Középiskolai tanárképző intézet gyakorló gimnáziuma, Debrecen, 1940

29 tori József tanár rendezésében délután ártottuk meg a következő mű­sorral : 1. Nemzeti Hiszekegy. 2. Kovács Kálmán: a természet templomá­ban. Szavalta : Botos Barna IV. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Tartotta: Farkas István V. o. t. 4. Kovács Kálmán: A kis madár kérése. Szavalta: K. Nagy József I. o. t. 5. Természetvédelem. Sátori József dr. befejező sza­vai. 6. Himnusz. 14. Tanulmányi kirándulások. Iskolánk a folyó tanévben nem ren­dezett nagyobb kirándulást. Két alkalommal készítettünk elő igen nagy gonddal hosszabb erdélyi tanulmányutat: ezeket azonban a fokozódó köz­lekedési nehézségek miatt nem lehetett megtartani. A természetrajz és földrajz keretében azonban minden alkalmat felhasználtunk a természet felkeresésére, ami a késői tavasz, a folytonos esőzés miatt nehezebb fel­adat volt, mint rendesen. Növénygyüjtő és észlelő sétáinkon kívül az V. osztály tanulói Dr. Kiss Árpád tanár vezetésével szeptember 28-án Nyír­egyházára tettek kerékpáros kirándulást, ahol egy napon át az ottani ev. gimnázium szívesen látott vendégei voltak. Dr. Lesi Viktor tanár veze­tésével a II. osztály június 7-én Hajdúszoboszlóra rándult ki. — A tanu­lók művészeti nevelésének elmélyítését és a képzőművészetek iránti ér­deklődés és szeretet fejlesztését célozta a Déri Múzeum és az ott rende­zett kiállítások többszöri megtekintése. Nyelvi és irodalmi tanulmányaik elmélyítése érdekében többször vezettük át a tanulókat német előadók, különösen felolvasó költők és írók délutáni műsorának meghallgatására. A III—V. osztályok tanulói megtekintették a tavaszi német folyóirat-ki­állítást is a Déri-Múzeumban. Külön kell megemlékeznünk arról a kirándulásról, amelyen az érett­ségizett ifjak vettek részt Dr. Éber János tanár tanácsára érettségi ban­kett helyett. A kirándulók Nagyszalontára és Nagyváradra mentek június 18-án és 19-én Dr. Tóth Lajos osztályfőnök és Dr. Éber János tanár ve­zetésével. A szalontai állomáson kedves debreceni ismerősök, Kornya Sándor gimnáziumi igazgató és a Gyakorló Gimnáziumban végzett ta­nárok fogadták a fiukat. Az ő vezetésükkel járták be a kirándulók a várost, s látogattak el a Csonkatoronyba, ahol nagy örömmel tapasztal­ták a város lakóinak törhetetlen hűségét és szeretetét Arany János emlékéhez. Itt elhelyezték az intézet babérkoszorúját Arany János­nak, a felszabadított Nagyszalonta örök magyar büszkeségének szobra előtt. A Csonkatoronyban a dicsőséges magyar multat látták a fiúk, de a magasból látniuk kellett a jelent, a város közelében húzódó országhatárt. Hazafelé jövet Nagyváradon kiszálltak a kirándulók, hogy megtekintsék a város nevezetességeit. A püspöki palotában régi debreceni ismerősre akadtak Hanzély főtisztelendő személyében. Az ő szíves vezetésével nézte meg a csoport a székesegyház és a püspöki palota szépségeit. Szent László városának történeti emlékein kívül a mai magyar élet is nyújtott látni valót. Az állomáson állt a Bukovinából hazatérők vonata. Véreink ízes beszéde, bizakodó hangulata, példás rendtartása, ünnepi külsőségei mé­lyen hatottak a debreceni fiúkra. De elérkezett az indulás ideje: Hadik­falva vándorló népével elindult a vonat a Bácskába, hogy annak ősi földjén új magyar élet teremjen. Az érettségizettek sokáig nézték a tá­vozókat, majd maguk is vonatra ültek s a mult emlékeivel, meg a jelen nagy tanításával gazdagodva tértek haza. 15. Filmoktatás. Különösen a reáliák tanításában vezető tanáraink hathatós segédeszközként használták a VKM. oktatófilm-kirendeltségé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom