Magyarok Nagyasszonyáról nevezett római katolikus leánylíceum, Debrecen, 1936

rában. 6 P Falk Gáza: Vezető a zene világában. 3 P. Természettu­dományi ismeretek I, II., III, IV. köt 18.14 P. Knauer Sándor: Vi­lágnézeti harc. 2 P. Kun A.: Tudod-e mit köszönhet a világ a magyar­ságnak. 50 f. A népiskola gyakorlati irányú működése. 3 db. 3.60 P. Kelemen E. : A leánynevelés főkérdései 1 P. Lippay: A titokzatos Keleten. 3 60 P. Nógrády-Czeke : A gyermekszeretet iskolája. 6.75 P. Zlinszky Vaithó : Magyar költők I. II. k. 12.42 P. Kukuljevic I. : A falusi gazdasági udvar egészségtana. 3 60 P Sárffy A. : Magánjogi alap­ismeretek. 3.60 P. Scholtz K. : Egészségi ismeretek. I. II. köt. 9. P. Prinz-Teleki : Magyar földrajz 18 70 P. Közgazdasági enciklopédia. 4 kötet. 60 P. Dengel : Magyar nyelvhelyesség és magyar stílus. 10 P. Czike : A kultura mint nemzetszervező erő. 1.50 P. Sebestyén : Shakes­peare kora, élete, művei. 2 db 5.40 P. Szrókay : A természet titkai nyomában. 2,50 P. Eötvös J. összes regényei. 9.60 P. Schöpflin Ala­dár : A magyar irodalom története a XX században. 9. 60 P. A tanári könyvtár gyarapodott 124 kötettel. A gyarapodás érté­ke 674.92 P. Folyóiratok. Néptanítók Lapja. Hivatalos Közlöny. Nemzetnevelés. Magyar Tanítóképző. Kat, Tanítónők Lapja. Vasárnapi könyv. Magyar Asszony. Asszonyok, Lányok. Magyar külpolitika Magyar nyelv. Ma­gyarosan. Pedagógiai Szemináriun. Cselekvés Iskolája. A gyermek. Ma­gyar Középiskola. Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. Magyar Kultura. Magyar Szemle. Katolikus Szemle. Élet. Mária Kongregáció. Gárdavezető. Magyar Kórus Énekszó. Magyar pedagógia. Testnevelés. Debreceni szemle. Legújabb Divat. Elit. Nemzeti Újság. Illustrierte Wásche Zeitung. Favorit Wáschealbum. Korunk Szava. Új Kor. Búvár. Nagyasszonyunk. Természettudományi Közlöny. Gyakorlati Pedagógia. Útunk. Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny. Vigília. Fizikai és ké­miai didaktikai Lapok. Iskola és Egészség. Szalézi Értesítő. Szentföld. Juventus. Földtani Értesítő. A folyóiratok értéke 408.70 P. Ifjúsági könyvtár. Ragyogó szemmel mutogatták tanítványaink a jun. 1 -3-ig tartó könyvnapokon megszerzett kincseiket, a szebbnél-szebb ifjúsági könyveket. Mi is siettünk könyvtárunkat 35 drb. könyvvel (115'40 P) gyarapítani, így jelenleg 902 drb. könyvünk van. 2742'61 P értékben. Szertárak gyarapodása. 1. Fizikai szertár : Stopper óra 2 drb. 1/5 sec la svájci gyártmány 70 P. Tárasúlysorozat, nikkelezett sárgarézsúlyokkal, üveg alatt elhelye zett törtsúlyokkal, tokban, csipesszel, 500 g összsúlyban 20 P. Galilei lejtő ütközőkkel 65 P 3 drb. hőmérő beosztás nélkül, fatokban 9.60 P. 3 drb. hőmérő 10-110° C fatokban 15 P. Elől ezüstözött tükör 19 75 P. Összesen 199.35 2. Kémiai szertár : 3 drb. 250 cm 3 Durán álló lombik 3 P. 13 drb. 200 cm 3 Durán Erlenmayer lombik 10.66 P. 20 drb. 100 cm 3 Du­rán főzőpohár kiöntő nélkül 16 40 P. 20 drb. 100 cm 3 Durán Griffin­pohár kiöntővel 16.40 P. Fél kg. jénai üvegcső 5-10 mm. 6.50 P. 7* kg, jénai üvegcső 15 mm. 2.73 P. 20 drb. 12x12 cm-es aszbesztes drót­32

Next

/
Oldalképek
Tartalom