Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1882

J ERTESITŐ > A REFORMÁTUSOK I) E B11E C rA E N I V Ő I S K 0 L A tJ Á B A N TANITÓKEPEZDERÖL ÉS AZ ELEMI ISKOLÁKROL AZ 183V,. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE JOÓ ISTVÁN, A TAN (TOK EI'EZDE IGAZGATÓJA S A COLLEGIUMI ELEMI OSZTÁLYOK FELÜGYELŐJE. t DEBRECZEN, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom