Magyarok Nagyasszonyáról nevezett római katolikus leánylíceum, Debrecen, 1948

.<r * m DEBRECENI TAHKERÜLET. Á DEBRECENI ÁLLAMI SVETITS MÁTYÁS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1948-49. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: PALLÓS EMIL MB. IGAZGATÓ. DEBRECEN, 1949. KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, DEBRECEN, SZENT ANNA-U. 26. TELEFON: 40-28.

Next

/
Oldalképek
Tartalom