye Debreceni tankerület lnternátu s A DEBRECENI SVETITS-INTEZET1 KOM. KAT. LEANYLICEUM ES TANITÓNŐKÉPZŐ-INTÉ ZET EVKÖNYVE AZ 1942-43. ISKOLAI ÉVRŐL az iskola fennállásának 44. évében SZERKESZTETTE: MELLAU MÁRTON TANÜGYI FŐTANÁCSOS IGAZGATÓ TELEFON : 21-37 ISKOLAFENNTARTÓ A SVET1TS-ALAP1TVÁNY LEHOTAI PÁL KÖNYVNYOMDÁJA, DEBRECEN, FERENC JÓZSEF-ÚT 38.

Next

/
Oldalképek
Tartalom